Vereniging voor dorpsbelang Tollebeek

Doelstelling

Het behartiging van de algemene belangen van het dorp Tollebeek. Hierbij staat het verbeteren en instandhouden van een goede leefbaarheid centraal. Hiervoor worden in de maandelijkse bestuursvergadering alle onderwerpen die hiervoor relevant zijn besproken. De notulen van de bestuursvergaderingen worden via dorpskrant De Bazuin met de leden gedeeld. Zeker één keer per jaar is er een algemene ledenvergadering. Wij gaan er vanuit dat alle Tollebekers lid zijn van vereniging voor Dorpsbelang Tollebeek.

Het bestuur van Dorpsbelang Tollebeek onderhoudt nauwe contacten met gemeentelijke en provinciale overheden. Ook heeft het regelmatig overleg met de overige negen groendorpen in de Noordoostpolder, verenigd in het 10-Dorpenoverleg.

Bestuursleden

V.l.n.r. Jan Hermsen, Ludy-Anne Ruijter, Floor van Tilburg, Helma Remijn, Willeke van Slooten, Renate Boons en Kees de Visser

e-mail adres: dbtollebeek@gmail.com

Contributie
U kunt lid worden van de vereniging voor dorpsbelang Tollebeek. U ontvangt daarbij ook de Bazuin zodat u op de hoogte blijft van al het actuele nieuws uit Tollebeek. Meer informatie vindt u hier.

Secretariaat:
Ludy-Anne Ruijter
Zuidwesterringweg 35
8309 PG Tollebeek
06-10206868
e-mail: dbtollebeek@gmail.com

Onder verantwoording van Dorpsbelang Tollebeek zijn werkzaam:


De Feestcommissie:

Elk jaar organiseert de feestcommissie diverse activiteiten voor het dorp. De vaste onderdelen zijn Koningsdag, het Dorpsfeest (juni) en het Sinterklaas feest (intocht en bezoek scholen).
Secretariaat:
Esther te Brake
Patrijzenstraat 21
8309 AL Tollebeek
e-mail: feestcommissietollebeek@gmail.com

Boven – vlnr: Johan Roskam – Joost Swart – Jan Leijten – René Spaak – Joukje Oostra – Kars Breukel
Beneden – vlnr: Mariëlle Merks – Esther te Brake – Robby Bartels – Maike Snelder-Rotteveel – Ingrid Loman

Voorzitter: Jan Leijten
Secretaris: Esther te Brake
Penningmeester: Maike Snelder-Rotteveel


Commissie Bazuin:

Brengt per jaar 22 nummers uit van het Dorpsblad “De Bazuin”.
Secretariaat:
Else Bode
De Brakken 11
8309 AV Tollebeek
e mail: bazuintollebeek@gmail.com

 

download hier onze privacyverklaring