Yes, we zijn gestart!
(3-4-2023)

De aanleg van de Jachtweide is begonnen. Wat is er hard gewerkt de afgelopen weken! Er is gesnoeid en gezaagd. De tegels van het oude basketbalveld zijn weggehaald en de nieuwe bestrating van de sportkooi ligt er al weer in. Dit dankzij een aantal vaders van de beide scholen en en aantal andere vrijwilligers. Heel fijn dat dit met elkaar is opgepakt.

Binnenkort wordt de sportkooi geplaatst en vandaar uit wordt verder gewerkt. Denk aan nieuwe verharding van de wandelpaden en het aanleggen van een nieuw pad dwars door het park, nieuwe beplanting zoals fruitbomen en vlinderstruiken, het plaatsen van een seniorenbank en andere bankjes en een aantal speelelementen op het terrein naast de scholen. Alles bij elkaar een groot project, maar we zijn blij dat we het kunnen gaan realiseren.

 


Fonds Leefbaar Platteland heeft € 50.000 toegekend aan de Tollebeker Jachtweide

We zijn blij om te kunnen vertellen dat de aanvraag bij Fonds Leefbaar Platteland is goedgekeurd. We hebben gemerkt dat de middelen die we hadden niet toereikend waren om aan alle wensen te kunnen voldoen. Vandaar dat we deze aanvraag hebben ingediend. We hebben € 50.000,- aangevraagd en het volledige bedrag is toegekend. Met dit bedrag kunnen we het af maken. We gebruiken de middelen van Leader voor het terrein voor de scholen, de Schoolkamer, en de middelen van Fonds Leefbaar Platteland worden ingezet voor het terrein naast de scholen, de Tuinspeelkamer. Op deze manier kunnen we alle toegezegde middelen goed verantwoorden.

En zoals misschien al is opgemerkt zijn we begonnen met de aanleg van de Jachtweide. Er is gestart met snoei- en zaagwerkzaamheden. De aankomende maanden zal er hard gewerkt worden aan ons ontmoetingspark. We verwachten dit najaar het project af te ronden.

“Fonds Leefbaar Platteland ondersteunt goede ideeën voor de dorpen en buitengebieden van Flevoland. In de vorm van subsidie en persoonlijk contact voor informatie en advies. Met het Fonds Leefbaar Platteland wil de provincie Flevoland bijdragen aan meer sociale verbondenheid van inwoners en daarmee de leefbaarheid vergroten. Het fonds steunt initiatieven waarbij mensen onderling met elkaar zijn verbonden bijvoorbeeld met het ervaren en beleven rondom één of meerdere thema’s zoals sport, natuur, cultuur, duurzaamheid, recreatie of toerisme.”

www.leefbaar.leefbaarplattelandflevoland.nl


Bekijk hier de videopresentatie van de Tollebeker JachtweideKaders Tollebeker Jachtweide Over welk gebied hebben we het?

Terrein aan de Fazantendrift vanaf groene kruisgebouw t/m bosrand rechts van
Op De Wieken & het grasveld achter de Havik, bosrand mag meegenomen worden.

Doelstelling project

De doelstelling van dit project is om in 2021 een multifunctionele ontmoetingsplaats voor jong en oud in Tollebeek te realiseren. Deze ontmoetingsplaats draagt bij aan het onderlinge contact tussen jong en oud om zo de sociale harmonie en verbondenheid tussen deze doelgroepen te versterken.

Op deze ontmoetingsplek wordt verantwoord omgegaan met de natuur, wordt actief bewegen en leren over natuur en cultuur gestimuleerd en is er volop aandacht voor de cultuurhistorie van Tollebeek en de Noordoostpolder.

 Kaders

 • Het terrein is toegankelijk voor iedereen
 • Alles wat we hier neerzetten, is gericht op:
  • ontmoeting
  • bewegen
  • meedoen
  • duurzaamheid
  • educatie
  • gezondheid
 • De inrichting moet goed te onderhouden zijn en kan goed tegen een stootje.
 • Het thema jacht staat centraal op dit terrein
 • Bomen moeten blijven staan, herplanten mag helaas niet
 • Sportkooi en kapschuur / overkapping moeten een plek krijgen!
 • Wens voor een vlinder-, pluk- en fruittuin
 • Goede verlichting is een vereiste!
 • Toegangspaden tot de scholen mogen verlegd worden
 • Het moet haalbaar zijn binnen de begroting (eigen middelen en aan te vragen Leadergelden)