Avondvierdaagse Tollebeek

Jaarlijks in mei wordt de avondvierdaagse Tollebeek georganiseerd.
De routes lopen om en door het dorp Tollebeek en zijn te zijner tijd beschikbaar via de website. Op vrijdag is er een gezamenlijke afmars met feestelijk onthaal!

Afstanden: 5 en 10 km

Iedereen (vanaf basisschool groep 2) is welkom om mee te doen!
Ook oudere mensen mogen meelopen.

Inschrijfgeld €5,- per persoon.
De inschrijving is pas definitief wanneer het inschrijfgeld is overgemaakt op NL46RABO0340646640 t.n.v. Stichting Avondvierdaagse Tollebeek o.v.v. naam/namen deelnemers.

De organisatie gaat ervan uit dat basisschoolkinderen onder begeleiding van een volwassene (16+) meedoen met de avondvierdaagse. Maximaal 5 kinderen per begeleider. Wij verwachten dat u als ouders dit zelf onderling regelt.
Wanneer een begeleider alle vier de dagen mee loopt, kan deze zich inschrijven en een medaille ontvangen.

Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.
De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers en beschadiging of verlies van bezittingen.
Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video, op social media en dergelijke. Als de deelnemer bezwaar heeft, dient de deelnemer dit kenbaar te maken aan de organisatie.

Email: a4dtollebeek@gmail.com

Lees hier het reglement van de Stichting Avondvierdaagse Tollebeek

Bestuur Avondvierdaagse Tollebeek: Nelie Hemelrijk, Marjolein Duin, Christel Boons, Rixtia Bankras, Renate Boons