perkament

Zo moet het ooit eens geweest zijn. Nu is Tollebeek een kleine maar zeer actieve nederzetting, gelegen tussen Emmeloord en Urk. Het dorp is zeer in trek als woondorp met daarbij veelzijdige werkgelegenheid op korte afstand.
Tollebeek is springlevend en er is sprake van grote saamhorigheid. Het verenigingsleven in al zijn facetten en verschijningsvormen is daar het bewijs van.

Tollebeek, klein maar fijn….de omzoomde nederzetting

Tollebeek, het jongste dorp van de gemeente Noordoostpolder, is genoemd naar een gebied van die naam dat vroeger lag in de omgeving van Urk.
Het dorp ligt halverwege Emmeloord en Urk, ten noordwesten van de Urkerweg en Urkervaart. Het heeft een gunstige ligging ten opzichte van de randstad en de rest van Nederland. Via de A6, op 7 km afstand van Tollebeek, is men binnen 1 uur in Amsterdam.
Tollebeek biedt naast vertier ook mogelijkheden tot rust. Dit mede dankzij het rijke verenigingsleven en het naar verhouding grote bos en recreatiegebied ten noordwesten van het dorp.
Het hoeft dan ook geen betoog dat Tollebeek als woondorp zeer in trek is.

Tollebeek is ontworpen door Dr.Ir. Thomas Nix uit Rotterdam. Hij kreeg daartoe in 1950 de opdracht en heeft zich bij de uitvoering hiervan laten inspireren door de erfbeplanting van de polderboerderijen.
Karakteristiek voor het dorp is dan ook de groene zone die het dorp omlijst en de z.g. “groene kamers”, waarin de bebouwing is ingericht.
Er staan geen hoge bomen in de straten, maar langs de achterpaden van de woningen. Deze “groene kamer” beplanting biedt uitstekende mogelijkheden aan voetgangers, fietsers en spelende kinderen.
Opvallend zijn bovendien de Rooms katholieke kerk en het Protestants kerkcentrum, door hun architectonische waarde.
Het centrum van Tollebeek wordt gevormd door de Sint Hubertusplaats aan de zuidkant. Hieraan liggen enkele winkelpanden en het cafe/restaurant.