Rooms Katholieke “Sint Hubertus kerk”.

Vossenburcht 17
8309 AG TOLLEBEEK

Tollebeek vormt samen met Nagele en Espel de
Parochie van de Heilige Geest.

Contactpersoon voor als een pastor nodig is en pastor Annie Schothorst-Vos is niet bereikbaar:

Corrie v/d Sterren,
Sperwer 24,
8309 CM Tollebeek.
tel: 652559
Pastor:
pastor Wiebe Mulder
tel: 0514-602163 of 06-23632041
e-mail: whmmulder@live.nl
Parochiebestuur
vice-voorzitter:
Peter Nooren
Han Stijkelweg 6
8309 PJ Tollebeek
tel. 651338
nooren@tollebeek.nl
Koster:
Dhr. E.Dooper
Wissel 3
8309 AJ Tollebeek
Tel: 651404

Protestantse Gemeente Tollebeek

Postadres:
Fazantendrift 10-12
8309 AM Tollebeek

www.pkn-tollebeek.nl

Dienst: iedere zondagmorgen om 9:30 uur
Predikant:
Ds. Theo van der Louw
Tel.: 06 29 81 60 60
E-Mail: dsvanderlouw@gmail.com
Op di, woe-mi, en do

Scriba :
Marijke de Rooder,
Mastenbroek 3
8302JX, Emmeloord
68 28 99/06 40 59 87 18
E-mail: scriba.tollebeek@gmail.com

Beheerder kerkcentrum:
College van Kerkrentmeesters
Contactpersoon: Albert Kramer
E. zaalhuur@pkn-tollebeek.nl
T. 06 53 83 85 58