Vereniging voor dorpsbelang Tollebeek

Doelstelling

Behartiging van alle dorpsbelangen in Tollebeek. Hierbij staat het verbeteren en instandhouden van een goede leefbaarheid centraal. In de 4-wekelijkse bestuursvergadering worden alle zaken Tollebeek aangaande besproken. Zeker één keer per jaar is er een algemene ledenvergadering. Men gaat er vanuit dat alle Tollebekers lid zijn van Dorpsbelang.

Bestuursleden

v.l.n.r.: Christian Bleeker: voorzitter, Monique Habets, Helma Remijn: bestuurslid, Marianne Buijsse secretariaat, Jos Heinen aspirant bestuurslid, Lammechien Hack: bestuurslid, Bas Odding: bestuurslid.

e-mail adres: dbtollebeek@gmail.com

Contributie

U kunt op verschillende manieren lid worden:

  1. Lid van vereniging voor Dorpsbelang Tollebeek á  €   7,50 per jaar
  2. Abonnee op De Bazuin á  € 12,50 per jaar
  3. Of u combineert beiden en wordt COMBILID á  € 17,50 per jaar

Download hier het opgaveformulier

Dorpsbelang onderhoudt nauwe contacten met gemeentelijke en provinciale overheden. Ook heeft men regelmatig overleg met de overige 9 kleinere kernen in de Noordoostpolder.

Secretariaat:
Marianne Buijsse-van Tilburg
Jachtlaan 1
8309 AZ Tollebeek
06-46132864
0527-651202
e-mail: dbtollebeek@gmail.com

Onder verantwoording van Dorpsbelang Tollebeek zijn werkzaam:

De Feestcommissie: Deze stelt ieder jaar een feestprogramma op voor Koninginnedag, het Dorpsfeest en het Sint Nicolaas feest.

Secretariaat:
Kim Buijsse-van der Velde
Kareldoormanweg 38
8309 PB Tollebeek
e-mail: feestcommissietollebeek@gmail.com

Commissie Bazuin: brengt per jaar 22 nummers uit van het Dorpsblad “De Bazuin”.

Secretariaat:
Else Bode
De Brakken 11
8309 AV Tollebeek
e mail: bazuintollebeek@gmail.com

 

download hier onze privacyverklaring