Door het jaar genomen zien we dat Tollebeek verschillende festiviteiten heeft, waaraan door de hele bevolking deel genomen kan worden.

Dorpsbelang Tollebeek organiseert op 2 januari een Nieuwjaarsreceptie.

Er wordt een kort programma aangeboden, met hoogtepunten uit het afgelopen jaar. Tevens worden de oudste en jongste inwoner van Tollebeek in het zonnetje gezet. Tijdens deze receptie wordt het lepeltjeskind bekend gemaakt.
lees verder voor meer informatie over de “Lepeltjeskinderen
Na dit gedeelte wordt er tot in de kleine uurtjes gedanst op live-muziek.

Dorpsschoonmaak: op een van de eerste zaterdagen van het voorjaar trekken we er met zoveel mogelijk plaatsgenoten op uit om samen met de gemeentereiniging onze woonomgeving te ontdoen van zwerfvuil.

Sinds april 2006 is in Tollebeek de zgn. Groenbrigade actief.
Zo’n 15 vrijwilligers zijn wekelijks druk bezig om de perken, bestrating en paden bij de Tollebeker projecten te onderhouden. Een mooie uitstraling van deze projecten blijft zodoende behouden.

Koningsdag wordt met elkaar gevierd. Jaarlijks wordt deze dag begonnen met het hijsen van de vlag aan de Sint Hubertusplaats. De feestcommissie zorgt voor een attractieve invulling van deze feestdag.

Op Hemelvaartsdag vindt ieder jaar het open kampioenschap Eiergooien plaats in Tollebeek. De organisatie is in handen van Jongeren 19NU-N.E.T.

In de maand mei is er in Tollebeek sinds 1964 een Tiendorpentoernooi. Voetbal van de bovenste plank. Er wordt aan meegedaan door elftallen uit tien dorpen. Een sportief gebeuren, uniek voor de Noordoostpolder.

In het derde weekend na Pinksteren wordt in Tollebeek het Dorpsfeest gehouden. Dit begint officieel op vrijdagavond en eindigt zaterdagavond. Gedurende deze twee dagen (met een voorproefje op donderdagavond) is er op de Sint Hubertusplaats een Kermis. Daarnaast vinden er tal van activiteiten plaats waarbij de hele bevolking zoveel mogelijk betrokken wordt. Het feest wordt afgesloten met een Schuttersfeest in de Feesttent op de ijsbaan.

Uit de gezamenlijke buurtverenigingen is een commissie gevormd, die in de zomer vakantieactiviteiten organiseert voor de jeugd.

Half november wordt in Tollebeek Sinterklaas en zijn Pieten ingehaald. Een feestelijk gebeuren, waarbij de goede Sint in de meest letterlijke zin dicht bij de kinderen staat. Omdat Tollebeek een klein dorp in omvang en in bevolkingsaantal is, kan Sinterklaas de kinderen erg persoonlijk benaderen. Een belevenis op zich.

Op tweede Kerstdag is er een Dorps-Kerstviering in één van de beide kerken. Deze dienst wordt voorbereid door de Evangelisatiecommissie.