Elk jaar eert Tollebeek een, of een groep, Tollebekers die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het dorp.
Vaak zijn het inwoners die actief zijn achter de schermen.
Op deze manier worden ze door Dorpsbelang tijdens de Nieuwjaarsreceptie in het zonnetje gezet.
De stoel: Tollebekers van het jaar

2024: Bestuur MFC
(voor het verduurzamen van MFC De Pionier)
2023: Dingeman en Gini Boer – Bauke en Tiny Wiegersma
( inzet voor de nieuwe inwoners in de Nimrodstraat)
2022: Erika en André van de Reest
(voor hun inzet voor o.a. de voetbal (kantinebeheer en bestuur)
2021: Hilde Roskam
(penningmeester Bazuin en inzet voor de buurtvereniging)
2020: Freek Hakvoort
(rasvrijwilliger en superklusser!)
2019: Herman Leijten
(voor inzet op velerlei gebied)
2018: Peter Joustra
(Dorpsfotograaf)
2017: Lub Post
 (bestuur MFC “de Pionier” en doet veel lay-out werk)
2016: Ineke Zuidema
( inzet met name voor de ouderen)
2015: Jan Jonkers, Syds Tichelaar en Jeroen Nienhuis
(inzet voor verkrijgen kunstgras)
2014: Albert Bleeker
(drukwerk voor meerdere zaken (o.a. de Bazuin)
2013: Marjolein Top
(voorbeeld vrijwilligster voor de jeugd)
2012: Elly Neve
(was dit jaar een “beroemde” TV persoonlijkheid)
2011: Groengroep
 (onderhoud van ons dorp)
2010: Eeltje Dooper
(vrijwilligerswerk op vele gebieden)
2009: medewerkers van de website
(werkzaamheden voor de website)
2008: Ton Leijten
(diverse activiteiten)
2007: Geert Dijk
(drukker van de Bazuin)
2006: Emma Naaktgeboren
(o.a. bijhouden knipselboek)