Rooms Katholieke “Sint Hubertus kerk”.

Vossenburcht 17
8309 AG TOLLEBEEK

Tollebeek vormt samen met Nagele en Espel de Geloofsgemeenschap van de Heilige Geest.
Dit is onderdeel van de polderbrede Emmaüsparochie.

Pastor:

Pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen
Zoudenbalchstraat 2
8307 BK Ens
Tel: 06-51109960
Email: pastortenwolde@gmail.com

Contactpersoon voor als er een pastor nodig is en pastor Nelleke ten Wolde-Hijwegen is niet
bereikbaar:

Lian Dekkers
Keggehof 28
8311 AV Espel
Tel: 06-22253207

Parochiebestuur

Voorzitter:
Peter Nooren
Han Stijkelweg 6
8309 PJ Tollebeek
Tel: 0527-651338
Email: pgnooren@gmail.com

Koster:

Nelly Boons-Bloo
Lange Jacht 4
8309 BA Tollebeek
Tel: 06-44118900


Protestantse Gemeente Tollebeek

Postadres:
Fazantendrift 10-12
8309 AM Tollebeek

www.pkn-tollebeek.nl

Dienst: iedere zondagmorgen om 9:30 uur
Predikant:
Ds. Theo van der Louw
Tel.: 06 29 81 60 60
E-Mail: dsvanderlouw@gmail.com
Op di, woe-mi, en do

Scriba :
Marijke de Rooder,
Mastenbroek 3
8302JX, Emmeloord
68 28 99/06 40 59 87 18
E-mail: scriba.tollebeek@gmail.com

Beheerder kerkcentrum:
College van Kerkrentmeesters
Contactpersoon: Albert Kramer
E. zaalhuur@pkn-tollebeek.nl
T. 06 53 83 85 58