Rooms Katholieke “Sint Hubertus kerk”.

Vossenburcht 17
8309 AG TOLLEBEEK

Tollebeek vormt samen met Nagele en Espel de
Parochie van de Heilige Geest.

Contactpersoon voor als een pastor nodig is en pastor Annie Schothorst-Vos is niet bereikbaar:

Corrie v/d Sterren,
Sperwer 24,
8309 CM Tollebeek.
tel: 652559
Pastor:
pastor Wiebe Mulder
tel: 0514-602163 of 06-23632041
e-mail: whmmulder@live.nl
Parochiebestuur
vice-voorzitter:
Peter Nooren
Han Stijkelweg 6
8309 PJ Tollebeek
tel. 651338
nooren@tollebeek.nl
Koster:
Dhr. E.Dooper
Wissel 3
8309 AJ Tollebeek
Tel: 651404

Protestantse Gemeente Tollebeek

Postadres:
Fazantendrift 10-12
8309 AM Tollebeek

www.pkn-tollebeek.nl

Dienst: iedere zondagmorgen om 9:30 uur
Predikant:
ds. Ilonka Terlouw
Scriba :
Popke Jan Woudstra,
Sperwer 10
8309 CM, Tollebeek
651517
E-mail: scriba.tollebeek@gmail.com
Beheerder kerkcentrum:
College van Kerkrentmeesters
Contactpersoon: Pleun van Kassel
E. zaalhuur@pkn-tollebeek.nl
T. 06-532 64 796