Het bestuur van De Bazuin bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:
Vacant

Penningmeester:
Hilde Roskam

Secretariaat:
Else Bode

Redactie:
Marleen Remijn en Bente Ballast

e mail: bazuintollebeek@gmail.com

De abonnementenadministratie wordt verzorgd door Hilde Roskam
De Bazuin verschijnt gemiddeld 1x per 3 weken in de periode van september t/m juli.

U ontvangt de Bazuin als u lid bent van de vereniging voor dorpsbelang Tollebeek. Een inschrijfformulier vindt u hier.