De geschiedenis van de BazuinGoal_voorkant

Voordat het blad De Bazuin in Tollebeek werd verspreid was daar het voetbalclubblad Goal. Van 1973 t/m 1978 heeft Goal zo’n 200 gezinnen in Tollebeek voorzien van het dorpsnieuws.

 
De redactie wilde echter stoppen .
Even werd het stil in Tollebeek. Niet ieder dorp is een mededelingenorgaan rijk, maar als je er eenmaal één bezit en dat rijke bezit dreigt verloren te gaan, dan pas besef je werkelijk de waarde van zo’n blad.

Na enig overleg tussen diverse verenigingen in Tollebeek is er gelukkig toch actie ondernomen tot het voortzetten van een dorpsblad.
Op vrijdag 1 september 1978 verscheen voor de eerste keer De Bazuin!!!!

Bazuin_voorkantDe Bazuin is uitgegroeid tot een echt dorpsblad. De veelzijdige inhoud geeft aan dat er met het verschijnen van De Bazuin in Tollebeek aan een behoefte wordt voldaan. De Bazuin heeft bewezen een nuttige schakel te zijn in de gemeenschap van Tollebeek, waard om door een ieder gelezen te worden.

De Bazuin, een dorpsblad gemaakt door het dorp, voor het dorp!