Naam van de instelling : Tussen de Dijkjes
RSIN of fiscaal nummer : 813741063
Contactgegevens van de instelling : buurtverenigingtussendedijkjes@gmail.com
Duidelijke beschrijving van de doelstelling : Buurtvereniging tussen de Dijkjes is een actieve buurtvereniging in Tollebeek. We bestaan inmiddels 25 jaar en organiseren gemiddeld 6x per jaar een activiteit voor de buurt. Niet iedereen is lid van de vereniging, maar ook niet-leden worden uitgenodigd aan de activiteiten die we als bestuur organiseren. Qua leeftijdsopbouw is de buurt een mix van hele jonge gezinnen tot en met 80 jarigen. Er zijn gezinnen die al 25 jaar hier op de buurt wonen en ook jeugd van toen die hier is op opgegroeid, komt terug hier een gezin te stichten.
Tot slot bestaat een deel van de buurt uit Oost-Europese gezinnen die in het weekend of ’s avonds door de week naar buiten komen en elkaar ontmoeten, waardoor er sprake is van een levendige buurt.

Hoofdlijnen van het beleidsplan :
Beleidsplan 2023 Buurtvereniging Tussen de Dijkjes
Strategie
Het doel van de buurtvereniging is het creëren van een prettige en gezellige woonomgeving door het organiseren van activiteiten en het behartigen van de belangen van de leden. Hierbij staat het contact en het sociaal omgaan met elkaar centraal.

Beleid
De vereniging organiseert sociale activiteiten in de buurt, waaronder mountainbiken, de buurt barbecue, het zomertentenkamp en soortgelijke activiteiten. De reguliere sociale activiteiten worden gefinancierd door een jaarlijkse contributie.
Het bestuur heeft op dit moment 5 actieve bestuursleden. De bestuursleden beslissen bij consensus. Jaarlijks wordt een ledenvergadering georganiseerd.

Beheer
De vereniging kent alleen vrijwilligers. Bestuursleden en vrijwilligers krijgen geen enkele financiële vergoeding. Bestuursleden en vrijwilligers declareren geen onkosten.
De vereniging heeft een beperkte hoeveelheid liquide middelen. De vereniging heeft geen overige activa. De vereniging heeft geen schulden. De kosten van de vereniging bestaan enkel uit de kosten van de activiteiten en rente- en bankkosten.

De vereniging heeft geen winstoogmerk. Bij een onverhoopte toekomstige opheffing van de vereniging zal een batig liquidatiesaldo ten goede komen aan STICHTING KONINKLIJKE NEDERLANDSE REDDING MAATSCHAPPIJ (2562947).

Functies en namen van de bestuurders :
Voorzitter : Jessica Gerssen-Woord
Vice-Voorzitter : Jannie Dokter
Penningsmeester : Roelof Kroon
bestuurslid : Willen Korf
bestuurslid : Judith Post

Beloningsbeleid : Er worden geen beloningen uitgekeerd aan (bestuurs)leden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten :
De vereniging organiseert sociale activiteiten in de buurt, waaronder mountainbiken, de buurt barbecue en het zomertentenkamp. In het najaar, rond de herfstvakantie is er een bowling avond georganiseerd. Tot slot is er een Sinterklaas feest georganiseerd met de nadruk op de jongste kinderen in de buurt.

Financiële verantwoording :
Het vermogen van de vereniging is beperkt tot enkele honderden euro’s aan het einde van het jaar. Dit wordt ingezet voor activiteiten in een volgend jaar.
De vereniging heeft een beperkte hoeveelheid liquide middelen. De vereniging heeft geen overige activa. De vereniging heeft geen schulden. De kosten van de vereniging bestaan enkel uit de kosten van de activiteiten en rente- en bankkosten.