Het doel  van de vereniging voor dorpsbelang is de behartiging van alle dorpsbelangen in Tollebeek. De vereniging richt zich hierbij op collectieve belangen. De vereniging draagt bij aan de samenhang en verbinding in het dorp. De vereniging onderhoudt de zaken die eigendom zijn van de vereniging en pakt gezamenlijk initiatieven op.

 

Om deze doelen te behalen heeft de vereniging de mogelijkheid om financieel  te ondersteunen. Daarbij kan gedacht worden aan;

·         Het ondersteunen van activiteiten die niet thuishoren bij een vereniging, die bijdragen aan de verbinding tussen dorpsbewoners en waarbij Tollebeek vertegenwoordigd wordt.

·         Het financieren van het onderhoud van zaken die eigendom zijn van dorpsbelang en die niet worden onderhouden door de gemeente, de provincie of andere instanties.  

·         Onkosten die gemaakt worden tijdens overleggen op initiatief van dorpsbelang en die niet behoren tot een andere vereniging.  

 

De bestuursleden zijn door de leden van de vereniging gekozen en zorgen ervoor dat de vereniging vooral bestuurd wordt. Het is daarvoor belangrijk om zichtbaar te zijn en om feeling te houden met wat er in het dorp gebeurt, maar ook te horen wat er in de polder en de verdere omgeving plaatsvindt en invloed kan hebben op ons dorp.  

Het bestuur is ervoor om initiatieven te nemen en Tollebekers of derden te activeren, om op deze manier leefbaarheid en samenhang tussen initiatieven in het dorp te creëren. Verder is het bestuur een actieve schakel naar de gemeente en de provincie waardoor de contacten goed zijn en de lijnen kort blijven. Het is een taak van het bestuur om ervoor te zorgen dat het dorp in ontwikkeling blijft en hiermee het dorp leefbaar te houden voor alle leeftijdsgroepen.