Vereniging voor dorpsbelang Tollebeek

Doelstelling

Behartiging van alle dorpsbelangen in Tollebeek. Hierbij staat het verbeteren en instandhouden van een goede leefbaarheid centraal. In de 4-wekelijkse bestuursvergadering worden alle zaken Tollebeek aangaande besproken. Zeker één keer per jaar is er een algemene ledenvergadering. Men gaat er vanuit dat alle Tollebekers lid zijn van Dorpsbelang.

Bestuursleden

v.l.n.r. Floor van Tilburg: bestuurslid, Monique Habets: bestuurslid, Christian Bleeker: voorzitter, Marianne Buijsse: secretariaat, Jos Heinen: bestuurslid, Helma Remijn: penningmeester, Renate Boons: bestuurslid

e-mail adres: dbtollebeek@gmail.com

Contributie
U kunt lid worden van de vereniging voor dorpsbelang Tollebeek. U ontvangt daarbij ook de Bazuin zodat u op de hoogte blijft van al het actuele nieuws uit Tollebeek. Meer informatie vindt u hier.

Dorpsbelang onderhoudt nauwe contacten met gemeentelijke en provinciale overheden. Ook heeft men regelmatig overleg met de overige 9 kleinere kernen in de Noordoostpolder.

Secretariaat:
Marianne Buijsse-van Tilburg
Jachtlaan 1
8309 AZ Tollebeek
06-46132864
0527-651202
e-mail: dbtollebeek@gmail.com

Onder verantwoording van Dorpsbelang Tollebeek zijn werkzaam:


De Feestcommissie:

Elk jaar organiseert de feestcommissie diverse activiteiten voor het dorp. De vaste onderdelen zijn Koningsdag, het Dorpsfeest (juni) en het Sinterklaas feest (intocht en bezoek scholen).
Secretariaat:
Esther te Brake
Patrijzenstraat 21
8309 AL Tollebeek
e-mail: feestcommissietollebeek@gmail.com


Commissie Bazuin:

Brengt per jaar 22 nummers uit van het Dorpsblad “De Bazuin”.
Secretariaat:
Else Bode
De Brakken 11
8309 AV Tollebeek
e mail: bazuintollebeek@gmail.com

 

download hier onze privacyverklaring