Beste Dorpsgenoten,
(21-12-2022)

De kerstboom voor in het dorp is weer prachtig verlicht, maar ook veel huizen zijn versierd met lichtjes. Wat ziet het er gezellig uit in Tollebeek! We gaan de feestdagen alweer tegemoet en ook het einde van 2022 nadert, wat gaat de tijd toch snel. Ik hoop dat u terug kunt kijken op een mooi jaar, misschien soms met een traan en hopelijk ook met een lach!

Op 23 december wordt voor alle Tollebekers de Kerstreis georganiseerd, een wandeltocht langs lichtjes waar het kerstverhaal levend wordt uitgebeeld. U wordt vermaakt met muziek van koren, hoornblazers en De Zeeschelp. Ook ziet u levende dieren onderweg.
Vanaf 18.30 uur kunt u starten aan de Sint Hubertusplaats. De Kerstreis duurt tot uiterlijk 21.00 uur. Er is veel voorbereiding in gaan zitten, het belooft een mooie reis te gaan worden. Ook is er aan de inwendige mens gedacht, er is glühwein en warme chocomel met wat lekkers erbij.
Dit wilt u toch niet missen?

Sinterklaas heeft inmiddels het land weer verlaten en mocht op vrijdag 2 december nog de scholen en peuterspeelzaal bezoeken. Bedankt Sinterklaas en pieten voor jullie bezoek. Feestcommissie, bedankt voor de organisatie, het was weer goed geregeld.

Het nieuwe jaar starten we traditiegetrouw met de Nieuwjaarsreceptie. Deze wordt gehouden op maandag 2 januari in De Goede Aanloop. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar en vanaf 20.00 uur start het officiële gedeelte.
We volgen het traditionele programma met het Lepeltjeskind, de oudste inwoner, De Stoel en de bekendmaking van het thema voor het dorpsfeest door de Feestcommissie. Tot slot mogen we genieten van Thomasvaer en Pieternel die ons alles over 2022 gaan vertellen. Daarna is er gelegenheid voor ontmoeting en kunnen we samen proosten op het nieuwe jaar!
Voor het Lepeltjeskind zijn wij op zoek naar de laatstgeborene Tollebeker in 2022. Is er binnenkort een kindje geboren? Laat het ons weten!

Het carbidschieten zal plaatsvinden op dezelfde locatie als voorgaande jaren, dit is tussen het mozaïek en de pkn-kerk. We hebben gekeken naar een alternatief, deze is door de provincie helaas niet goedgekeurd. We willen alle carbidschieters vragen tot 17.00 uur te schieten en dan te stoppen in verband met de wat oudere bewoners in de Sint Hubertusplaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op donderdag 9 maart, ook in De Goede Aanloop. We gaan de komende weken aan de slag met het jaarverslag. We hopen u dan natuurlijk ook te zien.

2023, dat is het jaar waarin de Jachtweide werkelijkheid wordt. Wat hebben we hier naar uit gekeken en wat zijn we blij dat we kunnen gaan starten. Mulder b.v. zal de uitvoering voor een groot deel op zich nemen. Daarnaast zal er ook aan dorpsbewoners worden gevraagd om de handen uit de mouwen te gaan steken. Samen gaan we dit klusje, deze klus klaren!

Tot slot wens ik u fijne feestdagen en alvast alle goeds voor 2023.
En natuurlijk tot ziens op de Nieuwjaarsreceptie!

Hartelijke groet namens het bestuur van Dorpsbelang,
Renate Boons


Beste Dorpsgenoten,
(28-11-2022)

Wanneer ik dit schrijf is het fris buiten maar schijnt het najaarszonnetje. De televisie staat op de achtergrond aan zodat wij het WK voetbal kunnen volgen. De spanning van de wedstrijden, maar ook de spanning hoe het gaat met de voetbalpoule is erg leuk. Je wordt er enthousiast en fanatiek van.

De gezellige decemberdrukte is begonnen. De Sint is alweer in ons land. Vol verwachting klopt ons hart. Het is mooi om te zien hoe de kinderen genieten van Sinterklaas en vol verwachting uitkijken naar 5 december. Op 19 november heeft Sinterklaas ons prachtige Tollebeek bezocht. Sinterklaas en zijn pieten hebben samen met Majorettevereniging Diana en muziekvereniging de Zeeschelp een mooie route door Tollebeek gelopen. Aansluitend hebben de Sint en zijn Pieten een samenkomst met de kinderen gehad in de Pionier.
Wat was het ook weer mooi om te zien hoe op 11 november de kinderen met hun lichtjes de straat op gingen. Het was gezellig druk en we konden zelfs op verschillende adressen genieten van frikandellen. De kinderen zijn weer goed verwend.

Eten bij de Buren,
12 november 2022. Wat was het een succes. Ik heb een geweldige avond gehad. Samen met mijn schoonzus Petra Bos hebben wij genoten van de deelnemers, de koks, de organisatie, het eten en de entourage. Wat een prachtig evenement. Mijn complimenten voor de prachtige avond. Bedankt.

De Jachtweide
De start van de uitvoering zal in de lente van 2023 gaan plaatsvinden en de oplevering wordt verwacht op 1 november 2023.

Fietspad
Op donderdag 17 november is er een artikel/korte uitzending verschenen op Omroep Flevoland met betrekking tot het nieuwe fietspad dat de boulevard van Tollebeek doorkruist. Dorpsbelang Tollebeek is het niet eens met dit plan. In dit artikel/deze korte uitzending geeft dorpsvoorzitter Christian Bleeker hier toelichting op.

Kerstreis
Vrijdag 23 december om 19.30 uur start de kerstreis in Tollebeek. De start is bij de Goede Aanloop.

Nieuwjaarsreceptie
Op maandag 2 januari 2023 wordt de nieuwjaarsreceptie gehouden.
Tot slot
Wens ik iedere een fijne Sinterklaas en een mooie decembermaand.

Hartelijke groet namens Dorpsbelang,

Monique Habets – Maas


Beste Dorpsgenoten,
(8-11-2022)

Namens Dorpsbelang mag ik kort enkele woorden tot jullie richten. De vergadering is net afgelopen, de stoelen zijn nog warm, dus een goed moment om de actuele zaken met u te delen.
Tollebeker Groengroep
Door de leden van de Groepgroep is eind oktober hard gewerkt om de bospaden te voorzien van een nieuwe laag schelpen. De schelpen zijn geleverd door Landschapbeheer Flevoland. Dankzij de inspanningen van de Groepgroep zijn de paden weer goed begaanbaar, ook als het heeft geregend.
Plantenbakken
Bij de ingang van het dorp ter hoogte van ‘de Jachthut’ zijn door de gemeente een drietal plantenbakken geplaatst. De bakken zijn bedoeld om de verkeerssituatie te verbeteren en te voorkomen dat auto’s op de rijbaan worden geparkeerd. Nog niet iedereen is helemaal gewend aan de nieuwe situatie. Er wordt nog gewerkt aan een betere zichtbaarheid van de bakken.
Rotonde
Om ons dorp ook weer klaar te maken voor de kerstsfeer is de aansluiting voor de verlichting van de kerstboom op de rotonde weer gemaakt. Over enkele weken zullen de lampjes weer branden. De bedoeling is om deze rotonde nog aan te vullen om zo het aanzicht van Tollebeek verder te verfraaien.
Dorpsschouw
Met een afvaardiging van de gemeente hebben enkele leden van Dorpsbelang de zogenaamde Dorpsschouw afgenomen. Opvallend is dat er veel punten van de vorige schouw afgewerkt zijn en dat er nu weinig grote punten waren. In sommige straten blijft aandacht nodig voor de begaanbaarheid van de trottoirs, als struiken of bomen teveel overgroeien. De bewoners van de betreffende woningen worden hierop aangesproken met het verzoek dit aan te pakken.
Op sommige plekken in het dorp zijn, na het aanleggen van de glasvezelaansluiting, de stoeptegels niet altijd goed terug geplaatst. Het verzoek is dit te melden via een zogenaamde MOR. Dit kunt u doen via de website www.noordoostpolder.nl/meteen-melden.
Herbestrating begraafplaats
Van de gemeente kregen we de melding dat de begraafplaats opnieuw bestraat zal gaan worden. Zoals eerder afgesproken zullen de huidige klinkers opnieuw worden teruggeplaatst en dus geen asfalt. De werkzaamheden die binnenkort starten zullen ongeveer 2 weken duren.
Levenlang wonen in Tollebeek
Als Dorpsbelang vinden we het belangrijk om het gesprek aan te gaan over de woonwensen van de bewoners. In de nabije toekomst zal er uitbreiding komen van het dorp. Er zijn nog geen concrete plannen, wat ons de kans geeft om ook input vanuit het dorp te geven. Vooral met jongere en oudere Tollebekers willen we het gesprek aangaan over hun wensen. Spreekt het onderwerp u aan en wilt u graag meedenken, meldt u zich via de dbtollebeek@gmail.com. Hierover later meer.
Fietspad
In de afgelopen maanden is er namens Dorpsbelang, samen met de PKN Tollebeek, contact geweest met de Provincie over de aanleg van het fietspad. De Provincie heeft aan onze concrete bezwaren en alternatieven geen gehoor gegeven. Voorzitter Christiaan Bleker heeft mede namens de PKN een brief verstuurd naar de wethouder en de gedupeerde om onze onvrede hierover te uiten. We hopen dat het gesprek een vervolg gaat krijgen om te komen tot een geschikte oplossing. De brief wordt opgenomen in deze Bazuin.
Verhuizing Naaktgeboren / volkstuinencomplex
Tot slot kunnen wij u melden dat er bericht is gekomen dat de verplaatsingsplannen van mechanisatiebedrijf Naaktgeboren zijn uitgesteld tot 1-1-2025. Dit betekent dat de volkstuinen voorlopig ook kunnen blijven op de huidige locatie. Voor de leden weer ruimte en tijd om de tuinen weer winterklaar te maken!

Een hartelijke groet namens het Bestuur van Dorpsbelang,
Kees de Visser

 


Beste Dorpsgenoten,
(18-10-2022)

Het was weer mijn beurt om een stukje te schrijven in de Bazuin.
Heerlijk met het mooie zonnige najaarsweer, waar we allemaal van genieten.
Zeker na zón mooie warme zomer, is het weer wennen, dat de bladeren van de bomen vallen, en de temperatuur langzaam aan gaat zakken.
De boeren zijn druk bezig hun oogst binnen te halen, wat prima gaat met deze weersomstandigheden.

Nieuwe Plantenbakken
De plantenbakken op de kruising Sint Hubertusplaats zijn geplaatst. Er is al overleg geweest over de beplanting.dit wordt op korte termijn gedaan. De bakken zijn inmiddels voorzien van reflectoren. De bakken moeten betere kaders bieden aan het parkeren, zodat duidelijker wordt waar wel of niet geparkeerd kan worden.

De Groengroep:
De Groengroep heeft nu momenteel ook een winterstop, Afgelopen woensdag was de laatste keer van dit jaar,
Komend voorjaar gaan ze weer van start.

De Statushouders:
Ondertussen zijn er 2 Syrische gezinnen bijgekomen in de Nimrodstraat
De buurt van deze straat is weer super actief aan de gang gegaan, om allerlei spullen weer te verzamelen voor deze mensen.
Samen Helpen probeert hier ook bij te ondersteunen, en regelen het vervoer naar de voedselbank, Als je graag mee wil draaien, om vrijdags mee te gaan naar de voedselbank,
Geef het aan bij de Samen Helpen club.
We gaan weer Samen Eten, op 11 Oktober in het zaaltje,
Wie belangstelling heeft is van harte welkom van 12.00 uur t/m 14.00 uur.

Eten bij de buren vindt weer plaats op 12 November, Een gezellige activiteit, wil je graag koken, of zelf lekker aanschuiven, geef je snel op, en ondertussen leer je soms allerlei Tollebekers kennen, waar je nog nooit mee aan tafel hebt gezeten.

Fietsenstalling:
De fietsenstalling bij het cafe de Goede Aanloop wordt op korte termijn uitgebreid, zodat iedereen zijn fiets daar weer veilig kan parkeren.

Het Buurtkastje:
Het buurtkastje in de Havik, loopt goed met succes,
Heeft u boodschappen ect over, breng het in het kastje, Kunt u hier iets van gebruiken, het is voor iedereen toegankelijk.

De Kerstreis:
23 December sávonds is de Kerstreis voor iedereen in het dorp,
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers, die willen helpen opbouwen overdag en/ of s’avonds alle spullen weer op te ruimen.
Opgave bij Rianne Meulendijks
Gert-Jan van Breugel

De Jachtweide:
De Jachtweide heeft van de Gemeente nog een fantastisch bedrag van € 10.000 euro ontvangen, wat zeker een goede bestemming gaat krijgen voor dit mooie project.
De Rabo club support:
Het Dorpsbelang wil iedereen hartelijk bedanken, voor het stemmen op de Rabo club support actie
We hebben een mooi bedrag van € 855,50 mogen ontvangen

Een hartelijke groet namens het Dorpsbelang.
Helma Remijn


Beste Tollebekers,
(27-9-2022)

Wat een heerlijke zomer hebben we gehad .
Tot s’ avonds laat in de tuin genieten , het leek wel Spanje .
Voor onze boeren was er wel extra werk , beregenen voor groei en oogsten !!
Zelfs de heg in de Bandelier is aan onze aandacht ontsnapt, er komt een nieuwe.

Diefstal .
Bordjes Pioniers laantje hangen weer , na veel rechercheren en informeren kwamen er 2 van de 3 vermiste borden weer te voorschijn , stonden op oprit Bij Cristian na een pittig gesprek, We hopen dat deze soap nu klaar is ..

Bestuurs samenstelling.
Op onze laatste DB vergadering was als gastlid Jan Hermsen aanwezig .
Hij blijft tot de jaarvergadering met ons meedraaien , en is dan bereid om de rol van voorzitter over te nemen .
Natuurlijk pas na toestemming van de vergadering.

Leefbaar Flevoland .
Dit is een grote pot met geld die bedoeld is voor de leefbaarheid in de dorpen , hier kunnen allerlei verenigingen een aanspraak op doen .
Hoe werkt het precies.
Tenminste de helft van het benodigde geld uit eigen middelen voor plannen in dorp en buiten gebied die minimaal € 10.000,= kosten .
Dat kan o.a. speeltuin , ontmoetingsplek .
Verder info bij Lique Hafkamp tel.nr. 06-50178747 Zij is aangesteld als coördinator om te helpen door de provincie !
Zij was bij ons op de vergadering om zich voor te stellen .

Doortrekken fietspad .
Het lijkt erop dat de provincie gewoon doet wat ze van plan waren .
Wij hadden de indruk dat er naar onze inbreng geluisterd werd .
Nou dat valt dus tegen .

Fish Patato run .
Hierbij was ik zelf niet aanwezig , maar heb begrepen dat Alles prima is verlopen , met de inzet van veel mensen , Bedankt allemaal .

Kermis .
Dit was voor ons een verrassing dat die er ineens stond , het gevolg van een paar misverstanden, het was dan weer een flinke aanslag op het budget van Vaders moeders opa’s en oma’s , maar kinderen blij , wij blij 😀

Groengroep .
Woensdag 21 september is voorlopig de laatste actieve ochtend .
Vorige week schelpen aangevuld maar helaas te weinig .
In het voorjaar krijgen we weer nieuwe schelpen .
Nu begint de winterslaap tot het voorjaar.
Bedankt allemaal voor jullie inzet .

Kunstwerk Maria school .
Ooit heeft iemand de suggestie gedaan om de achterkant van het kunstwerk te voorzien van iets moois, voor wie is dit een uitdaging om dit aan te pakken !!
Meldt U zich bij Dorpsbelang met Uw idee ..

Nimrodstraat .
De huisvesting van de 2 Afghaanse gezinnen verdiend niet de Schoonheidsprijs, door de inzet van van buren en Leefbaar Tollebeek is er toch veel geregeld.
Ook de komst van de nieuwe bewoners in nog 2 huizen wordt bezorgd gevolgd door Leefbaar Tollebeek en de diaconie van de kerken .

Dit was wel en wee in en om ons mooie dorp .
Bezorgdheid over wat er om ons heen gebeurt in de wereld laat ons niet koud .
Toch hopen we met elkaar de juiste keuzes te maken .
Gezondheid en geluk is wat we een ieder toewensen.
Bij wie de gezondheid te wensen overlaat STERKTE …

Hartelijk groet van Uw Dorpsbelang ,,
Floor .

 


Beste dorpsgenoten,,
(4-9-2022)

Wat hebben we een mooie zomer gehad. De zomervakantie zit er alweer op. De meeste mensen zijn weer aan het werk gegaan en alle kinderen gaan weer naar school. Om iedereen op dit laatste te attenderen heeft Dorpsbelang de spandoeken ‘Onze scholen zijn weer begonnen’ opgehangen.

En het was hèt uitje van deze zomer, de Tollebeker Ginkiestocht! Deze geliefde kavel van de Tollebeker Jachtweide heeft ervoor gezorgd dat de geschiedenis van Tollebeek nu van mond tot mond gaat. Wat een positieve reacties heb ik hierover gehoord!

Een andere kavel was het diner door Dorpsbelang. Er mogen tien mensen van gang naar gang langs bij de bestuursleden van Dorpsbelang. De voorbereidingen zijn in volle gang en we zullen er op vrijdag 23 september een mooie avond van maken.

Het Pionierslaantje is een pad met een bijzonder verhaal over het voormalig barakkenkamp. Op initiatief van een dorpsgenoot heeft dit pad een naam gekregen en zijn er aan beide kanten borden geplaatst. Helaas werden deze borden al snel ontvreemd. De borden zijn nu gelukkig weer terug! Hier zijn we heel blij mee, want ze kosten 130 euro per stuk. Laten we met elkaar zorg dragen voor ons mooie dorp.

Voor babyluiers plaatst HVC in de week van 12 t/m 18 september een speciale luiercontainer. De container wordt geplaatst bij de textiel- en glascontainers. U kunt via de website van HVC een pas aanvragen waarmee u deze luiercontainers gratis kunt openen. Op deze manier heeft u minder restafval en dus minder kosten.

In de zomervakantie zijn er in de Nimrodstraat twee grote Afghaanse gezinnen komen wonen. Deze mensen hadden nagenoeg geen spullen bij aankomst. Mooi om te zien dat er in Tollebeek gelijk actie wordt ondernomen. Er zijn in korte tijd veel spullen verzameld. Top gedaan Tollebeek! De Voedselbank heeft wekelijks pakketten klaar staan voor deze gezinnen. Het vervoer hiernaar toe is voor de korte termijn geregeld. Voor de lange termijn zoekt Samen Helpen nog mensen die op vrijdag willen rijden naar de Voedselbank in Emmeloord. Wilt u hierbij ondersteunen, laat het weten aan de mensen van Samen Helpen.

Dankzij de dames van SVA waren er in de laatste week van de zomervakantie twee leuke activiteiten voor de Tollebeker basisschoolkinderen. Op maandagavond was de jaarlijkse viswedstrijd. Met 32 deelnemers was het gezellig druk en werd er veel vis gevangen.

Woensdagavond was het tijd om met de voetjes van de vloer te gaan. Er was een professionele DJ gevraagd om er een tof discofeestje van te maken. Dankzij deze  è   vier toppers zijn er toch weer twee mooie activiteiten georganiseerd. En inmiddels heb ik ook vernomen dat SVA Tollebeek kan blijven bestaan omdat er versterking voor de commissie is gekomen. Super voor de Tollebeker kids!

De besturing van de pomp van de fontein heeft de gemeente laten vervangen. Nu doet hij het weer naar behoren! De fontein is in werking van ´s morgens 8 uur tot ´s avonds 10 uur.

We kijken ook vooruit! In 2022 start de Fish Potato Run op 10 september om 15.00 uur op Urk. De lopers komen vanaf 15.15 uur door Tollebeek. In Tollebeek wordt een Kidsrun georganiseerd, deze begint ook om 15.00 uur. Vanaf 14.30 uur kunnen kinderen zich inschrijven op de St. Hubertusplaats. We willen alle bewoners aan de St. Hubertusplaats en Torenvalk (kant Urkerweg) vragen de vlag uit te hangen. En komt u ook om alle hardlopers aan te moedigen?

Op 24 september is het Burendag. Ik hoop dat u al een leuke activiteit met de buurt heeft bedacht en hier ook een bijdrage van het Oranje Fonds voor heeft aangevraagd. Dit is de kans om een gezellige dag met de buurt te organiseren!

Als vereniging voor Dorpsbelang mogen we dit jaar meedoen met de Rabo ClubSupport, de sponsoractie van de Rabobank. Wanneer u lid bent van de Rabobank, kunt u nu ook stemmen voor Dorpsbelang. De actie loopt van 5 t/m 27 september.

Een nieuw schooljaar, een nieuwe start. Zit u bij een vereniging in Tollebeek? Dan stellen we het op prijs als u de verenigingsgegevens op de website van Tollebeek wilt checken. Heeft u aanpassingen voor de tekst, mail ze dan naar Dorpsbelang.

Ook willen we alle buurtverenigingen erop attenderen het welkomstpakket niet te vergeten wanneer er nieuwe bewoners in de buurt zijn komen wonen.

We hebben gezien dat nog lang niet alle Tollebekers lid zijn van de vereniging voor Dorpsbelang. We willen u vragen eens om u heen te kijken of dorpsgenoten wel lid zijn. Zo niet, wilt u ze er dan op wijzen dat dat vrij eenvoudig kan via tollebeek.nl? Alvast hartelijk dank!

Tot slot wens ik u een hele mooie nazomer toe.
Ik hoop dat we elkaar gauw ontmoeten in het dorp.

Hartelijke groet namens het bestuur van Dorpsbelang,
Renate Boons


Beste dorpsgenoten,,
(15-5-2022)

Wanneer ik dit schrijf schijnt het zonnetje heerlijk. Er is gezelligheid in het dorp. Dorpsbewoners gaan lekker naar buiten, aan de slag in de tuin of genieten van een heerlijke wandeling door het dorp. De boeren zijn druk op het land met aardappels poten, uien zaaien of beregenen. De bloemetjes bloeien weer in de tuin en de bomen worden voller. Wij kijken allemaal uit naar een mooie zonnige zomer.

Daarnaast kijk ik uit naar de Avond4daagse, het Dorpsfeest en de veiling voor de Jachtweide. Wat is het toch weer fijn dat we met zijn allen activiteiten mogen ondernemen.

Avond4daagse
Van 17 mei tot en met 20 mei vindt dit jaar de Avond4daagse plaats. Dit jaar mogen we weer gezamenlijk door Tollebeek de 5 of 10 kilometer lopen. Het potje met vet kan uit de kast worden gehaald!

Dorpsfeest – Dorpsbelangdag
Wat een leuk programma staat er gepland voor het Dorpsfeest. Van 11 juni tot en met 18 juni staat het dorp in het teken van Cityhoppen. Op zaterdag 11 juni vindt de Dorpsbelangdag plaats. Jullie zijn van harte uitgenodigd om aan het spellencircuit “Elfstedentocht” deel te nemen. Er worden 11 spellen gespeeld die zijn gelinkt aan steden. Je kan meedoen als gezin of als kleine groep. Om 17.00 uur kan er, tegen een kleine vergoeding, aangeschoven worden bij het Samen Eten buffet om gezellig samen te eten. Je kunt je aanmelden op woensdag 1 juni en zaterdagmiddag 4 juni. Vanaf 19.00 uur zijn jullie van harte welkom bij de veiling voor de Jachtweide. Wij kijken uit naar een gezellige dag en een mooi dorpsfeest.

Vrijwilligers gezocht
Lijkt het je leuk om tijdens de Dorpsbelangdag mee te helpen? Of wil je tijdens dorpsfeest helpen achter de bar te staan en ben je 18 jaar of ouder? Geef je dan op bij Dorpsbelang Tollebeek of de Feestcommissie.

Volleybalnet
We zijn nog op zoek naar een mooie locatie voor ons
volleybalnet. Heeft u een mooie locatie in gedachte dan horen wij het graag.

Tot slot
Wens ik iedereen een fijn Dorpsfeest.
Hartelijke groet namens Dorpsbelang,

Monique Habets – Maas


Beste dorpsgenoten,,

Het was weer mijn beurt om een stukje te schrijven in de Bazuin.
Heerlijk met het mooie zonnige voorjaarsweer, waar we allemaal van genieten.
En nu het allemaal weer mag,hebben de eerste activiteiten alweer plaatsgevonden in Tollebeek, en er volgen nog heel wat leuke activiteiten hier in Tollebeek.
Eieren zoeken met de Paashazen, op zaterdag 16 April
Vele kinderen en ouders verzamelden zich tegen drieën op de buitenplaats. De paashazen hadden vier stukken bos afgezet voor verschillende leeftijdscategorieën. Daar waren de bekende rode eieren verstopt Als je een ei vond mocht je die inleveren bij de paashaas en kreeg je een chocolade eitje terug. Ook was er in ieder vak een wit, zilver en gouden ei verstopt. Daar hing een grotere prijs aan vast. Dus die wilde je wel vinden! Om drie uur kregen de kinderen een seintje en mochten ze het bos in trekken en zoeken naar eieren.
Helaas is het gouden ei niet gevonden.
Door het mooie weer was het een gezellige activiteit, met een grote opkomst van kinderen en ouders.

12 Dorpenloop
De 12-dorpenloop heeft ook weer plaatsgevonden, Deze estafette loop daar was de start en de finish in Emmeloord en passeert alle 10 overige dorpen in Noordoostpolder en Urk.
Er zijn 54 lopers gestart, Waaronder de Tollebeker loopgroep. Rond 12 uur was het knooppunt in Tollebeek. Vrijwilligers van AV NOP stonden klaar met een omroeper om de lopers enthousiast binnen te halen. Vanuit Nagele kwamen de lopers Tollebeek binnen. Corné Boons kwam uit voor de Tollebeekgroep en finishte met een tijd van 27 minuten en elf seconde.
Ook kregen de lopers een flesje water en een appel overhandigd van het dorpsbelang. Vervolgens draaiden de lopers en het publiek om naar de andere kant richting Urk. De lopers stonden klaar en ze werden door het enthousiaste publiek aangemoedigd. Vanuit Tollebeek kwam Hilde Roskam uit voor team Tollebeek
Jeugdwerkers stellen zich voor

Voor jongeren:
Als jongerenwerkers zijn wij, Belinda & Daniel, aanwezig op school, op straat, maar ook online op instagram, tiktok en facebook. We zijn er voor de jongeren tussen de 10 en 23 jaar in de Noordoostpolder. Heb je een vraag, zit je ergens mee of heb je een tof idee om te doen in je eigen wijk of buurt, stuur ons dan een berichtje. Zie je ons voorbij komen op straat of op school, spreek ons vooral aan! We willen jullie graag ontmoeten en leren kennen. Ook vinden we het natuurlijk fijn om te weten wat er speelt en denken we graag met jullie mee. Je kunt ons telefonisch bereiken, maar je kunt ons ook volgen via onze social media kanalen: Jongerenwerk Carrefour.

Koningsdag: 27 April
Op deze dag heeft de Feestcommissie weer een mooi programma klaar voor alle bewoners van Tollebeek.
De welbekende rommelmarkt staat weer op de planning, met leuke activiteiten, onder het genot van een hapje en een drankje De aanvangstijd is 10.00 uur, op het plein bij de Katholieke kerk
Smiddags vanaf 13.00 uur zijn er spectaculaire activiteiten, zoals Boerendarts met de hooivork, en zitten op een Rodeo stier.

Zondag 1 Mei vindt de Steptocht plaats, Tussen 13.15 uur en 14.15 uur zullen de Steppers vanuit Espel finishen op de Buitenplaats, en vervolgens hier weer doorstarten richting Emmeloord, Kom ze aanmoedigen.
Inschrijving Avondvierdaagse Tollebeek 2022
De inschrijving per persoon invullen. Binnenkort weer digitaal mogelijk! 17 t/m 20 mei 2022 Afstanden: 5 en 10 km Iedereen (vanaf basisschool groep 2) is welkom om mee te doen! Ook oudere mensen mogen meelopen. Dinsdag: start en einde Attent
Afstanden: 5 en 10 km
Iedereen (vanaf basisschool groep 2) is welkom om mee te doen!
Ook oudere mensen mogen meelopen.

DORPSFEEST/ Jubileum 65 Jaar.
De eerste zaterdagmiddag 11 juni van de lustrumweek, wordt mede ingevuld door het dorpsbelang , en gevolgd met de VEILING voor de JACHTWEIDE ..
Het programma ziet er als volgt uit:
Smiddags rond 15.00 uur City Hoppen speciaal voor basisschool kinderen, een speciaal spellen parcour moet worden afgelegd, waarbij verschillende landen voorbij komen.
Vervolgens gaan we rond 16.00 uur gezellig terrassen met alle dorpsbewoners rondom de tent,
Waarvan de Feestcommissie ons voorziet van een drankje.
En daarna rond 17.00 uur gaan we gezellig met elkaar eten. dit wordt opengesteld voor alle dorpsbewoners en kinderen van Tollebeek.voor een heel goedkoop prijsje, en waarna we rond 19.00 uur ons allemaal gaan verzamelen in de tent, om daar met heel het dorp de dorpsveiling bij te wonen.
Die wordt gehouden voor de Jachtweide,
Komt allen naar deze geweldige middag en avond !!!
Op korte termijn volgt hiervan een flyer in de Bazuin, waarbij u zich op kan geven, voor de uitgebreide maaltijd.
Zo zijn er weer allerlei leuke activiteiten te doen, in Tollebeek.
We hopen jullie allemaal te zien, bij deze gezellige feestelijkheden
Een hartelijke groet namens het Dorpsbelang.
Helma Remijn

 

 


Beste dorpsgenoten,,
(14-3-2022)

Nog even en het is weer lente en kunnen we buiten gaan genieten .

Corona maatregelen zijn versoepeld maar Corona is nog niet weg !!

Helaas hebben we nu te maken met een hele nare oorlog , waar we de gevolgen niet van kunnen overzien .
Meeleven gaan uit naar alle slachtoffers .

Als U dit leest is de jaarvergadering van 10 maart die gelukkig door kon gaan alweer gehouden , Ook NL doet , de schoonmaak door scholen en inwoners is weer achter de rug .
Hopen dat de buitenplaats en omgeving er weer netjes bij ligt voor de Viering van ons 65 jarig bestaan .

DORPSFEEST
De eerste middag zaterdag 11 juni wordt mede ingevuld door het bestuur van het dorpsbelang , en gevolgd door de VEILING voor de JACHTWEIDE ..

Tulpen mozaïek gaat dit jaar niet door ivm te weinig deelname En voorbereiding te kort .

12 Dorpen loop is op 2 April ,
komend vanaf Urk via de st’Hubertus plaats naar Emmeloord tussen 12.00 en 13.00 .
De Tollebeker vlag kan uit en uiteraard mag er aangemoedigd worden ..

Avond Vierdaagse ,
van 17 tot en met 20 mei in en rond ons eigen dorp , georganiseerd door actieve ouders , en jong en oud kan meedoen ..

Kleding container,
Velen denken dat wat hier in gaat een tweede leven gaat krijgen , het legen van de container wordt gedaan door concern voor werk En die halen alleen de mooiste spullen eruit en de rest wordt een poetsdoek, dus let op waar U het inleverd .

VANDALISME ,,,
Jammer dat het nodig is en dit op de agenda van dorpsbelang stond , de aanleiding was een poging om het JAGERTJE op te blazen , rond het weekend van 26 en 27 februari.
De politie doet onderzoek en vraagt om informatie en eventuele getuigen .
Gelukkig is er weinig schade , maar het idee hierachter Is te ziek voor woorden!!!!!

Namens Dorpsbelang,
Floor van Tilburg


Hallo dorpsgenoten,,
(11-2-2022)

De eerste maand van 2022 is alweer voorbij!
Gelukkig zijn de eerste versoepelingen doorgevoerd en kan èn mag er steeds meer. En dat is dit jaar zeker fijn in verband met ons lustrum. Tollebeek bestaat 65 jaar! Dat gaan we vieren met z´n allen. Ik kijk er al naar uit!

In de voorjaarsvakantie organiseren de jongerenwerkers van Carrefour verschillende activiteiten in de Noordoostpolder; sportinstuif voor groep 1 t/m 4 van de basisschool en lasergamen voor 8-18 jarigen. Kijk op tollebeek.nl voor meer informatie.

De jaarvergadering van Dorpsbelang wordt gehouden op donderdag 10 maart in de Goede Aanloop. De uitnodiging en agenda vindt u, als lid van onze vereniging, binnenkort in uw brievenbus. In deze Bazuin alvast de notulen van vorig jaar. We kijken terug en blikken vooruit. Thomasvaer & Pieternel zijn Tollebeek echt niet vergeten. Ze willen u graag live een uiteenzetting van 2021 geven en zullen dit na de pauze gaan doen. U bent er toch ook bij?

Op 2 april wordt de 12-dorpenloop georganiseerd in de Noordoostpolder. Er heeft zich al een team voor Tollebeek geformeerd. Meer informatie hierover vindt u in deze Bazuin.

Ik noemde het al, dit jaar vieren we een lustrum tijdens ons jaarlijkse dorpsfeest. Een hele week feest! De feestcommissie is al druk bezig met de voorbereidingen. Het thema is inmiddels bekendgemaakt: TOLLEBEEK GAAT CITYHOPPEN! Gaan we naar Parijs of naar Las Vegas? Naar Tokio of Dubai? Het kan allemaal in onze feestweek van 11 t/m 18 juni.
De veiling voor de Jachtweide wordt zaterdag 11 juni ’s avonds in de feesttent gehouden. Met de opbrengst kan er supergave, multifunctionele sportkooi worden gerealiseerd waar de jeugd kan voetballen, basketballen of zelfs volleyballen. U mag alvast nadenken over een mooie kavel die dan geveild kan gaan worden!
Trots kijk ik naar het project Tollebeker Jachtweide! Zoveel mensen die zich inzetten voor ons dorp. Nu zijn er naast de werkgroepen, ontwerpgroep en projectgroep ook mensen bereid om de veiling op zich te nemen. Echt wauw! Allen met maar één doel; een prachtig ontmoetingspark voor jong en oud met die gewenste sportkooi, maar ook met veel groen en mogelijkheden voor ontmoeting.

Op vrijdag 11 maart gaan de beide basisscholen het terrein om de scholen opruimen. Hier staat weer een leuk presentje voor de kinderen tegenover. Zaterdag 12 maart mogen we er als dorp tegenaan. Er zijn verschillende schoonmaak- en opknapklussen te doen. Vanaf 9 uur staat de koffie klaar in De Eendenkooi.

We hebben een vraag binnengekregen over het plaatsen van een container voor luierafval. We willen graag inventariseren of hier behoefte voor is, maar we weten nog niet of dit te realiseren is. Wanneer u hier iets over kwijt wilt, laat het ons weten via dbtollebeek@gmail.com. We horen het graag!

Mooi om te zien hoe de gemeente en de Groengroep samenwerken!

Ik kijk uit naar een prachtig en gezellig lustrumjaar en hoop dat we elkaar gauw ontmoeten in het dorp.

Hartelijke groet namens Dorpsbelang,
Renate Boons


Hallo dorpsgenoten,,
(1-2-2022)

Nu ik dit schrijf, blikken we als Dorpsbelang ook terug op 2021. Met andere woorden, we zijn weer bezig om het jaarverslag samen te stellen. Wederom een jaar met minder activiteiten, maar ondanks dat blijkt toch maar weer dat Tollebeek niet stil staat. Over een ruime maand kunt u dit zelf ook lezen: we publiceren het jaarverslag op de website. En heeft u hem al genoteerd? Op donderdag 10 maart vindt de jaarvergadering plaats. Hopelijk fysiek, maar we houden met alles rekening…

Lepeltjeskind & oudste inwoner
Zo ook met het flexibel organiseren van de nieuwjaarsreceptie. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om twee onderdelen eruit te lichten. Dat is en blijft traditie en is passend bij de jaarwisseling.
De heer van Schaik was wederom de oudste inwoner van ons dorp en heeft van ons een tweede oorkonde ontvangen. Een naam voor het Lepeltjeskind liet lang op zich wachten. Tot Oudejaarsdag: het werd bijna een nek-aan-nekrace. Al beseft hij het nog niet: Jack de Groene is het Lepeltjeskind 2021. De andere welbekende onderdelen (De Stoel en Thomasvaer & Pieternel) hopen we later in 2022 te organiseren. Wellicht gecombineerd met de jaarvergadering.

Nieuwbouw transformatorstation Tollebeek
Vanaf 10 januari zijn de voorbereidingen gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden voor de nieuwbouw van het transformatorstation aan de Zuidwesterringweg 33. Hierdoor kan er hinder ontstaan op het fietspad en/of aan de Zuidwesterringweg ter hoogte van het nieuw te plaatsen transformatorstation. De bouw start vervolgens in de week van 7 februari 2022.

Te doen in 2022
Een wat gekke titel omdat we niet weten wat komend jaar qua maatregelen ons gaat brengen. Toch delen we al graag met het dorp data die bekend zijn van activiteiten die voor 2022 toch gepland staan. En laten we hopen dat dit allemaal door kan gaan:
• Donderdag 10 maart – Jaarvergadering dorpsbelang.
• Zaterdag 12 maart – NL Doet & dorpsschoonmaak. Heb je als buurt een klus? Meld je dan aan via het Oranjefonds voor een financiële bijdrage. Ook dorpsbelang heeft zich weer opgegeven en gaat onderhouds- en schoonmaakwerk doen in het dorp. Ook zullen de scholen weer hun steentje bijdragen!
• Zaterdag 2 april – 12 dorpenloop. Hierbij hopen we dat er ook weer een Tollebeker team (Tollebeek in beweging!) deelneemt.
• Zaterdag 24 september – Burendag 2022.

En niet te vergeten: Tollebeek bestaat dit jaar 65 jaar! Aan de feestcommissie zal het niet liggen om er een mooi jubileumjaar van te maken dus we duimen met hen mee dat maatregelen geen roet in het eten gooien.

Tollebeker Jachtweide
De laatste hand wordt op dit moment gelegd aan het ontwerp van de Tollebeker Jachtweide. Daarbij is er ook vaak contact met de gemeente om zaken op elkaar af te stemmen. Nu horen wij regelmatig: wat gaat er nu eigenlijk komen aan de Fazantendrift? Op de website van Tollebeek staat een filmpje om te zien wat er gaat komen op de Jachtweide. Naast een sportkooi (dat weten de meesten wel), komt er een kapschuur, een pluk- en vlindertuin, een wandelpad, (senioren)zitbanken, watertappunt, oplaadpunt voor fietsen etc. Dit willen we ook nog duidelijker op de website vermelden als toelichting op het filmpje. Er wordt nog steeds hard gewerkt al vindt dat grotendeels achter de schermen plaats. Zo is kort geleden onze aanvraag van €10.000 euro bij het VSB-fonds toegekend!
In het totale plan kost de sportkooi het meest. Tenminste, als we het goed willen doen. De voorkeur gaat uit naar een sportkooi van ongeveer 25×15 meter. Op deze manier kunnen veel sporten gespeeld worden in de kooi: voetbal, basketbal, volleybal, panna etc. Aan alle zijden komen doeltjes. Ook de vloer brengt kosten met zich mee. Afhankelijk van het budget wordt wel/geen nieuwe vloer gelegd. Kortom: de VEILING is heel belangrijk om als dorp een volwaardige sportkooi te realiseren!!!

!!Veiling Tollebeker Jachtweide!!

De veilingcommissie had de datum van 12 maart met potlood al in de agenda staan. Net als tijdens het hele Leadertraject zijn we helaas afhankelijk van alle maatregelen en vraagt dit flexibiliteit in het plannen. Ook nu gooien maatregelen roet in het eten. Vandaar dat de veiling later dit jaar gaat plaatsvinden: een nieuwe datum wordt bekend gemaakt.
Voordeel? U heeft langer de tijd om na te denken wat u inbrengt voor de veiling voor een zogeheten kavel! Avondje oppassen, dinertje verzorgen, tuin doen, een middagje wieden op het land etc. etc.
Het kan nog creatiever! (dat ben ik zelf onvoldoende 😊)
Ook in gezamenlijkheid met vrienden, buren of een vereniging kunt u een kavel inbrengen. En hoe mooi zou het zijn als we van de zomer weer ergens een gezellige veilingavond als dorp met elkaar hebben? Daar zijn we wel aan toe!

Nieuwe aanwinsten!
Zoals u kunt lezen in de notulen zijn er twee dorpsgenoten bereid gevonden om het stokje van Jos en mij over te nemen. Heel erg fijn! Erg jammer om te stoppen, maar het is goed dat er weer verfrissing komt. Na bijna 7 jaar is het goed om de taken over te geven. Met alle (oud) dorpsbelangcollega’s is en was het goed samenwerken: constructief, met humor en enthousiasme!
Ik wil mijn opvolger(s) veel succes en plezier toewensen en vertrouw erop dat dat helemaal goed komt.

Mijn laatste stukje voor dorpsbelang maar zeker niet het laatste stukje dat ik schrijf voor de Bazuin, aangezien het belangrijk is een bijdrage te leveren in en voor je dorp (vind ik). Nu roept eerst de
12-dorpenloop, NL Doet met Samen Helpen en vervolg van het Leaderproject. Kortom, het voorspelde stil zitten, stellen we uit tot de volgende vakantie.

Geniet van wat er wel kan en tot ziens in ons mooie en actieve dorp!

Hartelijke groet,

Marianne Buijsse- van Tilburg

 


Beste Tollebekers,
(17-12-2021)

Reist u geregeld met het openbaar vervoer?
Provincie Flevoland is onder andere opdrachtgever voor het busvervoer. Om te kunnen bepalen of het busvervoer voldoet aan de behoeftes, heeft de provincie een klankbordgroep voor het OV. Pascal Boonstra heeft tot voor kort Noordoostpolder vertegenwoordigd in deze groep. Omdat hij ermee is gestopt is Noordoostpolder op dit moment niet vertegenwoordigd. Ook voor Noordoostpolder zijn goede busverbindingen die passen bij de behoeftes van de gebruikers van belang. Wanneer u de plaats van Pascal in de klankbordgroep over wilt nemen, of wanneer u hier mee informatie over wilt, kunt u contact met ons opnemen.

De gemeente heeft een voorkeursrecht gevestigd ten westen van Tollebeek
Verderop in deze Bazuin treft u een persbericht van gemeente Noordoostpolder over de intentie om ten westen van Tollebeek een nieuwbouwlocatie te realiseren. Het bestuur van dorpsbelang Tollebeek heeft hier in de afgelopen periode veel tijd in geïnvesteerd. Wij hebben zoveel mogelijk invloed uitgeoefend op een goed proces dat recht doet aan de belangen van Tollebeek.

Dit begon met de vraag van de gemeente waar volgens ons een uitbreiding van het dorp plaats moest vinden. Wij waren van mening dat wij deze vraag niet konden beantwoorden en dat er eerst een behoeftepeiling gedaan moest worden in het dorp. Van de 289 respondenten gaf 57% aan voor uitbereiding van Tollebeek te zijn. Op basis van deze uitslag is er gekeken naar twee mogelijke locaties. De gemeente had voorkeur voor de kavel ten westen van Tollebeek. Een andere geschikte locatie was aan de overkant van de Urkervaart. Hiermee zou bijvoorbeeld het centrum van het dorp centraal blijven en het zou mogelijkheden bieden voor wonen aan het water. Uiteindelijk hebben wij input mogen leveren voor een keuzenota waarop uiteindelijk door het college van B en W een besluit is genomen. Tenslotte hebben we aangedrongen op goede en duidelijke communicatie vanuit de gemeente over het genomen besluit.

Als bestuur zijn wij gewend om transparant te werken. In dit geval was dit vanwege de vertrouwelijkheid niet mogelijk. Wij hebben in alles ons uiterste best gedaan om de algemene belangen van Tollebeek te vertegenwoordigen.

Carbid schieten
Ook dit jaar mag er weer met carbid geschoten worden. De gemeente roept mensen die van plan zijn om te gaan schieten op, zich bij hen te melden.

De jaarvergadering staat gepland op 10 maart 2022
Ik hoop u op zaterdagmiddag 8 januari persoonlijk het allerbeste te kunnen wensen voor het nieuwe jaar. Wij organiseren dan een alternatief op de nieuwjaarsreceptie. Graag tot dan.

Hartelijke groet,
Christian


Beste dorpsgenoten,
(30-11-2021)

Wanneer ik dit schrijf, is de Sint alweer in ons land. Vol verwachting klopt ons hart. Het is mooi om te zien hoe de kinderen genieten van Sinterklaas en vol verwachting uitkijken naar 5 december. Op 20 november heeft Sinterklaas ons prachtige Tollebeek bezocht. Sinterklaas en zijn pieten hebben samen met Majorettevereniging Diana en muziekvereniging de Zeeschelp een mooie route door Tollebeek gelopen.

Wat was het ook weer mooi om te zien hoe op 11 november de kinderen met hun lichtjes de straat op gingen. Het was gezellig druk en we konden zelfs genieten van warme chocolademelk en wat lekkers aan de Kampplaats. De kinderen zijn weer goed verwend.

Jachtweide
Op 12 november is de uitslag bekend gemaakt van de sponsorloop en de verkoop van de hutspotpakketten door de basisscholen voor de Jachtweide. Er is een bedrag opgehaald van € 8.208,27. Wat een schitterend bedrag. Bedankt.  Er wordt hard gewerkt aan het ontwerp voor de Jachtweide. Deze zal voor 1 januari 2022 gereed zijn.
Tevens zijn wij verheugd dat er een toekenning is ontvangen van het VSB fonds van € 10.000,00.   

Het Jaagpad
Het Jaagpad, het wandelpad op de kuierlatten, is vanwege het omgeploegde land alleen begaanbaar met laarzen.

Nieuwjaarsreceptie
Noteer alvast 3 januari 2022 in jullie agenda.

Tot slot 
Wens ik iedereen een goede gezondheid, hou vol en hopelijk zien we elkaar gauw weer in Tollebeek.

Hartelijke groet namens het Dorpsbelang,
Monique Habets – Maas


Beste Tollebekers ,
(3-11-2021)

De klok is weer verzet ,de herfst laat zich gelden .
Het eerste mooi verkleurde blad ligt weer onder de bomen en in de tuin .

De groen groep gaat in de winterslaap.
Heeft het jaar afgesloten met een gezellige ochtend in het MFC .
Er was koffie cake en een jacht bitter,
graag wil de groep versterking van een nieuwe lichting actieve vrouwen en mannen .
Spontaan opgeven mag bij Freek Hilde en Gerda , gelukkig hebben zich er al 4 gemeld na enig trekwerk van een dorpsgenoot , maar er kan nog meer bij .

De zware rol die altijd bij de kluis hoort te staan is al een poosje spoorloos , WIE WEET WAAR HIJ IS !!!!!!!!!!!

JACHTSTAETE ,
15 oktober was er een feestelijke opening.
Wethouder en ex wethouder DB leden aannemer en makelaar en niet te vergeten de nieuwe bewoners waren aanwezig .
We werden kort en bondig toegesproken en de bewoners kregen een Tollebeker mok met een plantje erin .
We hebben een toost uitgebracht met elkaar .

JACHTWEIDE ,
Van Joop Gort vernomen dat de veiling voor het resterende bedrag wat zeker nog nodig is .
Wordt gehouden op 12 maart in de werkplaats van Naaktgeboren , oude tijden komen terug bij velen .
De zwaar gewichten voor de organisatie zijn Joop Gort , Irma Hulzebosch , Hans van Dijke , Ingrid Lebbing , Stan Boons en Ludo Leijten .
Nadere informatie volgt .

FEESTCOMMISSIE,
Sinterklaas en zijn PIETEN lopen 20 november door het dorp , het begint om 13.30 en we houden ons aan de COVID maatregelen , We hopen dat het door kan gaan ..

Tot slot geniet van ons mooie dorp ,
met de keurig gemaaide ( wandel ) paden .
Zorg voor elkaar en blijf gezond ..

Vriendelijke groet namens Dorpsbelang Floor van Tilburg

 


Hallo dorpsgenoten,
(28-8-2021)

Gelukkig…we kregen weer een dorpsfeestgevoel in juni 2021! Complimenten voor de feestcommissie hoe zij op creatieve wijze een aantal mooie activiteiten voor alle dorpsbewoners hebben gerealiseerd.  Voor jong en oud een mooie middag, happen & stappen, de Tollebakker, bootcamp en een fietspuzzeltocht: er was voor ieder wat wils!

Dorpsschouw
Na jaren regenachtig weer tijdens de dorpsschouw, dit jaar een dorpsschouw op een zonnige dag! Jos en Floor zijn met een delegatie van IGW (gemeente, politie en Mercatus) het dorp rond gefietst om de aangegeven schouwpunten te bekijken en te beoordelen. Mooi om te zien dat een aantal punten direct opgepakt zijn: de stoep bij de Eendjes aan de Loswal is aangepakt en missende tegels bij het Tempeltje zijn verholpen. Diverse andere punten worden de komende periode opgepakt. Heeft u nog meldingen van iets dat kapot is in uw straat of buurt? Dan kunt u dit altijd melden via een zogeheten MOR-melding: zie onze website of die van de gemeente Noordoostpolder. Dat is de kortste klap.

Een kanjer in het Kanjerpad!
Het Kanjerpad is weer een kanjer rijker. Unaniem kwamen wij als dorpsbelang tot de naam van één dorpsgenoot. Ineke Zuidema viel dit maal de eer te beurt om een tegel met voet- en handafdruk in het Kanjerpad te krijgen als dank voor het vele vrijwilligerswerk dat Ineke voor en in Tollebeek doet.
Tijdens het “Happen en stappen” werd zij overvallen door familie en dorpsbelang. Na een kort praatje door Christian, mochten de schoenen uit en werden hand- en voetafdruk gemaakt. We hopen de tegel van Ineke binnenkort te plaatsen in het Kanjerpad!

Het Tempeltje weer als nieuw
Wat is Tollebeek ook zonder vrijwilligers en actieve bestuursleden die de gang erin houden? Het resultaat na een aantal dagen schuren, verven en andere onderhoudszaken? Een Tempeltje dat weer als nieuw is! Een plaatje voor het dorp en voor velen een van de herkenningspunten bij thuiskomt na de (zomer) vakantie! Vanaf deze plaats nogmaals: vrijwilligers, heel erg bedankt voor jullie enthousiaste inzet! 

Tollebeker Jachtweide
Zoals ik eind 2019 schreef: een uitdagend traject, maar die uitdaging gaan we graag weer aan! En dat doen we! We zijn met een enthousiaste club dorpsbewoners in ontwerp- en werkgroepen de Tollebeker Jachtweide vorm aan het geven. Een uitdaging zit nog in de financiering van de sportkooi waar we in het najaar extra aandacht aan willen besteden in de vorm van sponsoracties. Hoe en wat is nog niet helder; daar benutten we de zomermaanden voor. We hopen dat het dorp ons steunt om het (financieel) met elkaar mogelijk te maken dat deze sportkooi er komt op de Jachtweide (naast de andere fraaie aankleding van dit gebied). 

Speeltuin Lange Jacht
Soms zijn er van die onderwerpen waarvan je ineens denkt:
“hoe staat het ermee, want daar was toch iets mee?”. Zo’n onderwerp is de speeltuin achter de Lange Jacht. Deze zou voor de zomer nieuw aangelegd worden maar is door werkzaamheden elders vertraagd. Zodra er eens startdatum is, informeert de gemeente ons en informeren wij uiteraard het dorp.

Burendag 2021
Burendag vindt plaats op 24, 25 of 26 september 2021. De buurtverenigingen zijn geïnformeerd. Wil je als buurtjes of als vereniging een activiteit organiseren? Meld deze dan aan bij het Oranjefonds en vraag daarbij een financiële bijdrage aan. De voorwaarden hiervoor zijn te vinden op www.burendag.nl.

Tot slot wens ik alle dorpsgenoten een hele fijne en onbezorgde zomervakantie toe. Rust lekker uit, geniet van het hopelijke mooie weer en wie weet, tot gauw!

Hartelijke groet,
Marianne Buijsse- van Tilburg


Beste Tollebekers,
(7-6-2021)

Eindelijk nodigen de weersomstandigheden uit om naar buiten te gaan. En daarbij is er ook weer meer mogelijk omdat de corona-maatregelen versoepelt zijn. Dat is ook in Tollebeek te merken. Veel verenigingen pakken hun buitenactiviteiten weer op. Zo troffen wij bij onze gang naar de Pionier voor onze bestuursvergadering gezellige drukte op de Jeu de Boules baan, een veld vol trainende jeugdspelers en vrijwilligers die het geluidsscherm plaatsten. Wedstrijden bij de tennisvereniging, het sloeproeien wordt weer opgepakt en ook voor de Groengroep is dit fijn weer om er woensdagochtend op uit te trekken. Op de groentetuin en in ons buitengebied beginnen de kavels ook groen te kleuren en moest voor pas ingezaaide stukken de beregening alweer uit de schuur getrokken worden. Op veel plekken in het dorp zijn mensen weer druk in de weer om de tuin netjes te maken. Voor sommige plekken in het dorp is het goed om nog even extra aandacht te hebben voor struiken en andere beplanting die over het trottoir groeien. Zo blijft het ook voor dorpsgenoten met een wandelwagen of rolstoel mogelijk om gebruik te maken van de stoep. Door het natte weer van de afgelopen tijd lopen de bedrijven die het groenonderhoud doen wat achter. Dat is te zien aan onkruid in de plantsoenen, maar vooral aan het lange gras. Er wordt extra ingezet om deze achterstand weer in te lopen.

Er is groot onderhoud uitgevoerd aan Het Tempeltje
Het Tempeltje was hoog nodig toe aan groot onderhoud. Een paar jaar geleden is de vlonder vernieuwd en is de bestrating aangepakt, maar deze keer ging het om Het Tempeltje zelf. De palen en de hekken hadden veel slechte plekken. Met een financiële bijdrage van de gemeente hebben wij bij Naaktgeboren metalen hekken laten maken die zijn gecoat. Deze hekken zijn daarmee onderhoudsvrij. Oud-Tollebeker Cees Bakker heeft kosteloos de palen professioneel onder handen genomen en ook de verf materialen kosteloos beschikbaar gesteld waarmee een grote groep vrijwilligers het overige houtwerk heeft geschuurd en geverfd. Met dit groot onderhoud ziet dit iconische bouwwerk er weer vele jaren verzorgd uit.

 De planvorming voor de Jachtweide is bijna klaar
Naast de zichtbare dingen die buiten gebeuren, wordt er ook op andere plekken ontzettend hard gewerkt voor ons dorp. Zo zijn bijvoorbeeld de plannen voor de inrichting van de Jachtweide bijna klaar en zijn er al een boel toezeggingen gedaan voor subsidies en giften. Wil je weten wat de plannen zijn, regelmatig updates ontvangen, meedenken, meehelpen, meebesluiten of iets kwijt? Kijk dan op https://tollebeek.nl/tollebeker-jachtweide/

 U kunt nieuwe bestuursleden voordragen
Maart 2022 stoppen algemeen lid Jos Heinen en secretaris Marianne Buijsse met hun bestuurswerk voor dorpsbelang. Op dat moment hebben wij dus twee vacatures en wij willen u vragen om voordrachten te doen. Voor de vacature van algemeen lid geldt dat deze persoon vanaf maart 2023 het voorzitterschap over gaat nemen. Op deze manier is er een jaar ‘inwerktijd.’ Kent u Tollebekers waarvan u vindt dat ze benaderd moeten worden met de vraag of zij een bijdrage willen leveren in het bestuur dan kunt u ons mailen of contact opnemen met één van de bestuursleden. Wij zijn van mening dat het goed is wanneer het bestuur van een belangenvereniging goed past bij de inwoners van Tollebeek. Dat betekent volgens ons ook dat het mooi zou zijn wanneer een Tollebeker met een ‘Urker achtergrond’ onderdeel zou worden van het bestuur. Daarnaast vinden wij het fijn wanneer de verhouding man/vrouw in balans blijft. Wij zijn zeer benieuwd naar uw suggesties.

 Op 1 juli treedt de WBTR in werking
Dit is een nieuwe wet waarbij van alle verenigingen en stichtingen wordt gevraagd om afspraken te maken rondom ‘goed bestuur.’ Dorpsbelang heeft hiervoor een digitale tool aangeschaft. De afspraken die wij als bestuur maken zullen wij met de leden delen op de eerstvolgende jaarvergadering. Daarbij is het ook nodig om op termijn onze statuten aan te passen. Veel stichtingen en verenigingen in Tollebeek zijn al door ons benaderd met de vraag of ze gebruik willen maken van onze documenten. Dat scheelt een hoop uitzoekwerk, want dat hebben wij al gedaan. Heeft uw stichting of vereniging daar ook belang bij dan horen wij dat graag.

 De vereniging is gegroeid met 10 nieuwe adressen
Alle adressen die vallen onder het postcodegebied van Tollebeek hebben enkele weken geleden een geel papier in de brievenbus gekregen om aandacht te vragen voor het lidmaatschap van onze vereniging. De bewoners in de Kampplaats hebben per abuis twee maal een dergelijk formulier ontvangen dus je zou verwachten dat het lidmaatschap in die straat straks het hoogst is van heel Tollebeek. Tot 1 juli is er een mooie actie aan verbonden met de Tollebeker. U bent al lid, daardoor ontvangt u ook deze Bazuin. Maar zijn uw buren ook lid? Wanneer u een nieuw lid aandraagt ontvangt niet alleen het nieuwe lid, maar ook u een Tollebeker. 10 nieuwe leden is een mooi begin. Voordat de actie begon was exact 50% van de adressen die bij Tollebeek horen lid van dorpsbelang. Aangezien de vereniging zich inzet voor de belangen van alle Tollebekers is het goed wanneer dit percentage veel hoger ligt. Wij zullen ons daar op verschillende manieren voor inzetten en vragen hierbij ook uw hulp.

De feestcommissie zet alles op alles om het maximale uit het aankomende dorpsfeest te halen
In 2020 kon ons dorpsfeest helaas niet doorgaan. Op dit moment laten de maatregelen weer wat meer activiteiten toe. We mogen als dorp heel blij zijn met de feestcommissie. Een groep actieve en betrokken Tollebekers die, net als met Koningsdag, probeert om (ondanks de wisselende en soms onduidelijke regels) een programma neer te zetten waarbij wij elkaar weer op een verantwoorde en fijne manier kunnen ontmoeten.

Ik hoop van harte dat ik u daar tref.

Hartelijke groet,

Christian

 

 


Beste dorpsgenoten,
(16-5-2021)

Wanneer ik dit schrijf, is het Hemelvaartsdag. Na een week regen zit ik nu lekker buiten te genieten van het weer. De tulpen staan nog in bloei en de boeren zijn druk aan het aardappels poten. Ook zie ik regelmatig berichten voorbij komen van de fanatieke wandelaars van de Avondvierdaagse in Tollebeek. Mooi dat iedereen daar ook dit jaar weer voor gaat. Eindelijk zijn er vooruitzichten op een zomer waarin versoepelingen komen. Wij kijken uit naar een mooie zomer!

NL Doet
Op 28 en 29 mei staat NL doet op de agenda. In Tollebeek zijn wij op 12 en 13 maart al fanatiek bezig geweest, dus zullen wij dit jaar op deze dagen geen activiteiten organiseren. Uiteraard kunt u zelf aan de slag met klussen die u nog in de planning heeft staan.

WBTR
Voor alle verenigingen en stichtingen is er een wetswijziging, Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Er wordt met deze wetswijziging een professionaliseringsslag gevraagd van verenigingen en stichtingen. Er zullen documenten in orde gemaakt moeten worden. Dorpsbelang zal hiervoor een digitale tool aanvragen. Voor meer informatie kunnen jullie een mail naar ons sturen.
Actie werven nieuwe leden
Vinden jullie het ook zo fijn en leuk om in Tollebeek te wonen? Word dan gauw lid van Dorpsbelang Tollebeek en ontvang een echte Tollebeker. Wij zullen aankomende week inschrijfformulieren huis aan huis verspreiden met een leuke actie. Houd de brievenbus in de gaten.

Bordje Pionierslaan
Het straatnaambordje van de Pionierslaan aan de kant van de Zuidwesterringweg is plots verdwenen. Het bordje schitterde sinds begin 2021 langs het laantje en we zien het bordje daar graag weer hangen. Heeft u het bordje gevonden? We ontvangen het graag.

Tot slot
Wens ik iedereen een goede gezondheid, hou vol en hopelijk zien we elkaar gauw weer in Tollebeek.

Hartelijke groet namens het Dorpsbelang,
Monique Habets – Maas


Beste dorpsgenoten,
(1-5-2021)

Deze maand mocht ik weer een stukje schrijven voor in de Bazuin.
We zitten momenteel in het voorjaar, de dagen worden langer, en de temperatuur wordt langzaam aan warmer, de eerste tulpenbollen beginnen al te kleuren op het veld, en de eerste bomen en struiken laten al een groene tint van zich zien.
Maar helaas zijn de versoepelingen rondom het corona virus nog zeer beperkt.
Wel zijn al een aantal mensen gevaccineerd hier in Tollebeek, wat zeker ook licht aan het eind van de tunnel laat zien.
Ook 27 April Koningsdag zal er nog niet veel mogelijk zijn.
Hoe graag we dit hier in ons dorp gezellig samen zouden willen vieren.
Mogelijk zal de Feestcommissie hier een toepasselijke oplossing voor vinden.

Informatie vanuit de Gemeente:
Kleinschalige en digitale activiteiten waarbij geen sprake is van publiek of groepsvorming, zijn in overleg met de gemeente mogelijk. Een voorstel voor het organiseren van een kleinschalige of digitale activiteit kan via info@noordoostpolder.nl worden voorgelegd – of groepsvorming tegen te gaan. Gelukkig is het op die manier toch mogelijk om bepaalde activiteiten toe te staan. Denk aan de verlichte boerderijenroute of een autopuzzelrit waarbij deelnemers in de auto blijven en verspreid over een langere periode deelnemen. Ook de aangepaste versie van het Tulpenfestival kan dit voorjaar met dit soort voorwaarden en in goed overleg doorgaan.
Dit jaar is er wederom geen Tulpenmozaik, wel is de tulpenroute te rijden, en worden er op de rotonde weer potten met tulpen neergezet.

Evenementen na 5 mei
Voor evenementen na 5 mei kunnen organisaties alvast voorbereidingen treffen zoals het doen van een aanvraag. Bij de aanvraag hoort een coronaprotocol waarin is aangegeven hoe de coronamaatregelen worden gehandhaafd. De aanvragen kunnen pas volledig beoordeeld en verleend worden indien evenementen weer zijn toegestaan. Wij hopen dat er door het vaccineren van grote groepen mensen en door intensief testen, na 5 mei snel meer mogelijk is.

Leaderproject Tollebeker Jachtweide
Dinsdag 9 maart was er weer een overleg met de projectgroep en mensen die in de werkgroepen zitting gaan nemen. De werkgroepen gaan aan de slag met de ideeën die uit alle plannen zijn voortgekomen. De ontwerpgroep heeft een eerste presentatie gegeven met een analyse van het gebied. We komen steeds dichter bij een definitief ontwerp. Dit hopen we voor de zomervakantie klaar te hebben.
Vrijdag 12 maart is het definitieve projectplan opgestuurd voor de Leaderaanvraag. Hier zijn intentieverklaringen aan toegevoegd van verschillende verenigingen in Tollebeek die achter het projectplan staan. Dit om meer draagvlak te geven aan de aanvraag.

Paashazen in Tollebeek
Via verschillende puzzels en speurtochten was het even zoeken naar de paashazen dit jaar in Tollebeek. Eerst moesten we letters verzamelen op Social media om de juiste locatie te vinden. Daar aangekomen moesten we het spelletje ‘volg de pijlen’ doen. De paashaas hadden we stiekem al gespot tussen de bomen. Daar stonden de beroemde rode eieren die we normaal gesproken mogen zoeken. Nu mochten de kinderen een ei kiezen en met het ei op een lepel slalommen om de pionnen.
Daarna nog wat hazensprongen doen en kruipen door het hazenhol. Tot slot in hazen tempo naar de haas toe rennen en een high five geven. Nog een rood ei kiezen en die in het net
gooien. Daar was dan de beloning: ‘Een heerlijk paaseitje!’
Bekijk hier de foto’s

 

De Avond4daagse gaat dóór!
Na het succes van vorig jaar presenteren wij ook in 2021: Avond4daagse – Home Edition!
Je bent ook dit jaar met Avond4daagse – Home Edition verzekerd van veel wandelplezier.

Met de Home Edition heeft iedereen in Nederland de gelegenheid een eigen Avond4daagse te lopen. Dus niet in grote groepen tegelijk, zoals je gewend bent. Maar alleen met een vriendje, je sportmaatjes of met je gezin. Je kunt de vier dagen lopen in de periode tussen 29 maart en 30 juni 2021, maar tussen de eerste en de vierde dag mogen maximaal twee weken zitten. Het moet natuurlijk wel een uitdaging blijven… En je hoeft niet alleen ’s avonds of doordeweeks te lopen. Ook overdag of in het weekend kun je op pad!
Op de Website van Tollebeek, staat uitgebreid, waar je je hiervoor kunt aanmelden
Lees bericht over Avond4daagse

Het Tempeltje
Op korte termijn zal het Tempeltje een uitgebreide onderhoudsbeurt krijgen
Veel hout zal worden opgeknapt/ vervangen, en het zal opnieuw geverfd worden, met een ander kleurtje.
Tot slot, Geniet van het mooie weer wat in aantocht is, Zorg goed voor elkaar,
Blijf Gezond.

Hartelijke groet namens Dorpsbelang,
Helma Remijn


Beste Tollebekers,
(25-03-2021)

De lente is langzaam in aantocht. De zomertijd is ingegaan en na de kou en vele regen in maart is er eindelijk een weersverandering op komst. De corona perikelen en zelfs de avondklok blijft ons allemaal bezighouden. Met het ingaan van de zomertijd is er gelukkig ’s avonds extra tijd om de eens buiten in de tuin of op de volkstuin te beginnen of een ommetje door het bos te lopen.
12 en 13 maart stond in het teken van Tollebeek Doet. Ondanks het slechte weer hebben de kinderen van de beide basisscholen veel zwerfvuil rondom de scholen opgeruimd en zelfs nog ver daarbuiten. De gemeente heeft ons geholpen om beide scholen weer te voorzien van de gewenste vuilknijpers en de vuilniszakken. De gemeente sprak van een groot succes, er zijn vele zakken met zwerfaval gevuld en door de Gemeente reiniging netjes afgevoerd. Als dank hiervoor hebben beide scholen wederom een aantal verschillende ballen gekregen voor de buitenactiviteiten.

Zaterdag 13 maart zijn diverse verenigingen druk geweest om de Eendenkooi, rondom de voetbalvelden en het MFC diverse klussen aan te pakken. Daarnaast hebben een aantal bewoners de buurt of wegen opgeruimd. De Gemeente reiniging heeft wederom hun medewerking verleend om dit ook weer netjes af te voeren. Dank hiervoor!

Het dorpsbelang heeft in samenwerking met Landschapsbeheer Flevoland de bomenroute voorzien van nieuwe borden. Ik raad iedereen aan om een keer deze route te lopen, bij iedere boom staat een uitleg van de desbetreffende boom en er zitten verrassende verhalen tussen.

De Groengroep is ook weer actief in het dorp begonnen met de verschillende klussen. Daarnaast is Concern voor Werk begonnen met het onderhouden van de perken. Het dorp ligt met alle genoemde activiteiten er weer netjes bij.

Een aantal Tollebekers hebben de verlichting bij de mozaïek weer gerepareerd. Zodat er na een aantal jaar weer ’s avonds van het prachtige mozaïek genoten kan worden.

De gemeente Noordoostpolder heeft een enquête gemaakt over de wensen m.b.t omwikkelperspectief van Tollebeek. Willen we als Tollebekers groeien? Op welke manier? Kortom de vragen die voor ons als inwoners belangrijk zijn over de toekomst van ons dorp. Op onze Facebook pagina en op Tollebeek.nl staat de link naar de enquête. Ik hoop dat zoveel mogelijk inwoners deze enquête willen invullen.
De groep Samen Helpen en de groep Samen Eten hebben gezamenlijk het initiatief genomen om voor de oudere Tollebekers te koken en dit rond te brengen. Kenmerkend voor de echte gemeenschap die wij hebben in het dorp!

Tot slot: Blijf genieten van wat er mogelijk is!

Hartelijke groet namens het Dorpsbelang,
Jos Heinen


Beste dorpsgenoten,
(30-01-2021)

We zijn alweer een aantal weken op weg in het nieuwe jaar. We zitten in een totale lockdown, zelfs een avondklok is ingevoerd. Het is een bijzondere tijd, ik wens iedereen alle goeds toe en ik hoop dat u gezond mag blijven. Ik hoop dat u net als ik nog wel kan genieten van kleine dingen; een leuke film, een fijn boek, een spannend bordspel of natuurlijk een lekkere wandeling door het dorp.
Ik wil iedereen bedanken voor de vele complimenten die we hebben gehad voor de nieuwjaarsreceptie. Het doet ons goed dit te horen en we zijn blij dat we voor u iets moois hebben mogen neerzetten.

Op 4 maart is de jaarvergadering van Dorpsbelang. Deze zal net als de nieuwjaarsreceptie digitaal plaatsvinden. De agenda staat in deze editie van de Bazuin. Alle vaste onderdelen komen terug in de vergadering. Vragen voor de rondvraag of andere agendapunten kunnen worden gemaild naar dbtollebeek@gmail.com, dan komen we hier in de vergadering op terug. Achter de schermen wordt al hard gewerkt aan het jaarverslag. Deze is binnenkort digitaal te lezen op onze website.

De landelijke dag van NL Doet is verplaatst naar 28 en 29 mei. Wij willen op de oude datums van NL Doet, op 12 en 13 maart een voorjaarsschoonmaak houden in ons dorp.
De kunstwerken in Tollebeek kunnen wel een sopje gebruiken. U kunt dit voorjaar een kunstwerk adopteren voor een eenmalige schoonmaakbeurt. Geef aan ons door welk kunstwerk u wilt schoonmaken, dan doet u heel Tollebeek daar een plezier mee!
Naast het soppen van de kunstwerken kan ook de eigen omgeving worden opgeruimd.
Dorpsbelang gaat aan de slag met het opknappen van het tempeltje. Hiervoor is een financiële bijdrage aangevraagd bij NL Doet.

De ontwikkelingen voor de Tollebeker Jachtweide gaan door. Inmiddels is er een projectgroep gevormd met actieve mensen. Er wordt een ontwerp op schaal gemaakt, zodat helder wordt wat haalbaar is op het terrein. De expertise van een aantal mensen van de projectgroep wordt hiervoor ingezet. Binnen de projectgroep gaan er subgroepen aan de slag met de onderdelen groen, bewegen, veiligheid en ontmoeting.
Ondertussen wachten we op de goedkeuring van de Leaderaanvraag, deze ligt nu bij de gemeente voor de cofinanciering vanuit de gemeente. En we gaan verder met het aanvragen van subsidies om voor meer eigen middelen te zorgen.

Juist in deze tijd is het belangrijk om elkaar te helpen. De groep van Samen Helpen gaat kijken hoe we nieuwe initiatieven kunnen realiseren. Heeft u hulp nodig, weet u iemand die hulp nodig heeft of wilt u zelf een steentje bijdragen, mail dan naar samenhelpentollebeek@gmail.com.

En heeft u de datum al genoteerd? 27 februari organiseert de
feestcommissie een Homequiz! U doet toch ook mee?
Meer informatie volgt binnenkort.

Laten we hoopvol de zomer tegemoet gaan!
Ik hoop dat we elkaar gauw weer kunnen ontmoeten in het dorp.

Hartelijke groet namens Dorpsbelang,
Renate Boons


Hallo dorpsgenoten,
(12-1-2021)

En dan is het toch alweer 2021. Persoonlijk vind ik het jaar toch weer omgevlogen, ook al was het anders dan anders en zal het als je het mij vraagt nog wel een tijd anders dan anders zijn.
De feestdagen zijn achter de rug en we kunnen weer uitkijken naar het voorjaar. En wat ben je dan blij dat je in een regio en dorp woont waar je de ruimte hebt om ondanks het c-woord, toch lekker buiten te leven en kunt genieten van wat je wel hebt!
Als dorpsbelang gaan wij ‘gewoon door’ met de reguliere activiteiten en als het gevraagd wordt, schakelen we gewoon naar een manier waarop het wel kan. Dan denk ik aan NL Doet, de jaarvergadering en andere overleggen ten behoeve van ons dorp.

Nieuwjaarsreceptie
Het was even anders dan anders, maar met wat creativiteit hebben we met elkaar toch een Nieuwjaarsreceptie weten te organiseren. Dat alle inwoners van Tollebeek een uitnodiging in de brievenbus hebben gehad, bleek wel uit de vele kijkcijfers! Wij zijn in ieder geval blij dat we het op deze manier toch door hebben laten gaan. Tollebeek kan natuurlijk een jaar niet afsluiten en een jaar beginnen zonder dat het Lepeltjeskind (Harm Johannes ten Napel), de oudste inwoner (meneer Schalk) en de Tollebeker op “De Stoel” (Hilde Roskam) bekend is gemaakt.
Dank voor de vele complimenten over de Nieuwjaarsreceptie. Uiteraard hopen we dat we volgend jaar elkaar weer de hand kunnen schudden in De Goede Aanloop.

NL Doet
Op 12 en 13 maart is het weer NL Doet. Dorpsbelang heeft net als anders een activiteit aangemeld voor NL Doet: het opknappen van het tempeltje. Ook verenigingen kunnen hun activiteit aanmelden en een financiële bijdrage aanvragen. Ga dan naar de website www.nldoet.nl. Vergeet daarbij niet dat je naast het aanmelden van je activiteit, je de financiële bijdrage apart aan moet vragen. Zorg dat je er snel bij bent, want voor het budget geldt: op = op.

Woningbouw: behoeftepeiling
In januari/februari 2021 wil de gemeente met ieder dorpsbelang om tafel om te spreken over de ontwikkellocaties (in- en uitbreidingslocaties) en de behoefte die er is naar woningbouw in het dorp voor de komende vijf jaar. Deze afspraak wordt voor Tollebeek zo snel mogelijk ingepland. Indien een vervolgafspraak nodig is, volgt deze in maart/april 2021. We houden u op de hoogte van de eventuele uitkomsten.

Leaderproject: Natuurpark Tollebeker Jachtweide
Goed nieuws! De Leaderaanvraag is ingediend door het Onderwijssubsidiebureau. Concreet betekent dit dat wij nu ongeveer een half jaar wachten op goedkeuring van Leader. Hier hoort ook de cofinanciering door de gemeente bij. Ondanks dat hier een tijd over heen gaat, hoeven we niet stil te zitten. Plannen maken mag, alleen met de uitvoering moet gewacht worden tot en met de goedkeuring. Inmiddels zijn er naar aanleiding van de inloopmomenten in het najaar veel dorpsbewoners actief betrokken om mee te denken over ‘bewegen’, ‘ontmoeten’ en ‘groen’. We denken nog na over een projectstructuur om dit project goed neer te zetten (tot een definitief plan te komen) en zoveel mogelijk dorpsbewoners te betrekken. Deze maand wordt daar meer duidelijk over.

Tot slot…
Rest mij nog om iedere dorpsbewoner vooral een gezond 2021 te wensen:
dan volgt de rest vanzelf!

Hartelijke groet,
Marianne Buijsse- van Tilburg

 


Beste Tollebekers,
(15-12-2020)

We naderen alweer het einde van het jaar. Een bijzonder jaar. Een jaar waarin we hebben ervaren hoe belangrijk samen zijn en contact is. En ook waarin we wederom hebben gezien dat we in Tollebeek naar elkaar omzien, elkaar willen helpen en creatief zijn om toch zo goed mogelijk contact met elkaar te houden.

In het voorjaar lag het werk bij het bestuur van Dorpsbelang, net als bij veel andere verenigingen, wat stil. Nu in het najaar gaat het juist weer volledig door. Aan de actielijst, het mailverkeer, de overleggen en de notulen daarvan is niet te merken dat dit een tijd met bijzondere uitdagingen is. Al gebeurt het meeste ook bij ons digitaal. In deze editie van De Bazuin staan weer de meest recente notulen. Wij vinden het belangrijk dat wij jullie goed informeren. Een aantal onderwerpen breng ik graag nog extra onder de aandacht.

Wij hebben als dorp een tweede prijs ontvangen ter waarde van 750 euro
In heel Noordoostpolder is een enquête uitgezet om meer te weten te komen over de bereidheid voor het gebruik van alternatieve vervoersvoorzieningen. Om te zorgen dat de respons zo hoog mogelijk was, hebben de organisatoren daar een prijs aan verbonden. Het dorp met de meeste respondenten kon een barbecue winnen voor het hele dorp. Dat leek ons wel wat en daarom hebben wij op alle mogelijke manier een beroep op u gedaan. En dat had resultaat. Uiteindelijk bleek de top 3 zeer zicht bij elkaar te zitten en is besloten om ook een tweede en derde prijs beschikbaar te stellen. Wij hebben de tweede prijs gekregen. Rutten kan zich opmaken voor een barbecue met het hele dorp en Bant had een derde plek. Het gewonnen geldbedrag willen we zo inzetten dat het ten goede komt aan alle Tollebekers. Naar aanleiding van de resultaten is besloten om in Noordoostpolder verder te gaan met het project voor andere vervoersmogelijkheden.

U kunt een laadpaal aanvragen voor uw elektrische auto
Wij waren als bestuur in de veronderstelling dat wij als dorp een centrale laadpaal zouden krijgen. Dat is niet het geval. U kunt zelf een laadpaal aanvragen bij u in de buurt. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.Noordoostpolder.nu/laadpalen

Het project De jachtweide krijgt steeds meer vorm
Alle Tollebekers en andere betrokkenen zijn opgeroepen om mee te denken. Dat is massaal gedaan. Het is goed bekend wat de wensen van verschillende doelgroepen zijn, maar ook wat bijvoorbeeld de omwonenden niet willen. We kunnen er trots op zijn dat we in Tollebeek een project niet voor het dorp bedenken, maar met het dorp. Een grote groep betrokkenen gaat nu een stap verder richting uitvoering. Wilt u daarbij aansluiten, laat het weten door ons te mailen. Meer informatie staat ook op www.Tollebeek.nl aan de linker kant.

De plannen voor de verhuizing van het volkstuincomplex worden steeds concreter
Dat de volkstuinvereniging moet verhuizen is een feit. Voor een aantal leden is dit niet gemakkelijk. Zij hebben al tientallen jaren hun tuin, kennen de grond, hebben hun dagelijkse loopje naar de tuin en willen dan ook liever niet verhuizen. Voor anderen liggen er juist nieuwe kansen die zij graag willen benutten. Op dit moment wordt onderzocht of het haalbaar is om zowel de ijsbaanvereniging als de volkstuinvereniging een plek te geven op de huidige ijsbaan. Namens dorpsbelang neem ik deel aan de overleggen. Zo kan ik de algemene belangen van ons dorp vertegenwoordigen en het proces met de gemeente ondersteunen. Ik ben ervan overtuigd dat het ons gaat lukken om voor alle betrokkenen een win-win situatie te creëren. Al zullen we de kansen wel zelf moeten zien en aanpakken. De gemeente doet hier ook ontzettend zijn best voor.

De kerstboom op de rotonde is weer verlicht
Een jaarlijks terugkerend hoogtepuntje is het verlichten van de boom op de rotonde. En wanneer wij er allemaal een maand van hebben genoten, ging de verlichting er in januari weer uit. Wij vonden dat dit anders kon. Met behulp van financiering uit het Windmolengeld hebben we gekozen voor duurzame verlichting die vele jaren mee moet kunnen. Deze verlichting is ‘boomvriendelijk’ bevestigd en laten we vanaf nu hangen. Vanaf deze plaats nogmaals heel veel dank aan Jan Zuidema voor het werk met de kraan. En ook aan Rens Boons met wie ik tot grote hoogte mocht stijgen.

Wie wordt het lepeltjeskind van 2020?
Het kindje dat als laatste in een jaar geboren wordt, krijgt de eervolle titel ‘ Lepeltjeskind.’ Wilt u daar meer over weten of zien hoe lang deze traditie al bestaat, kijk dan op www.Tollebeek.nl onder ‘ Tollebeek.’ Om te kunnen bepalen wie dit jaar het lepeltjeskind wordt, hebben wij uw hulp nodig. Wordt er in de laatste weken van december bij u of in uw straat een baby geboren, wilt u dit dan aan ons mailen? Dbtollebeek@gmail.com

De nieuwjaarsreceptie is dit jaar digitaal
Ook voor de nieuwjaarsreceptie zullen we een aanpassing moeten doen. Niet in het programma, want de vaste onderdelen gaan we gewoon uitvoeren. In deze Bazuin en online vindt u de uitnodiging. Graag tot 2 januari!

De jaarvergadering staat gepland op donderdag 4 maart 2021.
Zet u dit vast in uw agenda? Wij willen u daar graag ontmoeten om u bij te praten en samen besluiten te nemen.

Ik wens u fijne feestdagen.

Christian Bleeker

 


Beste dorpsgenoten,
(21-11-2020)

Wanneer ik dit schrijf, is het 12 november. Het is alweer 8 maanden geleden dat minister Rutte en minister Bruins de eerste maatregelen op hebben gelegd tegen de verspreiding van het Coronavirus in Nederland en op dit moment bevinden wij ons wederom in een gedeeltelijke lockdown. In april heb ik hier ook een stukje geschreven dat het zo mooi is om te zien dat er in het dorp boodschappen voor elkaar worden gedaan, presentjes worden uitgedeeld en dat er veel creatieve ideeën worden bedacht door scholen, ondernemers, verenigingen etc. Het valt mij op dat het nog steeds zo gaat hier in het dorp. Fijn! Sint Maarten is, coronaproof, op de scholen gevierd en Sinterklaas zal ook een passend ontvangst krijgen.

Wegwerkzaamheden Tollebekerbrug
Op dit moment worden er werkzaamheden aan de Tollebekerbrug gepleegd. De brug is vanaf 9 november ongeveer 5 weken gesloten. Tevens zal van 18 januari tot en met 7 maart 2021 de brug wederom gesloten zijn.

BBQ gewonnen?
In juni heeft er een digitale enquête plaatsgevonden voor het ontsluiten van het landelijk gebied met innovatieve mobiliteitsoplossingen. Wij behoren tot de top 3 van het dorp die het meest gestemd heeft. Op 18 november krijgen wij te horen of Tollebeek de winnaar is voor een BBQ voor het hele dorp.

Tollebekerbos
Aan de overkant van de Zuidwesterringweg zijn de paden bewust afgezet in verband met het vallen van takken.

Tollebekerjachtweide
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de Tollebekerjachtweide. De afgelopen periode zijn er inloopmomenten georganiseerd voor bewoners en geïnteresseerden die graag mee willen denken over de inrichting van het terrein. Er zijn goede ideeën binnengekomen. Het project is meer gaan leven in het dorp. De eerste aanvragen voor de subsidies zijn de deur uit en we mogen met trots vertellen dat de eerste subsidies ook al toegezegd zijn. Het begin van een mooi en prachtig project is er!

Grasmaaien
Naaktgeboren B.V. heeft spontaan aangeboden om een trekker van hun te gebruiken voor een jaarlijks bedrag. Wij zijn blij met dit initiatief.

Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie zal dit jaar gehouden worden op zaterdag 2 januari 2021. Wegens alle beperkende maatregelen zal de receptie in een andere vorm worden gegoten.

Tot slot
Wens ik iedereen een goede gezondheid, hou vol en hopelijk zien we elkaar gauw weer in Tollebeek.

Hartelijke groet namens het Dorpsbelang,

Monique Habets – Maas

 


Beste dorpsgenoten,
(22-10-2020)

Deze maand mocht ik weer een stukje schrijven voor in de Bazuin.
Met de winter in aantocht, de dagen worden korter, en de temperatuur wordt kouder, de bomen kleuren in mooie herfsttinten, en kastanjes en eikels kunnen we weer rapen.
Maar helaas grijpt het corona virus weer erg om ons heen, en ook over de hele wereld,.
Wat zeker in ons dorp Tollebeek, ook vele beperkingen met zich mee brengt, wat voor jong en oud er zeker niet gezelliger op wordt..
Veel onzekerheden, wat de tijd en toekomst, ons zal gaan brengen.
Maar goed zolang iedereen probeert zich goed aan de regels te houden, zullen we er zeker in moeten geloven, hier op korte termijn verbeteringen van te zien, ondanks dat dit tijd zal kosten.
Daarom wil Dorpsbelang Tollebeek hier zeker gehoor aan geven, en hulp voor aanbieden.
.
Wanneer u een helpende hand nodig heeft, of wanneer u bereid bent om iemand te helpen kunt u beroep doen op Samen Helpen
Stuur een mail naar samenhelpentollebeek@gmail.com
Wij proberen in Tollebeek goed voor elkaar te zorgen.

In de herfstvakantie, heeft de SVA, op vrijdagmiddag een gezellige Vossenjacht voor de kinderen georganiseerd, was erg geslaagd, en zeker coronaproef. veel kinderen deden hier aan mee, en een aantal Tollebeekse dorpsgenoten, waren ingezet als vos/figurant door het dorp.

Leaderproject herinrichting terrein Fazantendrift:
Hier wordt druk aan gewerkt, veel subsidie’s zijn ondertussen aangevraagd,
En met een commissie proberen we ideeen uit te werken hoe het terrein er straks uit moet gaan zien.
Veel Dorpsgenoten worden hierbij betrokken, heeft u nog ideeen, mail gerust naar de commissie, hoe meer mensen meedenken met dit grote project hoe beter.
Projectleidster Marianne Buijsse mariannevt@hotmail.com

Het Pionierslaantje Straatnaam bordje aan de Wildzang is op 12 Oktober onthuld door Jaap Naaktgeboren, en Wethouder Marian Uit de Willigen ter herinnering aan het Kamp Urkervaart,
Dit pad loopt naar de laatst overgebleven pioniersbarak van de Noordoostpolder.
Het was mooi geweest als we dit met veel dorpsgenoten hadden kunnen onthullen, maar helaas door de corona, is besloten dit in een sobere bijeenkomst te doen.

21 Oktober heeft er een tuinenronde plaats gevonden in het dorp, met een aantal leden van het DB, en het IGW, en Mercatus.

11 November is er Sint Maarten, er zijn 6 spelregels voor een corona proef Sint Maarten opgesteld door de Veiligheidsregio Flevoland:

– Met maximaal 4 personen de straat op
– Verpakte snoepjes uitdelen
– Niet toegestaan samen te komen in een publieke ruimte, of besloten plaats, met een groep van 4 personen zowel binnen als buiten,
Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee.
– Ouders die met hun kinderen meelopen moeten onderling 1,5 meter afstand van elkaar houden, als ze niet tot hetzelfde gezin behoren.
– Ouders en bewoners bij wie gezongen wordt, moeten ook 1,5 meter afstand van elkaar houden.
– De 1,5 meter afstand geldt ook voor kinderen van 13 jaar en ouder t.o.v. volwassenen (meelopende ouders die niet tot hun gezin behoren en bewoners die traktaties uitdelen)
– Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en volwassenen
– Het advies is om alleen voorverpakt, snoep, fruit, of snoepgroenten aan de kinderen te geven.

Met deze regels hopen we voor de kinderen, er een mooi Sinten Maarten feest van te maken hier in Tollebeek.

Hartelijke groet namens Dorpsbelang,
Helma Remijn

 


Beste Tollebekers,
(24-9-2020)

De laatste weken van september hebben mooie nazomerse dagen gebracht. Het was genieten van deze mooie dagen! Rondom het dorp zijn de boeren druk met het binnenhalen van de oogst.
Tijdens deze mooie dagen was er weer een Kermis in Tollebeek. Zeker door het weer en de enthousiaste kermis exploitanten en de drukte hebben velen van ons zich goed kunnen vermaken van wat er te bieden was.
De Feestcommissie had ook het juiste weer besteld voor de 2 fietspuzzeltochten. De feestcommissie had er één van 25 km en één van 45 km uitgezet. Deze 2 tochten lieten de fietsers een mooie uitgezette route door een gedeelte van onze mooie polder zien. Onderweg was er gelegenheid om een kop koffie of thee en kibbeling te nuttigen. Hulde voor de Feestcommissie om in Coronatijd zulke mooie activiteiten te organiseren.
Voor de wandelaars onder ons is het wel opgevallen dat het kanjerpad langs de Urkervaart gedeeltelijk is her-straat om de grootste oneffenheden weg te straten. Dit is uitgevoerd in opdracht van de Provincie. Dank hiervoor!
De gemeente is ook begonnen met het gedeeltelijk opknappen van de trottoirs in het dorp zodat een ieder veilig zonder te struikelen een rondje door het dorp kan wandelen
De leden van de groengroep zijn de laatste maanden weer druk bezig geweest om ons dorp in topconditie te houden. Een paar voorbeelden zijn: Schelpen aangevuld op diverse paden, de begraafplaats ligt er het gehele jaar prachtig bij en de perken aan de St. Hubertusplaats zien er altijd weer spic en span uit.
Tijdens de Burendag op 26 september jongstleden heeft Dorpsbelang gezamenlijk met de medegebruikers De Kluis opgeruimd zodat het weer overzichtelijk is van wie de diverse spullen zijn.
Zoals velen al hebben gemerkt is op 8 september jl. het Chinese restaurant Fong Sheng geopend. Gezien de grote drukte en een wachtrij tot aan buiten mag er gesproken worden van een aanwinst voor ons dorp.
De SVA heeft voor de basisschoolkinderen een vossenjacht georganiseerd. Deze activiteit is in de herfstvakantie en op de vrijdagmiddag 16 oktober. De locatie is aan de St. Hubertusplaats en de aanvang is 14.00 uur.
12 oktober wordt een nieuw naambord van een pad met geschiedenis
onthuld. Iedereen is welkom om daarbij aanwezig te zijn.
Aanvang is 13.uur in de buurt van de Eendenkooi.
Tot slot: Blijf gezond, blijf genieten van wat er mogelijk is!

Hartelijke groet namens het Dorpsbelang,
Jos Heinen


Beste Tollebekers,
(2-9-2020)

De mooie zomeravonden zijn weer voorbij , nu nog een poosje na zomeren  zou heerlijk zijn vooral voor de boeren .
Voor de meesten zitten de vakantie en vrije dagen er weer  op , het was wel een bijzondere vakantie zo met de Corona .

Dorpsbelang heeft alweer vergaderd en de notulen staan in deze bazuin .
Een dag later hebben ze met elkaar het jaagpad gelopen , en daarna van elkaar genoten in de tuin bij Johan en Helma , zelf heb ik dit helaas gemist vanwege een dikke keel en koorts , test was gelukkig negatief .

Ook de scholen zijn weer begonnen en laten we hopen dat ze open kunnen blijven .
Kinderen die ik spreek hebben er zin in en gaan graag naar school .

Website ,, Jan Swart en Brian Keetman zijn heel druk met het vernieuwen van de Layout , Er komen links voor zorg en welzijn .

Bouw Jachtstaete , de eerste muren staan er , altijd spannend voor de nieuwe bewoners .

Gerard van der Sterre heeft jarenlang met zijn trekker de wandel paden gemaaid , wij zijn hem hier heel dankbaar voor .

Hij heeft aangegeven dat hij er per 1 november mee stopt , we gaan opzoek naar een vervanger .

Honden ,, dit is altijd een gevoelig onderwerp , gelukkig zijn er veel eigenaren die de poep in een zakje doen Maar op een paar plaatsen is het niet best , Langs het schelpen pad bij de families Heinen en Gort is het niet in orde . Ook de ingang bij Hertshoorn is een triest gezicht , hopelijk neemt ieder zijn eigen verantwoordelijkheid, het zal toch niet zo zijn dat boa’s in ons mooie dorp moeten optreden .

Burendag 26 september, het is de bedoeling de kluis op te ruimen ,
Het kanjerpad is aan wat straatwerk toe vanwege de mollen ,
Wij vragen beleefd of U zich hier voor op wilt geven ik ben bereikbaar op 06 51002180 kunnen we weer veilig ons rondje lopen en fietsen
programma volgt ..

Afscheid Henk Bakker 2 september,
Henk Bakker is jarenlang één van de aanspreekpunten geweest namens de gemeente  , hij heeft heel veel voor ons dorp voor elkaar gekregen , met zijn hulp zijn er heel veel zaken tot stand gekomen , bijvoorbeeld de bak van Hack , zand , schelpen op afroep geweldig , samen met de groen groep hebben we op de bedank middag afscheid genomen en namens het dorpsbelang het Jagertje gegeven .

Kermis , de feestcommissie is benaderd door de kermis exploitant of ze in ons dorp mogen staan ,Antwoord dorps belang is , als ze alles zelf regelen is het prima .

Verder gebeurt er heel veel in het dorp , ondanks de Corona perikelen, zoals poppen dokter , vissen , levend ganzenbord, fiets puzzel tocht , kip op het plein op de donderdag , opening chinees , en vergeet de tuinkamer niet met het riante uitzicht , wat niet iedereen op prijs stelt heb ik begrepen ,,,,,,

Gezondheid , Helaas zijn er onder ons die een nare ziekte hebben , waar heel veel kracht en moed voor nodig is , om de behandelingen te doorstaan .

Ook hier geldt onze slogan ,

,,,ZORG GOED VOOR ELKAAR ,,,

Klop bij ons aan als er hulp nodig is ,
Heel veel sterkte ,,

Hartelijke groet namens het dorpsbelang
Floor van Tilburg


Hallo dorpsgenoten,
(04-06-2020)

Ook Dorpsbelang schrijft geschiedenis…de eerste online vergadering (bij ons weten) is een feit! Het was leuk en goed om elkaar even te zien en te spreken. Ondanks dat er veel stil ligt in het dorp, komen er toch altijd nog goede punten ter sprake. Ook merken we (dat geldt ook voor het werk) dat zaken nu toch weer, ook al is het op een creatievere / andere manier, opgepakt kunnen worden.

Werkzaamheden Zuidwesterringweg
In 2019 zijn er werkzaamheden uitgevoerd aan de Zuidwesterringweg tussen Tollebeek en Nagele. Door omstandigheden kon een deel van de werkzaamheden niet worden uitgevoerd. Het gaat om de vervanging van de voegen en de geleiderail op het viaduct over de A6 en het vervangen van het asfalt van het fietspad. Van maandag 8 juni tot en met vrijdag 19 juni 2020 wordt dit laatste onderdeel van de werkzaamheden aan de Zuidwesterringweg uitgevoerd om zo de veiligheid te verbeteren. Tijdens de werkzaamheden gelden omleidingsroutes voor het fiets- en wegverkeer: deze staan met borden aangegeven.

We staan er weer scherp op!
Onze beamer, die ook door andere verenigingen gebruikt werd, vertoonde kuren. Vandaar dat wij een aanvraag hebben gedaan bij de Windmolengeldencommissie. Dit is gehonoreerd. Inmiddels hebben wij een nieuwe beamer aangeschaft. Wil je deze als vereniging lenen? Dan kun je terecht bij Helma.

Samen Tollebeek, ook in Coronatijd
Aangezien er helaas geen evenementen zijn, hebben wij eind april het evenementenbord maar omgetoverd: Samen Tollebeek, zorg goed voor elkaar! Dat dit gebeurt, merken wij bij Samen Helpen Tollebeek. In april zat er bij de Bazuin een briefje om hulp aan te bieden en hulp te vragen. We hebben een aantal aanmeldingen gehad van dorpsgenoten die graag wat voor een ander wilden betekenen in deze tijd. Goed dat er om elkaar gedacht wordt! Alleen….er kwamen geen vragen binnen dus wij hebben geen matches hoeven maken. De boodschap op het evenementenbord wordt blijkbaar goed opgepakt: super!

Complimenten!
Het valt ons op dat in deze Coronatijd dat goed gewerkt wordt om ons dorp in deze Coronatijd schoon te houden. Dit doet Concern voor Werk in opdracht van de gemeente Noordoostpolder.
Complimenten aan de medewerkers van Concern voor Werk!

Leaderproject: Natuurpark Tollebeker Jachtweide
De maand april is benut voor het schrijven, herschrijven, nog eens herschrijven, opmerkingen verwerken en aanscherpen van het projectvoorstel voor het Leaderproject aan
de Fazantendrift. Dit projectvoorstel richt zich op ontmoeting waarbij het terrein
anders ingericht wordt om ontmoeting van jong & oud, verenigingen,
voorbijgangers etc. mogelijk te maken. De inhoud van het plan sluit aan bij de
tekeningen van de brainstormavond (15 januari). Denk daarbij aan een
natuurlijke omgeving met diverse speel- en sportmogelijkheden. Het terrein
hebben we in dit plan omgedoopt tot “Natuurpark Tollebeker Jachtweide”.
Het LAG (Lokale Actie Groep) heeft dit plan op 29 mei beoordeeld.
Wij wachten uiteraard met spanning op uitsluitsel of we verder kunnen met dit
project. Hopelijk kunnen we u een volgende Bazuin een positief bericht geven.

Tot slot…
Blijf gezond, geniet van wat er wél kan en we hopen elkaar langzamerhand weer (op 1,5 meter afstand) te treffen in ons dorp!

Hartelijke groet,
Marianne Buijsse- van Tilburg


Beste Tollebekers,
(07-05-2020)

In ons actieve dorp zitten we niet stil. Dat blijkt ook in deze bijzondere tijd maar weer. Op alle mogelijke manieren wordt er naar elkaar omgezien. Er wordt meer hulp aangeboden dan dat dorpsgenoten hulp vragen. Er worden digitale activiteiten georganiseerd. Bloemen, planten en andere attenties worden rondgebracht. Allemaal initiatieven van inwoners en verenigingen om naar elkaar om te zien en met elkaar in verbinding te blijven.

Op gepaste afstand ontmoeten dorpsgenoten elkaar in de supermarkt, tijdens het wandelen of op de groentetuin. Er is tijd voor een praatje en de behoefte om te weten hoe het met de ander gaat. Ik vind het fijn om in een dorp te wonen waar dit de cultuur is.

En wat is het mooi dat dit jaar twee Tollebekers gedecoreerd zijn voor hun grote bijdrage aan ons dorp en de samenleving. Meer aandacht hiervoor elders in deze Bazuin.

Het bestuur van de vereniging zit ook niet stil, maar we zijn wel anders druk dan in het verleden. Verder vraagt bij veel bestuursleden het werk en het gezin nu ook extra tijd en aandacht. Gelukkig is daar ruimte voor.

Floor heeft de verrotte palen van de hekken tussen de ijsbaan en De Buitenplaats vervangen. Een klus die we anders met meerdere mensen op zouden pakken. Marianne en Jos hebben ervoor gezorgd dat de aanvraag voor Leader subsidie de deur uit is voor een eerste informele beoordeling. Na 1 juni, wanneer we weer in iets grotere groepen samen mogen komen, kan ook het meedenken, meebesluiten en het verdelen van taken voor de inrichting van de velden bij de scholen weer de juiste vorm krijgen.

Ik wens u gezondheid en aandacht voor elkaar.
Christian


Beste dorpsgenoten,
(16-04-2020)

Wat heerlijk om dit stukje te maken terwijl het zonnetje buiten schijnt. Normaal gesproken is het voor mij geen probleem om iets te schrijven maar in de coronaperiode is het toch lastig om een stukje te schrijven waar ik enthousiast van word. Ik vind het geweldig om te horen dat er in het dorp saamhorigheid is en dat er een goede opvolging is van de richtlijnen van het RIVM. We zien dat er in het dorp boodschappen voor elkaar worden gedaan en dat er presentjes worden uitgedeeld. Wat ik vooral leuk vind om te zien is hoeveel creatieve ideeën er bedacht worden op scholen, in de digitale wereld en ook de manieren om elkaar toch even in het echt te zien.

Bloemetje voor de Paasdagen
Voor Pasen hebben Samen Eten, De Zonnebloem en Dorpsbelang samen een Paasmandje met bloemen bij de ouderen in ons dorp bezorgd. Zij zijn op dit moment aan huis gekluisterd en kunnen geen bezoek ontvangen door het coronavirus. De verrassing werd erg gewaardeerd. De dankbaarheid was groot. Helaas weten we niet hoe lang dit nog gaat duren maar we hopen dat we allemaal gezond mogen blijven.

Koningsdag wordt Woningsdag
Thuis én samen. Koningsdag 2020 krijgt een totaal andere vorm.
‘Koningsdag staat in 2020 in het teken van saamhorigheid’ aldus Pieter Verhoeve, voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen. Bij de KBOV zijn ruim 300 verenigingen aangesloten. Normaliter zijn duizenden vrijwilligers al maanden bezig om voor hun gemeenschap een mooi feest te organiseren op Koningsdag. Als gevolg van de coronacrisis zijn deze evenementen afgelast. Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen (KBOV) heeft besloten Koningsdag dit jaar om te dopen tot Woningsdag.
Vanwege de uitbraak van het coronavirus kan Koningsdag niet plaatsvinden zoals gebruikelijk, met vrijmarkten en festivals. Daarom is gekozen voor het luiden van klokken om de dag te openen, een digitale kleedjesmarkt en het Wilhelmus gespeeld door het Concertgebouworkest op televisie. Ook worden kinderen opgeroepen om brieven naar de koning te sturen.

De KBOV roept iedereen op om op deze dag de vlag uit te steken. Voor de jarige koning en voor elkaar. Voor het zorgpersoneel, voor de onderwijzers, voor iedereen die zich inzet voor de samenleving. In Tollebeek zal om 9.00 uur de vlag in klein gezelschap door Dorpsbelang en Feestcommissie worden gehesen.
De dag wordt afgesloten met een thuistoost. Om vier uur heft iedereen het glas op de koning, die 53 jaar wordt. Hij zou zijn verjaardag eigenlijk in Maastricht vieren, maar blijft nu noodgedwongen thuis. De NOS zendt als alternatief een Koningsdagspecial uit met de hoogtepunten uit de afgelopen zes jaar.

Het is fijn dat er voor Koningsdag alternatieven zijn bedacht.
Helaas zijn er ook evenementen afgelast, zoals de avondvierdaagse en het dorpsfeest.

Werkzaamheden Espelerringweg
Van 6 april tot en met 29 mei 2020 voert Provincie Flevoland werkzaamheden uit aan de Espelerringweg. Tijdens de werkzaamheden wordt de weg verbreed zodat het voldoet aan het huidige profiel van een provinciale weg.
Het traject van de werkzaamheden loopt vanaf de Steenbanktocht (waar vorig jaar de werkzaamheden aan de Zuidwesterringweg zijn geëindigd) tot de kruising met de Zuidermiddenweg (kruising blijft open). De start van het werk is voorzien op 6 april 2020 en is naar verwachting op 29 mei 2020 afgerond. Het hele traject zal in één keer uitgevoerd worden.

Leaderproject terrein Fazantendrift
Zoals eerder aangegeven wordt de herinrichting van de Fazantendrift een Leaderproject. Het projectplan is geschreven en zal voor 17 april worden ingeleverd voor de 1e informele beoordeling bij de LAG.

Tot slot
Ik wil iedereen een goede gezondheid wensen. Hou vol en hopelijk zien we elkaar gauw weer in Tollebeek.

Hartelijke groet namens Dorpsbelang,

Monique Habets – Maas

 


Beste dorpsgenoten,
(19-03-2020)

Deze maand mocht ik weer een stukje schrijven voor in de Bazuin.
Met het voorjaar in aantocht, voelen we de temperatuur oplopen, en alle knoppen komen in de natuur tevoorschijn.
Maar we hadden ons niet kunnen bedenken, dat we over heel de wereld met het coronavirus te maken kregen.
Het heeft heel veel impact, waar we hier in Tollebeek, ook mee te maken hebben.
Veel onzekerheden, wat de tijd en toekomst, ons zal gaan brengen.
Maar goed we hebben ons maatregelen ook zeker hier in Tollebeek getroffen,
en we moeten er zeker in geloven, dat we dit met z’n allen gaan overwinnen.
Het kost tijd, en we moeten zeker proberen ons aan de voorzorgsmaatregelen te houden.
Daarom wil Dorpsbelang Tollebeek hier zeker gehoor aan geven, en hulp voor aanbieden
.
Wanneer u een helpende hand nodig heeft, of wanneer u bereid bent om iemand te helpen kunt u beroep doen op Samen Helpen
Stuur een mail naar samenhelpentollebeek@gmail.com
Of u kunt contact opnemen, met Aly Oldegarm, Marian van Tilburg, Lucinda Boons, Alie Apperlo, Helma Remijn, en Atalja Visser de buurtwerkster van Tollebeek.
Wij proberen in Tollebeek ook heel goed op elkaar te letten.

Ivm het coronavirus is 14 maart NL DOET, ook niet doorgegaan,
Het Dorpsbelang probeert tzt een nieuwe datum te prikken, in samenwerking met het MFC, om de klussendag weer opnieuw te organiseren.

De volgende activiteiten gaan helaas ivm coronavirus niet door !!!
Tollebeker Jachtrondes
12 Dorpenloop
Tulpenfestival en dus ook Tulpenmozaïk
Nacht van Oranje

Leaderproject herinrichting terrein Fazantendrift:
Op korte termijn vindt er een overleg plaats met het Onderwijssubsidiebureau voor een eerste aanzet tot het Leaderproject.
We zijn nog op zoek naar 2 vrijwilligers,die ons hierbij willen helpen,
wie wil helpen met:
– komen tot eerst projectopzet: globaal wat we willen met het terrein
– ondersteuning bij aanvraag subsidies
graag mailen naar Marianen Buijsse, mariannevt@hotmail.com
Tzt hoort u hier meer over, hoe we dit plan, mogelijk in de toekomst kunnen gaan realiseren.

Opknappen van de wegbermen aan de Kareldoormanweg:
Ivm met de vele regen, zijn de bermen erg verzakt, en diepe gaten ontstaan.
Deze vraag kwam op de jaarvergadering ook duidelijk aan de orde,
De komende 3 a 4 weken wordt deze wegberm op een grootschalige manier hersteld.
Zo zal de veiligheid voor deze weg,( als sluiproute), zeker verbetering gaan brengen.

Ook is de AED, uitgebreid besproken, op de jaarvergadering.
De vraag hier vanuit Tollebeek, is of mensen die in het bezit zijn van een EHBO, of BHV,of Reanimatiecursus, zich ook op willen geven als burgerhulpverlener bij Hartslag Nu.NL
Bij alle AED’s die geplaatst zijn, horen ook hulpverleners, die via een centrale meldkamer bij een reanimatie kunnen worden opgeroepen.
Hier in Tollebeek bestaat een AED club, die jaarlijks bij elkaar komt, om te oefenen, en te evalueren, wil je je hier bij aan sluiten, mail naar joh.remijn@planet.nl

Grotere kaart over de losloopgebieden
Afgelopen week is in de bebouwde kom huis-aan-huis een folder verspreid over de losloopgebieden voor honden. Het kaartje op deze folder geeft niet iedereen voldoende duidelijkheid. Hierbij een grotere kaart waarop de gebieden duidelijker te zien zijn.

Samen houden we Tollebeek netjes
Wanneer iedereen zich aan de afspraken houdt kunnen eigenaren van honden en andere inwoners van Tollebeek samen genieten van de mooie omgeving in ons dorp.

Hartelijke groet namens Dorpsbelang,
Helma Remijn


Beste dorpsgenoten,
(27-02-2020)

Beste Tollebekers,
Het lijkt maar niet droog te worden. In en om ons dorp zijn de natte paden en kavels duidelijk zichtbaar. De vooruitzichten zijn niet echt hoopgevend ,dat er in de tuin en op de kavels begonnen kan worden met de eerste voorjaarswerkzaamheden.
5 februari was het jaarlijkse overleg met de buurtverenigingen. Helaas waren niet alle buurtverenigingen aanwezig deze avond. Hier hebben wij met de aanwezigen over gesproken en mede afgesproken dat de opzet van het overleg anders wordt opgezet en wij hopen dan op een betere opkomst komend jaar.
De jaarlijkse dorpsschoonmaak i.c.m. NL Doet zal in het weekend van 13 en 14 maart plaatsvinden. De leerlingen van de 2 basisscholen zullen op vrijdag starten met het verzamelen van het zwerfafval rondom de scholen en ook in het dorp. De gemeente zal weer alle benodigdheden uitdelen zodat de leerlingen vol enthousiasme kunnen opruimen. Op zaterdagmorgen willen wij dit voortzetten om diverse klussen op te gaan pakken in het dorp. Alle hulp is welkom! Wij starten om 9.00 uur in de Pionier waar we starten met koffie/thee om volgens gezamenlijk de klussen op te gaan pakken. Al het verzamelde afval wordt zoals gebruikelijk door een medewerker van de gemeente opgehaald zodat er een opgeruimd dorp achterblijft.
Op 16 en 17 mei wordt de SamenLoop voor Hoop georganiseerd. Dit is een 24-uurswandelestafette waarbij de teamleden elkaar afwisselen. Tijdens deze SamenLoop zetten de deelnemers zich in om geld in te zamelen voor het KWF Kankerbestrijding en komt ten goede aan het wetenschappelijk kankeronderzoek. Vanuit de organisatie is gevraagd om dit onder de aandacht te brengen. Voor meer informatie zie de website www.samenloopvoorhoop.nl. Daarnaast is er 11 maart aanstaande een inloopavond voor geïnteresseerden. De locatie is de kantine van AVNOP aan de Banterweg 2 te Emmeloord.
Vanuit de gemeente is de vraag gekomen of er in Tollebeek behoefte is aan een vuurwerkvrijezone? Er is op dit moment binnen de gemeente geen contrecte vraag en beleid hierop. Zijn er vanuit het dorp wensen dan kunnen die via de mail naar ons gestuurd worden.
In de Nimrodstraat staan en komen een aantal woningen van
Mercatus leeg te staan. Mercatus zal deze onder restricties
kort gaan verhuren om langere leegstand te voorkomen.
Op termijn zullen deze woningen worden grondig worden gerenoveerd.

Op 6 maart aanstaande is de jaarvergadering van Dorpsbelang
Tollebeek. Hierbij blikken we terug op het afgelopen jaar en we
wat er in 2020 gaat gebeuren.
Wij zien u graag vanaf 19.30 in de Goede Aanloop.

Hartelijke groet namens het Dorpsbelang,
Jos Heinen


Beste dorpsgenoten,
(25-02-2020)

Wat is het een rustige tijd…alle mooie activiteiten die Tollebeek kent zijn deze zomer helaas afgelast. Zo ook ons jaarlijkse dorpsfeest. Menigeen heeft vast tijdens het weekend van het dorpsfeest teruggedacht aan al die mooie momenten die we voorgaande jaren samen hebben mogen meemaken. De kindermiddag, het vogelschieten, de ouderenmiddag, de bonte avond en de feestavond, het mocht dit jaar niet zo zijn. We kijken uit naar volgend jaar, dan hoop ik dat we het dorpsfeest extra goed kunnen vieren met elkaar!

Gelukkig worden bepaalde zaken in Tollebeek toch opgepakt. Zo heeft de gemeente grind gelegd om de plantenbak die aan De Laat is geplaatst. Er kan nu goed om de bak worden gemaaid en zo staat de plantenbak er extra mooi bij. Het is jammer dat er sporen te zien zijn van een hond die tegen de bak heeft geplast.
Ook is er veel overlast van hondenpoep. Opgeruimd staat netjes! Kleine moeite, groot plezier! Nu de coronacrisis voor de boa’s minder aandacht vraagt, zal er weer meer gecontroleerd gaan worden op hondenpoep.
Bij de kruising De Laat en Urkerweg was het een onduidelijke situatie geworden doordat de haaientanden niet goed zichtbaar waren. De provincie en gemeente hebben weer voor een duidelijke kruising gezorgd, ook zijn de tegels hier weer vlak gelegd.
De gemeente heeft ook gezorgd voor behuizing van de container op de begraafplaats, zodat deze mooi afgeschermd is. We vinden het fijn dat zowel door de gemeente als de provincie, veel zaken snel worden opgepakt. Mocht u deze zomer iets in uw straat of buurt tegenkomen wat niet werkt of kapot is, ook als u ergens overlast van heeft, dan kunt u zelf een MOR-melding doen. Dit jaar is er geen dorpsschouw. We zouden het fijn vinden als u zelf de melding doet, op tollebeek.nl staat een link. Gebreken en problemen worden snel opgelost door de gemeente.

Tollebeek zelf is ook actief! U heeft in de vorige Bazuin kunnen lezen dat de Wilde Boekenkast een opknapbeurt heeft gehad. De boekenkast staat er weer knap bij. We willen de vrijwilligers hiervoor hartelijk bedanken.
Wat fijn om te zien dat de Groengroep ook weer is begonnen. We hopen dat zij, voor wie dat natuurlijk mogelijk is, nog een aantal keer voor de zomerstop samen kunnen komen om voor het groen in Tollebeek te zorgen.

U heeft het vast vernomen, de eerste heipalen op het terrein van de Mariaschool, zitten in de grond. Er wordt hard gewerkt aan de 21 woningen!
Er worden regelmatig foto’s gemaakt, op tollebeek.nl kunt u de voortgang bekijken.

Er is een enquête uitgezet om informatie te krijgen over toekomstige mobiliteit. We hopen dat u allen de enquête heeft ingevuld, want het dorp met de hoogste respons kon een bbq voor het dorp winnen!

We kunnen u meedelen dat het projectvoorstel voor de herinrichting aan de Fazantendrift is goedgekeurd door het LAG (Lokale Actie Groep), een positief bericht dus! Het project hebben we Tollebeker Jachtweide genoemd. Bureau Son is ingeschakeld om een eerste ontwerp te maken, dit hebben we nodig voor het definitieve plan. Hierbij wordt ingestoken op ontmoeting. Wensen uit het dorp, o.a. een sportkooi, worden zeker meegenomen. Komende periode richten we ons op het maken van het projectplan, het aanvragen van subsidies (eigen middelen moeten rondkomen om de leader aan te vragen) en de leader aanvraag zelf. De eerste GO is er in ieder geval!

Tot slot wil ik u een heerlijke zomer toewensen, de eerste tropische temperaturen zijn gemeten, geniet ervan!
Denk goed om jezelf en je naasten, blijf gezond en hopelijk kunnen we elkaar snel weer ontmoeten in het dorp.

Hartelijke groet namens Dorpsbelang,
Renate Boons


Beste dorpsgenoten,
(7-2-2020)

Allereerst wil ik u namens Dorpsbelang een prachtig en gezond 2020 toewensen! 

Donderdag 2 januari was de Nieuwjaarsreceptie in de Goede Aanloop. Nadat we elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar hadden gegeven, begon het officiële programma.

We hebben de oudste inwoner, mevrouw Blom, mogen feliciteren en de jongste inwoner bekend mogen maken. Jens Bronsvoort is geboren op 25 december 2019, zoon en broertje van Rick, Tanja, Zoë en Vera. Helaas waren zij niet aanwezig om de oorkonde en bloemen in ontvangst te nemen.

Freek Hakvoort was speciaal uitgenodigd voor de Nieuwjaarsreceptie, niet wetende dat hij op De Stoel mocht plaatsnemen. Freek is zeer betrokken bij het dorpsgebeuren, doet veel voor de volkstuinen en is een zeer actief medewerker van de Groengroep. We bedanken hem voor zijn tomeloze inzet voor het dorp.

We werden deze avond vermaakt met het spel ‘Ik hou van Tollebeek’. Wat hebben we een plezier gehad, ontzettend veel gelachen, Tollebeker en algemene vragen beantwoord, karaoke gezongen en zelfs een polonaise gelopen. Dit alles dankzij de teamcapains Dick Hulsebosch en Jan Hermsen.

In de pauze hebben we teruggekeken op het oude jaar met Thomasvaer en Pieternel. Lub Post, Jerieke Zuidema, Jan Hermsen en Alice Leijten namen ons mee langs alle hoogtepunten van 2019. Wat hebben we weer veel mee mogen maken.

Tot slot was er nog de uitslag van de Dorpsquiz, de Tollebonkers gingen er met de winst vandoor. We bedanken de familie Van der Reest voor de organisatie, het was weer een succes. Wie gaat het volgend jaar voor het dorp organiseren? Ook heeft de feestcommissie het thema voor het dorpsfeest 2020 bekend gemaakt, we gaan ‘Back to the 80’s’!

Het was een geslaagde avond waarin we zeer tevreden hebben teruggekeken op het oude jaar en met enthousiasme vooruitkijken naar het nieuwe jaar.

Gemeente Noordoostpolder gaat een nieuw verkeer- en vervoerplan maken. Dit plan gebruikt de gemeente om te bepalen hoe ze verkeerszaken kunnen verbeteren. Helpt u de gemeente om een goed beeld te krijgen bij de wegen en het vervoer in onze gemeente? Vul dan de enquête ‘Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Noordoostpolder’ in. Het invullen neemt maximaal 10 minuten in beslag. De resultaten worden anoniem verwerkt en door de gemeente Noordoostpolder gebruikt als belangrijke informatie om tot een nieuw gemeentelijk verkeer- en vervoerplan te komen.

U kunt de enquête vinden op: www.noordoostpolder.nl/enquete

We hopen naast een heel fijn jaar, dat het ook een sportief jaar gaat worden. We willen u alvast een aantal data doorgeven. De Tollebeker Jachtrondes zijn op zaterdag 4 april 2020 en de avondvierdaagse wordt van 12 t/m 15 mei 2020 gehouden. Deelname of support, beide is uiteraard welkom!

Het digitaal dorpsplein begint achter de schermen langzaam naar onze wensen gevormd te worden. Wilt u nog denken aan de informatie van verenigingen die op de site staat, we vragen ons af of het nog uptodate is. Wij vragen de verenigingen om zelf hun stukjes op de huidige site te beoordelen en de juiste informatie aan te leveren via websitetollebeek@gmail.com. We hopen dat u dit op korte termijn voor ons kunt doen.

Op dinsdag 21 januari kunnen dorpsbewoners een nieuwbouwwoning aan de Wissel bekijken. Er is tussen 16.00 en 17.00 uur een kijkmoment. Dit is een open inloop voor geïnteresseerden.

Vrijdag 6 maart 2020 houdt Dorpsbelang de jaarvergadering. De notulen en uitnodiging komen in de Bazuin van februari. Het jaarverslag zal digitaal worden verspreid. We zorgen ervoor dat er her en der in het dorp ook papieren exemplaren te vinden zijn.

Tot slot hopen we in 2020 weer op uw inzet voor ons dorp, want samen zorgen we dat het fijn wonen is in Tollebeek.

Hartelijke groet namens Dorpsbelang,
Renate Boons


Beste Tollebekers,
(30-01-2020)

Het jaar is alweer een maand oud. De restanten van het vuurwerk waar we weinig van gezien hebben, maar wel gehoord, liggen nog op straat.

Gemeente NOP is druk bezig met schouwpunten af te werken, o.a. een mooie heg bij de ingang van de Bandelier. Dit was een bewonerswens!

15 januari was er door dorpsbelang en het Onderwijssubsidiebureau een brainstormavond georganiseerd voor de inrichting van het terrein aan de Fazantendrift.
Dit ging met een mooie groep mensen van verenigingen, buurt, scholen en gemeente.
Het doel was om een aanzet te geven tot een concept Leaderprojectplan wat dorpsbelang gezamenlijk met het Onderwijssubsidiebureau gaat schrijven.
Het was een goede avond in De Goede Aanloop waarbij leuke en mooie ideeën gedeeld zijn. Hier zijn drie mooie tekeningen uit gekomen met de invulling van het terrein. Naast deze tekeningen volgen er nog tekeningen van de basisscholen, jongeren en soos.

21 januari kwam de Groengroep bij elkaar. Freek Hakvoort kon een paar nieuwe namen bekend maken. Er is zeker nog meer ruimte in deze groep.
Er was aandacht voor lief en leed en voor de staat van het gereedschap. Half maart gaan ze weer van start met hun gewaardeerde werk!

Mercatus liet ons de nieuwe huizen zien in de Wissel. Een mooie kans voor starters. Veel ruimte gaat verloren door kachel en luchtverversingen.

De beamer is aan vervanging toe. Dorpsbelang gaat op zoek naar een nieuwe. Ook de kerstboomverlichting is op zijn retour. Het plan is om een wat degelijkere uitvoering te kopen die in de boom kan blijven. Hiervoor wordt een verzoek gedaan bij de windmolengeldcommissie, voor een bijdrage.

Ons horecaplein wordt verrijkt met een laadpaal voor twee auto’s. Deze komt in de buurt van de wilde boekenkast. Ook wordt er onderzocht of er een camperplaats aan het water kan worden gerealiseerd.

Tot slot hopend op een drukke tijd voor de ijsclub en daarna een mooie lente,
de groeten van uw dorpsbelang,

Floor van Tilburg

 


Beste Tollebekers,
(10-12-2019)

En zo is het alweer december 2019 en bedenk ik me dat het alweer tijd is voor het maken van het jaarverslag van, voor en door Tollebeek. Wat is er dan weer veel in een jaar gebeurd en wat is er weer veel vrijwilligerswerk verzet door vele dorpsgenoten! Ook tegen het eind van dit jaar nemen wij alle Tollebekers graag weer mee in wat dorpszaken.

Lepeltjeskind 2019
Het einde van het jaar nadert dus wij zoeken weer naar het Lepeltjeskind 2019! Graag ontvangen wij tips/aanmeldingen via dbtollebeek@gmail.com en verwachten wij dat op 2 januari 2020 Tollebeek een Lepeltjeskind rijker is!

Strooibeleid
Aan ieder dorp is gevraagd om de bestaande strooiroutes te bekijken en eventuele gewenste wijzigingen door te geven. Met de concentratie van de scholen aan de Fazantendrift heeft Dorpsbelang Tollebeek de wens aangegeven om een extra strooiroute richting de scholen (De Brakken/Lange Jacht) op te nemen in het strooibeleid. Als reactie hierop volgde dat de aangegeven route lastig is om praktisch mee te nemen: hij is aan de smalle kant en er zijn drempels. Daarom is besloten deze route niet te strooien; dit ook om de route via de Vossenburcht  te stimuleren die we wel strooien.

Gescheiden afvalverzameling op begraafplaats
Op de begraafplaats in Tollebeek kunnen bezoekers vanaf eind november hun afval scheiden. Zo zijn er drie containers in een ombouw geplaatst. Een container mag meegenomen worden naar het graf (wel graag terugzetten). Dan hoeft men niet met het afval te lopen. Zo kunnen we ook op de begraafplaats ons afval scheiden. Daarnaast hadden wij de keuze om de paden te laten asfalteren of te laten herbestraten. Wij hebben voor het laatste gekozen. 

Digitaal dorpsplein Tollebeek
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het digitale dorpsplein van Tollebeek. Naar verwachting zal deze medio 2020 online te vinden zijn. Hierbij vragen wij hierbij alvast hulp. Er staat nu namelijk informatie van verenigingen op de website waarvan we afvragen of dit nog up-to-date is. Wij vragen de verenigingen om zelf hun stukjes op de huidige site te beoordelen en de juiste informatie aan te leveren via websitetollebeek@gmail.com. Wij zien ze, samen met de websiteredactie, graag tegemoet!

Leaderproject: Terrein Fazantendrift
De herinrichting van het terrein wordt een Leaderproject. Dat betekent dat wij een project aanvraag moeten dienen om (Europese) gelden van Leader te krijgen. Deze projectaanvraag moet aan veel (inhoudelijke) voorwaarden voldoen.  Naast dat we, als de aanvraag goedgekeurd wat Leadergelden na afloop ontvangen (en cofinanciering van de gemeente) is de belangrijkste opdracht voor nu om 40% van ‘het gewenste bedrag’ zelf in te brengen. Dit bedrag kan bestaan uit eigen middelen en uit eigen geworven subsidies. Naast het aanvragen van deze subsidies zal er een inhoudelijk plan moeten komen. Ideeën zijn er, maar nog onvoldoende concreet. In 2020 gaan we hier direct mee verder, samen met het dorp! Een Leaderproject moet nl. ook door en voor het dorp zijn!

Dit alles kunnen we niet geheel alleen. Een afvaardiging van Dorpsbelang heeft samen met twee afgevaardigden van de basisscholen een verkennend gehad met het Onderwijssubsidiebureau uit Amersfoort. Zij hebben  ervaring met het aanvragen van Leadergelden en ervaring met het (educatief) inrichten van openbare ruimtes voor jong en oud. Dit maakt dat wij graag gebruik maken van hun ondersteuning. Dat wat we zelf kunnen, doen we uiteraard zelf. Een aantal subsidieaanvragen kosten veel (schrijf)tijd, waarbij we (we blijven toch vrijwilligers) graag gebruik maken van de hulp van het Onderwijssubsidiebureau. Daarnaast gaan zij samen met ons het projectplan schrijven en gaan zij ons ondersteunen om tot dit plan te komen, samen met (draagvlak uit) het dorp.

Kortom: een uitdagend traject, maar die uitdaging gaan we graag weer aan!

Bekijken nieuwbouwwoningen De Wissel
Op dinsdag 21 januari kunnen dorpsbewoners een nieuwbouwwoning aan de Wissel bekijken. Op dinsdag 21 januari is er tussen 16.00 en 17.00 uur een kijkmoment. Dit is een open inloop voor geïnteresseerden.

Jaarvergadering: vrijdag 6 maart 2020
Ook al duurt het nog even, voor je het weet is het maart. Houd de Bazuin goed in de gaten, want vanaf dit jaar komen de notulen van de jaarvergadering 2019 én de uitnodiging in de Bazuin (van februari). Naast dat wij met onze tijd mee willen gaan, vinden we het ook belangrijk wat bomen te sparen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat er her en der in het dorp papieren exemplaren te vinden zijn.

Tot slot…

Rest mij nog één ding: tot ziens in De Goede Aanloop op 2 januari 2020!
Laten we daar proosten op een jaar vol gezondheid en goeds voor elkaar en voor ons dorp!

Hartelijke groet,
Marianne Buijsse- van Tilburg

 


Beste Tollebekers,
(12-11-2019)

De klok is weer een uur verzet, op enkele lastige stukken na zijn de gewassen die eruit moeten geoogst, op de groentetuin zijn de eerste tuinen alweer gespit en de voorbereidingen voor de nieuwjaarsreceptie zijn al gestart. Het is november. Het kalenderjaar gaat dan wel rap richting het einde, veel (sport)verenigingen draaien nog maar amper twee maanden in het nieuwe seizoen. Dat betekent in Tollebeek veel bedrijvigheid!

Naast dat u in De Bazuin altijd de notulen van de vergaderingen van onze vereniging kunt lezen, delen wij op deze pagina het belangrijkste nieuws met u.

De ‘klik en tik cursus’ is gestart met 17 deelnemers.
De werkgroep Samen Tollebeek heeft FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder gevraagd om in Tollebeek een ‘klik en tik cursus’ aan te bieden. In twee groepen wordt er hard geoefend op laptops, tablets en mobiele telefoons. Naast het verbeteren van de digitale vaardigheden is het natuurlijk ook gezellig en een mooi moment om andere Tollebekers te ontmoeten.

De jaarvergadering van dorpsbelang is gepland op vrijdag 6 maart 2020.
Al jaren is onze jaarvergadering op een donderdag. Meerdere mensen gaven aan dat zij graag aanwezig zouden willen zijn, maar dat een donderdag niet ideaal is. Daarom hebben wij besloten om de jaarvergadering te verplaatsen naar een vrijdagavond. Na de jaarvergadering zullen we deze wijziging evalueren.

Het programma van de nieuwjaarsreceptie zal ook anders zijn.
De nieuwjaarsreceptie van ons dorp staat gepland op 2 januari. Dat is bijna een traditie. Het programma bevat onderdelen die ook een traditie zijn. Deze zullen zeker de nodige aandacht krijgen tijdens de receptie, maar er wordt wel nagedacht over een nieuwe manier. Wij zorgen ervoor dat het programma weer strak in elkaar zit, zodat er na het programma voldoende tijd is om bij te praten met de andere aanwezigen.

Om focus aan te brengen op de uitvoer van de dorpsvisie hebben wij gewerkt met een jaarplan.
De notulen van de bestuursvergadering hadden de afgelopen tijd een vast onderdeel: jaarplan 2018-2019. Deze bestond uit drie onderdelen; Samen Tollebeek, leefbaarheid voor jongeren en informatie voor, door en over Tollebeek. Deze en nog tal van andere onderwerpen hebben nog wel even onze aandacht nodig. We stellen daarom geen nieuw jaarplan op.

Tollebeek krijgt een digitaal dorpsplein.
De dorpen Luttelgeest en Kraggenburg hebben met onder andere Leader subsidie een digitaal dorpsplein ontwikkeld waar nog vier dorpen gebruik van gaan maken. Ook Tollebeek krijgt een digitaal dorpsplein. Naast de onderwerpen die u nu ook op onze website kunt vinden, is het de bedoeling dat het digitale dorpsplein ook een portal wordt die alle activiteiten in het dorp met elkaar verbindt. Diverse woon-, zorg- en welzijnsorganisaties die verbonden zijn aan Tollebeek zullen aanhaken. Dit moet bijdragen aan het nog verder vergroten van de leefbaarheid van ons dorp. Natuurlijk krijgen wij een site die volledig past bij Tollebeek, maar om toch een beeld te krijgen van de mogelijkheden kunt u kijken naar een voorbeeld op www.luttelgeest.nl

Als u dan toch online bent, kijkt u dan meteen even op de agenda van onze eigen site?

Tot ziens in ons mooie dorp!

Christian Bleeker


Beste dorpsgenoten,
(21-10-2019)

Wat heerlijk om dit stukje te schrijven terwijl het zonnetje buiten schijnt. Nu maar hopen dat het nog even droog blijft zodat de boeren hun oogst binnen kunnen halen. Op dit moment zijn de boeren veel in het nieuws. Ook in Tollebeek hebben we gezien dat er steun betuigd wordt aan de boeren. Ik heb vele vlaggen ondersteboven buiten zien hangen en trekkers zien staan als boegbeeld.
De herfstvakantie is in aantocht. Dit keer organiseert de Stichting Vakantie Activiteiten een kinderdisco voor de basisschool jeugd op woensdag 23 oktober. Heerlijk dansen met een professionele DJ, glow-in-the-dark en ook zal er een fotobooth zijn. Veel plezier kids.

Hondenbeleid
Het proces rondom het aanschaffen van de hondenstations heeft enige vertraging opgelopen maar we kunnen mededelen dat de hondenstations zijn besteld. Mochten wij meer informatie hebben dan horen jullie het van ons.

Digitaal Dorpsplein
Na verschillende overleggen met betrekking tot het Digitale Dorpsplein zijn nu de eerste stappen gezet om de nieuwe website waar verbinden, zichtbaarheid en informatie centraal staan visueel te maken.

Natuurwerkdag Tollebekerbos
Op zaterdag 2 november gaan we met Flevolandschap aan het werk in het Tollebekerbos om voor de dieren een mooi plekje te maken. We gaan dat doen door de struiken te snoeien en takken te vlechten. Heb jij ook zin om mee te helpen?
Ga dan gauw naar https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/Tollebekerbos en geef je op voor deze leuke ochtend. Het is van 9.00 uur tot 13.00 uur en we verzamelen op de Buitenplaats.

Dorpsquiz
Op vrijdag 8 november wordt alweer de 3e editie gehouden van de dorpsquiz. Gezellig thuis, bij vrienden of familie of gezellig met de buren. Veel succes met alle vragen.

 Intocht Sinterklaas
De eerste speelgoedgidsen zijn alweer in de brievenbus gevallen en in de winkels liggen de pepernoten en chocoladeletters alweer in het schap. Het is weer tijd voor de kinderen om zich voor te gaan bereiden op de komst van Sinterklaas. Op zaterdag 23 november zullen wij hem van harte welkom heten.

Nieuwjaarsreceptie
Het duurt nog even maar op donderdag 2 januari zal de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie weer plaatsvinden. Wij zijn er op tijd bij zodat jullie de datum al kunnen noteren in de agenda.

Tot slot
Wens ik iedereen die gaat genieten van de herfstvakantie een fijne vakantie toe.
Hopelijk zien we elkaar gauw weer op één van de leuke evenementen in Tollebeek!

Hartelijke groet namens het Dorpsbelang,
Monique Habets – Maas        


Beste dorpsgenoten,
(30-9-2019)

Nu de herfst alweer langzaam zijn intocht doet, ben ik aan de beurt om een stukje te schrijven vanuit het Dorpsbelang voor de Bazuin.
De dagen worden korter, en de bladeren krijgen al een mooie herfsttint.
Af en toe een buitje regen, wat we ook allemaal nog wel een beetje konden gebruiken, na zo’n droge zomer.

Afgelopen 14 September hebben we de Fish Potato Run weer gehad,
Met maar liefst 1500 deelnemers, en hier in Tollebeek 47 kinderen voor de kidsrun.
Het was een prachtige dag, maar voor de lopers waarschijnlijk toch wat aan de warme kant,
maar ondanks dat is alles goed verlopen, hier in Tollebeek werden ze heerlijk opgefrist met natte sponzen en bekers water.
We danken alle vrijwilligers,en verkeersregelaars weer voor hun inzet.

Zaterdag 28 September is het de jaarlijkse burendag.
Tijdens de burendag wordt de bak van Hack geplaatst aan de Laat.
De Gemeente ondersteunt dit met het aanleveren van grond, en beplanting.
We starten om 9.30 uur, en alle hulp is welkom.

Plus daarbij is sávonds de activiteit “ Eten bij de Buren” georganiseerd door Lidy, Remco, Ilona, Jan en Trea,
Er zijn veel Tollebekers die zich hebben opgegeven om te koken of om te gaan eten, bij verschillende mensen hier in Tollebeek.
Iedereen heeft er zin in, en men is allemaal benieuwd wat we bij de buren opgeschept gaan krijgen, de gezelligheid en saamhorigheid met elkaar, is het doel van deze leuke activiteit.

Dinsdag 8 Oktober is het weer Samen eten, in het zaaltje bij Nel Merks
tijd: 12.00 uur, € 5 euro PP, opgave voor 5 Oktober.

 De dorpsschouw vindt plaats op woensdag 9 Oktober.
dit wordt bezocht door de Gemeente, IGW, Mercatus, en het dorpsbelang, Mocht u nog een aandachtspunten hebben voor de schouw, dan kunt u deze nog aanmelden.

Op 15 Oktober is er van 16.30 uur tot en met 18.30 uur Open Huis in CBS Op de Wieken,
Na een flinke uitbreiding, en een ingrijpende renovatie, mag iedereen hier een kijkje komen nemen, naar dit prachtige schoolgebouw.

De Computercursus Klik & Tik, gaat 28 Oktober sóchtends van start, in de Pionier,
Deze wordt door medewerkers van de Flevomeer bibliotheek gegeven.
We hebben 2 groepen, die hiermee gaan starten, in totaal 17 personen.
De data’s en tijden krijgt men op korte termijn toegestuurd.
Vanuit het project Samen Helpen, zijn we er heel blij mee, dat er hier in Tollebeek ook belangstelling voor is.

Tot slot het Digitale Dorpsplein, we zijn hier vanuit het Dorpsbelang mee bezig, ons hierbij aan te sluiten,
Wat houdt dit in: dat de website zal worden aangepast, zodat je via een link, zo je gewenste vraag op kunt zoeken,
dit gaat om verenigingen en activiteiten, die sowieso al uitgebreid op de website te vinden waren, maar ook zeker op het gebied van de Gemeente, Mercatus, en zorg hulpvragen.
We hopen dit voor 2020 af te kunnen ronden.
Wij zijn het derde dorp van de NOP die hiermee online gaan, Luttelgeest en Kraggenburg zijn al zover, neem gerust eens een kijkje op hun website, hoe het er dan uit komt te zien.

Met vriendelijke groet:
Helma Remijn


Beste dorpsgenoten,
(8-9-2019)

Na een mooie zomer, waarbij de scholen weer zijn begonnen, is het weer tijd om als dorpsbelang een stukje te schrijven voor de Bazuin.

Het is wederom een droge zomer geweest wat voor de boeren heel wat haspeluurtjes gekost heeft. In ons Tollebekerbos is de droogte aan de bomen en planten ook goed merkbaar.

In de laatste week van de schoolvakantie heeft de SVA weer de jaarlijkse vakantie activiteiten georganiseerd. Op maandag was vanouds de viswedstrijd wat kon rekenen op een grote opkomst.  Veel waardering voor de dames van de SVA die dit hebben georganiseerd. Vele kinderen hebben weer genoten van het vissen en het klimmen.

Afgelopen dinsdag 3 september hebben wij met het College, Burgemeester en Wethouders een rondje Tollebeek gedaan. Hier hebben wij per fiets de mooie plekken, afgeronde projecten en de lopende projecten van ons dorp laten zien. Als dorp kregen wij de complimenten over de saamhorigheid en de leverbaarheid van ons dorp.

Helaas heeft de dorpsschouw door omstandigheden niet plaatsgevonden. Deze zal z.s.m. worden opgepakt door dorpsbelang, gemeente, IGW, en Mercatus. Mocht u nog een aandachtspunt hebben voor de schouw, dan kunt u deze nog aanmelden.

Zaterdag 14 september wordt weer de jaarlijkse de Fish Potato Run gehouden. Er zullen dan weer vele deelnemers van start gaan. Er wordt gestart vanaf Urk en vanaf Tollebeek.
Na het succes van vorig jaar zal er ook dit jaar weer een kidsrun georganiseerd worden. Wij hopen op veel deelname. Willen de inwoners waar de route langsgaat weer de vlag uithangen!

Na enige vertraging is het aanstaande zaterdag 28 september zover! Tijdens Burendag gaan we de bak van Hack plaatsen bij de Laat. De gemeente zal dit ondersteunen met het aanleveren van grond, en beplanting. Wij starten om 9.30 uur en alle hulp is welkom.

Computercursus voor beginners en gevorderden in Tollebeek!

In september start de cursus Klik & Tik in Tollebeek. Deze cursus helpt om beter gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden van de computer. De cursus wordt Deze cursus wordt georganiseerd door de Flevomeerbibliotheek.
U kunt zich hiervoor nog opgeven via Samen Helpen.

Hartelijke groet,
Jos Heinen


Hallo dorpsgenoten,
(2-7-2019)

Mijn eerst bijdrage voor de Bazuin. Ik ben vanaf de jaarvergadering in maart bestuurslid.
Dorpsbelang is een heel actief team. Mijn naam is Floor van Tilburg en ik ben getrouwd met Rommy van der Linde. Samen hebben we 3 dochters en 8 kleinkinderen. Nummer 9 kan er al zijn als u dit leest of is bijna. Wij wonen aan de Koningsschut en verhuizen binnenkort naar Laat 2 .

Van Bas Heinen heb ik begrepen dat hun project “DE JACHTSTAETE” als een tierelier loopt. Voor alle huizen en appartementen is veel belangstelling van eigen bewoners. Hierdoor komt er een grote doorstroming in het dorp. Voor velen een mooie kans.

Er is een tekort aan verkeersregelaars voor evenementen in eigen dorp. We doen een beroep op onze dorpsgenoten om zich op te geven. Informatie bij onze hoofdregelaar Helma Remijn.

De klusdag 15 juni viel in het water door het weer, en ook de bak van Hack was nog niet klaar. De nieuwe datum, driemaal is scheepsrecht, is 28 september op Burendag. Later volgt meer informatie hierover.

Eindeloos in Emmeloord heeft voor de maand juli “Samen Tollebeek/Samen Eten” uitgekozen om te ondersteunen. Dit gaat per verkocht broodje dus voor een keer lunchen ga naar Eindeloos Emmeloord . Dorpsbelang gaat op 14 juli naar Eindeloos om te lunchen: wij nemen dan het “broodje Naaktgeboren”.

Op 3 september is er dorpsschouw. Heeft u suggesties dan horen wij die graag.

Mercatus meldt dat begin juli gestart wordt de bouw van eengezinswoningen met twee slaapkamers in de Wissel. De bewoners van de Nimrodstraat waarvan de woningen gesloopt gaan worden per 1 september 2024, zijn persoonlijk bezocht en ingelicht .

De feestweek is weer achter de rug. Velen hebben aan diverse activiteiten meegedaan.
De feestcommissie en hun vele helpers verdienen een dikke PLUIM!!
De sportieve rivaliteit tussen de buurtverenigingen had zijn climax op zaterdagavond.
Jammer dat een paar buurtverenigingen niet actief zijn maar wie weet is volgend jaar
weer ieder huis versierd!!

Op 17 september komt het college van B en W Tollebeek bezoeken.
We doen een fietstour door het dorp en laten zien waar we trots op zijn.
Ook vragen we aandacht voor zaken die beter kunnen en onze
waardering voor de groengroep laten we zien.
We sluiten af met een hapje en drankje in de prachtige “TUINKAMER”
van Hans en Geert die ons dorp rijk is geworden.

Hartelijke groet en een fijne en gezonde vakantie tijd toegewenst,

Floor

 


Hallo dorpsgenoten,
(12-6-2019)

Voor het eerst mag ik iets schrijven voor de Bazuin namens Dorpsbelang. Mijn naam is Renate Boons en ik woon samen met Thierry en mijn twee dochters aan de Torenvalk. Sinds 7 maart, met de jaarvergadering, ben ik toegetreden tot Dorpsbelang Tollebeek, een fijne groep mensen met een groot hart voor Tollebeek.

Na maanden van overleg was het op dinsdag 21 mei eindelijk zover, de allereerste avondvierdaagse in Tollebeek! Wat was het overweldigend en wat heb ik mogen genieten van al die doorzetters! Er waren 145 deelnemers, waarvan 36 voor de 10 kilometer en 109 deelnemers voor de 5 kilometer. Er deden kinderen, ouders en zelfs een aantal opa’s en oma’s mee. Op woensdag zijn alle deelnemers in Emmeloord gestart en zijn ze over het fietspad van de Urkerweg naar Tollebeek gewandeld. Van de boerderijen kwamen er mensen naar het fietspad om de lopers aan te moedigen. Het heeft velen versteld doen staan dat je zoveel meters kunt maken door Tollebeek. Op vrijdag was er een feestelijk onthaal met Majorette vereniging Diana en Slagwerkgroep Espel. De organisatie kijkt terug op een geweldige week met dank aan alle vrijwilligers en sponsoren. Ze kijkt dan ook uit naar volgend jaar!

Het onderhoud aan de Zuidwesterringweg is in volle gang. Nieuwe stukken asfalt zijn inmiddels gelegd. Al die keren omrijden is straks zeker de moeite waard.
Mocht u de informatievoorziening hierover hebben gemist, kijk dan op de website.

Er is weer een grote stap gezet! 

Afgelopen dinsdag is er een informatie-avond geweest over het nieuwbouwproject ‘de Jachtstaete’ wat ontwikkeld wordt op de voormalige locatie van de Mariaschool. Het plan voor de 21 woningen wordt steeds concreter. Op deze avond was er de mogelijkheid om in te schrijven op basis van een voorinschrijving voor één van de vier 2 onder 1 kap woningen, de zes rijwoningen, de vrijstaande woning of de tien appartementen.

Hemelvaartsdag, dat betekent in Tollebeek eieren gooien. Met prachtig weer vlogen de eieren weer over de ijsbaan. De langste afstand was 47,45 meter, een knappe prestatie!

En het is nu echt bijna zover! De bak van Hack wordt werkelijkheid. Op zaterdag 15 juni houden wij een klusdag en zal deze plantenbak van 3 meter breed aan de Laat worden geplaatst. We verzamelen om 9.00 uur op de St. Hubertusplaats. Alle hulp is welkom! Er zijn naast de plantenbak nog verschillende andere klussen die door het slechte weer op 16 maart met NL Doet niet door konden gaan.

Sneeuwitje, Doornroosje, Peter Pan, Merlijn de tovernaar, Belle en het beest, de kleine zeemeermin, de klokkenluider van de Notre Dame en natuurlijk Elsa en Anna, ik hoop ze allemaal te ontmoeten op het aankomende dorpsfeest. Van woensdag 19 t/m zaterdag 22 juni staat de tent weer gereed op de Buitenplaats, dit jaar zelfs met een kermis erbij! Wees welkom, dorpsfeest Tollebeek is voor iedereen!

In de maand juli wordt er met het bedrijfsbroodje van Eindeloos gespaard voor Samen Tollebeek. Zeker de moeite waard om in juli een lunchafspraak te regelen in dit restaurant. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Vergeet u de campingvlag niet te bestellen? Deze kleine Tollebeker vlag is te koop bij Helma en zal uw caravan of tent van de zomer zeker sieren.

Hartelijke groet,
Renate Boons   


Hallo dorpsgenoten,
(21-5-2019)

April is de maand van het tulpenfestival. Dat hebben we gemerkt! Vele toeristen wisten ook de tulpenvelden rondom Tollebeek te vinden… Een compliment voor alle vrijwilligers die meegeholpen hebben met het tulpenmozaïek: er is een 5e plaats behaald! Erg mooi dat Tollebeek zich weer met een tulpenmozaïek liet zien.

Een jong dorp met veel jeugd!
En ook de jeugd liet zich zien! Tijdens de lasergameavond op 13 mei georganiseerd door ouders i.s.m. Carrefour, was de opkomst ver boven verwachting! Dit keer geen aparte activiteit van Tojec of van de PKN jeugdclub maar een activiteit als gezamenlijke Tollebeker jeugd: ontzettend leuk om zoveel actieve jongeren samen te zien!

Koningsdag
Naar horen zeggen (ondergetekende is jaarlijks op zonvakantie met Koningsdag) was, ondanks de kou, Koningsdag in Tollebeek geslaagd. Een slimme set om de rommelmarkt binnen te houden, gezien het weer. Kinderen deden weer enthousiast mee met de lawaaioptocht en heel Tollebeek puzzelde er ’s middags weer op los…wederom bedankt voor de organisatie van Koningsdag!

Groot onderhoud Zuidwesterringweg
13 mei is het groot onderhoud gestart. We hebben als dorpsbelang geconstateerd dat er veel aandacht gegeven is aan informatievoorziening rondom de werkzaamheden. Mocht u/je dit nu toch gemist hebben? Op de website, onder agenda, staat meer informatie over de omleidingroutes.

Samen Tollebeek: voor en door Tollebeek
Samen Tollebeek komt op stoom! Tussen het jaarverslag zat een aanmeldingsformulier. Hier zijn reacties op gekomen: zowel vraag als aanbod. Inmiddels hebben we een aantal dorpsgenoten aan elkaar kunnen ‘koppelen’. Erg mooi! Dit is ook erg gewaardeerd vanuit beide partijen: zó simpel kan het zijn om elkaar met kleine klussen/vragen te helpen.
Inmiddels hebben we ook hier en daar informatieflyers (lees: posters, flyer was iets groter uitgevallen dan gepland, denkfoutje…wel geschikt voor mensen met slechte ogen…) verspreid. Heeft u een kleine ondersteuningsvraag of wilt u zo nu en dan wel wat betekenen voor een ander?
Mail dan naar samentollebeek@gmail.com. Dan kijken wij of we een passende vraag of aanbod hebben die we met die van u/je kunnen koppelen.

Dorpsschouw, ook in 2019
In 2018 hebben wij een dorpsschouw gehouden. Tijdens de rondgang is besproken welke aangegeven punten opgepakt gaan worden: een lijst hiervan hebt u eerder kunnen lezen inde Bazuin. Dorpsbelang houdt in nauw overleg met de gemeente bij welke punten opgepakt zijn: dat gaat goed. Zo is een trottoir langs de Fazantendrift aangelegd. Dat zorgt voor meer veiligheid voor kinderen die vanuit de Havik naar school lopen: zij hoeven niet meer (twee keer) over te steken.

Begin mei hebben wij bij de gemeente aangeven ook in 2019 weer een schouw te willen doen omdat wij vinden dat het veel oplevert en het belangrijk vinden dat we met elkaar scherp blijven op de leefbaar- en veiligheid in het dorp. Naar verwachting gaat de schouw in september plaatsvinden. Houd de website/Bazuin/Facebook in de gaten voor de aankondiging om punten door te geven.

Terrein voor de scholen
Dorpsbelang werkt momenteel een aantal scenario’s voor het terrein voor de scholen. Dit is ook zo besproken met een drietal buurtbewoners, een ouder, afvaardiging van de scholen en de gemeente. Voor de zomer gaan we met elkaar weer om tafel om te bekijken welk scenario de voorkeur heeft en hoe we dat met elkaar kunnen realiseren. Wilt u/ wil je als ouder nog meedenken/meehelpen vanuit de leeftijdscategorie van uw/je kind(eren)? Dat kan! Meld het dan bij Jos Heinen of ondergetekende. Dan nodigen we u/je uit.

Laat die vlag maar wapperen!
Als trotse Tollebeker wil je op de camping ook laten zien waar je huis staat. Reden voor een enthousiaste Tollebeker (bedankt Remco!) om kleine campingvlaggen te laten drukken en te bestellen. Wie wil ze nu niet op de tent, caravan of camper hebben wapperen? Ze zijn bij Helma Remijn te koop, net als de ‘normale’ vlag, de Tolle-beker, het Boerderijenboek Tollebeek, de Tollebeker Jachtbitter en het Jagertje. Zie ook de website, dorpsbelang, te koop.

Windmolengelden voor nieuwe initiatieven
De windmolengeldencommissie heeft dit jaar al vele aanvragen kunnen beoordelen en al dan niet honoreren. Dat varieert van sportmateriaal tot kosten voor onderhoud. Mooi om te zien is dat er nieuwe initiatieven gefinancierd worden, wat ook een van de voorwaarden is.
De voorwaarden zijn te vinden op de website.

Tot slot…
Tollebeek zou Tollebeek niet zijn, als we weer in beweging komen: alle wandelaars veel succes en plezier tijdens de Avondvierdaagse van 21-24 mei a.s.!
En…hang gerust de Tollebeker vlag uit als de wandelaars langskomen: dat zorgt voor nog wat extra sfeer!

Hartelijke groet,
Marianne Buijsse- van Tilburg


Beste dorpsgenoten,
(25-4-2019)

Op 13 april was de 12-dorpenloop
Tussen 12:00 en 13:00 uur was het druk in ons dorp. Een karavaan van lopers en auto’s kwam vanaf Nagele ons dorp binnen. Op hetzelfde moment was de uitvaartdienst van onze oud-Tollebeker Marinus van de Weerd. Daarom is door dorpsbelang de vraag gesteld of de route door ons dorp iets gewijzigd kon worden. AVNOP heeft dit op fantastische wijze opgepakt. Ran Veraart fietste voor de eerste loper uit om geen verwarring te krijgen in de nieuwe route en op diverse plekken stonden dorpsgenoten om het verkeer tijdelijk tegen te houden. Om 13:00 uur was de karavaan weer vertrokken en leek het of er niets gebeurd was.

Ook Tollebeek deed weer mee met een team. Team Tollebeek in Beweging is dit jaar als 29 geëindigd. Een geweldige prestatie en het blijft mooi dat Tollebeek ook op deze manier zichtbaar is in de polder. Op de website staat een mooi verslag.

Dit jaar staat er weer een mooi Tulpenmozaïek
Op het moment van schrijven is het een stralende vrijdagochtend. Donderdagavond zijn de tulpen geplukt en deze ochtend worden ze gestoken. Tollebeek heeft geïnvesteerd in nieuwe bakken waarin de tulpen gestoken worden en er is een mooi ontwerp gemaakt. Het geheel krijgt weer een mooie plek langs de Urkerweg. Het is fijn dat Tollebeek zich dit jaar weer kan presenteren met een Tulpenmozaïek.

Door een groep enthousiaste ouders wordt gewerkt aan een plek voor onze jongeren
Eén van de drie speerpunten voor dit jaar is aandacht voor onze jeugd. Op vrijdagavond worden er activiteiten georganiseerd door Tojec en door de club van de protestante kerk. Dit is al vele jaren zo en we moeten ervoor zorgen dat dit vooral behouden blijft. Voor de zaterdagavond wordt nog wat gemist. Veel jongeren hebben al een fijne en handige plek om als groep bij elkaar te komen. Maar dat geldt niet voor iedereen en ook niet alle gekozen plekken zijn altijd even handig. Een groep ouders werkt samen met de jongerenwerker van Carrefour en de jeugd aan een plek waar zijn op zaterdagavond samen kunnen komen. Op zaterdag 11 mei zal de eerste keer zijn. Meer informatie zal volgen via social media.

Zondag 5 mei is de jaarlijkse Steptocht door de Noordoostpolder
Ook in Tollebeek zal de ‘step-karavaan’ aankomen. Wij mogen ze tussen 11:00 en 11:30 uur verwachten. Dit jaar is de start en de finish op de Buitenplaats. Komt u onze Tollebeker ploeg ook aanmoedigen?

Vriendelijke groet,

Christian

 


Beste dorpsgenoten,
(5-4-2019)

Aan mij de eer om voor het eerst wat te schrijven namens het Dorpsbelang.
Allereerst zal ik mij even kort voorstellen. Mijn naam is Jos Heinen en samen met Jessica en onze twee kinderen, Wout en Eva,  woon ik al vele jaren met plezier aan de Koningsschut.
Ik mocht al even meedraaien als aspirant bestuurslid en met ingang van 7 Maart tijdens de jaarvergadering ben ik nu officieel toegetreden tot het bestuur. Naast mij zijn ook Renate Boons en Floor van Tilburg nieuw in het bestuur.

De jaarvergadering was dit jaar ook weer goed bezocht. We hebben daar met alle aanwezigen een goede vergadering gehad. Hier hebben wij als Dorpsbelang afscheid genomen van Lammechien Hack en Bas Odding. Beide nogmaals harstikke bedankt voor jullie inzet!

De laatste weken van maart kenmerkt zich door deze vele wind en regen. Helaas hebben wij moeten besluiten om de dorpsschoonmaak/NL Doet van 16 maart niet door te laten gaan. Dit zal op een later tijdstip in combinatie met het plaatsen van de plantenbak aan de Laat gaan plaatsvinden. Hierover zullen wij later een oproep doen.
Alle kinderen van de beide basisscholen hebben tussen de buien door op vrijdag rond de scholen wel kunnen opruimen. De kinderen waren goed voorbereid met de uitgereikte handschoenen en de vuilprikkers. Dit is, gezien de vuilniszakken met rommel, zeer geslaagd geweest. Deze rommel is gezamenlijk met de Gemeente reiniging netjes afgevoerd.
Als dank hiervoor hebben beide scholen een aantal verschillende ballen gekregen zodat de kinderen in de pauzes verschillende spel- en sport activiteiten kunnen doen.

23 maart hebben een aantal buurtverenigingen de handen uit de mouwen gestoken en de buurten afgestruind naar zwerfvuil. De Gemeente reiniging heeft wederom hun medewerking verleend om dit ook weer netjes af te voeren. Dank hiervoor!

De Groengroep is weer actief in het dorp begonnen met de verschillende klussen. Mochten er mensen zijn die ook in het dorp aan de slag willen, graag! Voor meer informatie kan dan contact worden opgenomen met Hilde de Boer of Gerda Robbertsen.

Naar aanleiding van de eerste avond op 29 november over de jeugd was er 11 maart een tweede avond over het speelveld voor beide scholen. Hier waren beide scholen, buurtgenoten, ouders, gemeente en dorpsbelang aanwezig om met zijn allen te brainstormen over het speelveld. De gemeente heeft de kaders uitgelegd en alle betrokkenen hebben alle wensen uitgesproken. Wij als dorpsbelang zullen een aantal scenario’s uitwerken en deze met de betrokkenen verder bespreken. Wordt vervolgt!

De meesten zullen het wel gehoord hebben! De laatste hobbels zijn bijna gladgestreken en dan kan er eindelijk begonnen worden met het bouwrijp maken van de locatie Mariaschool. Zodat dit laatste stukje Tollebeek ook een aanwinst wordt voor het dorp!

Namens Dorpsbelang,
Jos Heinen


Beste dorpsgenoten,
(12-03-2019)

Begin maart en al heel even mogen ‘proeven’ van de lente, maar nu weer terug naar normale temperaturen en wisselvalligheid. De tuin vraagt om een flinke schoonmaakbeurt, de oude plantenresten kunnen eraf om zo plaats te gaan maken voor het nieuw ontluikende groen. Nu al is het genieten van de crocussen, winterakonietjes en sneeuwklokjes. Fijn om weer aan de slag te kunnen en uit te zien naar al het voorjaarsgroen en het moois wat het seizoen weer zal brengen.

In het weekend van 15/16 maart zal Tollebeek weer meedoen aan de jaarlijkse dorpsschoonmaak/NL Doet. Op vrijdag zullen de leerlingen van de basisscholen beginnen met het verzamelen van zwerfafval rondom de scholen, maar ook elders in het dorp. Op zaterdagmorgen willen we dit graag voortzetten en ook diverse klussen oppakken die voor verdere verfraaiing van het dorp zorgen. Kom jij ons ook helpen? Dan zien we je graag om 9.00 uur in de Eendenkooi waar we starten met koffie/thee om vervolgens samen de diverse klussen aan te gaan pakken. Het verzamelde zwerfafval zal, zoals gebruikelijk, direct worden opgehaald door iemand van de gemeente zodat er een schoon dorp achter blijft.

De winter heeft helaas niet voldoende doorgezet om ons te laten genieten van de ijsbaan. Voor alle leden van de ijsclub is er daarom de gelegenheid om 16 maart ’s middags met de bus (of eigen vervoer) naar Leisure World te Dronten te gaan om te schaatsen. Busrit en entree zijn op kosten van de ijsclub. Deze middag wordt er naast het recreatieve schaatsen ook een medaille tocht georganiseerd met afstanden van 5, 10, 15 of 20 km. Geef je wel even op via ijsclubtollebeek@gmail.com De schaatsen hoeven dus nog niet in het vet!

Voor de kinderen van de basisscholen wordt op 20 maart een Kids-in tennismiddag georganiseerd door tennisvereniging De Horst. Lijkt dit je leuk, geef je dan op bij je juf of meester of bij Mario Ottink (tel.nr. 06-51901439).

Op 30 maart zal ’s middags de tweede editie van de Tollebeker Jachtrondes plaatsvinden. Een sportief loopevenement door het dorp/bos. Test uw conditie door 1, 2 of 3 rondes van 3,33 km. te lopen. Nieuw dit jaar is de kids-run van 1 km. Start op de St. Hubertusplaats, inschrijving in café De Goede Aanloop (voor kids-run niet nodig).

Naar aanleiding van de schouw heeft de gemeente steekproeven gehouden met betrekking tot het aantal fietsen bij de bushalte. Geconstateerd is dat veel fietsen niet in de rekken gehangen (kunnen) worden en bij harde wind omvallen.  Er zullen nieuwe rekken besteld gaan worden, welke binnenkort bijgeplaatst zullen worden zodat een ieder zijn/haar fiets veilig kan stallen.

Van 19 april t/m 5 mei zal het jaarlijkse tulpenfestival weer plaatsvinden. Belangrijk onderdeel hiervan is de tulpenroute. Traditie hierbij is dat er in de dorpen een mozaïek gemaakt wordt, welke op een goed zichtbare plaats langs een doorgaande weg geplaatst wordt. Het thema van dit jaar is De Gouden Eeuw. Wij hopen dit jaar weer op voldoende hulp om er met elkaar weer wat moois van te maken. Altijd een erg gezellig sociaal gebeuren met een mooi resultaat. Het exacte tijdstip voor het maken van het mozaïek is nog niet bekend, dit is o.a. afhankelijk van de weersomstandigheden. Heb je een paar uurtjes over? Geef je dan vast op via famhack@kpnmail.nl zodat wij je verder op de hoogte kunnen houden.

Wanneer deze Bazuin in de bus valt, heb ik inmiddels tijdens de jaarvergadering afscheid genomen als bestuurslid van Dorpsbelang. Met heel veel plezier heb ik hier ruim zes jaar deel van mogen zijn en kan terug kijken op een mooie, leerzame en inspirerende periode met fijne “collega’s”. Nu is de tijd aangebroken dat ik me ga richten op het ontvangen van gasten in onze nieuwe B&B en bezoekers bij ons in De Achtertuin. Wellicht tref ik jullie weer tijdens één van onze open tuin weekenden en anders ongetwijfeld bij een activiteit in het dorp. Betrokken bij ons mooie dorp zal ik blijven!

Hartelijke groet,
Lammechien Hack

 


Beste dorpsgenoten,
(20-02-2019)

Het is alweer een tijdje droog met heerlijke temperaturen. Het lijkt erop dat het voorjaar vroeg gaat beginnen dit jaar. Voor hetzelfde geld kan het in maart ook nog lekker vriezen met natuurijs op de koop toe. Begin maart vorig jaar hebben verscheidene Tollebekers nog in de weerribben geschaatst.

Er is in het nieuwe jaar gelijk werk aan de winkel voor het Dorpsbelang. Op 24 januari hebben we een avond met dorpsgenoten over het te bepalen hondenbeleid gehouden. Er zijn ideeën geopperd waar de losloop gebieden moeten komen, waar we geen loslopende honden wensen. Ook zijn de mogelijke plaatsen bepaald van de drie hondenpoepafvalbakken. Na terugkoppeling met de gemeente wordt de uitslag van het overleg en het definitieve plan gepresenteerd op de jaarvergadering van Dorpsbelang op 7 maart.

Op 9 februari heeft onze nieuwe burgemeester Harald Bouma ons dorp vereerd met een kennismakingsbezoek. We hebben hem onthaalt met een optreden van de majorettevereniging Diana. Daarna is hij in gesprek gegaan met een aantal Tollebekers in de warme schoolbus. Hierbij is hij op de hoogte gebracht over het reilen en zeilen in Tollebeek. Er stond op die zaterdag een harde wind op het plein. Het rode tentje van Dorpsbelang hield iedereen echter goed uit de wind en bleef zelf ook parmantig staan (met een beetje hulp van Mark Dieleman die er als raadslid ook was).

Op 12 februari is er overleg geweest met de buurtverenigingen. Er werd gesproken over de activiteiten die in de buurten plaats vinden en tegen welke problemen men aanloopt. Het was een productieve avond waar ook de feestcommissie haar jaarprogramma presenteerde.

Dit is wat er zoal is gebeurd en dan nu wat op stapel staat.

Op 1 maart is er een avond over het thema: Niks te doen voor de jeugd van 12 t/m 18 jaar. In MFC De Pionier, hierbij is iedereen welkom om mee te denken over nieuwe activiteiten voor deze grote groep inwoners van Tollebeek.

Op 7 maart is de jaarvergadering van Dorpsbelang Tollebeek hierbij blikken we terug op het afgelopen jaar en bespreken we wat er in 2019 gaat gebeuren.

Op 16 maart is er weer de dorpsschoonmaak voor en door Tollebekers. We starten om 09.00 uur op de Sint Hubertusplaats.

Nog even op de valreep een laatste mededeling van de schrijver welke hierbij zijn laatste artikel van Dorpsbelang heeft geschreven. Ik hoop dat iedereen die mijn stukjes heeft gelezen dit met plezier heeft gedaan. Hierbij wens ik mijn opvolger veel succes.

Namens Dorpsbelang,
Bas Odding

 


Beste dorpsgenoten,
(29-1-2019)

Deze maand is het weer mijn beurt, om vanuit het Dorpsbelang wat te mogen schrijven in de Bazuin.
Nu ik naar buiten kijk, zitten we ineens midden in de wintersferen.
Een prachtig wit landschap, waar bij vele huizen al een mooie sneeuwpop  tevoorschijn is getoverd.
Kinderen genieten van deze heerlijke sneeuw, alhoewel het wel opletten is geblazen,
in het dorp zijn de straten en de stoepen, behoorlijk besneeuwd, en is het op sommige plekken behoorlijk glad, Dus doe allemaal voorzichtig en rustig aan,
We hopen door deze vorstperiode, dat ook de ijsbaan in Tollebeek dit jaar  weer open mag gaan.
Dit geeft veel plezier voor zowel jong als oud.

Hondenbeleid avond:
A.s donderdag 24 Januari is de meebeslisavond hondenbeleid in Tollebeek,

Nat Zat jubileum:
A.s Zondag 27 Januari viert Nat Zat zijn 12,5 jarig jubileum
Een gezellige middag in de Pionier, waar verschillende koren, en zelfs Full house optreden. 

Buurtvolleybal toernooi:
Zaterdagavond 2 Februari, wordt weer het jaarlijkse Volleybal toernooi gehouden,
In de Evert van Bentemhal in Ens, vanaf 19.00 uur t/m 22.00.
De buurtteams kunnen zich opgeven bij Max van der Reest:  maxvanderreest@hotmail.com

Kennismaking Burgemeester:
Zaterdagmiddag 9 Februari van 11.30 uur t/m 13.00 uur komt Burgemeester Harald Bouman naar Tollebeek, wil je graag kennismaken met de Burgemeester, of wil je een speeddate met de Burgemeester, of moet de Burgemeester wat zien, weten of beleven, kom dan naar de
St Hubertusplaats, dit alles gebeurt onder het genot van een hapje en een drankje.

 Samen eten in het Parochiezaaltje
Dinsdag 12 Februari, is het weer samen eten,in het zaaltje bij Nel Merks.

Het  “ Samen Helpen Project “ van Tollebeek

Hebt u dat nou ook wel eens …..
….. U krijgt een formulier in de bus dat u niet zelf kunt invullen….
of uw afstandsbediening werkt niet meer ….. of opeens zegt de oppas af en u moet naar uw werk….of u wordt ziek en hebt kleine kinderen thuis die acuut moeten worden opgevangen …. Of u bent mantelzorger en kunt wel wat ondersteuning gebruiken….

Dit zijn allemaal vragen, die problemen zouden kunnen worden terwijl ze eigenlijk simpel opgelost kunnen worden.

Het onderdeel Samen Helpen Project van Tollebeek, onderdeel van Zorg en Welzijn in Tollebeek, wil daar ook een steentje aan bijdragen.

Samen Helpen project:

 • Heb u hulp nodig, dan proberen we of we u kunnen Helpen
 • Kunt u iets voor een ander doen, dan brengen we u in contact met iemand die hulp nodig heeft.

Zo verbinden we vraag en aanbod met elkaar.
Wat zou het mooi zijn, als er een soort van “ We Samen Helpen” lijst komt, waarop we in een oogopslag kunnen zien wat er zoal aan hulp gevraagd en geboden kan worden, door en voor dorpsgenoten.
En dit allemaal met gesloten portemonnee!!

Vindt u het moeilijk om hulp te vragen zonder dat daar iets/betaling tegenover staat? Misschien kunt u wel een heerlijke cake bakken….
U kunt aangeven,of u wel (wel eens) hulp nodig heeft bij een klusje in of om huis, vervoer problemen, of met uw mobieltje…..
Ook kunt u aangeven of u wel eens hulp wilt geven bij iets, (kinderen voorlezen, een rondje wandelen met iemand, iets ophangen) en of u iets uit te lenen heeft, (een ladder, motorzaag,tuinslang of iets dergelijks) 

Onlangs zijn we vanuit het Dorpsbelang bij het Samen Eten geweest, en hebben toen een vragenlijst aan iedereen meegeven, om hun wensen in te vullen, waar hij/zij behoefte aan hebben, een aantal van deze vragen, willen wij neerleggen bij alle bewoners van Tollebeek,

Wie heeft zin en tijd, om deze vragen/taken uit te voeren bij onze dorpsbewoners,
De bemiddeling van vraag naar aanbod, proberen wij als Samen Helpen team te begeleiden,  wij zullen vraag en aanbod in overleg, bij elkaar brengen.

Vragen:

 • Zomaar een bezoekje, dat iemand langs komt/ een wandelingetje samen doen
 • Vervangen van lampen/ computerproblemen oplossen,
 • Achterstraatje opnieuw ophogen/ tegen vergoeding.
 • Vervoer naar huisarts of Ziekenhuis.

Aanbod:
–    Vervoer naar huisarts of ziekenhuis, sokken breien
–    Enige hulp bieden met problemen met de computer
–    Uitlenen van een ladder, hulp bij invullen van formulieren

Graag venemen wij van jullie als dorpsbewoners, wie energie wil steken in deze vragen, en daarbij wie gebruik wil maken van dit aanbod, laat het ons weten,
Komen er bij jullie nog meer vragen te boven, of kunnen jullie nog diensten aanbieden, laat het ons weten.

Zo proberen we dit Samen Helpen project positief leven in te blazen, waar vele Tollebekers dankbaar gebruik van kunnen maken.

Zie hieronder het Samen Helpen team, met telefoonnummers:
Alie Apperlo               Tel: 0613478995
Alie van Wijngaarden Tel: 0657131857
Marianne Buijsse       Tel: 0646132864
Atalja Visser               Tel: 0683529025 (buurtwerkster)
Helma Remijn            Tel: 0630808787

Hartelijke groet namens het Dorpsbelang
Helma Remijn.

 

 

 

 

 


Beste dorpsgenoten,
(8-1-2019)

Wat hebben wij op woensdag 2 januari genoten van de nieuwjaarsreceptie. Samen met veel Tollebekers hebben wij op het nieuwe jaar geproost. Een goed begin van 2019! We hebben de oudste inwoner, mevrouw Blom, mogen feliciteren en de jongste inwoner, Sem Breukel, bekend mogen maken. Op de stoel mocht dit jaar Herman Leijten plaatsnemen. Herman is bij alle activiteiten van Tollebeek aanwezig. Van oliebollen bakken tot en met het verkeer regelen. Op Herman kunnen we rekenen!

Ook dit jaar hadden we weer een korte terugblik op 2018 door middel van een quiz.
Freek van Triest heeft deze quiz gewonnen en mag zichzelf een jaar lang de slimste Tollebeker noemen.

De Feestcommissie heeft de uitslag van de dorpsquiz bekend gemaakt en het nieuwe thema voor het Dorpsfeest 2019 bekend gemaakt. Het aankomende jaar mogen wij ons in Disneysferen begeven.

Ook waren Thomasvaer en Pieternel weer geweldig. Lub Post, Annamiek Naaktgeboren, Jerieke Zuidema en Jan Hermsen hebben met ons de nieuwtjes van het afgelopen jaar doorgenomen met behulp van Het geluid van Tollebeek. Bedankt voor jullie geweldige inzet!

Mochten wij u de hand nog niet geschud hebben dan wensen wij u namens Dorpsbelang Tollebeek een heel gelukkig en gezond 2019 toe.

Getuigen gezocht!
Op 8 december is het bord van het Dorpsbelang weggehaald bij onze kerstboom en heeft de boom een nacht zonder licht gestaan. Wij zijn op zoek naar ons bord en naar getuigen. Heb jij ons bord of heb jij iets gezien dan horen wij het graag! Het zou mooi zijn wanneer we volgend jaar kerst weer alle borden om de boom hebben staan.

Plantenbakken
Onlangs hebben wij subsidie ontvangen van de gemeente voor het laten maken en plaatsen van plantenbakken in Tollebeek. Wij gaan hier spoedig mee aan de slag en hopen jullie op korte termijn meer informatie te kunnen geven.

Meebeslisavond hondenbeleid Tollebeek
Op 24 januari organiseren wij een bijeenkomst met betrekking tot de hondenvoorzieningen van Tollebeek. In deze Bazuin vinden jullie de uitnodiging. De beslissingen die deze avond genomen worden zullen het hondenbeleid van Tollebeek vormen.

Wil je dus meebeslissen over het hondenbeleid van Tollebeek dan mag je deze avond niet missen!

Data om te noteren
Op 7 maart 2019 houden wij onze jaarvergadering. Tijdens deze jaarvergadering blikken we terug op het afgelopen jaar en bespreken we wat er in 2019 te gebeuren staat. Hierbij alvast enkele data om te noteren. Op 16 maart houden we onze jaarlijkse dorpsschoonmaak tijdens NL Doet. De 2e Tollebeker jachtronde wordt gehouden op 30 maart en dit jaar zal voor het eerst de Avondvierdaagse in Tollebeek plaatsvinden van 21 mei tot en met 24 mei.

Vacature
Voor het nieuwe jaar zijn wij op zoek naar twee nieuwe bestuursleden voor het Dorpsbelang. De functies van Penningmeester en algemeen lid met specialisatie PR en Markenting komen vrij. Heb jij zin om mee te denken en mee te beslissen over Tollebeek en je steentje bij te dragen? Neem dan gauw contact met ons op via dbtollebeek@gmail.com. 

Tot slot
Hoop ik dat we met zijn allen weer een mooi jaar in gaan met veel leuke activiteiten en hopen we ook dit jaar weer op jullie inzet voor Tollebeek.

Hartelijke groet namens het Dorpsbelang,
Monique Habets – Maas

 


Hallo dorpsgenoten,
(12-12-2018)

En zo is het alweer december, is de Sint weer goed in Tollebeek aangekomen (en als u dit leest, al weer vertrokken) en heeft Dorpsbelang de boom voorin het dorp weer van mooie verlichting voorzien.
Ook wacht heel Tollebeek in spanning op de uitslag van de wederom door de Feestcommissie mooi georganiseerde dorpsquiz. De drukke decembermaand staat voor de deur en november was niet minder druk: dorpsbelang kan er over meepraten…

Informatieavond van Mercatus voor bewoners Nimrodstraat
15 november was er een informatieavond voor de bewoners van de huurwoningen in  de Nimrodstraat. Na ruim twee jaar is er door Mercatus uitleg gegeven over het vervolg. Waar eerder werd gekoerst op renovatie, kregen de bewoners nu te horen dat renovatie voor Mercatus niet de gewenste aanpassing lijkt. Dit riep, logischerwijs, veel emotie op. De komende weken gaat Mercatus met iedere bewoner apart in gesprek om iedere individuele situatie in beeld te krijgen. Tot die tijd is de kogel nog niet door de kerk wat betreft wat te doen in de Nimrodstraat.

Groot onderhoud Zuidwesterringweg
In 2019 gaat Provincie Flevoland groot onderhoud uitvoeren aan de Zuidwesterringweg. Tijdens het onderhoud wordt de weg voorzien van nieuw asfalt. Tegelijkertijd wordt de weg naar 7,30 meter verbreed. Het traject van de werkzaamheden loopt van de bocht bij de Staartweg tot en met  het viaduct over de A6. De uitvoeringsperiode zal naar verwachting 12 weken bedragen en staat gepland voor de maanden mei, juni en juli 2019.
Begin volgend jaar vindt een algemene inloopavond plaats. U wordt hierover geïnformeerd.
De werkzaamheden worden gefaseerd, wat inhoudt dat we in de bovengenoemde periode de Zuidwesterringweg in vier verschillende fases zullen afsluiten. Let op: deze planning en fasering is nog onder voorbehoud van het tijdig kunnen verleggen van een waterleiding door Vitens.

 

 
Traject
Periode
Opmerkingen
Fase 1
Urkerweg tot Tollebekerweg
13 mei t/m 24 mei 2019
Fase 4
Tollebekerbrug tot viaduct A6
13 mei t/m 7 juni 2019
Kruising K Doormanweg maximaal 1 aaneengesloten werkweek afgesloten
Fase 2
Tollebekerweg tot aansluiting Zuidwesterringweg 38
27 mei t/m 28 juni 2019
Kruispunt Tollebekerweg uiterlijk 7 juni weer open
Fase 3
Zuidwesterringweg 38 t/m Espelleringweg (t.h.v. hmp 18,3)
1 t/m 19 juli 2019

 

De fasering houdt zo veel mogelijk rekening met de bewegingen van landbouwverkeer in het gebied.
Naast het informeren van bewoners in dit gebied, wil de Provincie op dit moment inzicht krijgen in het verkeer van en naar het industrieterrein en heeft dorpsbelang hiervoor benaderd. Inmiddels houdt de Ondernemersvereniging zich hiermee bezig.

Verbouwing Op de Wieken
Op de Wieken gaat vanaf januari 2019 verbouwen. Planning is dat dit tot de zomervakantie van 2019 gaat duren, mits het weer meewerkt en materialen op tijd geleverd worden.
Betrokkenen zijn 22 november geïnformeerd. Een drietal groepen kinderen gaan gebruik maken van ruimtes in de PNK-kerk. Mooi dat dit als dorp zo opgepakt kan worden. Mocht u tegen zaken aanlopen wat betreft (verkeers)veiligheid, dan kunt u dit aangeven bij school en/of bij Dorpsbelang. 

Windmolengelden
Alvast ter overdenking voor 2019: ook in 2019 ontvangt Tollebeek weer gelden van de Koepel Windenergie. U kunt uw aanvragen weer indienen bij de Windmolengeldcommissie. Belangrijk is dat de aanvraag binnen de voorwaarden van de Windmolengelden valt: Ondersteuning van duurzame projecten en activiteiten gericht op het vergroten en behouden van de leefbaarheid in Tollebeek met een extra focus op de jeugd en ouderen in het dorp.

Avond jeugd
Op donderdag 29 november hebben 27 betrokken mensen samen besluiten genomen over de inrichting van het veld voor de beide basisscholen en passende voorzieningen voor de jeugd van ongeveer 12-18 jaar. Naast ouders van jongeren en buurtbewoners, waren ook de directeuren en een leerkracht van beide basisscholen, de gemeente Noordoostpolder, Voetvalvereniging Tollebeek en de buurtwerker van Carrefour aanwezig. Alle besluiten zijn unaniem genomen en worden op de site van Tollebeek gedeeld met de dorpsgenoten die niet aanwezig konden zijn.
Er is besloten om ons, onder andere samen met de beide basisscholen en buurtbewoners, te richten op het veld voor de beide basisscholen. Daarnaast gaat er een groep aan de slag met voorzieningen voor de jeugd van 12-18 jaar.

Samen Tollebeek
Met de jaarvergadering hebben we u hier meer over verteld. Het heeft even stil gelegen door andere zaken en het missen van een buurtwerker, maar is nu weer opgepakt met hulp van dorpsgenoten en de buurtwerker. U leest meer hierover verder op in de Bazuin.

Boerderijenboek Tollebeek
Het boerderijenboek Tollebeek…de boerderijenboeken….hier kan ik nog wel drie boeken over schrijven: van the making-of met alle vrijwilligers, de energie die het gaf (en soms ook kostte) en de uitgifte inclusief alle reacties.

Na ruim 2,5 jaar voorbereiding (ik zie me nog zitten in de PKN kerk met allemaal polderbewoners waar het idee, vanuit het 10-dorpenoverleg, uit de doeken werd gedaan) was het 20 november eindelijk zo ver: dé uitgifte in het Voorhuys. Samen met veel Tollebeker vrijwilligers waren we er getuige van dat de heer Backx het eerste exemplaar van Tollebeek in ontvangst mocht nemen.

Vrijdag 23 en maandag 26 november liep het storm in de Goede Aanloop van mensen die (een) boek(en) besteld hadden. Voor sommigen een leuk weerzien met dorpsgenoten. Dank ook nogmaals aan alle vrijwilligers die geholpen hebben, het was een feest!

Als de laatste administratieve zaken zijn afgerond, gaat het nagenieten nu beginnen. Een onvergetelijk project, veelal mooie geschiedenis vastgelegd, leuke contacten onderling opgedaan: een fantastische Tollebeker klus!

Nieuwjaarsreceptie
Het lepeltjeskind, De Stoel, de oudste inwoner en de prijsuitreiking van de dorpsquiz…en het belangrijkste: met elkaar het glas heffen op een gezond 2019!

U bent van harte welkom op woensdag 2 januari om 20.00 uur in de Goede Aanloop.

Tot dan!
Hartelijke groet,
Marianne Buijsse- van Tilburg


Beste Tollebekers,
(13-11-2018)

De tijd dat het vroeg donker wordt, is weer aangebroken. Daarmee zijn ook de voorbereidingen voor de decembermaand weer gestart. Een tijd die voor menig één een volle agenda met tal van activiteiten betekent. Ook dorpsbelang organiseert een aantal activiteiten.

Meebesluiten over de inrichting van de velden voor de basisscholen.
Op donderdag 29 november organiseren wij een avond waarvoor alle Tollebekers worden uitgenodigd om mee te denken en te besluiten over de inrichting van het veld voor de beide basisscholen. De officiële uitnodiging heeft u vast al ergens gezien en is ook in deze editie van De Bazuin opgenomen. Wij vinden het fijn wanneer u zich op wilt geven.

De gemeente vraagt of er behoefte is aan vuurwerkvrije zones.
In Tollebeek zijn geen vuurwerkvrije zones. Alleen voor het carbid schieten wordt een zone aangewezen. Verder mag overal consumentenvuurwerk worden afgeschoten. De vraag van de gemeente is of er in Tollebeek behoefte is aan één of meerdere vuurwerkvrije zones. Een vuurwerkvrije zone betekent dat er in een gebied in Tollebeek geen vuurwerk afgeschoten mag worden. Dit kan voor sommige mensen prettig zijn, maar zou ook het plezier dat anderen er aan beleven en in hetzelfde gebied wonen niet te niet mogen doen. Alle mensen in het gebied moeten er dus ook achter staan. Het bestuur ziet nu geen gebied in Tollebeek waar dit unaniem voor zou kunnen gelden. Wanneer er wel behoefte is aan een vuurwerkvrije zone, willen wij u vragen contact met ons op te nemen.

De nieuwjaarsreceptie zal gehouden worden op woensdag 2 januari.
Het is een goede en fijne gewoonte dat Dorpsbelang een nieuwjaarsreceptie organiseert zodat u in de gelegenheid wordt gesteld om andere Tollebekers een goed nieuw jaar te wensen. Ook deze keer zal dit in De Goede Aanloop plaatsvinden.

Er zijn twee vacatures voor het bestuur.
Zoals u in het kader hiernaast kunt zien is de vacature voor penningmeester nog niet ingevuld. Het vervullen van de vacature duurt lang, maar ik maak mij er nog geen zorgen om. Ons dorp is groot en actief. Wij hebben nog een lijstje met mensen die wij willen benaderen voor deze functie, maar misschien heeft u ook een aantal tips. Deze zijn altijd welkom. Daarnaast heeft Lammechien aangegeven dat zij na een periode van zes jaar wil stoppen. Er ontstaat dus ook een vacature voor ‘algemeen lid.’ Voor de invulling van deze vacature maak ik mij nog minder zorgen omdat er meerdere mensen waren die het penningmeesterschap niet zagen zitten, maar wel algemeen lid wilden worden. Tijdens de jaarvergadering op 7 maart verwacht ik dan ook met een voltallig bestuur aanwezig te zijn.

Namens Dorpsbelang,
Christian Bleeker


Beste dorpsgenoten, 
(23-10-2018)

Volgens de kalender zitten we al geruime tijd in de herfst, maar wat een zomerse temperaturen hebben we nog steeds! We genieten nog volop van het buiten bezig kunnen zijn en terrasje pakken. Toch laten de bomen en planten zien dat we wel degelijk naar een ander seizoen gaan. In een bosrijke omgeving kunnen we bijna spreken van een “Indian Summer” zo mooi is de kleurenpracht daar op dit moment, maar ook in eigen tuin staat er nog van alles in volle bloei of volgt er een kleine tweede bloei in veel planten en ook de vele grassen wuiven nog vrolijk in de wind, nog niet geplaagd door de najaarsstormen. De walnotenboom laat de laatste noten vallen, honderden noten geraapt dit jaar. Lekker en ook gezond. Als ik er iemand blij mee kan maken, kom er gerust wat halen!

Aankomend weekend zal de klok om drie uur ’s nachts weer een uur terug gezet gaan worden en kunnen we dus allemaal genieten van een extra lange nacht. Ik vind het altijd weer enorm wennen dat als je hierna dan ’s middags thuis komt van het werk je gelijk het donker in gaat. Maar ook dat hoort bij het jaargetijde.

Bij supermarkt Attent bespeur ik een toename van het aantal bezoekers en dat heeft natuurlijk alles te maken met het nieuwe plaatjesboek! Wie wil dit prachtige boek nou niet gevuld hebben met de afbeeldingen van vele Tollebekers. Een mooi naslagwerk dat in vele huiskamers veel bekeken en gelezen zal worden. Maar voor het zover is, zal er nog veel gespaard en geruild moeten worden, dus allemaal op naar…….Attent!

11 november is het Sint Maarten, de dag dat de doopdag van de heilige Sint Maarten gevierd wordt. Dit jaar valt dit op een zondag. In Tollebeek zullen de kinderen op zaterdag         10 november langs de deuren gaan met hun vaak zelf gemaakte lampionnen om in ruil voor hun mooie zangkunsten lekker snoepgoed in ontvangst te mogen nemen. Uitgeholde pompoenen of wat lantaarns met kaarslicht bij de voordeur zorgen voor een gezellige ontvangst van de kinderen. Doet u ook mee?

In navolging op het grote succes van vorig jaar zal er ook dit jaar weer een dorpsquiz worden gehouden en wel op vrijdag 16 november a.s. De voorbereidingen door de feestcommissie zijn in volle gang. Vele dorpsgenoten hebben al weer een team gevormd om de vele vragen/opdrachten goed uit te kunnen voeren. Benieuwd wat het dit jaar zal brengen, maar zeker is dat het deze avond onrustig zal zijn in het dorp met fanatieke quizdeelnemers.

Een week later, zaterdag 24 november a.s., zullen we de Sint en zijn pieten weer mogen verwelkomen bij het Tempeltje. Noteert u deze dag vast in uw agenda? Het programma voor deze middag kunt u op de website of in de Bazuin lezen.

U leest het…….volop beweging in Tollebeek de komende tijd!

Namens Dorpsbelang,
Lammechien Hack


Beste dorpsgenoten, 
(02-10-2018)

Het is alweer begin Oktober. De oogst is in volle gang, het meeste pootgoed is gerooid en de uien liggen weer in de schuur. De suikerbieten vinden hun weg weer naar de suikerfabriek. Pas dus op als u op de buitenwegen rijdt, er kunnen weer vrachtauto’s aan het manoeuvreren zijn om de inritten in te komen. Na regen en bij nat weer kunnen de wegen ook weer smerig worden door klei op het wegdek. De ondernemers doen er alles aan om de overlast te beperken. U als automobilist kunt ere echter ook rekening mee houden door uw snelheid hierop aan te passen. Namens de ondernemers “bij voorbaat dank”.

In het DB bestuur is het ook weer een drukte van belang. Begin september hebben we de FPR weer gehad waarbij het bestuur met hulp van vrijwilligers het evenement in Tollebeek in goede banen heeft geleid. Nieuw was dit jaar de Kidsrun met +/- 20 deelnemers. Dit was een mooie start voor dit nieuwe onderdeel.

Vorige week hebben we als bestuur afscheid genomen van onze burgemeester Aucke van der Werff. Na 8 jaar burgemeester te zijn geweest in de NOP gaat hij samen met zijn vrouw verhuizen naar Sneek. We kijken met veel plezier terug op de prettige samenwerking die tussen de inwoners van de dorpen stond en ook luisterde naar de wensen van de inwoners.

Wat er komen gaat deze maand is een overleg met I.G.W. Ze schuiven bij ons aan tijdens de volgende vergadering. We kunnen dan onze wederzijdse plannen overleggen en de nieuwe buurtwerkster kan zich aan ons voorstellen. De nieuwe buurtwerkster is Atalja Visser.

In oktober gaan we ook een avond beleggen met dorpsbewoners die willen meedenken over het hondenbeleid in het dorp. Waar komen de losloopgebieden, waar mogen geen honden komen ( b.v. speeltuinen) en waar plaatsen we de prullenbakken met plastic zakjes voor de hondendrollen. Hierbij moet ik als eigenaar van een hond toch even melden dat alle drollen in het dorp natuurlijk al worden opgeruimd door de rechtmatige eigenaren van de honden. Ook hiervoor hartelijk dank. Deze avond is voor zowel eigenaren van honden als ook voor andere inwoners van Tollebeek die hier een idee over hebben. Wij van het Dorpsbelang ontmoeten u graag op deze avond.

Wat momenteel ook speelt is de A.V.G.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming,

Met ingang van 25 mei 2018 is de A.V.G. van kracht en ziet deze toe op de bescherming van persoonsgegevens. Iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt dient aan de voorschriften te voldoen. In deze Bazuin vindt u de privacyverklaring. Ook is deze te vinden op www.tollebeek.nl

Graag jullie hulp bij mijn volgende probleem in het dorp. Iemand zet de fontein in de prairietuin uit. Maar wie? Wil diegene die dit doet zich bij mij melden met een toelichting waarom dan kan ik het probleem misschien oplossen. Ook het bord bij de start van de Bomenroute verdwijnt soms. Jammer voor diegene die wel geïnteresseerd is wat er groeit in het bos. Het permanente bord is in de maak bij het Flevolandschap en wordt binnenkort geplaatst.

Als laatste wil ik nog even wat data noemen van evenementen in het dorp waar iedereen vol van is of wordt.

 • Samen eten op dinsdag 9 oktober, opgave voor 6 okt. Georganiseerd door “Samen eten
 • De Dorpsquiz op vrijdag 16 november georganiseerd door de Feestcommissie.

 

Namens Dorpsbelang, Bas Odding


Beste dorpsgenoten, 
(12-09-2018)

Na een prachtige zomer, waarbij de vakantie’s weer voorbij zijn, en de scholen weer zijn

gestart, mag ik een stukje schrijven voor de Bazuin.
Wat hebben we genoten allemaal, van deze prachtige zomer,
Ondanks de droogte hebben toch de nodige regenbuitjes, alle veldjes weer groen doen kleuren, en nu de avonden alweer korter gaan worden, is de herfst al langzaam aan in aantocht.

De laatste week van de schoolvakantie, zijn er leuke vakantieactiviteiten georganiseerd,
waar veel kinderen aan mee hebben gedaan.
Veel waardering voor de activiteitencommissie, die dit hebben georganiseerd, veel kinderen hebben hier erg van genoten.

A.s zaterdag wordt de Fish Potato Run gehouden.waar weer veel deelnemers aan mee zullen doen.
Er wordt gestart vanaf Urk, en vanaf Tollebeek.
Ook zal er rondomTollebeek, voor de eerste keer, een kidsrun worden gehouden.
We hopen op veel deelname.

Graag wil ik bij jullie ook de Mormelding onder de aandacht brengen,

Als er iets niet werkt of kapot is in uw straat of buurt, dan vinden wij het fijn als u dat  meldt. Er kan dan gelijk actie ondernomen worden. Denk bijvoorbeeld aan een kapotte lantaarnpaal. Ook als u ergens overlast van heeft, kunt u dat melden. Kleine gebreken en ernstige problemen worden snel opgelost. Minder dringende zaken worden ingepland.
Dit kun je dus melden via een Mormelding, op de Website van Tollebeek, staat dit duidelijk vermeld, hoe je dit in kunt vullen.

Vrijwilligers voor de AED:
Graag doe ik bij deze nog een oproep, voor meer vrijwilligers voor de AED.
Het is erg belangrijk in Tollebeek, om te weten waar de AED’s hangen, dus waar je de AED’s op kunt halen, en daarbij dat je weet, hoe een AED werkt, tijdens een harstilstand/reanimatie.
Wat is hiervoor nodig, je kunt je opgeven via HarslagNu, als vrijwilliger van Tollebeek,
Er wordt van je gevraagd om een reanimatie training te volgen, dit kan in Emmeloord, maar velen onder ons zijn ook in het bezit van een BHV, of EHBO diploma.wat ook voldoende is.
Daarbij oefenen wij als AED clubje, 1 x per jaar in het MFC, met een reanimatiepop, plus daarbij met gebruik van de AED.
Er zijn ondertussen wat vrijwilligers afgevallen, juist daarom wil ik toch benadrukken, dat het ontzettend belangrijk is, dat we mensen hier in Tollebeek, zowel in het  dorp als de buitenwegen, kunnen helpen tijdens een hartstilstand/reanimatie,
Het gaat hier om levensbedreigende situatie’s, waarbij een AED, zeker in vele gevallen een leven kan redden.
Tijdens de 112 melding van een reanimatie, gaat er via de meldkamer van de GGD, direct een sms melding naar de vrijwilligers van HartslagNU, De vrijwilligers worden in een omtrek van 6 km geallarmeerd, via een sms, met de vraag om een AED op te halen, en naar het slachtoffer toe te gaan.
Vervolgens is de ambulance onderweg, maar zolang de ambulance nog niet is gearriveerd, zijn deze eerste minuten ontzettend belangrijk om een slachtoffer te redden.
De kosten voor een reanimatie cursus worden sowieso vergoed.
Voor informatie kunnen jullie zeker bij mij terecht,maar ik hoop dat een ieder zich er van bewust is, hoe belangrijk dit is, om elkaar als dorpsbewoners te kunnen helpen, in deze kritieke situatie’s, Dus meldt u aan !

Vriendelijke groet: Helma Remijn


Hallo dorpsgenoten, 
(26-06-2018)

Wat een gezelligheid en saamhorigheid in het dorp. Wanneer ik het dorp binnenrijd hangen er gekleurde vlaggetjes en op de Buitenplaats staat weer een mooie tent opgesteld. Het is dorpsfeest! Er staat ons een leuk GOET VOUT programma te wachten.

 De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De AVG is van kracht per 25 mei 2018 en ziet toe op de bescherming van persoonsgegevens. Ook voor ons is de wet van toepassing omdat het Dorpsbelang persoonsgegevens verwerkt in haar ledenadministratie. Wij hebben hier een Privacyverklaring voor opgesteld. In deze Privacyverklaring is opgenomen hoe Vereniging Dorpsbelang Tollebeek uitvoering geeft aan de voorschriften van de AVG. Deze zal in de Bazuin en op de website geplaatst worden.

 Opening bomenroute
Op vrijdag 1 juni was de opening van de Bomenroute in het Tollebekerbos. De bomenroute is geopend door Bas Odding, de initiatiefnemer van dit project. Met subsidie van het Streekfonds hebben Flevolandschap en Landschapsbeheer Flevoland in opdracht van Dorpsbelang een bomenroute ontwikkeld. De kinderen van de bovenbouw van beide scholen waren bij de opening aanwezig en geïnteresseerde Tollebekers. Na de officiële opening kwam Pieter Pad de Tuinman uit de bosjes. Pieter liet de kinderen het bos op een interactieve manier kennen.

 Dorpsschouw
Op dinsdag 26 juni vindt de dorpsschouw plaats. Wanneer dit stukje gepubliceerd wordt, hebben jullie ons waarschijnlijk al door het dorp zien lopen. Leden van het Dorpsbelang en de gemeente/ IGW zullen een ronde door het dorp doen. Bedankt voor alle reacties die we hebben mogen ontvangen. In de volgende dorpskrant volgt het verslag.

Flitskennismaking nieuwe wethouders van het College B&W
Op donderdagavond 5 juli zal Dorpsbelang Tollebeek aanwezig zijn bij de flitskennismaking van de nieuwe wethouders van het College van B&W. Tijdens de flitskennismaking gaan wij persoonlijk kennismaken met de individuele wethouders.

Realisatie nieuwbouw locatie Mariaschool
Op maandag 16 juli zullen er handtekeningen gezet worden voor de nieuwbouw locatie Mariaschool. Informatie hierover volgt. 

Tot slot…
Ga ik er vanuit dat we allen kunnen terugkijken op een gezellig dorpsfeest en dat we kunnen gaan uitkijken naar een mooie warme zomer in het leuke Tollebeek.

Hartelijke groet namens het Dorpsbelang,
Monique Habets – Maas

 


Hallo dorpsgenoten, 
(06-06-2018)

Zo schrijf je in februari over schaatsen uit het vet halen…en zo lijkt het alweer zomer!
Of lijken? Het is gewoon zomer de laatste weken!

Dorpsschouw
De datum is bekend: op dinsdagavond 26 juni vindt de dorpsschouw plaats. Inmiddels komen er al heel wat reacties binnen: erg bruikbaar voor de schouw. Alle dorpsbewoners die een melding hebben ingestuurd, krijgen na de schouw een terugkoppeling. Later volgt een verslag in de dorpskrant. Heeft u nog punten voor de schouw? Geef ze aan ons door!

Boerderijenboek Tollebeek
Regelmatig wordt me nu gevraagd: ‘val je nu in een gat?’ Ja, ja dorpsbewoners, het boerderijenboek Tollebeek is in concept klaar! We wachten nu op de proefdruk.

Tot en met 15 juli kunt u nog boerderijboeken bestellen; evt. ook van andere dorpen. Ook al is het weer er nu niet naar: denkt u ook aan Sinterklaas en Kerst: wellicht een mooi cadeau om te geven? De hele serie koopt u voor €150,- i.p.v. €165,-!

Kruising Karel Doormanweg/Zuidwesterringweg
In februari ontvingen wij bericht van de provincie dat het groot onderhoud aan de Zuidwesterringweg ( stuk van Staartweg tot A6) in 2019 aangepakt wordt. Reden voor ons om de kruising Karel Doormanweg / Zuidwesterringweg onder de aandacht te brengen. De provincie heeft informatie ingewonnen bij hun projectleider en verkeersdeskundige. Het volgende wordt aangegeven:

Tussen 2010 en maart 2018 zijn vijf ongevallen op het kruispunt geregistreerd, waarvan één ongeval duidelijk foutief is verwerkt, omdat daar is aangegeven dat de verkeerssituatie een rotonde betrof. Van de vier overige geregistreerde ongevallen was één ongeval met letsel; de overige ongevallen betroffen uitsluitend materiele schade. Op basis van de ongevalsanalyse over de afgelopen jaren is er objectief beschouwd geen sprake van een verkeersonveilig kruispunt. De Zuidwesterringweg heeft een verkeersintensiteit van ongeveer 1.700 motorvoertuigen per etmaal. Een dergelijke intensiteit kan prima op een gewoon kruispunt worden afgewikkeld; een rotonde is voor dergelijke intensiteit niet benodigd. Bij hogere verkeersintensiteiten – vanaf 5.000 motorvoertuigen per etmaal – kan gekeken worden naar kruispuntoplossingen zoals bijvoorbeeld een linksaf-vak.  

Het kruispunt is overzichtelijk; hinderlijke bebouwing of groen is niet aanwezig die het zicht vanaf en op de Karel Doorman ernstig belemmeren. Voor de verkeersveiligheid is goed zicht belangrijk, tegelijkertijd kan het ook leiden tot hogere snelheden/onvoldoende afremmen voor het kruispunt. Dit laatste wordt opgevangen met de aanleg van een plateau welke een snelheidsremmende werking heeft. Tijdens het onderhoud aan de Zuidwesterringweg wordt het kruispunt met de Karel Doormanweg opgeknapt. Naar aanleiding van de boven vermelde ongevallenstatistieken, intensiteiten en de verkeerssituatie (overzichtelijkheid) is een andere inrichting van het kruispunt op dit moment niet aan de orde. Uiteraard worden wel maatregelen getroffen om het kruispunt duidelijk aan te kondigen en de veiligheid te waarborgen. Zo wordt wederom op het kruispunt een verhoogd plateau aangebracht waardoor weggebruikers hun snelheid moeten minderen als zij het kruispunt passeren. Een nieuwe constructie en stootbanden in beton worden aangebracht in de bochten, evenals een overrijdbare (verhoogde) middengeleider. Tevens worden de geel-zwarte bakens teruggeplaatst en wordt het kruisingsvlak wederom in een lichtere kleur asfalt uitgevoerd, waardoor het kruispunt een meer opvallender uitstraling heeft ten opzichte van de rest van de weg. De markering (belijning) wordt opnieuw aangebracht zodat deze goed zichtbaar is.

Toch meenden wij, ook weer na het ongeluk van deze maand, de kruising opnieuw onder de aandacht te brengen bij de provincie. Dit is inmiddels gedaan.
Daarnaast horen wij graag vanuit het dorp reacties over dit kruispunt. Zoals gezegd is niet alles geregistreerd, maar dit betekent niet dat er nooit wat gebeurt. Graag ontvangen wij informatie uit het verleden over dit kruispunt: wij horen graag welke ongelukken er wanneer hebben plaatsgevonden en wat de schade was. Uw naam zal niet genoemd worden.
Zo hopen wij de situatie in beeld te kunnen brengen bij de provincie. Meld de datum van het ongeluk en de schade via dbtollebeek@gmail.com.

Fish Potato Run- Kidsrun
Door de organisatie zijn wij gepolst of Tollebeek open staat voor een Kidsrun (500 en 1000 meter). Emmeloord organiseert deze al jaren en Urk sinds een paar jaar. Wij hebben aangegeven hiervoor open te staan. Gezien de voorbereiding rondom de ‘gewone’ FPR zoeken wij dorpsbewoners die willen helpen met het organiseren (inschrijving, klaarzetten route) hiervan.

Windmolengelden
In mei heeft Tollebeek weer €10.000,- van de koepel Windenergie
ontvangen. Dien je aanvraag voor windmolengelden in!
Het aanvraagformulier is te vinden op de website (linksonder, naar onder
scrollen). Iedere inwoner van het dorp Tollebeek kan een aanvraag indienen.
De aanvrager is ook degene die het project (alleen of samen met
anderen) uitvoert. De bijdrage dient de volgende doelstelling:

Ondersteuning van duurzame projecten en activiteiten gericht op het
vergroten en behouden van de leefbaarheid in Tollebeek met een
extra focus op de jeugd en ouderen in het dorp.
De aanvragen dienen te voldoen aan een aantal voorwaarden en worden
ook daarop beoordeeld. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website.

Tot slot…
A.s. vrijdag is de opening van de Bomenroute in het Tollebeker bos. Op het moment dat u dit leest, hopen we dat we terugkijken op een mooie middag met de kinderen van de bovenbouw van beide basisscholen en geïnteresseerde dorpsbewoners.

Hartelijke groet namens Dorpsbelang,
Marianne Buijsse – van Tilburg


Nieuws van dorpsbelang. 
(23-5-2018)

Op de website staan weer veel verslagen van alle georganiseerde activiteiten.
Geregeld hoor ik mensen in de polder klagen dat het saai is om hier te wonen en dat er nooit iets georganiseerd wordt. Dat dit niet voor Tollebeek geldt is overduidelijk! Wanneer je de website van Tollebeek bezoekt staan er vele verslagen, met prachtige foto’s van alles wat er in en voor ons dorp gedaan wordt. In de afgelopen twee weken (27 april tot 11 mei) konden er alweer 5 verslagen geplaatst worden met activiteiten voor diverse doelgroepen. We zijn blij voor alle mensen die dit organiseren maar ook voor de mensen die deelnemen!

En er lijkt een activiteit steeds populairder te worden; steeds meer Tollebekers gaan namelijk kijken bij de roeiwedstrijd van Harlingen naar Terschelling. Dit zet de roeiers en daarmee Tollebeek weer goed op de kaart!

De educatieve Bomenroute wordt geopend op vrijdag 1 juni.
Het afgelopen jaar is er gewerkt aan een educatieve Bomenroute. Bas, onze bomenkenner, had hier het idee voor geopperd. Na een aanvraag voor subsidie bij het Streekfonds hebben Landschapsbeheer Flevoland en Flevolandschap de opdracht gekregen om deze route te ontwikkelen. Het is een route geworden met informatieborden bij de diverse boomsoorten in het Tollebekerbos met daarbij ook een app zodat de route en de bijbehorende informatie ook digitaal te zien is. Tijdens NLDoet hebben verscheidene Tollebekers zich in het zweet gewerkt om de grote eiken palen, met daarop de informatiebordjes, te plaatsen. Op vrijdag 1 juni willen wij deze Bomenroute openen. U bent van harte welkom om 13:30 uur op de Buitenplaats!

Het bestuur heeft met Tollebeker Jagtbitter afscheid genomen van de wethouders.
Op maandag 14 mei hebben 3 wethouders afscheid genomen van het college. Namens dorpsbelang hebben Andries Poppe, Henk Suelman en Hennie Bogaards een flesje Tollebeker Jagtbitter gekregen. Op woensdag 23 mei gaan wij kennismaken met het nieuwe college en kunnen wij de voor Tollebeek belangrijke zaken onder de aandacht brengen van de nieuwe wethouders.

Wilt u het evenementenbord tijdelijk up-to-date houden?
Het evenementenbord bij de rotonde bij de brug wordt nu up-to-date gehouden door Jan Swart. Aangezien veel Tollebekers op hem gestemd hebben tijdens de verkiezingen, is de kans groot dat Jan zich op korte termijn op een andere manier in gaat zetten voor Tollebeek. Daarom zoekt het bestuur een Tollebeker die deze (kleine) taak van Jan over kan nemen. Daarbij onderzoeken wij de mogelijkheden van een andere manier van presenteren van de komende activiteiten. Het lijkt er dan ook op dat het bijhouden van het huidige evenementenbord niet voor vele jaren is. Meldt u zich bij onze secretaris? dbtollebeek@gmail.com of 651202 En heeft u andere ideeën voor het presenteren van de komende evenementen dan horen wij dat ook graag!

Deze zomer zullen wij weer een dorpsschouw houden met diverse organisaties.
Het is een goed gebruik om geregeld met IGW, de buurtwerker, politie, Mercatus en andere instellingen een rondje te doen door Tollebeek. Heeft u zaken die onder de aandacht gebracht moeten worden, geeft u dit dan door aan onze secretaris?

Namens dorpsbelang,

Christian

 


Beste Tollebekers
(09-05-2018)

Heerlijk, de lente is weer begonnen. We hebben al een paar mooie warme dagen mogen beleven, daarna weer een flinke dip, maar wat een explosie in de tuin. Zo is de tuin kaal na het verwijderen van zijn wintertooi en enkele weken later al weer één groene oase aan planten. De eerste voorjaarsbloeiers hebben hun kleurenpracht al weer verloren, maar o.a. de akeleien staan op het punt van bloeien, een echte bode van het voorjaar. Ook buiten de tuin in de polder bloeien de paardenbloemen en het fluitenkruid volop in de bermen en laten de vele tulpenvelden de diversiteit in de bloemen zien. Een grote toeristische trekpleister voor de Noordoostpolder. En over de tulpen gesproken…. dan moet mij toch nog even van het hart dat ik het heel erg jammer vind dat er ondanks de vele oproepen via de Bazuin, de buurtverenigingen, persoonlijke mails en social media zo weinig animo was om te helpen met het steken van het traditionele tulpenmozaïek dat wij (de commissie tulpenmozaïek) moesten besluiten dat er dit jaar geen mozaïek langs de Urkerweg zou komen te staan. Het koppen en steken is best een hele klus, maar altijd super gezellig om dit met elkaar voor elkaar te krijgen. We kunnen dit echter niet alleen ….. Wij hopen dat wij het volgend jaar weer een beroep op jullie kunnen doen.

U heeft er de laatste tijd al meerdere berichten over kunnen lezen….. de nieuwe educatieve bomenroute in het Tollebeker bos. Zoals het er nu naar uit ziet zal deze route op de vroege vrijdagmiddag van 1 juni a.s. officieel geopend worden. Hierbij zullen o.a. ook de leerlingen van de basisscholen betrokken worden. Noteert u deze middag alvast in uw agenda, de uitnodiging en meer informatie zal nog volgen via de volgende Bazuin, de website en social media.

Binnenkort zal de dorpsschouw weer plaats gaan vinden. Hierbij zullen evt. knelpunten in het dorp bekeken en besproken worden met de gemeente. Wanneer u iets aantreft in uw nabije omgeving waar u zich aan ergert of wat een gevaar op kan leveren voor uzelf en anderen dan kunt u dit ook via een digitale MOR melding kenbaar maken bij de gemeente. Zij nemen dan vaak binnen een dag na melding contact met u op om uw klacht te bespreken en zo mogelijk direct op te lossen. De link voor een melding staat op onze website.

Tot slot wil ik graag nog enkele activiteiten onder de aandacht brengen die deze maand in Tollebeek gehouden worden zoals op 10 mei het jaarlijkse eiergooien op de ijsbaan, georganiseerd door N.E.T. Jongeren19Nu, aanvang 14.00 uur. De dag erop, vrijdag 11 mei organiseert de S.V.A. Tollebeek een vossenjacht door het dorp voor alle kinderen van de basisscholen. Verzamelen bij het basketbalveldje voor de scholen, aanvang 10.30 uur. Tot slot zal op zondag 27 mei de jaarlijkse Tollebeker Toer Tocht plaats vinden. Om 10.00 uur zal het dorp wakker geschud worden door ronkende motoren die dan bij Cafe de Goede Aanloop vertrekken voor een mooie toertocht, uitgezet door Koert Strijker en Jan Jelies. Bij slecht weer zal worden uitgeweken naar zondag 17 juni.

Geniet van de lente!

Namens Dorpsbelang,
Lammechien Hack

 


Beste dorpsgenoten,
(18-4-2018)

Het voorjaar is begonnen. De temperaturen lopen op tot boven de 20 graden, het is zonnig en droog. Alle boeren gaan het land weer op om te zaaien en te poten. De knoppen aan de bomen beginnen te zwellen en het zal niet zo lang meer duren dat er weer mooi jong groen blad aan de bomen zit. Ook de tulpenvelden hebben de groei nu goed te pakken. Na een toch wel koud en vochtig einde van de winter kwam de groei maar langzaam op gang. Bij de temperaturen van deze week wordt er veel van de achterstand ingelopen. Hopelijk gaan we de start van de Tulpenroute halen met bloeiende tulpen. Als dorp gaan we ook weer een bijdrage leveren aan deze tulpenroute door het maken van een tulpenmozaïek. Hiervoor zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die de tulpenbloemen in het mozaïek willen steken. Je kunt je opgeven bij dbtollebeek@gmail.com of bellen met Lammechien Hack.

Als we het toch over vrijwilligers hebben. Ons evenementenbord bij de ingang van het dorp waar alle evenementen worden aangekondigd die wij als dorp organiseren vraagt om een nieuwe vrijwilliger. Deze vrijwilliger kan dan op de juiste momenten de aangekondigde evenementen ophangen aan het bord. Het gaat waarschijnlijk om een tijdelijke functie omdat we als Dorpsbelang op zoek zijn naar een andere oplossing. We hebben nog geen concreet idee, het kan een elektronisch bord worden maar ook een dorpsomroeper sluiten wij niet uit. Als Tollebekers hier ideeën over hebben graag melden bij Dorpsbelang dan kunnen we dat verder uitwerken.

Zoals jullie misschien al hebben opgemerkt is ons dorpsbos uitgebreid met een bomenroute. Er zijn met de NL Doet dag bordjes geplaatst. De officiële opening gaat plaatsvinden als er weer blad aan de bomen zit en zal een feestelijk tintje krijgen met ook wat educatie voor de schoolgaande kinderen.

In samenwerking met de gemeente wordt er gewerkt aan een iets andere inrichting rond de Urnenmuur op de begraafplaats. De bestrating zal worden vervangen en er komt iets meer privacy door het plaatsen van een haag(je). Een en ander zal bijdragen aan een mooiere begraafplaats en het authentieke karakter zal bewaard blijven.

Afgelopen maandag is er in samenwerking met de booteigenaren ( die belangstelling hebben getoond voor een ligplaats ) begonnen met het inrichtingsplan van de zwaaikom. Dit had de provincie als voorwaarde gesteld om tot deze mogelijkheid te komen. Als het klaar is zal het gepresenteerd worden aan de provincie. Bij instemming kan het tot uitvoer komen. Als het word zoals Dorpsbelang het in gedachten heeft zal de zwaaikom samen met de kade en de trailerhelling tot een mooi en levendig dorpsaanzicht leiden.

Namens Dorpsbelang,
Bas Odding

 


Beste dorpsgenoten,
(3-4-2018)

Ik was weer aan de beurt, om een stukje te schrijven voor de Bazuin,
Het voorjaar begint al langzaam aan te komen, de temperatuur loopt al wat op, de zon laat zich al wat meer zien, en we krijgen er allemaal weer zin in.
De Groenbrigade is al weer gestart, met snoeien en alles weer voorjaar klaar maken.
Vele Tollebekers heb ik ook al actief gezien in hun eigen tuin.

Zaterdag 24 Maart werd er voor de eerste keer in Tollebeek de Tollebeker Jachtrondes georganiseerd, een prachtig hardloop evenement, met mooi weer, waar maar liefst 127 deelnemers aan mee hebben gedaan, varierend van de leeftijd van 8 jr t/m  70 plus.
De start en finish waren op de St Hubertusplaats, waar behoorlijk wat publiek de deelnemers hebben aangemoedigd.
De organisatie van deze activiteit, verdient een groot compliment, en is zeker voor herhaling vatbaar.

Vele van deze deelnemers zijn ook al actief aan het trainen voor de Elf Dorpenloop, Wat plaats zal vinden op Zaterdag 14 April, kom naar de St Hubertusplaats, om ze aan te moedigen.

Zaterdag 31 Maart is weer het jaarlijkse Paaseieren zoeken, voor de kinderen van
groep 1 t/m 8,  Wie vindt het Gouden, Zilveren of Witte Ei.
Dit vindt plaats op de Buitenplaats, aanvang 15.00 uur
Dit wordt georganiseerd door Stichting Vakantie Activiteiten Tollebeek.

 

Donderdagmiddag 5 April, is er weer een gezellige ouderenmiddag met een broodmaaltijd,
in de PKN kerk van Tollebeek, aanvang 16.00 uur, Gasten zijn van harte welkom.

Dinsdagmiddag 10 April, is er weer Samen Eten, aanvang 12.00 uur, in het zaaltje RK kerk
Kosten € 5,- PP

De glascontainers naast de Jachthut, zullen binnenkort verplaatst gaan worden, naast de Kledingcontainers richting Urkerweg.

Ons Promotieteam Marjolein Top is ondertussen al actief bezig, met medewerking van de buurtverenigingen, de nieuwe bewoners welkom te heten, met een mooi welkomstpakket en natuurlijk de Tolle-beker.

Samen Tollebeek – samen een bakkie – samen een Tolle-beker!
Tijdens de jaarvergadering van 2018 is de TOLLE-BEKER uitgedeeld. Dit was ook tevens het startschot voor het nieuwe ‘Welkomspakket’. In samenwerking met verschillende bedrijven en verenigingen is er een nieuw Welkomspakket samengesteld dat uitgedeeld wordt aan alle nieuwe Tollebekers. Om er zeker van te zijn dat we geen nieuwe dorpsbewoners vergeten, vragen we jullie om mee te denken/helpen/kijken om de adressen van nieuwe dorpsbewoners door te geven. Wij zorgen dan, in overleg met de betreffende buurtvereniging, dat het Welkomspakket wordt bezorgd. Doe je een bakkie bij je buur, vergeet de #Tollebeker niet!

Helpen jullie mee? De naam en het adres van de nieuwe bewoners mogen jullie mailen naar marjolein@toptollebeek.nl of joh.remijn@planet.nl. Alvast bedankt.

 

Tot ziens in ons dorp met deze mooie Tolle-beker


Beste dorpsgenoten,
(22-3-2018)

Na de mooie dagen met ijspret heb ik de laatste dagen het zonnetje zien schijnen. Het mooie voorjaarsweer komt eraan. Ik heb alweer Tollebekers in de tuin zien werken en de kinderen  kunnen heerlijk buiten spelen. Tijdens de dorpsschoonmaak konden we ook genieten van het voorjaarszonnetje. Met een gezellig team zijn we tijdens NL doet aan de slag gegaan. Het was een leuke ochtend waar veel werk verzet is. We zijn o.a. bezig geweest met de bomenroute, het onderhoud van de Eendenkooi en de buurtverengingen en de scholen hebben vuil verzameld en schoongemaakt. De gemeente heeft het verzamelde afval in het dorp opgehaald. Ook moest de kabel gezocht worden voor de verlichting van het tempeltje en zijn de vlaggenmasten gerepareerd. Bedankt allemaal.

Op donderdag 8 maart mocht ik mijn allereerste jaarvergadering in Tollebeek bijwonen. Het was een geslaagde jaarvergadering in een goed gevulde ‘Goede Aanloop’. Uit deze jaarvergadering is maar weer gebleken dat Tollebeek de zaakjes goed voor elkaar heeft. Daar mogen we trots op zijn. Mijn eerste kennismaking met de jaarvergadering en dan mag ik meteen bestuurslid worden. Ik heb al even aan mijn rol kunnen wennen dus ik zeg volmondig ja tegen de functie. Ik zal mijn bijdrage leveren aan het Dorpsbelang Tollebeek en de belangen van de Tollebekers behartigen.

Dan zal ik mij nu eerst even voorstellen. Ik ben Monique Habets – Maas en woon samen met Marcel en onze 3 jongens op ons akkerbouwbedrijf. Onze boerderij bevindt zich net buiten de grenzen van Tollebeek. Ik ben geboren en opgegroeid in Espel waarna ik een uitstapje heb gemaakt naar Rotterdam. Daar heb ik vier jaar gewoond en gestudeerd om vervolgens weer terug te keren naar de polder. Wij wonen alweer 6 jaar aan de rand van Tollebeek.

Op dit moment ben ik alweer 10 jaar werkzaam bij de NAK als personeelsadviseur. Met ingang van 1 april ga ik de NAK verlaten en ga ik werken als Register Casemanager bij de Ontzorgdesk op Urk. Hier ga ik mij bezig houden met casemanagement, verzuimadvies en begeleiding voor werkgever, werknemer en schadelastbeheersing. Ook ben ik op projectbasis werkzaam als examinator bij CS opleidingen in Randwijk.

In mijn vrije tijd lees ik graag en roei ik bij de Zuyderzeeroeiers. Een heerlijke buitensport met een gezellig sportief team. Ook klets ik graag met mijn vriendinnen bij en probeer ik regelmatig met mijn mannen leuke activiteiten te ondernemen.

Ik kijk uit naar een leuke periode als bestuurslid van Dorpsbelang Tollebeek.

In onze agenda staan alweer leuke activiteiten gepland. De Tollebeker jachtrondes op zaterdag 24 maart, de dorpenloop op zaterdag 14 april en natuurlijk het paaseieren zoeken.

Tot ziens.
Monique Habets

 


Hallo dorpsgenoten,
(06-03-2018)

Zijn uw schaatsen al uit het vet? Na twee weken kijkplezier tijdens de Olympische Spelen, mogen we zelf actief het ijs op als we de weerbeelden mogen geloven. Over actief gesproken, hierbij nieuws uit Tollebeek en van dorpsbelang.

Jaarverslag en jaarvergadering
Het jaarverslag is afgerond. Een hele klus om delen te schrijven en alles bij elkaar te harken maar er ligt weer wat moois! Op moment van schrijven, ligt het jaarverslag startklaar voor verspreiding. Ook ontvangt u de uitnodiging voor de jaarvergadering van Dorpsbelang.

U bent weer van harte welkom!

Tollebeek Doet…
Aansluitend bij de jaarlijkse NL Doet dag, is ook Tollebeek weer in beweging. Op zaterdag 10 maart starten we om 9.00 uur in de Eendenkooi met een bakje koffie. Een goed begin is het halve werk! Daarna gaan we het dorp in om dingen schoon te maken in het dorp en de vlaggenmast bij de supermarkt te maken. Ook worden de bordjes voor de educatieve bomenroute geplaatst. Alle hulp vanuit het dorp is welkom dus….tot zaterdag 10 maart in de Eendenkooi of elders in het dorp!

En niet vergeten: we sluiten af met soep en/of een broodje knakworst!

Lege flessen?
De glascontainers zijn aan vervanging toe. Deze vervanging biedt gelijk de mogelijkheid tot het verplaatsen van deze containers. Zowel horizontaal als vertikaal: de containers worden ondergronds geplaatst dichtbij de kledingcontainer bij de ingang van het dorp.

Boerderijenboek Tollebeek
Check             √          boerderijverhalen 153 boerderijen
Check             √          conceptverhalen voor het algemene deel
Check             √          actuele foto’s van de boerderijen
….                   ..          historische foto’s van alle boerderijen

Kortom: er is en wordt nog steeds hard gewerkt aan (de laatste loodjes van) het boerderijenboek. Voor het algemene deel worden de puntjes op de i gezet. Er zijn nog wat oude foto’s ingeleverd wat erg mooi aanvullend is. Mochten we nog wat tekort komen, dan doen we een oproep in de Bazuin of op Facebook.

Veel historische foto’s van alle boerderijadressen zijn verzameld; hier en daar zijn ze er helaas niet en hier en daar mist nog wat. Langzaamaan naderen we de afronding van een mooi gezamenlijk Tollebeekproject!

Wilt u nog boeken bestellen? Dat kan! Mail naar boerderijenboektollebeek@gmail.com of kijk op de website van Tollebeek. Als u van ieder dorp één boek bestelt, koopt u deze serie voor €150,- i.p.v. €165,-!

Tot slot…
Er speelt veel in het dorp en binnen dorpsbelang. Ik houd het bij één pagina, anders maai ik al het gras voor de voeten van onze eigen jaarvergadering weg.

Tot donderdag 8 maart in de Goede Aanloop!

Hartelijke groet namens Dorpsbelang,
Marianne Buijsse – van Tilburg


Nieuws van dorpsbelang
(13-02-2018)

Het is goed om in elke editie van De Bazuin een berichtje namens dorpsbelang te plaatsen. De notulen worden hier ook in afgedrukt, maar dat is vaak een wat zakelijker verslag van een vergadering. En er gebeurt veel in ons dorp. Op dit moment is dat alleen niet altijd zichtbaar. Enerzijds komt dit omdat het in deze tijd van het jaar niet altijd aantrekkelijk is om buiten te zijn waarbij het ook nog eens vroeg donker is, maar anderzijds komt dit ook vooral omdat er veel achter de schermen gebeurt. Om u een beetje een idee te geven waar dorpsbelang samen met grote of kleine groepen nu mee bezig is;

– Er wordt gewerkt aan de bomenroute in het Tollebekerbos;

– Er wordt een nieuw welkomstpakket samengesteld;

– Er wordt met alle leden van dorpsbelang nagedacht over het doel van de vereniging en de taken van het bestuur;

– Er wordt gewerkt aan deelname aan een website die hulpvragen en hulpaanbod bij elkaar brengt;

– Er wordt een inrichtingsplan gemaakt voor het aanleggen van boten in de zwaaikom en;

– Er is een jaarverslag gemaakt en de jaarvergadering wordt voorbereid.

Bijna allemaal zaken die bijdragen aan het woonplezier in Tollebeek.

Er zijn snelheidsmetingen uitgevoerd in ons dorp.
Niet alle Tollebekers ervaren evenveel woonplezier. Tijdens het overleg met de buurtverenigingen is het signaal afgegeven dat er hard gereden wordt in de bebouwde kom. De gemeente heeft daarom meetapparatuur geplaatst in de Laat. Hieruit blijkt dat er soms harder dan 30 km/u wordt gereden. Vervolgens heeft de politie op verschillende momenten en op verschillende plekken snelheidscontroles gedaan. De snelheidsbeperking van 30 is er niet voor de automobilist, maar ter bescherming van de mensen op straat. Denk aan elkaar.

Er is nog een vacature voor de functie van penningmeester.
Zoals eerder aangegeven heeft Hessel laten weten dat hij wil stoppen als penningmeester. Daarom hebben wij een vacature. Wil je meer informatie over deze taak bij een gezellig en actief bestuur, neem dan contact met ons op.

De jaarvergadering is op 8 maart.
Binnenkort ontvangt u het jaarverslag van 2017 met daarbij een uitnodiging voor de jaarvergadering op 8 maart. Veel van de bovengenoemde zaken kunnen wij dan aan u presenteren. Dat maakt het extra de moeite waard om aanwezig te zijn. En het is ook een mooi moment om alle Tollebekers weer te zien. De nieuwjaarsreceptie is alweer even geleden…

Op zaterdag 10 maart is de jaarlijkse dorpsschoonmaak.Onder het motto ‘Tollebeek, gewoon schoon’ zullen wij er samen voor zorgen dat ons dorp er weer keurig voor staat. Helpt u ook mee? Verderop in deze Bazuin staat een poster meer meer informatie.

Namens dorpsbelang,
Christian


Beste dorpsgenoten, 
(16-01-2018)

Het jaar 2018 is ruim een week van start en de eerste storm hebben we al weer moeten trotseren. De schade is volgens mij wel meegevallen gelukkig. Voorafgaande aan de storm zijn er ook weer de nodige milimeters water naar beneden gekomen. Wat een natte bende is toch overal. Ik was blij met de vorst die even om het hoekje kwam kijken, maar dit is helaas van korte duur. De ijsbaan kan in ieder geval nog niet open J  De tuin is nog in winterrust, maar onder de grond gebeurt al weer van alles. Her en der zie je al weer het groen van de bolletjes boven de grond komen. Voorlopig  laat ik alles echter nog even voor wat het is.

Op 2 januari j.l. heb ik velen van jullie de hand  mogen schudden bij de ontvangst op de nieuwjaarsreceptie. Voor diegenen die er niet waren……de beste wensen voor 2018! We kunnen terug kijken op een geslaagde, druk bezochte avond. Nieuw deze avond was het begin met een Kahoot quiz met een aantal kennisvragen over het afgelopen jaar. Vervolgens werd de oudste bewoner mevrouw Hulsebosch  “verrast” met een oorkonde en bloemen. Het lepeltjeskind 2017 is geboren op 25 december en heet Petra Meints. Helaas lag het hele gezin, op Petra na, ziek op bed en konden er deze avond dus niet bij zijn. Het lepeltje met rompertje, oorkonde en bloemen zijn bij de familie thuis gebracht. De eer om op De Stoel plaats te nemen was aan Peter Joustra, onze dorpsfotograaf. Wanneer er iets in het dorp te doen is, is Peter er bijna altijd bij om dit vast te leggen op de gevoelige plaat. Dit zorgt voor een rijk archief van Tollebeker gebeurtenissen. De feestcommissie maakte het thema voor het komende dorpsfeest bekend, dit wordt GOET VOUT. Verdere plannen worden bekend gemaakt tijdens de jaarvergadering op 8 maart a.s. Het officiële programma eindigde met Thomasvaer, Piet en Nel. Vele rariteiten uit het afgelopen jaar passeerden de revue, waarbij enkele dorpsgenoten zich toch wel weer wat ongemakkelijk voelden. Met een gezamenlijke toast luidden we het nieuwe jaar in om vervolgens gezellig bij te praten met elkaar.

Dorpsbelang  is momenteel druk doende met de voorbereidingen voor de jaarvergadering op 8 maart a.s., noteer deze datum alvast in je agenda! De uitnodiging met het jaarverslag 2017 zal t.z.t. bij alle leden thuis bezorgt worden.

Aansluitend op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart zullen we met velen weer actief zijn in het dorp tijdens de jaarlijkse NL-Doet / dorpsschoonmaak. Meer gegevens hierover volgen ook in een latere Bazuin.

Binnen het bestuur van Dorpsbelang is een vacature voor de functie van penningmeester. Heb je hier belangstelling voor of wil je wat meer informatie hierover, stuur dan even een mailtje naar dbtollebeek@gmail.com

Namens het bestuur van Dorpsbelang,
Lammechien Hack

 


Beste Tollebekers, 
(19-12-2017)

Het jaar 2017 is bijna voorbij, de lampjes branden weer mooi op de rotonde! Voor Tollebeek is het een mooi jaar geweest met een zeer geslaagd lustrum feest en veel mooie activiteiten. Op naar de nieuwjaarsreceptie op 2 januari in de Goede Aanloop waar we terug gaan kijken op 2017 met het lepeltjeskind 2017, oudste inwoner van Tollebeek, vrijwilliger van het jaar en natuurlijk Thomasvear, Piet en Nel. U komt toch ook!! Ook wordt op deze avond de uitslag van de dorpsquiz bekend gemaakt.

Aankomende zaterdag 23 december staat de kerstreis gepland met als thema Samen op Pad! Al wandelend wordt u meegenomen door het kerstverhaal. Tijdens de reis door Tollebeek ontmoet u onder andere Jozef en Maria, diverse koren en bandjes, de herders in het veld, de herbergiers en de engel.( bij slecht weer, kijk op de website of de kerstreis doorgaat)

Binnen het bestuur van het dorpsbelang zijn we bezig met de afronding van 2017. Januari staat altijd weer in het teken van het maken van het jaarverslag en de voorbereidingen voor de jaarvergadering welke dit jaar gepland staat op 8 maart. Ook leuk om te zien dat de projecten die we opgestart hebben ook een resultaat gaan opleveren. We verwachten bijvoorbeeld in het voorjaar de educatieve bomen route te kunnen openen, een mooie route door het Tollebekerbos waar je meegenomen wordt langs diverse bomen die het Tollebekerbos rijk is.

Voor mij is dit het laatste redactionele stukje namens het bestuur van het dorpsbelang. Tijdens de komende jaarvergadering zal ik stoppen als penningmeester, eerst nog even 2017 financieel goed afsluiten. Het is een hele mooie ervaring geweest om het dorp en de Tollebekers beter te leren kennen en met een mooie club mensen samen te werken.

Namens het Dorpsbelang
Hessel Kingma


Hallo dorpsgenoten, 
(27-11-2017)

Als jullie dit lezen is Sinterklaas al weer aangekomen in ons mooie Tollebeek. De boot van Sinterklaas heeft weer bij het Tempeltje aangemeerd waar iedereen weer veilig kan vertoeven. Ik heb van zijn Pieten gehoord dat de Sint dik tevreden was over de staat van onderhoud.

In het buitengebied op de akkers begint het steeds leger te raken. De laatste suikerbieten worden gerooid. Er wordt nog wat wintertarwe gezaaid en de lege kavels worden omgeploegd. De meeste akkerbouwers kunnen vanaf nu binnen in de schuur het geoogste product klaar maken voor de verkoop. Nog even het laatste werk op het land afronden dan mag de winter beginnen met vorst en een mooie ijsvloer om te schaatsen.

Het ijsclubbestuur is er na de jaarvergadering van afgelopen donderdag in ieder geval klaar voor.

In het dorp is menigeen in de weer met de kerstverlichting zo ook Dorpsbelang. Zaterdag a.s. gaan wij de dorpskerstboom op de rotonde weer van lampjes voorzien m.b.v. de kraan van Jan Zuidema kraanverhuur. Als het een beetje meezit wordt hij weer net zo mooi als voorgaande jaren. De organisatie van de Kerstreis draait momenteel ook op volle toeren zodat er op 23 december weer een fantastisch evenement kan plaats vinden.

Afgelopen weken is er door Dorpsbelang overleg geweest met de buurtverenigingen, het Bazuin bestuur en de Feestcommissie.

Op 6 nov. was er overleg met Bazuin en Feestcommissie. Bij de Bazuin loopt alles goed en zijn er geen bijzonderheden. Wel zijn er een paar acties op komst: Deze uitgave van de Bazuin wordt huis aan huis verspreid voor alle inwoners van het dorp. Er zit tevens een aanmeldformulier bij om je aan te melden voor een lidmaatschap op de Bazuin en /of Dorpsbelang. Hopelijk komen hier veel nieuwe leden en abonnees op af. Tevens komt er dit voorjaar een bijlage bij de Bazuin waarin alle verenigingen zich kunnen promoten om meer bekendheid te krijgen en/of om het ledenaantal te vergroten. Het overleg met de Feestcommissie ging over het afgelopen dorpsfeest wat zeer goed was verlopen. Ook de dorpsquiz van a.s. zaterdag kwam aan bod en er werd over de invulling van Koningsdag gesproken. Ook komend jaar geld weer: Geen feest als de Feestcommissie niet is geweest.

Op 15 nov. waren de buurtverenigingen aan de beurt voor jaarlijks overleg. Het was en vergadering met hoge opkomst. Er werden ervaringen uitgewisseld en Dorpsbelang gaf informatie over beschikbaarheid van windmolengeld voor de buurten. Ook het Oranjefonds en NL Doet kwamen aan bod. Verder kwam de communicatie met de gemeente en het IGW ter sprake evenals de MOR melding. Ook het contact met de politie kwam ter sprake en zoals de politie zelf bevestigde: we blijven graag op de hoogte als er dingen spelen in het dorp. Beter twee keer gemeld dan niet gemeld. Een constructieve avond voor herhaling vatbaar.

Zoals U kon lezen er was en is weer veel te doen in ons mooie Tollebeek.

Namens Dorpsbelang,
Bas Odding

 

 

 


Hallo dorpsgenoten, 
(18-10-2017)

Het is deze Bazuin, mijn beurt om een stukje te schrijven, vanuit het Dorpsbelang,
Het is herfst, en de kleuren van het  blad aan de bomen sieren ons dorp Tollebeek,
Het land wordt langzaam aan weer wat droger, en we zien de boeren tot sávonds laat, druk in de weer, hun produkten te oogsten.
De dagen worden steeds korter, en de lampen gaan ‘s avonds eerder aan, de winter is in aantocht.

Middagje Tollebeek
Vanuit het Dorpsbelang worden alle Tollebekers zaterdagmiddag 28 Oktober uitgenodigd, aanvang 13.30 uur, in de Goede Aanloop,
Vanaf 14.00 uur wordt u welkom geheten, en vervolgens is er een opening  van de trailerhelling, en een heropening van het Tempeltje.
Met daarbij de onthulling van het kunstwerk “Maria met de spelende kinderen”
We hopen dat u in de gelegenheid bent, hierbij aanwezig te zijn.

Buurtverenigingen
Woensdagavond 15 November, wordt er weer een  Buurtvereniging avond georganiseerd  in de Goede Aanloop, aanvang 20.00 uur.(Komt allen)

Sint en Piet
In de maand november (25-11-2017) zal Sinterklaas en zijn Pieten, ons dorp weer betreden,
Maar in deze Bazuin, zal datum en tijd hiervan vermeld worden.

In Memoriam
Maar nog terugblikkend op 4 Oktober, wil ik toch nog even stilstaan, bij het overlijden van Ali Landman
Zij heeft 6 jaar bij ons in het Dorpsbelang meegedraaid, en heeft afgelopen voorjaar tijdens de jaarvergadering afscheid genomen.

Het secretariaat, heeft zij met volle inzet altijd gedaan, en ging met de voorzitter altijd mee naar het 10 dorpenoverleg.
In Juli kreeg zij te horen, dat ze ongeneeslijk ziek was, dit was voor niemand te begrijpen.
Op woensdagavond 4 Oktober is ze sávonds overleden in het bijzijn van  haar man Herman,  kinderen en kleinkinderen.
Dinsdag 10 Oktober hebben we als Dorpsbelang,  tijdens de crematie plechtigheid afscheid van Ali genomen.
We herinneren haar, als een lieve betrokken vrouw, die veel inzet voor allerlei activiteiten in  ons dorp Tollebeek heeft getoond.

Als een Bloem
Als een bloem, zo is het leven
’t begin is teer en klein
De een die bloeit uitbundig
De ander geurt heel fijn
Sommige bloemen blijven lang
Weer andere blijven even
Vraag niet bij welke bloem je hoort
Dat is het geheim van het leven.

Hartelijke groeten namens het Dorpsbelang
Helma Remijn


Hallo dorpsgenoten, 
(4-10-2017)

Officieel is de herfst begonnen en gelukkig trekt het weer zich daar ineens niets meer van aan. Eindelijk weer droog weer en lekkere temperaturen. Tijd om te oogsten!

Fish Potato Run
Wat een prima loopweer was het op 16 september tijdens de jaarlijkse Fish Potato Run! Dit jaar vond voor het eerst een halve marathon plaats waar veel animo voor was. Logisch, want ook Tollebeek werd weer aangedaan.
De organisatie en samenwerking met het FPR bestuur is goed verlopen.
Als hardloper bedank ik alle verkeersregelaars die het mogelijk maken om veilig te kunnen hardlopen.
En ook dank aan alle Tollebekers die de lopers aangemoedigd hebben; dat geeft je vaak net even extra spirit om het laatste deel van de run te lopen. 

Burendag
Zoals Loesje zo mooi verwoordt: “Sociale zekerheid, dat je zeker weet dat je buren teruggroeten”. In Tollebeek weten we niet beter, al weten we ook dat dit landelijk vooral in steden anders kan zijn.

Burendag bestaat dan ook niet voor niets: gezamenlijk iets met buren ondernemen, is goed voor de leefbaarheid. In Tollebeek zijn op 24 september diverse activiteiten georganiseerd door verschillende buurtverenigingen:

 • Valkenier: De buurt en aangrenzend speeltuintje opknappen samen met de kinderen
 • Dorpsbelang: Opknappen Tollebeker Tempeltje en Kluis
 • Vossenjacht: Buurtbank maken en plaatsen. Zie ook de voorpagina van “De Noordoostpolder”!
 • De Wissel: Burenbankjes pimpen voor de buurt
 • Vogelaars: Tentenkamp voor jong en oud
 • La Banda’s: Onthulling buurttafel en meer

Mooi om al die activiteit, op een zonnige zaterdag, te zien. Op naar NL doet in maart…

GEZOCHT!!
Dorpsbelang is op zoek naar een secretaris om ons bestuur te versterken. Wij bieden: een betrokken, actieve en gezellige groep bestuursleden. Wil je meer informatie? Dan kun je contact opnemen met Christian Bleeker.

Boerderijenboek Tollebeek
Als coördinator van het boerderijenboek van Tollebeek kan ik het niet laten om hier u wat te laten weten over “ons boek”. Op veel vlakken wordt hard gewerkt aan het boerderijenboek.

Foto’s
De fotografen zijn zo goed als rond om foto’s te maken van de huidige boerderijen. Aan veel bewoners is al toestemming gevraagd om de foto’s van de huidige boerderijen te publiceren. Nog niet aan alle bewoners is dit gevraagd. We zullen nog contact met u opnemen hierover. Meehelpen wordt ook prijs gesteld. Als u met mij contact opneemt, stuur ik u een toestemmingsformulier toe. Ook kunt u deze vinden op de site van Tollebeek.

Algemeen deel
Een groep vrijwilligers is actief om een aantal verhalen voor het algemene deel te schrijven.
Ook een intensieve maar mooie klus. Heeft u nog een verhaal waarvan u vindt dat het past in het boerderijenboek en zeker de moeite waard is om te delen, neem contact op met ondergetekende.

Boerderijverhalen
De laatste stand van zaken: 86 van de 150 verhalen zijn afgerond.
Een aantal adressen behoeven nog een schrijver. Ik ben zo vrij om de adressen hieronder te vermelden.
Denkt u: van dit adres wil ik het verhaal uitzoeken/schrijven, dan kunt u bellen of mailen naar mij en verdere contactgegevens te ontvangen.

 • Urkerweg 48: we zijn nog op zoek naar (familie van) Henk Dijk. Mocht iemand informatie over de familie hebben, dan horen we het graag.
 • Steenbankpad 16
 • Zuidermiddenweg 21-II

 

Voorintekening
Wilt u voor in tekenen voor een bestelling? Zie verderop in de Bazuin en op de site van Tollebeek. Het formulier kunt u bij mij door de bus gooien of mailen naar bovenstaand adres. Twijfelt u of u al besteld heeft? Ook dat kunt u laten weten. Als u van ieder dorp één boek bestelt, koopt u deze serie voor €150,- i.p.v. €165,-! Ook leuk om (een boek) cadeau te geven? Het is dan ten slotte bijna Sinterklaas en Kerst…

Save the date!
Zoals u eerder al hebt kunnen lezen, zijn een aantal projecten in het dorp afgerond. We nodigen alle dorpsgenoten op zaterdag 28 oktober van harte uit bij de (her)opening van de trailerhelling en het Tempeltje en bij de onthulling van het ‘geredde’ kunstwerk van de Mariaschool. Om 13.30 uur bent u welkom bij de Goede Aanloop waar we starten met een bakje koffie. Uiteraard sluiten we ook af met een toast.
Zie ook verder in de Bazuin de uitnodiging voor deze middag. Deze is met dank aan Thomas Flux gemaakt. Thomas heeft voor ons een format in elkaar gezet om als dorpsbelang herkenbare aankondigingen en uitnodigingen te kunnen versturen. Thomas, nogmaals dank je wel voor het ontwerp!

Dorpsgenoten, tot de 28e!
Hartelijke groet namens Dorpsbelang,

Marianne Buijsse- van Tilburg
651202 of 06-46132864

boerderijenboektollebeek@gmail.com

 


Beste dorpsgenoten, 
(20-9-2017)

Het is ons wederom gelukt om de 2e prijs in de wacht te slepen met de dorpenkeuring door Groei en Bloei, afdeling Noordoostpolder. En terecht, ons dorp ligt er prachtig bij! De tweede plaats hebben wij Tollebekers met elkaar kunnen bereiken door goed te zorgen voor onze eigen omgeving, afval op te ruimen en initiatieven te nemen om ons dorp mooi te maken en te houden. Maar bovenal is deze tweede plaats een verdienste van de groengroep. Daarom heeft dorpsbelang getrakteerd. Op de website staat hier ook een stuk over geschreven en zijn er wat mooie foto’s te bekijken.

Op maandag 11 september stond er een overleg met de besturen van de buurtverenigingen gepland. Helaas viel het aantal aanmeldingen wat tegen. We gaan nadenken over een passend vervolg, want buurtverenigingen zijn van groot belang in ons dorp. Natuurlijk voor dorpswedstrijden zoals het volleybaltoernooi en een creatieve bijdrage aan het dorpsfeest, maar buurtverenigingen organiseren ook tal van activiteiten in de buurt waardoor je op een makkelijke manier in contact kunt komen en blijven met de mensen die bij jou een paar deuren verderop wonen. Een fijn en leuk dorp ben je alleen mét elkaar.

Tijdens de laatste vergadering hebben wij besloten om een apart overleg te plannen over het doel van dorpsbelang en de taken die wij als leden van dorpsbelang hebben. We zullen dan vooral op zoek gaan naar de kansen binnen deze taken. Hoe kunnen we het in Tollebeek nog mooier en fijner maken om in de wonen, spelen, werken, sporten, etc? Daarnaast hebben we bovenal een dorpsvisie met prachtige plannen. Bent u het enthousiasme een beetje kwijt, lees de dorpsvisie dan weer eens door. Hij staat op de website. Steeds als ik het lees word ik weer heel enthousiast! We moeten er werk van maken om deze plannen ook werkelijkheid te laten worden. Zoek de mensen van dorpsbelang op als u er iets over kwijt wilt, of stuur een mailtje. Dat werkt ook altijd.

 

Bij het uitkomen van deze editie van de Bazuin kunnen we vast terugkijken op een mooie en droge Fish Potato Run. Met veel deelnemers en bovenal veel publiek om ze aan te moedigen. Alle vlaggen die uit hangen aan de Sint Hubertusplaats en mensen die altijd weer klaar staan om even de handen uit de mouwen te steken.

 

Er zijn de laatste tijd diverse zaken gerealiseerd in Tollebeek die vragen om een ‘echte’ opening. Daarom alvast een save-the-date; Op zaterdagmiddag 28 oktober willen wij graag een officiële opening verrichten van de trailerhelling. Ook willen wij het Tempeltje opnieuw openen. Er ligt een prachtige nieuwe vlonder en verharding in en al het hout zit straks weer strak in de verf. En dan hebben we ook nog het project rondom het kunstwerk dat gered is uit de Mariaschool. Op de website zijn de vorderingen te volgen en wanneer het uiteindelijk geplaatst is, vraagt ook dit natuurlijk om gepaste aandacht.

 

Aankomende zaterdag 23 september is het burendag. Meerdere buurtverenigingen hebben geld aangevraagd en gaan hier een mooie activiteit mee organiseren. Ik heb al een aantal leuke ideeën gehoord! Ook dorpsbelang doet mee aan de Burendag. We beginnen om 9:00 uur met koffie in de Eendenkooi. Daarna hebben we een aantal klussen. We willen onder andere het Tempeltje verven en ook de kluis van de buitenkant weer strak in de verf zetten. Vind je van jezelf dat je niet zo goed kunt verven, dan hebben we nog wel andere, hele nuttige klusjes om ons dorp mooi te houden. Naast het uitvoeren van de klusjes is het ook vooral een burendag, dus we sluiten af met een lunch in de Eendenkooi. We vinden het leuk als je erbij bent!

Namens dorpsbelang,
Christian

 


Beste dorpsgenoten, 
(5-9-2017)

Wanneer ik dit stukje schrijf, is voor de meeste van ons de zomervakantie achter de rug.
Het weer was zeer wisselvallig, mooie dagen waren er zeker wel, maar de temperatuur liet ons toch ook wel regelmatig in de steek, de regen bij tijd en wijle niet! De tuin staat nog volop in bloei. De bloemen en grassen tonen echter al wel het naderen van de herfst, de kleuren van de bloemen worden minder intens, blad begint al wat te vallen, maar momenteel is de tuin eerst nog omgetoverd tot een fantastische trouwlocatie i.v.m. het huwelijk van zoon Corné en zijn vriendin Janneke. Heel bijzonder dat zowel de ceremonie als het feest in eigen tuin zal plaatsvinden.

In mei en augustus zijn er weer juryleden op pad geweest om alle dorpen in de Noordoostpolder te bekijken. Maandag 4 september is de prijsuitreiking in het Groenhorst College te Emmeloord. Zouden we de wisselbeker weer mee mogen nemen?

Tijdens de vakantie heeft u het vast al wel gemerkt…..aan de loswal is een mooie trailerhelling aangelegd waar u al volop gebruik van kunt maken. Bootjes kunnen zo weer veel gemakkelijker in en uit het water. Ook de aanlegsteiger is weer in ere hersteld.
De kade ziet er weer prachtig uit. De officiële opening van de helling zal vermoedelijk eind september/begin oktober zijn. U wordt hierover t.z.t. nog nader geïnformeerd.

Op zaterdag 16 september a.s. zal Tollebeek ‘s middags weer een groot aantal hardlopers ontvangen tijdens de Fish Potato Run. De starttijden zijn dit jaar iets gewijzigd i.v.m. het toevoegen van de halve marathon; deze start om 14.15 uur op Urk, om 15.00 uur gevolgd door de start van de 8 mijl en om 15.45 uur is in Tollebeek de start van de 4 mijl. Een bruisend evenement waar ook vele dorpsgenoten aan mee zullen doen. Komt u ze aanmoedigen op de St. Hubertusplaats tijdens de doorkomst? Wanneer u ons een handje wilt helpen bij het aanreiken van bekertjes water of natte sponzen aan de honderden sportieve lopers of wanneer u wilt meehelpen met het regelen van het verkeer in het rond het dorp, laat het dorpsbelang dan even weten. Uw hulp wordt zeer door ons gewaardeerd.

Een week later op zaterdag 23 september zal de jaarlijkse Burendag weer plaatsvinden.
Een dag waarop vele buurtverenigingen activiteiten organiseren om elkaar beter te leren kennen door bijvoorbeeld samen te eten en/of hun eigen buurtje (nog) mooier te maken.

Ook Dorpsbelang doet natuurlijk weer mee. Om 9.00 uur starten we  met een bakje koffie bij de Eendenkooi waarna we ons met verf en kwasten zullen begeven richting de Kluis en het Tempeltje om deze weer van een fris laagje verf te voorzien. En na gedane arbeid is het goed rusten en sluiten we af met een heerlijke lunch. We zien u graag deze dag!

Namens Dorpsbelang
Lammechien Hack


Hallo dorpsgenoten, 
(4-7-2017)

Het dorpsfeest is weer achter de rug, en een groot feest was het. Vanaf de dorpsbrunch tot de avond met de masters of the grill, het was fantastisch.

Het werd in elk geval extra duidelijk dat Tollebeek een dorp in beweging is. De vele sport activiteiten werden goed bezocht met als klapper toch wel de fun run. Diverse obstakels her en der in het dorp en een groot aantal deelnemers (en toeschouwers) konden hiervan genieten. Ook, voor mij, een extra plus voor het organiseren van de wandeling van de avond 4-daagde op de donderdag. Dit was super geregeld en de kinderen hebben genoten. Oftewel, feestcommissie enorm bedankt voor deze geslaagde week.

Dat Tollebeek een dorp in beweging is blijkt ook wel uit de diverse activiteiten die momenteel lopen en welke in de toekomst nog komen.

Aan het boerderijenboek wordt nog steeds hard gewerkt. De ontwikkeling van de nieuwbouw op het terrein van de vroegere Maria school is nog volop in beweging en onlangs is de renovatie aan de urkerweg versneld afgerond waardoor iedereen weer zich over alle wegen kan bewegen.

Kortom, we blijven als dorp goed in beweging.

Vriendelijke groet
Els Hamersma 


Beste Tollebekers
(6-6-2017)

De zomer is vorige week qua weer echt begonnen en hoe. Een super mooi hemelvaart weekend met volop zon. Het jaarlijks terugkerende eiergooi festijn op Hemelvaartsdag was een hele gezellig start van dit mooie weekend.

Vanaf deze week is de Urkerweg afgesloten in verband met de aanleg van een nieuwe duiker. Kijk goed naar de omleidingsroutes die aangegeven zijn om in Emmeloord te komen. Deze route loopt vanuit Tollebeek naar Nagele en dan via de Nagelerweg naar Emmeloord. Belangrijk om te weten is dat de Kareldoormanweg en de Tolllebeekerweg alleen voor bestemmingsverkeer bereikbaar zijn.  Beter 10 minuten omrijden dan een boete van ongeveer € 90,-……….

En dan is het natuurlijk bijna zover, de start van de feestweek Tollebeek in beweging.  Zaterdag 10 juni wordt gestart met een dorpsbrunch en zaterdag 17 juni wordt de week afgesloten met de masters of Grill. Daartussen een heel mooi programma met diverse activiteiten. Kijk op www tollebeek.nl voor het exacte programma. Via deze weg wil ik iedereen die een steentje heeft bijgedragen om de feestweek voor te bereiden en mogelijk te maken enorm bedanken. Met name alle leden van de feestcommissie en degene die betrokken is bij het maken van de Revue, dikke duim!!!

Uiteraard wensen wij alle inwoners van Tollebeek een heel mooi en gezellige feestweek toe.

Hessel Kingma
Namens Dorpsbelang Tollebeek


Beste Tollebekers
(10-05-2017)

Ik mag deze maand, weer een stukje verzorgen voor de Bazuin.

We zitten momenteel in de tweede week van de Meivakantie, waarin de kinderen vrij zijn van school, en er in ons dorp weer allerlei activiteiten gebeuren.
Alle bomen en planten komen uit de knop, en alles kleurt weer prachtig groen.
De warmere temperatuur laat nog wat op zich wachten, maar we hopen dat dit niet zo lang meer zal duren.

De Koningsdag op donderdag 27 April, was weer een gezellige dag in ons dorp,

Om 10.00 uur  ‘s ochtends de Aubade, met medewerking van de Majorettevereniging, “Diana”
begeleid door muziekvereniging De “Zeeschelp uit Nagele, gevolgd door de lawaaioptocht, waarin veel kinderen met hun versierde fietsjes, skelters bolderkarren ect.door de straten liepen.
Op het plein was een gezellige vrijmarkt, waar veel dorpsgenoten, een plekje hadden bemachtigd, om hun spulletjes te verkopen.
Veel mensen kwamen hier voor de gezelligheid, onder het genot van een lekker bakje koffie.
S’middags was er een puzzeltocht voor jong en oud,  waar veel dorpsgenoten aan hebben deelgenomen.
Het was een prachtige tocht, waar iedereen van heeft  genoten.

En nu het komend weekend, zondag 7 Mei staat de Steptocht weer op het programma,

Vorig jaar is het Tollebeker team, kampioen geworden, dus voor dit jaar, zullen ze zeker hun best weer gaan doen, dit  te evenaren,
Ze hopen dat veel Tollebekers hun aan zullen moedigen,
Ze zullen halverwege de middag vanuit Espel door Tollebeek steppen, en vervolgens richting Nagele, naar het laatste dorp gaan.

Voor de Alpe d’Huzes, zijn ook al allerlei activiteiten georganiseerd, om de bedragen bij elkaar te verzamelen, zodat de Tollebeekse lopers en fietsers 1 Juni die kant op kunnen, om te scoren tegen kanker.

Afgelopen zaterdag 29 April werd er bij de Fam Boons aan de Zuidwesterringweg,een Benefiet party gehouden, waar een veiling aan verbonden was, dit heeft ook een mooi financieel resultaat opgeleverd.

En dan vanaf 10 Juni staat ons Jubileum weer op het programma, het 60 jarig bestaan van ons dorp Tollebeek.

De Feestcommissie, de spelers van de revue,alle buurtverenigingen en wij als dorpsbelang, zijn allemaal al druk in de weer, om deze week weer tot een groots succes te brengen.
U hebt het terug verwerkt kunnen zien, in het mooie mozaiek wat is gemaakt, door een aantal vrijwilligers, het 60 jarig bestaan is hier in terug te vinden.

Het thema Tollebeek in beweging, is uitgewerkt in een prachtig logo,wat bij iedereen als uitnodiging al op de deurmat is gevallen.
Zelf zijn er weer poloshirts en sweatshirts te bestellen met dit prachtige logo erop.
Zo doen we allemaal ons best, om er weer wat moois van te maken.
Iedereen veel succes met het organiseren van dit mooie jubileum feest,

Helma Remijn    


Hallo dorpsgenoten,
(19-4-2017)

“Tollebeek in beweging”…en hoe! Afgelopen zaterdag 8 april konden we genieten van vele hardlopers in de polder. Zo ook in Tollebeek. Twee teams namen dit jaar deel na ruim twee maanden training op de zondagmorgen. Complimenten voor de organisatie, trainers en zeker ook complimenten voor de deelnemers: het ging vooral om de sportiviteit en de sfeer (en dat zat goed!) en dan is het, al is het bijzaak, toch leuk om te zien hoe de teams geëindigd zijn: een verdienstelijke 27e plek en 44e plek!

Riet Urkerweg-Torenvalk
Misschien is u ook opgevallen dat het riet niet gemaaid is tussen de Urkerweg en de Torenvalk. Dit is aangegeven bij IGW en wordt door de Provincie nu hopelijk snel opgepakt…t.z.t. gemaaid.

Tulpenmozaïek
De tulpen staan al weer prachtig in bloei. Dit jaar gaat het harder dan vorig jaar: de tulpenroute is al eerder uitgezet. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de tulpenmozaïek; ten tijde van het ontvangen van deze Bazuin kunt u waarschijnlijk morgen (vanaf vrijdagavond 21 april) het mozaïek bewonderen. De jurering vindt 22 april plaats.

Parkeren Sint Hubertusplaats
Op de Sint Hubertusplaats kan het druk zijn, wat soms voor opstoppingen zorgt richting de Patrijzenstraat. Dit is hinderlijk voor aanwonenden van de Patrijzenstraat.

Parkeren zorgt soms ook voor onduidelijkheid, met name voor niet-dorpsbewoners. De Sint Hubertus is ingericht als “gedeelde ruimte”, oftewel zelf opletten waar je parkeert en je je medegebruikers niet in de weg staat. Voor niet-dorpsbewoners, die dit niet weten, is dit mogelijk lastiger. De mensen van de Jachthut zullen weggebruikers hier ook op wijzen.

Kortom: er allen graag op letten, zeker bij drukte tijdens dinsdag (viskar) en het weekend (meer snackbargebruik), om andere medeweggebruikers niet tot last te zijn.

Landbouwverkeer Nimrodstraat
Klachten zijn binnenkomen over landbouwverkeer door de Nimrodstraat. Naaktgeboren wijst mensen hierop en plaatst binnenkort een bord op eigen terrein om aan te geven dat de Nimrodstraat geen straat is voor landbouwverkeer.

Graag vragen we ook middels de dorpskrant uw aandacht hiervoor. De ringweg volgen is vele malen veiliger.

Boerderijenboek Tollebeek
Natuurlijk kan ik het niet laten om een stand van zaken te geven wat betreft het Boerderijenboek. 44 mooie boerderijverhalen (van de ongeveer 150) zijn afgerond en er zitten er nog vele in de pen. Een aantal adressen zijn nog niet verdeeld om het verhaal te schrijven. Ik ben zo vrij om de adressen hieronder te vermelden.  Denkt u: van dit adres wil ik het verhaal wel uitzoeken/schrijven, dan kunt u een belletje/mailtje naar mij doen om dit te laten weten en evt. verdere contactgegevens te ontvangen.

 • Domineesweg 24, 26, 34 en 38
 • Karel Doormanweg 28
 • Steenbankpad 10 en 16
 • Tollebekerweg 11 en 20-I
 • Urkerdwarspad 4 en 6
 • Urkerweg 30, 48, 56 en 58
 • Zuidermiddenweg 1
 • Zuidwesterringweg 21 en 30

Momenteel worden een aantal onderwerpen op een rij gezet voor het algemene deel van het boek. We hopen dat er Tollebekers (anderen dan de interviewers/schrijvers hiervan) zijn die een deel voor hun rekening willen nemen. Heeft u interesse, of kent u een onderwerp wat de moeite waard is voor het algemene deel van het boederijenboek Tollebeek, laat het ook weten.


Educatief in het bos
Dorpsbelang werkt samen met Landschapsbeheer Flevoland en Flevolandschap aan een Educatieve bomenroute in het Tollebekerbos. De planning is om deze dit in het najaar te realiseren. Wordt vervolgd…

Sleutelbeheer Kluis
Het slot van de Kluis wordt vervangen. Via deze weg nogmaals een oproep aan diegenen die graag een nieuwe sleutel willen hebben. Meld je bij dorpsbelang via  dbtollebeek@gmail.nl

Fijne meivakantie!

Hartelijke groet,
Marianne Buijsse- van Tilburg


Beste dorpsgenoten,
(4-4-2017)

Mijn eerste maand als dorpsvoorzitter is een feit. Wat ik al had geproefd in de tijd dat ik al meedraaide bij dorpsbelang is bevestigd; het bestuur bestaat uit hele fanatieke en gezellige mensen wat maakt dat vele zaken soepel en vlot verlopen. De eerste maand is dan ook voorbij gevlogen!

Binnenkort mag ik, samen met Els, naar het 10-dorpenoverleg en samen met Lammechien ga ik naar de jaarvergadering van onze buren in Nagele. Verder staan er tal van afspraken in mijn agenda die bij gaan dragen aan het behouden en versterken van het woongenot in Tollebeek. Ik zie ontzettend uit naar de samenwerking met u in en aan ons fijne dorp.

Het Tempeltje
Zaterdag 25 maart heeft een groep vrijwilligers de laatste hand gelegd aan het straatwerk rondom Het Tempeltje.  Het ziet er weer fantastisch uit en op de huidige manier moet het er weer jaren tegen aan kunnen. Veel dank natuurlijk voor de vele uren die Tollebekers hier in gestoken hebben! Daarnaast via deze weg ook een woord van dank aan de Gemeente Noordoostpolder. Zij hebben ervoor gezorgd dat de vlonder is vervangen en dat de stenen zijn geleverd. Een manier van samenwerken die goed bij Tollebeek past en die wij in de toekomst ook graag willen voortzetten. We kijken uit naar de vele passanten met hun boot en muzikale avonden in het Tempeltje.

11-dorpenloop
U heeft ongetwijfeld meegekregen dat er elke zondagmorgen een grote groep Tollebekers actief traint voor de 11-dorpenloop. Aankomende zaterdag 8 april is het zover. Wanneer u tussen 12:30 en 13:00 uur aanwezig bent aan de Sint Hubertusplaats, kunt u de lopers aanmoedigen en hun mooie outfit bewonderen. Alle lopers zullen namelijk in een shirt van Tollebeek lopen met het lustrum logo: Tollebeek in beweging  Dit shirt is uiteindelijk ook voor andere (sport) evenementen te gebruiken waarbij het mooi is als je als Tollebeker herkenbaar bent. Wil je de shirts lenen, neem dan contact op met dorpsbelang.

Dorpsbelangdag
De eerste zaterdag van het dorpsfeest is bij een lustrum traditiegetrouw de dorpsbelangdag. Het vorige lustrum is begonnen met een ontbijt. Voor deze editie hebben wij het idee opgevat om te beginnen met een brunch. Voor het middagprogramma hebben wij alle sportverenigingen in Tollebeek gevraagd om een activiteit te organiseren in het dorp. Het thema is tenslotte: Tollebeek in beweging. U krijgt op deze manier de mogelijkheid om kennis te maken met alle sporten en op een leuke manier en naar eigen kunnen, met dorpsbewoners in beweging te zijn. Tijdens het brainstormen over deze dag zijn er ook wilde ideeën geopperd voor een act aan het einde van de middag. Op dit moment is onze ‘mystery guest’ echter nog zo ‘mystery’ dat ik hier werkelijk helemaal niets over kan zeggen…

U ziet; er staat weer genoeg moois op stapel.
Ik draag graag met u bij aan een ‘Tollebeek in beweging.’

Christian Bleeker


Beste dorpsgenoten,

(21-3-2017)

Na een lange, zachte winter laat de lente zich gelukkig voorzichtig zien en wat zijn we hier weer aan toe! De afgelopen weken heb ik weer een begin gemaakt met de plantenresten

van de tuin te halen. Wat een geknip, getrek, gesnoei, gesjouw en gezwoeg zeg en een spierpijn!, maar tegelijk weer zo lekker om buiten bezig te zijn. Maar oh, oh, op wat winterakonietjes, sneeuwklokjes, narcisjes, kerstrozen en crocusjes na, is de tuin nu zo goed als kaal en dan denk ik ieder jaar weer….komt dit goed?

Maar het komt goed. Over een paar weken komt alles in rap tempo weer boven de grond en krijgt de tuin weer vorm, blad en kleur en gaan we weer voor een heerlijk seizoen tuinieren, bezoekers ontvangen en vooral heel veel zelf genieten in de tuin en op het terras.

Op 2 maart j.l. hebben we onze jaarvergadering gehouden. Fijn dat er weer zoveel bewoners naar de Goede Aanloop zijn gekomen. We hebben een goede vergadering gehad, een terugblik op  het afgelopen jaar en natuurlijk alvast vooruit gekeken naar wat er  dit jaar staat te gebeuren. Ook hebben we afscheid genomen van twee bestuursleden, voorzitter Jan Swart en secretaris Ali Landman. Twee zeer bevlogen bestuursleden die we zeker nog gaan missen. Gelukkig zijn de vacatures ingevuld door twee enthousiastelingen, te weten Christian Bleeker en Els Hamersma. Met hun gaan we vol vertrouwen verder.

Op 10 en 11 maart j.l. zijn we met velen weer in de weer geweest om het dorp weer schoner te maken (wat jammer dat er zoveel troep door sommigen achteloos wordt weggegooid terwijl we tegenwoordig allemaal zoveel containers bij de deur hebben staan). Op vrijdag zijn de kinderen van de basisscholen druk geweest  met het oprapen van rommel en op zaterdag is dit voortgezet door diverse buurtverenigingen en vrijwilligers die zich bij ons verzamelpunt De Eendenkooi hebben gemeld. Ook is er deze dag druk geklust bij o.a. Het Tempeltje, bij het beeld De Adelaar en de barak. Vooraf koffie met cake en na afloop een lekker kopje soep met broodje worst. Bedankt allemaal voor jullie geweldige inzet!!

Het slot van de Kluis, ons magazijn voor vele materialen, begint te haperen en dorpsbelang heeft dan ook besloten om dit slot binnenkort te vervangen. In de loop der jaren heeft het sleutelbeheer een eigen leven geleid waardoor we geen volledig overzicht hebben wie er allemaal (nog) een sleutel hebben. Vandaar via deze weg een oproep aan diegenen die graag een nieuwe sleutel willen hebben om zich te melden bij dorpsbelang. Stuur een mailtje naar dbtollebeek@gmail.nl en wij zullen dan contact met u opnemen.

Op 8 april a.s. zal de 11 dorpenloop weer worden gehouden. Tollebeek is dit jaar vertegenwoordigd met maar liefst twee teams. Zij zijn al volop in training voor dit gezellige en sportieve evenement door de polder. Tussen half 1 en 1 uur zal het hele “circus” Tollebeek passeren en wij hopen dat velen van u iedereen zal komen aanmoedigen op de Hubertusplaats of elders langs de route.

En deze activiteit brengt mij gelijk nog op iets anders…… voor het aankondigen van de diverse activiteiten maken wij gebruik van het bord dat bij de rotonde Urkerweg-Zuidwesterringweg staat. Wij zijn op zoek naar iemand die het leuk vind om de bordjes hiervoor op dit bord te plaatsen. U wordt tijdig van de diverse activiteiten op de hoogte gebracht. Lijkt u dit wat? meld u zich dan bij één van de bestuursleden van dorpsbelang of stuur een mailtje naar dbtollebeek@gmail.nl.

Met hartelijke groet,
Lammechien Hack


Beste Tollebekers,
(1-3-2017)

Als u dit leest is het bijna zover; de jaarvergadering op donderdag 2 maart om 20.00 uur in de Goede Aanloop.

Samen met Jan Swart neem ik op die avond afscheid van het bestuur van Dorpsbelang Tollebeek. Onze opvolgers, Christian Bleeker en Els Hamersma, gaan het daarna van ons overnemen.

Daarom mag ik als bestuurslid van Dorpsbelang mijn laatste bijdrage voor de Bazuin inleveren.

Zes jaar heb ik met veel plezier het secretariaat verzorgd. Het was een hele leerzame en fijne tijd. De sfeer binnen het bestuur was goed; maar niemand ging een pittige discussie uit de weg. Iedereen deed wat hij of zij moest doen en lukte dat een keer niet dan pakte iemand anders het wel op.

De contacten, die ik had met zoveel mensen in het dorp, met de Gemeente (IGW), Mercatus, Carrefour, andere organisaties en de 10-dorpen, ga ik vast en zeker nog missen.

Tijdens de jaarvergadering zullen er mensen van de provincie zijn om, enkele projecten die voor 2017/2018 op de planning staan, toe te lichten.

Voor de dorpsschoonmaak/NLdoet zijn de scholen, de sportverenigingen, Tojec en de buurtverenigingen benaderd. Wij hopen dat er zaterdag 11 maart veel vrijwilligers naar de Eendenkooi komen om de handen uit de mouwen te steken; zie ook de oproep elders in deze Bazuin. Aanmelden mag, spontaan mee helpen kan ook. Aan de scholen zal het niet liggen; zij geven vrijdag 10 maart al het goede voorbeeld. Medewerkers van de gemeente komen het restafval (geen GFT zoals takken, struiken etc.) op zaterdag halen. Een rondje door het dorp laat zien dat de dorpsschoonmaak dit keer toch echt nodig is. Ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat bijvoorbeeld de plattegronden en fietsrouteborden bij de ingang van het dorp wel een poetsbeurt kunnen gebruiken. De vlaggenmasten aan de Loswal en de Hubertusplaats zijn groen uitgeslagen. Zo zijn er vanuit het dorp misschien nog wel meer ideeën; meldt ze aan bij dbtollebeek@gmail.nl of tijdens de jaarvergadering. Als Tollebeek dan weer opgeruimd en schoon is, doe ik hierbij een typisch oudhollandse oproep: Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen een ander met de schillen en de dozen!

En nogal populair gezegd: Ruim vanaf nu je eigen rotzooi op!

Binnenkort gaat de mozaïekcommissie weer om de tafel om te brainstormen over het tulpenmozaïek dat traditiegetrouw weer op de Loswal komt. We kunnen er nog niet zo veel over zeggen; maar eind maart/begin april gaan wij de groep vrijwilligers weer benaderen.

14 februari is tijdens een tweede bewonersbijeenkomst met bewoners uit de Nimrodstraat en de Wissel gesproken over de status van het participatietraject, de planning en over de stappen die gemaakt gaan worden. In april wordt dan een derde bijeenkomst gepland.

Bas Odding is in overleg met Landschapsbeheer Flevoland en het Flevolandschap over de aanleg van een educatieve bomenroute in het Tollebekerbos. Gedacht wordt o.a. aan het uitgeven van een lesbrief. Partijen willen hier graag aan meewerken, dus dat beloofd weer een verrijking voor ons dorp te worden.

Ik ga nu afsluiten met een woord van dank aan Jan, Bas, Lammechien, Hessel, Helma en Marianne. Het waren zes fantastische jaren! Voor Christian en Els: veel succes en maak er maar iets moois van!

Met vriendelijke groet,
Ali Landman-Bijsterbosch


Beste dorpsgenoten
(7-2-2017)

De kop is eraf. De maand januari is alweer voorbij. Met wat lichte tot matige vorst net niet genoeg om op de ijsbaan te kunnen schaatsen. Hopelijk komt de winter in februari nog terug en kan de ijsbaan dan alsnog open. Dan wordt het vele werk van het ijsclubbestuur weer eens beloond.

We zijn als dorpsbelang al weer druk met het voorjaar. De dorpsschoonmaak samen met de NL Doet dag komen er weer aan op 10/11 maart. Hiervoor moeten allerlei zaken geregeld worden met de gemeente, vrijwilligers en scholen. Zodat de dag weer soepel en gezellig kan verlopen. Er zijn weer verschillende klussen gevonden waardoor het dorp nog leefbaarder wordt en een nog mooiere uitstraling krijgt.

Een van de klussen is het afronden van het onderhoud aan het Tempeltje. Na veelvuldig overleg met de provincie en gemeente is er een bevredigende oplossing gevonden. De gemeente gaat de renovatie van de vlonder rond het Tempeltje faciliteren en voor een deel zelf uitvoeren (wat reeds is geschied) en de provincie gaat een  trailerhelling aanleggen voor het in en uit het water halen van kleine bootjes. De realisatie van de trailerhelling is volgens de provincie voor het vaarseizoen.

Bij het Tempeltje moeten we zelf de bestrating leggen met materiaal van de gemeente, daarna de hekken schilderen en monteren. Dit alles willen we 11 maart als het weer het toelaat afronden zodat ons Tempeltje de komende zomer weer mooi kan stralen zonder die lelijke dranghekken.

Een andere klus is het repareren van de sokkels van de kunstwerken in  het dorp o.a. bij de Adelaar (hier worden de basaltblokken uit de sokkel door wie dan ook verwijderd en verspreid over het grasveld) We gaan deze terug plaatsen en verankeren in de specie.

Ook de dorpsschoonmaak is een klus voor iedere Tollebeker. Je kan natuurlijk denken “een ander maakt er een zooi van dus die ruimt het ook maar op ”maar daar wordt het niet schoner van in het dorp. De gedachte als we het samen opruimen nodigt het niet uit om er weer een troep van te maken en het levert een mooi en schoon dorp op.

Voor al deze klussen zijn we vrijwilligers nodig die hierbij kunnen en willen helpen. Veel Tollebekers worden al gebeld door  of melden zichzelf spontaan aan bij de vrijwilligerswerver van het dorp. Er zijn echter ook Tollebekers die nog niet zo in beeld zijn van de vrijwilligerswerver omdat ze er nog niet zo lang wonen of omdat ze nog niet tot zijn kennissenkring voorkomen. Je vist al snel in de bekende vijver. Toch willen we niemand tekort doen of vergeten.  Als je graag iets voor het dorp wil doen en wel zin en tijd hebt voor een klus voor de gemeenschap te klaren geef dit dan door aan Bas Odding  06-17848513.

Als laatste nog even de melding van de aanstaande jaarvergadering van Dorpsbelang op donderdag 2 maart in De Goede Aanloop waar alle dorpszaken weer aan de orde komen. Ik nodig jullie van harte uit tot het bijwonen van deze vergadering.

Namens Dorpsbelang,
Bas Odding


Beste Tollebekers,
(18-1-2017)

Vandaag het eerste redactionele stukje in het jaar 2017 vanuit het Dorpsbelang in dit hopelijke mooie lustrumjaar van Tollebeek. Een heel mooi vooruitzicht dit jaar.
2017 is mooi begonnen met op 2 januari met een goed gevulde Goede Aanloop. De nieuwjaarsreceptie was weer een gezellig succes. Goed om te zien dat Lub Post voor hem volslagen onverwachts is uitgeroepen om als Tollebeker in het zonnetje te worden gezet op de stoel. Hij heeft afgelopen jaren met name een goed bijdrage geleverd aan de totstandkoming en beheren van het MFC de Pionier. Daarnaast is hij betrokken bij meerdere activiteiten voor het dorp.
Ook de oudste inwoner Mevrouw Hulsebosch en de Jongste inwoner met een hele mooie naam Hessel Snoek zijn in het zonnetje gezet. Het podium was dit jaar ook weer te klein om alle Tollebeker kampioenen op te zetten (Tollebeek in beweging!!). De nieuwjaarsreceptie werd traditioneel afgesloten met Thomasvear, Piet en Nel, altijd weer leuk. Blijf de anekdotes melden bij tp@tollebeek.nl. Ook heeft de feestcommissie tijdens de nieuwjaarsreceptie het thema met een mooi logo voor het dorpsfeest van 10 juni tot 17 juni bekend gemaakt:

Tollebeek in beweging

4 Februari staat de eerste avond in de planning dat de Tollebekers in beweging kunnen komen tijdens het jaarlijkse Buurtvolleybaltoernooi, altijd weer een gezellige sportieve avond. Daarnaast staat de jaarvergadering van het Dorpsbelang gepland op donderdag 2 maart in de Goede Aanloop.
Afgelopen week zijn we met het Dorpsbelang bestuur al een avond wezen brainstormen voor de invulling van de Dorpsbelang dag op de eerste zaterdag van de Lustrumfeestweek. Er zijn leuke en wilde ideeën ontstaan. De komende weken worden de ideeën verder uitgewerkt.

Vacature:

Voor het bestuur van het Dorpsbelang zijn we op zoek naar een nieuwe enthousiaste bestuurslid. Er is een vacature voor het secretariaat. Enige kennis,  ervaring en affiniteit is gewenst. Je kunt je interesse kenbaar maken bij db@tollebeek.nl of even bellen met Jan Swart 06-10710728 of Marianne Buijsse-van Tilburg 06-46132864.

Met vriendelijke groet,
Hessel Kingma,
namens Dorpsbelang Tollebeek

 


Beste Dorpsgenoten,
(21-12-2016)

Beste Dorpsgenoten
De laatste weken van het jaar, mag ik nog een stukje voor jullie schrijven in de Bazuin,
We kijken terug op bijzonder jaar, zeker wat betreft het weer, laten we daar maar weer eens mee beginnen,
We vielen van een mooi voorjaar, in een natte zomer, en vervolgens een prachtig droog najaar, zodat we toen toch nog de regeninstallatie’s van stal konden halen, ongekend riep iedereen.
En nu vervolgens de winter, niet koud, af en toe een nachtvorstje, wat steeds maar voor korte duur is.
We hopen wel dat de IJsclub, dit jaar, ons toch nog zal verrassen, met een prachtige ijsbaan, waar alle kinderen weer hun schaatsjes onder kunnen binden,
En we met z’n allen kunnen genieten, van de heerlijke winterpret, natuurlijk met heerlijke warme chocomel.
Sinterklaas is met zijn Pieten weer terug naar het warme Spaanse land.
En de Kerstman, vervangt zijn taak, en laat zich op menig kerstmarkt zien.
We hebben als Dorpsbelang, een goed jaar gedraaid, waar we met z’n allen tevreden op terug kunnen kijken.
Menig activiteit is door vele dorpsbewoners, goed opgepakt, enkele wil ik benoemen,
Kijk naar de projecten NL Doet, en de Burendag,vele buurten/wijken hier in Tollebeek, hebben hier zeker hun steentje aan bijgedragen.
Zeker wat betreft het sociale contact onderling in een buurt, wat heel belangrijk is voor onze leef gemeenschap.
Er zijn vele mooie dingen waar we goed op terug kijken, natuurlijk mede door de Groen brigade hebben we dit jaar maar liefst het Zilveren lint, de tweede plaats behaald, met de dorpenkeuring.
Dit is zeker een groot compliment waard,
Ook zeker wil ik benoemen het gezamenlijk eten in het zaaltje bij Nel, wat door vrijwilligers helemaal wordt rond gezet.
Dat zijn de mooie warme momenten in het leven, waar we allemaal voor gaan.
En waar veel bewoners erg van genieten.
Maar het Nieuwe Jaar 2017 staat voor de deur, wat ook zeker weer mooie ontwikkelingen zal brengen.
Vergeet het niet het wordt dit jaar weer een jubileumjaar, 60 jaar Tollebeek, het feest wat in Juni plaats zal vinden, waar de Feestcommissie, al druk mee in voorbereiding is,
Het Thema zullen zij verklappen tijdens de Nieuwjaarsreceptie, op maandag 2 Januari in het Cafe de Goede Aanloop.
Hopelijk zullen wij, velen van jullie daar aan treffen op het Nieuwjaarsfeest van Tollebeek, met Thomas Vaer en Pieternel, en natuurlijk onze Kampioenen.
Plus daarbij de oudste en de jongste inwoner van Tollebeek.
Al met al zal dit zeker een gezellige avond worden, met op de achtergrond
gezellige sfeermuziek, waarbij gepraat kan worden.
Op de Oudejaars Avond maak je de balans op,
Van alle Goede en minder fijne dingen
En je staat even stil, bij het afgelopen Jaar
Inmiddels gevuld, met allerlei herinneringen.
Om 24.00 uur, hef je samen het glas,
en je toost met elkaar, op een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar
Moge het Nieuwe Jaar 2017 op alle gebied
Een Jaar worden, waarvan je zegt
Het mocht nog jaren duren.
Tot slot Wensen we iedereen vanuit het Dorpsbelang,
hele fijne warme Kerstdagen toe, en alle goeds voor het nieuwe Jaar.

Vr gr
Namens Dorpsbelang,
Helma Remijn


Hallo dorpsgenoten,
(7-12-2016)

De intocht van Sinterklaas is intussen al weer een aantal weken geleden geweest…kinderen hebben weer genoten van deze mooie Sinterklaastijd.

Binnenkort liggen de Paaseieren al weer in de winkel, maar laten we ons eerst nog even op de feestdagen verheugen.
De lichtjes in de boom voor in het dorp zijn opgehangen (dank aan de bestuursgenoten die de kou trotseerden). Een kwestie van tijd voordat de verlichting iedere dag weer mooi brandt.

Boerderijenboek
Wat een mooi project: vele dorpsgenoten zijn gestart met een bijdrage aan het boerderijenboek: uitzoekwerk (per weg), het volgen van de uitleg over de interviews of over de fotografie etc. De eerste adressen zijn ‘vrijgegeven’ zodat de eerste interviews kunnen starten. Voor Tollebeek hebben we het over ongeveer 145 boerderijen (adressen): in een jaar tijd worden alle (waar mogelijk) eerste bewoners of familieleden van de eerste bewoner geïnterviewd. Daarnaast wordt contact gezocht met de huidige bewoners om toestemming te vragen om een foto van de boerderij te maken.

U begrijpt al: 145 adressen is veel interviewtijd. Daarom zou het erg fijn zijn als nog een aantal dorpsbewoners zouden willen helpen om een aantal interviews voor hun rekening te nemen in 2017. Hoe meer hulp, hoe sneller de klus geklaard en hoe meer tijd we over houden om de puntjes goed op de i te zetten.

U krijgt voor een interview een uitleg mee met daarbij een aantal vragen die u kunt stellen. Ziet u interviewen wel zitten maar schrijven niet? Ook duo’s kunnen op pad gaan; zo doet ieder waar hij/zij zich prettig bij voelt.

Heeft u interesse? Meld u zich aan bij ondergetekende.

Heeft u al interesse in het boerderijenboek? Als u geïnterviewd wordt, wordt dat ter plekke met u besproken en geïnventariseerd. Heeft u zelf niet op een boerderij gewoond maar heeft u wel interesse voor het boerderijenboek van Tollebeek? Dan kunt u hiervoor een formulier invullen en in de bus gooien bij Jachtlaan 1. Zo kunnen we inschatten wat de verkoop wordt eind 2017 om polderbreed het financiële plaatje rond te maken.

Kastanjebomen
De gemeente heeft alle kastanjebomen laten onderzoeken op kastanje bloedingsziekten. De zwaar aangetaste bomen worden dit jaar nog gekapt. Het gaat om een aantal bomen aan de Torenvalk (4 bomen), Sint Hubertusplaats (8 bomen) en Vossenburcht (6 bomen).

Kunstwerk Mariaschool
U heeft het ongetwijfeld al gelezen in de media: afgelopen week is er erg mooi werk verricht bij de Mariaschool: het kunstwerk “Maria met spelende kinderen” is gered! Deze krijgt een mooie plek in de kunst- en cultuurroute van Tollebeek. Met dank aan een prettige samenwerking met dorpsbewoners, sloper en gemeente.

Bewonersavond Mercatus
In november heeft Mercatus diverse avonden georganiseerd om met bewoners door te praten over hun woonsituatie: wat is goed en wat kan verbeterd worden? Er zijn veel mensen op deze avond geweest en er zijn goede gesprekken gevoerd. Er is een huurderwerkgroep samengesteld, die het proces huurdersparticipatie volgt en fungeert als ambassadeurs van de buurt.

Windmolengelden
De windmolengeldcommissie heeft diverse aanvragen vanuit het dorp gekregen. Mooi om te zien dat er zoveel ideeën zijn. De aanvragen hebben ertoe geleid dat we de voorwaarden wat scherper hebben geformuleerd. Deze kunt u vinden op de website van Tollebeek.

Inmiddels zijn een aantal aanvragen (deels) gehonoreerd: een bijdrage voor een nieuwe tent voor Tojec, de druk van de folder van het Jagertje (in meerdere talen), een bijdrage aan het buurtvolleybaltoernooi en aan nieuwe kleding voor majorettevereniging Diana.

Helpen we elkaar in Tollebeek?
In september heeft er een berichtje in de dorpskrant gestaan over het helpen van elkaar met kleine klusjes. Reactie is gekomen van dorpsbewoners die met praktische zaken wat hulp zoeken (een keer mee naar het ziekenhuis, een boodschap doen, eenmalig de dakgoot schoonmaken etc.).
Kortom: blijkbaar kunnen we elkaar met kleine zaken helpen als dorpsbewoners.

De praktische vragen die er nu liggen vanuit dorpsbewoners plaatsen we (anoniem) op de website. Staat er iets tussen waar u wat in kunt betekenen voor een ander: laat het weten aan Jacqueline Kloosterboer van Carrefour of aan ondergetekende of Helma Remijn van Dorpsbelang. Dan zorgen wij voor een match!

Nieuwjaarsreceptie…
Als vanouds vindt op 2 januari 2017 de Nieuwjaarsreceptie plaats. Naast het handje schudden worden de kampioenen van 2016 gehuldigd en zal de feestcommissie het thema voor het mooie jubileumjaar, 60 jaar Tollebeek, bekend maken.

Kom allemaal, neem buren mee, allemaal van harte welkom! Tot dan!

Hartelijke groet,
Marianne Buijsse- van Tilburg


Beste Tollebekers,
(16-11-2016)

Wat hebben we een fijn najaar gehad, mooie kleuren in het bos en regelmatig een lekker zonnetje. Het is weer even wennen nu we langzaam weer richting de winter gaan.
Voor ons als Dorpsbelangbestuur betekent het ook dat we weer toewerken naar het einde van het jaar. Zo gaan we binnenkort de kerstboom weer optuigen en werken we ook weer toe naar onze Nieuwjaarsreceptie op 2 januari.
Altijd weer spannend wie zich dit jaar het Lepeltjeskind 2016 mag gaan noemen. We rekenen natuurlijk ook weer op uw oplettende blikken waar de aankomende jonge Tollebekertjes worden geboren en wie dan de laatstgeborene van dit jaar zal zijn. Ook horen wij graag van u wie er dit jaar tot de kampioenen behoren. Afgelopen zomer hebben we bij de voetbal veelvuldig de kar weer door het dorp horen en zien rijden. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u de namen van al deze kampioenen aan ons doorgeeft.

Naast de voorbereidingen voor de Kerst en het Nieuwe jaar zijn er nog veel andere zaken waar wij als Dorpsbelang mee bezig zijn. Zo heeft u in het stukje van Bas in de vorige Bazuin al kunnen lezen over de stand van zaken met betrekking tot het Tempeltje. Ook het aanmeren langs de Urkervaart heeft ons afgelopen tijd veel inspanning gekost maar het lijkt erop dat er weer wat ruimte komt. Zo is er tijdens de vergadering van Provinciale staten positief gereageerd op een motie om alsnog onderzoek te doen naar meer mogelijkheden om op een veilige manier af te meren langs de provinciale vaarwegen. Aangezien er niemand is die heeft aangegeven dat er ook maar op een of ander een gevaarlijke situatie ontstaat bij het aanmeren in de zwaaikom en langs de loswal in Tollebeek heb ik voorzichtig een klein beetje hoop dat er straks weer gewoon aangemeerd kan worden.

Ook de locatie van de oude Mariaschool houdt ons goed bezig. Uiteraard weet je wanneer je aan zoiets begint dat het een lange periode in beslag zal nemen maar als ik kijk hoever we nu zijn en hoelang we al bezig zijn… Maar ik blijf positief en hoop binnen een paar weken toch iets meer zicht te krijgen op hoe we hier verder mee gaan. Wij gaan in ieder geval stug door!!

Het lijkt deze keer wel een klaagzang te worden en dat past helemaal niet bij mij. Gelukkig zijn er nog vele positieve zaken te melden. Zo mocht ik afgelopen dinsdag aanwezig zijn bij het project “Samen eten…” Wat heb ik daarvan genoten en ik wil iedereen die daaraan meegewerkt heeft nogmaals van harte bedanken. De dames die het elke keer weer voor elkaar krijgen om met medewerking van dorpsbewoners weer een geweldige maaltijd te kunnen aanbieden aan de groep ouderen uit ons dorp. Ongeveer een jaar geleden begonnen ze met 8 deelnemers, nu waren er maar liefst al 46 deelnemers. Een ongekend succes!! Ik hoop van harte dat dit initiatief nog vele jaren door mag gaan. Het is zo belangrijk voor de ouderen onder ons om elkaar te blijven ontmoeten. Dus als u eens gevraagd wordt om te koken voor deze groep zeg altijd “Ja graag!!“ Op die manier zal dit initiatief nog lang door kunnen gaan.

Inmiddels is er ook in Tollebeek al een aardige groep vrijwilligers bijeen om mee te werken aan het Boerderijenboek. Het prachtig project waarin alle boerderijen uit de polder beschreven gaan worden.

A.s. zaterdag zal heel jong Tollebeek zich weer spoeden naar de loswal. Om 11 uur zal Sinterklaas weer in Tollebeek aankomen. Ondanks dat het Tempeltje nog niet klaar is kan de Sint bij ons nog steeds per boot in Tollebeek aankomen.

Vriendelijke groet,
Namens Dorpsbelang Tollebeek
Jan Swart


Beste Dorpsgenoten,
(25-10-2016)

Het is alweer eind oktober, alle aardappelen en uien zijn nu wel zo’n beetje van het land. De oogst van winterwortels, witlofwortels en suikerbieten is nog in volle gang. Nu het na weken weer eens heeft geregend is de kans op gladheid door modder op straat weer groter. De agrarisch ondernemers proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen of ruimen de modder zo goed mogelijk op. Let als weggebruiker wel goed op en houd rekening met de mogelijke gladheid. Matig uw snelheid waar nodig, 5 min. later is ook thuiskomen.                                                                                  Ook in het dorp gebeuren de nodige activiteiten. De Wildzang tussen de Eendenkooi en de begraafplaats is opnieuw bestraat en er zijn nieuwe parkeervakken bij de scholen aangelegd. Deze zijn in principe voor het onderwijzend personeel van de scholen. Hierdoor ontstaat er voor de schoolgaande kinderen een veiliger situatie. Er is meer zicht voor de schoolgaande kinderen en de automobilisten hebben beter overzicht in de straat op de overstekende scholieren.                                                                                                                               De Groengroep heeft in oktober de laatste werkzaamheden voor dit jaar afgerond en gaat in de winterslaap. Met een tweede prijs voor het mooiste dorp verkiezing en een eerste prijs voor mooiste tuin op de Sint Hubertusplaats een goed jaar voor onze Groengroep. Wat zijn wij als Dorpsbelang en inwoners trots op zo’n geweldige groep vrijwilligers die de leefbaarheid van Tollebeek vergroten. En met zoveel plezier en enthousiasme. Groengroep bedankt namens alle Tollebekers.                                                                                        Dan nu het Tempeltje aan de Loswal. Waarom duurt het allemaal zo lang? Ja ook wij van Dorpsbelang hadden het graag anders gezien. Het was een lang verhaal over eigendom, aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en vooral geld. Het overleg is nu klaar en de gemeente gaat de vlonder opknappen. Een aannemer neemt het deel boven het water voor zijn rekening en gaat dit weer in hout uitvoeren. Het deel op de kade word uitgevoerd in klinkers. Dit in hetzelfde patroon als nu. Het werk op de kade zullen we in eigen beheer uitvoeren met materiaal van de gemeente. Hiervoor zoek ik nog vrijwilligers die ik t.z.t. zal benaderen. Als de vloer ligt worden de hekken weer gemonteerd en kan het schilderwerk worden afgerond. Dit alles gaat voor de aankomst van Sinterklaas echter nog niet lukken zodat de goedheiligman gewoon aan de kade zal afmeren. Hiervoor is dit jaar nog voldoende plek als gevolg van het aanmeerbeleid van de provincie.                                                      Het overleg over dit ligplaatsenbeleid met de provincie is in volle gang door Dorpsbelang zelf als ook door het 10-dorpenoverleg. Er zijn inspreekbeurten geweest en er is een briefwisseling gaande met de Statenleden van de Provincie. Wij hopen en vertrouwen op een goede afloop mede gestoeld op gezond verstand van de provincie.                                      De provincie heeft in een overleg met Dorpsbelang in juni ons een toezegging gedaan omtrent een trailerhelling. Deze kan dan gebruikt worden door de provincie zelf bij calamiteiten. Ook de roeivereniging en eigenaren van kleine bootjes kunnen er gebruik van maken. De helling zou op korte termijn gerealiseerd worden. Nou is korte termijn bij de provincie binnen een jaar. Dus als het gaat zoals afgesproken hebben wij volgend voorjaar een trailerhelling bij de Urkervaart.                                                                                        Wat betreft het Windmolengeld kunnen we melden dat de aanvragen goed binnenlopen. De eerste zijn ook al gehonoreerd. Zoals de folder die bij het beeldje van het Jagertje hoort. Deze beschrijft waar dit beeldje voor staat en wie hem heeft vervaardigd. De aanvraag van de Groengroep voor een kantjessnijder is eveneens gehonoreerd. Zodat de graskanten op de begraafplaats en in het dorp er volgend jaar ook weer keurig bijliggen. Heb je zelf een goed idee wat de leefbaarheid vergroot, vraag het aan per mail windmolengeld@tollebeek.nl

Met vriendelijke groet,

Bas Odding namens Dorpsbelang

 


Beste Tollebekers,
(5-10-2016)

Als u dit leest is september al weer voorbij en gaan we beginnen aan het laatste kwartaal van 2016.

Zaterdag 24 september gonsde het in Tollebeek van de bedrijvigheid. Dorpsbelang was met hulp van Lien Hermsen en anderen, druk in de weer om de laatste hand te leggen aan de bloembakken, die een plaatsje kregen bij de urnenmuur. Riekelt Loosman had deze voor ons gemaakt en deze waren vooraf al een keer in de verf gezet. Daarna de bloemen en planten erin en de entree van het kerkhof en urnenmuur hebben een fleuriger aangezicht.

Ook bij de Eendenkooi werd druk geschilderd en geklust en de buurtverenigingen de 3 K’s, de Wissel en de Vogelaars hadden voor deze dag diverse activiteiten op het programma staan. Dit alles mogelijk gemaakt met bijdrage(n) van het Oranjefonds.

Zondag 25 september hadden wij het Dorpsbelang-uitje en werd eindelijk op informele manier afscheid genomen van Joop Gort en Lidy Nijenhuis. Aan hun de taak om een leuke activiteit voor ons te bedenken. Dat is goed gelukt, wij werden in drie groepen verdeeld om vervolgens in een Escaperoom in Delfstrahuizen de code en onze hersens te breken op verschillende opdrachten. Ik kan vertellen dat wij elkaar te vuur en te zwaard hebben bevochten, maar de sportiviteit en collegialiteit werd geen moment uit het oog verloren. De “zwaargewichten” eindigden als eerste, de beide andere groepen waren het niet helemaal eens met de beslissing van de jury.

Ook de jurering van de tuinenkeuringen door Groei en Bloei heeft in Tollebeek de tongen los gemaakt. Wij hoorden dat niet iedereen het eens was met de manier waarop er dit jaar gejureerd is. Gelukkig heeft het bestuur van Dorpsbelang hier geen enkele invloed op en zo hoort het ook. Zoals al eerder gezegd: volgende keer beter!

De tulpenmozaïekcommissie van StEP heeft met de dorpen het afgelopen tulpenfestival geëvalueerd en het thema voor volgend jaar bekend gemaakt. Dat houden wij nog even onder de pet.

In oktober hebben de feestcommissie en de Bazuin een overleg met het bestuur. In “kleine” kring zal de feestcommissie dan onthullen wat de plannen voor het jubileumjaar zijn. Dorpsbelang kan dan de alvast beginnen met het voorbereiden van de Dorpsbelangdag tijdens het grote feest dat in juni 2017 zal losbarsten.

Met vriendelijke groet,

Namens Dorpsbelang Tollebeek
Ali Landman-Bijsterbosch


Beste dorpsgenoten,
(21-09-2016)

Het is half september als ik dit stukje schrijf en wat mogen we nog heerlijk genieten van hoogzomerse temperaturen, vandaag steeg het kwik weer richting de 30 graden!!
Lange avonden buiten zitten, lampen en kaarsen al op tijd aan, want donker is het al snel inmiddels. De boeren rondom het dorp zijn druk, druk, druk met het binnen halen van hun oogst. Aardappelen en uien zie ik het meest voorbij razen op dit moment  (nou ja, de trekkers met enorme kippers erachter waar ze in liggen).

De tuin staat nog volop in bloei, vele vlinders, bijen en andere insecten vinden hun weg naar al het lekkers wat in de bloemen verscholen zit. Beestjes die onze tuin de hele zomer al zo’n beetje terroriseren zijn de bruine naaktslakken, honderden!! Al vele tips gehoord om ze terug te dringen….van zout strooien (maar dit is weer niet goed voor m’n planten), oprapen en in een dichte plastic zak in de container (maar zo’n langzame dood vind ik weer zielig) tot de meest agressieve tip……….doorknippen (en dat durf ik dus niet). Het komt er dus op neer dat het één groot smulparadijs blijft voor ze. Dat de herfst toch wel een beetje in aantocht is, merken we aan de vele spinnen die de meest mooie webben weten te maken, een prachtig gezicht als de dauw hierin glinstert. Maar o wee als je nietsvermoedend een rondje door de tuin loopt….

Afgelopen weekend was het weer zover, de 26e editie van de Fish Potato Run. Meer dan 2000 lopers gingen van start voor de 4 of  8 mijl. Het was prachtig weer en de douche aan de Hubertusplaats was voor velen een punt om even vaart te minderen of zelfs een extra rondje te draaien. Ook de natte sponzen vonden gretig aftrek en iets verderop de bekertjes water. Alle vrijwilligers, groot en klein, die hebben geholpen bij het aflinten van de straat, het opbouwen van de waterpunten, uitdelen van sponzen en waterbekertjes of als verkeersregelaar nogmaals bedankt! Samen maken we er ieder jaar toch weer een mooi feestje van.

Maandagavond 10 september was de jaarlijkse prijsuitreiking van de dorpen- en tuinenkeuringen. De dorpenkeuring vindt op twee momenten in het jaar plaats, in mei en augustus.Vorig jaar mochten we de nieuwe beker mee naar huis nemen, dit jaar moesten we Marknesse voor laten gaan. Een prachtige tweede plaats dus om trots op te zijn met elkaar. Maar…er ligt dus weer een uitdaging voor ons klaar.

Het juryrapport luidde als volgt: Tollebeek heeft een gewone entree. Wat indruk maakt is het centrum. Wat ziet dat er goed uit. Beide keren een dikke plus. Jammer dat het prieel op de kade met een lint afgesloten is. De perken zijn prima onderhouden en ook het maaiwerk is goed. De scholen liggen er goed bij. Het industrieterrein is op orde. We vinden bij de tweede keuring iets zwerfvuil en tuinafval. Geen bespuitingen. Mooie sportaccommodatie en verenigingsgebouwen. Al met al: een hele goede indruk.

De tuinenkeuring vond dit jaar plaats in juni in de zuid westelijke helft van de polder en een deel van Emmeloord. Ook Tollebeek is dit jaar door de juryleden bezocht. De ‘winnaars’ van de diverse categorieën zijn: kleine tuin dorp: Fam. Dooper, grote tuin dorp: de prairietuin, tuin arbeiderswoningen: Fam. Hack, boerderijtuinen: Fam. Braam.

Op 24 september a.s. zal de jaarlijkse Burendag weer plaatsvinden. Op diverse plaatsen in het dorp zullen buurtverenigingen hun activiteiten houden. Als Dorpsbelang pakken we dit jaar twee projecten aan, te weten; het schilderen van de Eendenkooi en het schilderen en plaatsen/inplanten van bloembakken bij de urnenmuren. Vind u het leuk om ons hierbij te assisteren, dan bent u vanaf 9 uur van harte welkom bij de Eendenkooi, de koffie staat dan klaar.

Hartelijke groet,
Lammechien Hack
Dorpsbelang Tollebeek


Beste Dorpsbewoners

(05-09-2016)

Gelukkig heeft de zomer toch nog een paar weken mooi weer gegeven, mooi in de laatste week van de zomervakantie. In deze week heeft het S.V.A weer mooie activiteiten georganiseerd voor de jeugd van Tollebeek; een mooie kinderdisco, waterspektakel en een actieve viswedstrijd. Goede initiatieven van een aantal actieve en betrokken dames. Ook hebben we in het dorp deze laatste week gezellige Buurt barbecueën gezien in het dorp zelfs in een aantal wijken met een tentenkamp voor de kids.

Komend weekend 10 september staat Tollebeek ook weer op de kaart tijdens de Fish Potato run. Kom allen kijken om de deelnemers waaronder diverse Tollebekers aan te moedigen. In Tollebeek vindt traditioneel ook de start van de halve Fish Potato run plaats.

Vers van de pers hebben we als Dorpsbelang na eerdere teleurstellende berichten deze week toch een positief bericht ontvangen van de gemeente over het principe verzoek tot bestemmingsplanwijziging voor de locatie van de Mariaschool. De projectontwikkelaar Sloterwijk en Heinen kan nu (ovb van het ontvangen van de schriftelijke bevestiging) met hun ontwikkelingsteam starten om het project verder vorm te gaan geven. Uiteraard met als basis de ambitie nota die dorpsbelang samen met dorpsbewoners heeft gemaakt. Een hele mooie stap maar we zijn er nog (lang) niet. Na het principe verzoek zal nu een definitief bestemmingsplan wijziging aangevraagd worden. Deze procedure wordt zsm opgestart, maar duurt ongeveer één jaar. Nog even geduld. Ben je geïnteresseerd  dan kun je contact opnemen met Bas Heinen van makelaardij Sloterwijk en Heinen.

Afgelopen maand zijn we ook gestart met de windmolengeld commissie. Commissie bestaande uit Stephanie Boons, Jan Hermsen, Jessica Langedijk, Jan Swart, Marianne Buijsse-Tilburg en Hessel Kingma. In deze eerste vergadering hebben we de taken verdeeld en de richtlijnen vastgesteld. Deze worden binnenkort gecommuniceerd. In mei dit jaar hebben we de eerste bijdrage van € 10.000,-  ontvangen. Binnen de commissie denken we na hoe we dit geld op een juiste manier kunnen besteden. Bijvoorbeeld aan onderhoud van eigendommen van het dorp, een verenigingen fonds en aparte projecten. Hebben jullie ideeën dan kunnen deze worden gemaild naar windmolengeld@tollebeek.nl. Dien het in..…..want het geld moet elk jaar op!!

Ook nog goed om onder de aandacht te brengen is de burendag op 24 september. Vrijwilligers zijn altijd welkom op deze dag.

Met vriendelijke groet,

Hessel Kingma

Dorpsbelang Tollebeek

 


Beste Tollebekers,
(28-6-2016)

Ook ik mag een stukje schrijven, voor het dorpsblad De Bazuin,
Sinds afgelopen voorjaar zit ik in het dorpsbelang van het mooie dorpje Tollebeek,
en dat houdt ook in, dat je om de beurt een stukje mag schrijven, over waar wij ons in het dorpsbelang allemaal mee bezig houden.

Nou ik tref het, want wat hebben we afgelopen week, een fantastisch Dorpsfeest mogen ervaren,
Een geweldige Feestcommissie, die een programma had georganiseerd voor jong en oud.
Ik woon nu zelf ook sinds kort in het dorp Tollebeek, en we verbaasde ons erover, in watvoor actieve buurtvereniging we terecht zijn gekomen,  de buurtapp, was rood gloeiend, zoveel werd er overlegd,  maar het belangrijkste  motto was : we gaan samen voor de gezelligheid, en dat hebben we zeker behaald.

Wat betreft het dorpsfeest,  wil ik toch 3 prachtige onderdelen benoemen, en dat was toch op woensdagavond het Pop-Up restaurant, De Feestcommissie was in gepaste kledij, in de kleuren zwart en wit, we werden ontvangen met een glaasje champagne,en de tent was daarbij omgetoverd, tot een laten we zeggen 5 sterren restaurant,   gezellig tafelen met je dorpsgenoten, we hadden allemaal een plaatsje toegewezen gekregen, dus zo maak je ook weer eens contact met andere dorps mensen,
Een geweldig heerlijk diner, natuurlijk klaargemaakt door de Tollebeekse  Horeca Fam Merks,
Met daarbij als muzikale omlijsting een Piratenkoor uit Emmeloord, wat de nodige sfeer bracht.
Ze konden natuurlijk niet tippen aan “Nat Zat” HaHa, maar een gegeven paard mag je nooit in de bek kijken he,

Op de Donderdagmiddag werd er een diner aangeboden aan de leeftijd 60 plus, Ook deze  fantastische maaltijd, was bereid door een aantal  vrijwilligers uit Tollebeek, een heerlijk 4 gangen diner, waar 45 mensen van hebben genoten, en na afloop was er nog live muziek, om gezellig bij na te praten

Vervolgens op de donderdagavond het creatief beeldhouwen van onze dorpsgenoten,
Ik heb zelf niet zoveel met creativtieit,  maar ik heb mijn ogen uitgekeken hoe actief iedereen hiermee aan de gang ging,
Ik zat zelf in de jury, en vond het ontzettend moeilijk om dit te beoordelen, voor mij waren er veel winnaars, maar de varieteit, wat men ervan maakte, was groots,
Plus daarbij op hetzelfde terrein nog even vogelschieten, wat ook de sfeer echt gezellig maakte.

Tot slot de Bonte avond het spectaculaire van het hele dorp, ook weer een avond voor jong en oud,
Onvoorstelbaar waar iedereen dan toch weer mee ten tonele komt, met iedere buurtvereniging weer op zijn eigen manier.
De famile Flodder  behaalde de ere plaats,
Het thema “Doe eens Normaal ” past bij ons dorp, dat kun je op velerij manieren uitleggen,
Maar doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, en respecteer een ieder zoals hij of zij is.
Nogmaals Feestcommissie van Tollebeek,ik heb niet alle onderdelen benoemd, maar nogmaals hartelijk dank voor alles wat jullie hebben georganiseerd voor ons dorp, een programma top, plus daarbij alle vrije uren die jullie hieraan hebben besteed, ik gebruik dit woord niet veel maar voor jullie ”Chapeau
En natuurlijk geldt dit ok voor alle vrijwilligers, die hun handen hebben uitgestoken, voor dit gezamelijke feest.
Alle foto’s die gemaakt zijn, tijdens het dorpsfeest, zijn terug te vinden op de website van Tollebeek.
Zo kun je in ieder geval nog even nagenieten.

Tot slot wil ik nog een klein puntje benoemen, ons dorp groeit, en we krijgen steeds meer mensen in ons dorp van klein tot groot, probeer allemaal vooral in het verkeer en op straat, om elkaar te denken, afgelopen periode zijn er 2 ongelukken gebeurd in ons dorp, waarbij na een ongeval,  kleine kinderen opgenomen moesten worden in een ziekenhuis, laten we als bestuurders voorzichtig rijden in het dorp, en daarbij laten we ook met z.n allen goed omkijken en oppassen op onze kleine kinderen.
Het moet veilig kunnen zijn in ons dorp, laten we daar met z.n allen om denken, en aan meewerken.

Bij deze wens ik iedereen een hele fijne vakantie toe, en natuurlijk weer goed en gezond  thuiskomen

In ons gezellige, vertrouwde, normale,  dorpje Tollebeek.

Groetjes:  Helma Remijn


Hallo dorpsgenoten,
(8-6-2016)

Het aftellen is voor een aantal dorpsgenoten begonnen: de eindexamens zijn achter de rug en de uitslag laat nog een weekje op zich wachten. Spannende tijden! Dit geldt ook voor die studenten die nog de laatste punten binnen sprokkelen om hun eerste jaar te halen. En die laatste loodjes…die wegen altijd net wat zwaarder! Tussen het nakijken van stageverslagen door kwam er ineens een reminder (ja, ook docenten vergeten wel eens wat): het was weer tijd voor een stukje voor de dorpskrant. Even schakelen, van ‘de theorie’ zo de praktijk van Tollebeek in! Want in Tollebeek staat niets stil…er is veel gebeurd en de gezellige, actieve juni is net begonnen!

Doe maar normaal!
Wat iedereen stiekem wel eens denkt, mag van 15-18 juni in praktijk worden gebracht tijdens het jaarlijkse dorpsfeest! De feestcommissie is er maar weer druk mee! Voor iedere leeftijd is er weer wat wils…een feest voor het hele dorp dus!

Bezoek van de raad…
Maandagavond 6 juni (als u dit leest, is dit achter de rug) bezoek de raad ons dorp. Het leek ons goed om hen eens rond te leiden, te laten zien en bij te praten over alles wat Tollebeek te bieden heeft, ontwikkeld heeft de afgelopen jaren, hoe dat proces verliep in samenwerking met de gemeente etc. etc. Kortom: altijd goed om onderlinge contacten goed en open te houden en met elkaar door te praten over leefbaarheid in het dorp.

Leefbaarheid voor (vitale) ouderen
Dorpsbelang heeft gesproken met Jacqueline Kloosterboer, buurtwerker in o.a. Tollebeek. In dit gesprek hebben we ons m.n. gericht op leefbaarheid in het dorp voor ouderen. We kwamen al snel tot de conclusie dat Tollebeek een dorp is waar veel initiatieven genomen zijn voor gezamenlijke activiteiten/bezigheden die bijdragen aan (sociale) leefbaarheid. Mooi!

Hierbij stelden we ons wel de vraag of echt alle ouderen bereikt worden en hoe het zit met mensen die ondersteuning nodig hebben bij kleine ‘klusjes’ of vervoer. De inschatting is dat er al veel door buren / kerk / gedaan wordt, maar het zou goed zijn dat iedereen in het dorp terug kan vallen op lichte ondersteuning door anderen én dat vraagverlegenheid voor hulp gesignaleerd wordt. Hier hebben we een gezamenlijke taak in als dorp. Evenals het bereid zijn om voor die mensen die geen contacten hebben met kerk/verenigingen/activiteiten toch vrijwillig een klusje te kunnen doen. De kunst is nog: hoe bereiken we elkaar? Dat antwoord hebben wij ook (nog) niet; mocht u ideeën hebben, dan horen we het graag!

 Contactavond buurtverenigingen
De jaarlijkse avond met een afvaardiging van de buurtverenigingen is geweest. Meer hierover vindt u verderop in deze Bazuin.

 Aanlegsteigers
Eind mee heeft een afvaardiging van de 10 dorpen om tafel gezet met de Provincie over het ligplaatsenbeleid. Conclusie van dit gesprek was dat:

 • de provincie binnen 10 dagen (mits dat juridisch mogelijk is) een verkeersbesluit zal nemen om enkele gemeentelijke afmeervoorzieningen (waaronder bij Tollebeek) met borden als passantensteiger (3 x 24 uur) aan te merken;
 • op korte termijn zal de vereniging Dorpsbelang Tollebeek met de provincie ter plaatse kijken over ontwikkelingen (provincie heeft behoefte aan trailerhellingen en deze locatie leent zich daarvoor) en eventuele nieuwe functies (meer afmeercapaciteit).

 

Boerderijen in beeld
Enige tijd geleden heeft u gelezen/gehoord dat wij op zoek waren naar enthousiastelingen die mee willen denken met / een bijdrage willen leveren aan het zogeheten boerderijenboek. Waar bijvoorbeeld Dronten er al één heeft samengesteld – en ik kan u zeggen, dat is enorm interessant en leuk om te lezen – wil de Noordoostpolder hierin volgen.

9 juni zitten we met een groep uit de polder om tafel om de eerste ideeën uit te wisselen: als pionierskleindochter word ik persoonlijk altijd erg blij van dit soort initiatieven! Mooi om de geschiedenis van de Noordoostpolder op deze wijze in beeld te brengen!

Mocht u nog interesse hebben om een bijdrage te leveren, meld u aan bij dorpsbelang.

Tot slot…
Namens Dorpsbelang wens ik iedereen een geslaagd dorpsfeest, de Feestcommissie succes met de laatste voorbereidingen en rond 16 juni hoop ik op veel wapperende ‘geslaagd!’-vlaggen!

Namens Dorpsbelang Tollebeek,
Marianne Buijsse-van Tilburg


Beste Tollebekers,
(18-5-2016)

Het heeft even geduurd maar als ik dit schrijf hebben we al weer een paar mooie zomerse dagen gehad. Dagen die door velen van u goed zijn besteed. De boeren konden weer aan de slag waardoor de uien, bieten en aardappels weer aan de grond konden worden toevertrouwd.
Ook de tulpenmozaïekcommissie heeft in korte tijd weer veel werk verzet en een prachtig mozaïek aan de Urkerweg geplaatst. Dat geeft onze loswal weer een mooie aanblik, zeker nu er nog steeds geen plezierjachten mogen aanmeren.
Hierover zijn we echter nog steeds druk in overleg met de provincie, waarbij wij volledige steun krijgen vanuit de gemeente. Samen met het 10 Dorpenoverleg (lees: voorzitter en plaatsgenoot, Jaap Naaktgeboren) hopen we op 25 mei in een overleg met gedeputeerde Dhr. J. Lodders, de laatste kreukels glad te strijken.

Heeft u het gelezen? Onze Groengroep bestaat alweer 10 jaar!!
Een hele prestatie, immers om een groep harde werkers bij elkaar te roepen lukt in Tollebeek wel, om zo´n groep meer dan 10 jaar in stand te houden is knap werk! Elke woensdagochtend zijn ze actief in het dorp, overal kom je ze tegen. Het is echt geweldig wat deze mannen voor het dorp betekenen. Uiteraard worden zij daarin flink gesteund door de dames die elke keer weer de koffie verzorgen (en misschien zit daarin wel het geheim van onze fitte vutters!)

Wie ook goed bezig waren afgelopen weekend, waren de steptalenten van Tollebeek! Hoewel het in het verleden nogal eens moeilijk was om voldoende steppers bijeen te krijgen heb ik gehoord dat er dit jaar een selectie gemaakt moest worden. Om niet buiten de boot te vallen moest er dus flink getraind worden, en dat hebben we zien gebeuren. Regelmatig kwamen de steppers langs over de fietspaden rond Tollebeek, en het heeft geholpen! TOP!!

Afgelopen tijd hebben we afscheid kunnen nemen van onze wijkagent Jan van Benthem. Jarenlang was Jan voor ons dorp een vertrouwd gezicht, niet moeilijk doen en vooral de zaken praktisch oplossen, dat was Jan op het lijf geschreven. Jan nog bedankt voor de fijne samenwerking!
26 Mei gaan we weer om de tafel met afgevaardigden van de buurtverenigingen en het IGW. Op deze avond zullen beide nieuwe wijkagenten, Albert Beima en Mark Cobussen zich voorstellen. Het thema op deze avond is “veiligheid” en zal met name gaan over inbraakpreventie. Ook zal de Feestcommissie nog even bijpraten over het aanstaande Dorpsfeest.

Ja en dan heeft u het in de kranten kunnen lezen, de dorpen langs de westkant van de polder krijgen van de Windkoepel 20 jaar lang elk jaar € 10.000, — te besteden aan duurzame projecten in het dorp liefst gerelateerd aan de dorpsvisie. Een prachtig gebaar van de Windkoepel, maar het brengt ook een boel verantwoordelijkheden met zich mee. Als Dorpsbelangbestuur zijn wij ons daar terdege bewust van. Er moeten plannen gemaakt worden en deze moeten gerealiseerd worden. Een klus die wij als Dorpsbelang niet alleen kunnen dragen, daar hebben we uw hulp voor nodig. Samen ideeën bedenken en ze gezamenlijk tot uitvoer brengen dat wordt de uitdaging voor ons en onze inwoners.

Ook zijn we nog druk bezig met de invulling van de locatie van de voormalige Mariaschool. Een lastig traject maar na overleg met de wethouder hopen we ook hier wat meer vaart achter te kunnen zetten. Ook streven wij ernaar dat het oude gebouw zeer binnenkort gesloopt zal gaan worden maar of dat ook gaat lukken… we hebben het helaas allemaal niet zelf in de hand en wetende dat dit toch projecten zijn van lange adem gaan we gestaag door.

Vriendelijk groeten,
namens Dorpsbelang Tollebeek,
Jan Swart


Beste dorpsgenoten,
(2-5-2016)

De lente is eindelijk goed op gang gekomen, iedere dag zie je de bomen en struiken dichter worden door het blad dat zich nu snel laat zien. Ook in de tuin schieten de planten de grond uit en kan ik inmiddels goed zien waar nog wat verplant, gescheurd of iets aangevuld moet worden. Heerlijk al dit jonge groen dat na een lange winterslaap weer fris boven de grond komt. De voorjaarsbollen geven al lekker kleur aan de tuin, de bestrating is weer door manlief onder handen genomen met de hoge druk spuit, alles weer lekker schoon en klaar voor een nieuw tuinseizoen. Ik heb er weer zin in.

Afgelopen weekend hebben we weer een enorm aantal lopers in Tollebeek mogen binnen halen en ook weer uit mogen zwaaien tijdens de passage van de 11-dorpen loop. Het was koud, gelukkig overwegend droog, maar met een harde wind waardoor veel lopers misschien niet de tijd hebben gelopen die ze voor ogen hadden, maar de gezelligheid van dit grootse evenement, waarbij toch in totaal zo’n kleine 1000 mensen! actief zijn als loper/begeleider, maakt dit vast wel weer goed.

 

Op het moment dat je dit leest staan we weer voor de uitdaging om met elkaar een mooi tulpenmozaïek te maken. Op donderdagavond 28 april verzamelen we om 18.00 uur bij de schuur aan het Revier 2 en gaan dan eerst tulpen koppen bij diverse percelen in de buurt en daarna een begin maken met het steken van het mozaïek. Op vrijdagmorgen maken we het karwei af. Vind je het leuk om ons hierbij te helpen dan zien we je graag… vele handen maken licht werk en het is ieder jaar weer erg gezellig om zo met elkaar van al die losse tulpenkoppen een mooi mozaïek te maken.

Op zaterdag 30 april zal het jaarlijkse eiergooi kampioenschap, georganiseerd door N.E.T.,  weer plaatsvinden op de ijsbaan in Tollebeek. Vanaf 15.00 uur zal de strijd weer losbarsten en vliegt het struif je weer om de oren. De kinderen kunnen deze middag ook actief zijn op het springkussen of zich laten schminken in de huifkar. Na het eiergooien wordt de middag voortgezet met een mega bbq en afterparty in de feesttent. De muziek zal deze avond verzorgd worden door The Rousers.

Het merendeel van het buitengebied heeft op dit moment een trage internetverbinding. FiberFlevo is een regionaal initiatief dat zich inzet voor een glasvezelnetwerk in het buitengebied van o.a. Tollebeek. Om het glasvezelnetwerk te kunnen realiseren, is een deelnamepercentage van 60% nodig. Tot en met maandag 16 mei 2016 hebben de bewoners en ondernemers in het buitengebied de mogelijkheid om zich aan te melden. Op maandag 16 mei 2016 wordt de balans opgemaakt; is de 60% gehaald in de gehele Noordoostpolder? Alleen dan zal er glasvezel komen! Op dinsdag 10 mei organiseren zij een informatieavond in De Goede Aanloop. Om alle bewoners en ondernemers in het buitengebied rond Tollebeek goed te kunnen informeren, nodigen ze je daar graag voor uit. De avond zal om 19.30 aanvangen. Noteer de datum vast in de agenda!

Met hartelijke groet,
Namens Dorpsbelang Tollebeek

Lammechien Hack


Beste Tollebekers,
13-4-2016

De komende tijd verwachten wij enige reuring in Tollebeek. Op 16 april ontvangen wij de

11-dorpen lopers weer op de Hubertusplaats. Dorpsbelang zal de lopers, die vanuit Nagele komen, ontvangen met een broodje en een drankje. Om 12.25 uur zullen de lopers in Nagele starten en zij worden uiterlijk om 12.55 uur in Tollebeek verwacht. Om 13.00 uur mogen de volgende groepen dan richting Espel starten.

Aan de bewoners van de St. Hubertusplaats en de Nimrodstraat vragen wij net als andere jaren om voor de lopers de vlag uit de hangen. De lopers aanmoedigen wordt ook altijd weer op prijs gesteld.

Het bovenstaande betekent dat ook het Tulpenfestival in de Noordoostpolder zal losbarsten.

De mozaïekgroep heeft het ontwerp klaar en hoopt dat jong en oud op donderdagavond en vrijdagmorgen weer komen helpen om een mooi tulpenmozaïek op de Loswal neer te zetten. Aanmelden kan nog steeds bij: db@tollebeek.nl.

Als ik dit schrijf staan de tulpen nog maar net boven de grond en is al wel duidelijk dat het mozaïek met een beetje geluk pas op 22 april te zien zal zijn. De organisatie van het Tulpenfestival heeft al aangegeven dat het misschien nog wel een week opgeschoven moet worden. Houdt dus a.u.b. de website en de social media in de gaten. Zodra wij meer weten zullen wij het melden.

Nog even en dan vieren wij met z’n allen weer Koningsdag. De feestcommissie heeft een mooi programma gemaakt. Het ochtendprogramma is als vanouds en de auto-oriëntatierit is nieuw dit jaar. Ben benieuwd wie hier allemaal aan mee gaan doen. Voor de gezelligheid met dorpsgenoten gaan carpoolen lijkt mij ook geen gek idee. Iemand meenemen die zelf (niet meer) auto rijdt is ook een optie. Wie neemt het initiatief?

In de nacht van 26 op 27 april komen de deelnemers van de 80-kilometer lange Kennedymars tussen 03.00 en 08.30 uur door ons dorp. Hulp in Tollebeek (Naaktgeboren) of bij het Schapenpad is nog steeds welkom; neem hiervoor contact op met Marjolein Top – marjolein@toptollebeek.nl.

30 maart openden Iris Ekkelenkamp (12), Sterre From (8) en Ayden van Dijk (4) samen met wethouder Hans Wijnants officieel SWS De Sprang. Gasten en genodigden (waaronder een afvaardiging van Dorpsbelang) kregen een rondleiding door de school en konden met eigen ogen zien hoe mooi de school is geworden.

Onlangs is de Wilde Boekenkast schoongemaakt en er staat een compleet nieuwe collectie in. Wat ons opvalt is dat er met name tussen de kinderboeken regelmatig ruimtes vallen. Ons dringende verzoek is om toch wel heel graag de boeken te ruilen en dus niet te vergeten de oude terug te zetten!

Als er iemand is die dankzij de voorjaarsschoonmaak nog boeken heeft staan – graag een mailtje naar wb@tollebeek.nl en wij maken dan graag een afspraak.

Voor wat betreft het aanmeren bij de Loswal kunnen wij melden dat er binnenkort een overleg tussen de 10-dorpen en de provincie is. Passanten mogen maximaal 3x 24 uur  gebruik maken van de aanlegsteigers, verwacht wordt dat dit niet meer gaat veranderen. Over andere zaken (tuinen/steigers) aan het water moet nog wel overlegd worden. Dit speelt met name in Emmeloord en enkele ander dorpen.

Tijdens een overleg met Mercatus kregen wij o.a. te horen dat Mercatus na de zomervakantie een bijeenkomst voor de huurders in Tollebeek wil organiseren. Zij kunnen dan meedenken en -praten over b.v. onderhoud, leefbaarheid en andere (ver)huurderszaken.

Verder kan ik, wat betreft schaliegas, melden dat boringen tot en met 2023 niet aan de orde zijn. Toch sluit minister Kamp niet uit dat er in 2018 wetenschappelijke (proef)boringen in de Noordoostpolder? gepland gaan worden.

Samenwerkingsverband Tegengas blijft aandringen op een verbod op het (proef)boren naar schaliegas en hoopt dat de minister de kosten die hiermee gepaard gaan gaat inzetten voor onderzoek en innovaties op het gebied van duurzame energie.

Met het oog op de verkiezingen van 2017 wordt geprobeerd de politieke partijen opnieuw te benaderen met de vraag of zij het verbod op schaliegas in hun partijprogramma’s willen opnemen. Wordt vervolgd!

Met vriendelijke groet,
Namens Dorpsbelang Tollebeek
Ali Landman-Bijsterbosch


Beste dorpsgenoten

(27-3-2016)

Het is alweer eind maart, het voorjaar is begonnen. Het is ’s morgens en ’s avonds is het weer langer licht. De temperatuur gaat weer omhoog. Het gras gaat weer groeien net als alle andere planten en bomen. Omdat het deze winter veel heeft geregend en het de afgelopen weken nog koud was komt het voorjaarswerk op het land laat op gang. Vorig jaar waren  op veel plaatsen de zaaiuien en suikerbieten al gezaaid.

Tijdens NL Doet en de dorpsschoonmaak was het ook nog vrij koud. We hebben deze dag de boeidelen van de Kluis aan de Fazantendrift vervangen en is de opgang naar de deur gerepareerd. Bij het Tempeltje aan de loswal is begonnen met het schilderwerk en de restauratie van de hekken. Verder word er nog verlichting aangelegd zodat het Tempeltje ook in het donker een mooie aanblik heeft. Dit alles is mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers en sponsoring van diverse ondernemers.

Ook de dorpsschoonmaak is weer afgerond. Vele schoolkinderen hebben op vrijdag al een begin gemaakt met de schoonmaak. Op zaterdag gingen de dorpsbewoners hier nog mee aan de slag. De gemeente was beide dagen ook aanwezig voor de afvoer van het verzamelde vuil. Iedereen heeft nu weer een steentje bijgedragen aan het mogelijk prolongeren van de titel “Mooiste Polderdorp”. Iedereen die heeft meegeholpen bedankt daarvoor.

Na het plaatsen van een tweede Urnenmuur door de gemeente heeft de Groengroep de bestrating hersteld. Het ziet er weer keurig uit. De prairietuin bij de fontein is ook weer gesnoeid en kan weer uitlopen tot een weelderig bloeiend geheel, naar mijn mening een aanwinst voor het dorp en een zeer mooie entree.

Bij de start van de Kunstroute heeft de gemeente op verzoek van de initiatiefnemers een terras aangelegd met plaats voor een door het IGW aangeboden picknickset. Deze set moet alleen door ons zelf in elkaar gezet worden. Wie hier zin in heeft mag zich melden bij Bas Odding.

Verder zijn we druk in overleg met de gemeente en provincie over herstel van de vlonder bij het Tempeltje.

Er is overleg met de 10 dorpen over een digitaal dorpsplein wat misschien word uitgerold over de Noordoostpolder.

Verder ook nog overleg met gemeente over de huisvesting op de plaats van de Mariaschool.             We zijn gezamenlijk met het 10 dorpenoverleg in gesprek met de provincie over het aanmeerbeleid van pleziervaartuigen in kanalen en aan steigers en loswallen.

Ook glasvezelaanleg voor snel internet in het buitengebied houd ons bezig.

Zoals u ziet zeer veel drukte en inspanning, alleen nog geen concrete resultaten.
Wij proberen om dit alles zo gunstig mogelijk voor ons dorp te laten verlopen.

Met  vriendelijke groet,
Namens Dorpsbelang Tollebeek
Bas Odding     


 

Beste Tollebekers,
(15-03-2016)
Op het moment dat ik dit artikel schrijf zijn we druk in de voorbereiding voor de dorpsschoonmaak, projecten met NL doet waaronder het opknappen van het Tempeltje. Allemaal bezigheden om het dorp weer mooier en schoner te maken. Dit geeft direct weer een positief gevoel dat het voorjaar bijna is begonnen.  De akkers kunnen dan weer worden ingezaaid, mits het wel wat droger wordt……!!! Regen hebben we deze zogenaamde winter genoeg gehad.
Afgelopen jaarvergadering hebben Lidy en Joop afscheid genomen als bestuurder binnen het dorpsbelang. Joop is jarenlang onze dorpscorrespondent geweest op de radio bij omroep Flevoland. Afgelopen woensdag had ik de eer om dit van hem over te mogen (of was het moeten) nemen. Een mooie ervaring om live wat over de ontwikkelingen in Tollebeek op de radio te mogen vertellen. Heeft iedereen Jan Swart ook gezien bij Omroep Flevoland in een item over het bootjesbeleid van de provincie. Vanuit meerdere dorpen waaronder Tollebeek is de discussie binnen het tiendorpen overleg opgestart om het strenge bootjes beleid van de provincie te versoepelen. Een afvaardiging gaat binnenkort met de provincie in overleg om de mogelijkheden te bespreken. Wij zien als gastvrij Tollebeek de bootjes aan loswal graag weer terug.
Afgelopen maand is de Urnenmuur op de begraafplaats ook verdubbeld. Een mooi resultaat van meerdere jaren inspanning in de lobby richting de gemeente. Goede samenwerking en aanhouden van je wensen dan bereik je het beste resultaat.
Afgelopen jaar is al meerdere keren geschreven over de ontwikkeling van levensbestendig wonen op de locatie van de Mariaschool. In samenwerking met Sloterwijk en Heinen Makelaars hebben we als dorpsbelang een principe verzoek voor een bestemmingsplanwijziging ingediend bij de gemeente. Inmiddels hebben we na een evaluatiegesprek een tweede aangepaste versie ingediend en zijn we in afwachting van de definitieve reactie, waarna we weer vervolgstappen kunnen zetten.
Kortom wordt vervolgd

Vriendelijke groet
Namens Dorpsbelang Tollebeek
Hessel Kingma

 


 

Beste dorpsbewoners,
(03-02-2016)
En toen was het ineens winter in Tollebeek! Van de week een laag sneeuw, tijdens het schrijven van dit stukje valt er in plaats van de verwachte sneeuw een hoeveelheid hagel…zou het dan toch nog een échte winter worden?

In Tollebeek doen we niet aan een winterslaap; er gebeurt weer genoeg in en om ons dorp!

Voorzien in vastgoed…

De gemeente Noordoostpolder is dit jaar gestart met het project ‘Voorzien in Vastgoed’. De gemeente wil samen met de dorpen een meerjarenplan ontwikkelen voor het vastgoed in de gemeente.
Per dorp wordt een uitvoeringsplan gemaakt. Dit wordt samen met de betrokkenen van de diverse accommodaties in het dorp gedaan.
Begin februari vindt een eerste oriënterend gesprek hierover plaats.

Actieve jeugd!
Eind vorig jaar hebben een aantal enthousiaste jongeren een avond met elkaar (onder leiding van Stephanie Boons en Alice Leijten) om tafel gezeten om een vervolg te geven aan dat wat begin van 2015 in gang is gezet: leefbaarheid voor jeugd. Naast het hebben van een skatebaan in Tollebeek, had de jeugd meerdere wensen. Eén van die wensen: een leuke activiteit organiseren voor alle middelbare school jeugd van Tollebeek. Wát een ideeën kwamen er die avond naar voren!
Keuze genoeg! Eén idee wordt door deze groep jongeren verder uitgezocht. Ze hopen in het voorjaar een vrijdagavondactiviteit voor de jeugd te organiseren; mede mogelijk gemaakt dus door de jeugd!

Tollebeek doet!
Op 11 en 12 maart 2016 is het jaarlijkse NL doet. Tollebeek zou Tollebeek niet zijn, als op 12 maart de handen niet uit de mouwen worden gestoken. Het tempeltje en de kluis worden deze dag opgeknapt. U bent van harte welkom om samen met ons deze klus te klaren.

Gastvrij Tollebeek
Dit jaar heeft Tollebeek de eer om alle dorpen welkom te heten voor de 10-dorpenoverleggen. Ook ontvangen we dit jaar de raadsleden in Tollebeek. De vergaderingen vinden plaats in de PKN kerk en Jan Swart is vicevoorzitter voor 2016.

Vergadertijd….jaarvergadering 2016
Zoals eerder al aangekondigd: donderdag 18 februari bent u allen weer van harte welkom in De Goede Aanloop voor de jaarvergadering. De notulen en agenda treft u verderop in deze Bazuin aan.
Tot dan!

Samen eten…
Mooi om te zien dat ook in 2016 er ‘gewoon weer’ gezellig samen gegeten wordt. De Soos, Stichting Welzijn Ouderen en De Zonnebloem laten wederom weer zien dat krachten bundelen mooie dingen in ons dorp oplevert. Er wordt goed gebruik van gemaakt. Logisch, want wat is er gezelliger dan samen een hapje eten en bij te praten?

Lid worden / adreswijziging?
Wilt u lid worden van dorpsbelang en/of van de Bazuin, dan kunt u zich aanmelden via bazuin@tollebeek.nl of db@tollebeek.nl.
Bent u verhuisd? Uw adreswijziging kunt u doorgeven via bovenstaande adressen.

Namens Dorpsbelang Tollebeek,

Marianne Buijsse-van Tilburg


 

Beste Tollebekers,
(12-01-2016)
Als ik met dit stukje begin te schrijven hebben we net weer een geweldige Nieuwjaarsreceptie achter de rug. We mochten weer velen van u ontmoeten, fijn om te zien hoe groot de saamhorigheid in ons dorp is.
Ook deze keer mochten we Mevr. Hulsebosch weer als oudste inwoonster huldigen. Het lepeltjeskind, Jariën de Boer, kon zelf helaas niet aanwezig zijn maar zijn gelukkige vader was aanwezig om het lepeltje, rompertje en de bloemen in ontvangst te nemen.
Daarna stroomde het podium vol met de kampioenen. Voor even waren zij weer het middelpunt van de zaal. Na de kampioenen was het Ineke Zuidema die welverdiend plaats mocht nemen op de stoel. Ineke is een van de krachten die al heel veel jaren actief is voor de oudere inwoners van Tollebeek. Met name haar jarenlange inzet voor de Zonnebloem en haar inzet voor het project “Samen eten” hebben er voor gezorgd dat Ineke op de stoel plaats mocht nemen.

Ook dit jaar heeft de feestcommissie weer een mooi thema bedacht voor het dorpsfeest. De verschillende buurtverenigingen kunnen nu al vast ideeën gaan verzamelen voor een originele presentatie met als thema “Doe maar normaal”.

Dit jaar was er weer veel gehoor gegeven aan de oproep om waar ook ter wereld, een Tollebeek sticker te plakken, er een foto van te maken en deze op te sturen naar website@tollebeek.nl.
Met name onze Tollebeker “wereldreiziger” Albert Kramer had hier goed gehoor aan gegeven maar kon niet het befaamde “Tollebeek-welcome-home pakket” mee naar huis nemen. Deze eer ging naar Anneke Tulp die met een mooie foto veruit het hoogst aantal punten wist te scoren. Ook komend jaar roepen we iedereen weer op om hier aan mee te doen, stickers zijn verkrijgen bij van Slooten-Attent en bij leden van dorpsbelang.
Als klap op de vuurpijl nam het team van Thomasvaer en Pieternel weer de nodige dorpsbewoners op een leuke manier op de hak. RTL Boulevard werd even omgebouwd tot Thomasvaer Boulevard en de ludieke acties werden weer ten tonele gebracht.
Gezamenlijk werd er nog even met de hele zaal geproost op het nieuwe jaar waarna het nog lang gezellig bleef onder genot van de muziek van Sister Sound.

Ja en zo zijn we het nieuwe jaar in ieder geval weer goed begonnen.
Als dorpsbestuur zijn we ons alweer druk aan het voorbereiden op de jaarvergadering. Deze zal gehouden worden op donderdag 18 februari a.s. en we hopen ook dan weer op een grote opkomst.
De plannen voor de locatie van de oude Mariaschool zal op deze avond ook de agenda staan. We hebben Bas Heinen van SH-makelaars gevraagd hier iets meer over te komen vertellen.
Als u dit leest zitten de leerlingen van De Sprang nu allemaal samen op de nieuwe locatie aan de Fazantendrift. Het was voor het team een moeilijke periode om te werken op 2 verschillende locaties. Hopelijk zijn ze dat straks snel vergeten in het vernieuwde gebouw. Ook bij “Op de Wieken” is gewerkt aan de herkenbaarheid door een nieuwe logo aan te brengen aan de voorzijde. Zo hebben we straks in Tollebeek de beschikking over 2 mooie moderne scholen waar de leerlingen zich prima thuis zullen voelen.

Dan nog de vraag, gaat het nog vriezen dit jaar? Kan er straks geschaatst gaan worden op onze mooie ijsbaan? Wie het weet mag het zeggen, hoewel ik geen schaatser ben hoop ik het van wel. Het is altijd weer een gezellige drukke bedoening op de ijsbaan waar vele Tollebekers elkaar weer ontmoeten. En elkaar samen ontmoeten kunnen we niet vaak genoeg doen in ons mooie Tollebeek.

Vriendelijk groeten,
namens Dorpsbelang Tollebeek
Jan Swart

 Beste Tollebekers,

(17-12-2015)

Laat in de herfst al weer, de laatste gewassen worden van het land gehaald en vele boeren
zijn druk doende om de lege kavels te ploegen. Lange (meestal) rechte voren, mooi om te
zien. Ook in mijn eigen tuin is er rust. Af en toe nog een rondje om onkruid weg te halen
(want dat blijft groeien met deze hoge temperaturen) maar verder laat ik de tuin nu lekker
voor wat het is. De vele uitgebloeide bloemen en zaaddozen zijn gedurende de komende wintermaanden heerlijke voedselbronnen voor vele mussen, vinken, kool- en pimpelmeesjes, merels, af en toe de bonte specht en ook de eksters die zich hier al jaren thuis voelen.
Deze laatste soort vind ik zelf wat minder, ze zijn prachtig om te zien, maar het zijn grote
‘rovers’ en verjagen de kleinere soorten, maar ja, wat doe je hier aan? Ik weet wel iets,
maar…….. vogelschieten houden we toch maar exclusief voor het dorpsfeest. Zelfs de poezen
wagen zich niet aan deze luidruchtige exemplaren, die houden het liever bij de ‘kleintjes’.
Ieder jaar ben ik weer blij als het roodborstje zich laat zien tot deze enkele dagen later weer
op de deurmat ligt, laat zich raden wie daar weer de oorzaak van is/zijn.

Afgelopen zaterdag is het sinterklaasfeest weer in veel gezinnen gevierd. Bij velen van jullie
zullen de cadeautjes en surprises met gedichten weer voor veel vermaak hebben gezorgd.
En dan is het de day-after en wat doe je dan? Juist, we gaan aan de slag om wat sfeer te
brengen in deze donkere dagen door het ophangen van extra buitenverlichting, kerstbomen
worden uit de grond gespit en van licht en versierselen voorzien, we worden ineens allemaal
creatief en maken het zowel in als om het huis “kerst” gezellig. Ook een aantal dorpsbelangers
zijn een paar weken geleden al weer in ‘het bakje van Zuidema’ gestapt en hebben zich tot
grote hoogte laten ophijsen om de kerstboom op de rotonde weer van licht te voorzien.
De één met wat knikkende knieën, de ander volop genietend van het weidse uitzicht, maar
het resultaat is, ook te horen aan de vele positieve reacties, weer goed gelukt! In deze
donkere maand een mooie entree van het dorp!

Velen zal het al wel zijn opgevallen…..de molens langs de dijk zijn stil gezet. Van één van
de molens was nl. het uiterste topje (toch nog zo’n meter groot schijnt het) van een rotorblad
afgebroken en hier moet nu eerst verder onderzoek naar worden gedaan om verdere schade
te voorkomen. Men probeert ze z.s.m. weer te laten draaien, want stilstand is een kostbare zaak.

Ook langs de boulevard van Tollebeek is volop beweging en eigenlijk ook juist weer niet.
Helaas ligt er op dit moment geen enkele boot meer afgemeerd. Vanuit de Provincie is
een nieuw beleid neer gezet wat (voorlopig in ieder geval) betekent dat er voor maximaal
3 x 24 uur afgemeerd mag worden. Voor de winterperiode, wanneer er nauwelijks door
particulieren gevaren wordt, hebben de booteigenaren dus een ligplaats elders moeten zoeken.
In het voorjaar zal de activiteit wel weer terug komen hopelijk. Want wat is nu een kade zonder de gezelligheid van boten?
Volop beweging is er op dit moment wel in het renoveren van ons Tempeltje en verbetering
van een deel van de loswal en de steigers. Hierover is nog volop overleg met de gemeente
en de Provincie, maar hopelijk is alles binnenkort weer veilig toegankelijk en ziet het er weer
prachtig uit.

En dan nog een paar weken en dan gaan we het nieuwe jaar al weer in. Op zaterdagavond
2 januari 2016 hoop ik velen van jullie de hand te mogen schudden op onze nieuwjaars-
receptie in De Goede Aanloop (zie ook het affiche elders in deze Bazuin) We blikken dan
terug op 2015 met o.a. Thomasvaer en Pieternel, het lepeltjeskind, maar ook de
kampioenen die weer in het zonnetje worden gezet. Om zoveel mogelijk kampioenen, groot
en klein op het podium uit te nodigen, is een beetje hulp van jullie welkom. Weet je een
persoon of team die een kampioenstitel heeft veroverd, laat dit dan even weten aan
dorpsbelang dbtollebeek@gmail.com

 

Voor nu voor allen een heel gezellige decembermaand gewenst, heb het fijn met elkaar en
denk ook nog eens aan de mensen die misschien wat extra aandacht kunnen gebruiken,
juist in deze tijd van het jaar. Een klein gebaar kan al zoveel verschil maken.

Een hartelijke groet,

namens Dorpsbelang Tollebeek,

Lammechien Hack

 Beste Tollebekers,
(02-12-2015)
Zaterdag 21 november was het dan zover, Sinterklaas kwam eindelijk naar Tollebeek! Vol verwachting stonden de kinderen uit te kijken en werden door Jeanette helemaal op het verkeerde been gezet. Hij kwam dit keer niet vanuit Emmeloord, maar vanuit Urk aangevaren. Met zijn gevolg kwam hij weer bij de Loswal aan en stond “Burgemeester” Jan hem al op te wachten. Omdat het gelukkig nog steeds droog was kon hij hier en daar nog een handje geven en een praatje maken. De Pieten waren heel druk met uitdelen van pepernoten en toen begon het toch wat te spetteren. Dus met gezwinde spoed naar de Pionier, waar het feest verder ging. Onze kleindochter bleef vooral Sinterklaas spannend vinden, maar zij heeft vanuit de verte wel naar hem gezwaaid, een hele overwinning. Met de belofte van Piet dat onze kleinkinderen en vast nog veel meer kinderen in Tollebeek hun schoen mochten zetten togen wij weer huiswaarts. Vrijdag 4 december zal hij de scholen weer bezoeken. Ook dat worden vast weer gezellige feestjes.

Op persoonlijke titel ben ik in discussie met HVC. Een correcte planning maken kostte enige moeite. Maar dat was veel Tollebekers ook al opgevallen. Ik kreeg per post een planning toegestuurd en daarop zag ik tot mijn verbazing dat de gft-container op 11 december a.s. nog wordt geleegd en daarna pas in 2016. Wanneer? Nog niet bekend want aan de planning voor 2016 wordt nog gewerkt. Wel is bekend dat de scholen in ieder geval in het eerste kwartaal van 2016 iedere eerste zaterdag van de maand het oud papier nog komen halen.

Dinsdag 1 december hebben Jan Swart en Bas Odding samen met enkele medewerkers van de gemeente een wandeling door het dorp gemaakt. De door u aangedragen schouwpunten zijn aandachtig bekeken en er zal nagedacht en gewerkt worden aan eventuele oplossingen c.q. verbeteringen.

In het verleden heb ik beloofd u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom schaliegas. Vergunningen zijn ingetrokken, maar wetenschappelijk proefboringen worden niet uitgesloten. Ergens in december komt minister Kamp met de Energienota met daarin de schaliegas paragraaf. Hierover zal dan waarschijnlijk in februari 2016 met de Tweede Kamer gedebatteerd worden. Verderop in deze Bazuin staat een opiniestuk dat twee wetenschappers van de Wageningen Universiteit hebben geschreven. Heel interessant en beslist de moeite van het lezen waard.

Verder is Dorpsbelang uitgenodigd om bij verschillende bijeenkomsten die door de gemeente worden georganiseerd aanwezig te zijn. Wij kunnen helaas niet overal naar toe gaan en hebben keuzes moeten maken. Jan en Bas zullen ons o.a. vertegenwoordigen bij een Ronde Tafel Gesprek over de ontwikkelperspectieven van de dorpen. Ook gaan Jan, Bas en Ali naar een bijeenkomst over radicalisering. Verder staat er nog een 10-dorpen overleg gepland en vanwege de teambuilding gaat het bestuur van dorpsbelang op 11 december met elkaar uit eten en dan mogen onze partners ook eens meepraten.

Herinnert u zich deze nog? Ontvangen van Gert Tepper, waarvoor onze dank!

Met vriendelijke groet,
Namens Dorpsbelang Tollebeek,


Beste Dorpsgenoten,
(18-11-2015)
Het is alweer half november, wat gaat het jaar weer snel voorbij. Voor de meeste boeren is de oogst weer van het land op enkele percelen wortelen, witlof en suikerbieten na. Door de natte herfst was het een hele strijd maar uiteindelijk is het toch bij iedereen gelukt. De opbrengsten lijken goed op de winterwortelen na, de opbrengst hiervan ligt lager dan andere jaren. De prijzen zijn over het algemeen van een hoog niveau en gaan naar verwachting zelfs nog stijgen. Dit lijkt voor de akkerbouw niet verkeerd. De melk veehouderij heeft echter nog steeds te maken met te lage melkprijzen. Waardoor het voor deze groep ondernemers een zwaar jaar zal worden.

Komend weekend zal de Sint ons dorp weer gaan verblijden met een bezoek. Alle kinderen wachten met spanning op zijn komst. Dit jaar zal de spanning onder de ouders echter niet minder zijn. Want komen er nu zwarte pieten met de Sint mee of zijn het gekleurde- of stroopwafel pieten of hebben ze alleen maar wat roet vegen op de bleke wangentjes. Ik weet het ook niet dus vol spanning afwachten maar.

Deze week is ook de kerstverlichting voor de kerstboom op de rotonde weer aangeschaft. Normaal kunnen we deze meerdere jaren gebruiken echter door de vernielzucht van een paar dronken mannen waren drie van de vier strengen vernielt. Na aangifte bij de politie was er zelf een toezegging van de daders de schade te vergoeden. Ze hebben dit echter niet gedaan waardoor er nu een zaak loopt. Op de uitslag konden wij niet wachten de kerstboom moet dit jaar weer mooi verlicht zijn.

Nu nog wat nieuws van de provincie en gemeente. Over het verwijderen van de bootjes en schepen aan de loswal en in de zwaaikom n.a.v. een bestuurlijk besluit in 2013 is de provincie van mening dat de aanlegplekken in de Urkervaart bij Tollebeek illegaal zijn. Zeker om er meer als 3 x 24 uur aangemeerd te liggen. Na meermalen te hebben gewaarschuwd via pamfletten aan de schepen gaat met deze week over tot het wegslepen van de overgebleven schepen. Dit gaat op kosten van de eigenaren. Wij van dorpsbelang hebben de noodzaak van het verwijderen van goed onderhouden schepen nooit begrepen. Zoals ook in de dorpsvisie genoemd vinden wij als dorpsbelang een kade met bootjes en plaats om aan te leggen een verrijking van de leefomgeving, we zijn dus ook met de provincie in overleg om tot een goed compromis te komen.

Het zal u ook misschien zijn opgevallen dat er hekken rond het Tempeltje staan vanwege de slechte staat van de vlonder. Wij waren voornemens deze volgend voorjaar te vervangen. Echter door toedoen van wat baldadige jeugd die de sterkte van de planken moesten testen is een onveilige situatie ontstaan. Wij gaan daarom zo spoedig mogelijk de vlonder vervangen en zijn in overleg met provincie en gemeente over het te volgen plan. Voor de uitvoering zal ik als coördinator nog wel weer een beroep doen op wat handige mensen uit ons dorp.

Vanuit de gemeente meld ik nogmaals dat de Karel Doormanweg richting Emmeloord tot zeker elf december is afgesloten voor doorgaand verkeer wegens de aanleg door het Waterschap van duikers onder de weg door voor een betere afvoer van het regenwater. Zoals altijd, eerst ongemak maar daarna een beter water beheersgebied.

Afgelopen zaterdag ook de skatebaan nog even opnieuw geplaatst omdat we de regels voor de plaatsing iets te ruim hadden geïnterpreteerd. Ondanks dat was de jeugd er toch al blij mee.

Alles met elkaar weer lekker druk in het Dorpsbelang. Op naar de knusse december maand, laten we er samen iets moois van maken. Namens Dorpsbelang Tollebeek,
Bas Odding


Beste dorpsbewoners,
(05-11-2015)
Na de natte nazomer is de echte herfst begonnen. Op naar een mooie winter! De akkers worden weer donker, de oogst ligt weer in de schuren en wegen zitten onder de modder, oftewel de polder komt weer tot rust.

Afgelopen periode zijn er weer mooie dingen gebeurt, vanuit de dorpsvisie is er in samenwerking met de jeugd een echte skatebaan geplaatst op de buitenplaats. Een groot succes! De jeugd heeft de skatebaan met veel enthousiasme zelf mogen oppimpen. Daarnaast is er ook voor de jeugd aan de Kampplaats/Struweel de speeltuin vernieuwd met een echte spectactulaire kabelbaan…Heeft u ook al gezien dat de speeltuin een naam heeft gekregen: “het langedijkje” met dank aan de inzet van de voorzitster van buurtvereniging de 3 k’s Jessica Langedijk. Een mooi succes voor de buurtvereniging .

Zaterdag 21 november om 13.30 uur wordt de Sinterklaas met zijn zwarte pieten weer verwelkomt in Tollebeek. Zou hij weer op tijd zijn en kan hij wel aanleggen bij het tempeltje…de spanning loopt weer op. De vloerdelen van het tempeltje zijn namelijk nodig aan vervanging toe. De offertes voor vervanging zijn reeds aangevraagd.

Op 1 juli heeft er in de Goede Aanloop een infomatie avond plaats gevonden over het levensbestandig wonen op de plaats van de huidige Maria school. Na deze goed en enthousiaist bezochte avond zijn we nu reeds meerdere malen in gesprek geweest om dit project echt van start te laten gaan. Hiervoor moet komende maand eerst een principe verzoek ingediend worden om een bestemmingplan wijziging door te kunnen laten voeren. Het is voor Tollebeek zeker weer een leuk en interessant project.

Zoals het er nu uitziet gaan we vanaf 2016 de wel bekende windmolengelden ontvangen. Het idee is om een commissie in te gaan richten met afvaardiging van uit het db bestuur om deze gelden goed ten behoeve van de inwoners van het dorp te gaan besteden, wordt vervolgd.

Hessel Kingma
Namens Dorpsbelang Tollebeek,
Hessel Kingma

Beste dorpsbewoners,

(22-9-2015)
“Wat loop je hard, je lijkt wel een verpleegster” (www.loesje.nl) Als dat nu toch zo was…dan was het probleem van te weinig ‘handen aan het bed’ acuut opgelost!
Nee, het waren 2400 sportievelingen die van ‘het vissersdorp’ naar ‘de aardappelstad’ renden.
Wat een evenement was de FPR weer! Alleen jammer dat iedereen zo hard door Tollebeek rent…ons dorp heeft genoeg te bieden!
Laat ik het in het midden houden dat dát de reden was, dat ikzelf Tollebeek wat rustiger doorkwam: van je eigen dorp moet je genieten… (al stond het meeste publiek inmiddels de enthousiastelingen die klaar voor vertrek stonden voor de halve FPR aan te moedigen).
Als dorp kunnen we terugkijken op een mooi evenement met goed loopweer, vele sportieve deelnemers en een goede organisatie.

Aangenaam!
Voor diegenen die mij nog niet kennen, stel ik me graag even voor. Ik ben Marianne Buijsse, 33 jaar oud en versterk sinds april 2015 tijdelijk Dorpsbelang Tollebeek.
‘Geboren’ aan de Zuidwesterringweg in Tollebeek, vanaf 1985 getogen in Luttelgeest, Gezondheidswetenschappen gestudeerd in Maastricht, weer een paar jaar in Luttelgeest (zuid…;-)) gewoond en in 2012 weer in Tollebeek beland om samen te gaan wonen bij Marcel in de Jachtlaan.
Twee dagen per week ben ik werkzaam als docent bij de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening op Hogeschool Windesheim in Zwolle en drie dagen als adviseur zorginhoudelijk kwaliteitsbeleid bij De Stouwe (organisatie voor verpleging, verzorging en thuiszorg) in Meppel.
Van 2006-2012 heb ik in Dorpsbelang Luttelgeest gezeten en tja, dan weten je ze toch zo weer te vinden als je van dorp verkast… Prettig is dat je daardoor zo ‘meedraait’ en weet hoe dingen gaan.
En het belangrijkste vind ik nog: je leert zo direct je dorp(sbewoners) beter kennen.
In het kader van participatie en leefbaarheid niet geheel onbelangrijk.

Keurig…het dorp Tollebeek!
De zomer is op zijn eind, dus de jaarlijkse dorpenkeuring is weer achter de rug. 14 september heeft de uitreiking plaatsgevonden: Tollebeek is op een erg mooie 1e plaats geëindigd. Een mooie prestatie, met dank aan de fanatieke groenbrigade en alle bewoners van Tollebeek.

Pittige kernen in 2016? Heb je als buurtvereniging een goed idee voor de leefbaarheid in jouw buurt? Vanaf 1 september 2015 kun je jouw idee weer inschrijven voor Kern met Pit 2016. De beste ideeën mogen deelnemen. Lukt het je om je project binnen een jaar af te ronden dan ontvang je duizend euro.

Digitaal dorpsplein

In het voorjaar van 2015 is het initiatief bij één van de dorpen ontstaan om een digitaal dorpsplein te ontwikkelen. Dit idee is in het 10-dorpenoverleg besproken en geopperd is om er een Leaderproject van te maken voor alle dorpen. Begin september is hier door een afvaardiging van de dorpsbelangen verder over gesproken, hebben we voorbeelden gezien van elders en is gesproken over de meerwaarde van een digitaal dorpsplein. Tijdens deze avond werd voor Dorpsbelang Tollebeek duidelijk dat het deelnemen hieraan, geen keuze is van Dorpsbelang alleen, aangezien meer partijen uit het dorp hierbij betrokken zijn of kunnen worden. Vandaar dat we eind september ons als dorp (sportvereniging, scholen, kerk(en)) laten informeren over dit digitale dorpsplein alvorens we een keuze maken om deel te nemen aan dit Leaderproject.

Beter een goede buur…
Zaterdag 26 september a.s. is het weer burendag. Reden voor diverse buurtverenigingen om activiteiten te organiseren (al dan niet d.m.v. geld van het Oranjefonds).
Dorpsbelang vond burendag een mooie dag om met de jeugd de handen uit de mouwen te steken: de jeugd gaat de nieuwe skatebaan ‘verven’. Bent u nieuwsgierig naar het resultaat?

Kom gerust een kijkje nemen (na het eigen bakje koffie in de buurt).

Namens Dorpsbelang Tollebeek,
Marianne Buijsse-van Tilburg


Beste Tollebekers,
(03-09-2015)
De scholen zijn weer begonnen, de Bazuin ligt weer bij u op de mat en ook wij als Dorpsbelang hebben alweer de nodige bijeenkomsten gehad. Iedereen heeft zijn of haar draai weer gevonden. Voor de leerlingen van de Sprang was het vast even wennen naar welk gebouw ze na de vakantie konden om het nieuwe schooljaar te beginnen. Binnenkort zullen de heipalen voor de nieuwbouw de grond ingaan zodat alle kinderen tegen het eind van het jaar weer lekker bij elkaar in één gebouw zitten.

Aan ons nu om op de plek van de voormalige Mariaschool een goede invulling te vinden. Vanuit de Dorpsvisie is duidelijk geworden dat er vraag is naar ouderenhuisvesting in de vorm van appartementen en ook is er vraag naar starterswoningen. Om de mogelijkheden zichtbaar te maken is er een ambitienota gemaakt welke wij op 1 juli aan de belangstellenden hebben gepresenteerd. We mochten zo’n 60 inwoners verwelkomen op deze avond hetgeen voor ons een duidelijk signaal was dat de behoefte er ook werkelijk is. Ca. 20 geïnteresseerde Tollebekers hebben aangegeven serieus met het project verder te willen o.a. om hun wensen kenbaar te maken. Met deze groep zullen wij regelmatig overlegmomenten plannen. Inmiddels hebben wij al weer meerdere keren overleg gehad met de gemeente en enkele projectontwikkelaars. Hoewel alle partijen zeer positief zijn zal er nog veel water door de Urkervaart moeten lopen voor de eerste palen de grond in kunnen. Er moeten veel procedures doorlopen worden welke de nodige tijd vragen maar door de gemeente in het hele traject mee te nemen proberen we deze termijn zo kort mogelijk te houden.

Ook tijdens de afgelopen vakantie heeft de Stichting Vakantie Activiteiten Tollebeek weer diverse activiteiten georganiseerd. Er werd door zo’n 45 kinderen gevist naar slechts vier visjes die toevallig langs zwommen. Helaas was de buit dit jaar niet groter, volgend jaar gewoon weer proberen dus. Ook de spelletje dag werd druk bezocht, zo’n 100 kinderen waren hier op afgekomen. Diverse spelen waren uitgezet en uiteraard was er ook weer een groot springkussen aanwezig.

Springkussens hebben we deze vakantie veelvuldig gezien in het dorp. Leuk om te zien hoe de verschillende buurtverenigingen vele activiteiten organiseren om zo de jeugd bezig te houden. Zelf denk ik dat dit een fenomeen is welke wij van onze Urker buren lijken over te nemen iets wat zeer zeker zal meewerken aan een goede leefbaarheid binnen de buurt en in het dorp. Complimenten voor deze initiatieven en ga er mee door!

Eigenlijk heb ik het er liever niet over maar helaas kregen wij in de vakantie veel signalen dat een groepje jeugd, toch niet zo goed wisten wat ze met hun vrije tijd moesten doen. Met name op de schoolpleinen werd veel rommel achtergelaten en ook werden er vernielingen aangericht. Als Dorpsbelang hebben wij hier helaas niet veel invloed op. Wel proberen wij door overleg met de Tollebeker jeugd initiatieven te ontplooien waarbij wij hen helpen om dingen te realiseren die ze missen in ons dorp. Hiervoor hebben wij in maart een bijeenkomst gehouden waar een groep van ca 50 jongeren in de Goede Aanloop op af kwamen. Op deze avond kon men zich opgeven om deel te nemen aan een overleggroep om samen te kijken hoe we bepaalde wensen zouden kunnen realiseren. Op dit moment hebben wij een groep van zo’n 10 jongens en meisjes waar we onder deskundige leiding van Stephanie Boons en Alice Leijten al 2 avonden hebben gehad en waar leuke ideeën uit gekomen zijn. We hopen zo voor in de toekomst de jeugd meer te kunnen bieden in het dorp waardoor de heimwee naar het schoolplein zal verdwijnen. (Iets waar de ouders hen mogelijk prima bij kunnen helpen)

12 September zal het weer druk worden in Tollebeek. De Fish Potato Run zal dan met zo’n 2000 lopers door ons dorp komen. Ook is er weer de 4 mijl welke vanuit Tollebeek gestart gaat worden. Een afstand die overigens steeds populairder aan het worden is. Het zal dit jaar alweer de 25 ste FPR worden en ook al 25 jaren wordt er op ons een beroep gedaan om de doorkomst in Tollebeek te regelen. Met de stijgende populariteit van de FPR zijn er verkeersregelaars die ook de uitdaging aangegaan om een keer mee te lopen. Hierdoor kunnen wij nog enkele verkeersregelaars en andere vrijwilligers gebruiken. (even een mailtje naar db@tollebeek.nl is genoeg)

Al met al is er weer veel gebeurd de afgelopen zomerperiode en er staat nog veel op stapel waarbij ook uw inzet wel eens welkom zou kunnen zijn. Twijfel dan niet en meld u aan, samen maakten we ons dorp tot wat het nu is en samen bouwen we aan een nog mooiere toekomst voor Tollebeek!

Vriendelijke groet
Namens Dorpsbelang Tollebeek
Jan Swart


–> Beste dorpsgenoten,
(01-07-2015)
Eind juni is het al weer, de langste dag is al weer geweest, maar waar blijft toch die zomer? Volgens mij hangt er nog steeds bij menigeen een winterjas aan de kapstok voor die veels te koude zomeravonden. Wat dan wel weer een voordeel van dit koude weer is en wat mij weer goed uit komt, is dat de planten ook wat trager groeien en wat lager en steviger zijn, al moeten er niet teveel van die hoosbuien over komen, want dan ligt alles alsnog plat . Momenteel is er toch al veel kleur in de tuin en de rozen bij de pergola laten zich al weer van hun beste kant zien en dit is nog maar het begin……honderden knoppen moeten nog uitkomen, dus dat belooft een langdurige grote bloemenpracht. De komende week zijn er hogere temperaturen beloofd en dan kunnen we ook ’s avonds lekker buiten blijven genieten. Gezellig het haardvuur aan, wijntje/biertje er bij, een goed gesprek , veel meer heb ik niet nodig.

Waar ook van alles in groeit en bloeit is de nieuwe prairietuin bij de weer volop werkende fontein. Wat een plaatje!! en wat een aanwinst voor ons dorpsplein. Heeft u dit nog niet gezien? Loop of fiets er dan eens langs, het is echt de moeite waard.

De afgelopen tijd stond volop in het teken van het jaarlijkse dorpsfeest “Tollebeek voor de buis”. Er zijn weer heel wat mensen actief geweest, van feestcommissie, vele vrijwilligers en de deelnemers aan één van de vele activiteiten tot al die dorpsgenoten die kwamen kijken en genieten bij al die feestelijkheden.

En op woensdag 17 juni, de eerste dag, was het dan eindelijk zover……..na bijna twee jaar kregen we onze Diana dan eindelijk weer terug (of toch niet echt?). Okke Weerstand heeft een prachtig kunstwerk ontworpen en gemaakt en deze werd feestelijk onthuld door de wethouder. De confetti kanonnen knalden lekker en er volgden vele oh’s en ah’s van het rijkelijk toegestroomde publiek. Vervolgens zijn we met het hele gezelschap naar de feesttent gelopen al waar de nieuwe Kunst- en Cultuurroute werd geopend. De wethouder mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen van de nieuwe folder met hierin de route en veel informatie over de kunstwerken en andere cultuur- historische bezienswaardigheden in ons dorp, en dat zijn er heel veel ! (leuk om binnenkort eens te gaan lopen, u zult verbaasd zijn over zoveel moois). Ook waren er in de feesttent diverse ‘kunstenaars’ uit eigen dorp aanwezig met hun producten, van beeldhouwwerk en schilderijen tot glas in lood en kunst uit schroot. Wat een talent hebben we hier toch.
Op donderdag o.a. een bonte stoet van tv coryfeeën door de straten…….van De Wereld draait door, Benidorm Bastards tot Swiebertje & Saartje, Peppi en Kokki, Pippi Langkous, een feest van herkenning (of word ik dan toch echt al zo oud dat ik ze dan wel herken, maar…….) De optocht eindigde weer bij de feesttent en hier stonden de vogels al klaar om geschoten te worden, dit keer ééntje voor de jeugd en één voor de ouderen.
André v.d. Reest werd uiteindelijk tot schutterskoning gekroond en bij de jeugd viel deze eer te beurt aan schuttersprins Ben Wierenga.
Vrijdagavond weer een bonte mix van talent op het podium met een gezellig nagenieten met Dj Thunderbolt. Op zaterdag de zeskamp, waarbij er weer fel gestreden werd voor de titel en ’s avonds de afsluitende feestavond met de band Ten Speed. Een mooie week om op terug te kijken (zie ook de vele foto’s op de website van Tollebeek).

En dan keert de rust langzaam maar zeker weer wat terug in het dorp. Nog even en dan zal ook de Urkerweg weer open zijn voor het verkeer waardoor ook al die extra auto’s door het dorp weer verleden tijd zijn, de scholen sluiten hun deuren en dan gaan we ons zo langzamerhand opmaken voor de vakantieperiode. Ook Dorpsbelang gaat even op “zomerreces”, even geen vergaderingen, bijeenkomsten of andere verplichtingen, even de knop op standje rust.

Graag wil ik iedereen een heel fijne zomer wensen en hoop dat de zon eens even overuren gaat maken. Voor diegenen die erop uit trekken in binnen- en buitenland een heel fijne vakantie gewenst, vergeet de sticker van ‘zet Tollebeek op de kaart’ niet mee te nemen en stuur je foto’s in. Namens Dorpsbelang Tollebeek,


Beste Tollebekers,
(10-06-2015)
Nadat wij maandagavond 1 juni met het bestuur weer de lopende dorpszaken hadden besproken en tot de conclusie waren gekomen dat er de nodige festiviteiten op ons af zouden afkomen, werden wij dinsdagavond opgeschrikt door het bericht dat mevrouw Dora Swart, de moeder van onze voorzitter Jan, totaal onverwacht was overleden. Wat een contrast met de vrolijke en gezellige vooruitzichten van die maandagavond. Ons medeleven gaat uit naar Jan, Tinie, hun kinderen en de overige familieleden. Zij zullen hun (schoon)moeder en oma gaan missen. Jan vraagt dan of wij het één en ander van hem willen overnemen. Want zegt hij: “ik ben er even niet”. Uiteraard Jan, zo doen wij dat in Tollebeek, voor en met elkaar.

Nog even doorbijten en dan is de reconstructie van de Urkerweg al weer klaar. Dat wij dan op verschillende plaatsen ons dorp weer in kunnen is voor velen een opluchting. Er zijn best wel mensen het spoor een beetje bijster geweest. Zo ook op een zondagmiddag. Een echtpaar vroeg ons hoe zij in vredesnaam de Schuttevaar konden vinden. Toen wij antwoordden dat die straat in Tollebeek niet te vinden is, antwoordde meneer heel stellig; “vanaf de PKN-kerk rijd ik zo die punt in”. Na veel heen en weer gepraat kwamen wij er achter dat zij de Koningsschut bedoelden. Waar die was, konden wij hen gelukkig wel vertellen ☺☺.

Woensdag 3 juni is de jeugd weer bij elkaar geweest. Er is samen met enkele bestuursleden van dorpsbelang gebrainstormd over de mogelijkheden om in de nabije toekomst o.a. een jeugdhonk, een skatebaan en een feestavond voor 12 tot 16 jarigen te realiseren. Wij zullen er vast nog wel meer over horen, want er is al een leuke groep jongeren bezig om voor en met elkaar de aangedragen wensen gerealiseerd te krijgen.

Vanaf 17 juni zal Tollebeek in het teken van het dorpsfeest staan. De feestcommissie heeft weer een gevarieerd programma bedacht. Ook komt Diana dan terug. Hoe? Om 19.00u zal de onthulling eindelijk een feit zijn. Nieuwsgierig? Okke Weerstand maakt er iets bijzonders van. Aansluitend zal dan in de feesttent de Tollebeekse Kunst- en Cultuurroute gepresenteerd worden. Daarom zullen wij ook zorgen dat de Wilde Boekenkast een schoonmaakbeurt krijgt en zal het hele assortiment dan vernieuwd zijn. Daarna kan “Tollebeek voor de buis” losbarsten.

Verder zal er zaterdag 27 juni weer muziek in het Tempeltje gemaakt worden. Verschillende deelnemers zullen dan hun muzikale talenten ten gehore brengen. Er zal vast nog wel de nodige aandacht aan besteed worden.

Tot slot wil ik de informatieavond op 1 juli over levensloop bestendig wonen in Tollebeek onder de aandacht brengen. Dorpsbelang presenteert dan de plannen die gemaakt zijn op de plaats waar nu de Mariaschool nog staat. Als er voldoende belangstelling getoond wordt kan hier iets moois gerealiseerd worden. Zet deze datum dus in uw agenda en kom kijken wat met medewerking van Tollebekers, de gemeente en heel veel anderen tot stand kan komen.

Namens Dorpsbelang Tollebeek


Beste Dorpsgenoten,
(19-05-2015)
Het is alweer half mei, de zomer komt eraan. Op het land gaat alles voorspoedig misschien iets te droog en de temperatuur aan de lage kant maar alle werkzaamheden kunnen op de juiste tijd worden uitgevoerd . De akkers beginnen groen te kleuren door de groei van de gewassen. De eerste snee van het gras is ook alweer ingekuild onder goede omstandigheden. Zodat het beste voer voor de winter alweer klaar ligt. De tulpen zijn weer gekopt en hebben hun mooie kleurenpracht verloren. De regenhaspels draaien weer op volle toeren om voldoende vocht in de bodem te krijgen . Dit voor een goede groei van de bollen en een grote oogst. Het teeltjaar is in volle gang.

Zo ook het bestuurlijk jaar. Op 6 mei was er in de Goede Aanloop een infoavond over de voors en tegens van de schaliegaswinning. Deze goedbezochte avond was georganiseerd in samenwerking met de O.V.T. (ondernemersvereniging Tollebeek). Na alle voors en tegens te hebben aangehoord is er gestemd om de mening van de Tollebekers te peilen. De uitslag was nagenoeg unaniem TEGEN. Nu kunnen wij als Dorpsbelang dan ook uitdragen dat de bevolking van Tollebeek niet instemt met schaliegaswinning.

Op 12 mei zijn we weer in overleg geweest met Gert Santema en Mikis Maathuis en de initiatiefgroep ouderenhuisvesting welke is gevormd naar aanleiding van de Dorpsvisie. Het was een zeer vruchtbare avond waarin het conceptplan verder is uitgewerkt. Het is nu zover klaar dat het aan het grote publiek in Tollebeek kan worden getoond. Dit zal plaats vinden op 1 juli in De Goede Aanloop. Het gaat niet alleen om huisvesting voor ouderen . De slogan zal dan ook zijn “Levensloop bestendig wonen en meer”. Op deze avond zal uitleg over het plan worden gegeven, belangstellenden kunnen dit die avond dan ook aangeven. Het plan ziet er ons inziens prachtig uit, echter als er vanuit de bevolking niet genoeg belangstelling is om erin te gaan wonen kan het natuurlijk niet doorgaan. Laat U op 1 juli daarom goed informeren.

De avond met de buurtverenigingen georganiseerd door Dorpsbelang heeft ook weer plaatsgevonden. Bijna alle buurtverenigingen waren aanwezig, hieruit maakt Dorpsbelang op dat er behoefte is aan zo’n avond, maar dat 1x per jaar voldoende is. Op deze avond word het reilen en zeilen in het dorp besproken, aandacht gevraagd voor bepaalde zaken en info gegeven door I.G.W. en de feestcommissie. De feestcommissie heeft uitleg gegeven over het dorpsfeest zodat dit van 17 juni t/m 20 juni in alle hevigheid kan losbarsten. De al eerder genoemde terugkeer van het kunstwerk “Diana” is wat vertraagd door te late levering van materialen maar is nu gepland op woensdag 17 juni de eerste dag van het dorpsfeest en zal samenvallen met de feestelijke opening van de vernieuwde kunstroute door Tollebeek.

Op 22 mei gaat er overleg plaats vinden over de veiligheid en parkeer mogelijkheden bij de scholen. Dit overleg is met Marcel Janssen van de gemeente. Door de fusie van de Minderhoudschool en de Mariaschool zal er meer verkeer komen op de Fazantendrift wat mogelijk tot gevaarlijke situaties zal leiden.

Ook ons speerpunt Jeugd uit de dorpsvisie krijgt 3 juni een vervolg. Er word dan weer met de jeugd over de vervolg stappen gesproken welke er in het eerste overleg met de jeugd zijn gemaakt. Misschien de oprichting van een jeugdraad of de aanleg van een fietscrossbaan /skatepark. We wachten af wat de jeugd ons te melden heeft en hopen op een prettige samenwerking. Want ook voor Tollebeek geld “de jeugd heeft de toekomst”.

Dan als laatste nog even onze sportieve en geduldige kant. Tollebeek heeft goed zijn best gedaan tijdens de jaarlijkse steprace en een verdienstelijke 6e plaats behaald. Het was lekker druk bij finish en start op de Hubertusplaats alleen jammer dat het net op dat moment moest gaan regenen. Bij deze wil ik ook nog de verkeersregelaars bedanken voor het verrichtte werk.

De reconstructie van de Urkerweg is begonnen en duurt tot 15 juni houd rekening met extra reistijd en bewaar uw geduld als het even niet zo gaat als U had gedacht. Bedenk daarbij: Als hert werk klaar is, is het er beter op geworden”.

Met vriendelijke groet Bas Odding,
namens Dorpsbelang


Beste Tollebekers,
(06-05-2015)
Het voorjaar is nu echt begonnen, mooi weer, de ruggen op het land zijn weer getrokken en de meivakantie is voor de jeugd weer begonnen. Laat de zon maar komen.

Vorige week maandag hebben we een mooie redelijke zonnige koningsdag gehad. Na een toespraak van onze dorpsvoorzitter Jan Swart is de Nederlandse vlag weer hoog in de vlaggenstok gehesen.Daarna was het de beurt aan de jeugd om te gaan fietsen met veel lawaai. De handel op de vrijmarkt was weer goed en ik denk dat iedereen nu wel een cd van Andre Hazes in huis heeft. Trekkertrek was voor velen een loodzware beproeving, volgende keer eerst even de assen extra goed smeren … Van jong tot oud heeft zijn best gedaan. Het was weer een geslaagde dag. Complimenten voor de feestcommissie!!!

In de nachtelijke uren van 26/27 april is de Kennedymars weer door het dorp getrokken. Ik denk dat velen deze gezien het tijdstip hebben gemist. VierTollebekers hebben meegelopen aan deze jaarlijks terugkerende mars.

Op hemelvaartsdag (14 mei ) staat traditioneel het regionaal eierengooi kampioenschap gepland. Dit jaar wordt het eierengooi evenement afgesloten met een grote Barbecue en live muziek. Hopelijk schijnt dan de zon weer volop om er weer een sfeervolle dag van te maken,

Op de jaarvergadering in februari heeft de provincie een presentatie gegeven over het opknappen van de Urkerweg. Het is bijna zover dat de provincie Flevoland de Urkerweg van Tollebeek tot Urk dicht zet om er weer een mooie, comfortabele en toekomstbestendige weg van te maken. Vanaf maandag 18 mei tot en met vrijdag 26 juni is de Urkerweg afgesloten en is Tollebeek alleen bereikbaar via de Hertshoorn. Hou hier met elkaar rekening mee en pas uw snelheid aan!!!! In de planning verwacht de provincie vanaf 16 juni (de week van het dorpsfeest) de entree via de Sint Hubertusplaats weer open te stellen. Aan de Zuidwesterringweg wordt een tijdelijke bushalte aangelegd voor de lijn 141 van Urk naar Emmeloord en verder.

Binnen de vergaderingen van het dorpsbelang hebben we momenteel diverse leuke en interessante onderwerpen en projekten onder handen, zoals: dorpsvisie, ouderhuisvesting, jeugd, schaliegas, kunstroute en niet te vergeten de vervanging van het kunstwerk Diana.

Namens Dorpsbelang Tollebeek,
Hessel Kingma


Beste Dorpsgenoten,
(15-04-2015)
Na net een rondje gefietst te hebben en genoten te hebben van het mooie weer, krijg je toch het idee dat de lente in aantocht is. Op de fiets langs het ijsselmeer met de wind in de rug is het een belevenis om de enorme windmolens nog een keer van dichtbij te bekijken, het zijn en blijven enorme gevaarten om van dichtbij te zien. De boeren zijn weer met velen op het land aan het werk, bieten en uienzaaien aardappels poten en alle werkzaamheden die bij het voorjaars werk horen. Laten we hopen dat het mooie weer nog heel lang aanhoud kunnen we met z’n allen lekker genieten.

We hebben natuurlijk net het paasweekend achter de rug met uiteraard weer op zaterdag het traditionele paaseieren zoeken, ook dit jaar weer georganiseerd door SVA mede door het mooie weer kwamen er 150 kinderen naar de buitenplaats. Afgelopen jaren mochten de kinderen op de ijsbaan de eieren zoeken, maar dat was dit jaar niet mogelijk omdat het er te nat was. Dus werd er uitgeweken naar het Tollebeker bos, het bos was afgezet in drie stukken waar de jeugd naar hartenlust naar de eieren konden zoeken, het was dus ook een geweldige gezicht hoe er gezocht werd naar de gouden zilveren en witte eieren, En de gelukkige die een gouden zilveren of wit ei hadden gevonden werden beloond met een chocolade verrassing.

Binnen kort is er ook weer een vervolg overleg over de huisvesting op de plek van de Maria school. We gaan dan weer met z’n allen om tafel onder leiding van Gert Santema van de Grondmij. We hebben van Gert al een ambitie nota gekregen waar al een aantal aantrekkelijke plannen in staan. Of de plannen gerealiseerd kunnen worden hangt wel af van de belangstelling die er is van uit het dorp, om in het dorp te blijven wonen op straks misschien wel een unieke locatie. Wij als dorpsbelang zullen al het mogelijke doen om dit voor elkaar te krijgen, maar er zal veel overlegt en geregeld moeten worden, en wat belangrijk is of het financieel allemaal haalbaar is.

Namens Dorpsbelang Tollebeek,
Met vriendelijke groet Joop Gort


Beste Tollebekers
(25-03-2015)
Wat was het genieten, de avond voor en door de jeugd op 8 maart j.l.
Voor ons was het moeilijk in te schatten hoeveel jongeren in de leeftijd van 11 tot 16 jaar er gehoor zouden geven aan onze uitnodiging. Geweldig was het dan ook om te vernemen dat we zo’n 50 jongeren konden verwelkomen! De avond werd verzorgd door enkele jeugdleiders van de diverse jeugdclubs. Door middel van diverse workshops kon de jeugd hun wensen en ideeën naar voren brengen. Uit alle aanwezigen is een groepje gevormd die deze ideeën verder gaat uitwerken om te kijken naar de haalbaarheid. Hierbij zal Dorpsbelang hen waar mogelijk begeleiden en ondersteunen.

Van de jeugd gaan we dan naar de iets ouderen onder ons.
Met een aantal dorpsbewoners zijn we ons aan het oriënteren of het mogelijk is om op de plek van de Mariaschool huisvesting te krijgen voor ouderen mogelijk in combinatie met starters. Een lastig traject in deze tijd. Voorheen klopte je met een goed plan aan bij een projectontwikkelaar en de bal rolde “vanzelf” de goede kant op. Voor ons is het nu zaak om een aansprekend plan op papier te krijgen en daar voldoende liefhebbers voor te vinden. Inmiddels hebben we een paar leuke schetsontwerpen ontvangen welke we binnenkort gaan bespreken. Uiteindelijk hopen we dit voorjaar deze plannen met onze dorpsbewoners te delen op een avond in de Goede Aanloop.

Op moment van schrijven hebben we weer een paar echte mooie voorjaarsdagen. Het is dan ook mooi om de bolletjes welke in het najaar zorgvuldig door de Groengroep zijn geplant weer boven de grond uit te zien komen. Samen met de prairietuin zal het Tollebeek weer een mooi aangezicht geven. Vrijdag is de schooljeugd weer rond geweest om het zwerfafval op te ruimen en zaterdag was het de beurt aan de vrijwilligers die samen met de gemeente het vuil weer verzameld en afgevoerd hebben. We zijn de mannen van de gemeente dan ook elk jaar weer zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan deze schoonmaakactie. Uiteraard worden ze daarvoor door ons “beloond” met lekkere broodjes en soep.

Tijdens de NL-doet dag is er door Dorpsbelang in samenwerking met buurtvereniging de 3 K’s en Flevolandschap, een schelpenpad aangelegd vanaf de Koningsschut naar het pad bij de ijsbaan. Hierdoor is er weer een extra mogelijkheid om een wandeling door ons mooie Tollebekerbos te maken. Voor ons is het nu de uitdaging om ook aan de andere kant van de Zuidwesterringweg beter gangbare wandelpaden te krijgen.

Ook is er tijdens NL-doet, door de buurtvereniging “Tussen de Dijkjes” hard gewerkt aan speeltoestellen voor de buurt. Het is al jaren een item dat in onze nieuwbouw te weinig speeltoestellen staan voor juist deze zo kinderrijke buurt. Na jaren van praten en overleggen kwam er vorig jaar schot in de zaak toen de 3 buurtverenigingen besloten hun krachten te bundelen. Dit zal er toe resulteren dat dit jaar op 2 plaatsen speeltoestellen zullen verschijnen. Vorige week waren de vrijwilligers van “Tussen de Dijkjes” al in de weer om het grondwerk klaar te krijgen. De Groengroep heeft ook hier weer zijn steentje bijgedragen door het oude gras te frezen en opnieuw in te zaaien. Zaterdag worden dan de speeltoestellen door de vrijwilligers geplaatst. Op de hoek Struweel, Kampplaats zal het nog even iets langer duren voor men aan de slag kan. Dit heeft te maken met de levertijd van de speeltoestellen, maar als deze bekend is zullen ze er daar ook flink tegenaan gaan om de speeltuin te realiseren.

Ook zal het niet zo lang meer duren voordat Diana terugkeert in ons dorp. Okke Weerstand is druk in de weer om zijn kunstwerk klaar te krijgen. Binnenkort gaan er een paar heipalen de grond in, een stevige basis voor onze nieuwe Diana. En zo gebeurd er weer veel in ons mooie dorp, samen maken we er een fijne leefomgeving van waar het goed wonen is.

Namens Dorpsbelang,
Vriendelijke groet Jan Swart


Beste dorpsbewoners,
(12-02-2015)
Het is weer zover…………al een beetje LENTE !
En ook al was het nog wel wat vroeg, ik heb de afgelopen weken al weer lekker de “wintertooi” van de tuin gehaald. Wat een geknip, getrek, gesnoei, gesjouw en gezwoeg zeg en een spierpijn!, maar tegelijk weer zo lekker om buiten bezig te zijn. Maar oh, oh, op wat winterakonietjes, kerst- rozen en crocusjes na, is de tuin nu zo goed als kaal en dan denk ik ieder jaar weer….komt dit nog goed?
Maar het komt goed. Over een paar weken komt alles in rap tempo weer boven de grond en krijgt de tuin weer vorm, blad en kleur en gaan we weer voor een heerlijk seizoen tuinieren, bezoekers ontvangen en vooral heel veel zelf genieten in de tuin en op het terras.

Wie ook weer aan de slag zijn gegaan, zijn de mannen (en vrouwen) van de Groengroep. Op woensdag 4 maart j.l. zijn ze weer rustig van start gegaan met een lekker bakkie koffie, waarbij vast wel weer wat lekkers gebakken is door één van de dames. Eerst weer even lekker bijkletsen na de wintermaanden, nieuwe plannen maken, gereedschappen controleren en dan weer aan de slag met elkaar. Vanaf nu dus weer een vertrouwd beeld in ons dorp op de woensdagochtend.

Op vrijdagavond 6 maart kan de jeugd van ca. 11 tot 18 jaar zijn of haar ideeën spuien voor wat betreft het vergroten van hun woonplezier in ons dorp. Hoe zien zij de toekomst? Wat missen ze bijvoorbeeld in het dorp? Deze avond is de aftrap voor het thema Jeugd vanuit de Dorpsvisie. We hopen op een flinke opkomst deze avond en veel ideeën waarmee we aan de slag kunnen gaan om deze wellicht verder uit te gaan werken en uiteindelijk te gaan realiseren met elkaar.

En u heeft er vast al over gelezen……op vrijdag 20 maart zal het in Tollebeek weer wemelen van de vuilnismannetjes en vuilnisvrouwtjes. Het is nl. weer tijd voor de grote schoonmaak! Met afvalknijpers en vuilniszakken beginnen de kinderen van de drie basisscholen met het verzamelen van zwerfvuil.
Op zaterdag 21 maart hopen we op een flinke opkomst van hun ouders en andere helpers om dit karwei af te maken. Zelfs de mannen van de gemeente zullen deze dag weer met hun auto klaar staan om al het verzamelde vuil gelijk mee te nemen. Ook zullen er diverse objecten in het dorp schoon geschrobt gaan worden zodat alles weer fris het voorjaar tegemoet kan gaan. We starten op zaterdag om 9.00 uur in De Eendenkooi met koffie en wat lekkers hierbij en na een actieve ochtend in de buitenlucht, eindigen we daar ook weer rond de klok van half twaalf met een dan welverdiende kop soep en een broodje. Als dit niet uitnodigt om te komen helpen. Komt dus allen gezellig de handen uit de mouwen steken, met elkaar is het zo weer klaar! In het kader van NL-Doet zal er dit jaar een schelpenpad worden aangelegd door het bos tussen De Koningsschut en De Buitenplaats. De voltooiing hiervan zal, zo het nu lijkt, ook deze zaterdag plaatsvinden. Wilt u meehelpen met dit project, informeer dan even bij boer Bas (Odding) wanneer ze hiermee aan de slag gaan.

Tot ziens in het dorp.

Namens Dorpsbelang Tollebeek,
Lammechien Hack


Beste Tollebekers,
(10-03-2015)

De winter deelt links en rechts wat speldenprikjes uit, maar een Elfstedentocht zit er echt niet meer in. Dan maar massaal gaan oefenen voor de Elfstedenwandeltocht in mei. De kinderen genieten nu van hun voorjaarsvakantie en zijn misschien wel met hun ouders op wintersport. Hebben die toch nog wat sneeuwpret, maar gewoon lekker buiten spelen in Tollebeek is ook niet verkeerd. Op woensdag 25 februari organiseerde Stichting Vakantie Activiteiten Tollebeek vanaf het basketbalveld tussen de scholen een Spellenjacht. Als het weer niet heeft meegewerkt, is deze activiteit verplaatst naar vrijdag 27 februari!

Inmiddels hebben wij de drukbezochte jaarvergadering al weer achter de rug. Negentig personen hadden de moeite genomen om naar de Goede Aanloop te komen. Onder hen waren wethouder Hennie Boogaards, afgevaardigden van verschillende politieke partijen, een 3-man sterk IGW team, van onze buurdorpen Espel en Nagele en uiteraard veel Tollebekers. Eén van de onderwerpen die aan de orde kwamen was de opknapbeurt van de Urkerweg vanaf de Nimrodstraat tot de bebouwde kom van Urk. Deze werkzaamheden zullen plaats vinden tussen 18 mei en 16 juni. Rik van den Berg van de Provincie Flevoland kwam hierover tekst en uitleg geven. Meer hierover in publicaties in de media en uiteraard ook in de Bazuin. Tijdens de rondvraag kwam o.a. aan de orde dat de paden in het Tollebeker Bos als crossbaan worden gebruikt. Hierdoor ontstaat veel schade aan de paden. Er werd een dringende oproep gedaan om hiermee te stoppen of de crosser(s) hier op aan te spreken.

Door de gemeente is ons gevraagd om aandacht te besteden aan de Gedichtenwedstrijd 2015. Het thema is: Onvoltooid bevrijd (wat hebben we van de bevrijding geleerd). Tijdens de jaarvergadering zijn hiervoor de flyers met daarin de spelregels uitgedeeld en deze kunnen ook opgehaald worden bij Attent Supermarkt. De inzending(en) moeten uiterlijk 15 maart 2015 ingeleverd zijn; per e/mail: gedichtenwedstrijd@flevomeerbibliotheek.nl

Er is met enkele buurtverenigingen weer een overleg geweest over het (her)inrichten van de speeltuinen in Tollebeek. Het lijkt dat er schot in zit, tijdens NL-Doet op 20 en 21 maart gaat hier hard aan gewerkt worden.

Verder wordt er dan in het bos een schelpenpaadje richting de Koningsschut aangelegd en zullen verschillende kunstobjecten in het dorp een poetsbeurt krijgen. Als de weergoden dan meewerken zal ook de Wilde Boekenkast worden schoongemaakt en zal de collectie worden vernieuwd. Er wordt nog steeds dankbaar gebruik van gemaakt en wij krijgen nog regelmatig nieuwe voorraad; waarvoor dank! En natuurlijk is er op die zaterdag ook de (Nationale) Schoonmaakdag; uiteraard maken wij graag gebruik van jullie hulp. Aanmelden kan bij één van de bestuursleden, via db@tollebeek.nl of gewoon vanaf 09.00 uur vanuit de Eendenkooi aan de slag gaan. Namens Dorpsbelang Tollebeek,


Beste dorpsgenoten,
(12-02-2015)
Het nieuwe jaar is alweer in volle gang. De dagen worden alweer langer en er worden alweer plannen gemaakt voor het voorjaar. Toch deelt koning winter nog wat speldenprikjes uit met soms wat vorst en dan weer wat sneeuw.

Waarschuwden we in de vorige Bazuin nog voor de gevaarlijke situatie op de kruising van de Karel Doormanweg en de Zuidwesteringweg. Deze was ontstaan door een berg zand welke als voorbelasting op de oude sloot lag waar het nieuwe fietspad moet komen . Deze situatie duurt nog tot medio april kijk dus goed uit. Dit keer een waarschuwing voor een zeer gladde Karel Doormanweg zowel richting Emmeloord als richting snelweg. Afgelopen week raakten hier zeker zes auto’s in de slip, waarvan er vijf in een sloot en één in de tocht nabij Pelleboer. Misschien een optie om bij mogelijke gladheid de Karel Doormanweg te mijden en over de gestrooide Urkerweg te rijden. Tijdens overleg met de gemeente is nml. medegedeeld dat de Karel Doormanweg dan wel een drukke weg is maar niet gestrooid zal worden.

Op maandag 26 januari is er overleg geweest met de projectgroep Ouderenhuisvesting en dagopvang. Er is gepraat over wat de huisvestingswensen van ouderen zijn en wat er voor voorzieningen aanwezig kunnen zijn b.v. een gezamenlijke huiskamer of b.v. een burenhulp op afroep. Allemaal ideeën die verder uitgewerkt kunnen worden. De heer Gert Santema aanbevolen door de Grontmij was hierbij aanwezig ( hij heeft met soortgelijke projecten veel ervaring) en gaat een plan maken waarmee we wat meer handvaten krijgen om het plan aan onze ouderen uit te leggen en inzichtelijk te maken.

Op donderdag 19 februari staat de jaarvergadering voor Dorpsbelang weer op de agenda met belangrijke onderwerpen waaronder de reconstructie van de Urkerweg richting Urk, acties van NL doet en de dorpsvisie. Komt allen.

De jeugd van Tollebeek krijgt op 6 maart alle aandacht. Er is dan een avond gepland in De Goede Aanloop waarbij de jeugd van Tollebeek tussen de ca. 11 en 16 jaar kan brainstormen over wat er nodig is voor de jeugd en wat er wordt gemist in dit mooie dorp. We hopen op een grote opkomst zodat alle wensen van de gehele Tollebeker jeugd in beeld komen. Vertel uw kinderen dat dit de avond is waar ze kunnen vertellen wat er mis is of gemist word in Tollebeek.

Zo ziet U maar weer er is weer veel te doen in dit mooie dorp.

Namens Dorpsbelang,
Bas Odding


Beste Tollebekers
(29-01-2015)
Het jaar 2015 is weer een aantal weken oud. Nieuwjaars borrels achter de rug. De kerstverlichting is weer met medewerking van Marcel Zuidema uit de boom op de rotonde gehaald. En helaas wil de winter nog niet echt op gang komen en lijkt het erop dat we geruisloos het voorjaar induiken.

Wat zal 2015 Tollebeek weer gaan brengen. Worden de plannen vanuit de dorpsvisie opgestart? Het lijkt er wel op. De eerste avond met de jeugd is gepland op 06 maart in de Goede Aanloop. Alle jongeren tussen de 11 en 16 jaar zijn uitgenodigd om mee de denken over een jeugdig Tollebeek. Voor de ouderen is ook de eerste avond voor de projectgroep gepland op 26 januari in de Eendenkooi. Op deze avond wordt met de projectgroep nagedacht over de huisvesting en zorg voor onze oudere dorpsbewoners.

Donderdag 19 februari staat de jaarvergadering van het dorpsbelang gepland. Een mooie avond om te beleven wat er allemaal in Tollebeek gebeurt. Zet de datum vast in uw agenda u bent van harte uitgenodigd

Via de krant en sociale media heeft u vast ervaren dat het zicht op het kruispunt Kareldoormanweg/Zuidwestringweg vanuit Emmeloord belemmerd is door een grote zand bult. Deze ligt er voor het inklinken van het nieuwe fietspad. Met name ’s avonds “ lijkt” het alsof je vrije doortocht hebt. Echter de auto’s vanuit Nagele zijn dan niet zichtbaar. Na twee behoorlijke ongelukken zijn er stopborden en waarschuwingsborden geplaatst. Wees gewaarschuwd als u vanuit Emmeloord maar ook zeker als u vanuit Nagele komt.

De dorpsschoonmaak staat dit jaar gepland op vrijdag 20 maart met de scholen en op zaterdag 21 maart met alle dorpsbewoners. Er worden weer diverse initiatieven, zoals de speeltuin in Tollebeek-West en het aanleggen van het schelpenpad in het bos, opgestart . Deze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt (mits goed gekeurd) door NLdoet, een goed initiatief voor vrijwilligers van het oranjefonds.

Namens dorpsbelang
Hessel Kingma
>


Beste Dorpsgenoten,
(13-01-2015)
Aan mij de eer om het eerste stukje van 2015 in de Bazuin te mogen schrijven, allereerst voor wie ik nog niet persoonlijk de hand heb geschud een voorspoedig en gezond 2015 toegewenst.

Wat kunnen we weer terugkijken op een heel mooi jaar, waar weer heel veel is gerealiseerd door veel vrijwilligers. Zoals de dorpsschoonmaak in het voorjaar, het insectenhotel aan de bosrand, een prachtig kunstgrasvoetbalveld, het mooiste en schoonste dorp van de Noordoostpolder, en zal ik best nog wat vergeten zijn maar al met al weer een prachtig jaar voor Tollebeek.

We hebben met z´n allen weer een prachtige jaarwisseling mogen beleven met prachtig weer en heel mooi vuurwerk, met de harde klappen van de melkbussen er tussendoor en de rode vuurballen boven Urk. Zoals het nu lijkt zijn we de jaarwisseling zonder schade doorgekomen, dat is natuurlijk weer heel mooi voor het dorp.
Dan hadden we 2 januari de nieuwjaarsreceptie in de Goede Aanloop deze werd als vanouds weer heel goed bezocht. We begonnen met de oudste inwoner van Tollebeek mevr Hulsebosch 91 jaar, wat heerlijk als je op deze leeftijd nog in de Goede Aanloop aanwezig kunt zijn, wij hopen van ganser harte dat mevr Hulsebosch volgend jaar weer in goede gezondheid erbij zal kunnen zijn. We hadden ook de jongste inwoner willen begroeten maar door omstandigheden kon Hedi van Urk geboren op 17 december niet aanwezig zijn, maar DB heeft er voor gezorgd dat het lepeltje en rompertje bij de familie van Urk bezorgd zijn. Uiteraard kon ook de stoel niet ontbreken hier mochten dit jaar niet één persoon maar drie personen op plaats nemen. Dat waren Syds Tigchelaar Jan Jonkers en Jeroen Nijenhuis voor de vele uren die deze mensen hebben bijgedragen aan de aanleg van het kunstgras voetbalveld, met de hulp natuurlijk van heel veel vrijwilligers. De feestcommissie kondigde daarna het thema aan voor het komende dorpsfeest, en dat is “ voor de buis,,
Aankomend jaar wil een aantal sportieve tollebekers Alp d’hues beklimmen, om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de kanker bestrijding deze avond werd al € 1.250,00 opgehaald door een verloting en de verkoop van een limousine, die werd geveild door veiling meester Ludo Leyten. We hadden ook nog de foto wedstrijd zet Tollebeek op de kaart, die gewonnen door mevr van der Sterren die trots naar huis ging met het welcome home pakket. Hierna zaten heel wat mensen met toegeknepen billen in de zaal want Thomasvaer en Pieternel kwamen op in een super grote limousine, hier werden weer heel wat mensen op de hak genomen. Tot grote hilariteit van de aanwezigen in de zaal.
En tot slot werd het huwelijk aangekondigd van Rene Buysse en Kim van der Velde tot grote verrassing van beide aanwezigen.

Ik denk trouwens dat Bas Odding zich deze avond ook nog lang zal herinneren.

Namens Dorpsbelang Tollebeek,
Joop Gort


Beste dorpsbewoners,
(17-12-2014)
Wat is dat toch op het eind van het jaar? Zodra Sinterklaas weer is vertrokken wordt de muziek om ons heen heel rustig en vredig. Alles gaat over op de Kerstvoorbereidingen.

Waar je zelf alleen maar drukker wordt (overgenomen van de kinderen die dat met name voor Sinterklaas hebben??) helpt de omgeving je om te onthaasten. Sfeer in huis halen, naast de dagelijkse boodschappen. Kerstboom weer optuigen dus ruimte maken in huis. Afspraken maken voor de kerstdagen, maar er staat al zoveel in de agenda. Het zal dus wel een strategische zet zijn om de omgeving daarop aan te passen door veel licht in huis te halen en rustige muziek om ons heen te hebben. We hebben geen deadline met de kerst maar we vieren de geboorte van een kind die ons vertederd en ons laat weten waarom we hier eigenlijk zijn op aarde.

Ook het dorpsbelang wil graag werken aan sfeer, rust en vrede. Zoals jullie gezien hebben is de kerstboom weer in het licht gezet. Een mooie uitdaging die goed uitgepakt is. Het ziet er prachtig uit. Graag zien we jullie allemaal onderweg op de mooie kerstreis die georganiseerd is op 24 december. Hopelijk kunnen we met droog weer ons laten verrassen met wat we in deze kerstnacht tegenkomen. Door elkaar; voor elkaar. Verder is er natuurlijk de nieuwjaarsreceptie op 2 januari in de Goede Aanloop. U bent hier allemaal van harte welkom. Er wordt gewerkt aan een mooi programma en hopelijk is er weer genoeg gebeurd om wat stof te doen oplaaien. Voor wat achtergrondmuziek is gezorgd dus de ingrediënten voor een gezellige avond zijn gelegd.

Verder zijn we bezig om de jeugd bij elkaar te krijgen om geïnspireerd te raken door hun wensen en behoeftes in het dorp. Wat willen ze graag zien in hun dorp om ze de “jeugd van hun leven” te herinneren op latere leeftijd. Graag horen we van jullie zodat we kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn. Denk hier alvast over na in de vakantie en laat het ons weten.

Om een fijne plek te hebben in ons dorp “op latere leeftijd” zijn we ook plannen aan het maken. Wat kan het mooi zijn om een appartementencomplex te hebben waarbij je dan met elkaar je jeugdherinneringen nog eens op kan halen. Wat zijn de wensen en behoeftes van onze dorpsgenoten? Laat het ons weten want we zijn ons aan het oriënteren dus is nu het moment om met elkaar af te stemmen.

Eerst nog even doorpakken met elkaar om alles weer klaar te krijgen voor de Kerst. Hopelijk heeft iedereen een warm plekje zodat je met je dierbaren een zalig feest kan vieren. Fijne dagen.

Namens Dorpsbelang Tollebeek,
Lidy Nijenhuis-Straathof


Beste Tollebekers,
(03-12-2014)
Als ik dit schrijf zou ik het eigenlijk in rijm moeten doen immers wanneer u dit leest zitten veel kinderen in spanning voor wat de Sint hen brengen zal. Sinterklaas is weer in het land en ook in Tollebeek hebben we de Sint mogen verwelkomen. De Feestcommissie had weer een mooi programma verzorgt en heel veel kinderen kwamen naar de loswal om de goedheiligman te de hand te schudden. Altijd weer een mooi gezicht om te zien hoeveel jeugd er in ons dorp is.

Voor ons als Dorpsbelang is de jeugd ook een groep die de aandacht verdient. Graag willen we in contact komen met een groep Tollebeker jeugd uit alle geledingen en groepen die in ons dorp aanwezig zijn. Om deze reden organiseren we in januari een avond waar we van de jeugd willen horen wat zij van ons verwachten en wat de jeugd voor ons kan betekenen. Samen moeten we immers de toekomst een invulling geven waar iedereen een goed gevoel bij heeft. De datum staat nog niet vast maar we zullen tegen die tijd op allerlei manieren deze avond onder de aandacht brengen. We zetten uiteraard speciaal in op die groep jeugd die vindt dat er nooit wat voor hen te doen is. Samen moeten we daar aan werken!

Ook aan de ouderen wordt de komende tijd aandacht besteed, al zal dat een langer traject worden. We hopen binnenkort om tafel te gaan met een groep dorpelingen om hier samen over na te denken. Het zal dan gaan over de manier waarbij het mogelijk is dat de ouderen onder ons langer in Tollebeek kunnen blijven wonen. Een belangrijk onderwerp hierbij zal uiteraard de huisvesting zijn.

Hiermee kom ik gelijk op iets wat op dit moment actueel is namelijk de veranderingen in de zorg. Hierbij gaat het niet alleen om de zorg voor ouderen en zieken maar ook om zorg van inwoners met andere problemen. Op woensdag 10 december komt wethouder Henny Boogaards vertellen over hoe de zorg en ondersteuning straks per 1 januari 2015 geregeld gaat worden. U bent van harte welkom op deze avond om 20:00 uur in de Goede Aanloop.

Een ander punt waar ik uw aandacht toch even voor wil vragen is de mogelijke komst van boringen naar schaliegas in onze mooie polder. U hoeft geen voor- of tegenstander hiervan te zijn maar op dit moment wordt er door een hele uitgebreide groep met vertegenwoordigers van ondernemers, landbouw, gemeente, dorpen en diverse andere organisatie een breed platform gecreëerd om u van informatie te voorzien over dit onderwerp. Neem er de tijd voor om u hierin te verdiepen en oordeel dan zelf of u voor of tegen wilt zijn in het belang van onze mooie polder.

Weet u nog wat voor weer het was vorig jaar op de avond voor Kerst? Inderdaad bar slecht weer met regen en veel wind. De organisatoren van de Kerstreis hadden er al bijna een jaar opzitten waarbij ze regelmatig bijeen kwamen om hun plannen te bespreken. Alles was weer tot in de puntjes geregeld. En dan… moet je de beslissing nemen dat het niet door kan gaan vanwege het slechte weer. Ik moet u zeggen, ik had erg met ze te doen wat zonde van zoveel tijd en inspanning. MAAR… dit jaar proberen ze het opnieuw!!

24 december gaat Tollebeek weer op “KERSTREIS”

Ik hoop dat u de inzet van deze vrijwilligers beloont en massaal mee op reis gaat. 3 Jaar geleden was het een pracht evenement waarbij zo’n 750 mensen op de been waren maar dit jaar hopen we op een nog veel groter opkomst.

En zo glijden we dan weer langzaam naar het nieuwe jaar toe, met of zonder winter we wachten het maar af. Ik wens u alvast een fijne tijd toe.

Namens Dorpsbelang
met vriendelijke groet,
Jan Swart


Beste dorpsbewoners,
(19-11-2014)
Wat moet ik er toch aan wennen dat het al weer zo vroeg donker is, maar deze week wel met de gezelligheid van zingende kinderen met hun, veelal zelfgemaakte, lampionnen. Ik zat er helemaal klaar voor, lekker snoepgoed uitgezocht om al die tasjes te kunnen vullen, maar………….NIEMAND aan de deur gehad. Ja, een koerier, maar die wilde niet zingen, dus ook geen snoep. Dus al dat lekkers zullen we zelf weer allemaal op moeten snoepen, Een hele opgave hoor. Gelukkig ren, spring, strek en step ik al dit lekkers er weer vrolijk af tijdens mijn wekelijkse bodyfit avondje in de Pionier. Altijd weer een gezellig sociaal en sportief uurtje met elkaar. Kom ook gerust eens een keertje meedoen. Het is echt leuk!

Al fietsend naar de Pionier kwam ik langs de fontein en wat ligt deze er weer prachtig bij! Mooie nieuwe beplanting rondom. Wat zullen we volgend jaar met z’n allen genieten als deze prairietuin, vaste planten in combinatie met siergrassen, in volle bloei komt te staan. Weer een dikke pluim aan de vrijwilligers en de Groengroep die al deze planten (en dit zijn er een heleboel) een plekje hebben gegeven. Een aanwinst voor ons centrum.

Vorige week hebben we onze dorpsvisie (BE) LEEF TOLLEBEEK officieel gepresenteerd in de Goede Aanloop. Samen met waarzegster Madame Tolydy hebben we voorzichtig een kijkje in de toekomst mogen nemen en al een beetje kunnen genieten van al die mooie projecten die in de dorpsvisie zijn opgenomen en die we stap voor stap willen gaan realiseren met elkaar.
Het eerste exemplaar werd door de voorzitter uitgereikt aan burgemeester Aucke v.d. Werff. en vervolgens konden alle aanwezigen een exemplaar in ontvangst nemen. Een mooie informele avond die gezellig werd afgesloten met een drankje.

En dan komen we steeds een stapje dichterbij ons doel om Diana weer terug te laten komen in het dorp. Afgelopen maandag is in de Raadsvergadering het definitieve akkoord hiervoor gegeven. Okke Weerstand kan hier nu echt mee aan de slag gaan. We verhullen nog niets, maar we beloven dat de nu nog lege plek in het voorjaar weer een mooie verrassende invulling zal krijgen.

Zie ginds komt de stoomboot……., zie de maan schijn door de bomen…… ja hoor, er kan weer druk geoefend worden, want de Sint en zijn Pieten zijn al weer onderweg! De reis verloopt voorspoedig heb ik me laten vertellen en zij verwachten dan ook 22 november a.s. keurig op tijd de haven van Tollebeek binnen te kunnen varen. Laten we ze met z’n allen weer een groots en muzikaal welkom heten.

Wellicht nog een beetje vroeg, maar zet het vast in de agenda….. Op woensdagavond 10 december zal er door de gemeente een informatieavond over de Zorg worden gehouden in de Goede Aanloop. Per 1 januari 2015 gaat er heel veel veranderen en misschien heeft u hier ook mee te maken. Tijdens deze avond heeft u alle gelegenheid om vragen te stellen. Meer informatie volgt ook nog via een speciale uitnodiging in de Bazuin. Schroom niet om te komen, de koffie staat klaar.

Hartelijke groet,
Namens Dorpsbelang
Lammechien Hack


Beste Tollebekers,
(05-11-2014)
Als ik dit schrijf zie ik de natuur van dag tot dag veranderen. De klok is weer verzet naar de wintertijd en onze biologische klok moet ook nog even omschakelen. We hebben al een storm(pje) gehad en de blaadjes vallen van de bomen. De wilde appeltjes, die aan boompjes aan de overkant van onze straat staan, worden verslonden door spreeuwen, merels, vlaamsegaaien en ook de mussen zijn er niet vies van. Mooi om naar te kijken en later in het seizoen zullen zij dan in onze tuinen op zoek gaan naar eten. Soms is de prijs hoog en vliegt er een, door het gisten van de appeltjes, zwaar beschonken vogel zich al zwalkend te pletter tegen onze ramen.

Een rondje door het dorp laat zien dat er al veel werk verricht is rondom de vijver op de Hubertusplaats. Ik ben heel benieuwd wat daar tot stand gaat komen. Volgens de mensen die er verstand van hebben, wordt het heel bijzonder. In samenwerking met de gemeente is de groengroep bezig om tussen de Urkerweg en de Torenvalk over een oppervlakte van ca. 300 m² bloembollen te poten. Het beloofd komend voorjaar een kleurig geheel te worden. Achter de schermen wordt door de buurtverenigingen nog druk overlegt hoe zij de speeltuinen in Tollebeek gaan (her)inrichten. En niet onbelangrijk: waar halen zij de hiervoor benodigde financiën vandaan.

Maandag 27 oktober was een afvaardiging van Dorpsbelang bij één van Ronde Tafel Gesprekken op het Gemeentehuis. Er werd gesproken over het eventueel wel of niet geven van toestemming van de Raad voor de vervanging van Diana. Wij durven de conclusie al wel te trekken dat het goed komt, maar het definitieve besluit valt op 10 november a.s. Okke Weerstand kan dan eindelijke aan de slag met het bijzondere kunstwerk dat dan hopelijk in het voorjaar van 2015 onthuld kan worden.

Als afgevaardigde van het 10-dorpen overleg zit ik sinds kort samen met Arianne de Groene uit Rutten en Nelleke Verhage uit Luttelgeest in de Stuurgroep Schaliegas. Deze projectgroep wil kennis uitwisselen, lobbyen en het onderwerp schaliegas onder de aandacht brengen bij een breder publiek. Vertegenwoordigers van Bedrijven Actief, de Rabobank, Ondernemersvereniging Groendorpen, LTO, de gezamenlijke dorpsbelangen, Mercatus en RONOP maken zich toch wel ongerust over de gevolgen van boren naar schaliegas in de Noordoostpolder. Ook de burgerinitiatiefgroep Schaliegasvrij Noordoostpolder en werkgroep Schaliegas Nee Noordoostpolder praten mee in deze groep. De gevolgen van boren kunnen o.a. zijn geluidsoverlast, waardedaling van het vastgoed, imagoverslechtering en hoge boortorens. Het is vast al wel bekend dat het gemeentebestuur de Nooroostpolder Schaliesgasvrij heeft verklaard. Ik zou willen adviseren om de media in de gaten te houden en eventueel voorlichtingsavonden te bezoeken. Dit is toch wel een onderwerp dat ook de inwoners van Tollebeek aangaat.

Op de dag dat deze Bazuin bij jullie op deurmat valt, zal de Dorpsvisie worden aangeboden aan de inwoners van Tollebeek en wethouder Henk Suelmann van de gemeente Noordoostpolder. De dorpsvisie is tot stand gekomen met jullie hulp en onder woorden gebracht door de Grontmij. Het zou fijn zijn als wij de hierin vermelde ideeën de komende jaren kunnen gaan uitwerken. Ik zou zo zeggen; er is nog genoeg te doen in en rondom Tollebeek. Hopelijk zien wij jullie vanavond, de presentatie belooft een leuk spektakel te worden.

Namens Dorpsbelang Tollebeek,


Beste dorpsgenoten,
(21-10-2014)
Het is 15 oktober als ik dit schrijf, in een normaal jaar is het herfst zo niet dit jaar. Komend weekend word 22 graden voorspeld. Toch is de oogst van landbouwproducten in volle gang. De meeste consumptieaardappelen zijn gerooid, de oogst van de winterwortels is in volle gang evenals de oogst van suikerbieten en witlofwortelen. Als het binnenkort toch nog eens veel gaat regenen kijk dan op de buitenwegen goed uit. Door de modder op de weg kan het verraderlijk glad zijn , ook al doet de boer zijn uiterste best om dit te voorkomen.

Voor wie het is opgevallen dat de fontein dit jaar niet zoveel heeft gewerkt, dit gaat zeer binnenkort veranderen. Door een aantal verschillende storingen was het moeilijk om hem weer aan de praat te krijgen. Maar het is gelukt, nog een paar nieuwe onderdelen dan gaat hij weer stromen. Ook het plant vak rond de fontein krijgt een opknapbeurt in samenwerking met de gemeente en de groengroep word een prairietuin aangelegd met veel verschillende grassen en het hele jaar door bloeiende planten. Het geheel zal volgens de ontwerpers weinig onderhoud vragen en een prachtige uitstraling hebben in het aanzicht van Tollebeek.

Aan de andere kant van het dorp zijn er ook werkzaamheden aanstaande er is overleg met Flevolandschap om het pad tussen de Kooyker en de Buitenplaats van schelpen te voorzien. De toezegging van Flevolanschap is er nog niet maar de vrijwilligers om het werk uit te voeren hebben zich al aangemeld. Een prachtig gebaar. Ik zou zeggen nu kan het niet meer geweigerd worden.

Langs de Urkerweg word deze herfst het narcissen- en krokussen lint doorgetrokken vanaf het Kanjerpad tot aan de ingang bij de Laat zodat het gehele dorp langs de Urkerweg in het voorjaar van een mooie bloemenpracht word voorzien.

Woensdag 8 oktober is er een vergadering geweest met de buurtverenigingen in de Goede Aanloop. Het was een leerzame avond over de vrijwilligersverzekering en een uitleg van de buurtwerker van de gemeente welke onderdeel is van het IGW. Fijn dat er toch 5 buurtverenigingen aanwezig waren. Voor de andere 10 een gemiste kans op nuttige informatie.

Onze pas opgerichte ondernemers vereniging draait ook op volle toeren. Veel nuttige informatie in de mailbox en geregeld een excursie of netwerkbijeenkomst. Zo ook vrijdag bij Quick Frozen waar een excursie staat gepland met aansluitend netwerken, zoals gezellig napraten tegenwoordig word genoemd. Ben je nog geen lid van de OV meld je dan alsnog aan.

Tot slot wil ik nog even de aandacht vestigen op onze dorpsvisie welke donderdagavond 6 november word aangeboden aan wethouder Seulmann. Hierbij nodig ik wederom alle inwoners van Tollebeek uit hierbij aanwezig te zijn. Het is namelijk de visie van ons allemaal. Hiermee willen we Tollebeek nu en in de toekomst leefbaar en aantrekkelijk houden voor alle inwoners en nieuwkomers, zodat iedereen met veel plezier en woongenot kan leven in ons fantastische dorp.

Namens Dorpsbelang
Bas Odding


Beste Tollebekers,
(8-10-2014)
Zaterdag 27 september was het weer zover Burendag , wat was het weer een drukte in het dorp Er waren weer veel mensen gemobiliseerd om wat vrijwilligers werk te doen. Ten eerste natuurlijk het hele mooie insecten hotel in het Tollebekerbos, waar een zeven tal buurtbewoners van de 3K’S veel vrij tijd in hebben gestoken, maar het resultaat mag er dan ook zijn. Met maar liefst 44 luxe kamers kunnen de insecten daar natuurlijk perfect in huizen. Door de verschillende materialen kunnen hier heel veel verschillende soorten insecten een plaatsje vinden. En daarom is het zaterdagmiddag door wethouder Seulmann onder belang stelling van veel oudsers en kinderen het hotel geopend onder de naam “Villa Kakelbont” bedacht door Lieke Zoet. Er wordt ook nog verder samen gewerkt met Flevo Landschap en de Nederlandse Vlinderstichting , om het Tollebekerbos in 2015 nog verder te verfraaien met een bloemenweide; oftewel een Idylle voor vlinders, bijen en mensen. De Idylle wordt een prachtige aanvulling op het insecten hotel in het Tollebekerbos.

En hebben jullie het al gezien er staat verlichting op de buiten plaats, onder de super visie van Bas Odding werden zaterdag morgen 4 grote lantaarnpalen geplaatst door een aantal enthousiaste dorpelingen. Er is een wens in vervulling gegaan van veel mensen die s’avonds in het donker de buitenplaats bezochten waar het altijd aarde donker was. Dit is nu gelukkig verledentijd want de lantaarnpalen gaan aan wanner het donker word en gaan uit om 12 uur s’avonds. En dit ook met dank aan de firma Mulder, waarvan we een kraantje mochten gebruiken om de kabels en de palen in de grond te graven.

Buurtvereniging De Vogelaars hebben een grote schoonmaakactie gehouden in de buurt, gevolgd door een buurt barbeceu. Waar het uiteraard weer heel gezellig was. Buurtvereniging DE Wisselaars hebben met z’n allen vogelhuisjes beschilderd en gedecoreerd. Dus al met al was er veel actie in het dorp.

Namens Dorpsbelang
Joop Gort


Beste Tollebekers,
(26-9-2014)
De zomer is voorbij en de herfst is in aankomst. Dit betekent dat de avonden weer korter worden en dat de verlichting op straat weer aangaat. Een heel goed moment voor het Dorpsbelang om tijdens burendag op 27 september de lantaarnpalen te gaan plaatsen op de Buitenplaats. Een lang gekoesterde wens vanuit het dorp. Heb je zin en tijd om ’s ochtends te komen helpen meld je dan even aan bij Bas Odding. Alle hulp is welkom.

Ook wordt tijdens deze burendag het insektenhotel van de buurtvereniging de 3 k’s onthuld. Een super mooi initiatief ondersteund vanuit Kern met Pit en met behulp van Flevolandschap en de Nederlandse vlinderstichting. Volgend jaar wordt dit initiatief uitgebreid met een unieke idylle tuin voor vlinders en insekten. Deze insekten kunnen dan in het 5 sterren insektenhotel overnachten/nestelen. Iedereen is uitgenodigd om 27 september om 14.00uur de opening en naamgeving van het insektenhotel bij te wonen.

Afgelopen voorjaar is de jeu de boulebaan naast het MFC uitgebreid van 2 naar 5 banen. Dit is mede mogelijk gemaakt met subsidie vanuit NL doet en een bijdrage vanuit de gemeente. De jeu de boulebaan wordt intensief en enthousiast gebruikt door de jeu de boule vereniging. Een hele mooie ontwikkeling. Daarnaast is de jeu de boule baan ook te gebruiken door de bewoners van Tollebeek. Bijvoorbeeld voor een gezellige avond met de buurtvereniging. Voor reservering en de sleutel kun je contact opnemen met het MFC.

De Fish PotatoRun is op 13 september weer door Tollebeek gekomen. Een geweldige sfeervolle middag met ruim 1000 hardlopers. Geweldig hoe zoveel vrijwilligers binnen ons dorp deze dag weer goed hebben geregeld. Daarnaast nog de complimenten voor alle Tollebeker deelnemers jong en oud.

Afgelopen jaar zijn er door een aantal werkgroepen in samenwerking met de Grontmij actief gewerkt aan een nieuwe dorpsvisie. Op donderdag 6 november wordt de dorpsvisie op een ludieke manier gepresenteerd aan de Tollebeekers en wordt deze formeel overgedragen aan de wethouder Dorpen dhr Seulman. Kortom hou donderdag 6 november vast vrij in je agenda voor de toekomstvisie van Tollebeek.

Vorige week is Tollebeek weer uitgeroepen door de afdeling Groei en Bloei Noordoostpolder tot: Het Mooiste en Schoonste Dorp Van de Noordoostpolder!!! Het is een compliment voor ons allemaal als dorpsbewoners van Tollebeek. Daarnaast is het een duidelijke verdienste van de Groengroep Tollebeek.
Trots!!!

Namens Dorpsbelang
Hessel Kingma


Beste dorpsbewoners,
(08-09-2014)

De vakantieperiode is weer afgesloten en de eerste dorpsbelangvergadering hebben we alweer achter de rug.

Een vergadering waarbij onze wethouder Henk Suelmann aan kwam schuiven om kennis te maken en te vernemen waar Tollebeek mee bezig is. Er zijn genoeg zaken in ons bezige dorp waar we hem van op de hoogte konden stellen en waarin hij ook een rol voor ons kan spelen. Het was hem al opgevallen hoe mooi het dorp erbij ligt en dat de groenbrigade hier haar sporen duidelijk laat zien. Iets om trots op te zijn! Zo zijn zelfs de mozaïkborden en de social sofa weer netjes opgepoetst en bijgewerkt met nagellak. Gerda en Rinske hebben alle restjes opgezocht en zijn lekker aan het lakken geslagen. Dus tot in de kleinste details wordt er gewerkt aan een mooi dorp om trots op te zijn. Voor de fontein wordt nog naarstig gezocht naar een andere pomp om het water weer te laten stromen. We willen natuurlijk graag veel voor weinig dus dat vraagt wat extra zoekwerk en dus meer tijd. Wanneer iemand nog een goede pomp weet dan houden we ons aanbevolen.

Verder zijn we natuurlijk nog steeds aan het wachten op de nieuwe “Diana”. We hadden al een goedkeuring en een heel mooi nieuw ontwerp maar nog steeds geen groen licht om onze kunstenaar aan het werk te zetten. Waar nu het wachten op is kon dhr. Suelmann ons ook niet vertellen maar dat horen we binnenkort. Ook onze dorpsvisie ligt klaar om gedrukt te worden dus daar willen we rond november een datum voor prikken om uit te reiken en een tijdsplanning gaan opzetten om onze dromen waar te gaan maken. We hopen dan ook weer veel enthousiaste mensen te ontmoeten die een plan gaan omarmen en vorm gaan geven.

Wat zijn er ook weer veel werkzaamheden en activiteiten geweest in de vakantieperiode! De SVA heeft veel creatieve spellen bedacht en mensen ingezet om de kinderen te vermaken. Het valt niet mee om 6 weken te overbruggen voor onze kinderen dus wat is het dan leuk als er iets georganiseerd wordt. Kosten nog moeite zijn gespaard en wat ben je dan toch weer blij met zo’n mooi MFC gebouw om uit te kunnen wijken bij slecht weer. De sporthal werd ingericht met allerlei speelattributen en het was genieten. Een clown, wat eten en een schminkgroep zorgden voor nog meer sfeer. Ook de viswedstrijd brengt altijd weer een grote groep kinderen in de benen. Een latje erbij om de vis te meten. Veel heb je niet nodig voor een fantastische avond. Om een indruk te krijgen van al die blijde gezichten kunt u op onze website www.tollebeek.nl kijken. Bedankt SVA voor jullie inzet, jullie hebben dankbaar publiek!

Ook zijn er vakanties gespendeerd op het voetbalveld. Niet om de tent daar op te zetten maar wel om hele dagen of vele uren met “bloed, zweet en tranen” zich in te zetten om het kunstgras op tijd klaar te hebben liggen. En natuurlijk is het gelukt! Met zoveel mede-strijders straalt er zoveel energie af en dan wordt zelfs de grootste klussenhater een klussenman. Onder de liefdevolle verzorging van de kantine dames kunnen ze het vocht net een beetje op peil houden want denk erom dat er een lading zweet vervlogen is in de afgelopen periode. Daar kan geen voetbalteam tegenop.

Op 27 september hebben we burendag waar al grootse plannen voor zijn. Zo wordt er een insectenhotel geopend en de naam hiervan bekend gemaakt. Prachtig dat deze initiatieven opgepakt worden en dat er met zoveel energie aan gewerkt wordt. Het Oranje Fonds is aangeschreven en wat leuk dat deze ideeën dan ook nog een bijdrage kunnen ontvangen voor de verbinding die deze projecten oplevert. Voor dit alles hebben we op zaterdag 13 september nog de Fish Potato Run. Sportievelingen die vanuit Urk Tollebeek aandoen en dan doortrekken naar de aardappelstad Emmeloord. Ook zullen er lopers zijn die liever vanuit Tollebeek vertrekken. Ze kunnen uw aanmoedigingen allemaal goed gebruiken dus kom gerust kijken. Dit wordt erg op prijs gesteld.

Tot ziens,
Lidy
Namens Dorpsbelang Tollebeek,


Beste Tollebekers,
(03-07-2014)
Het is de zondag na het Dorpsfeest als ik een begin maak om dit artikel te schrijven. Ja gelukkig mag ik het schrijven want na dit fantastische dorpsfeest lukt het praten me niet zo best meer. Mogelijk toch mijn stem in de feesttent laten liggen.

Tollebeek, wat hebben we weer een FANTASTISCH DORPSFEEST gehad!!

Voer elke leeftijdsgroep was er wel iets georganiseerd, iedereen kon meedoen, en velen hebben dat dus ook gedaan. Samen hebben we er weer een mooi feest van gemaakt. Met dank aan allen die bij zijn of haar buurtvereniging de kar getrokken hebben om zoveel mogelijk mensen op de been te krijgen. Met dank aan het vernieuwde team van de website die de vele activiteiten hebben vastgelegd. Met dank aan hen die vooraf niet vergeten waren een financiële bijdrage te over te maken aan de FC.

Maar bovenal: FEESTCOMMISSIE HEEL ERG BEDANKT !!! Het was weer geweldig!!

Voor het vele werk wat jullie weer hebben verricht, maandenlange voorbereiding, dagen achtereen paraat gestaan, nachten lang bijna niet geslapen omdat de dagen te kort waren om alles perfect te laten verlopen.

Na het dorpsfeest beginnen we allemaal al wat meer aan de vakantietijd te denken. De afgelopen tijd zijn er weer veel Tollebekers geslaagd voor hun opleiding, allemaal nog van harte gefeliciteerd!
De vakantietijd betekend ook voor ons als Dorpsbelang een wat rustigere tijd aanbreekt. Waar het minder rustig zal zijn dat is, ondanks de zomerstop, rondom ons voetbalcomplex. Eindelijk kan de schop de grond in en zal begonnen worden met de aanleg van het zo noodzakelijke kunstgrasveld. Er zal veel werk verricht moeten worden en ook hiervoor zullen veel vrijwilligers hun inzet weer tonen, zoals we dat gewend zijn in Tollebeek. Ik kijk nu al uit naar het prachtige complex wat we dan straks hebben hier in Tollebeek. Een kunstgrasveld in combinatie met onze prachtige Pionier, het wordt een plaatje!!

Wat ook mooi moet worden maar helaas nog wat vertraging op heeft gelopen door de verkiezingen en daardoor de aanstelling van een nieuw college, is onze nieuwe Diana. Helaas kon de goedkeuring voor het budget niet meer door de toenmalige raad en zal deze dus binnenkort behandeld gaan worden. We houden u uiteraard op de hoogte.
Dan hebben we nog onze Dorpsvisie, op dit moment zijn de reactie van de gemeente allemaal verzameld en worden door de Grontmij eerdaags met Dorpsbelang besproken. We hopen dan in het najaar de Dorpsvisie officieel te kunnen presenteren.

Afgelopen maandag 1 juli is de aftrap geweest voor de pilot “alarmering AED vrijwilligers”. Hiermee is er in Tollebeek en Luttelgeest een pilot gestart waarbij het alarmnummer 112 gekoppeld wordt aan een oproep aan een aantal AED vrijwilligers in de directe omgeving. Hoe dit werkt en hoe u zich op kunt geven als vrijwilliger kunt u in deze Bazuin verder lezen. Hoe de aftrap zal verlopen kan ik nog niet zeggen dat lezen we vast wel (of hebben het al gelezen). Hierbij zal wethouder Henny Boogaards ook aanwezig zijn. Afgelopen week kreeg onze Groengroep bezoek van de nieuwe “wethouder dorpen” Dhr. Seulmann. Deze was met gebiedsregisseur Klaas Jan Loosman bezig met een rondje door de polderdorpen en is in Tollebeek even gezellig bij de Groengroep koffie wezen drinken. Dhr. Seulmann was verrast door het enthousiasme en het werkplezier van de Groengroep en sprak zijn waardering uit voor het vele werk wat deze groep verricht.

Dit seizoen zit er weer op voor de mensen van De Bazuin. Ook het team van de Bazuin weer bedankt voor jullie inzet. Rest mij nog iedereen een hele fijne vakantie toe te wensen!!

Namens Dorpsbelang,
Vriendelijke groeten,
Jan Swart


Beste dorpsgenoten,
(12-06-2014)
Wat een heerlijk voorjaar hebben we toch. De tuin heeft al weer zoveel kleur, het groeit allemaal enorm door de warmte en regelmatig een regenbui. Wij “wonen” nagenoeg in de tuin, de haard er ’s avonds lekker bij aan, hoe veel beter wil je het nog hebben? Wij hebben zelfs al even gekampeerd bij ons in de tuin, zo komen we al een beetje in de sfeer van het naderende dorpsfeest.

Wanneer u dit leest, duurt het nl. nog maar één week en dan gaat Tollebeek kamperen. Ik heb in het dorp al wat voorbereidingen in de buurtjes gezien, o.a. een zelf gemaakte caravan. De feestcommissie heeft weer allerlei activiteiten bedacht en een leuk programma in elkaar gezet met zeker voor een ieder wat wils. Om te zien wanneer er wat en waar te doen is, verwijs ik u graag naar de Bazuin of de website.

Op 14 juni a.s., de zaterdag voorafgaande aan het dorpsfeest, hebben vier enthousiaste stellen een Open Tuinen Route in Tollebeek georganiseerd. U kunt de tuinen deze dag vrij bezoeken tussen 11.00 en 17.00 uur. Naast het genieten van al wat er groeit en bloeit, kunt u ook genieten van muziek, schilderijen in de tuin, snuffelen in het ‘brocante’ hoekje, demonstratie van koken op de big green egg, er is koffie en thee te verkrijgen en …………..nog veel meer. Voor meer informatie over dit leuke initiatief, zie elders in deze Bazuin of kijk op de website.

Ook op 14 juni, ’s avonds om 20.00 uur zal er weer muziek en zang in het Tempeltje ten gehore gebracht worden door en voor Tollebekers. Hopelijk kunnen de plaids dit jaar lekker in het gras gelegd worden en de drankjes en hapjes uit de picknickmanden gehaald worden. Een uitstekende combinatie lijkt mij. Zie ook de website.

En langzaam maar zeker gaan we dan ook al een beetje richting de zomervakantie. Als eerste het voortgezet onderwijs en daarna de basisscholen. Heeft u al een “zet Tollebeek op de kaart” sticker klaar liggen om in de koffer te stoppen? Wie weet waar u die leuke foto misschien kunt maken. De stickers zijn te verkrijgen bij de supermarkt of bij één van de bestuursleden van Dorpsbelang. Zoals u ziet, volop activiteiten in het dorp deze maand. Ik hoop u zeker ergens te mogen begroeten, wens u via deze weg in ieder geval alvast een hele fijne zomer toe.

Hartelijke groet,

Namens Dorpsbelang Tollebeek,
Lammechien Hack


Beste Tollebekers,
(21-05-2014)
De afgelopen, maar ook de komende weken is Tollebeek weer in beweging.

4 mei zagen wij de 11-dorpen steptocht in ons dorp starten en finishen. Er waren weer heel wat mensen op de been. Zij zagen dat de Tollebeker steppers een derde plaats wisten te veroveren. Een plaats om super trots op te zijn! Alle lof ook voor Floor Hulsebosch, die twee etappes voor haar rekening nam.

Op 9 mei zaten wij met een afvaardiging van Dorpsbelang in het Muzisch Centrum om de presentatie van de nieuwe Diana door twee kunstenaars te beoordelen. Unaniem werd besloten dat de “nieuwe” Diana van Okke Weerstand in Tollebeek komt (een uitgebreider verhaal vindt u in deze Bazuin). Uw nieuwsgierigheid zal de komende tijd nog wel geprikkeld worden; maar wij houden onze kaken echt nog stijf op elkaar.

Vervolgens zaten wij 14 mei samen met buurtvereniging 3 K’s, een afgevaardigde van de groengroep en de heren Duijff (Stichting Flevo-landschap) en Veling (Vlinderstichting) om de tafel. Het is de bedoeling dat dit najaar al een begin gemaakt gaat worden om een Idylle in het noordelijke gedeelte van het Tollebekerbos te realiseren. Hiervoor wordt nog een groter draagvlak binnen Tollebeek gezocht. Een mooi initiatief, waardoor Tollebeek weer positief in het nieuws zal komen. Van de twee locaties in Flevoland zal Tollebeek er één zijn. Zie ook een uitgebreider artikel in deze Bazuin.

Op 30 mei a.s. om 19.30u verzorgt de heer Duijff weer een avondwandeling in het Tollebekerbos. Vertrek vanaf de Eendenkooi; details vindt u bij het verhaal over de Idylle.

Enkele bestuursleden hebben als afgevaardigden van Tollebeek afscheid genomen van de wethouders Schutte en Vermeulen en hebben inmiddels kennisgemaakt met het nieuwe college. Wij hopen dat de samenwerking met dit college en de gemeenteraad weer het één en ander voor Tollebeek zal opleveren. In de dorpsvisie, die binnen afzienbare tijd gepresenteerd gaat worden, staan de nodige doelen die wij graag gerealiseerd zien worden.

Verschillende buurtverenigingen hebben de handen in elkaar geslagen en hopen dat er voor de Tollebeker jeugd meer speeltoestellen zullen komen. Er wordt hard aan gewerkt en de gemaakte plannen zullen vast gerealiseerd kunnen worden – SUCCES!

Van de gemeente ontvingen wij het Uitvoeringsplan wegenonderhoud 2014. Ook in Tollebeek staan werkzaamheden op de planning. Dit betreft het herstraten van de voetpaden in de Patrijzenstraat, Visarend, Fazantendrift, Jachtlaan en de Wissel. In De Brakken zal in de loop van het jaar de rijbaan herstraat worden.

Dan staat voor 29 mei a.s. het Eieren-gooien-festijn ook nog op de agenda.

Rest mij om iedereen die buitenactiviteiten gaat plannen zonnige en prettige Pinksterdagen toe te wensen.

Namens Dorpsbelang Tollebeek,
Ali Landman-Bijsterbosch


Beste dorpsgenoten,
(30-04-2014)
Dit is een voorjaar waarin alles op het land mogelijk was . Het land was droog en regen viel er weinig. Zaaien wanneer je tijd had en af en toe een beetje regen voor een goede opkomst. Vroeg aardappelen poten en ruggen frezen voor de winterwortels. Toch zijn we tot de orde geroepen met twee onweersbuien in twee dagen. Totaal 32 mm regen zorgt er voor dat het landwerk stil ligt. Voordeel was wel dat er nu tijd was voor Koningsdagactiviteiten.

Op 25 april zijn twee dorpsgenoten koninklijk onderscheiden te weten:
Evert Sportel voor zijn vele vrijwilligerswerk voor kerk en samenleving. Als ‘polderjongen’ heeft hij zijn sporen verdiend in de opbouw van deze samenleving. Ook nu is Evert Sportel nog druk voor de samenleving samen met de andere van de Groengroep. Theo Meulendijks voor zijn jarenlange belangeloze en zeer intensieve inzet voor verenigingen, clubs kerk, organisaties en dorpsbelang. Theo is een man van achter de schermen gewoon dingen doen. Namens dorpsbelang van harte gefeliciteerd.

In de nacht van 25 op 26 april was de Kennedymars. Een 80 km lange wandeltocht door de polder waarbij alle dorpen worden aangedaan. De stempelpost in Tollebeek is altijd goed bemand. Hier werden de lopers onthaald met muziek, warmte en gezelligheid. Met vuurkorven en waxinelichtjes zeer sfeervol en na de nodige versnaperingen konden de lopers weer verder.

Op koningsdag was er na het vlag hijsen en de koningstoast een vrijmarkt. Op de vrijmarkt werden spullen verkocht door de kinderen van de verschillende buurtverenigingen. De opbrengst was voor de uitbreiding van de speelplaatsen in de buurten. Door gebrek aan budget bij de gemeente moeten de buurtverenigingen zelf meer doen voor hun speeltuintjes zoals onderhoud en aanschaf van nieuwe toestellen. Eigen initiatieven en zelfwerkzaamheid worden door de gemeente beloond. ’s Middags was er bungee roeien georganiseerd door roeivereniging ‘de Zuiderzeeroeiers’en de feestcom. Vanwege het 10 jarig bestaan van de roeivereniging en om het sloeproeien onder de aandacht te brengen bij het grote publiek. Deze bloeiende vereniging heeft momenteel drie sloepen in de strijd en mag dit jaar ook mee doen aan de koninginnewedstrijd van Harlingen naar Terschelling Proficiat met het lustrum en de deelname aan de HT.

Op zondag 4 mei is de 11 dorpen steptocht Dit jaar met de start ’s morgens om half 11 in Tollebeek en na de gehele tocht de finish ook in Tollebeek ’s middags om 16.00 uur De deelnemers als ook de verkeersregelaars zijn er klaar voor. Komt allen de steppers aanmoedigen. Zo zie je maar weer in Tollebeek is altijd wat te beleven.

Namens Dorpsbelang Tollebeek,
Bas Odding


Beste Tollebekers,
(17-04-2014)
Het voorjaar is begonnen met een warme maand maart. De boeren zijn weer druk aan het zaaien en poten en de barbecues hebben hun diensten alweer bewezen, oftewel Tollebeek wordt weer wakker .

Woensdag 2 april heeft het Waterschap een vervolg presentatie gegeven na aanleiding van de klachten die begin 2013 zijn ingediend over de sloten in Tollebeek-West. De presentatie startte met een uitleg van de probleemanalyse: lelijk waterbeeld (Flap, Kroos, Planengroei en Vuil), stank en het gevoel dat er niets gebeurt. De problemen worden veroorzaakt door een veenbodem en kwelwater dat rijk is aan fosfaten, chloride en ijzer. Het waterschap heeft het afgelopen jaar het waterpeil met 10 cm verhoogd (hierdoor minder kwelwater), de waterplanten meer oppervlakkig gemaaid en regelmatig vuil verwijderd. Uit metingen blijkt dat de fosfaten en chlorofyl aantoonbaar zijn teruggebracht. De aanwezige bewoners zijn enthousiast over de genomen maatregelen en zijn nagenoeg tevreden. Complimenten aan het Waterschap…waar voor ons geld!!!

Een dag later heeft de voorjaarsbijeenkomst met de besturen van de buurtverenigingen, feestcommissie en het dorpsbelang plaatsgevonden in de Goede Aanloop. Tijdens deze avond heeft BOA (bijzonder opsporingsambtenaar) een interessante presentatie gegeven over de werkzaamheden, verantwoordelijk heden van de Boa’s. Controleren van zwerfafval, alcoholcontrole jeugd in horeca, aanhangers en caravans in het straatbeeld en toezicht houden op het hondenbeleid. De eerste maanden is er gewaarschuwd. Nu krijg je als hondenbezitter als je niet aantoonbaar opruimmiddelen voor hondenontlasting mee hebt en/ of de hond niet is aangelijnd waar dit wel moet een boete van 90 euro. Tip: neem altijd twee zakjes mee. Als je er een moet gebruiken heb je er nog een voor reserve! Ook gaf de BOA nog de tip om klachten te melden bij de MOR (melding openbare orde) op de site van de gemeente, deze link staat ook op www.tollebeek.nl. Naast deze presentatie heeft Jessica Langedijk namens buurtvereniging de 3 K’s de buurtverenigingen bijgepraat over het insectenhotel en de weg naar de subsidie van Kern met pit. Ook heeft dit initiatief er onder meer toe geleid dat Flevolandschap als beheerder van het Tollebekerbos subsidie ontvangt voor een “idylle” tuin. Dit is een bloemrijke tuin waar vlinders zich goed thuis voelen. Dan hebben we komend jaar een paddenpoel, insectenhotel en een idylle in the Tollebekerbos. Genoeg redenen om eens lekker door het Tollebekerbos te lopen.

Marcel Brussel van de gemeente Noordoostpolder heeft in de laatste dorpsbelang vergadering het bestuur bijgepraat over de ontwikkeling van afvalbeleid in de Nop. Tollebeek heeft samen met Nagele meegedaan aan een klankbordgroep. Het doel van het nieuwe beleid is afval scheiden bevorderen. De gemeente rond komende periode het beleidsplan af waarna er in de tweede helft van 2014 inloop avonden worden gepland. Wij hebben verzocht om dit ook in Tollebeek te plannen.

Ook hebben we inmiddels de afronding van de schouwlijst 2013 ontvangen, wilt u deze ontvangen dan kunt u een mailtje sturen naar db@tollebeek.nl.

Afgelopen periode hebben ,waarschijnlijk, een aantal kinderen op de begraafplaats in Tollebeek gespeeld. Hierdoor zijn er helaas kleine vernielingen aangericht. Erg vervelend voor de betrokken nabestaanden. Via deze weg het verzoek om uw kinderen er op te wijzen dat de begraafplaats geen speelplaats is.

Komende periode staan er ook een aantal evenementen op de planning. Zaterdag 26 april koningsdag met bungee roeien, in de nacht van vrijdag op zaterdag om 3.50 uur tot 09.40 uur is de doorkomst van de Kennedymars door Tollebeek en op 4 mei de start en finish van de 11-dorpensteptocht in Tollbeek.

Genoeg drukte en gezelligheid in het dorp. Geniet ervan.

Met vriendelijke groet,
Hessel Kingma
Namens Dorpsbelang Tollebeek,


Beste dorpsgenoten
(2-04-2014)

Afgelopen weekend was het weer een drukte van belang in het dorp, heel veel vrijwilligers waren weer aan de slag met NL doet en de dorpsschoonmaak.

Voor NL doet werd de Jeu de boule baan voor één van de hardst groeiende verenigingen van Tollebeek flink onderhanden genomen, er waren hier heel veel mensen druk met de uitbreiding van de banen.
Ook voor de dorps schoonmaak waren weer veel mensen in touw, ook de mensen van de gemeente waren weer met twee man sterk aanwezig.
Voor de aanvang van de schoonmaak met z’n allen een lekkere kopkoffie drinken , en toen snel aan de slag.
De hoeveelheid zwerfvuil die dit jaar opgehaald is viel enorm mee, slechts twee wagentjes van de gemeente maar half vol, dus dorpsbewoners ga zo door , dan vallen we dit jaar misschien weer in de prijzen als schoonste dorp van de noord oost polder.
Na afloop van de morgen hebben we met z’n allen een heerlijke kop soep gegeten en broodje worst in de eendenkooi, heerlijk bereid door de dames van dorpsbelang.

Zowel de jeu de boulers als de voetbal en dorps schoonmakers hebben hiervan genoten.
Wat allen jammer was dat het vrijdag’s zulk slecht weer was waardoor de scholen de schoonmaak uitgesteld hebben naar begin deze week, en ook de kleintjes hebben weer goed werk verricht.

Het was ook een drukte van belang bij de voetbal, daar werd ook hard gewerkt aan de uitbreiding van de fietsen stalling.
Hier kun je ook zien dat er veel jeugd is in Tollebeek en de voetbalvereniging ook een hard groeiende club is, waardoor er gebrek aan ruimte was om je fiets te stallen.
Maar dit is vakkundig opgelost door een groep vrijwilligers die er iets moois van gemaakt hebben.
Er is veel ruimte bij gekomen, dus hang je fiets nu maar aan het uitgebreide fietsenrek.
En zo zie je maar weer waar een klein dorp groot in is met heel veel vrijwilligers.

We hebben het voorlopig laatste concept van dorps visie binnen gekregen, dit zal doorgestuurd worden naar de gemeente.
Dan kan de dorpsvisie binnen kort afgewerkt worden.

Met vriendelijke groet
Namens dorpsbelang Tollebeek,
Joop Gort.


Nadat ik al even mocht ruiken aan de vergaderingen van het dorpsbelang Tollebeek werd dan ook uiteindelijk, tijdens de jaarvergadering, het mede-bestuurslid zijn een feit.
Om in de voetsporen te treden van Mario is natuurlijk een grote eer en een grote uitdaging. Een vrouw met 9 jaar ervaring die met zoveel energie en bezieling het dorp gedragen heeft is niet zo makkelijk te vervangen maar ik ga op mijn eigen manier daar toch een vervolg aan proberen te geven. Onder de bezielende en coachende leiding van Jan Swart moet dat toch zeker mogelijk zijn.

Het eerst opvallende tijdens de vergaderingen is de hoeveelheid aan vergaderpunten. Waar een klein dorp toch GROOT in kan zijn! Er is genoeg te doen en er is een hoeveelheid aan taken die klaar liggen. Natuurlijk rol ik mooi in de dorpsvisie die in de afrondende fase zit. Samen met elkaar plannen gemaakt, een missie en een visie opgesteld en deze in een mooi boekwerk met prachtige foto’s van ons mooie dorp vastgelegd. Waar we samen voor staan daar gaan we voor.
Hoe prachtig is het dan ook dat de ondernemersvereniging al vorm gaat krijgen. Er is een hoop bedrijvigheid en met gebundelde krachten kunnen we nog meer bereiken.

De gemeente is een belangrijke pijler binnen het dorpsbelang. Contacten onderhouden en met elkaar in gesprek zijn/blijven over bijvoorbeeld de speeltuinen in het dorp. Het is fijn dat ook de buurtverenigingen hun nek uitsteken om een en ander voor elkaar te krijgen. Gemotiveerde mensen die iets willen bereiken en constructief aan de gang gaan.
Ook op het gebied van zorg staan er veel wijzigingen op stapel dus is het van belang dat we goed op de hoogte zijn, worden en blijven om misschien ook ons steentje hierin te kunnen bijdragen.

Voor volgende week vrijdag en zaterdag staat NL-doet op het programma. De scholen gaan vrijdag hard aan het werk om het dorp rommel-vrij te krijgen en wij dorpsgenoten mogen dan het laatste beetje nog doen op zaterdag 22 maart. Al dit harde werken kost natuurlijk veel energie en dus hebben Ali en Lammechien zich aangeboden om de inwendige mens te versterken met flinke hoeveelheden soep. Laat ze er niet mee zitten en kom allemaal meehelpen aan een mooi, blinkend en fris dorp.

Tot ziens,
Namens Dorpsbelang Tollebeek,
Lidy Nijenhuis


Beste Tollebekers,
(06-03-2014)
Zo de jaarvergadering hebben we weer achter de rug, vergt altijd weer flink wat voorbereidingen.
Dan is het mooi wanneer je betrokken mensen in het bestuur hebt zitten. Ieder pakt zijn taken op en samen krijgen we het allemaal weer voor elkaar. Met name ons jaarverslag kost elk jaar behoorlijk wat inzet, ook van de diverse verenigingen die een stukje aanleveren. Al met al laten we op deze manier als Tollebeek zien waar we mee bezig zijn. Het jaarverslag wordt dan ook ruim verspreid onder de partijen waar we regelmatig contact mee hebben (o.a. gemeente, provincie e.d.) Steevast krijgen we van deze kanten dan ook weer complimenten over waar wij als Tollebeek allemaal mee bezig zijn. Een prima stuk Tollebeek-promotie!!

Wat ook prima promotie is, is natuurlijk onze Bazuin en de website www.tollebeek.nl. Zoals u inmiddels al wel heeft gehoord of gelezen is De Bazuin gestopt met het zelf verzorgen van drukwerk, rapen en nieten. We hebben op gepaste wijze afscheid van deze groep vrijwilligers genomen (al hoewel afscheid nemen van vrijwilligers doe je nooit, vrijwilligers blijven altijd actief en dat is mooi!) Voor de Bazuin vrijwilligers zal vast wel weer iets voorbij komen ter vervanging. Ik noemde de website al, al sinds december 2001 wordt het Tollebeker-nieuws op de website geplaatst. Ook hiervoor hebben we een groepje vrijwilligers. Een paar zitten er al vanaf het eerste uur bij en dus is het logisch dat deze er een keer mee willen stoppen. Voor hen is het tijd om weer eens wat anders te gaan doen. Voor onze website zijn we nog op zoek naar een paar redactieleden die af en toe eens een verslagje willen schrijven en wat foto’s wil maken. Voelt u hier iets voor, stuur even een mailtje naar website@tollebeek.nl en laat u vrijblijvend informeren over deze leuke klus.
Bent u een beetje nostalgisch aangelegd, kijk dan voor de aardigheid eens terug in het archief op de website. Er staan maar liefst 829 artikelen in gearchiveerd! Variërend van “Koken met Hans” tot “Mercatus schenkt bankje” om maar wat op te noemen.

Ik zei het al, de jaarvergadering hebben we weer gehad, tijd om ons te focussen op de komende activiteiten.
21 en 22 maart gaan we met z’n allen weer aan de slag om ons dorp schoon te maken. Op vrijdag zal de schooljeugd op diverse plaatsen in het dorp het afval weer verzamelen. Voor de schooljeugd elk jaar weer een leuke afwisseling van hun dagelijkse bezigheden. Verder ook een goede manier om de jeugd bewust te maken van het omgaan met hun eigen leefomgeving. Voor de ouderen is dat natuurlijk al de gewoonste zaak van de wereld. Je laat je afval niet slingeren en houdt ook je buurtje netjes. We rekenen er op dat de buurtverenigingen er voor zorgen dat het vuil bij hen uit de buurt op een centrale plek wordt verzameld. Dit mag ook al eerder in de week als dat beter uitkomt. Even gezellig met z’n allen door de buurt en daarna lekker samen bijkletsen onder genot van koffie (of sterker). Zaterdag hopen we dan gezamenlijk met u dit afval op te halen in. Dit doen we al jarenlang in goede samenwerking met de mensen van de gemeente. Na afloop staan dan de soep en broodjes klaar zodat we nog even gezellig na kunnen praten. Sterke verhalen over wie het meest heeft opgehaald en wat er allemaal zoal voorbij kwam, horen hier natuurlijk ook bij. Erg gezellig elk jaar weer, u komt toch ook meehelpen!!

13 maart a.s. zal de oprichtingsvergadering van de Ondernemersvereniging Tollebeek gehouden worden. We hopen dat veel ondernemers aanwezig zullen zijn om zich te laten informeren over de plannen. We hebben Ino Meijer bereid gevonden om op deze avond een praatje te komen houden.
De agenda vindt u in deze Bazuin. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op deze avond aanwezig te zijn dan kunt u altijd nog even contact opnemen via ovt@tollebeek.nl.

Ook op sportief gebied staat er weer veel te gebeuren. Op 5 april wordt de 11-Dorpenloop weer gehouden. Hiervoor zijn nog meer lopers nodig!! De training begint 2 maart a.s., u kunt zich aanmelden bij Ria Tichelaar (651405 / 06-10388433) We hebben talenten genoeg in Tollebeek en om maar even in de Olympische gedachte te blijven: Meedoen is belangrijker dan winnen!! (maar we gaan natuurlijk voor GOUD!!) Dus geef je op!!

Ook Marjolein Top en haar team zijn al weer druk met de voorbereidingen voor de 11-dorpen steptocht welke dit jaar gehouden zal worden op 4 mei. Dit jaar is de start en finish in Tollebeek. Hiervoor gaan we natuurlijk weer een ludieke start/finish bedenken. We zullen hiervoor mensen benaderen om mee te werken zodat we Tollebeek weer flink op de kaart kunnen zetten. Meld je vast aan bij db@tollebeek.nl of spreek ons een keer aan. Ook ideeën zijn van harte welkom!!

Als laatste wil ik u nog even bijpraten over het verdwenen kunstwerk “Diana”. Het gebeurt allemaal nog achter de schermen, maar er wordt hard gewerkt om een vervangend kunstwerk op dezelfde locatie te krijgen. Eenzelfde “Diana” is niet meer mogelijk omdat er geen mal van bewaard gebleven is. Het is natuurlijk nog maar de vraag of het verstandig zou zijn om eenzelfde kunstwerk te herplaatsen. Gebleken is dat Diana moeilijk te beveiligen was. Dorpsbelang heeft een voorkeur uitgesproken voor een kunstwerk dat met de jacht te maken heeft. Het liefst zien we weer een “Diana” verschijnen aan de Hertshoorn. Ook dient het kunstwerk aan te sluiten bij de andere kunstwerken in het dorp. D.w.z. we zien graag een kunstwerk wat herkenbaar is. Er worden hiervoor 2 kunstenaars uitgenodigd om een schetsontwerp te maken waarvan één uit Tollebeek zelf afkomstig is. Wat het zal worden moeten we afwachten maar nieuwsgierig zijn we wel. We houden u op de hoogte van het verloop hiervan.

Met vriendelijke groet,
Namens Dorpsbelang Tollebeek,
Jan Swart


Beste dorpsgenoten,
(18-02-2014) Half februari, wat moet ik toch van het winterseizoen denken? Veel storm, water genoeg, en veel te hoge temperaturen. Willen we nu nog vorst? Wat mij betreft niet meer hoor. De winterakonietjes, crocussen en zelfs narcisjes staan al te bloeien in de tuin. Ook beginnen verschillende planten al flink uit te lopen en knoppen te krijgen, een flinke vorst zou weer veel schade aanrichten. De “wintervacht” van plantenresten van het vorig jaar blijft voor de zekerheid dus ook nog lekker een paar weken liggen.

Donderdag 20 februari a.s. zal de jaarvergadering van Dorpsbelang weer plaats vinden in Café De Goede Aanloop, aanvang 20.00 uur. De notulen van de laatste vergadering stonden in de vorige Bazuin, heeft u ze al doorgenomen? Het jaarverslag 2013 met de agenda voor de komende jaarvergadering hebben jullie inmiddels in de brievenbus gekregen. Leuk om nog eens even door te bladeren en te lezen wat er allemaal gebeurd is het afgelopen jaar….weer heel veel! Tijdens de jaarvergadering zullen er weer allerlei dorpszaken de revue passeren die voor het komende jaar te gebeuren staan. Dit wil een ieder natuurlijk als eerste horen, dus komt allen naar het café donderdag. De koffie/thee staat klaar!

Komende week zal er een einde komen aan de vele gezellige uurtjes van “de rapers” van de Bazuin. Het drukken hiervan en het in elkaar nieten zal worden uitbesteed aan Multicopy. Alle “rapers” BEDANKT voor jullie inzet de afgelopen jaren. En wanneer jullie nu denken…..wat moet ik nu toch met mijn vrije tijd, geef dit dan door aan dorpsbelang, daar kunnen wij dan vast wel een invulling aan geven.

Bijvoorbeeld hulp bij de jaarlijkse dorpsschoonmaak tijdens NL Doet op 21/22 maart. Op vrijdag zullen kinderen van de basisscholen hier al vast mee beginnen en de volwassenen (maar ook kinderen zijn dan welkom) maken dit karwei op zaterdag af. Vanaf 9.00 uur staat de koffie met wat lekkers klaar in de Eendenkooi, daarna gaat een ieder het dorp/bos in om spullen die er niet horen te verzamelen. De gemeente zal er voor zorgen dat alles ook gelijk netjes afgevoerd wordt. Rond de middag sluiten we dan weer gezellig af met een kop van onze heerlijke en inmiddels befaamde soepen.

Binnenkort zullen de werkzaamheden beginnen betreffende het vernieuwen van het fietspad langs de Zuidwesterringweg richting Nagele. Dit zal een omvangrijke klus worden die in fases zal worden uitgevoerd, o.a. het kappen van de populieren, verwijderen van het asfalt, vervangen houten fietsbrug, aanpassen en ophogen bestaande bermen, aanleggen nieuw cementbeton fietspad en aanplanten van nieuwe bomen. Informatie kunt u ook terug vinden op de site www.flevoland.nl . Ook via de krant zult u hierover nader geïnformeerd worden. Het zal tijdelijk wat ongemak veroorzaken, maar daarna zullen we er, net als met de nieuwe rotonde, weer jaren veel plezier van hebben.

Namens Dorpsbelang

Lammechien Hack


Beste Dorpsgenoten,
(05-02-2014) Het is al weer februari en de winter moet nog beginnen. Misschien word het wel de warmste winter ooit. De meeste kavels liggen er mooi geploegd bij wachtend op het voorjaar. De kavels die nog geploegd moeten worden wachten op iets drogere en betere omstandigheden. Hopelijk gaat het in februari nog een tijdje vriezen en kan er nog op natuurijs geschaatst worden. De ijsbaan is er klaar voor.

Waar ons dorp ook klaar voor is , is een ondernemersvereniging. Het oprichtingsbestuur is gevormd en de oprichtingsavond zal worden gehouden op donderdag 13 maart a.s. De ondernemersvereniging is voor alle bedrijven uit Tollebeek die staan ingeschreven bij de K.V.K. of waarvan de eigenaar of mede-eigenaar in Tollebeek woont. Vertel het aan collega ondernemers zodat ze in maart goed van start kunnen gaan met veel nieuwe leden.

Maar eerst nog de Jaarvergadering van Dorpsbelang op donderdag 20 febr. met daarin de gebruikelijke zaken aangaande het dorp. Maar ook het (kunstgras)voetbalveld, de activiteiten van de feestcommissie en de dorpsschoonmaak/NL Doet. KOMT ALLEN.
Op woensdag 12 februari is er voor de inwoners uit Ens, Kraggenburg, Marknesse, Nagele en Tollebeek een inloopavond in het gemeentehuis in Emmeloord over het speelplaatsenbeleid. Benieuwd naar de plannen voor de speelvoorzieningen in uw dorp kom dan kijken en laat uw stem horen. Omdat er in Tollebeek erg veel jeugd is zou dit er toe moeten leiden dat we worden ontzien bij de bezuinigingen.
Al met al weer genoeg te doen in ons altijd bezige Tollebeek, waar we proberen om een zo leefbaar mogelijk dorp te creëren.

Namens dorpsbelang,
Bas Odding


Beste dorpsbewoners,
(22-01-2014)
Nou daar istie dan …. mijn laatste stukje in de Bazuin namens Dorpsbelang.
Tijdens de jaarvergadering op 20 februari a.s. zal ik officieel afscheid nemen. Negen jaar heb ik met heel veel plezier deelgenomen aan deze club. Om het plaatje wat beter in zicht te krijgen; Eva was 1 jaar oud, Elien en Niels 3 en 5. Inmiddels gaan Elien en Niels naar de middelbare school en Eva is net 10 geworden. Hun hele jeugdperiode hadden ze een moeder in Dorpsbelang…. Ik heb het ze even gevraagd maar ze hebben er niet onder geleden… gelukkig maar : )

Toen ik begon waren we nog druk met de nieuwbouw, inmiddels is deze afgrond. We hebben de Pionier, een Buitenplaats, 2 nieuwe rotondes, een vaste kerstboom, een Adelaar, een urnenmuur, een dorpsvisie, een jeu de boules baan en vereniging, een tenniskantine en vast nog heel veel meer. Allemaal tot stand gekomen door de inzet van vele vrijwilligers maar ook met hulp van Dorpsbelang. Theo Meulendijks was voorzitter van ons dorp toen ik kwam en Jan Swart heeft het stokje overgenomen in 2009. Wat een werk en wat een tijd hebben deze mannen geheel belangeloos al in ons dorp gestoken. Petje af !

Ik ga genieten van mijn vrije donderdagavonden maar ik zal het ook missen. Ik heb met veel plezier, met een prachtige groep mensen, aan de toekomst van ons dorp gewerkt. Ik wens mijn opvolgster net zo’n fijne tijd.

Vandaag was het Kern met Pit in de Beurszaal in Emmeloord. Vanmorgen werden de nieuwe projecten gepresenteerd. Buurtvereniging de 3K’s presenteerde hun insectenhotel met behulp van prachtige vlinderkinderen. Het werd goed ontvangen en we hopen dat ze in de prijzen vallen. Vanmiddag was de uitreiking van de predicaten Kern met Pit en € 1.000,00 . De uitblinker in elke provincie ontvangt naast het predicaat ook nog een trofee en € 1.500,00 extra. Natuurlijk hoopten we dat onze Wilde Boekenkast de trofee in de wacht zou slepen maar op 2 stemmen na verloren ze van Biddinghuizen. Zij hadden musical Morgenland welke werd uitgevoerd door vrijwilligers. Jammer maar een prachtige tweede plaats! In maart organiseren we een bijeenkomst voor alle ondernemers uit Tollebeek. Deze avond wordt georganiseerd door een “oprichtingsbestuur” van onze nieuwe ondernemersvereniging. Op deze avond wordt e.a. uitgelegd over wat de bedoeling is en ook hopen we dan dat de mensen zich aanmelden en dat het oprichtingsbestuur een “officieel” bestuur gaat worden. Datum volgt nog.

Er is de laatste paar jaren nogal wat te doen geweest m.b.t. de speelplaatsen in de Noordoostpolder. Ook deze worden getroffen door de bezuinigingen. Als Dorpsbelang geven wij altijd aan dat er in Tollebeek, in tegenstelling tot sommige andere dorpen, erg veel jeugd in ons dorp is. Dit zou er toe moeten leiden dat Tollebeek ontzien wordt bij deze bezuinigingen… De gemeente heeft een nieuw speelplaatsenbeleid. Bent u benieuwd naar de plannen voor de speelvoorzieningen kom dan naar de inloopavond : Woensdag 12 februari
19.00 – 21.00 voor inwoners uit Ens, Kraggenburg, Marknesse, Nagele en Tollebeek.
Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Harmen Visserplein 1, Emmeloord.

Dat waren mijn laatste nieuwtjes voor u. Tot ziens in ons prachtige dorp en op de jaarvergadering 20 februari in de Goede Aanloop om 20:00!

Namens Dorpsbelang Tollebeek,
Mario Ottink


Tollebekers,
(17-12-2013)
De Sint en zijn Pieten zijn weer terug naar Spanje, in vele huishoudens in Tollebeek is dan ook de rust weer teruggekeerd!!! Luisterpiet luistert niet meer mee en de kids kunnen weer rustig slapen…nu op naar de kerstdagen en de jaarwisseling naar 2014.

In het begin van het dorp op de rotonde is de boom weer prachtig versierd in kerstsferen, dit jaar nog mooier dan andere jaren, volgens geleerden komt dit door de hulp van een vrouwenhand….en natuurlijk de hulp van Jan Zuidema. Ook de welkomstgroet is erg mooi om te zien als je Tollebeek in- of uit rijdt. In de buurtvereniging de 3 k’s (veldje bij de kampplaats/struweel) is ook met vereende krachten een “echte” kerstboom geplaatst, er wordt gefluisterd dat dit de grootste boom is van de polder!! 14,5 meter!!

Op Kerstavond, -dinsdagavond 24 december- wordt de kerstreis door Tollebeek georganiseerd. De reis zal om 18.30 uur starten op de Buitenplaats, (kijk bij slecht weer op de website van Tollebeek of de kerstreis doorgaat).

Gelukkig is de ijsbaan ook weer gevuld met water. Zo te zien werkt de afsluiter goed. Hopelijk gaan we weer een mooi en gezellig schaatsseizoen tegemoet. Nu moet het nog even goed gaan vriezen.

In november is de ledenwerfactie gestart voor nieuwe combileden voor de Bazuin en Dorpsbelang. Hiermee kunnen de buurtverenigingen een leuke beloning ontvangen. Zeven buurtverenigingen hebben zich aangemeld en de eerste aanmeldingen van nieuwe leden zijn al binnen. Willen jullie als buurtvereniging hier nog aan mee doen?
Stuur dan even een mail naar dorpsbelang (db@tollebeek.nl).

Honden bezitters opgelet! Uit betrouwbare bron hebben we vernomen dat de Boa’s gaan controleren op het uitlaten van honden op de juiste plekken en of men opruimmiddelen zoals zakjes of een schepje mee heeft om de hondenpoep op te ruimen. Dit is verscherpte regelgeving en kan een boete van € 90,- of € 130 opleveren.

Donderdag 2 januari is de nieuwjaarsreceptie van Tollebeek gepland, een mooi moment om alle Tollebekers in het nieuwe jaar te ontmoeten. Iedereen is dan ook uitgenodigd. De spanning in het dorp stijgt weer; is het lepeltjes kind al geboren, kom je voor in het verhaal van Thomasvear en Pieternel en wie zit er op de stoel………..

Dorpsbelang wenst iedereen fijne feestdagen en een goede en veilige jaarwisseling.

Hessel Kingma
Namens Dorpsbelang


Beste Tollebekers,
(03-12-2013)
Hebben jullie nog allemaal die grote stoomboot in gedachten waar Sinterklaas mee aankwam bij het tempeltje in Tollebeek. En waar weer heel veel kinderen stonden wachten ik denk wel honderden, en sommigen heel mooi verkleed en vol verwachting kijkende naar de aankomst van Sint.
Maar wat een reken fout had die hoofd piet gemaakt, die kon schijnbaar niet tellen want er waren twee pieten te kort volgens hem. Maar gelukkig werden die twee pieten in een aanhanger nog afgeleverd als een groot cadeau , en in optocht ging het toen achter de muziek aan richting de Pionier waar alsnog een daverend Sinterklaas feest gevierd werd. Maar 5 december is zo weer achter de rug, dus gaan we weer richting de kerstdagen dat houdt in dat de lampjes weer in de boom op de rotonde gehangen kunnen worden. Maar dat gaat niet lukken zonder de hulp van Jan Zuidema met de kraan die zijn hulp al weer heeft toegezegd , Jan alvast bedankt.

Ook gaat dorpsbelang de rotonde opsieren met een paar verlichte borden en een mooie tekst . Dus mensen let binnen kort goed op de rotonde want het word mooi.

Met vriendelijke groet,
namens Dorpsbelang Tollebeek
Joop Gort.


Beste Tollebekers,
(19-11-2013)

Actief betrokken werken aan een hoogwaardige samenleving in een aantrekkelijke omgeving.
Dat was waar we op uit kwamen tijdens de werkbijeenkomst voor onze dorpsvisie gehouden op woensdagavond 13 november j.l. Veel Tollebekers waren er op deze avond voor naar de Goede Aanloop gekomen om mee te praten over de toekomst van ons mooie dorp. Jan Hermsen, Hessel Kingma, Ludo Leijten en Susan Mulder deden op een duidelijke manier uiteen hetgeen in de verschillende huiskamergesprekken naar voren was gekomen. (nog bedankt voor jullie inbreng!) Nadat er open over deze punten was gediscussieerd kon men bij de verschillende projecten een stickertje plakken om zo de projecten te prioriteren. Ook was het mogelijk om bij de projecten je naam te noteren wanneer je mee wilt werken om het project te realiseren. Nu kun je stickers vrij anoniem plakken maar wanneer je je naam ergens bij zet betekent dit dat je mee wil helpen aan een project. Het was dan ook fijn om te horen van de begeleiders van de Grontmij dat ze dit nog nooit eerder hadden meegemaakt. Zoveel namen als er bij de diverse projecten geschreven waren. Als trotse dorpsvoorzitter zeg je dan met een lach, ja zo zijn we dat hier in Tollebeek gewend! Kortom in mijn ogen een hele geslaagde avond met mooie projecten waar we als dorp weer mee vooruit kunnen. Of en hoe deze projecten zullen slagen is natuurlijk nooit van te voren te voorspellen maar 2 dingen staan voor mij vast: ten 1e als we geen ideeën hebben zal er ook nooit iets gerealiseerd kunnen worden en ten 2e wanneer we nooit SAMEN de schouders eronder hadden gezet was de Pionier er nooit gekomen! ( wel leuk om nog te melden dat één project dezelfde avond al van de lijst geschrapt kon worden, er gaat een ondernemersvereniging komen voordat de dorpsvisie gedrukt is!)
En zo doen we dat….

Ja en om het nog even over te hebben hoe wij dat doen in Tollebeek, samen zorgen we voor een goede leefbaarheid door mensen samen te brengen en erbij te betrekken. Wie herinnert zich niet de fantastische Kerstreis welke 2 jaar geleden werd georganiseerd. Ook dit jaar gaan we SAMEN weer op reis. De organisatie is wat uitgebreid, de commissie is, achter de schermen, weer druk in de weer.24 december wordt elke Tollebeker ’s avonds verwacht op de Buitenplaats om van daaruit SAMEN op reis te gaan door ons mooie dorp. Als de voortekenen bewaarheid worden gaat deze Kerstreis de vorige zelfs nog overtreffen! Dus kom allen!!

Wat ook elk jaar weer veel Tollebekers op de been brengt is het wintervolleybaltoernooi. Er komen zelfs zoveel mensen op af dat we het niet eens in onze eigen Pionier kunnen huisvesten! Dit toernooi zal gehouden worden op zaterdagavond 1 februari 2014. Dat lijkt nog ver weg maar denk erom het is zo zover dus buurtverenigingen ga maar vast op zoek naar uw spelers! De organisatie zal binnenkort wel een keer laten weten hoe u zich op kunt geven. Trouwens in het geruchtencircuit (en daar verblijf ik nog wel eens) heb ik al gehoord dat er een buurtvereniging al aan het trainen is. Ik begreep wel dat dit gebeurd zonder publiek en zonder camera’s (hebben ze vast van Van Gaal afgekeken).

Waar ook altijd veel mensen op af komen (maar nooit genoeg natuurlijk) is de jaarvergadering van Dorpsbelang, deze staat gepland voor 20 februari 2014. Schrijf de datum vast in uw agenda dan staat die avond er maar vast in en kunt u het ook niet vergeten.

Vergeten, ja er zijn er nog enkele mensen die het doen. Sinds kort is het voor de hondenbezitters verplicht om een opruimzakje mee te nemen wanneer u uw hond uitlaat. Vergeet het zakje niet maar vergeet ook niet het te gebruiken. Heeft u nog niet van die zakjes? Wanneer u met de hond langs ons hondentoilet aan de Fazantendrift, langsloop kunt er zo een meenemen. Jannie Jonkers zal ervoor zorgen dat de voorraad aangevuld wordt (Jannie bedankt hiervoor!) De Gemeentereiniging zal zorgen dat de bak tijdig geleegd wordt.

Ook dit jaar zal Sinterklaas de vele kleine kinderen in Tollebeek weer bezoeken. A.s. zaterdag 23 november zal Sinterklaas samen met zijn Zwarte Pieten aankomen bij het Tempeltje.

Met vriendelijke groet,
namens Dorpsbelang Tollebeek
Jan Swart


Beste Tollebekers,
(06-11-2013)

De herfst heeft zijn intrede nu wel gedaan! Vorig weekend lekker allemaal een uurtje langer kunnen slapen en inmiddels vast al weer een beetje gewend aan het vroege donker worden. Heeft ook wel weer zijn gezelligheid toch? Lekker op tijd de kachel, lampen en kaarsen aan, op zijn tijd een lekker glaasje wijn er bij, ik hou er van .

Vandaag lekker genoten van een heerlijke rustige herfstdag. Maar hoe anders was dit afgelopen maandag toen een zeer zware storm over ons dorp en de rest van het land raasde. Wat een bomen en schuttingen zijn tegen de vlakte gegaan. Ook naast ons huis langs de Zuidwesterringweg hebben een flink aantal bomen het moeten ontgelden. Er ontstond een gevaarlijke situatie want de wortels trokken het fietspad omhoog door de enorme kracht die er op de kruin, nog bijna vol in het blad, kwam te staan. Een kettingzaag van de gemeente heeft de storm nog een handje geholpen om ze definitief om te krijgen. Jammer, maar het kon niet anders. De volgende dag stond er al vroeg een team paraat om alles weer keurig op te ruimen en het fietspad weer veilig te maken, alleen de stobben herinneren ons er nog aan.

Bij de akkerbouwers rondom ons dorp is het grootste deel van de oogst nu wel binnen gehaald. De kavels worden weer overwegend grijs en de rijsporen van de trekkers en rooiers staan vol water. Massa’s aardappelen en uien zijn de schuren in gereden, ik hoop naar volle tevredenheid. Momenteel hoor je af en toe nog ergens het geluid van de bieten die in de vrachtwagens worden geladen. Met de regen van de laatste tijd brengt deze oogst veel modder op de wegen die hierdoor erg glad kunnen worden, pas uw snelheid hier alstublieft op aan!

Inmiddels hebben jullie vast al wel een rondje gereden over de nieuwe rotonde bij de brug. Een verademing dat deze klaar is, er staan alleen nog waarschuwingsborden langs de randen die nog erg zacht zijn, maar de doorstroming verloopt nu vlotjes en sommigen hebben al aardig onder de knie hoe de bocht het scherpst en snelst kan worden genomen!

De laatste weken lees en hoor ik weer te vaak berichten over diefstallen, inbraken of pogingen daartoe in Tollebeek. Helemaal voorkomen kunnen we dit helaas niet, maar laten we met z’n allen alert blijven op verdachte personen/situaties en schroom niet om de politie dan ook te bellen. Met elkaar – voor elkaar.

Dit laatste willen we ook graag bereiken met de plannen voor onze dorpsvisie. De 4 thema’s zijn in zgn. huiskamergesprekken met kleine afvaardigingen, jong en oud, besproken, ideeën zijn naar voren gebracht en dit alles is inmiddels samengevat door de Grontmij. Wij hopen dat we jullie allemaal op woensdag 13 november in De Goede Aanloop mogen begroeten om dan samen met elkaar de plannen voor elkaar verder te kunnen bespreken om zo uiteindelijk tot een goede dorpsvisie te komen.

Binnenkort is het weer 11 november, het feest van Sint Maarten. Al een legende vanaf ca. 400 jaar na Christus. Eerst een feest voor iedereen waarbij in processie werd gelopen, later werd het een kinderfeest. De boeren maakten het land klaar voor de winter, de rijke oogst lag binnen in de schuren. De kinderen gingen zingend langs de deuren met een uitgeholde biet of knol waarin een kaarsje brandde en “bedelzakjes” en kregen dan noten, fruit of vruchten mee. Tegenwoordig worden op de scholen vaak prachtige lampionnen gemaakt, de kaarsjes hebben veelal plaats gemaakt voor batterijverlichting en voor noten en fruit doen ze hun tasjes het liefst niet meer open, snoep willen ze graag! Nou, ik ben er bijna klaar voor, het snoep is al in huis gehaald, alleen de uitgeholde pompoen moet nog voor het raam.

Met vriendelijke groet,
namens Dorpsbelang Tollebeek
Lammechien Hack


Beste Tollebekers,
(23-10-2013)

Al geruime tijd is er in Tollebeek van alles te doen……… soms stond het licht op rood, dan weer eens op groen (gehoord van Herman Finkers!). Tjonge jonge, door alle perikelen rondom de aanleg van de rotonde is wel gebleken dat er veel mensen hartstikke kleurenblind zijn. Voor alle duidelijkheid: rood (boven) betekent stoppen, bij groen (onder) mag je doorrijden. Als alles goed is gegaan, zijn stoplichten nu verleden tijd en kunnen we gebruik maken van een schitterende rotonde en kan iedereen hopelijk veilig Tollebeek in- en uitrijden. Maar, voor fietsers zal het nog wel even wennen zijn!

Er was de afgelopen tijd nog veel meer te doen: Op 6 oktober nam het bestuur van Dorpsbelang tijdens een kookworkshop in “Hemmies Kitchen” officieel afscheid van Saskia Durieux. Onverwachte kwaliteiten kwamen naar boven en alle gerechten werden met smaak naar binnen gewerkt. Saskia nogmaals bedankt voor je jarenlange inzet voor Tollebeek.

Op 8 oktober kwam het college van B&W op bezoek. De wandeling door Tollebeek vond het college heel boeiend. De Loswal werd bekeken, gelukkig geen “oud ijzer” meer te zien. De diefstal van Diana werd uitgebreid besproken en de wandeling ging vervolgens naar de begraafplaats, waar even werd stilgestaan bij de Urnenmuur. Vervolgens wandelden wij door het bos naar de speeltuin tussen Kampplaats/Struweel. Iedereen was het er over eens dat hier toch wel iets moet gaan gebeuren. Terug in de Goede Aanloop was er een stamppottenbuffet en werd één en ander nog eens doorgesproken. Burgemeester en Wethouders vonden het een leerzaam, maar bovenal een gezellig bezoek.

Donderdag 10 oktober werd de Groengroep uitgenodigd om naar het gemeentehuis te komen. Zij waren genomineerd voor de Wisselbokaal Gemeentelijke koploper 2013. Gerda Robertsen en Hilda de Boer waren van de partij en tot hun verrassing wonnen zij de bokaal in de rubriek Actief Groen en Natuur. Zie ook: www.duurzaamindenoordoostpolder.nl. Van de vier categorieën won de Groengroep ook nog de Over-All-prijs. Namens Dorpsbelang en de inwoners van Tollebeek van harte gefeliciteerd met deze prijzen.

Ook was er op 10 oktober een contactavond met de buurtverenigingen. Roelof Duijff en Hilde van der Burgh van het Flevolandschap hielden een presentatie over het beheer van het Tollebekerbos. We hebben er allemaal wat van opgestoken en men bracht elkaar op leuke ideeën. Vervolgens gaf Tonny Jorna een korte uitleg over de nationale Burendag van 21 september jl. en over de bijdrage van € 500,00 die buurtvereniging “de Wissel” voor deze gelegenheid had binnengesleept. Aansluitend hierop werd nog uitgebreid gesproken over Kern met Pit. Ook hier ligt nog geld op de plank. Iedere buurt die voor 30 november een goed plan indient, kan dit ergens in januari/februari presenteren en dan kans maken op € 1.000,00 voor zijn/haar project. Zie www.kernmetpit.nl. Hessel Kingma gaf uitleg over de ledenwerfactie die Dorpsbelang en De Bazuin in samenwerking met de buurtverenigingen willen organiseren. Jan Swart gaf een korte uitleg over het verloop van de Dorpsvisie. Wel jammer dat de opkomst dit keer niet zo groot was.

Tot slot was er op 19 oktober nog een, door het Flevolandschap georganiseerde, boswandeling door zowel het noordelijke als het zuidelijke gedeelte van het Tollebekerbos. Er waren ca 30 deelnemers, die een uitgebreide en boeiende uitleg van Roelof Duijff kregen. Het weer werkte goed mee en dit initiatief is beslist voor herhaling vatbaar.

Uit het bovenstaande blijkt wel: in Tollebeek is altijd wat te doen ………. 

Met vriendelijke groet,
Namens Dorpsbelang Tollebeek
Ali Landman-Bijsterbosch


Beste dorpsbewoners,
(09-10-2013)

Het was me weer een week. Wederom gingen wij naar de begraafplaats om de vader van een vriend te begraven. Het maakt je stil en verdrietig en het doet je dan goed om te zien dat vele dorpsbewoners het verdriet met de familie deelt. Ook dit hoort bij een dorp, met elkaar samenleven, met elkaar samenwerken en ook met elkaar verdriet hebben.

Eerlijk is eerlijk, ik denk dat dit ook 1 van de redenen is dat ik totaal was vergeten dat ik het stukje mocht schrijven deze keer. Gelukkig wist Jan, onze overaloplettende dorpsvoorzitter, mij op de valreep te herinneren. Wat gebeurde er zoal deze weken ?

We hebben bij de tennis het seizoen afgesloten met het “uit je biet” toernooi. Een toernooi voor jong en oud met pannenkoeken en uiensoep en prachtig weer om te tennissen! Junior Joost Ruiter werd verrassend eerste bij de senioren.

De scholencross had zaterdag weer zijn eerste loop van 600 m. In november is er nog een loop van 1000 m. Er doen om precies te zijn 25 kinderen uit Tollebeek aan deze cross mee. Als je bedenkt dat er meer als 250 basisschoolkinderen zijn in Tollebeek is dat toch wel een beetje weinig vind ik. Tollebeek had altijd heel veel deelnemers en die wonnen ook altijd veel prijzen. Wel jammer.

Jan is druk bezig om de gemeente er van te overtuigen dat we niet zonder Diana kunnen en dat er zonder twijfel vervanging zal moeten komen. We hopen hier snel meer over te kunnen melden.

Alle ronde tafel gesprekken inzake de Dorpsvisie zijn geweest en er zijn mooie dingen uitgekomen. We hopen verschillende plannen te presenteren op 13 nov. in De Goede Aanloop aan een groot publiek! om samen deze plannen te realiseren. Meer informatie hierover komt in de volgende Bazuin.

Ik kan even niet bedenken wat er nog meer gebeurde en dus gaan we vooruitkijken;
Dinsdag ontvangen wij de Burgemeester met Wethouders in Tollebeek. We gaan te voet door het dorp om langs verschillende bespreekpunten te wandelen en deze onderweg met elkaar op te lossen.. Ik ga te snel; we bespreken ze en de Burgemeester en Wethouders nemen onze ideeën en plannen mee naar Emmeloord om ze later op te lossen.. Het wordt zeker een interessante wandeling welke wij zeer op prijs stellen.

Nu we het toch over wandelingen hebben; De boswandeling van het Flevolandschap zal plaatsvinden op zaterdag 19 okt. Wij raden deze van harte bij u aan als u geïnteresseerd bent in het beheer van ons Tollebekerbos. Tijdens de wandeling zal er genoeg ruimte zijn om al u vragen te stellen.

Tot ziens in ons dorp !

Namens Dorpsbelang Tollebeek
Mario Ottink


Beste Dorpsgenoten,
(25-09-2013)

Het is oogsttijd in Tollebeek. Het rooien van de pootaardappelen is in volle gang. De uien- en bietenoogst zijn net begonnen en de consumptieaardappelen kunnen er binnenkort ook uit.
Let dus weer goed op het kan glad zijn op de wegen. Al dit landbouwverkeer zorgde ook in het dorp voor wat overlast door de aanleg van de nieuwe rotonde op de kruising van de Urkerweg en de Zuidwesteringweg. De wegwerkzaamheden gaan vlot door zodat de Zuidwesteringweg richting Espel een week eerder dan gepland weer open kan voor het verkeer. De stoplichten bij de werkzaamheden stellen je geduld wel op de proef en je reistijd wordt behoorlijk langer. Bedenk dan wel dat als het werk klaar is dat het veiliger is voor ons allemaal.

De Fish Potato Run is ook weer goed verlopen met een record aantal deelnemers. Mede door onze gecertificeerde verkeersregelaars en een groep enthousiaste vrijwilligers is iedereen voorzien van voldoende water en een ongehinderde doorgang. Voor onze verkeersregelaar Joop Gort was dit bij de ingang van het dorp bij de Tollebekerweg nog een hele klus om de ongeduldige verkeersdeelnemers te temmen. Maar hulde het is hem gelukt.

Op woensdag 18 september hebben we ’s morgens een 10-tal ambtenaren van de gemeente ontvangen om samen met de Groengroep een aantal klussen in het dorp te klaren. Het was een vruchtbare ochtend : de bewegwijzering van Het rondje Tollebeek is weer compleet, de kapotte planken bij het Tempeltje zijn gerepareerd, het aangezicht bij de Barak is verfraaid met schelpen. We hebben de ambtenaren kunnen bijpraten over de gang van zaken in Tollebeek. Tevens hebben de ambtenaren samen met de wethouders Poppe en Vermeulen kunnen zien hoe wij in Tollebeek projecten en klussen oppakken en uitwerken. Hulde aan de Groengroep. Voor diegene die het gemist hebben de Groengroep was op televisie bij Omroep Flevoland. Voor wie het terug wil kijken www.omroepflevoland.nl/kijken/mij-een-zorg/10-09-2013

Vorige week was ook de uitslag van de dorpenkeuring, Tollebeek eindigde dit jaar op de derde plaats ( na vorig jaar eerste te zijn geworden ) achter Creil tweede en Espel eerste een keurig resultaat. Wat mij opviel was dat alle drie de dorpen onder leiding van Doede Pausma van Concern voor Werk vallen voor wat betreft het gemeentelijk onderhoud. Ook een pluim dus voor Doede en zijn mannen, evenals de Groengroep en alle inwoners die hun steentje hebben bijgedragen.

Dan nog even bijpraten over de dorpsvisie. We liggen mooi op schema. De huiskamergesprekken over de thema’s Jongeren/Ouderen/Recreatie, Sport en Groen/ Werk en Bedrijfigheid worden deze week afgerond. Hierna kan de Grontmij ze uitwerken zodat we daarna een avond met alle bewoners van Tollebeek kunnen houden. Op deze avond kunnen we dan besluiten welke van de ideeën we samen zo snel mogelijk gaan uitwerken en welke nog even mogen wachten.

Als laatste nog de Buren dag van afgelopen zaterdag. Twee buurtverenigingen in ons dorp nml. De Wissel en De Vogelaars hebben hiervoor een plan uitgewerkt en ingediend bij het Oranjefonds om het te vieren. Met financiële steun van het Oranjefonds is het een mooi feest geworden. Misschien ook iets voor de andere buurtverenigingen.

Met vriendelijke groet,
Bas Odding
Namens Dorpsbelang Tollebeek


Beste Tollebekers,
(10-09-2013)

De kinderen zijn weer naar school, de agrariërs druk op het land en de herfst nadert . Mooie tijd om weer vooruit te kijken. Als nieuw (nog niet door de ledenvergadering goedgekeurd) bestuurslid van het Dorpsbelang zal ik mij eerst zelf even voorstellen. Mijn naam is Hessel Kingma en woon samen met Mariska Wieland en onze twee dochters Anouk en Lieke in de Kampplaats in Tollebeek. Ik ben werkzaam als regiomanager bij Univé in de regio Gooi-, Eem- en Flevoland.

Ten eerste wil ik de makers van nu en vroeger en de lezers van de Bazuin feliciteren met het 35 jarig jubileum van het best gelezen magazine in Tollebeek: de Bazuin!!!

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de toekomst van de Tollebeek middels de dorpsvisie. In juni heeft er een brainstorm avond plaatsgevonden en in september vinden de 4 huiskamergesprekken plaats met de thema’s: Recreatie, sport en groen/Jeugd/Ouderen/werk en bedrijvigheid. In de loop van 2013 moet dit resulteren in een mooie visie voor de toekomst van Tollebeek. Daarnaast wordt er ook hard gewerkt aan de nieuwe rotonde….Helaas kunnen we het drukke (landbouw)verkeer door het dorp niet voorkomen. Hou hier allemaal rekening mee. Uiteindelijk wordt de rotonde aangelegd om de verkeersveiligheid in het begin van het dorp te vergroten. Voor degene die benieuwd is naar de inventarisatielijst van de schouw van het dorp in juni 2013 kan een mailtje sturen naar het dorpsbelang (db@tollebeek.nl) . De lijst wordt je dan per mail toegestuurd.

Geniet u ook weer van de mooie bootjes aan de loswal in de Urkervaart. Na meerdere oproepen op twitter, vragen aan de raad, de wethouder die langskwam en Omroep Flevoland is uiteindelijk het grootste gedeelte van het schroot in de Urkervaart verwijderd. De toestroom van pleziervaartuigen is direct vergroot. Eind augustus is helaas het beeld Diana ontvreemd. Heb je wat opvallends gezien of gehoord meld het dan bij de politie.

En dan nog de verkiezing van het leukste dorp van Flevoland in de radio uitzending van Giel Beelen op radio 3 FM. Helaas, helaas, helaas met 3 stemmen te kort zijn we na een nek aan nek race achter Urk geëindigd. Geweldig om te zien waar een klein dorp GROOT in kan zijn. Urk gefeliciteerd!!

Zaterdag 14 september kom de Fish Potato run weer door Tollebeek met waarschijnlijk een record aantal deelnemers. Dat wordt weer sponzen en water uitdelen.

Met vriendelijke groet,

Hessel Kingma
Namens dorpsbelang Tollebeek


Beste Tollebekers,
(13-06-2013)

Eindelijk is daar dan toch de zon, wie verlangde hier niet naar? Lekker de deuren los, naar buiten, kavels die weer groen kleuren met gewassen, iedereen weer lekker druk in de weer in bloemen- en/of volkstuin, ik hou er van!

Druk zijn we ook met de dorpsvisie. De enquêteformulieren zijn verspreid onder alle dorpsgenoten, inmiddels zijn de reacties hierop verzameld en deze zullen uitgewerkt worden door de Grontmij, welke ons in het hele proces begeleiden. Maandag10 juni zullen we dan de eerste echte brainstormavond hebben met de bewoners die aange- geven hebben met ons mee te willen denken. Wat is gewenst voor ons dorp voor nu maar ook zeker voor de toekomst. Het aantal reacties dat we hebben ontvangen viel mij een beetje tegen, maar dat zegt misschien wel iets over hoe tevreden een ieder hier woont. Toch zijn er leuke ideeën aangedragen; van huisvesting voor jongeren en senioren, uitbreiding ligplaatsen voor de pleziervaart tot activiteitenmiddagen en openbaar fitnessveld. We zullen het gaan zien tot welke mooie en haalbare ideeën we kunnen komen zodat het voor een ieder fijn is en blijft om in dit mooie dorp te wonen.

Nog een kleine twee weken en dan zal het jaarlijkse dorpsfeest weer van start gaan. De feestcommissie heeft weer een groots “Middeleeuws” programma in elkaar gezet en er is weer voor alle leeftijden wat leuks georganiseerd. Heeft u al in de verkleedkist gekeken of bent u misschien al achter de naaimachine gekropen om een passend kostuum in elkaar te zetten? Straks weer een dorp vol strijdwagens, jonkvrouwen, stoere ridders of arme sloebers in het straatbeeld? We zijn benieuwd en hopen u zeker op één of meerdere dagen te begroeten.

Woensdag morgen 19 juni a.s. zullen onze nieuwe koning en koningin een bezoek brengen aan o.a. Emmeloord. Aan de dorpsbelangen van de dorpen in de polder is gevraagd om zich hier te presenteren en wel door op een ‘kuubskist’ een leuke impressie van je dorp weer te geven. Tollebeek staat bekend als dorp met vele vrijwilligers die de handen uit de mouwen weten te steken om met elkaar veel mooie projecten te realiseren. Denk bijv. aan de Eendenkooi, het tempeltje, het MFC en heel recent de wilde boekenkast. Ook een deel van de kunstobjecten willen we graag laten zien. Veel van deze projecten zijn gerealiseerd met behulp van het Oranjefonds waar Willem Alexander en Maxima het beschermpaar van zijn. Komt u ook even in Emmeloord kijken naar het resultaat?

Met vriendelijke groet,
Namens dorpsbelang Tollebeek
Lammechien Hack


Beste Tollebekers,
(29-05-2013)

Vanaf nu moeten wij proberen om de draad weer op te pakken. Het verdriet van de familie Hermsen heeft op velen van ons diepe indruk gemaakt. Op een bijzondere manier kon een ieder die dat wilde dinsdag 21 mei jl. afscheid nemen van Jan Hermsen. Veel dorpsgenoten en niet-Tollebekers waren hierbij aanwezig. Mooie woorden werden gesproken en maakten duidelijk hoeveel Jan voor zijn naaste familie, voor ons dorp en voor heel veel anderen heeft betekend.

Het voelde voor ons heel dubbel om in de week van Jan zijn overlijden ook bezig te zijn met de Dorpsvisie voor Tollebeek. Ik weet zeker dat hij ook hieraan graag zijn steentje had bijgedragen.

Vandaar dat wij u nu durven uit te nodigen om over de toekomst van Tollebeek mee te denken en te praten. Denk en praat bijvoorbeeld mee over hoe wij onze jeugd na hun studie weer terug krijgen in Tollebeek. Daarom is nadenken over wonen en werken zo belangrijk. Om een aantrekkelijke mix te houden, moet ook nagedacht worden over huisvesting voor ouderen, sport en recreatie, onderwijs en plaats bieden aan bijvoorbeeld jonge ondernemers etc. etc. Wij hopen dat u massaal gehoor gaat gaven aan onze oproep. Tot 31 mei kunt u zich schriftelijk via de (in de huis aan huis) verspreide oproep of via het mailadres (dorpsvisie@tollebeek.nl) opgeven om met ons mee te denken en te praten.

Dan ook nog even over de Wilde Boekenkast; er wordt gewerkt aan verlichting die ‘s avonds ook de kaft in de schijnwerpers zal zetten. Er zijn toch wel wat schoonheidsfoutjes gevonden, maar ja het was voor ons echt pionierswerk. De kaft heeft lichte beschadigingen en dat voelt als de eerste kras op je nieuwe auto. Maar het belangrijkste is, dat de Wilde Boekenkast gebruikt wordt zoals onze bedoeling was. Er zijn regelmatig leemtes die wij moeten opvullen en wij hebben met name behoefte aan kinderboeken. Kunt en wilt u hiervan afstand doen, meldt het aan wb@tollebeek.nl en wij komen ze halen.

Over de andere kunstwerken van Tollebeek (’t Jagertje, Diana en de Uil), die tijdelijke buiten beeld waren, kan ik melden dat Binder Art Service deze binnenkort weer op hun vertrouwde plek zal zetten. Via de gemeente heb ik gehoord dat dit nu echt binnen afzienbare tijd gaat gebeuren.

Het bestuur van MFC de Pionier heeft gemeld dat er een AED is aangeschaft, die afgelopen weekend in de hal is gehangen. Wij hopen dat deze nooit gebruikt hoeft te worden; maar dat er zo nodig wel levens mee gered kunnen worden. Volg de instructies – als eerste: bel 112 – dan als tweede bel een vrijwilliger van de AED-groep Tollebeek 06-31056345, zij nemen het dan van u over.

Wat mij betreft mag de lange, hete zomer nu beginnen, wij zijn er allemaal aan toe!

Met vriendelijke groet,

Namens Dorpbelang Tollebeek


Beste dorpsbewoners,
(15-05-2013)

Wat een eer om, toen nog; Prins Willem Alexander en Prinses Maxima te mogen ontvangen in ons mooie dorpje. In dure auto’s en onder politiebegeleiding kwamen ze het plein oprijden. Zij waren niet zomaar in Tollebeek, Prinses Maxima mocht de Wilde Boekenkast onthullen. Wat een mooi staaltje werk van de enthousiaste wilde boekenkastclub. Ik heb al geregeld mensen bij de kast gezien dus hij is goed in gebruik. Tollebeek leest wild !

Wat nog meer wild gaat in Tollebeek is het fietspad onder de kastanjebomen. Van een prachtig schelpenpaadje naar een 5-baans fietspad. Niet om aan te zien en dus heeft de Groengroep hier iets aan gedaan. Met hekken van de gemeente hebben ze de doorgang weer teruggebracht naar originele afmetingen. We hopen dat het wildfietsen hiermee weer wat teruggedrongen wordt.

Ook op sportief gebied stond Tollebeek niet stil. Zo was er de 11 dorpenloop. Die werd gelopen op 20 april met goed droog weer. Er was veel publiek op de been en dat is altijd erg leuk voor de lopers. We sleepten een mooie 13e plaats binnen van de, in totaal, 78 ploegen. Tijdens de voorlopig laatste Koninginnenacht werd wederom de Kennedymars gelopen. Er gingen 101 deelnemers in Emmeloord van start om 80 km. door het diepst van de nacht te wandelen, er vielen 5 uit. Onze Tollebeker wandelaars; Eeltje Dooper, Dominicus Jorna en Gerard Weultjes haalden de finish met gemak. En dan was er nog de steptocht, een evenement met veel jeugdig publiek, mooie bussen en grote sportieve prestaties. De tocht gaat langs alle dorpen van de polder en startte en eindigde dit jaar in Creil. De 1e plek was uiteindelijk voor Luttelgeest, Espel was 2e en Bant wist een 3e plek te veroveren. De Tollebeker steppers en coach Marjolein Top mogen zeer trots zijn op de behaalde 4e plaats.

Verder wil ik een ieder nog even op de hoogte brengen van ons nieuwe project; de Dorpsvisie. Het toekomstplan voor Tollebeek en iedereen kan en mag meedenken en meepraten. We verspreiden een enquête die u met uw ideeën kunt invullen en inleveren op meerdere plaatsen in het dorp. We hopen op uw medewerking ! Denk mee, dan kunnen we tot; mooie, ludieke, bijzondere, en vernieuwende plannen komen en deze in de komende jaren realiseren. Laat uw fantasie vast op de loop gaan dan komen de ideeën vanzelf…. Dierenweide, klimbos of ook heel gaaf een sportbos, overdekte bankjes bij de jeu de boules, appartementen, haven, ouderensoos.., scrabblecompetities (met jury), kunstuitleen met Tollebeekkunst en tevens verkoop : ) , jeugdhonk, taartenbakwedstrijden, bloembakken, andere speeltuinen, … .oooh mijn hoofd slaat alweer op hol, ik ben benieuwd waar u mee komt.

Namens Dorpsbelang Tollebeek
Mario Ottink


Beste Tollebekers,
(24-04-2013)

Het is zaterdag als ik dit schrijf, de dag van de 11 dorpenloop. Het is Ria Tichelaar wederom weer gelukt om voldoende lopers te vinden voor deze sportieve maar bovenal gezellige run. Als Dorpsbelang zorgen we er even voor dat de lopers en fietsers die in ons mooie Tollebeek aankomen een welverdiende versnapering krijgen. Het is altijd leuk om te zien, je denkt (altijd weer tegen beter weten in) “zal er wel iemand komen kijken vandaag?” en ineens stroomt het hele plein vol. Mooi om te zien, de lopers worden met applaus ontvangen. Even later vertrekt de volgende groep, ook weer flink aangemoedigd, naar Espel. In een mum van tijd is het plein ook weer leeg. Ik kijk nog even rond en zie 2 mannen bij onze fontein aan het werk, snel nog even kijken.. Ja hoor daar waren Willem Top en Daan Boonstra druk aan het werk met de fontein. Het is al een tijdje dat deze niet genoeg water produceerde, voor Willem en Daan tijd om in actie te komen. Fantastisch zoals iedereen zijn dingen doet in ons dorp!

Tollebeek is een actief dorp, iets wat ik als voorzitter van Dorpsbelang ook regelmatig te horen krijg. Op zulke momenten kan ik alleen maar trots zijn over hoe wij in ons dorp met elkaar omgaan en wat we met elkaar realiseren en in stand houden.
Ik hoef hierbij alleen maar terug te kijken naar al die mensen die met veel plezier hebben meegewerkt aan het opnieuw bestraten van het Kanjerpad. Met elkaar hebben we er weer een mooi pad van gemaakt waar deze zomer weer veelvuldig gebruik van kunnen maken.

Komend weekend staat er weer iets geweldigs te gebeuren, iets wat vanuit onze bewoners zelf naar voren is gebracht en ook door hen gerealiseerd is. De “Wilde boekenkast” wordt op zaterdag onthult en ik heb me laten vertellen dat het een spektakel gaat worden. Een heel mooi initiatief overigens waarvan wij hopen dat er veel gebruik gemaakt zal gaan worden. Een initiatief welke Tollebeek mogelijk ook buiten de polder op de kaart zal zetten. Er is nu al veel belangstelling voor het project.

Afgelopen week hebben we als Dorpsbelang weer een contactavond gehouden met onze buurtverenigingen. Voor ons is het belangrijk om de lijnen met de buurtverenigingen kort te houden door met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over hetgeen er in ons dorp afspeelt. Het was dan ook goed om te zien dat alle buurtverenigingen vertegenwoordigd waren. Deze contactavonden organiseren we in samenwerking met het IGW (Integraal Gebiedsgericht Werken) waarbij dit keer “buurtbemiddeling” het thema was. Juist voor de buurtverenigingen is het goed om te weten waar ze in zulke gevallen terecht kunnen, immers zij staan het dichtst bij de bewoners.
Een punt van zorg kwam op deze avond ook naar boven. Door vergrijzing in sommige buurten is het soms moeilijk om een buurtvereniging op de been te houden. Om deze reden is het zinvol om af en toe met elkaar van gedachten te wisselen en proberen hier oplossingen voor te vinden. Misschien moeten we dit tijdens de contactavond welke we voor oktober willen plannen hier goed aandacht aan schenken. Voor de saamhorigheid binnen het dorp en zeker bij u in de buurt is het fijn wanneer je mensen om je heen hebt waar je samen mee kunt vieren maar ook mee kunt delen. Een van de belangrijke dingen waar een buurtvereniging goed in is.

Helaas zijn er soms ook wat mindere punten. Zo kwam me deze week ter ore dat er schooljeugd is die ’s avonds maar met moeite afscheid kan nemen van hun school. Zij namen het “op school zitten” wat al te letterlijk op en waren op het dak van een van onze scholen geklommen. Levensgevaarlijk natuurlijk maar het kan ook dure schade veroorzaken binnen de school door b.v. lekkage. Daarom een oproep aan de ouders, let op uw kinderen en spelen ze buiten probeer ze te behoeden voor dit soort gevaarlijke activiteiten.

Saamhorigheid in het dorp, het is waar een dorp op draait. Vele mensen in ons dorp zijn elke week weer actief. Als je de verslagen leest van de vele verenigingen welke we in het dorp hebben. Als ik kijk wat er alleen al de hele week aan activiteiten op het voetbalveld plaatsvinden. Het zijn de sterke punten waar wij als Tollebekers trots maar ook zuinig op moeten zijn.

Vriendelijke groet,
Namens Dorpsbelang Tollebeek
Jan Swart


Beste dorpsgenoten,
(09-04-2013)

Het lijkt erop dat het voorjaar is begonnen. De temperatuur loopt op en de vorst lijkt te verdwijnen. Doordat het al een tijd droog is en de grond bekwaam gaan de boeren vol goede moed van start met de voorjaarswerkzaamheden. Er worden kavels geploegd. De kunstmest wordt gestrooid of er wordt drijfmest uitgereden met de sleepslangbemester. Vele percelen uien en bieten zijn al gezaaid en de rest zal spoedig volgen. Als het droog blijft en de temperatuur loopt nog iets verder op zullen de pootmachines om de aardappelen te poten snel op het land verschijnen. De grijze akkers zullen binnenkort weer groen kleuren.
Door de lange koude periode zijn de tulpen op achterstand in hun ontwikkeling. De kans is dan ook groot dat ze op 17 april nog niet bloeien. Hierdoor zullen de tulpenmozaïeken in de dorpen hoogstwaarschijnlijk met een week worden uitgesteld. Maar ook al is het wat later de kleurende tulpenvelden zijn er niet minder mooi om.
Wat ook prachtig is geworden is ons “Kanjerpad” langs de Urkervaart. Ook hier gooide het koude weer ons werkschema in de war. Toch lieten de vrijwilligers het dorpsbelang en de groengroep niet in de steek. Op vier zaterdagochtenden is door +/- 80 vrijwilligers het gehele pad opnieuw gelegd. Het resultaat is een prachtig wandelpad waar iedereen weer een rondje Tollebeek kan voltooien. Namens Dorpsbelang bedank ik alle vrijwilligers die (letterlijk) een steentje hebben bijgedragen
Op naar de volgende klus “de dorpsschouw”. Op 16 april gaan we samen met de gemeente door het dorp voor straat overstijgende punten welke door de bewoners van Tollebeek zijn aangedragen en samen proberen we hier een oplossing voor te vinden. Ook is er 18 april een avond met de buurtverenigingen waar het een en ander uit het dorp aan de orde komt. Waar we de komende tijd ook aan werken is de “Dorpsvisie” welke door elk dorp uit de gemeente NOP gemaakt moet worden. Hiervoor zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die mee willen denken. Er hebben zich al een aantal gemeld maar hoe breder het gedragen wordt hoe beter. Je kunt je aanmelden bij db@tollebeek.nl of bij een van de bestuursleden.

Namens Dorpsbelang,
Bas Odding


Beste Tollebekers,
(19-03-2013)

Dorpsschoonmaak 2013 – Tollebeek NL Doet
Nadat vrijdag 15 maart de leerlingen van groep 5 t/m 8 van alle 3 de basischolen reeds hun steentje hadden bijgedragen was het aan de rest van ons dorp om de volgende dag op zoek te gaan naar (zwerf)vuil. Ook werd er verder gewerkt aan het Kanjerpad. Om 9:00 uur zouden we starten vanuit de Eendenkooi, na een kop koffie met cake, of direct in het dorp. Tegelijkertijd zou men starten aan het Kanjerpad, ca. 30 vrijwilligers gingen er aan de slag met het terugleggen van de stenen. Er waren, net zoals voorgaande jaren, weer twee wagentjes van de gemeente om alle vuil te verzamelen. Maar wat bleek, .. er was niet zoveel te vinden. Ons dorp blijkt (erg) schoon te zijn! Moesten we vorig jaar nog enkele keren de wagentjes legen in Emmeloord, nu waren we blij als we iets konden vinden om in de wagentjes te gooien. We konden enkele vuilniszakken aannemen van de mensen die bezig waren, maar de rest werd in de grijze container gegooid omdat het allemaal wel mee viel. Een goed teken, dit is natuurlijk ook te danken aan de Groenbridage die wekelijks druk zijn in ons dorp. Uiteindelijk konden we nog wat vuilniszakken met vuil meepakken in het Tollebekerbos, maar toen was het ook klaar. Om 11:30 uur was er (als afsluiting) weer lekkere soep en broodjes knakworst in de Eendenkooi. Welverdiend voor allemaal, zeker ook voor de grote groep kanjers die aan het Kanjerpad gewerkt hebben. Maar toch nog een oproep: het Kanjerpad is namelijk nog niet af! Komende zaterdag willen we weer verder. Geef je op bij: db@tollebeek.nl of bij Bas Odding 06-17848513. Dankjewel voor iedereen die 15 en 16 maart ons dorp hebben helpen schoonmaken!

Namens Dorpsbelang,
Niek Wolbers


Beste Tollebekers,
(05-03-2013)

Het is begin maart dat ik dit stukje schrijf. Heel voorzichtig begint de lente zich toch al een beetje aan te kondigen. Bomen en struiken beginnen uit te lopen en hier en daar staan de crocussen en winterakonieten al lekker te bloeien. Blij dat de winter op zijn eind loopt en dat ik weer de tuin in kan om deze van zijn wintervacht te bevrijden. Elk jaar weer een enorme klus, maar wel nodig om weer ruimte te creëren voor het nieuwe groen wat weer uit zal lopen.

Jullie begrijpen het vast al wel…….de tuin is mijn grote hobby. En als kersvers lid van dorpsbelang zal ik me even voorstellen. Mijn naam is Lammechien Hack-Meijering, geboren op een boerderij in Espel en hier een heerlijke jeugd gehad. Op mijn 18e zijn we naar Emmeloord verhuisd i.v.m. de overstap van mijn vader van akkerbouwer naar ondernemer in ijzerwaren en gereedschappen. Na mijn opleiding ben ik in het vak van de verzekeringen gerold en dit werk doe ik nog steeds op een kantoor in Emmeloord.
Ondertussen getrouwd met Bennie en twee kinderen gekregen. Ook met ons gezin hebben we tot 2006 in Emmeloord gewoond, maar het buitenleven bleef trekken en nu wonen we al weer zeven jaar met heel veel plezier in de “brugwachterswoning”, inmiddels weer met z’n tweeën. Achter deze woning hebben we alle ruimte om onze gezamenlijke hobby tuinieren in de praktijk te brengen en hier volop van te genieten, want na gedane arbeid is het goed rusten onder het genot van een lekker glaasje wijn/bier bij de haard onder de veranda.

Tsja en dan wordt je gevraagd om Saskia op te volgen in het dorpsbelang. Ik was wel geïnteresseerd, maar toch eerst maar eens voorzichtig geïnformeerd bij Jan wat het in gaat houden, hoeveel tijd gaat er in zitten e.d.; ach, 1 keer per maand vergaderen en af en toe eens wat leuks organiseren/begeleiden, contacten met gemeente en buurdorpen onderhouden. Ik hou er van om betrokken te zijn bij de omgeving waar je woont en dus heb ik ja gezegd en ook van jullie heb ik tijdens de jaarvergadering het vertrouwen gekregen. Hiervoor mijn dank en ik hoop mijn inbreng binnen dorpsbelang de komende jaren op een goede wijze te kunnen leveren. Met elkaar – voor elkaar! (ik ben er trouwens nu al achter dat Jan erg bescheiden is geweest met zijn visie over wat het inhoud en wat voor tijd er in gaat zitten )

En daarmee kom ik gelijk op het volgende; de dorpsvisie, die we, in samenwerking met de gemeente, willen gaan maken. Wat willen we realiseren in ons dorp? Denk dan niet alleen voor dit moment, maar ook over bijv. tien jaar. Het is de bedoeling om hierbij ook de Tollebekers te betrekken. Vind je het leuk om hierin mee te denken, laat het ons dan even weten.

In het kader van NL Doet, zullen we op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart weer met z’n allen klaar staan, jong en oud, voor de dorpsschoonmaak en overige klussen. O.a. het kanjerpad zal een flinke opknapbeurt krijgen omdat dit helemaal verzakt is. De werkzaamheden hiervoor zijn al volop begonnen. De komende weken zal hieraan verder worden gewerkt door vrijwilligers, gemeente en de groengroep zodat dit pad er de 16e ook weer piekfijn bij ligt. Mogen we deze dagen ook op jullie medewerking rekenen? Wij zullen tussentijds zorgen voor een lekker bakje koffie met ? en na afloop de welverdiende soep.

Met vriendelijke groet,

Namens Dorpsbelang Tollebeek
Lammechien Hack


Beste Tollebekers,
(19-02-2013)

Donderdag 14 februari was het Valentijnsdag, maar ook de dag van de jaarvergadering door dorpsbelang. De zaal zat om 8 uur goed gevuld dus kon voorzitter Jan Swart de vergadering starten, minder leuk was het bericht dat ons woensdag avond bereikte dat onze oudste inwoner van Tollebeek dhr Wubs op 101 jarige leeftijd is overleden. Na een ogenblik van stilte voor allen die ons ontvallen zijn in 2012, kon de vergadering echt beginnen met een korte terug blik op het afgelopen lustrum jaar en natuurlijk een vooruitblik voor het komende jaar. Wat natuurlijk voor het dorp heel goed is dat het inwoner aantal weer gestegen is met 38 inwoners, dat is natuurlijk ook te merken bij de voetbalvereniging. Het aantal jonge leden stijgt hier heel snel wat resulteerde in een plan om een extra trainings veld aan te leggen op de ijsbaan. Het plan wat in overleg met gemeente de voetbal vereniging ijsclub en dorps belang is besproken werd uitgelegd door Jeroen Nijenhuis, dus nu maar hopen het dat het snel gerealiseerd kan worden. Ook de activiteiten voor het komend jaar van de feestcommissie werden toegelicht door Marcel Buysse, met als thema voor het dorpsfeest de middeleeuwen ik denk dat dit voor de buurtverenigingen een mooie uitdaging word om er iets leuk van te maken. Het project de “de wilde boekenkast” werd uitgelegd door Janke de Boer, maar ze wou hier niet heel veel over kwijt want het moet een verrassing zijn hoe deze er uit komt te zien.
Dus het project is voor alle Tollebekers te zien bij de onthulling op 27 april.
Dhr Dries van der Grift project leider van de provincie, gaf als laatste spreker voor de pauze uitleg over de rotonde die in de plaats komt voor de gevaarlijke kruising Zuidwesterringweg /Urkerweg,
Een ieder in de zaal was het wel over eens dat de rotonde voor de verkeers veiligheid een zeer goede oplossing is. De aanleg zal beginnen direct na de bouwvak vakantie, wat als gevolg heeft dat op sommige momenten het verkeer en het dorp wel wat hinder zal ondervinden van de omleidingen die gaan plaats vinden.

Wat ook nog heeft plaats gevonden op woensdag avond is de bespreking met de gemeente over de provinciale herindeling.
Het nieuwe kabinet Rutte is zoals u wellicht al weet van plan de provincies te gaan herindelen, het plan van minister Plasterk is om de provincies Utrecht Noord-Holland en Flevoland te gaan samenvoegen tot Nederland west. Ivan Valk van de gemeente vertelde het één en ander over het vooronderzoek wat door de gemeente al gedaan is. Andries Poppe en Henk Suelman waren er namens de gemeenteraad en brachten vier stellingen ter tafel waar een ieder op kon reageren door middel van een groene of een rode kaart, en de hand daarvan werden er meningen en gedachten uitgewisseld. De uitkomst van deze discussie was dat 30% van de aanwezigen het wel zagen zitten om met Utrecht en Noor-Holland in zee te gaan, maar ook een gedeelte van de aanwezigen zag wel een optie om met Overijssel en Gelderland verder te gaan. Maar er was ook een grote voorkeur van laat Flevoland Flevoland blijven.
Maar een ieder die zijn mening nog een keer wil geven , is er de mogelijkheid op 28 maart met minister Plasterk de discussie aan te gaan over de herindeling in het gemeente huis te Emmeloord.

Op de site www.noordoostpolder.nl/herindelingprovincie kunt u ook uw mening geven op de
herindeling van de provincies.

Dan zit er natuurlijk ook nog aan te komen NL Doet, wij zoeken nog vrijwilligers voor het opnieuw bestraten van het Kanjerpad, op de volgende zaterdagen 2 9 en16 maart.
Hiervoor kun je opgeven bij het Bas Odding 0617 84 85 13 of via de mail db@tollebeek.nl

Vriendelijk groet
Namens Dorpsbelang Tollebeek
Joop Gort


Beste Tollebekers,
(06-02-2013)

Januari met veel sneeuw- en ijspret is al weer voorbij. Maar ook gladde wegen en stoepen waren ons deel, toch maar een dealtje gemaakt met de kinderen. Een smal, sneeuw- en ijsvrij looppaadje gemaakt en zodoende nog ruimte om de slee te gebruiken. En zo houden we jong en oud tevreden.
De schoolschaatswedstrijden en de JannieJonkersschaatscup heeft al weer een aantal kampioenen opgeleverd. Petje af voor alle vrijwilligers op en rond de ijsbaan, het was weer even flink buffelen. Al met al een drukke, maar wel gezellige maand.

In het jaarverslag 2012 (dat u inmiddels heeft ontvangen) kijken we nog één keer terug naar het afgelopen jaar. In de agenda voor de jaarvergadering van donderdag 14 februari a.s. kunt u lezen dat er ook in 2013 het nodige gaat gebeuren.
Zo zal in de loop van dit jaar de kruising Urkerweg/Zuidwesterringweg op de schop gaan. De heer v/d Grift (projectleider Provincie Flevoland) komt op deze avond één en ander toelichten. De jaarvergadering belooft een interessante avond te worden; dus KOMT ALLEN!

Het wordt voor Tollebeek een super druk weekje, want op woensdag 13 februari a.s. wil de gemeente over het samenvoegen van provincies in gesprek met haar inwoners. Namens de gemeente zullen Andries Poppe en Henk Suelmann aanwezig zijn. Ook op deze avond gaat het over onze toekomst, dus vragen wij weer: KOMT ALLEN! Zie de uitnodiging verderop in deze Bazuin en op www.tollebeek.nl .

Beide avonden zijn in de Goede Aanloop en beginnen om 20.00 uur.

Er is al weer gesproken over de dorpsschoonmaak op 15 en 16 maart a.s. Aan de scholen en de buurtverenigingen wordt gevraagd om hieraan weer actief mee te werken. Ook met de gemeente is al weer overleg geweest. Zie voor vrijwilligers gevraagd de oproep van de Groengroep

Verder zijn er al plannen gemaakt voor het tulpenmozaïek. Het thema is dit jaar “In de dierentuin” en het belooft weer iets unieks te worden. De jurering wordt dit jaar anders opgezet; u hoort er nog wel meer van.

Omdat Koningin Beatrix maandagavond haar aftreden bekend maakte, zal de feestcommissie zich misschien wel even achter de oren moeten krabben. Vanaf 30 april 2013 geen Koninginnedag maar een Kronings- en Koningsdag. Even wennen en hoe dit ingevuld gaat worden, horen wij vast binnenkort wel van de feestcommissie.

Enkele oplettende inwoners van Tollebeek hebben al geconstateerd dat de kunstwerken van hun sokkels zijn gehaald. Ze krijgen een flinke opknap- / schoonmaakbeurt en het is de bedoeling dat ze in het voorjaar terug komen. Tollebeek zal er dan ook een literair kunstwerk bij hebben, namelijk de Wilde Boekenkast. Elders in dit nummer kunt u het verslag hierover van Janke de Boer lezen. Tijdens de komende jaarvergadering zullen wij door middel van informatieborden nog andere nieuwtjes presenteren.

Met vriendelijke groet,
Ali Landman-Bijsterbosch


Beste dorpsbewoners,
(23-01-2013)

Koning Winter is in Nederland. Na al dat kwakkelweer en die regen en die grieperige mensen hebben we dan nu VORST ! Heerlijk ! Loop even langs de ijsbaan of drink er een chocomelk en de energie stroomt door je lijf. Al die kinderen met schaatsen en ijzertjes en ouders met koude vingers die proberen hun enthousiasme over te brengen op vallende peuters. Snelle jeugd op snelle ijzers en glijdende jongens die sneeuwballen gooien. Dit plezier zal altijd hetzelfde blijven alleen de schaatsen veranderen met de tijd mee…
Hopelijk mogen we er nog een poosje van genieten.
Vorige week zaten we nog tot onze oren in het water .. Het waterschap hield op 10 jan. een informatieavond met een toelichting op de nieuwe regels. Het waterschap heeft het stedelijk water overgenomen van de Gemeente en dus hebben zij een nieuw beleid gevormd. Ze hebben onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het water in Tollebeek. Ook zijn de mogelijkheden bekeken om de sloten weer wat dieper te krijgen en van een betere kwaliteit zodat het niet meer stinkt in de zomer. Dit blijkt lastiger dan we dachten. Het uitdiepen van de sloten heeft niet veel zin aangezien het veen binnen een half jaar weer omhoog komt, aanliggende tuinen liggen dan een halve meter lager… Ook het inlaten van water vanuit de Urkervaart brengt nadelen met zich mee. Iedereen kreeg de mogelijkheid zijn of haar ideeën te delen. Het Waterschap gaat met deze informatie en die van de onderzoeken aan de slag om snel tot een goede oplossing te komen. Wij wachten dit af.

Wat staat er op de dorpsagenda;

Zaterdag gaan wij met een afvaardiging richting het Voorhuis. ’s Morgens worden daar de deelnemers voor de prijs “Kern met Pit” gepresenteerd. Hier doet de Wilde Boekenkast aan mee. Een jury zal na afloop besluiten welke 8 projecten mee mogen doen en € 1.000,00 zullen ontvangen. ’s Middags wordt de trofee winnaar bekend gemaakt van de projecten van vorig jaar. Voor ons gaat dit om de urnenmuur.

De Jaarvergadering op 14 februari in de Goede Aanloop.
Naast het gebruikelijke programma zal de Provincie aanschuiven om uitleg te geven over de renovatie van de Domineesweg en de aan te leggen rotonde ter hoogte van de kruising Zuidwesterringweg – Urkerweg. Het belooft een interessante avond te worden.

Onze provincie staat op het punt om opgeslokt te worden in wat; de grootste provincie van Nederland, zal worden. De Gemeente NOP wil ons graag informeren. Tevens zullen zij reacties, wensen en verwachtingen van de inwoners van de N.O.P. inventariseren. Zij verzorgen in alle dorpen een avond, de datum zal op Tollebeeknieuws en op de website komen. Verderop in de Bazuin nog meer hierover.

U leest het; alweer genoeg activiteiten waar u aanwezig kunt zijn en uw stem kunt laten horen. Samen maken we ons dorp, onze polder, en onze provincie tot ons plekje !

Namens Dorpsbelang Tollebeek
Mario Ottink


Beste Mensen,
(09-01-2013)

In de eerste plaats wil ik, namens Dorpsbelang, een ieder een prachtig en gezond 2013 toewensen.
Het afgelopen jaar was een lustrumjaar en zat boordevol bijzondere momenten en feestelijkheden, met als hoogtepunt uiteraard het Dorpsfeest.
Maar heel bijzonder en erg gezellig was de feestelijke afsluiting van het jubileumjaar op 29 december jl. Zo’n 60 kinderen met hun ouders genoten van een leuk optreden van clown Nelis in De Goede Aanloop. Later die middag werd er in een goed gevulde zaal een gezellige bingomiddag gehouden, compleet met oliebollen. Zo’n 100 mensen streden om mooie prijzen. ’s Avonds was er opnieuw in de Goede Aanloop een spetterend oudejaarsfeest, waarbij NatZat een geweldig optreden weggaf, waarna DJ Mark en de band Full House het publiek tot in de kleine uurtjes wisten te vermaken. Het geveilde kunstwerk ter gelegenheid van 55 jaar Tollebeek krijgt een ereplaatsje in de tuin van Gert-Jan van Breugel. Een compliment en bedankje aan eenieder die zich mede heeft ingezet om van deze dag een geslaagd feest te maken. Een feestelijk einde van een prachtig jaar!

Na zo’n groot succes op het eindejaarsfeest, was het voor ons wel even spannend of er op de Nieuwjaarsreceptie wellicht veel minder mensen dan gebruikelijk zouden verschijnen. Maar niets was minder waar. Het werd een gezellige en drukbezochte avond. Vele kampioenen maakten hun opwachting, net als lepeltjeskind Lieke Lindeboom met haar trotse ouders Siemen en Adriana.
Zeer succesvol was ook Thomasvaer, Piet & Nel. Een compliment aan de nieuwe schrijversgroep, voor hun vindingrijkheid en creativiteit. Eeltje Dooper won de eerste prijs bij de fotowedstrijd, Marjolein Top kreeg welverdiend een plaatsje op ‘de Stoel’voor haar inzet als vrijwilliger.
In plaats van het traditionele lied, koos Dorpsbelang dit jaar voor het spel “Pet op, pet af”. Hiermee was de “Wie-kent Tollebeek-bokaal 2012” te winnen. Dit eerste jaar viel de eer te beurt aan Ineke Zuidema. Ook de feestcommissie maakte van de gelegenheid gebruik om alvast het thema van het komende dorpsfeest bekend te maken. Ridders, jonkvrouwen, toernooien, kortom de Middeleeuwen. Er borrelen wellicht al wat leuke ideeën bij u op voor de presentaties! We horen er in de komende maanden vast meer over.

Vooruitkijkend naar 2013, staat er alweer het nodige op de rol.

Op 10 januari zal er een informatie-avond plaatsvinden over de aangepaste regels rondom het water binnen de bebouwde kom. Ook zal er gesproken worden over de kwaliteit van het water in Tollebeek. De avond wordt verzorgd door Zuiderzeeland. Met name voor mensen die aan het water wonen is dit een interessante avond, maar ook andere geinteresseerden zijn van harte welkom.
De avond vindt plaats om 19.15 uur in De Goede Aanloop.

Tollebeek heeft vorig jaar een bijdrage gekregen van ‘Kern met Pit’ voor de urnenmuur. Op 19 januari mogen wij laten zien, hoe ons project is uitgevoerd. Ook zullen de andere prijswinnaars van vorig jaar laten zien hoe hun project gevorderd is.
Op dezelfde dag zal het project ‘de Wilde Boekenkast’ ook worden gepresenteerd en hopelijk komt dit mooie project voor het komende jaar voor een bijdrage in aanmerking.

Ten slotte wil ik u namens Dorpsbelang van harte uitnodigen voor de jaarvergadering van 14 februari a.s. Noteert u hem alvast in de agenda?! U ontvangt t.z.t. het jaarverslag en de officiële uitnodiging in de brievenbus.

Wat mij betreft is dit de laatste keer, dat ik als Dorpsbelanger een stukje voor u schrijf. Na 9 jaar in dit bestuur zit mijn tijd erop. Het was bijzonder, destijds, om als kersverse inwoner van dit dorp, door Theo Meulendijks gevraagd te worden voor Dorpsbelang. Hoewel ik aanvankelijk geen idee had, wat Dorpsbelang precies deed en wat ik me precies van een bestuursfunctie bij Dorpsbelang moest voorstellen, bleek het een geweldige kans om het dorp in al zijn facetten te leren kennen. Het bestuur van Dorpsbelang bleek een gezellige, nuchtere, maar vooral actieve club en dat werkt aanstekelijk. Ik kijk er met heel veel plezier op terug, heb er veel leuke dingen meegemaakt, heel veel mensen leren kennen en bijzondere dingen gedaan en geleerd. Liters koffie gezet, tientallen taarten en cakes gebakken en pannen met snert gekookt! Vele uren vergaderd, nagepraat, en geborreld, maar vooral ook heel veel feestelijke momenten gevierd. Hoewel ik het zal missen, is het ook tijd om ermee te stoppen. Mede-bestuursleden, bedankt voor vele jaren gezamenlijke inzet en gezelligheid. Jullie zijn geweldig, ik zal jullie missen.

Namens Dorpsbelang Tollebeek,
Saskia Durieux.


Beste Tollebekers,
(19-12-2012)

Sinterklaas is het land weer uit maar de heerlijke avondjes die blijven nog even. Het heeft wel wat vind ik altijd, die wintermaanden. ’s Avonds lekker gezellig bij de kachel zitten met chocolademelk en nog wat overgebleven speculaas. Zo hobbelen we het jaar straks weer uit.
Inmiddels heeft Dorpsbelang de boom op de rotonde weer veranderd in een megakerstboom. Met behulp van de langste arm van Tollebeek ( Jan Zuidema) zijn de lampjes op in de boom gehangen. De Fa. Naaktgeboren levert de stroom zodat de boom dit jaar zal blijven branden, anders dan vorig jaar toen de lampjes nogal eens (samen met de straatverlichting) uit gingen. De sfeer zit er weer in dit jaar. Een jaar waarin we ons 55 jarig lustrum vierden met o.a. een prachtig dorpsfeest.
Maar we laten het jaar niet zomaar achter ons.

Om het jaar goed af te sluiten organiseren Dorpsbelang en de Feestcommissie samen met De Goede Aanloop op 29 december nog een groots Eindejaarsfeest. Dit moet een feest worden voor jong en oud waarbij we ‘s middags beginnen met een artiest voor de kinderen. Daarna is er bingo voor jong en oud waarbij mooie prijzen te winnen zijn. De avond zal beginnen met gezelschapskoor NatZat waarna Fullhouse zal optreden. Tussendoor zal er nog een stuk van de reveu worden opgevoerd. DJ Mark zal aanwezig zijn om de pauzes op te vullen.
Op 2 januari zijn we dan nog in een feeststemming, het is dan weer tijd voor onzeNieuwjaarsreceptie. We gaan weer op zoek naar de laatst geborene van 2012 (tips zijn altijd welkom) en ook nodigen we de kampioenen weer uit om plaats te nemen op het podium.
Ook alvast een datum om te onthouden is 14 februari, dan is het weer tijd voor dejaarvergadering van Dorpsbelang Tollebeek. Op deze avond zullen er ook mensen aanwezig zijn van de Provincie Flevoland om uitleg te geven over de op handen zijnde aanleg van een rotonde op de kruising Urkerweg, Zuidwesterringweg.
U zult het mogelijk niet allemaal meegekregen hebben maar sinds 2011 is niet meer de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van de watergangen in het dorp. Het Waterschap heeft deze taak overgenomen van de gemeente. Graag wil het Waterschap u hierover informeren. Op donderdagavond 10 januari zal het Waterschap een informatieavond houden. Ook wil men ingaan op mogelijk stankklachten in de nieuwbouw. Verderop; in de Bazuin vindt u de uitnodiging hiervoor.
De aanwonenden zullen ook een uitnodiging in de bus krijgen.

Dan moeten we natuurlijk ook nog even terugkijken op wat geweest is. Op 8 en 9 december werd het heugelijke feit gevierd dat het gebouw van de Protestantse kerk 50 jaar bestond. Het zal u niet ontgaan zijn dat er de laatste tijd veel bedrijvigheid was rond de kerk. Door de bouw van de Pionier kwam de oude gymzaal leeg te staan. Voor de leden van de PKN kerk aanleiding om deze en de ruimtes eromheen geheel te verbouwen tot een prachtig zalencentrum.
Heeft u het ook meegekregen? Op 30 november gingen de leden van de Groengroep op “schoolreisje” Op uitnodiging van het IGW werden ze verwelkomt op de gemeentewerf waarna ze in een bus naar diverse dorpen werden gereden. Hier konden ze de verschillende projecten bekijken welke door de diverse Groengroepen werden gerealiseerd.
En wat was het druk he tijdens de presentatie van de 5e dvd van Reflection!! 3x kregen ze de RK kerk helemaal vol. Geweldig wat Jan Bode met zijn koor weet te presteren. Wat ook geweldig was, was de medewerking van de bewoners van de Wissel. Drie avonden wisten zij de hele straat met kaarsjes te verlichten waardoor de bezoekers nadat ze aan de St. Hubertusplaats geparkeerd hadden sfeervol naar de kerk konden lopen. Petje af voor zoveel inzet en saamhorigheid!!


Beste Dorpsgenoten,
(28-11-2012)

Het is eind november en de dagen worden snel korter, de akkers raken leeg. De laatste witlof en suikerbieten worden gerooid. Een enkeling moet nog winterwortels rooien. Maar wat zag ik daar op de Urkerweg voorbij komen zaaiuien van het land in een kieper, acht weken hadden ze al op het land gelegen door het wisselvallige weer nooit droog kunnen laden , nu ook niet maar het moet een keer gebeuren voordat de vorst invalt. De wintertarwe wordt gezaaid en de akkers worden geploegd. Zelf was ik vorige week ook aan het ploegen. Voor veel boeren een mooi werk. Een afsluiting van het veldwerk van dat jaar en een begin voor het nieuwe jaar. Ook is er tijd genoeg tijdens de vele uren op de trekker om te overpeinzen hoe het jaar is verlopen en hoe het beter of anders zou moeten of kunnen.
Afgelopen zaterdag hebben we Sinterklaas en zijn vele Pieten weer groots onthaald aan de kade van Tollebeek. Er hadden zich vele kinderen met hun ouders verzameld, zelfs kinderen uit de buurtdorpen. Voor Sinterklaas had de feestcommissie ook een verrassing in petto. Zijn handafdruk werd vereeuwigd in een betontegel voor het kanjerpad. Na de rit door het dorp was er nog een gezellig samenzijn in de sporthal van de Pionier.
Nu even wat dorpszaken. Na overleg met de provincie kregen we te horen dat de rotonde in de kruising van de Urkerweg met de Zuidwesteringweg versneld wordt aangelegd om noodzakelijk onderhoud volgend jaar te besparen. Het is de bedoeling dat er volgend jaar een rotonde wordt aangelegd lijkend op de rotonde bij de brug op Urk (met voorsorteervakken bij geopende brug).
Omdat volgend jaar ook groot onderhoud staat gepland aan de Domineesweg tussen Nagele en Urk verwacht Dorpsbelang grote verkeersdrukte op de Urkerweg bij Tollebeek als de Domineesweg tussen de A6 en Urk wordt afgesloten voor verkeer. In overleg met de provincie hebben wij aangegeven om eerst de rotonde bij Tollebeek te realiseren voordat de Domineesweg wordt afgesloten. Dit om de verkeersveiligheid bij Tollebeek te vergroten. Dit advies werd positief ontvangen, maar of het past in de planning is nog even de vraag. Wij blijven hierop aandringen. Dat het onderhoud noodzakelijk is begrijpt iedereen. Tijdens de overlast verdwijnt het begrip wel eens maar laten we ons vasthouden aan het motto: Als het klaar is is het veel veiliger geworden.
Op zaterdag 8 december gaat de verlichting weer aan in de kerstboom op de rotonde bij de ingang van het dorp, aangezien de verlichting van vorig jaar veel windschade had opgelopen gaan we nieuwe monteren, het gaat er vast weer mooi uitzien in de donkere dagen voor Kerst.
Zo en dan nu de surprises en gedichten voor het Sinterklaasfeest gereed maken.

Namens Dorpsbelang,
Bas Odding


Beste Tollebekers,
(14-11-2012)

In het weekend, dat ik dit stukje schrijf, zijn veel kinderen weer langs de deuren gegaan om Sint-Maarten te vieren. Op school hebben ze mooie lampionnen gemaakt waarmee ze hun ‘grappige’ liedjes lieten horen. Er zal wel weer veel snoep (en fruit) verzameld zijn. Op sommige adressen waren zelfs oliebollen, knakworsten en frikandellen te krijgen. Erg lekker en leuk allemaal!
Het duurt nog twee weken en dan, .. dan komt Sinterklaas. Zaterdag 24 november zal hij samen met zijn Pieten aankomen in de Urkervaart, rondgaan in ons dorp en nog even gezellig samenzitten met de kinderen (en ouders natuurlijk). Spannend!
Op woensdagavond is er bij Omroep Flevoland het programma ‘Ons Dorp’ voor, een programma van Rejo van der Weide over de kleine dorpen in Flevoland.
Zo ook over Tollebeek. Naast de opening van het MFC in Bant wilde men ook een MFC filmen dat al een tijdje staat. Zo zijn Hans van Dijke (oud-voorzitter) en ikzelf geïnterviewd, zijn er enkele opnames gemaakt van de activiteiten en is dit in een (klein) stukje film samengevat. Hiermee is maar weer eens aangetoond dat we trots mogen zijn dat het MFC in ons dorp is gerealiseerd! Velen (o.a (sport)verenigingen, de scholen, BSO en de fysiotherapie) hebben er al onderdak gevonden, of het nu gaat om een ruimte voor eigen activiteiten of de gymzaal om lekker te kunnen sporten.
Wij, als bestuur van het MFC, waarvan ondergetekende de voorzitter mag zijn, willen iedereen de kans geven van het MFC gebruik te laten maken. Bent u op zoek naar een ruimte voor een club, vereniging of iets anders laat het ons weten via e-mail mfc@tollebeek.nl en wij zullen kijken of er ruimte voor is. Wel vinden wij het noodzakelijk dat alles wat een plekje krijgt in het MFC op de een of andere manier een binding heeft met ons dorp.
De maand december nadert snel en dan zitten we al zó rond de Kerstdagen en Oud & Nieuw. Maar hiertussenin hopen we nog iets moois te kunnen organiseren om dit lustrumjaar passend af te sluiten. Er wordt nog druk vergaderd maar het beloofd iets moois te worden. Noteer alvast 29 december (het Eindejaarsfeest) in uw agenda en we hopen dat u er bij bent!

Namens Dorpsbelang,
Niek Wolbers


Beste Tollebekers,
(30-10-2012)

Aan mij de eer om weer een stukje in de Bazuin te schrijven, de temperatuur buiten daalt tot bijna bij het vriespunt. Maar mijn gedachten gaan terug naar de zomer, naar het geweldige dorpsfeest het lustrum 55jaar Tollebeek dat was uit de Kunst. Nu zullen jullie wel denken wat heeft dat nou met deze tijd van het jaar te maken, maar er is een plan om het lustrumjaar met een groot feest af te sluiten, er is overleg met de feestcommissie een aantal jongeren uit het dorp en dorpsbelang om op zaterdag 29 december een gezellig feest te organiseren voor jong en oud in de Goede aanloop, de band is gereserveerd de DJ is ook al gecontracteerd en de feestcommissie heeft ook plannen om de namiddag in te vullen, en wat zeker is het kunstwerk Tollebeek uit de kunst gaat s’avonds geveild worden, hiervoor word een echte veilingmeester ingehuurd . Noteer dus zaterdag 29 december alvast in uw agenda om er met z’n allen een weer een geweldig feest van te maken.

Maar voor die tijd gebeuren er ook nog andere dingen in Tollebeek zoals 11 november natuurlijk Sint Maarten, en vergeet niet 24 november de intocht van Sinterklaas, die gaan we natuurlijk weer met heel veel kinderen en niet te vergeten ouders inhalen in Tollebeek.

We hebben met de buurtverenigingen en dorpsbelang ook een bijeenkomst gehad in samenwerking met het IGW, Klaas Jan Loosman liet namens het IGW een filmpje zien waar het IGW voor staat, in samen werking met het IGW zijn al veel mooie projecten gerealiseerd b.v bij ons in het dorp de sociaal sofa, en vele andere projecten in de polderdorpen. Het IGW zou ook hulp kunnen bieden bij buurtbemiddeling en andere zaken b.v goede ideeën voor een buurtfeest waar wat financiële ondersteuning bij nodig is, nu zal niet elke aanvraag gehonoreerd worden, maar wie weet word een goed idee beloont met een kleine subsidie. Dus heb je een goed idee bel het IGW. Waar Mercatus ons op attent maakte is dat jongeren vanaf 17 jaar ingeschreven kunnen worden voor een huurwoning, dit kun je doen via de site www.woningnet.nl dit is een landelijke site waar iedereen een huur woning kan aanvragen, de kosten bedragen bij aanvraag €25,00 en ieder daaropvolgend jaar €10,00. Hoe eerder je een woning aanvraagt des te beter het is want de toewijzing geschied naar de tijd dat je ingeschreven staat, dus hoe langer je ingeschreven staat des te meer kans op een woning.

Dan hebben we natuurlijk ook nog het plan voor De Wilde Boekenkast op dit geweldige project kan nog gestemd worden tot 1 november op onderstaande link deze brengt u direct bij de stem mogelijkheid
http://prijzen.vrijwilligerswerk.efficiency-online.nl/pages/prijzen/extra/Project?postid=69871#.UHPyjfna9nU
of anders www.vrijwillegerswerk.nl kies in de balk rechts de projecten waar op gestemd kan worden

met vriendelijk groet,
Joop Gort


Beste Tollebekers,
(17-10-2012)

Met de laptop op schoot, de verwarming aan en de regen die met bakken uit de hemel komt vallen, moet ik toch echt concluderen dat het herfst is. We hebben al weer eikels en kastanjes gezocht met de kleinkinderen. Binnenkort toch maar eens een herfstwandeling gaan maken, waarbij ze dan lekker door de afgevallen bladeren kunnen raggen.

De Groengroep heeft voorlopig de laatste klussen geklaard en is aan zijn “winterslaap” begonnen.
Wij zijn ook al druk doende om onze tuin winterklaar te maken. Helaas toch wat struiken opgeruimd, die na de vorst van afgelopen februari niet beter geworden zijn. Sterker nog, het is helemaal niks meer geworden.

Inmiddels heeft Dorpsbelang wij uit de betrouwbare bron vernomen dat Sinterklaas zijn reis naar Nederland aan het voorbereiden is. In een volgende editie meer hierover.

Verder hebt u op de website al kunnen lezen dat er plannen zijn om volgend voorjaar een “Wilde Boekenkast” in Tollebeek te plaatsen. Wij zagen dit fenomeen voor het eerst tijdens een weekendje in Münster.
Met een kofferbak vol boeken, waar wij met een spijtig gevoel afstand van gingen doen, ontstond tijdens het dorpsfeest het idee om zoiets ook in Tollebeek te gaan realiseren. Een spontaan idee van Hilda de Boer, Harry Naus, Gea Noren, Janke de Boer en ondergetekende.
Nu de SocialSofa klaar is, kunnen wij dus verder gaan met dit plan. Wij denken dat dit ook weer een verrijking is voor Tollebeek. Voor alle duidelijkheid: de boekenkast komt niet in de plaats van de bibliotheek-bus, maar moet een “literair kunstwerk” worden. Harry Naus heeft al een mooi ontwerp gemaakt.
Wij willen in Tollebeek heel graag deze openbare boekenkast realiseren en dorpsgenoten laten genieten van elkaars boeken. Het wordt een openbare uitleenplek waar iedereen uit het dorp een boek naar keuze kan pakken, maar er ook in kan zetten.
Omdat Tollebeek het dorp van de jacht is, kwamen wij al filosoferend op de naam “De Wilde Boekenkast”. Iedereen die dat wil kan dus op jacht in “De Wilde Boekenkast”. Er moeten nog wel wat hobbels genomen worden, maar wij hopen dat het gaat lukken.
Tot 15 oktober kon er op ons project gestemd worden op de site van het ministerie van VWS. Hierdoor kunnen wij genomineerd worden voor een prijs en kunnen wij eventueel een geld bedrag verdienen. Als ik dit schrijf hebben al 260 mensen gestemd. Over de uitslag hoort u t.z.t. meer van ons. Onder het item “De Wilde Boekenkast” zullen wij u via de Bazuin en de website op de hoogte houden.

Dinsdag 16 oktober is er in Nagele weer een 10-dorpenoverleg geweest. Jan Swart en ondergetekende hebben hier Tollebeek vertegenwoordigd. Een volgende keer meer hierover.

Donderdag 18 oktober is er overleg met de besturen van de buurtverenigingen. Uiteraard zijn de uitnodigingen al verstuurd en zullen o.a. de volgende zaken aan de orde komen. Mercatus (een van de IGW-partners) is uitgenodigd om hier iets te vertellen over het toewijzingsbeleid van woningen. Vervolgens zal Klaas Jan Loosman een video over het IGW laten zien. Hierin komen de verschillende facetten van het Integraal Gebiedsgericht Werken aan bod.

Zoals u kunt lezen is er genoeg te doen in Tollebeek en kunnen wij niet zo heel lang met de laptop op schoot blijven zitten . Wij houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Ali Landman-Bijsterbosch


Beste Tollebekers,
(17-10-2012)

Met de laptop op schoot, de verwarming aan en de regen die met bakken uit de hemel komt vallen, moet ik toch echt concluderen dat het herfst is. We hebben al weer eikels en kastanjes gezocht met de kleinkinderen. Binnenkort toch maar eens een herfstwandeling gaan maken, waarbij ze dan lekker door de afgevallen bladeren kunnen raggen.

De Groengroep heeft voorlopig de laatste klussen geklaard en is aan zijn “winterslaap” begonnen.
Wij zijn ook al druk doende om onze tuin winterklaar te maken. Helaas toch wat struiken opgeruimd, die na de vorst van afgelopen februari niet beter geworden zijn. Sterker nog, het is helemaal niks meer geworden.

Inmiddels heeft Dorpsbelang wij uit de betrouwbare bron vernomen dat Sinterklaas zijn reis naar Nederland aan het voorbereiden is. In een volgende editie meer hierover.

Verder hebt u op de website al kunnen lezen dat er plannen zijn om volgend voorjaar een “Wilde Boekenkast” in Tollebeek te plaatsen. Wij zagen dit fenomeen voor het eerst tijdens een weekendje in Münster.
Met een kofferbak vol boeken, waar wij met een spijtig gevoel afstand van gingen doen, ontstond tijdens het dorpsfeest het idee om zoiets ook in Tollebeek te gaan realiseren. Een spontaan idee van Hilda de Boer, Harry Naus, Gea Noren, Janke de Boer en ondergetekende.
Nu de SocialSofa klaar is, kunnen wij dus verder gaan met dit plan. Wij denken dat dit ook weer een verrijking is voor Tollebeek. Voor alle duidelijkheid: de boekenkast komt niet in de plaats van de bibliotheek-bus, maar moet een “literair kunstwerk” worden. Harry Naus heeft al een mooi ontwerp gemaakt.
Wij willen in Tollebeek heel graag deze openbare boekenkast realiseren en dorpsgenoten laten genieten van elkaars boeken. Het wordt een openbare uitleenplek waar iedereen uit het dorp een boek naar keuze kan pakken, maar er ook in kan zetten.
Omdat Tollebeek het dorp van de jacht is, kwamen wij al filosoferend op de naam “De Wilde Boekenkast”. Iedereen die dat wil kan dus op jacht in “De Wilde Boekenkast”. Er moeten nog wel wat hobbels genomen worden, maar wij hopen dat het gaat lukken.
Tot 15 oktober kon er op ons project gestemd worden op de site van het ministerie van VWS. Hierdoor kunnen wij genomineerd worden voor een prijs en kunnen wij eventueel een geld bedrag verdienen. Als ik dit schrijf hebben al 260 mensen gestemd. Over de uitslag hoort u t.z.t. meer van ons. Onder het item “De Wilde Boekenkast” zullen wij u via de Bazuin en de website op de hoogte houden.

Dinsdag 16 oktober is er in Nagele weer een 10-dorpenoverleg geweest. Jan Swart en ondergetekende hebben hier Tollebeek vertegenwoordigd. Een volgende keer meer hierover.

Donderdag 18 oktober is er overleg met de besturen van de buurtverenigingen. Uiteraard zijn de uitnodigingen al verstuurd en zullen o.a. de volgende zaken aan de orde komen. Mercatus (een van de IGW-partners) is uitgenodigd om hier iets te vertellen over het toewijzingsbeleid van woningen. Vervolgens zal Klaas Jan Loosman een video over het IGW laten zien. Hierin komen de verschillende facetten van het Integraal Gebiedsgericht Werken aan bod.

Zoals u kunt lezen is er genoeg te doen in Tollebeek en kunnen wij niet zo heel lang met de laptop op schoot blijven zitten . Wij houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Ali Landman-Bijsterbosch


Beste dorpsbewoners,
(03-10-2012)

Wat hebben we toch een fantastisch dorp !
Niet alleen werden we eerste tijdens de dorpenkeuring maar nu hebben we ook nog eens, dankzij de inspanning van vele vrijwilligers, de mooiste bank van Nederland! Toch ?!
Wat is hij mooi geworden en wat hebben ze hard gewerkt ! De onthulling was vorige week zaterdag tijdens de Burendag. Onder het genot van champagne, prachtige jachttonen en de zwoele stemmen van het koor Nat Zat trok Renske Buiter samen met Wethouder Wouter Ruifrok het kleed van de Social Sofa met bijpassende prullenbak. Vele buren waren hierbij aanwezig maar er kon er maar 1 de prijs winnen van de phillippine puzzel die in de Bazuin stond en dat was buurvrouw Lidy Nijenhuis. Zij won hiermee de vlag van Tollebeek.

Ook waren daar de ambtenaren. Aangeboden door de gemeente vanwege het polderjubileum. 9 stuks gingen aan de slag o.l.v. de Groengroep en die hadden mooie klussen voor ze bedacht. Zo was daar “het rondje Tollebeek” met wat slechte stukken.
Die werden opgeknapt en ook het Kanjerpad werd aangepakt. Er werd afgesloten met koffie en cake op de welbekende banken voor de winkel. Een mooi gebaar van de Gem. NOP waar we dankbaar gebruik van maakten.

Donderdag waren wij op de Maria school. Daar nam juf Truus afscheid van haar school.
Twaalf jaar mocht zij hier de scepter zwaaien over team en kinderen en dat deed ze prima en met veel plezier. Ze vertelde dat ze geen dag met tegenzin naar Tollebeek was gereden.
Zij vertrekt naar de Paulusschool, een nieuwe samenwoonschool in Rutten voor een nieuwe uitdaging. Sandra van der Tempel en Ella van Essen zullen haar functie overnemen in Tollebeek.

Op naar wat er nog gaat komen !

Het overleg met de dorpsbuurtverenigingen op do.18 okt. in café de Goede Aanloop.
We hopen dat velen hier weer aanwezig zullen zijn. We hebben voor deze avond het IGW uitgenodigd. Klaas Jan Loosman zal meer vertellen over wat het IGW voor mensen, buurten en dorpen kan betekenen.
De agenda zal spoedig naar de contactpersonen verstuurd worden !

Een Lustrumjaar moet goed afgesloten worden dat moge duidelijk zijn !
We zijn dan ook al druk bezig met het bedenken en plannen van een mooi feest.
Gluhwijn, skipistes, oliebollen, winterspelen, stamppot, jagerbitter, vuurkorven, allemaal warme woorden ( op die skipiste na) die voorbij kwamen op ons overleg. Het wordt dus een warme afsluiting van wederom een fantastisch Lustrumjaar, dat zeg ik u alvast toe !

Tot ziens in “ons dorp”.
Namens Dorpsbelang Tollebeek
Mario Ottink


Beste Mensen,
(19-09-2012)

De vakantieperiode ligt alweer even achter ons, de scholen zijn weer begonnen. Boeren zijn druk met oogsten en, hoewel we nog steeds mooi weer hebben, staat de eerste boerenkool met worst weer op tafel. Ook Dorpsbelang doet het in de zomerperiode rustig aan, maar we zijn inmiddels weer op volle sterkte.
Als we terugkijken naar de zomerperiode, dan heeft de SVA wel een hoop activiteiten verricht. In de laatste vakantieweek stonden een aantal leuke activiteiten op het programma. Uiteraard hoort daar de viswedstrijd bij, elk jaar een gezellige avond met veel deelnemers. Verder was er nog de knutselochtend, die ook gezellig bezocht was. Dank aan de dames van de VakantieActiviteitenCommissie, het was weer prima voor elkaar!!
Op 8 september werd de FishPotatoRun weer gelopen. Dit jaarlijks onderdeel van het Pieperfestival, kent sinds 3 jaar ook een startpunt in Tollebeek. Erg leuk om te kijken naar de bijna 2000 atleten, die passeren, maar zeker ook om aan deel te nemen. Ook dit jaar deden er weer veel dorpsgenoten mee en het is geweldig om door je eigen dorp heen te lopen op weg naar Emmeloord. Ook het starten hier, is erg leuk. Zelf liep ik dit jaar vanaf Tollebeek, met man en zoon Luc van 12 jaar. Wat een leuke ervaring! De vlekkeloze doorkomst in Tollebeek kan niet slagen zonder de inzet van vele vrijwilligers, die helpen bij het vullen van de bekers en het aangeven van water en sponzen aan de deelnemers. Daarna zijn er ook weer velen, die helpen bij het opruimen van de bekers, zodat na een half uurtje alles weer aan de kant is. Hartelijk dank aan ieder, die zijn hulp aanbood!
Afgelopen maandag, 10 september, was het dan weer tijd voor de jaarlijkse dorpen- en tuinenkeuring. Tollebeek mag zich weer een jaar lang het mooiste dorp uit de polder noemen; we werden eerste. Dik verdiend, is mijn mening! Natuurlijk zou dat niet het geval zijn geweest zonder de enorme inzet van onze Groengroep! Onze dank voor hun inzet is dan ook groot en afgelopen woensdag heeft Dorpsbelang dan ook samen met de Groengroep gezellig koffie gedronken en taart gegeten om dit te vieren. Ook de prijswinnaars van de tuinenkeuring: van harte gefeliciteerd!
Ten slotte het laatste nieuws over de Social Sofa. Het hele voorjaar en de zomer is er door een grote groep enthousiaste heren en dames gewerkt aan het ontwerp van de Social Sofa. Niemand had kunnen denken, dat er zoveel werk in zou zitten. Maar…….hij is klaar en ziet er prachtig uit! De mozaiekers hebben zichzelf werkelijk overtroffen! Bent u ook zo nieuwgierig? A.s. zaterdag, 22 september wordt hij feestelijk onthuld, met muziek, mooie woorden en natuurlijk zullen we met elkaar een kop koffie drinken; het is die dag tenslotte Burendag! Meer informatie vindt u verderop in deze Bazuin.

U bent van harte uitgenodigd om 13.30 uur op het veld bij de St. Hubertusplaats, om de Sofa te bewonderen! Namens Dorpsbelang Tollebeek,
Saskia Durieux.


Beste Tollebekers,
(5-7-2012)

Ja het is weer even afkicken na zo’n geweldig dorpsfeest. De Feestcommissie had weer een volledig programma in het vooruitzicht. De buurten en de ingangen van het dorp, waren prachtig versierd. Heel veel uren hebben hier in gezeten. Het is een goede voorbereiding voor de feestweek geweest.
Met elkaar iets creëren het geeft een gevoel van verbondenheid. Deze verbondenheid kwam er in de feestweek duidelijk uit. We begonnen met het Tollebeker Dorpsontbijt waar gelijk al zo’n 400 Tollebekers “gezamenlijk hun eitje pelden”, zoals door Peter Dekkers in een van zijn vele artikels voor De Noordoostpolder, zo mooi verwoorde. Met dit ontbijt was het startschot gegeven voor een uiterst succesvol lustrumfeest. De feestcommissie heeft dit jaar geprobeerd om er zoveel mogelijk mensen bij te betrekken. Ik denk dat dit de sleutel is geweest naar het succes. Aan iedereen was gedacht, voor elke groep was wel iets georganiseerd en bij elk gebeuren waren mensen betrokken buiten de feestcommissie om. Dat is de kracht van een dorp en zo moet het ook gaan. Namens alle Tollebekers wil ik de feestcommissie in het bijzonder maar ook iedereen die heeft meegewerkt om dit lustrumfeest zo geweldig te doen slagen, heel hartelijk bedanken voor jullie inzet en betrokkenheid!!

TOLLEBEEK, HET WAS UIT DE KUNST!!

Wat ook mooi was is dat we nu op de begraafplaats nu een urnenmuur hebben staan. Een project welke we met meerdere vrijwilligers tot stand hebben gebracht. Financieel gesteund door het Monuta Charity Fund, de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij en de SBBK-NOP (stichting beheer voormalige kruisgebouwen).
Helaas zal ook onze begraafplaats niet ontkomen aan de geplande bezuinigingen in het onderhoud van de begraafplaatsen in de Noordoostpolder. Na overleg met de gemeente hebben wij al in een eerder stadium kunnen bereiken dat de hagen rond de graven blijven bestaan. Iets waar wij heel gelukkig mee zijn. Echter ontkomt ook Tollebeek niet aan de bezuinigingen en is er voor gekozen om de struiken in het vak achter waar nu de urnenmuur staat om te vormen tot gras. Dit is ons opgelegd en hierin hebben wij dan ook geen verdere keuze. Om het toch weer wat aantrekkelijker te maken willen wij in het midden van het ontstane grasveld een plateautje maken waar de zonnewijzer een vaste plaats zal krijgen.
(De memo van de gemeente incl. tekening vind u elders in deze Bazuin.)

Waar we ook over in overleg zijn is de gevaarlijke kruising Urkerweg-Zuidwesterringweg. Binnenkort hebben wij hier een gesprek over met gemeente en provincie. Als oplossing is er voor ons maar één optie en dat is een rotonde. De kruising zal dan iets verlegd worden in verband met de waterleidingen naar Urk welke aan de oostkant van de Urkerweg liggen. We hopen dan eindelijk een veilige oversteek te krijgen op een kruising welke provinciaal in de top 5 van gevaarlijkste kruisingen staat. Wij willen graag bovenaan staan maar hier liever niet mee.

Heel af en toe wordt me nog wel eens gevraagd hoever het staat met de appartementen in Tollebeek. Helaas is hier nog niets over te zeggen. Van gemeente en Mercatus krijgen wij steeds te horen dat ze hier niet veel voor voelen omdat de appartementen welke ze nu in beheer hebben maar moeizaam vol te krijgen zijn. Binnenkort gaan wij met Mercatus het strategisch woningvoorraad beleid bespreken en zullen dit zeker weer aan de orde stellen. In het verlengde hierop zal zijn dat we als dorp onze eigen toekomstvisie moeten gaan maken. Hiermee zullen we na de vakantie aan de slag gaan. Mogelijk zullen we een beroep op u doen om in kleine clubjes van diverse groeperingen hierover mee te denken.
Tja u merkt het, we kijken alweer over de vakantie heen. Maar die vakantie die komt toch echt eerst!
Vergeet niet even een mooie Tollebeek sticker mee te nemen (verkrijgbaar bij de leden van dorpsbelang en mogelijk binnenkort bij Attent) en maak hiervan een mooie foto op uw vakantieadres. Mail deze foto naar website@tollebeek.nl en u dingt mee naar het “Tollebeek-welcome-home-pakket”. Meer informatie hierover vindt u op de website.

Blijft voor mij over u een hele fijne vakantietijd toe te wensen!!

Namens Dorpsbelang,
Vriendelijke groeten,
Jan Swart


Beste Dorpsgenoten,
(13-6-2012)

Het is half juni en het dorpsfeest staat voor de deur. Het 10 dorpentoernooi is afgerond met Nagele als winnaar en Tollebeek op een goede 4de plaats. De gymnastiekvereniging heeft haar onderlinge springwedstrijden gehouden, allemaal zeer sportieve activiteiten in ons mooie dorp.
De boeren zijn klaar met het poten en zaaien dus de gewassen kunnen gaan groeien voor een mooie oogst. Op zijn tijd een buitje maar ook een wat hogere temperatuur zal de gewassen goed doen. Ook het dorpsfeest kan die hogere temperatuur wel gebruiken bij zoveel buiten activiteiten, dus deze week nog een buitje en dan tijdens het dorpsfeest een droge week.
Op zaterdag begint het dorpsfeest met het gratis dorpsontbijt tegen inlevering van één ontbijt bon per persoon, mocht U nog geen bonnen hebben gehaald laat dit dan zo snel mogelijk weten aan DB. Kan er nog iets geregeld worden. Want zonder bon geen ontbijt! De zaterdag wordt verder ingevuld door Dorpsbelang en VV Tollebeek. De voetbal geeft een clinic met sc Heerenveen voor de jeugd en een reünie voor de oud leden. Dorpsbelang bied de mogelijkheid voor een kofferbakverkoop opgave via db@tollebeek.nl en er is een route langs de kunstwerken in het dorp, deze kan te voet of met de fiets gevolgd worden ook is er een dienstregeling met een “treintje”.
Vrijdag voor het dorpsfeest word er op het basketbalveldje aan de Fazantendrift al gewerkt aan het kunstwerk dat ook zaterdag tijdens de kunstroute kan worden bekeken. Kom gerust eens kijken. Ons andere kunstwerk de “Social Sofa” wordt prachtig maar laat iets langer op zich wachten, het mozaïeken kost toch veel meer tijd dan eerst gedacht. De betonnen afdruk van Hans van Dijke is echter wel te bezichtigen in het blote voeten pad.
Op zondag is de dorpsviering voor alle inwoners van Tollebeek en na afloop de mogelijkheid om het aanbieden van de urnenmuur aan de bevolking van Tollebeek bij te wonen op de begraafplaats.
Verder wordt de week gevuld met de Revue “Groots in Kleinkunst” gemaakt door en voor Tollebekers, een consumentenbeurs, kinderactiviteiten en het vogelschieten. Er zijn ook activiteiten voor de oudere jeugd en voor de jeugd van vroeger. Op de tweede zaterdag is er weer dauwtrappen op de kunstroute en een High-Tea en wordt het geheel afgesloten met een grandioze feestavond.
Al met al een goed en gevarieerd programma voor een gezellige en betrokken bevolking van een groots 55 jarig dorp. Uit de Kunst.

Namens Dorpsbelang,
Bas Odding


Beste Tollebekers,
(29-5-2012)

We zitten halverwege de maand mei en we hebben al veel mooie (en succesvolle) evenementen achter de rug.
Zo zijn we eerste geworden met de Elfdorpensteptocht, hebben we de tweede prijs voor de Tulpenmozaïek en zijn er weer heel wat eieren de lucht in gesmeten op Hemelvaartsdag. Ook zijn er al weer flink wat mensen creatief aan de gang met de Social Sofa maar zijn er ook nog veel helpende handjes nodig. Opgave bij Gea Nooren of Janke de Boer.
Als klap op de vuurpijl volgende maand ons 55-jarig Lustrumfeest… vanaf zaterdag 16 juni a.s. een week lang allerlei leuke evenementen.
We willen die zaterdag starten met een dorpsontbijt voor jong en oud (eind mei ontvangt u hierover meer informatie), gevolgd door o.a. de kofferbakverkoop: hebt u iets te verkopen vanuit uw eigen kofferbak laat het ons weten via de mail (db@tollebeek.nl). Het thema ‘Uit de kunst’ zal ook letterlijk vertaald worden maar hoe, wat en waar dat zeg ik lekker niet. Er volgt natuurlijk nog veel meer tijdens deze feestelijke week…
Na al dit feest gedruis nog even iets anders: sinds 14 mei jl. heeft het MFC een nieuw stichtingbestuur. Dit houdt in dat ondergetekende het voorzitterstokje over zal nemen van Hans van Dijke en samen met André Goes, Lub Post, Ludo Leijten en Herman Landman het bestuur gaat vormen. De laatste restpuntjes zijn opgelost: het is nu aan ons.
Tenslotte nog een stukje over verkeersveiligheid. De Noordoostpolder heeft aangegeven te willen investeren in bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Het Gemeentelijk Verkeer- en VervoerPlan (GVVP) is hiervoor geschreven om de doelstellingen te bereiken. We hebben hiervoor veel input gegeven maar Emmeloord gaat voor alles zoals tijdens vele vergaderingen is gebleken. Toch geven wij (samen met de andere dorpen) het niet op en zullen we blijven vragen voor verbeteringen in bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de dorpen. Wordt vervolgd…

Met vriendelijke groet
Namens dorpsbelang
Niek Wolbers


Beste Tollebekers,
(3-5-2012)

Ondanks het koude weer zijn de tulpen toch weer in bloei gekomen, en is het tulpen festival Noord Oost Polder geopend door staats secretaris Bleker.
Een hele club vrijwilligers uit Tollebeek is weer enthousiast aan werk geweest met een super mooi resultaat, dat te bewonderen is op de loswal.
De heer Ollie B Bommel staat er echt bij als een heer van stand.
Ondertussen heeft natuurlijk iedereen uit het dorp gestemd op onze tulpen mozaïek door een sms te sturen NOP MOZ 10 naar 4422.
Een iedereen die aan het mozaïek heeft meegewerkt geweldig bedankt.

We hebben natuurlijk ook weer de elf dorpenloop gehad, met een groep fanatieke lopers is Tollebeek geëindigd op een 13e plaats van de 70 deelnemende ploegen toch een mooie prestatie.
Ik heb altijd weer respect voor de inzet die lopers tonen en het fanatisme waarmee gestreden wordt onderling om toch maar op een mooie plaats te finishen.

De ene loopwedstrijd is niet nog niet klaar of de andere dient zich al weer aan.
Ondertussen is natuurlijk ook de Kennedy mars geweest, deze kwam in de nachtelijke uren door Tollebeek vanaf ongeveer twee uur s,nachts tot s,morgens een uur of zeven kwamen de lopers door Tollebeek, ze werden in kantine bij de firma Naaktgeboren ontvangen en voorzien van fruit frisdrank koffie of thee, en ook was hier natuurlijk een sanitaire stop mogelijk.
Het is altijd toch weer een hele prestatie om 80 kilometer te wandelen binnen 20 uur, en ook nog heel groot gedeelte in het donker.

Verder is het hele dorp vooral de buurtverenigingen druk bezig met de voor bereidingen voor het lustrumfeest, we hebben met de buurtverenigingen een bijeenkomst gehad in de Goed Aanloop, daarin is door feestcommissie uitgelegd wat het programma is voor het lustrumfeest, Gert Jan van Breugel heeft goed uitgelegd wat de opzet is van het dorpsfeest, en volgens ons wordt het een feest uit de kunst. Ook is door Klaas Jan Loosman van het IGW uitgelegd wat het IGW voor het dorp en de buurtverenigingen kan betekenen.
Hier is ook duidelijk geworden dat als er goede plannen zijn er misschien ook wel wat subsidies te verkrijgen zijn door deze aan te vragen via het IGW.
Dus hebben jullie als buurvereniging een goed plan b.v. voor verbetering van de buurt meldt het aan bij het IGW.

Met vriendelijke groet
Namens dorpsbelang
Joop Gort.


Beste Tollebekers,
(17-4-2012)

Wat betreft het Lustrumfeest, dat op 16 juni begint, mag ik een tipje van de sluier oplichten. Dorpsbelang organiseert die dag o.a. een

K O F F E R B A K V E R K O O P.

Wij hopen dat veel bewoners hun schuur, zolder of boekenkast gaan opruimen. Er zijn vast ook mensen die producten van eigen hand aan de man/vrouw willen brengen. Wij denken hierbij o.a. aan spullen op handwerkgebied, poppen(kleertjes), plantjes, groente/fruit van eigen kweek, taarten, kaarten en vul verder zelf maar in ………………… Het is wel de bedoeling dat de aangeboden waar vanuit de kofferbak te verkopen is. Wat de rest van het programma betreft, wordt vervolgd!!

Op 4 april is er in de Goede Aanloop een informatieve bijeenkomst met de buurtverenigingen,
feestcommissie en Dorpsbelang geweest. Er werden allerhande zaken besproken.
Klaas Jan Loosman van het IGW (= Integraal Gebiedsgericht Werken in dorpen en wijken) heeft uitgelegd wat het IGW zoal doet en dat samenwerking met Politie, Mercatus, Carrefour en de gemeente NOP hierbij heel belangrijk is. Zij doen samen hun best om de leefbaarheid in de dorpen te verhogen. De samenwerking tussen Dorpsbelang en IGW is prima, maar ook de buurtverenigingen kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij buurtbemiddeling mocht er ergens een schijnbaar onoplosbaar probleem zijn ontstaan.

Enige tijd geleden zijn wij geïnterviewd door Klary de Vries. Zij doet, in opdracht van de gemeente, onderzoek naar de bezuinigingen openbare ruimten, Over de verschillende stellingen en te verwachten bezuinigingen waren wij best wel kritisch. Wij hebben er bijvoorbeeld voor gewaarschuwd dat de gemeente niet teveel op het bordje van vrijwilligers kan leggen. Als zij om één of andere reden uitvallen, gebeurt er namelijk niets meer en doet de verpaupering zijn intrede. Bij dit onderzoek wordt binnenkort ook het burgerpanel Noordoostpolder (vertegenwoordigers van de inwoners gemeente Noordoostpolder) betrokken. Wij willen u adviseren om mee te praten en u aan te melden voor dit panel.

Nu de (toch wel frisse) Paasdagen alweer even achter ons liggen, gaan wij ons opmaken voor het Tulpenfestival. Hopelijk kunnen donderdag 19 april de tulpen gekopt worden. Vrijdag wordt dan het mozaïek gemaakt en ’s avonds wordt het op de Loswal geplaatst. Als de foto’s in de FlevoPost staan kan iedereen weer per sms gaan stemmen.

Voor 21 april staat de 11-dorpenloop op het programma. Er hebben zich 70 teams aangemeld en uiteraard zijn er ook weer Tollebekers van de partij. Wij wensen hen veel succes! De eerste lopers starten om 8.40 uur op de baan van AV NOP in Emmeloord richting Luttelgeest. In Luttelgeest vindt een herstart plaats met per team een nieuwe loper. De loop gaat dan verder naar Marknesse, Kraggenburg, Ens, Nagele, Tollebeek, Espel, Creil, Rutten, Bant en weer terug naar Emmeloord, met steeds weer een herstart. Er wordt al hard gewerkt om er in Tollebeek weer een mooi feestje van te maken.

Met vriendelijke groet,
Namens Dorpsbelang;


Beste dorpsbewoners,
(4-4-2012)

Ik kom net van de tennisbaan waar we een stamppot toernooi hadden. Vorige week klonk dat nog een beetje gek met dat prachtige voorjaarsweer maar vanavond konden de dikke trainingsbroeken weer aan en smaakten de verschillende stamppotten heeeerlijk!

De dorpsschoonmaak is achter de rug en dus gaan we op naar de Koninginnedag. Het programma ziet er leuk uit met een prijs voor de mooist versierde fiets dus allemaal aan de slag ! en een heuse aubade met kinderkoor. Dat wordt vast en zeker leuk. Meer hierover verderop in de Bazuin. Tijdens de Koninginnenacht zal de Kennedymars weer worden gelopen. Een tocht van maarliefst 70 km over de donkere polderwegen. We hebben gelukkig een aantal gezellige mensen bereid gevonden om de stempelpost te bemannen van 2 tot 7 dus dat is geweldig. Denkt u nu, dat lijkt mij ook leuk om de Koninginnenacht eens anders te beleven dan kunt u ons een mail sturen (db@tollebeek.nl) dan voegen wij u toe aan het stempelteam. U kunt ook naar de nacht van Oranje in Emmeloord gaan want daar treed op het korenpodium o.a. NATZAT op, wordt ook vast gezellig.

Op de begraafplaats is een plastic gevaarte zichtbaar. Hieronder bevindt zich de urnenmuur. Hij is nog niet helemaal af . Hij zal onthuld worden met de dorpskerkviering op zondag 17 juni.

De mozaïeksofa is besteld en zal binnenkort geleverd worden. Bij Martin en Janke de Boer in de schuur mogen we dan gaan mozaïeken. Daar wordt ook al weer hard nagedacht over het tulpenmozaïek. Tijdens het tulpenfestival verrijzen er in alle dorpen van de polder altijd prachtige tulpenmozaïeken. Het thema voor dit jaar is striphelden en er ligt al een mooi ontwerp klaar. Nu de tulpen nog..

Het begint nu echt menens te worden. Ons lustrumfeest komt snel dichterbij en ik hoor al vele positieve geluiden uit de buurten komen. Vergaderingen, samenkomsten en gezellige avondjes om tot het ultieme idee te komen. Uit de kunst moet het zijn !
De Dorpsbelangdag valt dit jaar samen met het 50 jarig jubileum van de voetbal. Het wordt een zeer gevarieerd programma met voor ieder wat wils. Het lijkt ons leuk om o.a. een kofferbakverkoop te doen dus heeft u spullen/dingen/kunstwerken die u wilt verkopen en passen ze in uw kofferbak dan kunt u ze dan aanbieden. Oftewel; we zijn allemaal lekker bezig in Tollebeek ! Houden zo !

Namens Dorpsbelang;
Marjo Ottink

PS Ook de paashaas is weer lekker bezig: op 7 april zal hij de eieren in ons dorp verstoppen en de kinderen mogen ze zoeken. 13:15 bij de Eendenkooi.


Beste Dorpsgenoten,
(21-03-2012)

Tjonge jonge wat was het weer gezellig zaterdag 17 maart. In het kader van de landelijke actiedag NL-doet van het Oranjefonds hebben we dit jaar de dorpsschoonmaak iets anders opgezet als andere jaren en het was een succes! Samen met de Groengroep hebben we, vanwege het 55 jarige bestaan van Tollebeek, 55 klussen verzameld. Deze klussen konden worden geadopteerd. Op een paar kleine klusjes na is dit ook gelukt. Sommigen buurtverenigingen waren al eerder in de week bezig om hun buurt op te schonen en weer anderen hadden meerdere klussen geadopteerd. Ook geweldig was het om te zien hoe de schooljeugd massaal door het dorp liep om zwerfvuil op te ruimen. Om ze hierbij behulpzaam te zijn hebben we vanuit Dorpsbelang voor de scholen een aantal vuilgrijpers gekocht. Deze kunnen ze, indien nodig, het hele jaar pakken om even de schoolomgeving schoon te houden. Bij de voetbalvelden waren een aantal vrijwilligers bezig om ons complex er nog beter uit te laten zien dan het al was. Er is langs het hoofdveld nu ook een tegelpad aangelegd zodat we straks met droge schoenen rond kunnen lopen. Dorpsbelang zorgde voor de koffie, Bas en Saskia reden met de bakfiets door het dorp met verse koffie en cake. Om 12 uur was er niet alleen de beroemde soep van Saskia, maar ook anderen hadden heerlijke soep klaargemaakt. Overheerlijke cake was er ook in ruime mate aanwezig maar ging op tot de laatste korrel. Kortom het was een TOP DAG!! Een dag waarop Tollebeek weer heeft laten zien een dorp van vrijwilligers te zijn. Iets wat ook de zon door had hij heeft ook de hele dag vrijwillig meegewerkt.
Ja en dan gaan we zo weer spic en span het voorjaar tegemoet. Dat betekend voor de Tulpenmozaïekcommissie dat er weer nagedacht gaat worden over een mooi ontwerp voor het Tulpenmozaïek. De groep is al bijeen geweest, de datums zijn geprikt en de taken verdeeld. Mocht u ook zin hebben (en wie heeft dat nu niet) dan kunt u zich aanmelden voor het plukken van de tulpenkoppen (19-4) of voor het steken van de koppen in het mozaïek (20-4). Stuur hiervoor even een mailtje naar janke@tollebeek.nl en u hoort vanzelf meer hierover.
Na het tulpenmozaïek gaan we de Socialsofa mozaïeken. Ook hiervoor hebben we vele vrijwilligers nodig, hierover komen we in de volgende Bazuin bij u terug. Het ontwerp is klaar en het beloofd een prachtige bank te worden. In Tilburg is men bezig om de lijnen erop te zetten waarna de bank (ca 1700 kg) naar Tollebeek komt. Op een nader te bepalen datum komt men een workshop geven voor de vrijwilligers hier in Tollebeek. U kunt zich alvast aanmelden via db@tollebeek.nl.

Afgelopen tijd hebben afgevaardigden van Dorpsbelang, de Groengroep en van het IGW weer een “rondje groen” gelopen door het dorp.
Hier zijn punten verzameld welke extra aandacht nodig hebben. Hier en daar een aanpassing van beplanting in een groenstrook waar nodig. Op deze manier zijn voor ons de lijnen met Wijkbeheer van de gemeente erg kort hetgeen voor beide partijen plezierig werkt.
Het is fijn om te zeggen dat onze samenwerking met de gemeente over het algemeen plezierig verloopt, echter de wensen zijn wel eens tegenstrijdig. De gemeente wordt behoorlijk geplaagd door bezuinigingen, en wij willen natuurlijk alles piek fijn voor elkaar hebben. Belangrijk hierin is het om elkaar steeds weer te vinden. O.a. voortgekomen uit deze bezuinigingsdrift is het omvormen van de begraafplaatsen in de dorpen. Veel heggen en struiken zullen plaats moeten gaan maken voor gras. Ook in Tollebeek ontkomen we hier niet aan. In het najaar zullen de struiken op het middenterrein plaats moeten maken voor gras. Als Dorpsbelang willen we daar dan een goede plaats maken voor de zonnewijzer welke nu wat misplaatst in de struiken staat. Vanwege de karakteristieke functie van de hagen kunnen deze gelukkig allemaal behouden blijven.

4 april gaan we weer met afgevaardigden van onze buurtverenigingen om tafel. Voor ons zijn ook de buurtverenigingen een belangrijke schakel tussen bewoners en Dorpsbelang. Vooral wanneer er nieuwe mensen in uw buurt komen wonen horen wij dit graag. We zijn druk bezig om “welkom tasjes” te maken met hierin bonnen vanuit het bedrijfsleven ook diverse verenigingen hebben al iets aangeleverd wat wij in deze tasje kunnen doen. Zijn er nog verenigingen die iets aan willen leveren, stuur dit dan naar db@tollebeek.nl. Een mooie manier om de vereniging bekend te maken bij nieuwe inwoners dus maak er gebruik van!
Waar we ook allemaal gebruik van kunnen maken is natuurlijk onze Bazuin. Iedereen is zo met de verschillende activiteiten bezig dat met vaak aan iets belangrijks niet toekomt namelijk de PR. Bij deze wil ik dan iedereen oproepen om na elke activiteit van de vereniging een stukje te schrijven voor de Bazuin. Het is een simpele manier om de rest van Tollebeek kenbaar te maken waar u mee bezig bent.

Namens Dorpsbelang Tollebeek,
Jan Swart


Beste Dorpsgenoten,
(07-03-2012)

Hier een stukje van Dorpsbelang door het nieuwe lid. Ik zal me even aan jullie voorstellen voor diegene die mij nog niet kennen. Ik heb samen met mijn vrouw Ilona een akkerbouwbedrijf aan de Karel Doormanweg. We hebben twee kinderen Iris (19) en Tom (16) en wonen sinds 1989 in Tollebeek. Daarvoor heb ik in Rutten gewoond waar ik ook ben geboren, een echte polderjongen dus. Nu de kinderen wat ouder zijn en zelfstandiger worden is er weer meer tijd om andere dingen te doen. Naast de bestuurlijke taken bij de sloeproeivereniging GIA ( gang is alles ), volleybalclub VC Tollebeek en LTO-Noord onderafdeling Tollebeek, zal ik proberen Dorpsbelang te versterken en te zorgen voor een leefbaar en bloeiend Tollebeek.
Nu de winter voorbij lijkt en de boeren weer uit hun winterslaap lijken te ontwaken kan het voorjaar beginnen. Vandaar volgens oud gebruik: De Dorpsschoonmaak op 16 en 17 maart. Alle dorpsbewoners worden uitgenodigd om een klus te adopteren uit de 55-klussen lijst van NL-DOET. Zodat het dorp er op 17 maart om 12.00 uur weer spik en span uitziet.
In de eerste weken van mijn nieuwe functie heb ik mij verbaasd over de hoeveelheid mail die ik binnen kreeg, ben er nu achter dat het Dorpsbelang nog meer doet dan ik al dacht. Ben al in overleg geweest met Carrefour en de politie over de jongerenketen. Ook de social sofa krijgt steeds meer vorm er is een ontwerp en het plakken kan bijna beginnen. De plaatsing van de urnenmuur op de begraafplaats bevindt zich in de afrondende fase. Als laatste noem ik nog het aanstaande overleg met OVG en IGW op 8 maart en de vergadering met de besturen van de buurtverenigingen op 4 april al met al veel drukte in het mooie dorp.

Namens Dorpsbelang Tollebeek,
Bas Odding.


Beste Mensen,
(22-02-2012)

Afgelopen donderdag, 16 februari hield Dorpsbelang Tollebeek haar jaarvergadering. Ook dit jaar was het een goedbezochte avond. Maar liefst 110 mensen woonden de vergadering bij. Fijn dat er zoveel belangstelling was. Met name ook vanuit de hoek van de politiek, was een grote vertegenwoordiging aanwezig. Voorzitter Jan Swart startte de avond om 20.00 uur en om 22.00 uur exact werd afgesloten. Samen met de aanwezigen werd teruggekeken naar het afgelopen jaar, maar vooral ook vooruit gekeken naar de dingen, die ons tijdens het lustrumjaar 2012 te wachten staan.
Zo zijn daar, al op 16 en 17 maart a.s., de dorpsschoonmaak. In het kader van het NL DOET willen wij graag 55 klussen gedaan hebben. Alle dorpsbewoners worden uitgenodigd om op deze dag een klus te adopteren, mensen bij elkaar te zoeken en te coördineren, zodat ons dorp er, zoals Jan Hermsen sr. tijdens de vergadering zei, op 17 maart om 12.00 uur uitziet om door een ringetje te halen. Er zijn nog slechts een aantal klussen te vergeven, dus meldt u zich alstublieft snel, wanneer u een klus van uw gading op de lijst ziet. De klussenlijst vindt u in de Bazuin en op de website. Aanmelden kan via db@tollebeek.nl.
Verder onthulden we, met hulp van Alinda Sweers, ons nieuwe evenementenbord. De bedoeling is, dat het bij de ingang van het dorp, op de rotonde zal worden geplaatst, zodat u altijd op de hoogte bent van de komende evenementen in uw dorp. Alinda ontwierp eerder de ‘nieuwe’ Tollebeek-sticker en naar dit ontwerp is ook het evenementenbord gemaakt.
Ook hoorde u over het project ‘Social Sofa’, een project van het IGW, waarbij ons een betonnen bank ter beschikking wordt gesteld, die wij naar eigen ontwerp met mozaïek mogen bekleden. Aan het ontwerp wordt momenteel hard gewerkt. Er wordt ons zelfs een mozaïekworkshop aangeboden. We hopen dat de bank er tijdens het lustrumfeest zal staan. De vraag is echter…WAAR?? Heeft u een goede plaats in uw hoofd, waar deze bank tot zijn recht zal komen en, belangrijker nog, waar hij gebruikt zal worden, laat u het dan alstublieft weten via db@tollebeek.nl. Hier kunt u zich ook melden wanneer u graag wilt deelnemen aan de totstandkoming van de ‘Social Sofa’.
Gert-Jan van Breugel, namens de feestcommissie, heeft al met ons vooruit gekeken naar het dorpsfeest “Tollebeek 55 jaar uit de kunst”. Dit feest vindt plaats van 16-24 juni 2012. De feestcommissie is al heel druk met de voorbereidingen en het programma van de feestweek is ons al in grote lijnen gepresenteerd. Het lijkt een mooie en gevarieerde week te worden. Tevens heeft de loting plaatsgevonden van de versieringen van de ingangen van het dorp door de buurtverenigingen van de buitenwegen.
Aan het einde van de jaarvergadering namen we afscheid van ons bestuurslid Hans van Dijke. Hans heeft zich de afgelopen jaren enorm ingezet voor Dorpsbelang, maar in het bijzonder voor de totstandkoming van de Pionier. Daarnaast hield hij ons in de Bazuin altijd even scherp over de stand van zaken m.b.t. de uienprijzen. Zeer terecht mocht Hans tijdens de vergadering symbolisch zijn voet laten vereeuwigen voor het Tollebeker Kanjerpad. Hans, het was heel fijn samenwerken met jou, je was altijd scherp en lekker nuchter in je benadering. Enneh…. Als ik weer eens een pannetje soep heb, dan bel ik je! Na 9 jaar in Dorpsbelang geeft Hans het stokje door aan Bas Odding. Bas, welkom bij Dorpsbelang.
Ten slotte, op 4 april a.s. is er een avond voor de besturen van de buurtverenigingen gepland om 20.00 uur in de Goede Aanloop. We inventariseren of er knelpunten zijn binnen de buurt en u kunt uw vragen en opmerkingen kwijt. Aan deze avond zal ook de Feestcommissie zijn medewerking verlenen, voor vragen en laatste updates wat betreft het dorpsfeest. Ook zal het IGW aanwezig zijn om vragen, die op het IGW betrekking hebben te beantwoorden of nader toe te lichten. Wij hopen op die avond alle buurtverenigingen te begroeten.

Namens Dorpsbelang Tollebeek,
Saskia Durieux.


Beste Dorpsbewoners,
(08-02-2012)

Het is dan eindelijk ‘Hartje Winter’, er ligt sneeuw en er wordt volop geschaatst. Op 2 februari jongstleden ging de schaatsbaan in Tollebeek open en tot en met vandaag wordt er naar hartelust geschaatst.
Met temperaturen richting de -20 graden, wie had dat gedacht en wellicht komt er dan echt nog een Elfstedentocht en zijn er ook Tollebeker -schaatsliefhebbers van de partij. Er wordt zelfs op grote delen van de Elfstedenroute al geschaatst.
Maar misschien denkt niet iedereen er zo over en mag het van u wel weer snel zomer worden.
Het weekend waarin dit stukje geschreven is wordt ook het jaarlijkse (buurt) wintervolleybaltoernooi gehouden in de Evert van Benthemhal in Ens. Er hebben zich 15 teams opgegeven die het tegen elkaar op gaan opnemen. Benieuwd wie er gaat winnen.
Wij, dorpsbelang maken ons op voor de jaarvergadering van 16 februari a.s. Tijdens deze vergadering gaan we nog eenmaal het jaar 2011 met u doorlopen. We hopen dat u erbij bent.

Een paar feiten: Social Sofa, ook in Tollebeek!
Wat is een Socialsofa? Dit is een betonnen buurtbank met een unieke mozaïekafbeelding.
Een groep mensen, bijvoorbeeld buurtbewoners, mozaïekt een socialsofa naar eigen ontwerp.
Met deze Socialsofa is er weer een plek waar we elkaar kunnen ontmoeten. Weet u een leuke plek, laat het ons weten.

Voorjaarsschoonmaak, 17 maart a.s.
Dit jaar gaan we 55 klussen aanpakken. Immers bij 55 jaar Tollebeek horen 55 klussen als we het dorp er uit de kunst uit willen laten zien. Laten we er met het hele dorp tegen aan gaan. Dorpsbewoners, buurten en verenigingen, jullie kunnen één van de klussen “adopteren”, zie de website en klik op NL Doet. De helft van de klussen is al verzegd.
En dan ons Groene kruisgebouwtje aan de Fazentendrift, deze gaat in de verkoop! Bent u geïnteresseerd laat ons dit dan even weten via db@tollebeek.nl zodat wij dit door kunnen geven.

Vriendelijke groeten,
Namens Dorpsbelang
Niek Wolbers


Beste Tollebekers,
(25-01-2012)

Jullie hebben het al gelezen of gehoord natuurlijk de grote dorps schoonmaak zit er weer aan te komen. De scholen worden op 16 maart weer gevraagd om het dorp schoon te maken, maar wat zou het leuk zijn om met z,n allen de handen uit de mouwen te steken en het dorp weer schoon te maken , de paden de lanen en singels weer te reinigen komt allen helpen op zaterdag 17 maart a.s.
Er zijn ook nog mogelijk heden om een schoonmaakklus te adopteren, dus als u nog een goed idee heeft voor de dorpsschoonmaak laat het ons weten, iedereen is welkom de koffie en soep staan klaar.

Er zijn ook al weer veel mensen bezig met de voorbereidingen van het dorpsfeest ons 55 jarig bestaan het , er worden al weer veel ideeen uitgewerkt ook dorpsbelang is daar al weer druk mee bezig.
Maar niet alleen wij natuurlijk de feest commissie de buurt verenigingen en vele anderen zijn er ook al heel druk mee.
Het dorps belang verzorgt de 1e zaterdag van de feestweek in combinatie met de voetbal vereniging, er worden al verschillende dingen besproken, maar één ding is zeker er komt een kofferbak verkoop op die zaterdag, dus mensen gooi uw waardevolle spullen niet weg maar probeer ze die zaterdag aan de man te brengen, door ze vanuit uit uw kofferbak te verkopen
Volg de berichtgeving in de bazuin over hoe het allemaal zal verlopen.

Dan nog iets over de winter die maar niet op gang wil komen, maar wie weet wat ons allemaal nog te wachten staat in de winter maanden die nog moeten komen, misschien komt er voor de schaats liefhebbers onder ons nog wel een elf steden tocht.
Maar mocht het toch nog glad worden in het dorp, dan zet de gemeente op zaterdag bij de firma Naaktgeboren een zoutbak neer om de gladheid te bestrijden, mocht deze zoutbak leeg zijn dan is er bij de firma Naaktgeboren ook strooizout te koop netjes verpakt in plastic zakken.

Vriendelijke groeten,
Namens Dorpsbelang
Joop Gort.


Beste Tollebekers,
(11-01-2012)

Kerstmis en jaarwisseling zijn weer achter de rug, na geslaagde activiteiten als kerstreis en nieuwjaarsreceptie beginnen we vol goede moed aan het jaar 2012, het jaar waarin Tollebeek haar 55 jarig bestaan gaat vieren. Op de nieuwjaarsreceptie hebt U het logo en het thema kunnen zien en horen, de feestcommissie zal U ongetwijfeld komende tijd bijpraten hoe ze één en ander gaan vormgeven. Verder zijn we enkele malen in het nieuws verschenen n.a.v. de uitspraken van Urker gemeenteraadslid dhr. Jan Hakvoort, die beweerde dat het beter voor Urk zou zijn als iedereen die in het verleden naar Tollebeek verhuisd is, weer terug zou gaan naar Urk. De pers heeft deze uitspraak massaal opgepakt, wij als dorpsbelang hebben gepoogd hier op een ludieke manier een weerwoord aan te geven en op de nieuwjaarsreceptie hebben we laten blijken dat we blij zijn met onze “Tolleburkers”. Wat ons betreft is dit hoofdstuk hierbij afgesloten.

Dan maken we ons op voor de jaarvergadering van Dorpsbelang op 16 februari a.s. Het jaarverslag moet geschreven en gedrukt worden, een hele klus voor m.n. de dames in ons bestuur. Ook de diverse penningmeesters dienen hun zaakjes op orde te hebben en de commissies moeten dan hun plannen en beleid klaar hebben. Al met al weer veel werk voor veel mensen, maar ook een moment om alle zaken weer op een rijtje te hebben. In het verleden is de jaarvergadering altijd druk bezocht, niet omdat er veel schokkende zaken op de agenda voorkomen, maar vooral om op de hoogte te blijven van wat er zich in het dorp afspeelt en betrokkenheid te kunnen tonen. We rekenen er op dat de grote zaal van de Aanloop weer vol zit!

Deze jaarvergadering zal voor mij de laatste zijn als bestuurslid van dorpsbelang, na negen jaar wordt het hoog tijd het stokje door te geven. Ook zal dit mijn laatste bijdrage zijn in deze rubriek. Als Dorpsbelangers krijgen we enkele malen per jaar de gelegenheid om een pagina vol te schrijven in “de Bazuin” en ik heb kunnen concluderen dat het door U gelezen wordt. Ook in andere media komen we wel eens aan het woord, maar mijn ervaring is: Op een prikkelend stukje in de Bazuin komt altijd reactie. Wees zuinig op zo’n dorpskrant! Ook wil ik bij deze Tini Wiegersma bedanken, mijn stukjes kwamen bijna altijd te laat binnen in een beroerde lay-out, maar ze wist er altijd wat van te maken.

Negen jaar zijn omgevlogen, destijds was de loswal net opgeknapt en was de renovatie van het Hubertusplein net begonnen. Fontein “de Watervogels” en het schervenmozaïek zijn aangelegd, er zijn veel nieuwe huizen gebouwd, natuurlijk de aanleg van de Buitenplaats en de bouw van de Pionier. Negen kerstbomen, nieuwjaarsrecepties en dorpsschoonmaken, heel wat estafettes en dorpenlopen. Maar vooral: Verschrikkelijk veel contacten, met dorpsbewoners, buurdorpen, wethouders, raadsleden, ambtenaren bij gemeente, provincie en waterschap, verenigingen, scholen, pers en vele anderen. Veel mensen kende ik al, maar ook heel veel heb ik leren kennen. Hoewel bestuurslid dorpsbelang niet de best betaalde functie is en er aardig wat tijd in is gaan zitten zie ik dat als de grootste beloning: heel veel mensen, ook buiten mijn eigen kringetje, heb ik leren kennen en mee opgetrokken. Er wordt in de polder geluisterd naar de dorpsbelangen, onze mening wordt op prijs gesteld en er wordt naar gehandeld. Daarom ook mijn oproep: Als U in de toekomst benaderd wordt voor een (bestuurs)functie binnen een vereniging, zeg niet te snel nee. Het is belangrijk dat een dorp of vereniging goed vertegenwoordigd wordt, en…het is niet altijd uit te meten in geld of waardering, maar bijna altijd kom je toch rijker weer thuis!

Vriendelijke groeten,
Namens Dorpsbelang
Hans van Dijke


Beste dorpsbewoners,
(21-12-2011)

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Het dorp wordt verlicht door duizenden lampjes in huiskamers en tuinen. Ik vind het elk jaar weer prachtig en het lijkt alsof er steeds meer lichtjes bijkomen. (Dat is ook zo ja) Ook de boom op de rotonde is omgetoverd tot een heuse kerstboom. Vorige week hadden we een valse start, te weinig lampjes en een snoer wat het uiteindelijk niet goed deed. Deze week ging het beter. De man met de langste arm van Tollebeek kwam weer in actie en zette de kraan bij Naaktgeboren op de dam. 2 man in het bakje, waaronder een dappere Hans (die naar ik weet toch kampt met een akelige hoogtevrees) en hup naar boven takelen maar. Het was een prachtig gezicht.
Op de website kunt u er foto’s van zien. Omdat er natte sneeuw was voorspeld streek Saskia over haar hart en bracht een pan dampende zelfgemaakte snert bij de hoogwerkers.

Met kerst was daar altijd de Dorpskerstviering op 2e kerstdag. Het ene jaar in de Katholieke Kerk onderleiding van de dominee van de PKN kerk en het andere jaar in PKN kerk onder leiding van de Pastoor. Dit jaar heeft een enthousiaste groep mensen iets anders bedacht voor ons dorp om onze harten te vullen met het kerstverhaal. Er is een kerstreis door het dorp op kerstavond. De reis zal starten bij de Katholieke Kerk om 19:15 en door kaarsen worden aangegeven. Deze reis is voor jong en oud. Bij heel slecht weer zal de reis niet doorgaan. U kunt dit lezen op de website van Tollebeek.
Wij hopen iedereen te ontmoeten tijdens deze; vast heel bijzondere reis.

Wij zijn begonnen met de organisatie van de Nieuwjaarsreceptie op maandag 2 januari.
Uiteraard gaat er weer een Tollebeker op “de Stoel”. We hebben weer iemand gevonden die achter de schermen heel veel heeft gedaan voor ons dorp. Thomasvaer en Pieternel bijten hun potloden af om leuke rijmen te bedenken over de blunders die onze dorpsbewoners maakten. Weet u nog een leuke van iemand in uw gezin of van iemand bij u in de buurt ; laat het ze weten op janke@tollebeek.nl . Tijdens de avond wordt ook de winnaar bekend gemaakt van de stickeractie ! Heeft u een foto ingestuurd dan moet u erbij zijn want wie weet bent u de winnaar! Nog een reden om deze avond niet te willen missen is het bekendmaken van het Thema van ons Lustrumjaar. Tollebeek bestaat in 2012 55 jaar ! Zo kunnen de buurten gelijk aan de slag om knalgoed voor de dag te komen tijdens het feest. En dan zijn er natuurlijk weer onze kampioenen. Het zijn er heel wat bij de voetbal heb ik begrepen en misschien weet u er ook nog wel een paar, dit kunt u melden op db@tollebeek.nl. U leest het, we hebben uw hulp hard nodig, samen maken we er weer een spetterende avond van.

Met Oud en Nieuw hadden wij altijd de goede traditie om met een tentje op het plein te staan. Iedereen kon elkaar daar ontmoeten bij een vuurtje, onder het genot van een warme chocolademelk, een glühwein of een oliebol. Door de teruglopende opkomst en het gemis van het vuur van Theo hebben wij besloten om dit jaar niet op het plein plein te gaan staan.

Wij wensen elkaar een Gelukkig Nieuwjaar op maandag 2 januari tijdens de Nieuwjaarsreceptie.

Namens Dorpsbelang
Marjo Ottink


Beste Tollebekers,
(07-12-2011)

Als u dit leest is Sinterklaas het land alweer uit op weg naar Spanje de kinderen in Tollebeek blij achterlatend met hun cadeautjes. Het waren er weer erg veel, de kinderen die Sinterklaas mochten verwelkomen aan de kade van Tollebeek. Het was weer prima georganiseerd door de mensen van de Feestcommissie. Voor mij hadden ze de leukste (en makkelijkste) taak overgelaten. Ik mocht de goedheiligman door het dorp heen naar de Pionier rijden. Vooruit gegaan door de fanfare van de Zeeschelp en de majorettes van Diana hebben we er een leuke rit van gemaakt.

Het gaat al weer snel, het jaar loopt alweer ten einde, maar er staan nog wat dingen te gebeuren voor het zo ver is. Maar eerst even terugkijken naar waar we de laatste tijd mee bezig geweest zijn.
Op 12 november zijn we met een kleine delegatie Tollebekers afgereisd naar Den Haag om actief deel te nemen aan het Plattelandsparlement. Een dag waarop de problematiek maar ook de kansen van het platteland besproken werden. Dit keer waren we te gast in de 2e kamer waardoor ook enkele 2e kamerleden zich in de discussies konden mengen. Een positieve dag (u leest elders in deze Bazuin een uitvoerig verslag van Ali Landman) waar we toch weer wat van opgestoken hebben. Een beetje jammer was het dat wij als Tollebeek hier de hele Noordoostpolder vertegenwoordigden. We gaan volgend jaar proberen dit bij andere dorpen en ook bij de politiek kenbaar te maken zodat niet alleen Tollebeek maar de hele polder aanwezig zal zijn.

18 november waren we op uitnodiging van de Provincie Flevoland aanwezig tijdens de première van de Leaderfilm: “Van droom tot werkelijkheid” . Een film gemaakt in opdracht van de Provincie Flevoland waarmee zij aan andere gemeentes in Nederland en ook in het buitenland kunnen laten zien hoe we in Flevoland de Leaderprojecten oppakken. Een film met o.a. mooie beelden van de totstandkoming van ons MFC “De Pionier”. De film laat het hele traject zien welke doorlopen moet worden om uiteindelijk je droom verwezenlijkt te krijgen. Op woensdagavond 14 december bent u uitgenodigd om naar de Pionier te komen en deze film te bekijken.

Ook een groot project was het project in Espel waar men het voor elkaar heeft gekregen om toch weer een buurtsuper binnen het dorp te krijgen. Vanuit Tollebeek willen we Espel hiermee feliciteren. Het heeft geweldig veel moeite gekost om dit weer voor elkaar te krijgen. Gelukkig hebben wij nog een mooie Attent supermarkt van de familie van Slooten in Tollebeek. Maar als u denkt dat die alleen kan bestaan van de boodschappen die uw buurman er doet ga dan nog even met de inwoners van Espel praten hoede leefbaarheid in een dorp achteruit gaat als er geen Dorpswinkel meer is.
Kom ik gelijk op een mooie actie die onze Attent buurtsuper gaat houden op 20 december. Er wordt dan in de winkel een soort kerstmarkt gehouden. U kunt er diverse wijnen en vleessoorten proeven. En omdat het bijna kerst is doet van Slooten ook nog een 10% van de prijs van uw aankopen af! Dus laat dit niet aan u voorbij gaan.

Wat u ook niet aan u voorbij mag laten gaan is de Kerstreis welke georganiseerd wordt op 24 december. Vanaf 19.45 wordt u al wandelend meegenomen door het kerstverhaal, en dat in ons eigen Tollebeek. U wandelt door het dorp en op diverse plaatsen komt u in aanraking met Kerstmis. Een koor, een levende kerststal enz. het wordt erg leuk! We hopen natuurlijk op goed weer. Mocht het weer het niet toelaten dat de kerstreis door gaat dan kunt u dat leze op onze website www.tollebeek.nl.

Iets wat u op de website en in de kranten ook al heeft kunnen lezen was de ludieke actie welke we hebben uitgevoerd naar aanleiding van het bericht dat SGP raadslid dhr. Jan van Slooten uit Urk de van Urk afkomstige Tollebekers graag weer terug wil zien op Urk. Men heeft daar een begrotingstekort van ca. 1,5 milj euro en Dhr. Hakvoort denkt dit te kunnen dichten door deze groep Tollebekers te verleiden hun optrekje in ons mooie dorp in te ruilen voor een plekje op Urk. Voor ons als Dorpsbelang een goede reden om weer eens iets ludieks te organiseren. De pers is opgetrommeld en we hebben aangebeld bij Jan en Janneke Kramer, zij wonen nog niet zo lang aan de Bandelier. We hebben ze een mooie bos bloemen en natuurlijk een Tollebeker vlag aangeboden. Van ons uit een signaal om duidelijk te maken dat wij blij zijn met iedereen die in ons dorp komt wonen en voor de nieuwe Tollebekers gelijk een goede aanleiding om via de pers te laten weten hoe goed ze het naar hun zin hebben in Tollebeek.

Vriendelijke groeten,
Namens Dorpsbelang
Jan Swart


Beste Tollebekers,
(08-11-2011)

Nu de herfstvakantie met bijna zomerse temperaturen al weer achter ons ligt, kunnen onze junior Tollebekers gaan uitkijken naar de nodige feestelijke en ook wel spannende evenementen.
Vrijdag 11 november is de dag dat hun lampje branden mag. Heel veel andere, voor ons volwassenen, onbekende liedjes zullen zij dan weer ten gehore brengen. Hopelijk blijven de weergoden de kinderen gunstig gezind en kunnen zij droog en met een “gezonde” buit thuis komen. Het wordt vast weer een gezellige happening.

Een dag later zal Sinterklaas in Nederland aankomen; maar wat veel belangrijker is, op zaterdag 19 november zal hij voet aan wal zetten in Tollebeek. Hij kan vast weer rekenen op een enthousiast en vast ook luidruchtige aankomst. We kunnen van de Zwarte Pieten vast wel enig spektakel verwachten.

12 november zullen enkele afgevaardigden van Dorpsbelang en de Groengroep afreizen naar Den Haag. In en rond de Tweede kamer vindt dan het PlattelandsParlement 2011 plaats. Er kan gediscussieerd worden over Krimp, Burgerparticipatie en Lokale Duurzame Energie. Ook is er debat tussen plattelandsbewoners en politici. Het zal vast een leerzame en interessante dag worden.

Binnenkort zullen er door de gemeente nog twee blikvangers in Tollebeek geplaats worden.
Eén aan de Zuidwesterringweg bij de T-splitsing met de Tollebekerweg en één aan de Urkerweg richting Emmeloord. Deze zal wat langer op zich laten wachten, omdat de werkzaamheden aan de duiker eerst afgerond moeten worden.

Enkele bestuursleden zijn druk bezig om rond de Kerst een iets andere feestverlichting te realiseren. Of het allemaal lukt, is nog niet helemaal zeker, dus laat u maar verrassen.

Thomasvaer & Pieternel hebben een dringend verzoek aan alle Tollebekers om vakantiebloopers, een grappige anekdote of leuke pech van uw familieleden, buren en of kennissen niet onder de pet te houden. Op de Nieuwjaarsreceptie willen zij toch wel heel graag goed beslagen ten ijs komen.
Doordat er de laatste tijd zo veel activiteiten waren, lukte het niet om iedereen bij elkaar te krijgen. Maar in december gaat het bestuur van Dorpsbelang dan eindelijk officieel afscheid nemen van Theo Meulendijks en Anneke Jansen. Wat zij voor ons in het vat hebben, blijft voor ons en u nog een verrassing.
Dit was een korte opsomming van wat er binnenkort weer te gebeuren staat, hartelijke groet namens Dorpsbelang

Vriendelijke groeten,
Namens Dorpsbelang
Ali Landman-Bijsterbosch


Beste Tollebekers,
(26-10-2011)

‘s-Ochtends in het donker op weg naar het werk en ‘s-avonds in het donker weer thuiskomen zal vele dorpelingen doordeweeks overkomen. Binnenkort zal de tijd weer verzet worden maar de winter komt er echt aan. Het voelt wel alsof er door het weer een sprintje wordt getrokken naar einde jaar.
Wij als dorpsbelang hebben inmiddels ook al weer de nieuwjaarsreceptie (2 januari 2012) en de jaarvergadering (16 februari 2012) gepland. Noteer dit alvast in uw agenda. Herfstvakantie – “zet Tollebeek op de kaart”
Voor de basisscholen in het dorp is het nu herfstvakantie. Mocht u nog op vakantie gaan denkt u dan nog even aan de stickeractie “zet Tollebeek op de kaart”. Deze actie loopt tot na de herfstvakantie. Neem de sticker mee, plak hem op een unieke locatie en maak er een foto van. Als u de foto vervolgens doorstuurt naar www.tollebeek.nl maakt u kans op mooie prijzen.
Buurtverenigingen
Vorig jaar geleden hebben we een goed en nuttig overleg gehad met alle buurtverenigingen. Er wordt door de buurtverenigingen veel werk verzet in het organiseren van activiteiten. Iets waar we overigens best trots op mogen zijn dat er mensen zijn die zich hier voor willen inzetten. Maar er zullen ook altijd vragen zijn of andere zaken die leven in de buurten waarbij een overleg goed van pas kan komen. Wij zullen binnenkort gaan peilen of er opnieuw behoefte is aan een overleg.

Dorpsschouw
Langzamerhand zijn vele punten van de dorpsschouw, zoals deze in april jongstleden heeft plaatsgevonden afgewerkt. Momenteel wordt er volop gewerkt aan de trottoirs en op het nieuwe veldje achter het groene kruisgebouw zijn inmiddels ook blauwe doeltjes geplaatst. Er wordt ook al volop gevoetbald door de jeugd.

De volgende bazuin zal er ongetwijfeld ook nog wel aandacht aan besteden maar nog even en dan komt Sinterklaas weer naar Tollebeek. 19 november a.s. zullen we hem en zijn Pietermannen en –vrouwen mogen binnenhalen.

Vriendelijke groeten,
Namens Dorpsbelang
Niek Wolbers


Beste Tollebekers,
(13-10-2011)

Hoewel de officiële opening van De Pionier al weer twee weken geleden is, wil ik hier toch nog heel even op terug komen. Wij als bestuurders van de stichting en dorpsbelang hebben genoten van deze dag. Wat zijn er veel mensen binnen de deuren geweest en wat hebben we veel positieve reacties gehad. Mede door het mooie weer was het de hele dag een komen en gaan van enthousiaste mensen. Door alle tegenslag tijdens de voorbereiding en bouw is er wel eens gedacht: “Waar zijn we aan begonnen?” maar nu overheerst de overtuiging dat het allemaal de moeite waard geweest is. Goed om te zien dat er bij diverse verenigingen ineens nieuwe leden aangemeld worden en dat er nieuwe gebruikersgroepen aangemeld worden. Tijdens het officiële gedeelte heb ik gezegd dat de Tollebekers zelf nu aan zet zijn: U zult met elkaar De Pionier tot een succes moeten maken door hem intensief te gebruiken. Ik heb hier vertrouwen in!
Nu over tot de orde van de dag: In het verleden werd er met enige regelmaat een avond georganiseerd voor nieuwe bewoners van Tollebeek. Er werden wetenswaardigheden verteld en getoond en er was gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Het blijkt echter dat het steeds moeilijker wordt om een groep mensen bij elkaar te krijgen en de belangstelling werd dan ook steeds minder. Nu is het idee opgevat om nieuwelingen een soort welkomstpakket aan te bieden, met daarin informatie over Tollebeek en haar verenigingsleven. We kunnen ons voorstellen dat er bedrijven of verenigingen zijn die zich in dit pakket willen presenteren, bv. met een proefles, voordeelbon of vul zelf maar in. Hebt u belangstelling, neem dan contact op met mevr. Alie Landman, Brakken 17. Ook zouden we graag zien dat via de buurtvereniging nieuwe inwoners worden gemeld bij dorpsbelang, want we weten helaas al lang niet meer alles!
Verder maakt een afvaardiging van DB een ronde langs de 3 dorpsscholen, ons wordt gevraagd een mening te geven over de zg. kindcentra, een gebouw waarin in de toekomst alle scholen, incl. peuterspeelzaal en BSO ondergebracht zouden moeten worden. Dit bied veel uitdagingen en kansen, maar moet wel gedragen worden door de ouders van schoolgaande kinderen. Via de school kunt U uw mening hierover ventileren.

Het najaar komt er weer aan, vorige week zat ik nog in korte broek op de uienlader, nu is het koud en nat. Dat heeft één voordeel, het maakt het makkelijker na te denken over de komende winteractiviteiten. Binnenkort moet er alweer een dorpskerstboom besteld worden en er worden alweer dingen geregeld voor oudjaar en nieuwjaarsreceptie. Wilt U ook eens genoemd worden in Thomasvaer, dan wordt het onderhand wel tijd een stunt uit te halen, voor je het weet is het weer zover. Het komende jaar viert Tollebeek haar 55 jarig bestaan en ook daarmee zijn mensen volop bezig, heeft U ideeën over de invulling hiervan of wilt U een bedrijf of vereniging presenteren, laat het tijdig weten!

Vriendelijke groeten,
Namens Dorpsbelang
Hans van Dijke


Beste Tollebekers,
(28-09-2011)

In de vorige Bazuin hebben jullie kunnen lezen dat Tollebeek op de tweede plaats is geëindigd bij de Dorpen- en Tuinenkeuring. Door een communicatiefoutje was er jammer genoeg niemand van Dorpsbelang bij de prijsuitreiking aanwezig. Vanwege een andere vergadering hadden wij ons keurig afgemeld en geprobeerd iemand anders de honneurs te laten waarnemen. Helaas is er toen ergens iets fout gegaan; fijn dat er een aantal Tollebekers in de zaal waren en Mieny Jonkers de tweede prijs – een cheque ter waarde van vijfenzeventig euro – in ontvangst kon nemen. Onze complimenten voor de mannen en vrouwen van onze Groenbrigade; zij hebben onze eer gered! Ook onze felicitaties voor de winnaars van de tuinenkeuring. Op verzoek van de Groenbrigade hierbij het juryrapport.

1e ronde
De binnenkomst is redelijk tot goed te noemen. Het centrum ziet er echter uitstekend uit. De fontein is aan. We vinden wel wat zwerfvuil voor de winkel. De Goede Aanloop oogt kaal en is niet helemaal vrij van onkruid. Speeltuinen zijn oké. Maai werk is ook in orde. De perken zijn op zich ook goed. Straten zien er wel goed uit, zo ook de particuliere tuinen. De rozenperken in de nieuwbouw zijn prachtig. De Eendenkooi en de Dartclub krijgen weer een plus. Het MFC is al aardig ver in de bouw. RK Kerk ziet er uitstekend uit. PKN ook goed. Het industrieterrein is redelijk onderhouden. We zien daar iets betonafval liggen. Geen bespuitingen. Geen tuinafval achter de Maria school.

2e ronde
Het centrum en de dorpsentree zijn in orde, Geen onkruid en ook de perken zijn netjes. De PKN kerk is ook onkruidvrij. Het industrieterrein ligt er ook goed bij, bij Mechatec ligt wat afval. Het Smellekenpad is wat gespoten. We vinden zwerfafval bij de scholen, maar dit zal wel komen doordat het vakantie is en er minder toezicht is. Eendenkooi en Dartclub netjes en het MFC zal volgend jaar in bedrijf zijn. RK Kerk ligt er als een plaatje bij. Speeltuinen zijn goed. Maai werk is goed. De nieuwbouw heeft geluk, dat het centrum er zo netjes bijligt, anders zou het onderhoud perken fors naar beneden gaan. De perken zitten vol onkruid, en dat is het algehele beeld over de nieuwbouw. Jammer.

Voetbalvereniging Tollebeek heeft volgend jaar wat te vieren. Zij bestaan dan 50 jaar en er zijn plannen gemaakt om er samen met Dorpsbelang een jubileumfeest van te maken. Als er nog meer verenigingen zijn die volgend jaar iets te vieren hebben en zich misschien willen aansluiten, laat dat dan zo gauw mogelijk aan ons weten. Kunnen wij er met z’n allen iets heel moois van gaan maken.

Verder zijn wij van plan om voor nieuwe bewoners een kennismaking map te gaan maken. Binnenkort willen wij hiervoor de plaatselijke ondernemers en verenigingen gaan benaderen. Misschien hebben zij leuke ‘binnenkomers” waarmee wij de nieuwkomers kunnen verrassen.

En dan is het nu eindelijk zover; De Pionier is zaterdag 24 september geopend door wethouder P.M.S. Vermeulen. In de toespraken van diverse bobo’s konden de aanwezigen nog eens één en ander horen over het wel en wee van de bouwcommissie. Zij hebben heel wat hobbels moeten nemen en heel wat pionierswerk moeten verrichten; maar het resultaat is fantastisch. Ook werden de bouwcommissie en alle vrijwilligers uitgebreid in het zonnetje gezet. Vervolgens sloeg wethouder Vermeulen met een pioniersschopje een gat in een kartonnen muur en hierdoor was de Pionier dus officieel geopend. In de middag konden we zowel binnen als buiten genieten van sportieve demonstraties van de verschillende sportverenigingen. Dat de Pionier multifunctioneel is, bewijzen ook de andere gebruikers. Het was een gezellige drukte in en rondom de Pionier; heerlijk dat het weer nu eens geen spelbreker was. Jammer, maar het avondprogramma heb ik gemist. Het was ook nog Nationale Burendag en onze buurtvereniging “De Brakkenhof” had een barbecue georganiseerd. Vanwege de zomerse temperaturen bleef het nog lang gezellig en moesten wij keuzes maken.

Namens Dorpsbelang
Ali Landman-Bijsterbosch


Beste dorpsbewoners,
(14-09-2011)

De schoolvakanties zijn weer achter de rug en de meeste mensen hebben hun werk en andere taken weer opgepakt. Het was helaas geen warme zomer in Tollebeek.
Het vakantie vieren in Nederland was nat en vaak koud. Gelukkig heb ik ook veel mensen gehoord die lekker een paar weekjes naar het buitenland gingen en genoten van zon en warmte. De regenmeters blijven ook nu weer goed gevuld. Dit is voor onze boeren een slechte zaak, veel producten zitten nog in de grond of liggen gerooid te wachten om in geschuurd te worden. We hopen op een droge periode.
Gelukkig heeft “de Pionier” geen last van kou en regen, hij is waterdicht en volop in gebruik.
De scholen gymmen er, de voetballers douchen er (uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat het de lekkerste douches zijn van de hele polder, niet te warm en niet te koud)
De fysiotherapeuten zijn deze week begonnen en ook de kinderopvang is gestart!
De officiële opening is op zaterdag 24 september en het belooft een hele leuke dag te worden dus komt allen !!!!
Zaterdag zal de Fish Potato Run weer door Tollebeek komen. Ieder jaar weer een hele happening. Ook zal er dit jaar weer een start in Tollebeek zijn, die van de 4 mijl. Het enthousiasme voor deze afstand was groot en het deelnemersaantal is gestegen en dus blijft deze nieuwe afstand. Dit betekent voor Tollebeek dat we samen met de organisatie voor bij de Jachthut en de Attent winkel een start opbouwen. Natuurlijk zorgen wij ook weer voor muziek, bekers water en sponsen voor de lopers die in Urk zijn gestart voor de 8 mijl. Saskia Durieux zal namens Dorpsbelang op de 8 mijl uitkomen om te ervaren hoe de doorkomst in Tollebeek is. We hopen weer op mooi weer en veel publiek want dat kunnen de lopers zeker gebruiken!
Misschien heeft u het gezien maar op de website van Tollebeek is een wedstrijd aan de gang. Wie zet Tollebeek het leukst op de kaart.. Plak de sticker van Tollebeek op een bijzondere plaats, foto maken en mailen naar website@tollebeek.nl. De stickers kunt u afhalen bij Ali Landman, de Brakken … De winnaar krijgt een welcome home pakket van Tollebeek (ben wel benieuwd wat onze dorpsvoorzitter daar allemaal in gaat stoppen, een nieuwe sticker misschien?…)
Wij hebben als Dorpsbelang de eerste vergadering er weer op zitten en een overleg met de Feestcommissie. Ook zij zijn al weer druk aan de gang. Volgend jaar wordt een Lustrum jaar 55 jaar Tollebeek!
De voorbereidingen zijn in volle gang.
Verderop in de Bazuin vindt u nog “de reparatiebon”. Deze is bedoeld voor klein leed op dorpsgebied. U kunt deze invullen en bij Joop Gort in de bus doen dan zoeken wij de juiste oplossing.

Tot ziens op zaterdag 24 september bij de opening van de Pionier!!!!!

Namens Dorpsbelang
Marjo Ottink


Beste Tollebekers,
(06-07-2011)

Het loopt al weer tegen de vakanties en dat betekent dat ook “De Bazuin” er weer even tussenuit gaat. Na al weer een jaar knippen, plakken, drukken, rapen, nieten en rondbrengen gaan de mensen van de Bazuin even genieten van een welverdiende vakantie. ….

En zo zou ik mijn verhaal voor de laatste Bazuin van dit seizoen beginnen, ik was er al mee bezig geweest en zou het later afmaken, totdat… ik bericht kreeg dat er dwazen vernietigend hadden huisgehouden op onze Tollebeker begraafplaats… Dat kan toch niet in ons mooie dorp, ons dorp waar iedereen zo met elkaar meeleeft in goede en slechte tijden. Kapot was ik er van, en nog steeds beheerst het mijn gedachten. Denkend aan dien mensen die woensdagavond met een verschrikt gezicht naar de begraafplaats kwamen om te kijken hoe groot de schade was. Heb er veel emotie gezien, hoe kan dit? Waarom? wie doet zoiets? Ik hoop dat we op de laatste vraag binnenkort een antwoord krijgen.
Hulde aan de mensen van de gemeente en de politie die dit gebeuren groots hebben opgepakt. Ook hulde voor de betrokken familieleden die ondanks het grote verdriet samen de graven weer ordelijk hebben gemaakt. “Jan dat is het graf van… haar man is al oud en kan vast niet zo makkelijk hierheen komen, zullen wij dit ook even opruimen…” Het doet je goed dat de saamhorigheid ook en juist op deze plaats zo groot is. Een saamhorigheid die wij in Tollebeek met zijn allen uit willen dragen. Wat er hier gebeurd is, is gedaan door vandalen die beslist niet weten wat ze aangericht hebben. Het is overigens iets wat ze in al hun domheid ook zelf nooit zullen vergeten. Iets wat hen hun leven zal blijven achtervolgen. Ik hoop ook dat de daders of hun ouders zich melden bij de politie, het zal nu een hele zure appel zijn maar men kan er dan over praten, er zal begeleiding komen om zulk gedrag in het vervolg te voorkomen. Alles beter dan er mee blijven lopen tot je zelf een keer iemand verliest en met bloemen naar een graf loopt. Daar komt bij dat de politie inmiddels beschikt over goede sporen en mogelijke getuigen dus de kans dat ze bij je aanbellen is redelijk groot. Alstublieft meld u bij de politie!!

Gelukkig gebeuren er ook heel veel goede dingen in ons dorp. Kijk naar de Pionier, de laatst tijd zijn er regelmatig vrijwilligers actief. Het meubilair is opgehaald bij Hans uit de stalling, de keuken is ingericht, het terras begint vorm te krijgen. Inmiddels is er al een avond geweest met de toekomstige gebruikers. Vooraf werden ze even rondgeleid door Hans en zijn mannen, wat een werk hebben deze mensen verricht! Nog steeds zijn ze bezig om de puntjes op de I te zetten. Zoals Hans het verwoorde “we doen er liever iets langer over, het moet goed zijn!”. Straks zullen wij er met zijn allen voor moeten zorgen dat het ook goed blijft. Bouwen is één maar het in standhouden is zeker zo belangrijk. Dat betekent dat we er samen net hard aan moeten werken om, De Pionier maar ook de Eendenkooi, ons dorpscafé en ook de zalen die mogelijk in de oude gymzaal gerealiseerd gaan worden, in stand te houden. Dat gaat ons lukken, daar zijn we goed in met zijn allen, ook dát is saamhorigheid, de basis van een mooie dorpsgemeenschap!!
Ja het is weer bijna vakantietijd. Ik begon er al mee, de Bazuin gaat op vakantie, de scholen gaan een tijdje dicht, vergaderingen worden even wat minder, het dorp wordt wat rustiger, maar de boeren krijgen het druk! Ik hoop dat iedereen geniet van waar hij of zij mee bezig gaat in de komende tijd en wens u allen een fijne vakantietijd toe!!

Namens Dorpsbelang
Jan Swart


Beste Tollebekers,
(08-06-2011)

Ook zo genoten van het prachtige dorpsfeest waar Tollebeek op alle mogelijke manieren kleur bekende.
Om te beginnen werd woensdagmiddag gestart met de kindermiddag, en natuurlijk de Rabo dikke bandenrace, hierbij werd weer vel gestreden om de ereplaatsen, met in alle leeftijds groepen weer een grote strijd voor het eremetaal, de winnaars zijn geworden Maud Riemersma, lenno Gijlers, Lisanne Gijlers, Kayla IJszenga, Maric Naaktgeboren, Naomi Pierik, en Fokke Loosman.
En op donderdagavond de presentatie van de buurtverenigingen, het werdt dit jaar ook weer professioneel opgepakt door alle buurten, met natuurlijk hier de toegewezen kleuren in verwerkt.
Met een gele banaan, een grote groene kikker, een mooi cadeau in rood inpakpapier, een klein roze varkentje voortgetrokken in een kar, paarse ministers die probeerden stemmen te werven, zwarte nonnen die munt drop uit een collecte zak liepen uit te delen en zo zien in hemelse sferen waren, oranje fans in een oranje tent en meerdere koninklijke leden met blauw bloed in een koets, en natuurlijk een grote groep in het wit white sensation.
Na de presentatie begon het vogelschieten, na 398 schoten mocht Johan Bankras zich tot schutters konig 2011 laten kronen
Op vrijdagavond was de bonte avond weer een geweldige happening , met vele geweldige act,s
Met de fantastische winnaars “ Black street Boys” van buurtvereniging de Vogelaars geweldig.
En op zaterdagmiddag was het natuurlijk weer de beurt aan de zes kampers, hier werd weer geweldig strijd geleverd voor de hoogste plaatsen, met als totaal winnaar van alles buurtvereniging de Vogelaars.
En op zaterdagavond de slotavond met een mooie muziekale afsluiting en vele mensen in het Wit,
Hiermee kan de feestcommissie terug kijken op een geslaagd dorpsfeest, en vooruit kijken naar het lustrum 2012.

Dorpsschouw
Op 24 mei was er in de Goede Aanloop een inloopavond naar aanleiding van de dorpsschouw, hierbij waren de mensen van de gemeente aanwezig, om eventuele vragen van de dorpsbewoners naar aanleiding van de dorps schouw te beantwoorden, maar gezien de zeer lage opkomst van de bewoners waren er waarschijnlijk zeer weinig vragen, jammer van deze gemiste kans hier had U vele punten onder aandacht kunnen brengen bij de aanwezige mensen van de gemeente.

Namens Dorpsbelang
Joop Gort.


Beste Mensen,
(19-05-2011) Het is alweer half mei en het kan u niet ontgaan zijn, dat er de afgelopen weken weer van alles in ons dorpje gebeurde.
Als eerste de dorpsschouw, afgelopen april. Velen van u hebben punten van aandacht voor de schouw bij ons kenbaar gemaakt. Een delegatie van Dorpsbelang en Groengroep heeft samen met Gemeente en Carrefour een ronde door het dorp gemaakt om de knelpunten te bekijken. Wellicht merkt u hier en daar al op, dat er aan uw punten wordt gewerkt. Uiteraard zullen er ook punten zijn, die in een later stadium worden uitgevoerd, of die niet uitvoerbaar bleken. Inmiddels is alles geëvalueerd en de resultaten zullen op 24 mei, om 20.00 uur in de Goede Aanloop, worden toegelicht. U bent allen van harte uitgenodigd om hierbij te zijn. De tulpenmozaïekcommissie heeft dit jaar weer alle creativiteit uit de kast gehaald om een passend mozaïek bij het thema ‘Kinderliedjes’ te verzinnen. “ In een groen, groen knollenland”bleek goed voor een mooie derde plaats. Met ”onze” jager liep het minder goed af. Hij verdween zomaar met de noorderzon. Heeft u hem gezien of weet u waar hij gebleven is, laat het ons weten alstublieft. Vorig weekend kwamen de steppers in actie. Het was een spannende strijd en er werden onderweg nogal wat schoenen verloren, maar een mooie vierde plaats was het resultaat! Goed gedaan, steppers! Na een spetterend afscheidsfeest op 7 mei in de voetbalkantine, was er dit weekend weer van alles te vieren bij de Tollebeker voetballers. De kar met juichende voetballers reed weer zijn rondjes door het dorp. Zowel de meisjes als het eerste behaalde het kampioenschap. Ik begreep dat er nog een aantal teams in de race zijn voor de titel. Alle kampioenen van harte gefeliciteerd met jullie prestaties. De komende weken kunt u aan de Tollebekerweg nog de voorstelling ‘Koolzaad’ van theatergezelschap De Bonte Hond bezoeken. De voorstelling, over het onstaan van de polder vindt plaats tot 22 mei en is zeker de moeite waard. Ten slotte, over 2 weken is het al dorpsfeest. Het thema ‘Tollebeek bekent kleur’ biedt genoeg voor creatieve ideeën. Dit jaar wat eerder dan we gewend zijn, maar met een heel gezellig programma, met zoals gewoonlijk voor ieder wat wils. Het wordt vast weer een gezellig feest. Graag zie ik u op één van de komende activiteiten.

Namens Dorpsbelang,
Saskia Durieux.


Beste Tollebekers;
(04-05-2011) En toen was het woord aan mij, als nieuw bestuurslid van Dorpsbelang; ik ben Niek Wolbers. Samen met mijn vrouw en kinderen zijn we 7 jaar geleden verhuisd vanaf Lelystad naar Tollebeek.
Nog maar net in Tollebeek wonend kwam ik in contact met de peuterspeelzaal en was al snel voorzitter van de commissie van het “Konijnenhol”. Vanuit deze commissie ben ik terechtgekomen in het bestuur van de stichting peuterspeelzalen Noordoostpolder (SPN) waar ik mijn eerste zittingstermijn van 3 jaar heb uitgediend. Toen kwam Jan Swart naar mij toe met de vraag of ik interesse had om mij verkiesbaar te stellen voor het bestuur van Dorpsbelang. Ik vind het nu leuker om iets voor het dorp te kunnen betekenen en heb daarom de zittingstermijn bij de SPN niet verder verlengd.
Ook ben ik lid van de Zuyderzeeroeiers en roei met de sloep “Te Maru”. Momenteel varen we in de eerste klasse en doen het best goed. We trainen iedere week op dinsdag en donderdag, meestal op het IJselmeer (bij Urk) en bij “slecht” weer in de wateren rondom Emmeloord. Kom eens kijken als je in deze sport geïnteresseerd bent. Zie ook onze website (www.zuyderzee.nl).
Nu nog even wat bijzonderheden welke er geweest zijn.

Tulpenmozaïek 2011
Dit jaar was het thema “Kinderliedjes van toen”. Wie het mozaïek al even bekeken heeft, kon zien dat het mozaïek in Tollebeek het kinderliedje “In een groen, groen, groen, groen knollen-, knollenland” uitbeeldt. Zaterdag 23 april jl. was de uiterste datum voor de STEP-organisatie dat het mozaïek er moest staan maar nu moet er gestemd worden. Er kan tot en met 5 mei gestemd worden. Stem voor ons dorp door NOP MOZ 06 te SMS’n naar 4422.

Paaseieren zoeken
Een heerlijke middag was het, zaterdagmiddag 23 april jl., in alle opzichten; fantastisch weer, een grote groep enthousiaste kinderen met hun ouders en heerlijke paaseitjes! Kortom “paaseierenzoeken 2011” kon van start gaan, op de ijsbaan dit keer!! Maar liefst 66 kinderen van 3 t/m 9 jaar hadden zich opgegeven om, verdeeld over 2 leeftijdsgroepen, te gaan zoeken naar de vele rode, 4 zilveren en 2 gouden eieren.

Kennedy Mars
Een mooie avond was het, vrijdag 29 april jl. De lopers, die aan een tocht van 80 kilometer voor de boeg hadden waren om 10:00 uur gestart in Emmeloord. Tussen 23:00-00:30 uur kwamen ze aan in Tollebeek voor een sanitaire stop of om even iets te eten of te drinken. Bovendien was het erg gezellig, er heerste een oranje sfeer bij de kantine van de firma Naaktgeboren. De aanwezigen zorgden voor een warm onthaal van de lopers.

Verder staan de activiteiten op Koninginnedag er aan te komen. Verslag hiervan volgt in de volgende Bazuin.
Groet,
Niek Wolbers


Beste Tollebekers;
(20-04-2011)

Als nieuw bestuurslid mag ik deze keer het één en ander over Tollebeker zaken melden.
Ik zal mij eerst maar eens aan u voorstellen. Ik ben Ali Landman-Bijsterbosch en wij (Herman en ik) wonen al sinds april 1994 in Tollebeek. Een aantal jaren ben ik met veel plezier actief geweest voor onze buurtvereniging De Brakkenhof. Een tijdje geleden werd ik door Theo Meulendijks benaderd met de vraag of ik er iets voor voelde om mij verkiesbaar te stellen voor het bestuur van Dorpsbelang Tollebeek. De toekomst zal uitwijzen of het een versterking is, maar ik heb ja gezegd en op de jaarvergadering van 17 februari mochten Niek Wolbers en ik, Anneke Jansen en Theo Meulendijks opvolgen. Alvast bedankt voor uw vertrouwen; ik ga zeker mijn best doen om Tollebeek nog meer op de kaart te zetten.

Als u dit leest hebben onze voorzitter en vicevoorzitter samen met een delegatie van de Groengroep en medewerkers van de gemeente hun rondje Dorpsschouw gelopen. U zult binnenkort zien dat er beslist wat met uw suggesties wordt gedaan. Of alle wensen worden gehonoreerd is nu nog niet bekend en mogen we waarschijnlijk ook niet verwachten. Er wordt wel heel serieus aan gewerkt.
Door de dorpsschoonmaak van 26 maart ziet ons dorp er al zo mooi uit, maar het kan altijd beter. Heel leuk om er eens als cateraar aan mee te mogen werken. Wat nog leuker is dat de schooljeugd hier zo actief aan heeft meegedaan. Dit heeft natuurlijk ook wel wat te maken met de plaatjes die voor het grote verzamelboek gescoord konden worden. Overigens, iedereen die wil ruilen kan hiervoor ook op de website onder de link Plakplaatjes zijn of haar wensen kenbaar maken. Op 9 april is de eerste ruilbeurs geweest, zie hiervoor ook onze website.

Verder kwam op 16 april de 11-dorpenloop natuurlijk ook door Tollebeek. Als ik dit stukje schrijf kan ik nog niets over het verloop en de weersomstandigheden zeggen. De voorbereidingen zijn al wel in volle gang en de voorspellingen lijken goed.

Ook staat het Tulpenfestival, van 16 april t/m 8 mei 2011, op de agenda. Het daarbij behorende mozaïek belooft weer iets prachtigs te worden en wordt op 23 april onthuld. Of Tollebeek in de prijzen gaat vallen weten wij natuurlijk niet, maar daarbij kunt u wel een handje helpen. Er komen foto’s in de Flevopost van woensdag 27 april en iedereen kan dan zijn of haar stem uitbrengen. De mozaïekgroep doet haar best; doet u de rest?

Dan kunnen wij in de nacht van 29/30 april ook nog de deelnemers aan de Kennedymars (is 80 kilometer wandelen door de polder) voorbij zien komen. Bij de firma Naaktgeboren kunnen zij tussen 23.00 en 00.30u een sanitaire stop maken en/of een korte rustpauze nemen. Kom ze aanmoedigen, dan kunnen we er met z’n allen de “Nacht van Tollebeek” van maken.

Rest mij nog om de activiteiten op Koninginnedag in Tollebeek niet onvermeld te laten. De feestcommissie is druk doende om ook hier een gezellige dag van te maken. Op het programma staan o.a. de Vrijmarkt en het Boerendart, dat i.s.m. buurtvereniging “Tussen de dijkjes wordt georganiseerd.

Met vriendelijke groet en namens Dorpsbelang wens ik iedereen veel plezier bij al deze activiteiten,

Ali Landman-Bijsterbosch


Beste Tollebekers;
(06-04-2011)

Zondagmiddag 3 April, ik was weer eens glad vergeten een stukje voor de Bazuin te maken.

Onze dorpsvoorzitter Jan Swart stuurde een mailtje, niet dat iedereen altijd door hem gecontroleerd wordt, maar hij wil wel alles weten. Ik begrijp dat niet, want ik ben altijd op tijd met alles. Maar goed, hopen dat het nog mag van Tini, en als U dit leest is het allemaal weer goed gekomen.
Het is begin april, maar als ik door de polder rij lijkt het begin mei. De meeste uien en bieten zijn gezaaid, er zijn al veel aardappelen gepoot en hier en daar liggen de wortel- en witlofruggen er al weer op. Het eerste vee is in de wei gesignaleerd en de tulpenvelden zie je met de dag groeien. Over enkele weken zullen ze volop bloeien en dat brengt, behalve voor de tulpentelers, ook werk met zich mee voor onze mozaïekcommissie. De kistjes zijn alweer gevuld met potgrond en het ontwerp ligt klaar. Er is door Tollebeek een toepasselijk onderwerp op het thema bedacht en de plukkers zijn alweer ingeseind. Aan U dit jaar de taak om het te beoordelen, U kunt allemaal mee jureren! Zorg met elkaar dat Tollebeek de plaats krijgt die het verdient!!
De Pionier: Nog steeds volop bouwactiviteiten, terwijl de opleverdatum al verstreken is. Zoals U inmiddels van mij gewent bent, gaat het allemaal nog ietsje langer duren. We hebben ervoor gekozen om de kwaliteit voorop te laten staan, en niet op het laatst dingen af te raffelen. Doordat deze winter de ruwbouw nog niet voltooid was is er veel vocht in het gebouw blijven zitten. Dit moet eruit voordat de vloeren afgewerkt kunnen worden en daar is weer stroom en gas voor nodig. De leidingen en kabels zijn inmiddels gelegd, begin deze week wordt e.e.a. aangesloten en dan kunnen we stoken. Als het weer meewerkt kan de aannemer de buitenbeplating afwerken en aan diverse zaken de laatste hand leggen. De bar is inmiddels geplaatst en de inrichting staat in opslag, dus nadat de vloer uitgehard is zouden we er vrij snel terecht moeten kunnen. Ik waag me er niet meer aan om een datum te noemen, maar ik ga er vanuit dat we voor de zomervakantie nog kunnen proefdraaien. Er wordt nagedacht over een grootse opening, en hier kunnen we nog hulp bij gebruiken.
Omdat de huidige kantine verdwijnt kan het trainingsveld t.z.t. uitgebreid worden, moesten hiervoor nog enige bomen verwijderd worden. Door grove miscommunicatie is zowat de hele singel gerooid, dit tegen gemaakte afspraken met de buurt in. We kunnen dit niet meer terug draaien, maar wel kunnen we beloven dat dit najaar, als de kantine weg is en het veld aangelegd, er nieuwe boompjes ingeplant gaan worden. Buurtbewoners, nogmaals onze verontschuldigingen!
De dorpsschouw, hieraan is geweldig goed meegewerkt door de dorpsbewoners, er zijn veel formulieren en mailtjes binnengekomen. We hebben ze allemaal gerubriceerd en doorgestuurd naar de gemeente. Op korte termijn (12 april) gaan we rond met een delegatie van gemeentewerkers om de aangegeven zaken verder onder de loep te nemen. Verwacht niet dat alle ingebrachte onderwerpen gelijk verholpen zullen worden, maar we hopen er het beste van. In mei volgt een terugkoppeling naar de bewoners.

Vriendelijke groeten,
namens dorpsbelang,
Hans van Dijke


Beste dorpsbewoners,
(23-03-2011)

Hoera! Mooi weer, de lente is in zicht ! Letterlijk en figuurlijk.
We zijn weer toe aan langere dagen, een zonnetje en wat warmte. Menig mens is voorzichtig begonnen met de tuin. Anderen hebben rigoureus de motorzaag geleend voor meer licht en zon in huis en tuin. De boeren verruilen de stoffige sorteerhokken voor de nu nog schone tractor cabines. Ik vind het altijd weer een mooi gezicht als er weer bedrijvigheid op het land is. Ik heb mijn was buiten gehangen en mijn fiets schoongemaakt om de eerste fietstocht richting dorp te trotseren. Het waaide nog best hard en eigenlijk was het ook nog steenkoud, maar we hebben de eerste ronde gemaakt. Op naar de volgende..
De dorpsschoonmaak zit er weer aan te komen, hij staat gepland op 26 maart. Uiteraard gaan de scholen in de week vooraf weer lekker aan de slag met grijpers en handschoenen. Ik zag al een bureaustoel liggen op het pad achter de Jachtlaan, dat is weer een mooi klusje voor zo’n handgrijpertje! Zo kregen we ook enthousiaste mail binnen van buurtverenigingen die samen een aantal zaken gaan aanpakken. Dat is goed ! Heb je materiaal nodig zoals schelpen en zand dan vragen wij dat bij de gemeente. Na afloop is een ieder welkom in de Eendenkooi waar we met zijn allen wat drinken en wat eten. Doe mee, leef mee, kijk mee en help ons!
De dorpsschouw is een ronde van Dorpsbelang met de Gemeente. Ze gaan op 12 april door het dorp waar ze samen de punten die de bewoners hebben ingediend (dit kon tot 18 maart ) langslopen om te kijken wat er aan gedaan kan worden. De post stroomde binnen van alle kanten. Super !
Ik was bij de jaarvergadering van de Tennisvereniging Tollebeek. We waren met z’n zessen. Wel jammer dat van al die leden slechts 6 de moeite neemt om even mee te denken, en mee te praten. We hebben als dorp 2 hele mooie banen liggen, daar kunnen we echt trots op zijn. Gelukkig is de vereniging niet van zins door deze opkomst de schouders te laten hangen en dus wordt er hard gewerkt aan nieuwe toernooien en kampioenschappen. U gaat vast nog wel wat zien en horen van TV Tollebeek want ze gaan knallen dit jaar.. let maar op !
De stickers zullen vanaf maandag 21 maart in de winkel liggen. Bij uw boodschappen ontvangt u een pakje stickers met 5 Tollebeekse Helden. Vanaf 26 maart zal dan het prachtige verzamelboek verkrijgbaar zijn welke u voor een klein bedrag kunt aanschaffen. Ik heb de stickerhelden al gezien en ik weet het zeker: u wilt ze alle 352 hebben! Sparen dus!

Namens Dorpsbelang
Marjo Ottink


Beste Tollebekers,
(09-03-2011)

Als u dit leest hebben we de jaarvergadering alweer een paar weken achter ons. Het was in onze ogen een fijne vergadering met een prima gevulde zaal. Fijn dat er zo veel mensen aanwezig waren.
Intussen kijken we weer vooruit, er is al goed gereageerd op onze oproep in de vorige Bazuin om punten aan te geven voor de Dorpsschouw welke op 12 april gehouden gaat worden. We zullen proberen al deze zaken de aandacht te geven die het verdient. Echter zullen we met zijn allen wel moeten bedenken dat de gemeente niet meer in een positie is dat aan alle wensen voldaan kan worden.
Een wens van Dorpsbelang is om te komen tot het realiseren van appartementen in Tollebeek. De eerste gesprekken hiervoor zijn gevoerd. De Gemeente en Mercatus hebben op dit moment een woonwensenonderzoek uitstaan onder de inwoners van de gemeente. Uw inbreng hierin kan van groot belang zijn voor het eventueel wel of niet doorgaan van de bouw van appartementen. Immers indien blijkt dat er onvoldoende vraag is naar deze woonvorm zal men er ook niet in willen investeren. Wij zullen er in ieder geval bovenop zitten.
Afgelopen periode heeft u ook de gelegenheid gehad om het nieuwe bestemmingsplan in te zien en er op te reageren. Veel zal er door dit nieuwe bestemmingsplan niet veranderen maar mocht er bij u in de buurt toch iets gepland staan wat u liever anders had gezien, u kunt nog tot 10 maart bij de gemeente aankloppen.
Als Dorpsbelang gaan we dit jaar ook werken aan het tot stand komen van een Dorpsvisie. Hoewel wij deze visie vaak wel in onze gedachten hebben zitten, waardoor hij zich ook automatisch aanpast aan de tijd, vraagt de Gemeente in samenwerking met Mercatus alle dorpen een visie op papier te zetten. Hierbij krijgen wij gelukkig ondersteuning van bovengenoemde partijen. Ook zullen we hiervoor bij onze inwoners aankloppen om mee te denken. Een mooie uitdaging om gezamenlijk een goede visie op papier te krijgen voor de komende jaren.
Wat ook een mooie uitdaging was, was het gezamenlijk inpakken van de 176.000 plaatjes in de 35.200 zakjes. Ik moet zeggen ik heb de Tollebekers onderschat! Toen ik van deze aantallen hoorde dacht ik nog “dat gaat nooit lukken, zoveel..” maar Tollebeek heeft de klus in krap 14 dagen geklaard!! Hulde daarvoor en bedankt al die mensen die hieraan hebben meegewerkt. Jammer voor degene die deze dagen net geen tijd hadden, ze hebben iets gemist. Een en al gezelligheid in de voetbalkantine. Jong en oud, alles door elkaar zat aan de tafels te verzamelen. Nog even wachten en ze liggen bij Attent van Slooten in de winkel, ik hoorde Hans al zeggen dat de dranghekken al besteld zijn en van Jacob van Slooten heb ik gehoord dat hij al contact heeft gehad met Davis Keetman zodat Level1 bij kan springen als het te druk wordt in de supermarkt. Overigens zullen we op de website www.tollebeek.nl ook een soort ruilpagina aanmaken zodat we daar kunnen lezen wie er met wie geruild gaat worden. Maandag 21 maart zullen de plaatjes en het boek bij Attent van Slooten in de winkel liggen.
Net op de valreep krijg ik nog even een klein succesje door. De gemeente was voornemens om de haag rondom de begraafplaats weg te halen en er gras in te zaaien. Als Dorpsbelang hebben wij hier tegen geageerd en niet zonder succes. Deze week kregen we bericht dat de haag blijft staan, alleen zal de frequentie van snoeien worden aangepast.
Dan wil ik toch nog even terug komen op de jaarvergadering. We hebben daar officieel afscheid genomen van 2 bestuursleden, Anneke Jansen en Theo Meulendijks. Van Anneke heeft u in de vorige Bazuin kunnen lezen hoe snel ze gehecht is geraakt aan ons mooie dorp, Anneke het was een pracht verhaal! Van Theo weten we ook dat één is met Tollebeek. Negen jaren lang heeft Theo zich volledig ingezet voor ons dorp, waarvan 6 jaren als voorzitter. Anneke en Theo, nogmaals namens Tollebeek heel erg bedankt voor jullie inzet voor de leefbaarheid van Tollebeek!!

Namens Dorpsbelang,
vriendelijke groeten,
Jan Swart


Beste mensen,
(18-02-2011)

Tollebeek. Het is een bijzonder dorp en dat is het.

Gisteren nam ik afscheid als bestuurslid van het bestuur van Dorpsbelang. De opkomst was groot en het was een hele geslaagde jaarvergadering. Het deed me denken aan een andere avond in 2006. We werden in dat voorjaar na onze verhuizing naar Tollebeek uitgenodigd voor een kennismakingsavond voor nieuwe bewoners in de Goede Aanloop.

Henk en ik kwamen uit Hoofddorp, ooit het verstilde dorp in de Haarlemmermeer waar Dik Trom opgroeide, en dat inmiddels is uitgegroeid tot een snel groeiende, dynamische en internationaal georiënteerde woon- en werkgemeenschap onder de rook (letterlijk) van de luchthaven Schiphol.
Wij zochten en vonden een rustig dorp in de Noordoostpolder, ver weg van de hectische Randstad, met ongeveer 2000 inwoners, nu ja, toen wij er kwamen wonen werden het er 2002, dachten wij. Hoe weinig wisten wij nog van Tollebeek!
Die eerste bewonersavond was een openbaring. De boeiende diapresentatie leerde ons veel over het dorp, de pioniersgeest en de vele dingen die met saamhorigheid en inzet van vele vrijwilligers in dit dorp tot stand werden, en worden gebracht. Wij vonden dat we daar ons steentje aan konden bijdragen.
Diezelfde avond nog werd Henk door Theo Meulendijks gestrikt om mee te doen met het initiatief tot het bouwen van een multifunctioneel centrum als vervanging van de huidige gymnastiekzaal.
Enige tijd later vroeg Theo mij om lid te worden van het bestuur van Dorpsbelang.
De inburgering was begonnen!

Wij hebben Tollebeek leren kennen als een dorp met vriendelijke mensen, die als vanzelfsprekend grote teamgeest en daadkracht bezitten en nooit te beroerd zijn om te helpen en daarmee verbluffend veel tot stand te brengen.
Bijvoorbeeld de veiling. Opeens was er een veiling waarvan de opbrengst ten goede zou gaan komen aan het nog te ontwerpen multifunctioneel centrum. Wie het initiatief nam is geloof ik niet meer te achterhalen, maar met enkele weken was de veiling er, iedereen deed mee en de opbrengst was verbluffend. Meer dan € 45.000,–.
Daarna de Buitenplaats, heette toen nog Evenemententerrein. Moest er komen vóór de feestweek.
De gemeente zat nog te broeden op allerlei procedures en problemen.
Ineens –het was op zaterdagochtend- verschenen overal vandaan grote trekkers met aanhangwagens vol grond om de plek voor het evenemententerrein alvast maar op te hogen.
Op de Fazantendrift ontstond een heuse file, maar één voor één wisten onze Tollebekers hun lading vakkundig te lossen op het (toevallig) juiste gedeelte van het evenemententerrein, waar iemand met een grondverzetmachine het direct vakkundig wist uit te vlakken.
Spontaan was er voor de harde werkers in de Eendenkooi wat te eten en drinken klaargemaakt.
Toen op maandagochtend de ambtenaren van de gemeente –na de eerste koffie- van hun verbazing waren bekomen, lag het evenemententerrein er al grotendeels. Er was er geen trekker meer te vinden……
Later hoorde Henk de wethouder kreunen: Tollebeek heeft de oplossing al bedacht en uitgevoerd als de ambtenaren nog zitten te broeden op het probleem.
Zo werkt dat dus in Tollebeek.

Dan zijn er vrijwilligers nodig voor bijkomende werkzaamheden bij de terreinafwerking en inrichting van het nieuwe centrum De Pionier. Een feestje en een barbecue op één zaterdagmiddag eind 2009 levert een lijst op met ongeveer 230 vrijwilligers.
Nog zoiets , er moeten 175.000 plaatjes in 35.000 zakjes geschoven worden voor de plaatjesactie. Lijkt een hele opgave. Ik denk nog: dat gaat maanden duren. Nu blijkt, dat het werk al bijna klaar is. Nog maar voor 2 dagen werk, dus wie er als vrijwilliger niet snel bij is, heeft een kans gemist.
De jaren zijn voorbij gevlogen, ik heb er veel van geleerd en begrijp nog beter hoe goed we het getroffen hebben in “ons” Tollebeek.
Als ik zo nog eens terugdenk aan alles wat er gebeurde in Dorpsbelang en met het MFC dan zie ik eigenlijk wel overeenkomsten tussen het Hoofddorp van eind 19e eeuw, waar hoofdonderwijzer Kieviet zijn geesteskind Dik Trom liet opgroeien in de toenmalige dorpse omgeving. Een kleine gemeenschap, maar er gebeurde veel.
Het gevleugelde gezegde van de vader van Dik Trom was: het is een bijzonder kind en dat is het.
Dit gezegde lijkt mij zonder meer van toepassing op Tollebeek. Het is een bijzonder dorp en dat is het.

Tollebeek, 18 februari 2011.
Anneke Jansen


Beste mensen,
(08-02-2011)

Het nieuwe jaar is al weer een paar weken oud en Dorpsbelang maakt zich op voor de jaarvergadering. Deze zal plaatsvinden op donderdag 17 februari a.s. in De Goede Aanloop. Als u lid bent van Dorpsbelang, dan heeft u afgelopen week het jaarverslag in de brievenbus ontvangen. Heeft u geen jaarverslag ontvangen, dan bent u waarschijnlijk geen lid. Neemt u dan even contact met ons op via db@tollebeek.nl en we zorgen ervoor dat u alsnog lid wordt en het jaarverslag ontvangt.
We hopen dat u het verslag met plezier zult lezen. Binnen het bestuur van Dorpsbelang vinden een aantal wisselingen plaats; Theo zal na een periode van 9 jaar, waarin hij veel taken binnen het bestuur heeft gehad, o.a. die van voorzitter en penningmeester, zijn bestuursfunctie neerleggen. Ook Anneke heeft, na een periode van 3 jaar besloten om het stokje door te geven. Jullie inzet was geweldig en we hebben heel prettig binnen het bestuur van Dorpsbelang samengewerkt. Gelukkig zijn er nieuwe bestuursleden bereid gevonden, in de personen van Niek Wolbers en Alie Landman. Komt u vooral op de jaarvergadering, dan stellen wij ze aan u voor.

Ook ontving u de afgelopen weken het ‘Rondje Tollebeek Nieuws”, een informatieblad waarop u alle belangrijke instanties en telefoonnummers m.b.t. ons dorp een even overzichtelijk bij elkaar vindt. We hopen dat u het een goede plek geeft, zodat u, mocht u ons nodig hebben, ons snel kunt bereiken.

Nog voor de jaarvergadering vindt op 15 februari een informatie avond plaats, georganiseerd door de Gemeente, in De Goede Aanloop. Deze avond zal gaan over de presentatie van het voorontwerp bestemmingsplan. Er zijn in de loop der jaren een ruim aantal bestemmingsplannen gemaakt en nu is de tijd aangebroken om deze plannen samen te voegen tot één groot bestemmingsplan. Bent u benieuwd of wilt u uw mening geven, komt u dan vooral op deze avond.

Ook op iets langere termijn staan er alweer een aantal belangrijke zaken op de agenda; • Dorpsschoonmaak. Deze staat gepland op zaterdag 26 maart. Buurtverenigingen ontvangen in de loop van de week informatie over de opzet. Heeft u een project in gedachten waarbij Dorpsbelang u behulpzaam zou kunnen zijn, laat u het ons dan vooral weten! • Dorpsschouw. In april zal voor het eerst een Dorpsschouw plaatsvinden. Samen met mensen van de gemeente en bewoners zal worden gekeken waar zich knelpunten bevinden die door de gemeente kunnen worden opgepakt. U kunt o.a. denken aan groenvoorziening, straatverlichting, afval en/of straatreiniging. In de volgende Bazuin zal een formulier komen, waarin u kunt aangeven waar volgens u knelpunten zitten, deze zullen dan tijdens de schouw worden meegenomen. In mei zal er een terugkoppeling naar de bewoners plaatsvinden.

Maakt u vooral van de gelegenheid gebruik om op één van deze avonden uw mening of idee te geven over zaken die spelen in ons dorp. Deze avonden zijn daarvoor en uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Namens Dorpsbelang,
Saskia Durieux.


Beste Tollebekers;
(26-01-2011)

Tweede helft januari 2011 alweer, de feestdagen zijn alweer vergeten en je gaat merken dat de dagen al wat langer worden. Is de winter voorbij of komt er nog een periode met vorst? De tijd zal het leren.
Voor de bouw van De Pionier zou het beter zijn dat verdere vorst uitblijft. Het koude weer in december heeft voor veel vertraging gezorgd, omdat het gebouw nog niet wind- en waterdicht was kon er weinig gebeuren, en de opleverdatum is wederom naar achteren bijgesteld. Nu wordt er wel met man en macht gewerkt, iedere week is duidelijk vooruitgang zichtbaar, en als het weer niet te veel tegen zit hoopt de aannemer begin april zijn werk af te ronden. Dan kunnen we aan de gang met de inrichting en de afwerking, en ergens in het late voorjaar zou het zo ver moeten kunnen wezen dat we een openingsfeestje kunnen vieren. Ook hier geldt: De tijd zal het leren!
Deze week zijn ze binnengekomen, de plaatjes van de toekomstige Pionier gebruikers. Voordat deze in de winkel van “de nieuwe Bert” liggen moet er nog een hoop werk gebeuren, al die foto’s moeten nog in zakjes gedaan worden, en daarvoor hebben we U nodig. Voor degenen die benaderd zijn of worden om te helpen, geen smoezen verzinnen, gewoon komen! Voor die enkeling die niet gevraagd is, meld je aan via db@tollebeek.nl !!!!!!

Ook actueel zijn de bezuinigingen die ons gemeente bestuur moet doorvoeren. We ontkomen er met zijn allen niet aan en we hebben via de website van de gemeente mee kunnen denken over waar te besparen. Om dit te doen door het gemeentehuis te verbouwen voor 1,5 miljoen was bij mij nog niet opgekomen, maar dat zal wel aan mijn opleiding liggen. Ook denkt men te bezuinigen op groenbeheer. Wat in Tollebeek al jaren door de groengroep gebeurt moet algemeen worden in de gemeente, burgers moeten wellicht zelf de plantsoenen gaan onderhouden. Nieuw in deze discussie is het beheer van de kerkhoven, er gaan stemmen op om de heggen en hagen te rooien, omdat dit te veel onderhoud vergt. In de ogen van dorpsbelang ontoelaatbaar, en ook geen taak voor de groengroep. Dit hoort bij de gemeente te blijven liggen! Wel is het makkelijk om te zeggen hoe het niet moet, we zullen proberen een alternatief aan te geven, regelmatig hebben we overleg met gemeentebestuurders, zijn er ideeën laat het ons weten.

Zo langzamerhand maken we ons weer op voor de jaarvergadering van de Vereniging voor dorpsbelangen van Tollebeek, op 17 februari in de Goede Aanloop. Voor ons als bestuur het moment om verantwoording af te leggen en onze ideeën te peilen bij de leden, voor U de kans om uw mening te geven en suggesties te doen. Binnenkort valt het jaarverslag bij U in de bus en ontvangt U de agenda. We zien U graag!!! Hartelijke groeten,
namens dorpsbelang,
Hans van Dijke


Beste dorpsbewoners,
(13-01-2011)

Het jaar 2011 is weer begonnen. De nieuwjaarsreceptie vol anekdotes en kampioenen ligt al weer achter ons. Als u de gladheid aandurfde heeft u ervan kunnen genieten en anders staat er in deze Bazuin nog een geschreven verslag.

Genieten viel er afgelopen weken ook van de sneeuw en ijs. Prachtige foto´s konden worden gemaakt van berijpte bomen of schaatsers door de mist. Veel vrijwilligers (niet alleen in Tollebeek) maakten het mogelijk baantjes te trekken of tochten te schaatsen. Niet voor iedereen levert sneeuw en ijs plezier. Er waren veel slip en val partijen en het mag dan misschien lastig zijn om gladheid te bestrijden. Ik vind de draai die we er nu aan geven (economisch) maar niks en de kosten om materieel en gezondheid te herstellen lijkt mij ook niet goedkoop. Ik hoop dat, mocht er nog een gladde periode komen dit voorjaar, de overheden het budget dat hiervoor staat weer efficiënt gebruiken. Ik ben ook van mening dat het niet haalbaar en nodig is na elke sneeuwbui of ijzel binnen een dag alle wegen weer begaanbaar te hebben alsof het zomer is. Enige aanpassing van ons als gebruikers is ook op zijn plaats. Net als dat we het al heel normaal vinden om dagelijks enige tijd in de file te staan.

Een andere geld kwestie is het onderhoud van groen. Ondanks dat onze Groenbrigade (terecht op de waarderingsstoel gezeten) veel werk verricht voor het algemeen belang. Vindt onze gemeente het noodzakelijk om nog meer te snijden in het onderhoud hiervan. Hierdoor zullen plantsoenen worden omgevormd tot gras (poep) veldjes of kunnen bewoners zelf deze plantsoenen bijhouden. Een concreet probleem is er voor de begraafplaats waar de “bewoners” niet makkelijk de hagen rond de twee velden kunnen bijhouden en waarvan de gemeente van plan is deze weg te halen zodat de maaimachine dit makkelijk kan onderhouden. Wij zullen van Dorpsbelang proberen dit bij te sturen.

Komende weken gaan wij het jaar 2010 afsluiten. Jaarverslag maken en rondbrengen. Hierbij ontvangt u en ook de niet leden een papier met algemene informatie van Dorpsbelang, Feestcommissie, Bazuin, Groenbrigade en het AED team (vrijwilligers die dag en nacht bereikbaar zijn bij hartfalen). Op 17 februari verwachten wij u voor onze jaarvergadering. Daar ligt dan ook een nieuwe herkenbare Tollebeek sticker voor u klaar.

Namens Dorpsbelang
Theo Meulendijks


Beste dorpsbewoners,
(15-12-2010)

De winter is nog niet eens officieel begonnen en we hebben de sleeën en de schaatsen al binnen handbereik. Handschoenen, muts, sjaal, snowboots ja hoor we zijn er helemaal klaar voor, er was in Emmeloord geen sneeuwschoen meer te koop.
De eerste wedstrijd op natuurijs is verreden. De ijsbaan was open. De zoutberg slinkt sneller dan we dachten. Ik ben benieuwd wat ons nog te wachten staat als de winter echt begint …

Ook in het dorp staat er weer van alles op het programma.
De mannen zullen zaterdag de kerstboom plaatsen op het plein. Tot op heden is het dan altijd erg koud. Ook nu lijkt dat weer het geval dus dat komt wel goed.

Tijdens de nacht van het oude naar het nieuwe jaar staan wij de laatste jaren als Dorpsbelangers vanaf 00:30 met een tentje en vuurkorven op het plein.
Zo ook dit jaar ! We hopen u daar allen de hand te schudden onder het genot van een gratis glühwein of een oliebolletje. Het vuurwerk wat verzorgt werd door de jeugd is op een laag pitje gekomen. We hebben dan ook besloten om het geld wat we daarvoor van de gemeente krijgen te besteden aan een goed doel totdat er weer jongeren zijn die de draad misschien weer op willen pakken.

De nieuwjaarsreceptie is dit jaar op maandag 3 januari. Het belooft weer een gezellige avond te worden met 2 fantastische gastheren die de avond voor ons zullen verzorgen. We beginnen iets eerder dit jaar omdat de kinderen weer naar school moeten de volgende dag.
Er zijn al weer wat kampioenen te melden maar weet u ook nog iemand, laat het ons horen. Dit geld voor de voetbal tot de duivenvereniging en van breien tot schaken. Meld die kampioenen bij db@tollebeek.nl
Thomasvaer en Pieternel u kent ze wel. Ze zijn al druk bezig om alle nieuwtjes en roddels voor u te verzamelen en ze op ludieke wijze aan een ieder te verkondigen.
Bovendien heeft iedereen de gelegenheid gekregen en vast ook genomen om een naam in te leveren voor het MFC. De commissie heeft zich hier over gebogen en de stemmen geteld. De onthulling zal tijdens de nieuwjaarsreceptie plaats vinden.
Allemaal weer leuke dingen voor de mensen. Komt dus allen !

Namens Dorpsbelang
Marjo Ottink


Beste Tollebekers,
(30-11-2010)

De Sint is weer in het land. U heeft het weer kunnen zien op tv maar ook in ons eigen Tollebeek. Met een van zijn grotere pakjesboten legde hij aan bij het Tempeltje. Vele kinderen stonden hem op te wachten. Altijd weer een mooi gezicht al die hoopvolle blikken. De Sint was er weer met extra veel Pieten, voor elk kind heeft hij wel even de tijd. Ieder kind krijgt wel een hand of een aai over zijn bol. Alles weer prima geregisseerd door de mensen van de feestcommissie. Zij zullen wel iets extra’s in de schoen gekregen hebben.
Ja en als Sinterklaas weer in ons land is betekend dat ook dat het jaar alweer bijna ten einde is. Een jaar met voor de boeren toch veel problemen. Nog nooit zolang heeft men er naar uitgekeken dat alle gewassen weer van het land waren. Gelukkig is dit nu bijna overal gelukt en het is weer een mooi gezicht, dat wanneer je door de polder rijdt, de akkers er mooi geploegd bij liggen weer klaar voor een nieuw jaar.
Het waren niet alleen de boeren die last hadden van het natte weer. Ook de mensen die ons bos omgetoverd hebben tot een “ruïne”. Noodzakelijk bosonderhoud… tja het is wat moeilijk te geloven als je de chaos bekijkt. Diepe sporen hebben ze gemaakt, het zat hun dan ook niet mee. Binnenkort zal Flevolandschap de paden weer opknappen al moeten ze daar mee wachten tot het weer wat beter meewerkt. Ook is Flevolandschap aan het bekijken hoe ze aan de overkant van de Zuidwesterringweg goed begaanbare paden kunnen aanleggen. Als dat lukt kunnen we straks ook meer van die kant van het bos genieten.
Ook voor ons als Dorpsbelang geldt dat het jaar er weer bijna op zit en we zijn al weer bezig met het volgende jaar. De eerste data staan al weer vast. Zo hopen wij u allen weer te ontmoeten tijdens deNieuwjaarsreceptie op maandag 3 januari in de Goede Aanloop. Het komt wat lastig uit dit jaar omdat de scholen dan alweer begonnen zijn. Wij proberen een vlot programma te brengen zodat ook al onze kampioenen nog even het toneel weer op kunnen. Afgelopen week waren dat o.a. de voetballertjes van F1 en hun leiders. Kent u nog kampioenen van het afgelopen jaar laat het ons weten (db@tollebeek.nl), we horen het liever 10 keer dan dat we er één zouden moeten missen. Wat we ook al jaren als traditie hebben voor de Nieuwjaarsreceptie is natuurlijk het Lepeltjeskind (voor degen die het niet weten, dit is het laatstgeboren kind van het oude jaar) Ik heb al weer gehoord dat er dit jaar weer erg veel genomineerden zijn! Het is natuurlijk mooi om genomineerd te worden maar wij als Dorpsbelang willen graag op de hoogte gehouden worden van de vorderingen. Dat wil zeggen als er bij u of bij u in de buurt in de laatste weken van 2010 nog een kleintje geboren wordt laat ons dit even weten (db@tollebeek.nl of meld het bij een van onze bestuursleden). Denk niet “dat weten ze al lang” nee laat het ons a.u.b. weten. Er zit slechts een weekend tussen dus zijn wij erg afhankelijk van wat wij van u als informatie krijgen.
Dan meld ik ook alvast de datum voor onze jaarvergadering, deze wordt gehouden op donderdag 17 februari.
Ben ik begonnen met de slechte weersomstandigheden die achter ons liggen. Even vooruit kijkend lijkt het er op dat we binnenkort alweer het ijs op kunnen. Ik zag de mannen van de IJsclub alweer druk in de weer met hun pompen en ook is de verlichting van de ijsbaan vernieuwd. Laten we hopen op een lekkere winter met veel ijsplezier en misschien soms wat sneeuw. Al is dat laatste niet voor iedereen altijd plezierig. U heeft het in de krant kunnen lezen dat er door de bezuinigingen minder gestrooid gaat worden. Niemand zal er blij mee zijn maar laten wij zelf in ieder geval wel onze plicht doen en de stoep schoon houden mocht er weer veel sneeuw vallen.

Namens Dorpsbelang Tollebeek,
Vriendelijke groet,
Jan Swart


Beste Tollebekers,
(17-11-2010)

Hij komt, hij komt….Jawel, eindelijk is het zover.
Als ik mijn stukje voor de Bazuin zit te schrijven, zet Sinterklaas voet aan wal in Harderwijk.
Hij zal daar zoals gewoonlijk weer warm worden onthaald door vele enthousiaste kinderen.
Dus kinderen van Tollebeek jullie kunnen je schoen weer zetten.

Donderdag de 11e was het weer Sint Maarten, ik zat naar buiten te kijken en dacht arme kinderen, wat was het een honde weer regen en storm, ik had medelijden met al de koukleumende kinderen en begeleiders die op pad gingen om mooie liedjes aan de deur te zingen, en zoveel lekkere dingen op te halen. Wat was het zonde dat vele van die mooie lampions kapot gewaaid zijn, laten we maar hopen dat het weer volgens jaar een stuk beter zal zijn.

Vrijdag 29 oktober had de vakantieactiviteiten commissie pompoenen snijden met de jeugd georganiseerd.
Allereerst waren er dozen vol bij Bas van Breugel opgehaald om ze daarna in de Eendenkooi vakkundig te bewerken. Het hoedje moest er eerst af en dan kon het uithollen beginnen.
Na anderhalf uur ploeteren namen alle aanwezige kinderen een fantastisch pompoenen kunststuk mee naar huis.

En dan is gedeputeerde Anne Bliek op 2 november in Tollebeek geweest om de voortgang van het MFC te bekijken.
Anne Bliek werd door MFC voorzitter Hans van Dijke verwelkomt in de voetbalkantine.
Hier heeft Henk Jansen in een mooie presentatie laten zien wat er voor komt kijken om zo`n project van de grond te krijgen.
Samen met alle aanwezigen is Mevr Bliek in het in aanbouw zijnde complex wezen kijken.
Hier heeft zij eerst een officièle handeling verricht namelijk er moest een pannenbiertje gedronken worden.
Bij gebrek aan een flessenopener wist Riekelt Loosman de dop met zijn duimstok te verwijderen.
Na deze officiële handeling kreeg Anne Bliek van de beide bouwbegeleiders Bas Naaktgeboren en Riekelt Loosman een rondleiding over de bouw.
Enkele school kinderen mochten de gedeputeerde nog interviewen voor hun schoolkrant.
Hierna ging het hele gezelschap weer naar de kantine om even iets te drinken en een lekkere kroket te eten.

Namens het dorpsbelang
Joop Gort.


Hallo Tollebekers,
(03-11-2010)

Hallo Tollebekers, In mijn werkkamer zit ik wat voor mij uit te mijmeren.
Ik moet nog een stukje schrijven voor de Bazuin.
In de verte hoor ik de snerpende kettingzaag van de machine waarmee het Tollebeker bos wordt uitgedund, nu ja, zeg maar gedeeltelijk gerooid.
Volgens een officiële mededeling van het Flevolandschap zou ongeveer 20% procent van de bomen worden gerooid. Als ik even de resterende bomen tel op de plekken waar de rooimachine is langs geweest heb ik de indruk dat ze wel kunnen rooien, maar niet kunnen tellen. Het bos biedt inmiddels een troosteloze aanblik.
Dat het bos moet worden bijgehouden en dat de bebossing niet te dicht mag worden, begrijp ik. De manier waarop dit kennelijk moet worden gedaan, begrijp ik niet
Het zagen is opgehouden. De middag verstilt.

’s Avonds, tijdens de bestuursvergadering van Dorpsbelang heerst grote verontwaardiging over het gedeeltelijk slopen van ons bos. Dit roept om Aktie. Harde Aktie. Er wordt een belronde georganiseerd, en de hulptroepen worden gemobiliseerd.
De volgende ochtend, in alle vroegte heeft zich een cordon van vrijwilligers in blauwe overall gevormd rondom het Tollebeker bos. Boze en vastberaden vrijwilligers. Echt Tollebeek waardig. Er komt geen houthakker meer in. Wij staan pal voor het behoud van ons bos.
Inmiddels heeft Naaktgeboren enkele zware landbouwvoertuigen dwars voor de ingangen van het bos gezet, en Joop is druk bezig met het bijplaatsen van bordjes met technische specificaties en prijzen. Je weet tenslotte maar nooit…en zaken zijn zaken. Als de houthakkers arriveren, begrijpen ze dat hier iets bijzonders aan de hand is. Ze bellen hun baas om instructies.
De opzichter van Flevolandschap arriveert en begint op hoge toon uit te varen tegen de vrijwilligers, die echter geen duimbreed toegeven.
Woedend belt hij de politie en de burgemeester.De burgemeester komt persoonlijk poolshoogte nemen. Hij vindt dit een lastige kwestie, maar kan niet om de woedende opzichter heen die in zijn oor schettert dat hier toch tenminste sprake is van een ernstige schending van de openbare orde. Voor dat argument lijkt de burgemeester wel gevoelig. Hij gaat immers over openbare orde.
Op dat moment komt toevallig advocaat Bram Moszkowicz langsgereden in zijn dure engelse sportwagen. Advocaten hebben een neus voor dit soort zaken.
Fijntjes merkt hij op, dat het Tollebeker bos eigendom is van het Flevolandschap, en dus geen openbaar gebied. Geen openbaar gebied, geen openbare orde en dus ook geen schending van de openbare orde. Tsja, daar heeft de burgemeester even niet van terug. Hij belt schielijk het gemeentehuis en wil ogenblikkelijk van de ambtenaren een advies hebben over het begrip openbare orde. Helaas moet de telefoniste hem teleurstellen. De ambtenaren zijn in vergadering. Ze hebben werkoverleg en zijn niet bereikbaar voor het uitbrengen van advies. Moedeloos verbreekt de burgemeester de verbinding. In de verte komt de auto van TV Flevoland al aangereden.
De burgemeester, bang dat hij voor de camera niet zoveel tekst heeft als hij niet eerst een advies heeft gekregen van de ambtenaren, verdwijnt stilletjes via het fietspad van het bos richting Koningsschut, weg van de camera. Halverwege, vlak bij het houten bruggetje, verdwijnen z’n voeten tot aan de enkels in de modder en glijdt hij uit. Dure schoenen verpest, kostuum vies. Opkrabbelend ziet hij nu van dichtbij hoezeer de rooimachine heeft huisgehouden. Ook het wandelpad is ernstig stukgereden. Hij neemt zich voor om hierover toch maar een gesprek te hebben met de wethouder voor de groenvoorzieningen. De inmiddels in grote getale opgetrommelde politie heeft het –zonder burgemeester- nu opeens heel druk met het regelen van het verkeer op de Zuidwesterringweg en heeft geen oog meer voor de Aktie. Inmiddels delen Mario en Saskia koffie en erwtensoep uit aan de vrijwilligers. De houthakkers lusten ook wel een kopje soep. Er ontstaat een soort van verbroedering tussen de houthakkers en de vrijwilligers. Trots vertelt één van hen aan Hans dat hij eigenlijk boerenzoon is. Zijn vader heeft een mooie boerderij in Wieringermeer. Die dag wordt er niet meer gerooid. ’s Avonds bij Pauw & Witteman moeten Jan en Hans in geuren en kleuren het verhaal vertellen van het kleine dorp Tollebeek met de standvastige vrijwilligers die alles in de strijd gooiden voor het behoud van het prachtige Tollebeker bos. Jan Hermsen zit glunderend op de tribune. Op dat moment wordt de uitzending wreed verstoord door het snerpende geluid van een kettingzaag en het gekraak van een omvallende boom.

Ik schrik wakker, en zie uit het raam van mijn kamer nog juist de vallende kruin van een boom aan de rand van het bos.
Het was maar een droom. Wel een leuke droom overigens.
Maar ja, tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
Ik zet de computer aan. Ik moet nog een stukje schrijven voor de Bazuin.

Met vriendelijke groet,
Anneke Jansen.


Beste mensen,
(20-10-2010)

Na vele natte weken hebben we kunnen genieten van een aantal mooie nazomerdagen. Fijn voor ons allen, maar vooral voor de boeren, die met zorgen naar hun oogst keken. Deze mooie weken hadden zij echt nodig.

Denkt u zich eens in, dat u over enkele jaren geniet van de nazomerzon in het tuintje of op het balkon van uw appartement. U kijkt uit over de velden en geniet van de levendigheid van het land……. Er is een groep dorpsbewoners, die zich dat beeld al voor zich ziet. Zij hebben zich bij ons gemeld als belangstellenden voor een eventueel te bouwen appartementencomplex. Mocht u op termijn ook interesse hebben voor een appartement in ons dorp, meldt u zich alstublieft bij Dorpsbelang. Wij denken niet alleen aan ouderen, maar vooral ook aan starters en alleenstaanden. U verplicht zich uiteraard tot niets, maar hoe meer mensen zich melden, hoe meer basis er is voor gesprekken met o.a. Gemeente en woningbouw. En vergeet u vooral niet, dat zo’n project veel voorbereidingstijd vergt.

Dat hebben we allemaal kunnen zien, bij de voorbereidingen voor het MFC. Jaren is er gepraat en voorbereid. Soms zat het me en soms zat het tegen, maar inmiddels kunt u allemaal zien, dat de bouw gestaag vordert. Loopt u gerust een keertje langs, u zult verbaasd staan. En wat zullen we met elkaar genieten, wanneer we over enkele maanden kunnen sporten in zo’n prachtig gebouw. Wat een aanwinst voor ons dorp! Het gebouw heeft nog geen naam. Inmiddels komen er bij ons al wat suggesties binnen. Weet u een toepasselijke naam voor het MFC, laat het ons dan weten op db@tollebeek.nl.

In Tollebeek-West zullen de komende weken de werkzaamheden met betrekking tot de sloten plaatsvinden. Hopelijk zal dit leiden tot een betere doorstroming en minder stankoverlast. Eind november zullen de werkzaamheden worden afgerond.

Namens Dorpsbelang
groeten,
Saskia Durieux.


Beste Tollebekers;,
(04-10-2010)

Het is alweer de eerste week van oktober, nog maar een paar maanden te gaan en 2010 zit er al weer op. In deze, pakweg 50 werkdagen, moet er nog een hoop gebeuren. Dan denk ik natuurlijk eerst aan de landbouw, door de vele regen in de afgelopen maanden is er grote achterstand opgelopen met het oogsten van de verschillende gewassen, en is er op menige plek al onherstelbare schade ontstaan. Aardappels rotten soms in de grond, uien die dagelijks aan kleur en kwaliteit inboeten , een dreigend tekort aan veevoer en een grote achterstand bij de pootgoed export. Hopelijk krijgen we nog een wat langere periode droog weer zodat nog veel goed gemaakt kan worden. Het is niet meer zoals in de beginjaren van Tollebeek, toen verdiende het merendeel van de dorpsgenoten zijn brood in de landbouw, maar nog steeds is een aanzienlijke groep direct of indirect afhankelijk van deze tak van sport. Iedereen succes toegewenst met de oogst!!

Wat ook voor een groot deel in dit jaar moet gebeuren is de bouw van ons MFC. De mannen van aannemer De Witte uit Staphorst zijn druk in de weer en het gebouw begint al aardig vorm te krijgen. Gelukkig ligt de bouw redelijk op schema, er wordt naar gestreefd om voor 1 december het gebouw wind- en waterdicht te krijgen. De maanden december en januari kunnen dan benut worden voor het aanleggen van de installaties en de afwerking van de binnenruimtes. Zo rond 1 februari 2011 zou het geheel dan klaar kunnen zijn, maar er moet nog veel gebeuren. Binnenkort gaan we waarschijnlijk ook een beroep doen op enkele vrijwilligers, let op de mail. Het stichtingsbestuur is bezig met de laatste(?) financiële perikelen, het uitzoeken en bestellen van de inventaris en het maken van afspraken met toekomstige gebruikers. Ook de bouwtoezichthouders, Riekelt Loosman en Bas Naaktgeboren zijn bijna dagelijks te vinden op de bouw. Op 2 november as. brengt gedeputeerde Anne Bliek een bezoek aan het MFC. Dit zal met enige feestelijkheden omlijst worden, U hoort nog van ons.
Waar we ook eens aan moeten denken is een naam, het mag niet zo wezen dat zo een mooi gebouw door het leven moet gaan als MFC Tollebeek. Elders in deze Bazuin kunt U lezen hoe U uw suggestie in kunt dienen. Wij verwachten veel mogelijke namen!

Enkele weken geleden hebt U in De Bazuin een oproep kunnen lezen voor mogelijke belangstellenden voor een appartement in Tollebeek. We hebben best veel reacties gehad, maar of het voldoende is weet ik niet. Hebt U in de toekomst zin om in ons dorp een appartement te kopen of te huren, en dat hoeven niet alleen oudere mensen te zijn, laat het ons weten, het verplicht U tot niets.

Ook alweer een tijdje geleden zijn alle ondernemers in Tollebeek aangeschreven met de vraag of er bij hun interesse is tot het oprichten van een soort ondernemersvereniging. ook hier reacties ontvangen, zowel positief als negatief, maar nog lang niet van iedereen. Dus, ondernemers, graag uw reactie op db@tollebeek.nl

Tot slot wens ik alle Tollebekers een droog najaar toe
groeten,
Namens Dorpsbelang
Hans van Dijke


Beste dorpsbewoners,
(21-09-2010)

Afgelopen weken is er weer heel wat gepasseerd in Tollebeek
Neem nu de 1400 Fish Potato Run lopers die met zweet voor het hoofd en de tong bijna op de grond ons dorp passeerden. Voor het eerst startte de 4 mijl in Tollebeek en dat geeft wat extra organisatie. Maar dankzij vrijwilligers werd het verkeer de goede kant uit gestuurd en ongevraagd hielpen vele handen bij het uitdelen van de sponzen en bekertjes water. En dat niet alleen, na afloop werden de bekertjes en sponzen weer opgeraapt zodat ons dorp er weer netjes bij ligt.

Dit schone dorp ligt er vaker netjes bij. De keuringscommissie van Groei en bloei waardeerde dit met een derde plaats in de dorpen keuring. Een waardering voor u en zeker ook voor de Groenbrigade die zelfs in de vakantie de handen uit de mouwen steekt en voor een extra stukje groen zorgt bij de Buitenplaats. Complimenten voor u allen.

De dikkebanden race werd voor de derde keer een overwinning voor Tollebeek. Op de website vindt u hiervan ook een verslag met foto’s. De moeite waard om het te lezen.

Na 16 jaar komt er dan toch plotseling een eind aan het kruideniers bestaan van Bert en Marelie de Haan. En kan zo gebeuren dat verlangen naar een nieuwe uitdaging sterker is als op de oude voet doorgaan. Als dan de mogelijkheid zich aandient dat er een opvolger is voor de winkel wordt de wens om knopen door te hakken extra gestimuleerd. En krijgt Tollebeek een nieuwe kruideniers gezin die de Attent supermarkt gaat beheren. Succes! En Bert en Marelie een goede toekomst, vele Tollebekers zullen met een warm gevoel aan jullie terug denken.

Gaat dan alles goed?
De natuur laat de boeren met recht modderen. Met veel moeite worden pootaardappelen gerooid en kost het de nodige stroom om deze in de schuur droog te krijgen. Ook de uien, wortelen en bieten zullen onder natte omstandigheden gerooid gaan worden en hier en daar zullen de wegen besmeurd worden met modder. Extra opletten in het verkeer. En boeren geef goed aan wanneer een gevaarlijke situatie ontstaat en probeer dit zo goed mogelijk te voorkomen.

Zijn er in Tollebeek nog weer voorspellers? Als ik verhalen over de volkstuin en bij de boeren beluister zijn het er tientallen. Zou het een onderwerp in de Bazuin kunnen worden om een veertiendaags vooruitzicht te voorspellen. Zal ik een voorschot nemen? Komende veertien dagen; 70% droog, niet al te veel zon en minder dan 20 mm regen (in 14 dagen).

De bouw activiteiten rond het MFC gaan gestaag door. (Hebt u al een naam bedacht?). Komende week gaan we met velen op de foto om van de opening een bijzondere gebeurtenis te maken. Overigens is het met bijna 500 mensen een voor een op de foto gaan ook al een bijzonderheid op zich. Caroline vergeet niet ook een foto van jezelf te nemen.

Mensen er is nog veel gebeurd maar lees dat elders in de Bazuin of website.

Namens Dorpsbelang
Groet Theo Meulendijks


Beste dorpsbewoners,
(08-09-2010)

De vakanties zijn weer voorbij en alle scholen en verenigingen hebben de draad weer opgepakt. Ook als Dorpsbelang hebben we de eerste vergadering er weer op zitten. Ik geloof dat het 23:30 was toen Jan onze voorzitter de vergadering sloot. Toch weer veel te bespreken na 6 weken vakantie.

We kregen bezoek van de organisatie van de Fish – Patato run, een enthousiast drietal vertelde ons over de laatste ontwikkelingen. Nieuw dit jaar is de start van 4 mijl in Tollebeek. Marcel Smeets zal als mede coördinator namens Tollebeek helpen om dit vlekkeloos te laten verlopen. Er hebben zich al 150 deelnemers aangemeld voor deze afstand en de verwachting is dat dit er op het laatste moment nog meer worden. Voor de lange afstand, de 10 mijl, hebben zo rond de 1200 deelnemers zich opgegeven. Het wordt een heel mooi evenement en we hopen dan ook dat veel Tollebekers naar het plein zullen komen om de lopers aan te moedigen! Natuurlijk delen wij in Tollebeek onder het genot van wat muziek weer bekers water uit.
De start op Urk is om 14:00 en dus zullen de eerste lopers rond 14:20 langs komen. De start in Tollebeek is om 14:40. We hopen voor de lopers zowel als de organisatie op mooi weer !
En dat is iets wat we in de vakantie hier in Nederland toch weer een beetje gemist hebben. De eerste 3 weken waren prima maar toen kwam de klad erin.
De boeren maken zich zorgen. Hadden ze anders de aardappels al hoog en droog in de schuur rondom deze tijd, nu zit alles nog in de grond en de eerste rottende aardappels melden zich. Altijd weer afwachten. We hopen op een paar mooie droge weken.

De sloten in Tollebeek blijven problemen geven. Ze groeien dicht, ze stromen niet en dus hangt er een blijvende onprettige geur rondom.
Dit is uiteraard niet goed en dus blijven we het aangeven bij de gemeente en het waterschap. Er zijn peilingen gedaan en de sloten blijken diep genoeg dus baggerwerkzaamheden zijn overbodig. Wel gaan ze de buizen doorspuiten in de hoop dat er een betere doorstroming plaats zal vinden. De taluds liggen te hoog, waardoor o.a. de klepelwerkzaamheden niet goed gedaan kunnen worden. De taluds zullen dan ook verlaagd worden. Wij houden het samen met u in de gaten.

Dit waren zomaar weer wat dorpsdingen die spelen. Wij hopen dat u met ons meedenkt en meekijkt. Met zijn allen doen we ons best om van Tollebeek een fijn leefbaar dorp te maken. Tot ziens bij de Fish- Patatorun

Namens Dorpsbelang
Marjo Ottink


Beste Tollebekers,
(15-06-2010)

Een jaar of 2 geleden hoorden we regelmatig de heimachines in ons dorp. In 12 jaar is Tollebeek bijna verdubbeld. Een groei die wie nodig hadden voor de leefbaarheid in ons dorp. Leefbaarheid is dan ook een belangrijk iets in een woonomgeving. Je wilt het fijn hebben in de omgeving waar je woont. Gelukkig horen wij vaak dat het zo lekker rustig is in ons dorp. Prachtig want een fijne leefomgeving is iets wat wij met elkaar creëren. Iets wat ons prima lukt. Natuurlijk zijn er genoeg zaken die minder bijdragen tot deze fijne leefomgeving. Waar wij hierop invloed hebben proberen wij dit bij te stellen, maar helaas is dit niet altijd mogelijk.

Ik begon mijn verhaal over de heimachines en als u dit leest heeft u ze weer gehoord. Inderdaad, na 3 jaar keihard werken,regelen, vergaderen hebben de mensen van de Stichting MFC de heimachine op de juiste plek gekregen en is de bouw begonnen. Het waren vaak 3 stappen vooruit en weer 2 achteruit, maar het is ze gelukt!! Het maakt het nog specialer dat dit gerealiseerd kan worden als je in de krant leest dat het in een van de andere dorpen niet lukt om genoeg mensen achter een goed plan te krijgen. In Tollebeek kan het dus wel!! Heeft dat ook niet met een fijne leefomgeving te maken? We brachten met zijn allen ruim € 45.000,– bij elkaar, buiten een aardig beginkapitaal ook een perfect signaal voor de politiek en overheid om ons te steunen. Ook hebben ruim 240 vrijwilligers zich gemeld om wanneer zij opgeroepen worden te helpen met werkzaamheden tijdens de bouw. Dat is maar liefst zo’n 10% van al onze inwoners!!

Het kan… in Tollebeek.

Behalve heimachines zijn er in de omgeving van Tollebeek ook kranen druk aan het werk. Het Waterschap is druk in de weer om te proberen ons dorp in de toekomst te vrijwaren van te veel wateroverlast. Er wordt een nieuwe tocht gegraven tussen de Vormttocht en de Steenbanktocht. Let op dit is dus niet bedoeld om Urk op afstand te houden. Ook aan de Tollebekerweg zal gebouwd gaan worden. Er komt een geheel nieuw modern gemaal met een behoorlijke overcapaciteit. De beide oude gemaaltjes (Fuut en Rietgors) zullen verdwijnen. In de Urkerweg komt de brug weer terug, deze was jaren geleden vervangen door een grote duiker maar deze kan straks de maalcapaciteit van het nieuwe gemaal niet aan. Het zal wat overlast geven hier en daar maar dat is natuurlijk niet te voorkomen bij dergelijke projecten.
Tja, u heeft hem misschien al zien zitten op zijn nieuwe nest. De Adelaar welke ons dorp tijdens het 50 jarig bestaan aangeboden werd door het A.D. van Eckfonds en projectontwikkelaar Zeeman, heeft zijn plekje gevonden. Op de hoek van de Visarend en de Kampplaats staat hij fier over de nieuwe wijk uit te staren.
Deze week vieren we met zijn allen weer ons jaarlijkse dorpsfeest. De feestcommissie, dit jaar enigszins “geplaagd” door het WK heeft er toch weer een mooi programma van weten te maken. We gaan eens kijken welke helden we deze week door ons dorp zien lopen. Voor mij zijn het allemaal helden, iedereen die het mogelijk maakt dat wij allen hier in Tollebeek zo fijn kunnen wonen. Laten we het zo houden met z’n allen, dan wens ik iedereen een heel fijn en gezellig dorpsfeest toe.

Vriendelijke groet,
Jan Swart


Hallo beste Tollebekers,
(02-06-2010)

Hebben jullie ook allemaal zo genoten van het mooie pinkster weekeind, het was toch geweldig weer om er lekker op uit te trekken te wandelen of te fietsen.
Waar ik ook geweldig van geniet is dat het Leader geld binnen is gehaald, een half miljoen Euro´s dit is toch geweldig, MFC commissie gefeliciteerd met dit succes.
Nu kan het grote werk beginnen, dus vrijwilligers leg de overall alvast maar klaar, want de eerste bouwvergadering staat gepland op maandag 7 juni, dan wordt ook bekent wanneer de eerste paal in de zeebodem word geslagen en door wie. We kunnen straks met z,n allen volop aan de bak, hier heeft het hele dorp natuurlijk allang naar uitgekeken, het heeft even geduurd maar alle goede dingen komen langzaam dat zie je maar weer, nu genoeg over het MFC maar hou het MFC journaal goed in de gaten voor het laatste nieuws.
We hadden het pinkster weekeind natuurlijk ook nog de Chevy club (Amerikaanse Van en Pick Up club ) op de Buitenplaats,met het mooie geluid van de acht cilinder motoren. Dit lokte menig Tollebeker naar de buitenplaats, om te bekijken wat voor mooie modellen er allemaal te zien waren. Het was voor de mensen die er aan deel namen een grote happening,met diverse standjes en een rodeostier was er veel te beleven, met als slot op zondag avond een spectaculaire autolichtshow door de straten van Tollebeek.
Misschien wordt het wat afgezaagd, maar ik wil toch nog even de aandacht vestigen op het te hard rijden in Tollebeek. WE krijgen de laatste tijd veel klachten dat er te hard word gereden in Delaat en de Bosuil. Beste dorpsbewoners let op hier is het ook 30KM, harder rijden levert heel gevaarlijke situaties op voor de hier spelende kinderen, dus LET OP UW SNELHEID.
Ik hoop dat wij verder kunnen genieten van een mooie lange en warme zomer met gematigde snelheden in het hele dorp.

Met vriendelijke groet,
Namens dorpsbelang,
Joop Gort.


Hallo Tollebekers,
(18-05-2010)

Hebt U ook zo genoten van alle activiteiten die plaats vonden in ons dorp. Allereerst natuurlijk het T ulpenmozaïek. Het onderwerp: de millenniumdoelstellingen was zeker geen eenvoudig thema. Het werd echter heel mooi , duidelijk en compact weergegeven. Ook het kleurgebruik vond ik erg mooi. U begrijpt het al echt onpartijdig ben ik niet, maar eerlijk is eerlijk een derde prijs is een prijs om trots op te zijn.
Dan volgt Koninginnedag. Allereerst het welkomstwoord van onze voorzitter Jan Swart en daarna traditionele aubade op de St. Hubertusplaats. Het weer viel een beetje tegen, maar het enthousiasme van NATZAT , muziekvereniging De Zeeschelp en majorettevereniging Diane was er niet minder om. Er was ook weer de gebruikelijke lawaaioptocht die eindigde bij de Katholiek Kerk waar weer de gebruikelijke vrijmarkt werd gehouden.
In de Nacht van Emmeloord ging dit jaar voor het eerst de Kennedymars van start. Deze mars van 80 km. wordt overal ter wereld gelopen. In onze polder werd deze mars voor de eerste maal langs alle polderdorpen gelopen. Om 22.00u. gingen ruim 90 wandelaars van start. Drie lopers uit Tollebeek vertegenwoordigden ons dorp. Voor bijna iedereen bekende Tollebekers, nl. Eeltje Dooper, Dominicus Jorna en Gerard Weultjes. Bij de Fa. Naaktgeboren mochten we onze stempelpost inrichten en gebruik maken van diverse faciliteiten. Er was de mogelijkheid om wat te eten, drinken en gebruik te maken van het toilet. De koffie werd gesponsord door de Fa. Naaktgeboren en deze lokatie werd door menige loper zeer gewaardeerd. Hier konden ze weer even op verhaal komen na een nacht met pittige onweer- en regenbuien, voordat ze aan de laatste 7 km. naar de finish in Emmeloord begonnen.
Daarna stond de Stepestafette op het programma. Zondag 2 mei was het zover. Rond 12.30u. gingen 11 steppers uit Espel in Tollebeek bij de Jachthut door de finish. Als eerste ging de Tollebeker Marcel Ruyter over de finish. Tweede werd voormalig Tollebeker Richard Ruyter en derde werd Pjotr de Roo uit Luttelgeest. Om 13.15. klonk het startschot voor 11 steppers die richting Nagele vertrokken, waaronder de Tollebeker Stan Boons. Ondanks het niet zo mooie weer werd er met veel enthousiasme gereden en eindigde Luttelgeest op de eerste plaats, Espel op de tweede plaats en Tollebeek eindigde op een eervolle derde plaats.

Het is iedere keer weer verbazingwekkend hoe actief dit “kleine” dorp kan zijn. Ik hoop dat U er net zo van geniet als ik.

Met vriendelijke groet,
namens Dorpsbelang,
Anneke Jansen.


Beste mensen,
(28-04-2010)

Het is volop lente, en het Tulpenfestival is in volle gang. Ook in en om ons dorp is van alles te doen.

Vorige week werd de 10-dorpenloop gelopen. Ook Tollebeek werd vertegenwoordigd door loopgroep Tollebeek. 54 teams bonden met elkaar de strijd aan en liepen van dorp naar dorp. Een mooie derde plaats was het resultaat. Proficiat!

Deze week was er een grote groep vrijwilligers betrokken bij de realisatie van het tulpenmozaïek. Zoals elk jaar was het weer spannend of de tulpen op tijd op kleur zouden zijn. En ja hoor, donderdagavond konden we koppen en vrijdagochtend werd er gestoken. Vrijdagavond was er opnieuw een grote groep aanwezig om het mozaïek te plaatsen. En het resultaat mag er zijn. Het thema “Milleniumdoelen” leek aanvankelijk een heel moeilijk en abstract thema, maar een prachtig logo in mooie kleuren is het resultaat. Naast het mozaÏek is een uitleg van alle doelen te vinden. Gaat u vooral even een kijkje nemen. Jeroen Schutte heeft ook dit jaar weer tulpen beschikbaar gesteld. Namens de tulpencommisie en Dorpsbelang hartelijk dank. En uiteraard alle vrijwilligers (er waren er alles bij elkaar zo’n 40) en “de technische dienst”; heel hartelijk dank voor jullie hulp. Jullie zijn onmisbaar bij dit project.

0p 30 april a.s. wordt door de polder de Kennedymars gelopen.
Het is voor de eerste keer dat deze 80 km lange wandeltocht gelopen gaat worden.
In elk dorp is een stempelpost waar de deelnemers hun kaart moeten laten afstempelen.
In Tollebeek maken wij een stempelpost bij de Fa. Naaktgeboren.
Hier hebben we alle voorzieningen om de lopers op te vangen.
Hen wordt wat te drinken aangeboden en eventueel kan er gebruik gemaakt worden van het toilet. Wij hebben nog een aantal vrijwilligers nodig om samen met ons deze stempelpost te bemannen. Lijkt u dat leuk, dan kunt u zich aanmelden via db@tollebeek.nl.

Verder zijn er op Koninginnedag enkele activiteiten, die u niet mag missen.
Uiteraard wordt er traditioneel een aubade gebracht, gevolgd door een lawaaioptocht en een vrijmarkt op het plein bij de Katholieke Kerk. Een gezellige traditie en natuurlijk een vrolijke uitwisseling van tweedehands goederen; het hoort er wel een beetje bij.

Op zondag 2 mei is er tenslotte de stepestafette. Er worden met regelmaat trainende steppers gesignaleerd, dus het team is weer goed voorbereid. Veel succes allemaal. Gaat u ze vooral even aanmoedigen op deze ochtend.

U ziet het, er is genoeg te doen.

Geniet u vooral van het mooie voorjaarsweer en tot ziens bij één van de gezellige activiteiten.

Vriendelijke groet,
Namens Dorpsbelang
Saskia Durieux


Beste dorpsbewoners,
(29-03-2010)

Hoera! Het is LENTE! Letterlijk en figuurlijk.
Wat hebben we uitgekeken naar een zonnetje en wat warmte. Menig mens is voorzichtig begonnen met de tuin. Anderen hebben rigoureus de motorzaag gepakt voor wat meer licht en zon in huis en tuin. Boeren bestijgen de tractoren om het land te ploegen en moeders poetsen de fietsen om de eerste fietstocht naar de winkel of de school te maken.

Ook het dorp glimt ons weer tegemoet. De dorpsschoonmaak is goed verlopen.
De lagere schooljeugd heeft de loswal, het bos en het industrieterrein zwerfvuil vrij gemaakt. De groengroep maakte woensdag al een flinke slag en zaterdag heeft dorpsbelang met behulp van vrijwilligers de sloten leeg getrokken. Ook de buurten waren op plekken lekker bezig geweest. Saskia en Anneke zorgden voor de innerlijke mens en hadden in de Eendenkooi heerlijke snert en hete koffie. De foto’s op de website laten ons weer zien dat er nog steeds veel mensen zijn die denken dat de sloot gebruikt mag worden als stortplaats. Van terrashaard tot tuinstoel van pop tot pallet; alles wordt er zonder pardon in gegooid. Er is nog steeds een stortplaats in Emmeloord waar u een hele kar rotzooi kan brengen voor € 5,00. Als je samen met de buren gaat valt dit bedrag best mee.

Heeft u trouwens onze nieuwe aanwinst aan de Urkerweg al ontdekt. Een heuse blikvanger gaat vanaf nu het zwerfvuil daar te lijf. Met een flinke linkse gooit u uw blikje of chipszak zonder pardon in het net. Puntje erbij!

De Buitenplaats heeft ook nieuwe aanwinsten; een rij mooie nieuwe vlaggenmasten. Met dank aan het Oranjefonds en aan Jan Hermsen. Prachtige masten afgemaakt met knoppen en houders; allemaal gerealiseerd door de groengroep.

Wat staat er op het werkplan van Dorpsbelang.
De Nieuwe Bewoners Avond op woensdag 7 april om 20:00 in De Goede Aanloop.
De uitnodigingen zijn de deur uit en het belooft een leuke, informatieve avond te worden. Wilt u met uw organisatie of club nog nieuwe leden winnen dan bent u van harte uitgenodigd voor deze avond. Stuur dan een mail naar db@tollebeek.nl

Vergeet u ook het oud papier niet! Met “veel plezier” halen de ouders van de scholen het elke zaterdag weer gratis bij u op om het voor u naar de container te brengen. Help hun een handje door het papier netjes verpakt langs de weg te zetten en de inhoud van de oude boekenkast zelf even bij de container te brengen. 3 april is het weer zover.
Nee sorry; nog niet voor de buitenwegen, die mogen het gewoon zelf brengen…

Namens Dorpsbelang
Marjo Ottink


Beste Tollebekers,
(16-03-2010)

De eerste verkiezingsronde is achter de rug. De tweede zal na de nodige evaluatie van de eerste door de politieke partijen met de nodige hoofdbrekers opgepakt worden. Welke politieke kleur terug komt ligt aan de kiezers en aan onze vertegenwoordigers. En net als bij dorpsbelang ga ik er vanuit dat men in algemene zin het beste met ons voor heeft. Dat is niet voor iedereen het zelfde maar we zullen het er wel mee moeten doen.

Het Tollebekerbos of wat er nu van over is krijgt een verjongingskuur. Wij mensen zorgen door het krijgen van kinderen dat er elke 20 jaar een nieuwe generatie klaar staat de oude op te volgen. soms proberen we met een gang naar de kapper of schoonheidsspecialiste het verouderingsproces wat te vertragen. Met bos is net zo iets nodig. Zonder onderhoud en verjonging is het bos na 20 jaar een bos van grijze kruinen. Nu oogt het minder mooi zo kort na het dunnen. Maar van onderuit komt weer nieuwe opstand van jong hout waarboven een aantal oude bomen uittronen. Hierdoor ontstaat de nodige diversiteit voor planten en dieren.

In deze Bazuin vindt u een affiche met de aankondiging voor de dorpsschoonmaak. Alle buurtverenigingen en de scholen werken mee ons dorp weer voorjaar klaar te maken en al het zwerfvuil dat gedurende de wintermaanden is ontstaan op te ruimen. Ik doe de oproep hier dunnetje over, voor zaterdag 20 maart gaan we rond ons eigen huis en iets daarbuiten kijken of er zwerfvuil ligt. Handig is om de grijze container achterons aan te trekken en datgene dat we tegen komen daarin te deponeren. Is dit te veel dan komt de volgende actie.

U vraagt uw buren of buurt om samen deze hoeveelheid vuil op een toegankelijke plaats te leggen en we geven iemand van dorpsbelang een seintje waar dit is. Dorpsbelang komt zaterdagochtend 20 maart met de gemeente langs om dit op te ruimen.

Traditie getrouw beginnen we met koffie om 9.30 uur bij de Eendenkooi, u bent hierbij uitgenodigd. Daarna ruimen we de boel op en sluiten bij de Eendenkooi weer af met een hapje.

Komende week is een belangrijke week voor het MFC. De wijze mannen en vrouwen die Leader adviseren of projecten voor subsidie in aanmerking komen hebben dan hun overleg en dan staat MFC Tollebeek op de agenda. Als dit positief is kan drie en een halve maand later met de bouw gestart worden.

Nieuwe bewoners in Tollebeek houd 7 april alvast vrij want dan bent u uitgenodigd om naar de Goede Aanloop te komen om nader met ons dorp kennis te maken. We weten dat deze nieuwe bewoners vaak de Bazuin nog niet ontvangen. Daarom krijgen de nieuwe bewoners hiervoor ook een uitnodiging. Als u denkt ik wil deze avond ook meemaken, u bent welkom en neem uw nieuwe buren mee.

En voor de liefhebbers: De structuurvisie is te lezen wat we in de toekomst in de Noordoostpolder mogen verwachten. Heeft u opmerkingen laat het horen.http://www.noordoostpolder.nl/dsresource?&objectid=18279&type=PDF

Allereerst tot zaterdag 20 maart
Dorpsbelang
Theo Meulendijks


Beste Tollebekers,
(02-03-2010)

Eindelijk lijkt de sneeuw weer verdwenen. Bijna 2 maanden was Tollebeek wit en glad. Langzaam worden de vogels weer wakker en kunnen we weer genieten van hun gezang. Een mooi teken dat het voorjaar er weer aan zit te komen. Vroeger ging dan het hele huis op zijn kop voor de grote voorjaarsschoonmaak maar tegenwoordig pakken we het grootser aan. In Tollebeek gaan we dan met zijn allen ons dorp weer schoonmaken. 19 Maart gaat de schooljeugd weer aan de slag om het terrein rond de scholen en een deel van het dorp op te ruimen. Onze Groengroep is dan ook al weer druk in de weer met opruimactiviteiten. Als dorp zijn wij erg blij met onze Groengroep. Ze doen net datgene waar de gemeente geen geld voor beschikbaar wil stellen of net geen tijd voor heeft, waardoor ons dorp er het hele jaar piekfijn bij ligt. Maar… stel hen niet teleur door te denken dat ze er ook nog zijn om uw tuinafval e.d. op te ruimen!! Dat is toch een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. En zeg nu zelf, of je de keus hebt tussen alleen je eigen tuintje onderhouden of het hele dorp… zij doen het dorp al dus u uw eigen tuin. Mocht er in uw buurt nu veel zwerfvuil liggen, ga met uw hele buurt rond en verzamel het afval. Maak er een gezellige ochtend (of vrijdagavond van) en zorg dat Tollebeek weer schoon het voorjaar in gaat. Op 20 maart gaat Dorpsbelang in samenwerking met de gemeente het dorp weer rond om al dit verzamelde afval op te ruimen. Elk jaar zijn er ook op zaterdag weer vele Tollebekers die ons daarmee komen helpen. Ook elk jaar is het weer een gezellige happening welke wij beginnen met koffie in de Eendenkooi en afsluiten met een lekkere warme hap ook in de Eendenkooi. Echt een aanrader dus!! Tja en dan hebben we eindelijk eens een jaarvergadering gehad zonder opmerkingen over hondenpoep. Ik dacht nog even dat het kwam door ons hondentoilet aan de Wildzang, maar dat zal het toch niet zijn. Helaas zijn er nog steeds honden die het niet halen (of baasjes die hem niet weten te staan). Misschien hoeft dat ook niet en is het makkelijker om zelf een zakje mee te nemen om de behoefte van uw hond op te ruimen. Het mag gerust mee naar huis en hoeft dus niet in het hondentoilet gedeponeerd te worden. Ik noemde net al even de jaarvergadering, 18 februari was De Goede Aanloop weer goed gevuld. Vele zaken zijn er besproken, onder andere de Feestcommissie heeft er het programma voor komend jaar weer gepresenteerd. Ze organiseren weer de nodige activiteiten in ons dorp met als klapper het Dorpsfeest van 16 t/m 19 juni. Het thema is dit jaar “Hollandse Helden” iets waar je als buurtvereniging veel kanten mee op kunt dus belooft weer wat. Ook kwam tijdens de jaarvergadering de plaatsing van een UMTS-mast ter sprake. O f de straling van zo’n mast nu schadelijk is of niet daar zijn de meningen behoorlijk over verdeeld en ook het mobiele telefoonverkeer is niet meer weg te denken in deze tijd. Maar om een zeer omstreden mast te plaatsen op 60 mtr van bewoning en ook nog eens op 200 mtr van een lagere school is ook ons een beetje kort door de bocht. Wij proberen er samen met bewoners, KPN en de gemeente te komen tot een oplossing waar wij allen ons in kunnen vinden. Dan nog even vooruit kijken naar het voorjaar dat er weer aan zit te komen. Een aantal Tollebekers zijn al weer druk bezig om te komen tot een mooi Tulpenmozaïek. Het thema dit jaar is nogal lastig namelijk “Millenniumdoelen ”… maak er maar eens wat van, maar ik weet zeker dat het ze weer gaat lukken dit jaar.

Vriendelijke groet,
Jan Swart
namens Dorpsbelang.


Beste Tollebekers,
(17-02-2010)

Aan mij de eer om een stukje te schrijven voor de bazuin.

Zoals jullie gelezen hebben in vorige Bazuin gaat Flevo Landsschap het Tollebeker bos uitdunnen. Maar naar het aantal oranje aangestipte bomen maakten veel dorpsbewoners zich nog al zorgen, dat het een kaalslag zou worden. Daarom is er actie ondernomen en werd Flevo Landschap uitgenodigd om te komen vertellen wat precies de bedoeling was. Op dinsdag 3 febr is de heer Roelof Duif, in de kantine bij Naaktgeboren uitleg komen geven over hoe het nou precies gaat. De bomen die met een oranje stip gemerkt zijn worden gekapt, de bomen met een oranje stip en een R er bij gemerkt zijn worden geringd, dat wil zeggen dat bij deze de bast rondom verwijderd word, zodat deze bomen doodgaan en voedsel vormen voor allerlei diertjes en vogels, zoals bijvoorbeeld de specht. De bomen met een blauwe stip gemerkt zijn, zijn blijvende bomen voor een in de toekomst mooi en gezond bos.

Maar aangezien een aantal bewoners toch het idee hadden dat er teveel bomen gekapt zouden gaan worden. Is in goed overleg met Flevo Landschap besloten het aantal bomen dat langs de rand gekapt zou worden te minderen, zodat daar uiteindelijk niet zoveel bomen gekapt gaan worden. Maar na de goede uitleg van de Heer Duif is ons wel duidelijk geworden, dat deze uitdun actie uiteindelijk een behoud voor het Tollebeker bos is. Als er bomen gekapt gaan worden komt er meer licht in het bos waardoor, de bodembedekkers hierdoor weer meer gaan groeien, en een voedsel bron en broedplaats vormen voor veel vogels en alle voorkomende dieren in het bos.

Afgelopen donderdag 11 februari hebben een aantal leden van dorpsbelang en 9 vrijwilligers een bijeenkomst gehad over de in het dorp geplaatste AED. We hebben eerst de AED goed bekeken, hij is prima uitgerust maar het belangrijkste is hoe maak je een goed plan, en wie is bereikbaar in geval van nood, We hebben de afspraak gemaakt met Helma Remijn, Leen de Munnik en Tineke van Zanten dat deze mensen een plan van aanpak voor ons dorp maken, en dit terug communiceren naar dorpsbelang. Waarna zoveel mogelijk vrijwilligers de sleutel krijgen om bij de AED te kunnen komen. Maar een van de belangrijkste dingen is allereerst 112 te bellen, en blijven reanimeren tot geneeskundige hulp is gearriveerd. Vrijwilligers voor AED kunnen zich nog altijd opgeven bij dorpsbelang db@tollebeek.nl

Namens Dorpsbelang.
Vriendelijke groet.
Joop Gort.


Hallo Tollebekers,
(02-02-2010)

Aan mij deze keer het genoegen om U even bij te praten over de gebeurtenissen van de afgelopen weken in ons dorp.
Zoals in de vorige Bazuin al werd aangekondigd is inmiddels de AED geplaatst en wel bij Landbouwmechanisatiebedrijf Naaktgeboren. Aan de zijkant van het bedrijf waar een ingang zit voor af te geven goederen zit een rode deur waar een AED sticker is geplaatst en in deze ruimte is de AED geplaatst.
Op onze oproep hebben diverse mensen gereageerd. Mocht U denken dit is ook iets voor mij, geeft U zich dan gerust op. Want U begrijpt er zijn niet snel te veel vrijwilligers. Landelijk wordt er gestreefd naar een op de drie inwoners in stad of dorp die met dit apparaat kunnen omgaan en daarna reanimatie kunnen toepassen. Jan Swart wil zo spoedig mogelijk de mensen die zich hebben aangemeld benaderen en een avond organiseren waarop we de verdere gang van zaken met U willen doornemen.
Verder heeft U waarschijnlijk al gehoord dat Jaap Naaktgeboren de nieuwe voorzitter is geworden van het 10-dorpenoverleg. Dinsdagavond was het zijn eerste vergadering voor deze club. Hierbij is o.a. het item van de begraafplaatsen aan de orde geweest. U bent dit onderwerp misschien in de afgelopen weken al in de krant tegengekomen. Zoals het er nu naar uit ziet wordt dit probleem nog even geparkeerd en naar alle waarschijnlijkheid pas na de verkiezing van de nieuwe gemeenteraad bij de gemeente behandeld.
Wat ons MFC betreft zijn het drukke tijden. De aanbesteding is geweest en goed verlopen. Toch is er nog veel te doen en ook veel overleg gaande voordat de 1e paal de grond in gaat. Iedereen die hier bij betrokken is maakt heel wat uren.
En dan 18 februari onze jaarvergadering. We zijn allemaal druk met de voorbereidingen en hopen U op deze avond weer allen te mogen begroeten. U krijgt ook zeer binnenkort het jaarverslag van Dorpsbelang weer bij U in de bus. Mocht U geen jaarverslag ontvangen, dan bent U naar alle waarschijnlijkheid nog geen lid van Dorpsbelang. U kunt zich hier dan voor opgeven via db@tollebeek .nl, dan zorgen wij alsnog dat U dit verslag op tijd in huis krijgt.
Ik hoop U allen te zien op deze avond, U bent van harte welkom. Ook voor de nieuwe inwoners van Tollebeek lijkt het mij een leuke avond om de andere inwoners van dit prettige dorp te ontmoeten, en…. laten we eerlijk zijn, ik spreek uit ervaring!

Vriendelijke groet,
Namens Dorpsbelang
Anneke Jansen.


Beste mensen,
(20-01-2010)

2010 is alweer bijna een maand oud en aan mij de eer om dit keer een stukje te schrijven namens Dorpsbelang. Er ligt alweer het één en ander achter ons. Natuurlijk een gezellige jaarwisseling, met dit jaar eens geen mist. Wel sneeuw en kou, maar daardoor smaakte de Glühwijn des te beter. Elk jaar is er rond half één op het plein toch een leuke groep mensen, die komt om elkaar een voorspoedig Nieuwjaar te wensen. Met mooi vuurwerk, uitstekend verzorgd door de jeugd, en een gezellig drankje en een oliebol van Dorpsbelang.

Op 2 januari vond traditiegetrouw de Nieuwjaarsreceptie plaats in De Goede Aanloop. Er viel die avond een enorm pak sneeuw, maar gelukkig was het in De Goede Aanloop gezellig druk. Vele belangstellenden waren aanwezig. Ook dit jaar weer veel kampioenen, evenals Freek Post; het lepeltjeskind van 2009, met zijn trotse ouders en grootouders. Eeltje Dooper kwam op de stoel, vanwege zijn promotie voor Tollebeek, waar hij maar komt. Uiteraard waren Thomasvaer en Pieternel er, met vele anekdotes. Mooi gedaan, Carin, Gert-Jan en Janke. Veel herkenning bij de aanwezigen en ook veel dingen die we nog niet wisten. Iedereen past weer op zijn tellen de komende tijd, want een blundertje komt zomaar weer voorbij op de Nieuwjaarsreceptie.

De afgelopen weken stonden natuurlijk in het teken van het winterse weer. Ook al geeft het wat ongemakken, we genieten met elkaar toch wel heel erg van sneeuw en ijs. Sneeuwpoppen en iglo’s bouwen kunnen we inmiddels als de beste. Maar met name de ijsbaan is de afgelopen weken erg in trek. Met man en macht wordt er steeds gewerkt om de conditie van het ijs te verbeteren. Vanwege de sneeuw valt dat nog niet mee. Wat een klus ook om de kantine steeds bemand te krijgen! Maar wat geweldig dat we toch steeds voor een kop koffie of een warme worst terecht kunnen. Deze week hebben we voor het tweede jaar achtereen kunnen genieten van de schaatswedstrijden voor de schooljeugd. Na een gezellige ochtend, is Tollebeek weer vele kampioenen rijker. Een heel groot compliment aan de Ijsvereniging, voor de perfecte organisatie van dit alles. Helaas is de ijsbaan inmiddels, vanwege de dooi gesloten, maar hopelijk trekt de vorst komende week weer aan en kunnen we aan het eind van de week de baan weer op.

Inmiddels kijken we ook alweer vooruit. En wel naar het MFC. De commissie heeft niet stilgezeten, er gebeurt veel deze weken. Verderop in deze Bazuin kunt u er alles over lezen in de nieuwsbrief. Op 2 februari a.s. houdt Zuiderzeeland een informatiebijeenkomst over de aanpassingen van het watersysteem omgeving Tollebeek. Ook hierover leest u meer, verderop in deze Bazuin. U bent van harte uitgenodigd voor deze avond vanaf 19.30 uur in De Goede Aanloop.

Begin februari kunt u het jaarverslag van Dorpsbelang tegemoet zien. Kort daarna op 18 februari houden wij onze jaarvergadering. Noteert u hem alvast in de agenda? Vanaf 20.00 uur in De Goede Aanloop. Indien u geen jaarverslag ontvangt, bent u nog geen lid. Uiteraard kunt u zich, via db@tollebeek.nl altijd bij ons melden om lid te worden.

En dan organiseren we op 19 en 20 maart de Dorpsschoonmaak. De buurtverenigingen en scholen hebben hierover inmiddels bericht ontvangen. Noteert u hem ook alvast?

Ik hoop u van harte op deze bijeenkomsten te ontmoeten.
Vriendelijke groet,
Namens Dorpsbelang
Saskia Durieux


Beste dorpsbewoners,
(13-12-2009)

Sinterklaas heeft inmiddels met zijn Pieten het land weer verlaten. Ook onze ministeries zijn afgelopen week leeg gestroomd en hebben milieu bewust de trein gepakt naar Kopenhagen. (Ik Theo dus denk dat ze overigens wel weer met het vliegtuig terug komen) Maar gelukkig hebben een aantal mensen de decembermaand weer aangegrepen om de kerstboom te versieren en hiermee de gezelligheid in huis te halen.

Markten en beurzen Koffie 1 euro stuk appeltaart met of zonder slagroom ook 1 euro, aardappelen 5 kg 1 euro evenals wortelen en uien. De tulpenbollen waren goedkoper maar hiervan is de planttijd ook al nagenoeg voorbij. Tong en Schol 1euro 50 en Zalm (klaargemaakt) 2euro 50. De kerstbomen doen het dit jaar tussen de 15 en 20 euro maar dan heb je er ook een met kluit en emmer (niet versierd). Boeren, vissers en hoveniers moeten hier toch het vertrouwen uithalen dat het in de toekomst beter gaat. Andere zaken liepen ook goed wijn, CD´s soep en stoofpot en andere kerst artikelen gingen in een gezellige sfeer van de hand. In de dierenhoek was het wel wat stil met alleen een pony, kippen (hennen en haan) stonden vast om verkocht te worden.

Voor degene die de wintermarkt van ZuidSamenUit gemist heeft en het project in Oeganda met Famke Hekkenberg wil steunen (en hopelijk leest u dit nog op tijd) donderdag 17 december 17.30 tot 20.30 bij de Mariaschool een nieuwe kans met een tweede wintermarkt.

Ook 2e kerstdag heeft u hiervoor de gelegenheid bij de Dorpskerstviering in de katholieke kerk om 10.00 uur. Samen met Soli Deo Gloria en een gastkoor uit Steenwijk en ds. van Staalduine zal dit weer een mooie viering worden, thema de GIFT.

En voor je het weet is het jaar weer om en zien we elkaar in het nieuwe jaar om 00.30 uur op het plein. De jeugd (van alle leeftijden) zal vuurwerk afsteken. We hebben getwijfeld of we dit geld niet beter met Rixtia mee naar Oeganda zouden sturen maar na overleg met de betrokkenen houden we het nog bij de bestaande traditie.

Ook traditie is het nieuwjaarsfeest op 2 januari. U bent weer uitgenodigd hier bij aanwezig te zijn zie elders het programma. Wij hebben uw hulp hierbij nog nodig om de jongste Tollebeker van2009 te kunnen huldigen. Graag horen we waar hij of zij geboren is.
Dus vanaf nu tot 1 januari geboorte ook doorgeven aan db@tollebeek.nl.

Wij wensen u gezellige en gezonde feestdagen.
Dorpsbelang
Theo Meulendijks


Beste dorpsbewoners,
(1-12-2009)

De wind en de regen slaan ons om de oren. De donkere dagen voor kerst zijn aangebroken. De een geniet van die koude windvlagen, de andere verlangt bij voorbaat al weer naar die heerlijke warme zon. Afijn, we mogen niet mopperen want Sinterklaas is in Tollebeek aangekomen met een zeer aangename temperatuur, lekker droog, bijna warm te noemen. Ik begreep dat niet iedereen dit een goed inhaalweertje vond maar het leverde wel nog meer kinderen op in de gymzaal. Het was een erg leuk en snel programma; Zwarte Piet dacht dat ze in Kraggenburg waren aangekomen daaaaaaaah die hebben toch niet zo’n prachtig tempeltje Piet, en die sleutel ja ik ben benieuwd of Sint die nog vindt.

Ons dorp heeft een nieuw kunstwerk en het is geen vogel…
Naaktgeboren heeft opening van de verbouwde bedrijfshal en viert tevens het 25 jaar bij de zaak van onze collega dorpsbelang Joop Gort. Niets is te gek want op de hoek staat een tractor tentoongesteld met een 480 pk motor oftewel daar staan 480 ! werkpaarden verpakt in rood ijzer. Wat een geweld!

Met dorpsbelang zijn we begonnen met de invulling van de nieuwjaarsreceptie.
We gaan op zoek naar kampioenen. Ik weet zeker dat Thomasvaer en Pieternel ook al bezig zijn met de voorbereidingen. Altijd klaar voor smeuïge nieuwtjes en/of vette missers. (mail ze naar Janke@tollebeek.nl)
We hebben net overleg gehad met de feestcommissie over het afgelopen jaar en wat ze doen met het komende jaar. Het thema was nog niet bekend, altijd weer een hele bevalling want het moet een thema zijn waar je wat mee kunt en niet te doorsnee en actueel en vernieuwend… Misschien hebben jullie zomaar nog een leuk thema op het puntje van je tong. Mail het naar fc@tollebeek.nl. Meedenken wordt op prijs gesteld!
Verderop in de bazuin staat de reparatiebon. Deze is bedoeld voor alle misstanden in ons dorp. Dus ergert u zich ergens aan dan vult u de bon in en wij gaan kijken wie het probleem kan oplossen. Makkelijker kunnen wij het niet maken.

Rest mij nog u een goede week te wensen en wij hopen u te zien, misschien bij Bert in de winkel, misschien bij het bandje op zaterdagavond bij Hans of misschien gewoon op straat, bij school of in de tuin.

Namens Dorpsbelang,
Marjo Ottink


Beste Tollebekers,
(17-11-2009)

Zijn ze bij u ook aan de deur geweest, al die kinderen met die mooie lampionnen? 11 November was weer die dag… elk jaar is het weer genieten van de mooie liedjes die je te horen krijgt. Altijd weer benieuwd welk nieuw liedje dit jaar is ingestudeerd. Wij maar denken dat die kinderen het doen om zoveel mogelijk snoep te bemachtigen, maar bij ons waren de mandarijntjes eerder op dan het snoep.

Ook mooi zong Reflection het koor o.l.v. Jan Bode, zij presenteerden onlangs hun nieuwe cd.

We gaan de donkere dagen weer tegemoet, dat betekend weer meer vergaderen en overleggen. Begin oktober hebben we een zinvol overleg gehad met de buurtverenigingen. Er zijn daar zaken aangedragen waar wij als Dorpsbelangbestuur mee aan de gang kunnen.

Een aantal van deze zaken zijn in gang gezet, zo is er een aanvraag gedaan voor maar liefst 3 “blikvangers” (we waren net voor het overleg, door een van onze inwoners, ook al geattendeerd op het zwerfvuil langs de Urkerweg, bedankt voor deze tip!!). Het is de bedoeling dat we aan de Urkerweg 2 blikvangers krijgen (aan elke kant van het dorp een) en een bij het fietspad aan de Zuidwesterringweg. We hopen dat ze er alle 3 komen en dan maar kijken welke het meest scoort en dus het eerst vol is. (laat me raden)

Ook is er gevraagd om fietsenrekken bij de bushalte. Een goed punt lijkt ons, er worden tegenwoordig veel fietsen bij de halte gestald. Ik weet zeker dat iedereen zijn fiets netjes wegzet voordat men op de bus stapt maar later op de dag vallen er toch verschillende fietsen om, kortom het is geen net gezicht en wij hopen daar iets aan te gaan doen. We hebben dit inmiddels aangekaart bij de verschillende instanties. Het lijkt toeval en mogelijk is het dat ook maar net als ik met dit artikel bezig ben komt er een mailtje binnen van de Provincie Flevoland. De provincie heeft het voornemen om in 2012 werkzaamheden uit te voeren aan het busstation, zo zal de instaphoogte aangepast worden zodat het instappen voor de mensen die minder goed ter been zijn, makkelijker zal worden. Iets waar wij natuurlijk erg blij mee zijn. Ook zal er gekeken worden naar de mogelijkheid voor een fietsenstalling. Heeft u nog suggesties met betrekking tot het busstation laat het ons weten, wij kunnen deze nu doorspelen aan de provincie en het werkt nog steeds het beste dat we het ijzer gaan smeden als het heet is (heeft Kees van Keep me vroeger al eens laten zien in de smederij bij Bas).

Dit zijn zo wat zaken waar wij als Dorpsbelangbestuur wat in kunnen betekenen en waarmee we dus ook bezig zijn voor onze inwoners. Helaas zijn er ook een aantal zaken waar wij weinig of geen invloed op hebben. Ik hoef ze hier eigenlijk niet te noemen, we weten allemaal wel dat we rustig aan moeten rijden in het dorp (het hele dorp is immers een 30 km zone!!) en dan niet omdat je mogelijk een bekeuring kunt krijgen als je te hard rijdt. Nee je past je snelheid aan, aan de situatie, en bij die situatie horen ook kinderen die op of dichtbij de straat spelen of onze oudere bewoners die niet zo snel meer oversteken als in de tijd dat ze voor ons dit mooie dorp hebben opgebouwd. Natuurlijk ze horen niet op de straat, die spelende kinderen, maar dat is geen reden om er met een rotgang langs te rijden. Ook over de hondenpoep hoef ik het hier niet meer te hebben, iedereen weet wel hoe het hoort, allen moeten sommigen nog een beetje oefenen denk ik.

Zo u heeft weer een kleine indruk kunnen krijgen waar wij ons de laatste tijd mee bezig hebben gehouden. Ook zijn we ons weer aan het voorbereiden op het eind van dit jaar, de nieuwjaarsreceptie is weer gepland en zal zijn op 2 januari 2010 gehouden worden. Ook dejaarvergadering hebben we alweer in de agenda staan en wel op donderdag 18 februari 2010. We hopen weer op een grote opkomst zodat we samen met u het afgelopen jaar nog een keer door kunnen nemen maar ook vooruit gaan kijken naar het nieuwe jaar. Tenslotte moeten we het samen doen, immers met zijn allen geven we vorm aan ons mooie dorp Tollebeek. En dat moet zo blijven.

Namens Dorpsbelang Tollebeek,
Vriendelijke groet,
Jan Swart


Beste Tollebekers,
(18-10-2009)

Aan mij weer de eer om een stukje voor de Bazuin te schrijven.
Ik wil het graag even hebben over de avond met de Feestcommissie en de buurtverenigingen.
8 oktober j.l. hebben de feestcommissie de buurtverenigingen en het dorpsbelang een aantal punten besproken over het dorp:
Hoe is de beleving in uw buurt
Hoe wordt de veiligheid ervaren in uw buurt
Hoe denkt men over de uitbreiding van Tollebeek

Als eerste heeft de feestcommissie een aantal punten besproken.
Jan Hermsen wil graag van de aanwezigen horen wat men van huidige activiteiten vindt en of in de buurten allemaal goed wordt ontvangen.
Zoals wat te doen met koninginnedag bijvoorbeeld. De feestcommissie gaf ook aan altijd open te staan voor ideeën en suggesties vanuit het dorp fc@tollebeek.nl
De beleving in de buurt, het valt niet altijd mee om de buurtverenigingen levendig te houden. De animo neemt naar verloop van tijd bij de bewoners van de buurt toch wat af, dus moeten de besturen van de buurverenigingen alle zeilen bijzetten om de mensen gemotiveerd te houden voor de activiteiten in de buurt, dus mensen probeer zoveel als mogelijk is toch deel te nemen aan de dingen die de buurtverenigingen organiseren.
Toen kwam het punt veiligheid , hier kwamen toch nog wel reacties op, het grootste punt van ergernis is toch nog steeds dat er in sommige straten nog veel hard gereden wordt.
Dus beste Tollebekers probeer uw verstand te gebruiken en in het dorp toch niet harder te rijden dan de toegestane 30 km per uur. Want harder rijden kan voor de spelende kinderen zeer gevaarlijke situaties opleveren. En als volgt wordt ons dorp vol gelegd met drempels en snelheids remmende middelen, dit willen we toch niet.
Wat ook een punt van discussie was is het parkeren in het dorp, het is vooral in de nieuwbouw niet ruim opgezet wat betreft de parkeer plaatsen, maar probeer vooral uw auto zo te parkeren dat uw mede weggebruikers ook de ruimte hebben om er langs te rijden.
Het parkeren bij de snackbar en de kerk gaat ook niet altijd volgens de regels zoals het hoort.
Dus probeer uw auto zo te parkeren dat de weg vrij blijft en een ander er geen ergernis aan heeft.
Wat ook een steeds terug kerend punt is, is de honden poep. Er is een dogstation geplaatst bij de Wildzang maar er is nog steeds veel overlast.
Dus beste mensen laat uw hond uit op de daarvoor aanwezen plaatsen, en laat uw hond zijn behoefte niet doen op de speelveldjes voor de kinderen.
Het volgende punt was, uitbreiding van het dorp.
We moeten als dorp een visie hebben over de eventuele nieuwbouw in de toekomst.
Stilstand is achteruitgang. We moeten rekenen op 10 jaar van plan naar bouwen.
Er werden wel een paar suggesties gedaan zoals, water wonen, senioren woningen.
En wat wij missen in het dorp is appartementen voor ouderen.

Ons inzien was het een zinvolle avond, waar toch een aantal belangrijke punten besproken zijn
Namens dorpsbelang
Joop Gort


Beste Tollebekers,
(5-10-2009)

Na een geweldig mooie septembermaand zitten de meeste aardappelen weer “achter de planken” en liggen de uien weer te wachten op een koper die een mooie prijs wil betalen. Voor mij, als akkerbouwer, breekt de tijd van het najaarswerk aan. Ook in en om het dorp starten de najaarsactiviteiten wat meestal gepaard gaat met veel bijeenkomsten en vergaderingen. Eerst een terugblik:
Natuurlijk bedoel ik dan de Burendag, dit betekende in Tollebeek de opening van ons nieuwe plein. Een aantal mensen zijn verscheidene avonden aan het zagen en lassen geweest en hebben het schitterende hek gemaakt. Zonder anderen tekort te doen, Bennie Hack, Ruud Traxel en Henk Petter, bedankt voor jullie inspanningen. Ook is deze middag het naambord onthuld, met dank aan de Groengroep en alweer Bennie Hack. Dan de naam zelf, uit meer dan 50 suggesties gekozen, De Buitenplaats, bedacht door Lien Hermsen. Bent U teleurgesteld dat het niet Uw naam geworden is, wellicht volgend jaar een nieuwe kans want ook het nieuw te bouwen MFC moet nog een naam hebben. De tekeningen hiervan waren voor iedereen te bekijken en er was de mogelijkheid om je op te geven als vrijwilliger voor de bouw. Voor de jeugd was gelegenheid voor sport en spel en ieder kon zich te goed doen aan een drankje en een hapje, bedankt Mankoe!
Dan de ontwikkelingen rond het MFC. Zoals U in de pers hebt kunnen lezen is het plan goedgekeurd door de gemeenteraad en kunnen we volop verder. Het bestuur van de stichting is onlangs bij de architect geweest en heeft het concept bestek ingezien en voorzien van commentaar.
Als dit verwerkt is en nadat de gemeente hieraan zijn goedkeuring heeft verleend kan er ingeschreven worden door aannemers. Als een aannemer gekozen is en de kostprijs bekend kan dit naar het provinciehuis, zodat Leader er zijn goedkeuring aan kan geven. Dit laatste zal waarschijnlijk meer tijd kosten dan wij ingeschat hebben en daarom is het nog maar de vraag of de eerste paal nog voor maart de grond in gaat. We wachten af.
Dan de komende activiteiten. Op 8 oktober hebben we de besturen van alle buurtverenigingen in en rond Tollebeek uitgenodigd om met ons over verschillende zaken van gedachten te wisselen. ook de feestcommissie zal hierbij aanwezig zijn. Als er nog zaken zijn die U kwijt wilt en die niet tot de jaarvergadering kunnen wachten, meldt dit dan bij Uw buurtvereniging of bij Dorpsbelang.
Tot slot wil ik U wijzen op de opening van het nieuwe kinderdagverblijf van Hinke Naus op 10 okt. as. Het is altijd mooi als een dorpsgenoot wat nieuws oppakt en dat wil tonen.

vriendelijke groeten, namens dorpsbelang,
Hans van Dijke


Beste dorpsbewoners,
(20-09-2009)

Er staan weer de nodige activiteiten voor de deur. Maar eerst wil ik degene die mee gewerkt hebben om Tollebeek positief in het nieuws te brengen in het zonnetje zetten.

De Tollebekers die tijdens de Fish Potato Run mee geholpen hebben de renners aan te moedigen en van water te voorzien. Speciaal voor Tollebeek gaan ze van de rechte route af om in ons dorp zich te laven aan water en toejuichingen. Hierover veel positieve geluiden gehoord dat dit toch weer zo uitstekend word verzorgd.

De basisschool kinderen en ouders die in Emmeloord mee gedaan hebben aan de Dikkebandenrace en waar Tollebeek als team eerste is geworden. Naast natuurlijk de individuele prijs winnaars. Nienke Nijenhuis, Floor Riemersma, Katinka Spruit, Loes Nijenhuis, Alice Hulsebosch, Max vd Reest en Gerrit Schnieders. Wie weet zit er voor een van deze coureurs nog een contract in het verschiet

Ook in de dorpen keuring is Tollebeek met een derde prijs goed gewaardeerd. We weten allemaal dat onze Groenbrigade en de gemeente haar best doet het dorp netjes te houden en hier en daar te verfraaien. En natuurlijk werkt u daar ook aan mee door uw omgeving netjes te houden. U ziet waar het toe leidt.

Dan kom ik bij de komende activiteiten.
Het evenemententerrein is door vrijwilligers afgezet met een prachtig hek. Het kostte wat denk en las werk maar het resultaat is er naar. Dit hek kan tijdens festiviteiten als dat nodig is deels worden weggenomen en later wordt het weer eenvoudig terug gehangen. Hierdoor is het vele werk om het gaas op te ruimen en later weer terug te zetten achter de rug. Wij en de Gemeente moeten er wel voor zorgen dat het een net plein blijft en geen plaats wordt om vuil achter te laten.

Dan het belangrijkste de BURENDAG op 26 september vanaf 15.00 uur. Dan worden alle vrijwilligers die hun hulp hebben aangeboden bij de werkzaamheden rond het MFC, en dat zijn er al meer dan 200 (en er kunnen er nog meer bij, even een mailtje naar mfc@tollebeek.nl of db@tollebeek.nl met je naam en je komt ook op de lijst.), uitgenodigd om op het evenementen terrein met elkaar kennis te maken, een drankje te nuttigen en om de tekeningen van het MFC te bekijken hoe het over een dik jaar eruit zal zien. Ook krijgt het plein dan zijn definitieve naam. De jury heeft als u dit leest een naam uitgekozen en deze zal zaterdag op speciale wijze worden onthuld.

Dit wordt een hele drukte waarbij ook de kinderen zullen worden vermaakt met verschillende spelen.

Voor degene die niet op 26 september kunnen maar toch mee willen denken en werken met het dorp is er 8 oktober de mogelijkheid. Dan is Dorpsbelang in de Goede Aanloop en heeft daar overleg met de buurtverenigingen er de toekomst van ons dorp. U kunt uw ideeen via uw buurtvereniging spuien.

Maar eerst zaterdag 26 september 15.00 uur op het evenementen terrein iedereen is welkom.

Namens dorpsbelang
T. Meulendijks


Beste dorpsbewoners,
(07-09-2009)

De zomervakantie zit er voor de meeste mensen weer op. De kinderen lopen en fietsen weer naar school en zelfs de zon laat ons weten dat de zomer richting einde loopt. Op dit moment giert de wind en de regen zelfs om ons huis. Ook dorpsbelang heeft na een superleuk solex uitje (iets nattig) de vergaderblouses weer aangetrokken om het dorp in nog betere banen te leiden. De eerste vergadering was met de Bazuin en dit leverde al weer goed nieuws op. Voor Geert Dijk onze trouwe drukker van de Bazuin is een vervanger gevonden en wel Albert Bleeker. Samen met een achterban gaat hij vol enthousiasme van start. Wij bedanken Geert voor de prachtige Bazuinen die hij drukte en wensen Albert veel succes. Ook de voorzitter van de Bazuin; Leo Breukel wil het stokje doorgeven en zoekt naar een vervanger. Wat staat er allemaal op de dorps(belang)agenda. We hebben zaterdag 12 september de “Fish – Patato run” Een hardloopwedstrijd van Urk naar Emmeloord tijdens het “Pieperfestival”. De lopers passeren ons dorp om ong. 14:15 en we hopen natuurlijk weer op veel toeschouwers. Dorpsbelang deelt samen met de hulp van vele kinderen bekers water uit en er is vast weer muziek. Dan op zaterdag 26 september is de Burendag. Dit zal plaatsvinden op het verharde terrein bij de ijsbaan. En u leest het dit terrein heeft nog geen naam. Verzin een naam, mail het naar dorpsbelang en wie weet komt uw bedachte naam voor het evenemententerrein wel op een bord langs de kant. De naam wordt de 26 e bekent gemaakt dus niet te lang wachten. Over de invulling van deze middag leest u verderop in de Bazuin meer. Nieuw dit jaar is een“huiskamer”overleg met dorpsbelang en 2 afgevaardigden van alle buurtverenigingen in de Goede Aanloop. Dit zal zijn op donderdagavond 8 okt. Graag willen we weten wat er speelt in verschillende buurten en misschien kunnen we in de toekomst onze activiteiten nog beter op elkaar af stemmen. Wordt vast een gezellige avond. Onlangs is er door de gemeente een collectieve verzekering afgesloten voor vrijwilligers en mantelzorgers. De brochures gaan we verspreiden onder de verenigingen. Mocht u nu denken ik ben nieuwsgierig naar deze verzekering want ik doe ook vrijwilligerswerk maar niet bij een vereniging dan kunt u ons dit laten weten dan krijgt u de brochure. Tsjonge wat alweer een informatie zo in de eerste Bazuin na de vakantie. Tiny zal er wel weer mooi druk mee zijn. Rest mij nog jullie te melden dat ik de reparatiebon weer mee stuur. Hij staat ergens verderop in de Bazuin. Mochten er nu dingen zijn waarvan u denkt dat wij ze over het hoofd zien… Vul de bon in en bezorg hem bij Joop Gort. Ik wens een ieder weer veel werk- en vergaderplezier en tot ziens op bovenstaande data.

Namens dorpsbelang
Marjo Ottink


Hallo Tollebekers,
(09-06-2009)

Tollebeek heeft talent!

Het was een mooi gekozen item voor het dorpsfeest van 2009, en als u dit leest is het feest helaas al weer voorbij, net als weer een jaargang van de Bazuin.

Tijd dus om even kort terug te kijken.

Tollebeek heeft talent, we hebben het kunnen zien tijdens de verschillende activiteiten tijdens ons dorpsfeest. Vele mensen hebben hun buurt weer vertegenwoordigd en hun talenten weer getoond. Het was weer fantastisch allemaal. Ook fantastisch was de barbecue welke Zeeman de Tollebekers geschonken heeft vakkundig bereidt door de mensen van de Jachthut. Er kwamen maar liefst 750 mensen op af, dat betekend maar liefst een derde van alle inwoners. Natuurlijk zijn daar ook mensen bij die we helaas bij de Bonte avond en tijdens de Zeskamp niet hebben gezien, maar voor volgend jaar verwacht ik dat ook een groot deel van deze Tollebekers tijdens het Dorpsfeest aanwezig zullen zijn. Tenslotte wonen we met zijn allen in een mooi en gezellig dorp en daar wil je toch bijhoren!

Maar de grootste talenten liepen het hele weekend van ’s morgens vroeg tot ’s nachts heel laat op het feestterrein rond: de mensen van de feestcommissie!! Wat is er in korte tijd weer veel werk verzet en alles was weer perfect georganiseerd!! Klasse mensen en namens alle Tollebekers bedankt hiervoor.

Tja, en dan is dit alweer de laatst Bazuin van dit seizoen. Ook voor de Bazuin talenten is het hierna weer even uitblazen. Er zijn dit jaar weer 21 Bazuinen uitgekomen, en ze worden elk jaar weer mooier. Mooier kunnen ze het ook niet maken, die Bazuin talenten en dat is beslist geen gebrek aan talent want dat is er genoeg. Als we de Bazuin nog mooier willen maken moeten we nog meer verslagen schrijven over de dingen waar we mee bezig zijn (buurtfeesten, sportverenigingen, enz…)

Ook de talenten van de websitemensen hebben we tijdens dit dorpsfeest weer kunnen bewonderen, dagelijks schreven ze over elk evenement wel een artikel met mooie foto’s waardoor we straks in de winter nog eens op www.tollebeek.nl kunnen kijken hoe gezellig het allemaal weer was.

Ja de feestcommissie had het weer helemaal bij het juiste eind:

Tollebeek heeft talent!!

Voor straks wens ik u allemaal alvast een fijne vakantietijd toe.

Vriendelijke groet,
Jan Swart


Hallo Tollebekers,
(23-06-2009)

Het kan in Almere, je hoort het vaak op radio en televisie. Laat ik het maar bij Tollebeek houden, want daar heb ik meer mee.

Het kan dus in Tollebeek!!!

Zijn we al een paar jaar bezig om te komen tot realisatie van een prachtig, mooi en ruim opgezet evenemententerrein, en wat gebeurd er? De eerste stenen liggen net in het zand en, alsof ze het wisten, meer dan 100 grote Amerikaanse van’s kwamen naar Tollebeek om het evenemententerrein te testen. Helaas was deze nog niet klaar en moesten ze uitwijken naar de ijsbaan (waar net al het eigeel van de jaarlijkse Eiergooiwedstrijden was verwijderd). Gelukkig werd er door het ijsclubbestuur geen vorst verwacht en konden ze zich goed vinden in deze manier van recreëren. Het zijn zo van die dingen die je zo maar ineens overkomen, en waarbij je dan denkt “wat zal er allemaal nog meer mogelijk zijn met dit prachtige evenemententerrein?” Ik laat me wederom weer graag verrassen.
Het evenemententerrein is straks tot stand gekomen door hulp van veel vrijwilligers. Als Dorpsbelang hebben we regelmatig de vraag gekregen hoe het zit met de aansprakelijkheid van deze vrijwilligers. Het is meerdere malen bij de gemeente aangekaart maar ook daar was het niet geheel duidelijk. Onlangs is hier gelukkig meer duidelijkheid in gekomen. B&W heeft gezegd zich verantwoordelijk te voelen voor al die vele vrijwilligers die er in de gemeente actief zijn. Ze hebben nu een verzekering afgesloten die de vrijwilligers beschermd tijdens hun vrijwilligerswerk. En laat dat nou net goed uitkomen bij ons in Tollebeek.
Het zal nog even duren, de molens draaien nog steeds, maar het MFC gaat zeker komen.

Dan heeft Zeeman ons nog een grootse dorpsbarbecue in het vooruitzicht gesteld. Er zullen ongeveer 700 deelnemers zijn aan deze barbecue. De barbecue wordt door Zeeman aan Tollebeek aangeboden om te vieren dat het uitbreidingsproject waar Zeeman in 1995 aan begonnen is, nu is volgebouwd. Op een paar kavels en een enkel woning na is alles verkocht. Is het dan nu tijd voor het volgende uitbreidingsproject? Als we de geluiden uit het gemeentehuis mogen geloven niet. Willen ze dan in Emmeloord eerst Emmelhage vol hebben voordat wij weer verder kunnen bouwen. Ik denk het niet, er is een landelijke trend dat de bevolkingsgroei niet meer zo snel stijgt dan enkele jaren geleden nog gedacht werd. Het totaal te bouwen huizen in de polder is om deze reden naar beneden toe bijgesteld. Voor ons reden om nog eens goed te gaan kijken wat we precies willen en wat er mogelijk is.

Dan nog even het dorpsfeest, het staat weer voor de deur. De feestcommissie heeft weer een aantrekkelijk programma in elkaar weten te krijgen. De start is al op woensdag met de “Rabo-dikke bandenrace”. En zo een maandje voordat de Tour de France gaan we natuurlijk allemaal weer kijken wie dit jaar de Menchov van Tollebeek zal worden. Donderdag gaan we proberen of we dit jaar de vogel wel van de paal kunnen schieten. Vrijdag wordt het echt dolle pret, de Gooise matras landt dan in Tollebeek. Ik ben benieuwd hoe we dit met zijn allen weer vorm gaan geven. En op de laatste dag gaat het dak weer van de tent (incl. sherrybar!!!! ) met de band Xaero. Het beloofd weer een leuk feest te worden waar weer veel dorpsbewoners op af komen. Helaas zal een enkeling verstek moeten laten gaan, er zijn er die echt gewacht hebben op heen hogere uienprijs heb ik gehoord. Zij zijn nu net aan het uienscheppen, toch nog een slechte planning dus…

Vriendelijke groet,
Namens Dorpsbelang,
Jan Swart


Hallo Tollebekers,
(26-05-2009)

Europees parlement en Tollebeek.

In dit stukje wil ik u even meenemen naar de verkiezingen van 4 juni as. Het gaat nu om de leden van het europees parlement.
Een goed moment om even bij stil te staan. Wat is het europees parlement en wat is de betekenis van de europese unie voor Tollebeek. Misschien meer dan je zou denken.

Het europees parlement is de volksvertegenwoordiging (net als onze 2e kamer) maar dan op europees niveau van de Europese unie.
De Europese unie is gegroeid vanuit de behoefte aan economische samenwerking.
Het begon met het verminderen en wegnemen van grenzen en importbeperkingen tussen de lidstaten die de vrije handel en het vrije goederenvervoer hinderden. Bekend en misschien ook wel berucht zijn de landbouwsubsidies die toegekend zijn om zwakkere bedrijfstakken en zwakkere regio’s te ondersteunen. Het geld voor deze subsidiestromen werd en wordt bijeen gebracht door de lidstaten. Zolang een lidstaat aan subsidies in totaal een bedrag ontvangt waarin de eigen bijdrage ongeveer wordt herkend, is er niet veel aan de hand en zou je kunnen spreken van rondpompen van geld. Dit is ook wel eens anders uitgepakt. Berucht is de situatie in Groot Brittannië een aantal jaren geleden toen de toenmalige Premier Margaret Thatcher dreigde uit de europese gemeenschap te stappen met de woorden: “I want my money back.”
Daarbij refereerde ze aan het feit dat veel landbouwsubsidies naar Frankrijk gingen en Engeland relatief schaars bedeeld werd. Haastig is toen bijgedraaid en is deze scheefgroei teruggeschroefd.
En zoals u al gemerkt heeft, wil ook hier de prijs van de uien nog wel eens schommelen.

Andere beleidsterreinen waar europa zich opmerkelijk heeft ontwikkeld zijn het bankwezen (denk maar aan de invoering van de euro), regelgeving op het gebied van milieu, duurzaamheid en klimaatbeleid, regelgeving ter bescherming van vrije markten (regelmatig is de Nederlandse eurocommissaris mevrouw Kroes daarmee in het nieuws) en niet te vergeten de visserij. Onze buurgemeente Urk,geplaagd door visquota, weet daarvan mee te praten. Europa begint zelfs een eigen buitenlands beleid te ontwikkelen.

Maar wat hebben europa en Tollebeek nu met elkaar te maken?
Hierboven wees ik er al op, dat europa subsidies beschikbaar stelt voor de ontwikkeling van zwakkere regio’s.
Nu is de provincie Flevoland als zo’n zwakkere regio aangewezen, en kan aanspraak maken op bepaalde subsidiestromen.
Voor ons is vooral van belang het Plattelands Ontwikkelings Programma. Projecten die de verbetering van de leefbaarheid van het platteland bevorderen kunnen onder een aantal voorwaarden voor subsidie in aanmerking komen, de zogenaamde LEADER subsidie.
Met behulp van Leader subsidies is de Eendenkooi tot stand gekomen, wordt binnenkort de verharding op het Evenemententerrein gerealiseerd en zal hopelijk vóór het eind van dit jaar gestart worden met de bouw van het nieuwe Multifunctioneel Centrum.

4 juni as. is er verkiezing voor het europees parlement.
Langs deze weg wil ik iedereen graag uitnodigen om zoveel mogelijk te gaan stemmen. Wie moeite heeft om een keuze te maken kan zich oriënteren op de diverse websites op het internet met informatie. Ik spreek geen voorkeur uit.
Bedenk echter, elke stem telt!
Omdat naar verwachting de opkomst niet erg hoog zal zijn, telt elke stem die wel uitgebracht wordt extra.
En u weet, wie niet stemt, telt niet mee.

Vriendelijke groet,
namens Dorpsbelang,
Anneke Jansen.


Beste Tollebekers;
(20-04-2009)

Het is opeens weer voorjaar! Na een natte en koude maart sloeg het weer de week voor Pasen ineens om, veel zon en hoge temperaturen. Veel mensen druk in de tuin, en wij akkerbouwers zijn weer “los”. De meeste uien, bieten en zomergranen zijn alweer gezaaid en op dit moment worden er weer volop aardappels gepoot. De bollenvelden zijn hun achterstand hard aan het inhalen en de eerste percelen krijgen alweer kleur. Als er eind deze week gekopt moet worden voor de mozaïeken is er waarschijnlijk volop keuze. Voor de mensen die willen helpen met het Tollebeker mozaïek meldt U zich dan gauw aan, want ze kunnen altijd nog handen gebruiken.

Ook volop activiteiten in het dorp. Een spontaan ontstane actie maakte Tini “Bazuin” Wiegersma tot vrijwilligster van Flevoland, een delegatie dorpsgenoten liep de marathon van Rotterdam en de sloep van de Zuiderzeeroeiers werd op een feestelijke manier te water gelaten. De vakantieactiviteiten commissie organiseerde het paaseierenzoeken en de elfdorpenloop deed Tollebeek aan.

Ook op korte termijn veel activiteiten, Het bloemenmozaïek, de Koninginnedag viering en de Elfdorpensteptocht op 3 mei. Over deze dingen leest U ongetwijfeld elders in dit blad meer.

Nog steeds weinig te vermelden over het MFC. De gemeente is nog steeds druk met het uitwerken van de afspraken die we deze winter gemaakt hebben en we hebben dit nodig om de architect aan het werk te kunnen zetten. Verder hebben we regelmatig contact met de provinciale vertegenwoordiger van Leader en zijn we druk aan het pogen om het evenemententerrein nog voor het Dorpsfeest aan te kunnen leggen, maar ook dit loopt nog niet vanzelf.

Dan nog enkele zaken vanuit het DB bestuur:

Er is DB verzocht na te denken over een defibrillator. Wij investeren hier voorlopig niet in, er zijn nog teveel vragen wat betreft toegankelijkheid en onderhoud. We willen gemeentelijk beleid afwachten. Heeft U een andere mening, dan graag reageren.

Het penningmeesterschap is over van Jan naar Theo. Voor financiële zaken moet U in het vervolg bij Theo zijn.

Iets anders waar we ons wel zorgen overmaken is de aansluiting van de nieuwbouw op de Urkerweg. Volgens de plannenmakers bij de provincie is een T splitsing met enige snelheidsremmers voldoende. Wij zouden liever een andere oplossing zien. Graag Uw reactie.

Zo, ik heb mijn stukje voor de Bazuin voor de verandering eens ruim op tijd af en ga nog wat doen. Graag tot ziens bij een van de komende activiteiten en tenslotte: De uienprijs stijgt!
Dat moest ook wel, want…. Het stond in de Bazuin.

Namens Dorpsbelang Tollebeek,
Hans van Dijke


Beste mensen,
(17-03-2009)

De jaarvergadering van Dorpsbelang ligt al weer even achter ons.

Dorpsbelang gaat verder, zoals u wellicht inmiddels heeft begrepen in dezelfde samenstelling als het afgelopen jaar, maar wel heeft er intern een functiewisseling plaatsgevonden. Theo Meulendijks heeft 5 jaar lang de taak van voorzitter gehad en deed dit vol overgave. Helaas gaf hij aan dat problemen met zijn gehoor hem belemmerden bij het uitvoeren van deze taak.
Wel wilde hij als bestuurslid graag aanblijven. Gelukkig, na enig overleg, bood Jan Swart zich aan als voorzitter. Wij zijn ervan overtuigd dat Jan een heel goede voorzitter zal zijn. Voor het hele bestuur geldt, dat we blij zijn in de huidige samenstelling met elkaar verder te kunnen werken.

Tijdens de jaarvergadering is gesproken over de toekomst van Tollebeek, met het oog op woninguitbreiding. We hebben een aantal meningen gehoord en een kleine peiling gedaan. Globaal is er uitgesproken dat niet meer groeien onwenselijk is; stilstand is immers achteruitgang. Wel lijkt het erop dat men wel enige tijd wil wachten voor we verder gaan groeien, en dan op kleine schaal. Heeft u er nog eens over nagedacht en zich nu een betere mening gevormd, of was u niet bij de jaarvergadering, maar wilt u toch uw mening nog aan ons kenbaar maken; laat het ons alstublieft weten via db@tollebeek.nl.

Het komend jaar zullen wij ons o.a. richten op het werven van leden. Bij het maken van het jaarverslag viel ons op dat het aantal leden wat terugloopt. Ook hebben een aantal mensen ons benaderd omdat ze dachten lid te zijn, maar in onze administratie niet als lid geregistreerd staan. Twijfelt u erover of u lid bent, of wilt u graag lid worden, meldt u zich alstublieft via db@tollebeek.nl.

U heeft inmiddels vast gemerkt dat de snelheidsremmende maatregelen, die de commissie “Veilig Tollebeek” heeft geadviseerd, zijn aangelegd. Wij hebben een aantal reacties binnengekregen, met name over de hoogte van de druppels. Dit is doorgespeeld naar de Gemeente en deze heeft een aantal aanpassingen toegezegd. Verderop in deze Bazuin leest u meer hierover.

Op 28 maart a.s. vindt de Dorpsschoonmaak plaats. De besturen van de buurtverenigingen zijn hierover inmiddels geïnformeerd. Het zou leuk zijn om weer eens een ouderwetse schoonmaakdag te hebben, waarbij alle buurten even lekker wordt aangepakt. De scholen zullen op vrijdag weer schoonmaken en op zaterdagochtend zullen de heren van de Gemeente ons helpen bij het afvoeren van het ingezamelde afval. Net als altijd bent u ’s morgens welkom voor koffie op het plein en na afloop voor een gezellige afsluiting. We hopen op veel animo.

Ten slotte wil ik u langs deze weg op de hoogte brengen van het project “Win de wens van je buurt”, een initiatief van Kern met Pit. Kern met Pit is een wedstrijd voor bewonersgroepen die graag zelf iets in of aan hun woonomgeving willen verbeteren.
Wellicht wilt u in uw buurt iets opgeknapt of aangepast zien, dan is het mogelijk om via dit project e.e.a. gefinancierd te krijgen.
Kern met Pit wil goede ideeën belonen met minimaal 1000 euro, mits het project binnen een bepaalde tijd door de bewoners zelf kan worden waargemaakt.
Inschrijven kan tot 1 mei 2009.

Heeft u in uw buurt een wens of project in gedachten, vraag dan het inschrijfformulier en de handleiding aan.
Hiervoor kunt u terecht bij Kern met Pit/ Postbus 33 /6800 LE Arnhem of kijk voor meer informatie op www.knhm.nl.

Namens Dorpsbelang Tollebeek,
Saskia Durieux


Hallo Tollebekers,
(17-02-2009)

Tollebeek, eenheid in verscheidenheid, de titel van het boek welke uitgegeven werd ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van Tollebeek. Ik vond het een mooi gekozen titel, een titel die wat zegt over het ontstaan van het dorp. De eenheid staat voor het dorp, en verscheidenheid voor de mensen die uit het hele land hierheen getrokken zijn.

Tollebeek is het laatst gebouwde dorp in de Noordoostpolder, en is jaren de Calimero onder de polderdorpen geweest. Het is ons als Tollebekers gelukt om er een hechte gemeenschap van te maken, een echte eenheid met een bruisend verenigingsleven waardoor men zich thuis voelt in Tollebeek. Het was dus ook geen probleem om in 12 jaar tijd het dorp bijna te verdubbelen. De huizen in de nieuwbouw waren nog niet gebouwd of Sinke kon het bordje “uitverkocht” al weer ophangen. Mensen stroomden weer van alle kanten naar Tollebeek (overigens kwamen de meesten uit zuidwestelijke richting). Waar we nu aan moeten gaan werken is om alle nieuwe inwoners zoveel mogelijk bij de Tollebeker gemeenschap te gaan betrekken. Een goed voorbeeld hiervan was het volleybaltoernooi voor buurtverenigingen welke vorig weekend werd gehouden, een leuke en gezellige happening waar vele Tollebekers bij aanwezig waren. (alleen jammer dat al deze Tollebekers hiervoor, nog steeds, helemaal naar Ens moesten rijden!! )

Hoewel het overleg met de gemeente nog steeds zeer moeizaam verloopt, hopen we toch dat het MFC er binnen een paar jaar zal staan. We hebben dan meer mogelijkheden om onze bewoners met elkaar te laten sporten enz. waar door de gemeenschapszin zal toenemen. Een niet te onderschatten functie van het Multi Functionele Centrum. Tijdens de jaarvergadering zullen we meer duidelijkheid geven over de stand van zaken rond het MFC.

Tja en nu is de nieuwbouw vol, hoe verder? Wij als Dorpsbelang denken niet dat het wenselijk is om in een zelfde snelheid door te gaan groeien, en wij willen daarover dan ook graag met u praten. Dit gaan we doen tijdens de jaarvergadering op 25 februari a.s. in de Goede Aanloop. In het jaarverslag zit een “praatstuk” bijgevoegd waar enkele uitbreidingsmogelijkheden beschreven staan. We zouden het fijn vinden als u uw mening over de eventuele uitbreidingsmogelijkheden laat horen.

Omdat de nieuwbouw bijna is afgerond hebben we bij de gemeente geïnformeerd wanneer de ontsluiting naar de Urkerweg gereed zal zijn. De procedures hiervoor lopen inmiddels, we hebben een ontwerptekening ontvangen.

Alle leden van Dorpsbelang hebben onlangs (of krijgen binnenkort) het jaarverslag ontvangen. Mocht u geen jaarverslag hebben ontvangen terwijl u wel lid van Dorpsbelang bent stuur dan even een mailtje naar db@tollebeek.nl zodat we ervoor kunnen zorgen dat u alsnog een jaarverslag ontvangt. Mocht u géén lid zijn en het wel willen worden laat het ons dan ook even weten, wij nemen dan contact met u op. U kunt ook het formulier downloaden welke op www.tollebeek.nl staat (onder het kopje “service”) en deze bij ons inleveren .

Graag tot ziens op de jaarvergadering op 25 februari a.s.

Vriendelijke groet,
Namens Dorpsbelang,
Jan Swart


Hallo Tollebekers,
(03-02-2009)

We hebben de ijspret achter de rug voor dit moment, de dagen beginnen al weer te lengen en we bereiden ons voor op de Jaarvergadering van 25 februari
Natuurlijk zijn er weer een aantal zaken die onze aandacht vragen, o.a. de verkeersveiligheid in ons dorp. De werkgroep veilig Tollebeek heeft inmiddels overleg gehad met de gemeente.
Afgesproken is dat er o.a. aanvullende snelheidsremmende maatregelen worden getroffen in de Patrijzenstraat en de Visarend.
Ook over de bouwkundige toekomst van ons dorp willen wij graag met U van gedachten wisselen.
We rekenen er op dat U komt.

Het jaarverslag kunt U binnenkort tegemoet zien.

Op het sportieve vlak kunnen de Tollebekers zich ook weer uitleven.
Het wintervolleybaltoernooi van 7 februari wil ik even onder de aandacht brengen.
Verschillende teams hebben zich al opgegeven, maar er kunnen zeker nog wat deelnemers bij.
En dan niet te vergeten de mensen die komen aanmoedigen, want het gaat toch zeker ook om de sportieve gezelligheid.
De wisselbeker ging vorig jaar naar de 3 K’s, kunnen we die dit jaar behouden?
Dus nog even voor iedereen die hieraan wil meedoen: 7 februari 19.30u. in de Evert van Bentemhal in Ens.

Als we dat gehad hebben gaan we ons voorbereiden op de Dorpsschoonmaak.
Zaterdag 28 maart is de dag van de dorpsschoonmaak en gaan we er weer met zijn allen(?) tegenaan en het zou heel leuk zijn als iedereen in zijn of haar buurt of straat eens even goed rondkijkt wat we hier samen aan kunnen doen.
Er wordt die dag ook door de gemeente het verzamelde vuil opgehaald, dus dan ziet alles er aan het einde van de dag weer netjes uit.

Ook de buurtverenigingen nodigen wij hierbij uit om actief mee te doen.
Dat is zeker ook voor de nieuwkomers in ons dorp leuk om andere dorpsbewoners te leren kennen.

Verder wat betreft de uienprijzen, U begreep het al van Hans, het is verstandig Uw uienvoorraad nog even aan te vullen.

Dat was het weer voor dit moment, graag tot ziens op 25 februari in de Goede Aanloop.

Vriendelijke groeten,

namens dorpsbelang,
Anneke Jansen


Beste Tollebekers,
(20-01-2009)

Wat hebben de mensen die van de winter houden de laatste weken weer kunnen genieten van de ijspret. Want er was weer volop gelegenheid om te kunnen schaatsen, in Tollebeek op de ijsbaan waar het weer lekker druk was, of genieten van tourtochten in Giethoorn op de Oostvaarders plassen of op andere plekken. Maar helaas de winter is voor even weer voorbij dus maar hopen dat hij voor de liefhebbers nog weer een tijdje terug komt. Zo ook voor de boeren want met een beetje winter stijgen vaak de prijzen van de uien en de aardappelen, dit is wel nodig want de uien zitten nog niet op het niveau wat Hans van Dijke voorspelt had heel dure uien, maar het kan nog.

Wat wij in het dorp nog zoeken is een beheerder voor het zoutvat, voor degene die dit zou willen doen houd dat in, het zout vat af en toe controleren of het nog gevuld is, als het vat leeg is dan even de gemeente bellen of die het weer willen vullen, want een beetje zout doet wonderen bij gladde stoepen en wegen. De dorpsbewoner of bewoonster die dit zou willen doen mag zich opgeven bij het dorps belang of bij mij tel 651674.( het liefst iemand in de buurt van de Sint Hubertusplaats)

Wij hebben bij de laatste vergadering van dorpsbelang bezoek gehad van de medewerkers van Carrefour, wat doet Carrefour: het organiseren van activiteiten voor mensen in leeftijd van 0 tot 100. het is een samenwerking van wat vroeger Paspartoe was en Stg. Welzijn NOP. Ze beschikken over een ouderenadviseur en hebben een vrijwilligers punt en vrijwilligers hulpdienst. Ze hebben ook een jongeren lokaal en ver de mantelzorg, verder doen ze aan volwassenen werk zoals reïntegratie inburgering en buurtbemiddeling . Zo kan de stichting Carrefour veel betekenis hebben voor de dorpen, vooral voor het vrijwilligers werk, wij denken dat je met veel vragen hierover daar terecht kunt. Het bezoek adres van Carrefour is tegen over het gemeentehuis in het oude pand van Japie.

namens dorpsbelang,
Joop Gort


Beste Tollebekers,
(04-01-2009)

Inmiddels hebben we de decembermaand weer achter ons gelaten en zijn we allemaal vol goede moed aan het nieuwe jaar begonnen. Hoewel dat eigenlijk in januari niet meer gepast is, toch nog even een terugblik op de afgelopen periode; U hebt allemaal een aantal weken kunnen genieten van de bijzonder fraaie dorpskerstboom die dit jaar uitgezocht is door onze Bas. We hebben er met elkaar een heleboel lampjes in gehangen en U wilt niet weten hoe koud het kan zijn in een kist op 7 meter hoogte. Door Jongeren 19 Nu is het geheel nog wat opgesierd met slingers en een spandoek Dus als er kritiek zou wezen op de boom en de lampjes hebben we dat niet gehoord. Op 26 dec. een sfeervolle viering in de kerk waar het hele dorp welkom was maar helaas niet aanwezig en dan de gebruikelijke activiteiten rond oud en nieuw, in de nieuwjaarsnacht perfect verzorgd door een groep jongeren en de nieuwjaarsreceptie op 2 januari. Iedereen die geholpen heeft met het organiseren hartelijk dank !!!
De nieuwjaarsreceptie was als vanouds weer goed bezocht. Ook traditioneel was het geroezemoes tijdens het officiële gedeelte en vernieuwend de teksten van Thomasvaer en Pieternel. Janke, Gertjan en Carin, het was klasse, doe dit nog maar een keer.
Als extraatje rond de jaarwisseling ook nog een vorstperiode wat voor veel gezelligheid zorgt (zorgde) op de ijsbaan.
Ikzelf heb geprobeerd het ijs van de onderkant te bekijken wat lichamelijk ongemak veroorzaakte. Wij zijn echt verrast door de vele reacties die er kwamen, sommige al voordat ik thuis was. Dan weet je weer waarom je bij een klein dorp wilt horen.

Vol goede voornemens beginnen we aan het nieuwe jaar. Hopelijk komen we dit jaar verder met de bouw van het MFC en kunnen we met het dorpsfeest gebruik maken van het evenemententerrein. Misschien kan het vogelkunstwerk dit jaar eindelijk geplaatst worden en komt er een definitieve oplossing voor het verkeersprobleem binnen ons dorp. Allemaal zaken die onze aandacht vragen en we op de jaarvergadering op 25 februari graag met U willen bespreken. Ook willen we dan graag met U van gedachten wisselen over de bouwkundige toekomst van het dorp. Houdt U a.u.b. deze datum vrij!
Wat vast ook gaat veranderen in het nieuwe jaar zijn de uienprijzen dus als er nog voorraad aangevuld moet worden is dit het moment!

vriendelijke groeten,
namens dorpsbelang,
Hans van Dijke


Beste mensen,
(16-12-2008)

Een drukke tijd tussen Sinterklaas en Nieuwjaar. Menig TV en radio programma vult de tijd met naar het schijnt een standaard programma rond de Kersttijd. Ook de krant en onze Bazuin is gevuld met berichten over feest, eten en vrolijke zaken. Geert Dijk en de redactie van de Bazuin steken er extra uren in om alles weer netjes en op tijd in de Bazuin te krijgen. Bij voorbaat al een compliment hiervoor.

Hoewel ik geen marktanalist ben, is gevraagd iets te zeggen over de landbouw. Worden hier de landbouw prijzen bedoeld?
We hebben behoefte aan een koude winter hierdoor zal er vraag komen uit Oost Europa. Daarnaast is vertrouwen in de economie nodig. Er is momenteel een redelijke balans tussen vraag en aanbod voor eigenlijk alle landbouw producten. Door de afwachtende houding van de kopers zijn de prijzen middelmatig laag. Doordat met name de kostprijs van de producten door dure brandstof en kunstmest afgelopen jaar hoog was, zou ook de verkoopprijs omhoog moeten. In andere sectoren worden duurdere grondstoffen in het product door berekend.
Bij landbouwproducten bepaalt de markt van in-verkoop de prijs.

De populieren langs de Urkerweg hebben na 60 jaar trouwe dienst het veld moeten ruimen. Geregeld vielen er al takken uit en hoewel het karakteristieke bomen waren is er een moment dat ze vervangen worden. De provincie weet nog niet welke soort bomen weer terug geplaatst worden maar er komen nieuwe bomen. Voor de fietsers even extra afzien als de wind van Urk komt en de beschutting van de dikke populieren word gemist.

Traditie getrouw hebben we dit jaar de dorpskerstboom aan het St. Hubertusplein geplaatst. Ook traditie is dat het dan koud is. Zo koud dat we halverwege toch besloten om even een warme kop koffie bij van Arendonk te halen. Bijna hadden we geen lampjes boven in de boom, onze mannen hebben het niet zo op hoogte. Maar door het vakkundig rijden van Joop en Bas was het angstig geschreeuw alleen op het plein te horen en hangen de lampen toch in de boom.

Van de boom naar oud en nieuw is een kleine stap. Op 2 januari is de nieuwjaarsreceptie waar iedereen is uitgenodigd en DB nog even achterom kijkt naar 2008. Het programma zal een uur in beslag nemen waarna we elkaar kunnen vertellen hoe het afgelopen jaar verlopen is.
Nieuwjaarsmorgen kunnen we Nieuwjaar inluiden en elkaar het beste wensen.
De jongeren hebben voor ons een spetterende en knallende opening van het nieuwe jaar beloofd. Ik ga om 00.30 uur kijken hoe dat dit eruit gaat zien.

Vrijdag 12 december is de speelplaats aan het Struweel eindelijk opgeleverd. Om veiligheid redenen is de Arend hier niet geplaatst deze komt nu aan de Visarend/Kampplaats. Gelukkig weten kinderen precies wat en waar een speelplaats is, zij lezen dit op het consultatie bureau en bij juf Wies. Hierdoor kunnen zij veilig op een officiële speelplaats spelen. Daar buiten is het oppassen in de wrede wereld van volwassenen. Ouders leer uw kinderen wat wel en niet kan en ga er niet van uit dat ze nooit een ongeluk kunnen krijgen.
Nu we het over veiligheid hebben nog even dit: De werkgroep veilig Tollebeek heeft begin januari overleg met de gemeente over de punten die zij hebben aangedragen om het dorp verkeersveiliger te maken.

namens Dorpsbelang
Theo Meulendijks.


Beste mensen,
(02-12-2008)

Vorige week heeft Sinterklaas weer voet aan de wal gezet in Tollebeek. Op de Loswal was het een gezellige drukte en traditiegetrouw maakte Sint per boot zijn entree. Met maar liefst 6 Zwarte Pieten zette hij voet aan de wal, waar hem een warm welkom wachtte door alle kinderen en natuurlijk Jerieke van de Feestcommissie. Er waren Pieten met nieuwe schoenen en er was er ook een met kapotte schoenen. Na een ronde door het dorp met “De Zeeschelp”en de meisjes van Majorette “Diana” gingen we met z’n allen naar de gymzaal. Met elkaar werd er goed gezongen en Sint zette een aantal kinderen even extra in het zonnetje. En de Piet met de kapotte schoenen mocht een paar nieuwe uitzoeken. Nou, wat een prachtige schoenen zocht ze uit zeg; zilveren met strikken. Misschien niet zo praktisch op het dak maar wel heel hip.
Vrijdag zal de Sint de scholen bezoeken. We kijken er weer uit naar een gezellig feest.

Afgelopen zaterdag had Reflection een beregezellige markt georganiseerd. Met snert en bruine bonensoep en werkelijk heerlijke rookworst. Hoewel er al een beetje kerstsfeer heerste, was ook Sinterklaas aanwezig. De kinderen konden zelfs met Sint op de foto. Het was er gezellig druk en naar mijn idee was het een zeer succesvolle dag.

Weet u het nog? Dit voorjaar werden twee van de kuikens van het beeld van de eendjes op de Loswal uit het beeld getrokken en ieder spoor ontbrak. Wilde speculaties over toedracht en afloop deden de ronde, maar uiteindelijk boden zich drie duikers aan om een middag te duiken in de vaart en op de bodem te speuren naar de bronzen eendenkuikens. In eerste instantie gebeurde er weinig, de duikers hadden nauwelijks zicht en het bleek daarom ook niet ongevaarlijk. Maar na een goed uur kwam er toch een eendje boven en een poosje later ook het tweede. Nu was de kunst om de eendjes weer heel stevig terug te plaatsen. Dit is inmiddels gebeurd en moedereend staat inmiddels weer in volle glorie met al haar kuikens op de Loswal.

In de vorige Bazuin heeft u al e.e.a. kunnen lezen over de mogelijke plaatsing van een UMTS-mast voor mobiele telefonie in Tollebeek. Hoewel Dorpsbelang in deze geen partij is, willen wij u toch graag goed informeren over de stand van zaken. In de loop van de komende weken zal Dorpsbelang met alle belanghebbenden om de tafel gaan om zich nog nader te laten informeren en alle argumenten tegen elkaar af te wegen.
Heeft u nog vragen, die u graag gesteld zou zien, of andere opmerkingen, dan horen wij die graag via db@tollebeek.nl.

Namens Dorpsbelang,
Saskia Durieux.


Beste dorpsbewoners,
(19-11-2008)

Wederom een nieuwe bazuin. Twee weken zijn weer verstreken en hup daar ligt de nieuwe weer op de mat. Buitenwegen worden rondgebracht door Dhr. en mevr. v.d. Kooy. Het dorp wordt geregeld door Eeltje Dooper. Geweldig dat die mensen dat elke 2 weken weer op zich willen nemen! Misschien hebt u het gemerkt maar de Bazuin werd dikker en dikker. Dit houdt dan ook in dat het rapen en nieten iets minder snel gaat en dat er dus meer mensen nodig zijn om de bazuin op de woensdagochtend af te krijgen. Er zijn 3 groepen die dus 1 keer in de 6 weken aan de beurt zijn. Er zijn nog mensen nodig! Denkt u nu; dat vind ik leuk. Ik wil best helpen om die prachtige dorpskrant bij elkaar te rapen ondertussen alle dorpsnieuwtjes even doornemen en natuurlijk een bakje koffie op zijn tijd dan kunt u dat doorgeven aan Tiny of aan Tonny. Kent u ze nog niet dan kunt u het ook mailen aan bazuin@tollebeek.nl Van harte bij u aanbevolen!

We zijn bezig met de uitbreiding van Tollebeek. Niet dat het gelijk aan de orde is maar je moet als dorp wel een plan hebben. Hans heeft een stuk geschreven met daarin de verschillende uitbreidingsmogelijkheden voor bewoning maar ook voor industrie. Welke kant gaan we op. Richting Urk ? richting Nagele ? Gaan we het bos in of over het water alles is mogelijk op papier en het is erg leuk om er over na te denken. Het plan komt bij het jaarverslag zodat iedereen het op zijn gemak eens door kan lezen. Op de

jaarvergadering woensdag 25 februari 2009
(noteer hem alvast in uw agenda)

willen we met u over de mogelijkheden van gedachten wisselen.

Wat waren ze mooi he ! Al die prachtige zelfgemaakte lampionnen. Hulde aan de juffen die elk jaar toch maar weer iets nieuws moeten bedenken. Niet te moeilijk want zoveel tijd is er niet, niet te zwaar, een beetje regenvast, en ook windvast, winddicht hoeft gelukkig niet meer want we hebben batterijen. Ik denk dat de juffen ook blij zijn met het internet. En nou lekker snoep eten met zijn allen. Heerlijk! Wel opschieten want volgende week zaterdag de 22e meert Sinterklaas om 14:00 uur aan bij Het Tempeltje. Pepernoten en schuim! Hoera!

Verderop in de bazuin vindt u nog de reparatiebon. Mocht u een misstand hebben geconstateerd laat het ons weten. U kunt de bon inleveren bij Joop Gort. U kunt het ook mailen naardb@tollebeek.nl

Namens Dorpsbelang,

Mario Ottink – v.d. Velde


Beste Tollebekers,
(5-11-2008)

Wat gaat de tijd toch snel, nog even en er is weer een jaar voorbij.

We gaan de donkere dagen weer tegemoet, de tijd dat we de gezelligheid weer meer binnen zoeken dan buiten. De tijd van Sinterklaas en de Kerstman en… binnenkort komen ze weer langs, de kinderen uit ons dorp gaan 11 november weer bij de deur langs met hun lampionnen. Het praatje met de buren over de heg maakt plaats voor een biertje bij de kachel.

11 november is de dag…. inderdaad, dat de kinderen weer langskomen met hun vaak zelfgemaakte lampionnen. Elk jaar maar weer afwachten welk liedje dit jaar populair is, er zitten altijd wel weer een paar nieuwe exemplaren bij en zelfs de meest bekende liedjes lijken niet meer op zoals we ze vroeger zongen. Tja waar blijft de tijd…

Het is fijn af en toe eens achterom te kijken maar wij van Dorpsbelang proberen toch ook vooruit te kijken. Zo hebben we nu een praatstuk liggen over de eventuele toekomstige nieuwbouw. Hoewel we nog helemaal geen haast hebben met alweer een stuk bij ons dorp aan te bouwen, zullen we er al wel vast ideeën voor moeten opdoen. Natuurlijk staan we open voor ideeën van onze dorpsbewoners dus ik nodig u uit, mocht u bepaalde ideeën hebben mail ze door naar db@tollebeek.nl.

Ook vooruit kijken is wat we doen als het gaat om de plaatsing van een antennemast door de KPN. KPN heeft ons gevraagd een geschikte locatie hiervoor te vinden. Onze gedachten gaan uit naar een plaats bij de sportvelden en mogelijk bij het MFC, zodat ook dit project financieel voordeel hiervan zou kunnen hebben. Volgens ons de ideale, en eigenlijk enige geschikte locatie voor de mast waarop dan de antennes geplaatst worden die nu nog op de kerktoren van de PKN-kerk staan. Echter stelt de gemeente als voorwaarde dat de gekozen plek door de bevolking gesteund wordt. We verwachten hiermee ook niet op onontkoombare problemen te stuiten. We willen toch zeker allemaal mobiel blijven in deze moderne tijd.

Wie ook vooruit kijkt is Hinke Naus, ze is bezig met het opstarten van een kinderopvang. Als Dorpsbelang zijn wij natuurlijk blij met dit initiatief (hoewel de meesten van ons (db) niet bepaald meer tot de doelgroep van Hinke behoren).

Als ik hier zo aan zit te denken komt de gedachte weer bij me op hoe fijn het wonen is in ons mooie dorp Tollebeek. Hoe fijn is het dat de kinderen die 11 november bij ons langs komen op mogen groeien in deze relatief veilige omgeving. Een veilige omgeving creëer je met elkaar, alle bewoners samen. Natuurlijk gebeuren er wel eens dingen die we liever anders zouden zien en waar mogelijk proberen we daar als Dorpsbelang natuurlijk op in te spelen. Maar als dorp vorm je een gemeenschap en binnen een gemeenschap heeft ieder zijn eigen verantwoordelijkheden. Tegenwoordig kun je zelfs de uitwerpselen van je hond op een schone manier meenemen en in een speciale dogstation gooien, prachtig toch als we het maar gaan gebruiken.

Tja en dan die uien…. worden ze duur? Ik zou het niet weten maar als we er nu allemaal eens genoeg van gaan eten dan…… krijgt Hans vanzelf gelijk. Vriendelijke groet,
Namens Dorpsbelang,

Jan Swart


Hallo Tollebekers,
(20-10-2008)

Het is alweer half oktober. De herfst is volop aanwezig met de nodige regen, maar toch ook hele mooie dagen.

Zoals u inmiddels heeft gehoord of gelezen wordt dit jaar geen Zomertijd/Wintertijd gehouden maar verplaatsen we dit evenement naar Wintertijd/Zomertijd op 29 maart 2009. Tegelijk met de dorpsschoonmaak gaan we er dan een hele gezellige dag van maken. We willen dan ook een straatmarkt houden, waarop we u willen uitnodigen om uw koopwaar of andere dingen die u onder de aandacht wilt brengen uit te stallen en/of aan de man te brengen. u kunt zich hier voor opgeven o.a. door te mailen aan db@dorpsbelang.nl.

Wat het kunstwerk op het speelveldje betreft gaat Ingrid Vriend onze gebiedsregisseur, kijken vanuit de gemeente hoe dit tot een goede oplossing kan komen.
Na ruim een jaar van voorbereiding moet er toch een mogelijkheid zijn, dat dit eindelijk geplaatst kan worden.
Wordt vervolgd zullen we maar zeggen!!!

Ook het hondentoilet is geplaatst op de hoek van de Visarend en de Wildzang.
Het is het eerste hondentoilet in de polder, eigenlijk een hele luxe dat het de hondeneigenaren zo gemakkelijk wordt gemaakt.
We zijn dan ook reuze benieuwd naar Uw ervaringen over het gebruik hiervan.

Onze schooljeugd heeft samen met landschapsbeheer Flevoland een paar leuke uurtjes in het bos door gebracht. Ze hebben samen paddenstoelen gezocht en daar werd het nodige over verteld. Verschillende leden van de Groengroep hebben hier bij geassisteerd.
Leuk om zo dichtbij in ons eigen bos dit mee te kunnen maken.

Verder is er het verzoek gekomen aan Dorpsbelang vanuit KPN, om mee te denken over de plaats waar de nieuwe zendmast zal gaan komen.
Tussen nu en twee jaar vervalt namelijk het contract wat nu loopt met de PKN kerk waar de mast nu op geplaatst is. Deze wil het contract niet verlengen. Het wordt dus even zoeken naar een nieuwe plaats.
Er wordt eventueel gedacht in de richting van de sportvelden, maar alle mogelijkheden worden dus nog bekeken.

Voor dit moment bent u weer bijgepraat.
Namens DB, Anneke Jansen.


Beste Tollebekers;
(06-10-2008)

Aan het begin van de maand oktober aan mij de eer om een stukje voor de bazuin te schrijven. Ondanks dat het mooie zomerweer ten einde is en de regen rijkelijk naar beneden valt, ziet ons dorp er toch weer keurig schoon uit, ja wat wil je ook een 1e plek met de milieu keuring en netheid te samen. Maar hebben jullie ook gezien dat onder tussen de kunst in het dorp weer schoon is gemaakt, het jagertje gerestaureerd en Diana helemaal schoongemaakt ( maar nog steeds zonder hoofd) het ziet er allemaal weer keurig uit.

De groen brigade zal ook de windsingels in het oude dorp gaan opknappen, zoals het dode hout opruimen en de struiken snoeien. Wat ook opviel dat er door bewoners uit het dorp zelf gesnoeid wordt in windsingels bv de windsingel achter het Struweel , maar dit is nou net niet de bedoeling laat dit werk alstublieft over aan de gemeente of groen brigade. Want als een iedereen op eigen houtje gaat snoeien in de windsingels komt het niet goed.

We kregen van de gemeente nog een opmerking over het hek bij de begraafplaats, dit hek is beschadigd tijdens het zand rijden voor de parkeer plaats van het MFC, waarschijnlijk heeft iemand met een trekker of een shovel tegen het hek aangereden, waardoor dit beschadigd is en iets krom staat, wil de gene die dit gedaan heeft zich melden bij het DB zodat we dit verder met de gemeente kunnen regelen.

De bazuin heeft nog steeds gebrek aan rapers, daar deze brood nodig zijn om de bazuin in elkaar te zetten. Roepen wij een iedereen op die zin heeft om met een gezellige groep mensen de bazuin in elkaar te zetten zich aan te melden bij de bazuin@tollebeek.nl of bij Tonny Vercraeye tel 651121.

vriendelijke groeten,
namens Dorpsbelang, Joop Gort


Beste Tollebekers;
(20-09-2008)

Aan het einde van deze prachtige septemberweek rest mij nog één taak; een stukje schrijven voor “De Bazuin”, en dat gaat bij deze gebeuren.
Wat een mooi weer is het deze week geweest, uitermate geschikt om bv. de uien binnen te rijden en dat is dan ook volop gebeurd. Was het vroeger de gewoonte dat de uien van het land direct in de eigen schuur gedaan werden, tegenwoordig is het beter om ze op te slaan in een box op enige kilometers afstand van het perceel, ook een ui wil wel eens wat anders. Vandaar dat het de laatste dagen erg druk was op de polderwegen met kipwagens gevuld met uien. Dank voor uw begrip. Als u nog niet voorzien bent in een wintervoorraad is het wel tijd om ze nu in te slaan, want komende winter worden ze verschrikkelijk duur!!

Ook binnen ons dorp weer volop activiteiten. Natuurlijk deze week weer de uitslag van de dorpenkeuring met voor Tollebeek een verdiende eerste plaats. Hulde aan de groengroep, die aan dit resultaat een flinke bijdrage geleverd heeft. Een keurige tweede plek bij de milieukeuring, hoewel ik persoonlijk liever wat lager was geëindigd met wat minder onkruid tussen de straatklinkers. Ook voor de mensen die in de prijzen gevallen zijn met hun tuin vanaf deze plaats de welgemeende felicitaties namens Dorpsbelang. Hun namen leest U ongetwijfeld elders in deze Bazuin.
Vandaag ook nog even gekeken op de Burendag, bij buurtvereniging “Tussen de Dijkjes”.
Het grasveldje aan de Horst was omgetoverd tot een gezellig terras met volop activiteiten voor jong en oud. Er was gelegenheid om je mening te geven over het hondentoilet en de nieuwe maaier van de groengroep kon bezichtigd worden. Verder natuurlijk gelegenheid voor het bekende hapje en het drankje. Buurtvereniging en GG bedankt voor de perfecte organisatie.
Ook volop sfeer vanmiddag op het voetbalveld, waar het vlaggenschip van de plaatselijke VV te sterk bleek voor buurtgenoot Creil. En dan maar zeggen dat er in een dorp niets te doen is!!
Vorige week in Tollebeek de passage van de Fish – Patato run. Ook hier weer veel mensen aanwezig die gezien hebben hoe een kleine 1000 hardlopers geprobeerd hebben een bekertje water aan te pakken. Torenvalk en Hubertusplaats, bedankt voor het vlaggen.
Dan de ontwikkelingen rond het MFC. Vrijdag jl. zijn we bij de notaris geweest en hebben daar een stichting opgericht, met als comparanten vertegenwoordigers van Voetbal, medici en Dorpsbelang. Dit was noodzakelijk om juridisch goed ingedekt te zijn en verschrikkelijk makkelijk in het subsidiecircuit. Verder activiteiten op het gebied van vergunningen, maar wat draaien die ambtelijke molens toch langzaam in ons gemeentehuis.

Rest mij nog om de betrokkenen te attenderen op het komende jubileum van de Mariaschool op27 september en U allen een goede herfst toe te wensen;

vriendelijke groeten,
namens Dorpsbelang, Hans van Dijke


Beste dorpsbewoners,
(08-09-2008)

Ook voor Dorpsbelang zit de vakantie er weer op. Al weer drie vergaderingen en een bijeenkomst op het gemeentehuis achter de rug dus de raderen draaien weer.
Niet overal overigens het Tollebeek veilig comité moet nog wachten op antwoord van de laatste ambtenaren die nog van vakantie terug komen.

Zaterdag 13 september om 16.30 verwachten we veel Tollebekers op het plein om onze jongens en meisjes aan te moedigen bij de Fish Potato Run. Wij van DB schenken traditie getrouw de sporters water en afgaande op voorgaande jaren toen het altijd mooi en warm weer is zullen we ze ook nat sproeien. Enige hulp kunnen we hierbij gebruiken. Ook de Torenvalk en de St.Hubertusplaats zullen weer gevraagd worden om te vlaggen zodat ons dorp er vrolijk en uitnodigend uitziet.

Nog een week later is er de Burendag u vindt hierover informatie elders in de Bazuin. Met voor de honden bezitters een belangrijk moment want zij worden bijzonder voor deze dag uitgenodigd met hun viervoeter en kunnen zelfs meedoen met het bepalen van de plaats van het eerste hondentoilet in de NOP. Ik ben benieuwd hoe dat dit er uitziet en hoe het werkt.

In de laatste vergadering hebben we met elkaar besproken om dit jaar geen Zomertijd Wintertijd te houden maar dit gebeuren te verplaatsen naar Wintertijd Zomertijd op 29 maart 2009. We willen dan een straatmarkt houden. Daarop vooruit lopend willen wij graag horen wie interesse heeft om op deze markt te staan. Geef dit aan ons door of mail aan db@tollebeek.nl . We zijn vroeg maar dan kan iedereen er maar vast rekening mee houden.

Dit blad dat voor u ligt wordt door vrijwilligers gemaakt. De mensen die eens per 6 weken de Bazuin in elkaar zetten hebben behoefte aan een paar extra handen (3paar) Als u nu een buurman of buurvrouw weet die de vrije tijd zo nu en dan anders wil besteden kan dit doorgeven aan de Bazuin. Zo hoor je het laatste nieuws nog eerder.

Namens DB
Theo Meulendijks


Beste dorpsbewoners,
(23-08-2008)

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en aan mij de eer om u bij te praten over alles wat er in de afgelopen periode gebeurd is. Natuurlijk was het vooral vakantie. Velen zijn erop uit geweest, maar ook diegenen die thuisbleven konden goed merken dat het vakantie is. Telefoon en mailbox blijven opvallen stil en leeg. Contacten met bedrijven lopen moeizaam vanwege de vele medewerkers die er ook niet zijn. Maar langzaam krijgt alles weer zijn normale ritme en wordt het leven van alledag hervat. In Tollebeek was het ook rustiger, maar schijn bedriegt soms; er is toch weer heel wat gebeurd.

In de laatste vakantieweek waren daar allereerst de Vakantie Aktiviteiten. Van de deelnemende kinderen waren er zeer enthousiaste reacties. De commissie heeft zich weer ten volle ingezet en er waren dan ook hele gezellige en goed georganiseerde dagen. Onze complimenten!

Ook de Groengroep heeft het gereedschap alweer ter hand genomen. Er was alweer volop overleg met de Gemeente en volgens mij is de groep weer klaar voor een nieuw seizoen. Er zal weer een hoop werk verzet worden de komende tijd. Veel succes!

In juni heeft er in De Goede Aanloop een avond plaatsgevonden over de verkeersveiligheid in ons dorp. N.a.v. deze avond heeft zich een commissie samengesteld met bewoners, die zich zouden buigen over te nemen maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid. Deze groep heeft ook niet stilgezeten en heeft een lijst met aanbevelingen opgesteld, die nu naar de gemeente zal gaan. Wij hopen dat er spoedig een aantal van deze maatregelen kunnen worden uitgevoerd.

Het bestuur van Dorpsbelang heeft ook een rustige maand gehad, maar achter de schermen gebeurt er toch nog het een en ander. Wat betreft het MFC zit die commissie niet stil. Binnen de Gemeente is er een nieuwe ambtenaar, die zich met ons MFC gaat bezighouden. Vanwege alle vakanties daar, hebben we nog geen contact kunnen leggen, maar we hopen dat dat nu spoedig zal plaatsvinden. Intussen loopt het vergunningentraject wel gewoon door en ligt wat betreft de architect het werk op schema.

De afgelopen weken werd er gewerkt aan de Karel Doormanweg. De brug ligt eruit, dus dat betekent dat omrijden de enige mogelijkheid is. In deze periode, waarin de boeren veel gebruik maken van deze weg, geeft dat relatief veel overlast. Als alles op volgens plan verloopt, zou de weg volgende week weer open moeten zijn. We hopen dat straks de mooie nieuwe weg en de chicanes het beoogde resultaat gaan geven, nl. een veiliger Karel Doormanweg.

Wellicht is het u opgevallen dat “ons”Jagertje niet meer op zijn sokkel staat. Bij de Dorpsschoonmaak was ons opgevallen dat hij beschadigd was. Op dit moment wordt hij opgeknapt en gerepareerd en zal straks weer als nieuw op zijn plekje staan. Ook Diana wiebelde enigszins en zal aan een grondige inspectie worden onderworpen. Ze zal worden vastgezet en schoongemaakt.

Ik hoop dat u weer enigszins bent bijgepraat.

Namens dorpsbelang
Saskia Durieux


Beste dorpsbewoners,
(26-06-2008)

En dan is daar het dorpsfeest.
Iedereen is goed geïnformeerd, iedereen heeft zich goed voor kunnen bereiden en het weer is ons goed gezind. Het is dan wel geen tropische hitte maar wel droog en lekker aangenaam. Ik heb tot nu toe al weer reuze genoten. Het vogelschieten, (het hele dorp moet op cursus denk ik want de vogel bleef mooi zitten) de optocht met verrassing, de bonte avond met geweldige optredens, wat een talent in zo’n klein dorpje, het zeskamp met weer allemaal leuke nieuwe spelen.
Goed werk feestcommissie ! Tip top voor elkaar !
Vanavond nog de voetbalwedstrijd en de Giga band, hopen dat onze oranje mannen winnen, dat maakt het feest nog gezelliger.
En dan op naar de vakantie. Nog 1 week naar school en het is zover.
De groepen 8 verrassen de ouders met musicals en andere leuke dingen, overal hingen vlaggen met tassen van de middelbaren die hun opleiding positief hebben afgerond. Alle sportievelingen nemen tijdelijk afscheid d.m.v. barbecues spelmiddagen en andere activiteiten. En dan lekker met het hele dorp genieten van een rustperiode met hopelijk mooi weer. (behalve de boeren natuurlijke want die gaan er gewoon weer lekker tegenaan).
Dinsdagavond maakt muziekvereniging de Zeeschelp een muzikale ronde door het dorp op zoek naar nieuwe donateurs. Wij bevelen het van harte bij u aan.
Ik wens iedereen een mooie vakantie en tot ziens.

Namens dorpsbelang
Marjo Ottink


Beste Tollebekers,
(03-06-2008)

Tja en daar zit je dan, achter de pc om een stukje te schrijven over hetgeen Dorpsbelang bezig houd. (ook een van de taken welke je, als Dorpsbelangbestuurder, krijgt opgelegd)

Sinds februari maak ik nu deel uit van het Dorpsbelangbestuur. Toen ik hiervoor gevraagd werd vroeg ik me af: wat kan ik dan voor het dorp betekenen en hoeveel tijd zal ook dit me weer gaan kosten. Van de andere kant is het natuurlijk een leuke uitdaging om met een groep fanatieke dorpsmensen gezamenlijk zaken aan te pakken, te bespreken en lijnen voor de toekomst uit te zetten.

Zo zat ik laatst in de tuin van het mooie weer te genieten en hoorde de heimachines palen in de grond slaan. Het bracht me op de gedachte: als dit gedeelte van de nieuwbouw vol is, zal het wel weer even duren voor we weer bouwkavels krijgen in ons dorp. Van de ene kant denk je dan, het hoeft ook niet meer zo snel te gaan als de laatste 10 jaar maar van de ander kant zou het wel goed zijn als Tollebekers zouden kunnen bouwen in het eigen dorp. Hierbij denk ik dan o.a. aan de mensen vanaf de buitenwegen die b.v. vanwege hun leeftijd een huisje in het dorp zouden willen bewonen, en ook aan de jongeren die graag in het eigen dorp willen blijven wonen. Dit is een van de dingen waar wij als Dorpsbelang ons de komende tijd over moeten (en zullen) gaan buigen. Welke kant van het dorp zouden we op moeten gaan met bouwen? Wat voor soort woningen willen we erbij hebben? Belangrijk hierbij is natuurlijk wat de bewoners ervan vinden, en zij zullen dan ook zeker de gelegenheid krijgen hierover mee te denken.

Iets waar op het moment hard aan gewerkt wordt is het MFC. Je hoort er weinig over maar er wordt door een aantal Tollebekers achter de schermen erg hard aan gewerkt om deze plannen gerealiseerd te krijgen. Een enorme klus voor deze groep mensen met één gezamenlijk doel: de bouw van een multifunctioneel centrum voor alle Tollebekers. Ik denk dat je kunt stellen dat vóórdat de eerste paal geslagen zal gaan worden en de bouw dus nog moet beginnen, het belangrijkste werk al is gedaan. De kaders uitzetten, de verschillende deelnemers allemaal op een lijn, en enthousiast zien te krijgen voor dit mooie plan Zodat je als één collectief aan de slag kunt gaan als het zover is. Als ik dit schrijf denk ik gelijk weer terug aan de fantastische veiling welke we vorig jaar hebben gehouden. Met zijn allen hebben we een enorm signaal naar de gemeente en de politiek gegeven, laten zien dat wij als Tollebekers er gezamenlijk voor gaan. Gezamenlijk hebben we toen een belangrijke basis gelegd voor het slagen van het MFC-project.

Het laatste nieuws hierover heeft u onlangs ook in de kranten kunnen lezen. Afgelopen vrijdag werd er door de projectgroep een persconferentie gehouden, waarbij sportwethouder Dhr. Jaap van der Est ook was uitgenodigd. Tijdens de persconferentie werd medegedeeld dat de gemeente akkoord is met de plannen en dat de projectgroep dus kan beginnen met het vervolgtraject.

Tja en dan is mijn blaadje alweer bijna vol, ik merk dat ik hoe meer ik over ons dorp schrijf, hoe enthousiaster ik word. En dat is nu waarom ik “Ja” heb gezegd toen mij gevraagd werd het bestuur van Dorpsbelang te kom en versterken: “ ER MET ELKAAR WAT MOOIS VAN MAKEN!!! “

Namens Dorpsbelang,
Jan Swart


Beste dorpsbewoners,
(05-05-2008)

Voor velen van U ben ik niet alleen een nieuw gezicht in dorpsbelang maar ook in het dorp.
Wij wonen al weer twee jaar in Tollebeek. Vanuit Hoofddorp,(de Haarlemmermeer-polder) zijn wij naar de N.O. Polder gekomen. In deze toch redelijk korte tijd hebben wij er ons over verbaasd hoe actief dit kleine dorp is.

Toen ik dan ook gevraagd werd om in het bestuur van Dorpsbelang toe te treden, heb ik wel even geaarzeld.
Wat kan ik hierin betekenen?
Toch heb ik de stap genomen, want van de andere kant, een betere vorm van integreren is nauwelijks denkbaar.

De eerste vergaderingen zitten er op. Eerlijk is eerlijk, het duizelt me af en toe en de vraag of ik hier mee door moet gaan heeft zich al verschillende keren voor gedaan.
Maar iedereen is bereid om me even snel te informeren, dat voelt heel goed en hartelijk.

Ook wat betreft de activiteiten die onderling worden verdeeld, heb ik mijn aandeel gekregen.
Hoewel, in de laatste vergadering werd me terloops verteld dat, wat betreft de catering (dat was o.a. een van mijn taken) ik weer werd afgevoerd.
Ik had immers geen koffiezetapparaat, maar alleen een Senseo apparaat
Ja, daar kun je natuurlijk geen thermoskan mee vullen. Nou, daar sta je dan!
Denk je iets te kunnen doen voor de gemeenschap, maar nee hoor. Ik zal het op een andere manier moeten zien op te lossen.
Inmiddels ben ik ook mee geweest naar het 10-dorpenoverleg.
Ook hier heel veel nieuwe informatie en nieuwe gezichten. Maar wel een hele leuke ervaring, die mij weer wat meer achtergrond informatie geeft en vast op den duur ook meer inzicht zowel in Tollebeek als de NO-polder.

De dorpsschoonmaak hebben we inmiddels gehad en ook de dorpenloop is goed verlopen.
Het was erg leuk om dit op deze manier mee te maken.

Verder merkte iemand in mijn omgeving op, dat er in dit gedeelte van Tollebeek en ook in de laatste nieuwbouw geen brievenbus te bekennen was.
Dit gegeven hebben we meegenomen in de laatste vergadering. Na contact te hebben gehad met TNT-post kregen we te horen dat er 2 nieuwe brievenbussen bij komen.
Ze worden op korte termijn geplaatst. Waaruit weer blijkt dat ook dit zo op het oog kleine ongemakken , kunnen worden verholpen

Verder hebben we ook Koninginnedag gehad.
Dat vond ik heel leuk om mee te maken. Gezellig druk en heerlijk weer, echt feestelijk.
Was duidelijk anders dan vorig jaar, toen liepen we gezellig slenterend voor de kraampjes en koopwaar langs. Nu dus achter het kraampje.
De feestcommissie had weer een gevarieerd programma in elkaar gedraaid, voor iedereen was er wel iets leuks te doen of te bekijken.

Dan staan we al weer voor het volgende evenement: de steppenrace op 4 mei.
We hopen dat U met zijn allen komt kijken hoe onze Huub Boons binnenkomt. Dat zal rond 15.05 uur zijn.
Om dan vervolgens om 15.30uur Machiel Boons te zien vertrekken naar Nagele om voor Tollebeek een mooie tijd neer te zetten.

Tot ziens allemaal!

Namens Dorpsbelang,
Anneke Jansen


Beste Tollebekers,
(14-04-2008)

Het is mijn beurt om een stukje voor de bazuin te schrijven. Aangezien het op dit moment lekker weer is, loop ik nog wel eens een rondje door het dorp.
Wat mij daarbij opvalt is dat veel mensen hun hond uitlaten op een speelveldje voor kinderen. Deze speelveldjes zijn er voor bedoeld dat kinderen kunnen spelen zonder in de uitwerpselen van een hond te trappen. Het is natuurlijk vreselijk smerig als je onder de hondenstront thuiskomt. Dus mensen, laat alstublieft uw hond uit op de daarvoor bestemde uitlaatstroken of in de windsingel om het dorp. Maar natuurlijk niet op het schelpenpad. Anders lopen we daar weer met zijn allen in de …. te trappen. Als het per ongeluk wel gebeurt, gooi de uitwerpselen van uw hond dan even in de windsingel.

Wat ik laatst ook gelezen heb in de Telegraaf: Alarmnummer niet alleen in nood.
De politie roept burgers op alarmnummer 112 ook te gebruiken voor het melden van vernielingen of de dreiging daarvan door vandalen of anderen. Veel mensen denken dat 112 alleen maar voor direct levensbedreigende zaken is, wat volgens de raad van Hoofdcommissarissen (RvH) mede is in gegeven door aloude slogan ‘1-1-2 daar redt je levens mee. Door nu expliciet op te roepen het noodnummer ook voor andere zaken te gebruiken, hoopt de politie meer daders op heterdaad te betrappen. Volgens de RvH is er sprake van een trend onder de korpsen om het bellen van 112 te stimuleren voor actuele problemen zoals vandalisme en autokraken. Door de slogan ’1-1-2 daar redt je levens mee, is in de beleving van de burgers het alarmnummer nog te veel iets voor alleen maar levens bedreigende situaties. Als je ziet dat een groep jongeren of ouderen vernielingen pleegt, dan moet je ook 112 bellen. De burger moet nog meer de bondgenoot van de politie worden. Alarmnummer 112 is daar een goed middel voor. De reactie tijd van de politie is korter dan bij het 0900-nummer. De politie roept op om zoveel mogelijk 112 te bellen als we vernielingen zien gebeuren of denken dat het gaat gebeuren. De politie komt liever twee keer voor niets dan één keer te laat.

En dan natuurlijk de 11 dorpenloop met wederom een prachtig resultaat van de Tollebeker loopgroep, proficiat met jullie 3e plaats volgens mij weer een geweldige prestatie.

Namens dorps belang
Joop Gort.


Beste dorpsbewoners,
(29-03-2008)

Zaterdagavond 28 maart, vannacht gaat de klok weer een uurtje vooruit en is de winter dan echt afgelopen. Als je de weerberichten mag geloven breekt er volgende week weer een periode van warmer en droger weer aan. Hoewel het allemaal nog erg nat is gaan wij, als akkerbouwers, er weer over denken om het land op te gaan en zijn we allemaal weer vol verwachting wat deze zomer ons gaat brengen.

Deze morgen stond in het teken van de jaarlijkse dorpsschoonmaak, ook iets wat aan voorjaar doet denken. Veel opruimwerk was al verricht door de leerlingen van de lagere scholen en de mannen van de groengroep. We waren als dorpsbelangers deze morgen al op tijd present en hebben met slechts enkele vrijwilligers de dorpssloten vrij gemaakt van zwerfvuil en hier en daar nog wat bouwafval en zwerfvuil opgeruimd. De gemeente was, zoals altijd, aanwezig met 2 vuilniswagentjes en heeft voor vakkundige afvoer gezorgd. Graag hadden we nog enkele andere projecten aangepakt, maar daarvoor ontbrak de tijd en de mankracht. Misschien is het fenomeen dorpsschoonmaak aan vernieuwing toe en moeten we ons beraden voor een andere opzet. Wat m.i. niet veranderd hoeft te worden is de soep van Saskia, deze was, zoals altijd, weer buitengewoon.

Voor de maand april staat ook weer het één en ander op het program. Een enthousiaste club dames o.l.v. Janke de Boer is druk in de weer met het tulpenmozaïek en de feestcommissie maakt zich op voor de viering van Koninginnedag. Coach Willem Top van de stepploeg bereid zich voor op de estafette op 4 mei en wij maken onze vrije tijd nuttig met het organiseren van de avond voor nieuwe bewoners op 24 april a.s.

Ook is een aantal van ons actief voor het MFC. De aanvraag voor bestemmingswijziging is inmiddels bij de gemeente en onze accountant legt de laatste hand aan de exploitatiebegroting.

Dit laatste heeft erg veel tijd gekost maar is noodzakelijk voor definitief groen licht van de gemeente. Tevens wordt er gewerkt aan een oplossing voor het toekomstige eigendom.

Dan het evenemententerrein. Ook daar wil de gemeente meer voorwerk van ons voordat ze ons toestemming geven te starten met de aanleg. Ik heb in een eerder schrijven gezegd dat we dit jaar met het dorpsfeest kunnen beschikken over een verhard terrein, maar ben daar nu niet meer zo zeker van. Excuus daarvoor, maar bedenk: Alle goede dingen komen langzaam!

Wij zullen U middels de Bazuin op de hoogte houden.

Tenslotte wil ik U allen een heel mooi voorjaar toe wensen en hoop U terug te zien bij één van de komende activiteiten.

Vriendelijke groeten, namens dorpsbelang;
Hans van Dijke


Beste dorpsbewoners,
(17-03-2008)

Aan mij de eer deze keer om jullie te informeren over ons dorp.
Onze eerste vergadering zonder Marcel en Hilda hebben we achter de rug.
Onze nieuwe dorpsbelangers Jan Swart en Anneke Jansen zijn ontgroend en we gaan met frisse moed aan ons nieuwe dorpsbelangjaar beginnen.
Geen feestelijkheden meer dus iets meer rust. We waren zowaar om 22:30 klaar !
Theo en ik zijn vorige week naar de jaarvergadering van Espel geweest. Het
Mozaïek zat mooi vol en de onderwerpen die aan bod kwamen waren herkenbaar.
Maar helaas hebben ze geen nieuwe dorpsvoorzitter kunnen vinden. Ook het secretariaat is onbemand. Wat mogen wij dan blij zijn met weer twee nieuwe bestuursleden die zich met een frisse blik in willen zetten voor ons dorp.
Ik weet mijn eerste vergadering nog. Zoveel informatie en om 23:30 klaar met vergaderen, grote twijfels had ik. Na een aantal vergadering kwamen de lijnen in beeld. Het dorpsbelang is iets waar je in moet groeien. Ik kan niet anders zeggen dan dat het ontzettend leuk is om met een aantal mensen vernieuwend met je eigen dorp bezig te zijn. Jan en Anneke geweldig dat jullie de uitdaging met ons aangaan!

We zijn al druk bezig met de voorbereiding van de dorpsschoonmaak op zaterdag
29 maart. We hopen op een leuke dag met veel enthousiaste mensen en uiteraard een beetje droog weer.

Radio luisteren, doen we dat nog ?
Probeer het eens op zondag rond de klok van 13:30 op radio NOP (Ether: 105.2 FM / Kabel Noordoostpolder: 104.1 FM) Hans laat een ieder dan weten wat er zoal leeft in ons dorp.

Of 1 keer in de twee weken op zondag rond het middaguur op Radio Flevoland, daar laat Theo heel Flevoland weten waar we in Tollebeek druk mee zijn. (Ether: 89.8 FM / Kabel Noordoostpolder 103.8 FM)
Ze krijgen weinig reacties en zijn bang dat er niemand naar luistert, dat zal toch niet……

Dat brengt mij nog bij Kitty Hogeveen. Zij werkt bij omroep NOP, woont in Espel en ze is correspondente voor Espel. Zij gaat ook ons dorp verslaan, oftewel zij is onze nieuwe correspondente. Ze begon al goed door ons in Espel een compliment te geven over ons mooie uitgebreide jaarverslag ! Leuk, we steken er veel tijd in en dan is het leuk als het wordt opgemerkt en wordt gewaardeerd.

Verderop in de bazuin vindt u nog de reparatiebon. Mocht u een misstand hebben geconstateerd laat het ons weten. U kunt de bon inleveren bij Joop Gort. U kunt het ook mailen naar db@tollebeek.nl

Tot ziens op de dorpsschoonmaak ! Za. 29 maart 9:00uur koffie op het plein!

Namens Dorpsbelang.
Mario Ottink – v.d. Velde


Tollebeek dorpsbelang.
(04-03-2008)

Als de jaarvergadering achter de rug is denk je als dorpsbestuurder dat er weer een hele klus geklaard is. Normaal is dat ook zo. Echter in Tollebeek is dit een terug kerend gebeuren en lijkt het of het bijna vanzelf gaat.

Op de jaarvergadering werd tussen neus en lippen door verteld dat Tollebeek er goed voor staat maar dat we niet moeten vergeten dat de tijd verder gaat.
Op alle fronten kunnen we terug kijken op een prachtig geslaagd lustrumjaar. De nieuwbouw vordert gestaag en aandacht wordt gevraagd voor de ontsluiting hiervan naar de Urkerweg. Ten aanzien van veiligheid wordt in maart april de KDWeg aangepakt en mogen we in het dorp gemeente en politie verwachten ten aanzien van de uitleg en planning van het verkeersveiligheidproject. Ook nieuwbouw na fase 4b is actueel en we zullen het komend jaar hieraan richting moeten geven.
Het MFC / evenemententerrein vraagt meer tijd maar er is vooruitgang. Op de jaarvergadering werd besloten dat we gebruik maken van de mogelijkheid om zelf grond voor het evenementen terrein naar Tollebeek te halen. 17 trekker/kiepwagen combinaties hebben aangeboden deze klus samen met Mulder en zand van Bastiaansen en vd Heijden naar de IJsbaan te rijden. Een zeer geslaagde activiteit en ook de vrijwilligers waren zeer tevreden met de uitvoering van deze actie die met koffie cake soep worst en broodjes perfect georganiseerd is. PS er bleken 19 combinaties te rijden, twee wilden niet achter blijven en zijn spontaan komen helpen. Bedankt Tollebeek dat we op jullie kunnen rekenen.

U weet dat u op www.tollebeek.nl van alle activiteiten uit het dorp op de hoogte kunt blijven en dit middels foto´s kunt volgen. Iets minder bekend is dat er ook video opnamen te bekijken zijn. Zoek (scroll) daarvoor bij foto / video onderaan de pagina naar video beelden.

Helaas was het afgelopen week vakantie waardoor we niet bij de gemeente de verdere uitvoering van de plannen konden door nemen, ik verwacht dat we dit komende week weer kunnen oppakken.
Ook het exploitatie plan voor het MFC zit na een gesprek met GIBO al in een finale fase zodat we half maart weer bij de gemeente staan.

Het is snel Pasen dus kunnen we meteen kijken hoe de vakantieactiviteiten commissie het eieren zoeken voor de kinderen organiseert.
En het is geregeld mooi voorjaarsweer, de gelegenheid om rond het huis en in de openbare ruimte, singels en groenstroken te kijken of er zwerfvuil ligt. Door het nu in de container te gooien scheelt dit op 29 maart tijdens de dorpsschoonmaak.

Wij willen u graag helpen om algemene zaken voor en met u te behartigen, maar wij kunnen niet zonder uw steun en informatie. Hiertoe zijn veel mogelijkheden gebruik ze!!!

Theo Meulendijks


Beste Tollebekers,

Het is zaterdagavond, na een stralende dag. Volop voorjaarszon; de winter lijkt mijlenver weg. Zou de winter nog een staartje voor ons in petto hebben of gaan we snel naar het voorjaar toe? We wachten het maar gewoon af.

Als we terug kijken op de afgelopen periode, dan ligt het volleybaltoernooi in Ens ons nog vers in het geheugen. Alle deelnemers hebben genoten van deze gezellige avond. Lekker een balletje geslagen en vooral veel gezelligheid. Langs deze weg dan ook een grote pluim voor de volleybalvereniging en hartelijk dank voor het organiseren van deze dorpsactiviteit.

Vooruitkijkend staat a.s. donderdagavond de jaarvergadering van Dorpsbelang op de agenda.
U heeft allemaal een jaarverslag ontvangen en een agenda. Wij hopen dat u het verslag met interesse heeft gelezen. Naast terugkijken op het afgelopen jaar, zullen we op deze avond vooral ook vooruit kijken naar het komend jaar. Hoog op de prioriteitenlijst staan natuurlijk de vorderingen m.b.t. het MFC. U zult op deze avond helemaal worden bijgepraat over de stand van zaken.Marcel Smeets en Hilda de Boer zullen na 9 jaar het bestuur van Dorpsbelang verlaten. We hebben het al vele malen gezegd en zullen het ook nog vaak herhalen: Wat zullen we jullie inzet missen; Hilda die altijd nog weer even zegt: “Jongens, hebben we hieraan gedacht…” en altijd meteen reageert op een e-mail. Een Marcel, die achter de schermen en met weinig woorden zoveel werk verzet. Wanneer we ook om hulp vragen, op Marcel kun je altijd rekenen.
Op de jaarvergadering en tijdens ons uitje zullen jullie nog uitgebreid in het zonnetje worden gezet, maar vanaf deze plaats wil ik alvast zeggen: Dank jullie wel voor alle inzet en gezelligheid.
Jan Swart en Anneke Jansen als nieuwe bestuursleden voorgedragen en we zullen ze dan ook hartelijk binnen ons bestuur verwelkomen.
Na het officiële gedeelte van de jaarvergadering zal er een film vertoond worden, die Dorpsbelang onlangs heeft kunnen kopen. Het is een film uit 1967 en gaat over het dagelijks leven in Tollebeek. Vele bekende gezichten, zij het wat jonger, zullen voorbijkomen.
Voor belangstellende verenigingen is er mogelijkheid om deze film te lenen via Dorpsbelang. Het belooft een interessante avond te worden en we hopen dan ook op ieders aanwezigheid.

Iets verder vooruit, op 28 en 29 maart, staat de dorpsschoonmaak gepland. De buurtverenigingen hebben hierover inmiddels informatie ontvangen. We hopen weer op grootse activiteit en een gezellige ochtend. Voor alle deelnemers is er na afloop, rond 11.30 uur een hapje en een drankje op het plein. In de komende Bazuinen hoort u hierover meer. Noteert u hem alvast?

Ten slotte uw aandacht voor het volgende.
De gemeente organiseert dit jaar een poëziewedstrijd rond 4 mei, met het thema: Solidariteit: de ruggengraat van vrijheid. Er zijn twee categorieën: 14-18 jaar en 18 jaar en ouder.
Als u graag een gedicht n.a.v. dit thema wilt inleveren, dan moet dat voor 8 maart.
Deelnamekaarten kunt u verkrijgen op de jaarvergadering of via Theo Meulendijks.
Alle informatie kunt u ook vinden op www.noordoostpolder.nl.

Ik hoop u allen te zien tijdens de jaarvergadering.

Namens Dorpsbelang.
Saskia Durieux


Beste Tollebekers,

Het is zaterdagmiddag en ik zit weer aan de grote tafel, laptopje voor me. Links WK sprint , Gerritsen heeft net goed gereden en rechts een druilerig raam. Het land is bijna geploegd en ligt er mooi zwart bij, maar verder is alles veel te groen. Geen januariweer vind ik.

Wat doen we in januari in het dorp?
Zaken van de nieuwjaarsreceptie worden afgewerkt, Theo heeft een bloemetje naar onze oudste, de heer Wubs, gebracht. Het lepeltje van de jongste ligt bij Yvonne Beuken om gegraveerd te worden.
Voorzover we het kunnen bekijken, zijn we de jaarwisseling schadevrij doorgekomen. Een dikke pluim voor onze jeugd.

De jaarvergadering is op 21 februari, hiervoor moet ten de taken verdeeld worden.
De kopie van het jaarverslag moeten we voor zaterdag bij Saskia inleveren, zij maakt er een mooi geheel van, Geert Dijk drukt het en dan kunnen we zaterdagochtend rapen en nieten in de Eendenkooi. U kunt als lid van dorpsbelang voor de vergadering een verslag met agenda in de bus verwachten.

We willen zoals gewoonlijk de vergadering vlot afwerken, daar hebben we deze keer een extra reden voor.
In november zijn we met een klein comité, Jan Hermsen, Jaap Naaktgeboren, Jan Swart en ondergetekende naar Hasselt geweest. Daar hebben we op een klein zolderkamertje een filmopname van Tollebeek uit 1967 bekeken. Zwart/wit uiteraard, maar zeer de moeite waard. Er kwamen verschillende, toen nog jeugdige, Tollebekers langs. Geweldig om de reacties van de beide Jannen en Jaap te horen. Ik kon toen merken dat ik toch nog import ben. De film is de moeite waard en is aan geschaft. We willen hem u graag laten zien na de jaarvergadering. Een extra reden om te komen dus.

Een paar mensen van de groengroep hebben het onkruid op het bultje van Diana weggehaald. Het valt wel buiten het onderhoudseizoen, maar ik kreeg een seintje dat het nodig was, even een telefoontje en de zaak werd afgewerkt. Geweldig toch, dat zo maar gebeurt.

De volgende week gaan de kinderen van de basisscholen weer het bos in. In het kader van het project ‘Waar wij wonen’ wordt er gedund en opgeruimd samen met mensen van Flevolandschap en de groengroep. Mooi dat de samenwerking en ondersteuning op deze manier kan plaats vinden. De begeleiding van ouders en onderwijzers is hierbij natuurlijk onontbeerlijk De kinderen vinden het leuk en ze worden betrokken bij groen rondom het dorp. Een mooi project om aan te werken.

De werkgroep van de MFC heeft overleg op het gemeentehuis gehad en is positief gestemd. Als er iets te melden is, horen we dat t.z.t. wel.

Er zijn nog een paar data voor u om te onthouden. Misschien handig om even te noteren.

Dit is mijn laatste stukje wat ik als dorpsbelang lid voor de Bazuin schrijf. Ik vond het altijd plezierig om te doen. Contact en informatie zie ik als een heel belangrijk deel van het werk voor dorpsbelang. Voor mezelf zijn de contacten die ik in deze tijd heb gekregen heel waardevol en ze zullen vast niet zo maar verdwijnen. We zien elkaar wel weer op een andere manier, in ieder geval eerst op de jaarvergadering.
Tot de 21ste februari,


Beste Tollebekers,

Vanaf deze plek wensen wij een ieder, die niet op nieuwjaarsreceptie kon komen, een heel gezond en voorspoedig 2008 toe.

Het jaar 2007 was een fantastisch jubileumjaar met vele hoogtepunten, waaronder de feestweek en een unieke veiling voor het MFC, met een ongekend hoge opbrengst van 47.000 euro.
Het jaar werd op een mooie manier afgesloten. De afsluiting van het feestjaar bestond namelijk uit de onthulling van twee bijzondere kunstwerken. Een roofvogel op het speelveld bij de Kampplaats en een kunstwerk bij de ingang van het dorp op de opgeknapte overstort. De roofvogel werd onthuld door Hessel Kingma. Dit gebeurde door het ontsteken van een aantal schijnwerpers, waardoor het kunstwerk voor even in het volle licht kwam te staan. Dit was maar van korte duur omdat de roofvogel toch weer even terug moet in zijn hok. Zodra het speelveld helemaal opgeknapt en klaar is zal hij daar zijn vaste plek krijgen. Vanaf de roofvogel zijn we in optocht vertrokken met 50 brandende fakkels richting de ingang van het dorp bij Naaktgeboren. Daar werd het kunstwerk, wat op de mooi opgeknapte overstort staat, onthuld. Dit kunstwerk is aangeboden door de Groenbrigade en werd onthuld door wethouder Foeke Zeilstra. Dit alles gebeurde onder grote belangstelling en veel applaus van de aanwezige dorpsgenoten. De avond werd feestelijk afgesloten in de Goede Aanloop onder de muzikale begeleiding van de band ZOUT. Ook werd er die avond teruggeblikt op de musical Grease. Ze deden allemaal weer hun uiterste best om er wat moois van te maken. En dat is gelukt. Ook de revueleden probeerden wat te zingen. Dit ging echter beduidend minder. De tekst was niet te verstaan, alleen het lalala. Maar gezellig was het die avond wel.

Oudejaarsavond werd ook dit jaar weer verzorgd door een aantal enthousiaste jongeren uit het dorp. Ze hebben hun uiterste best gedaan om er iets moois van te maken. De opkomst dit jaar viel wat tegen. Dit had waarschijnlijk alles te maken met de dichte mist. Maar ze hadden wel lekkere glühwein en warme chocolademelk klaar staan. Daar hebben toch een aantal mensen van genoten. Alleen was het vuurwerk door de zeer dichte mist moeilijk te volgen. Naar het zich laat aanzien zijn wij oud en nieuw weer schadevrij doorgekomen. Dit is een compliment waard voor de jeugd van ons dorp. Hiervoor denk ik namens alle dorpsgenoten hartelijk bedankt! Zo kunnen jullie ook de komende jaarwisseling weer vuurwerk afsteken. En dan hopelijk met wat meer zicht.

Ook hebben we weer de nieuwjaarsreceptie gehad. Onder begeleiding van Hilda de Boer en Marjo Ottink werden weer veel kampioenen in het zonnetje gezet, van marathonlopers tot boogschutters en nog veel meer. Het podium was in ieder geval goed gevuld. Het lepeltje voor de jongste inwoner ging dit jaar naar de familie Visser aan de Kampplaats voor dochter Sanne. Ze is geboren op 31 december. De heer Wubs mag zich opnieuw de oudste inwoner van Tollebeek noemen. Op 7 februari 2008 hoopt hij zijn 96ste verjaardag te mogen vieren. De heer Wubs woont aan de Roedel.
Ook Thomasvaer en Pieternel deden weer hun uiterste best om wat mensen uit het dorp op een ludieke manier op de hak te nemen. Dat is ook dit keer weer goed gelukt naar de reacties uit de zaal te horen.

Namens dorpsbelang,

Joop Gort.


Beste Tollebekers;

Ik schrijf dit stukje niet vanaf mijn vakantieadres in Zuid Italië, van waaruit verschillende mensen van mij een E mail hebben ontvangen, maar gewoon vanaf de Hannie Schaftweg. Gezien de reacties op deze mail was het misschien beter om alsnog af te reizen naar heel ver weg, maar dat zit er dit jaar weer niet aan, dus ik wil het houden bij gewoon SORRY, misschien kan de PC dokter nog eens uitleggen hoe je zoiets in de toekomst kan voorkomen.
Saskia’s computer kon dit niet aan, vandaar dat ik mij verplicht voelde haar stukje in “de Bazuin” over te nemen.

Vanmorgen, zaterdag 15 december, stond het bestuur van dorpsbelang bijna voltallig op het plein om de traditionele dorpskerstboom op te tuigen. De bedoeling was om dit te doen om half acht, maar dit vonden enkele medebestuurders te vroeg en zijn daarom een uurtje later maar begonnen in de kantine van fa Naaktgeboren met koffie. Inmiddels was de boom ook gearriveerd en het resultaat kunt U op het st Hubertusplein aanschouwen. De boom is dit jaar niet geleverd door staatsbos, maar door oud-dorpsbewoner Bas van Breugel, waar U ook terecht kunt voor uw eigen kerstboom. (We hebben nog niet afgerekend, dus misschien helpt dit). Daarna hebben we de Tollebeek-boeken, die nog in voorraad zijn, overgebracht naar de zolder van de Eendenkooi, waar we gezien hebben dat de peuters nog jaren vooruit kunnen met WC rolletjes en hagelslagdozen. Gelukkig mindert de stapel boeken al redelijk, dus als U met de kerst nog een boek cadeau wilt doen aan een ver familielid of zakenrelatie, grijp nu uw kans!!
Daarna een overleg met de MFC commissie. Na de grandioos verlopen Tollebeker veiling verwachtte iedereen snel resultaat, en wij worden regelmatig gevraagd waneer ze nou eens beginnen met heien. Zo ver is het echter nog lang niet. Voordat de gemeente een definitief JA laat horen willen ze nog allerlei zaken op papier hebben en nemen hun tijd om een en ander te beoordelen. Daar volgt dan weer een brief met aanvullende vragen op zo verstrijkt er weer tijd. De geluiden die we opvangen vanuit het Provinciehuis geven hoop. Al met al is er nog een lange weg te gaan, maar ik ga er nog steeds vanuit dat het MFC er gaat komen. Hopelijk kunnen we op de jaarvergadering op 21 februari meer vertellen.
Langzamerhand gaan wij ons bezighouden met de eindejaarsactiviteiten, Er is een groep mensen druk bezig met de dorpskerstviering op 26 dec., De feestcommissie zet de puntjes op de i voor wat betreft de afsluiting van het jubileumjaar op 29 dec. en wij zelf houden ons bezig met de nieuwjaarsreceptie op 2 jan. 2008. Allemaal activiteiten waar U elders in deze of in de Kerstbazuin over kunt lezen.
Nieuw van opzet is dit jaar de organisatie rond de Jaarwisseling, dit zal dit jaar verzorgd worden door een enthousiaste club jongeren uit het dorp. Ze zijn al druk in de weer met regelen van eten, drinken en vuurwerk, dus ook dit wil ik van harte bij U aanbevelen.

Alvast goede feestdagen toegewenst en graag tot ziens bij de komende activiteiten;

namens Dorpsbelang, Hans van Dijke


Beste Tollebekers;

Tijd
Een veel gehoorde klacht of opmerking van deze tijd is dat er geen tijd is.
Vraag iemand om een boodschap dan is het veel gehoorde antwoord: geen tijd.
Vreemd volgens mij heb ik net zo veel tijd als dat u,of tikt uw horloge sneller dan de mijne?
Wat ik wel beleef is dat ik te weinig tijd neem om een opdracht goed uit te werken. De efficiëntie en wat we met onze tijd doen wordt door elk anders ingevuld en dan komen we meestal tijd te kort.

Het 50 jarig bestaan van Tollebeek is weer bijna achter de rug. En daarop terug kijkend hebben veel mensen veel tijd genomen om hieraan een gedenkwaardige invulling te geven.
Vorige week heeft dorpsbelang samen met Bazuin en Feestcommissie het afgelopen jaar nog eens voorbij laten komen. Er zijn altijd wel verbeter punten aan te geven maar het lof dat alom geoogst is kunnen we beamen. Een geslaagd jaar. En we zijn er nog niet. Elders in de Bazuin zal een uitnodiging staan om op 29 december het jubileum jaar feestelijk af te sluiten.

Hoe staat het met het MFC?
Eigenlijk hebben we niet zo veel te melden op het moment. De gemeente moet nog een aantal voorwaarden opstellen waar wij antwoord op gaan geven. Dit heeft te maken met het gebruik en eigendom van het MFC. Wij verwachten hier deze maand nog antwoord op te kunnen geven. Inmiddels wordt er wel gekeken naar de mogelijke gebruikers en hoeveel uren zij gebruik gaan maken van het complex. Hé, komt toch weer tijd om de hoek zetten.

Iedereen goede voorbereidingen naar de feestdagen gewenst en tot ziens bij:

 • de dorpskerstviering 2e kerstdag in de PKN kerk,
 • 29 december bij de afsluiting van het jubileumjaar,
 • 2 januari nieuwjaarsreceptie in de Goede Aanloop,
 • Of gewoon onderweg naar werk, sport, school of winkel.

Dorpsbelang
Theo Meulendijks


Beste Tollebekers;

Aan mij de beurt om U op de hoogte te brengen van de nieuwste ontwikkelingen binnen de vereniging voor Dorpsbelangen Tollebeek; waar ik natuurlijk mee wil beginnen is de Veiling:
Bij sommigen lagen de verwachtingen hoog, bij anderen wat minder. Leeft het wel in het dorp, komen er wel genoeg kavels, is wel duidelijk wat we willen met het MFC, kortom, wordt het wel wat. De zaterdag ervoor werd begonnen met het uitruimen en klaarmaken van de hal en de hele week voor de veiling werd er druk gezocht, gelobbyd en geregeld. Zaterdagmiddag de nog steeds groeiende kavellijst nog eens doorgenomen en voorzichtig gestelt dat het wel eens € 15000,- op zou kunnen brengen.
Zo rond 19.00 uur druppelen de eerste mensen binnen, er worden biednummers afgehaald en voor de uitleg over het nieuw te bouwen MFC is maar matig belangstelling.
Dan wordt, na een korte uitleg, om 19.35 uur de eerste kavel, een fruitmand, geveild. Vanaf dat moment begon het te draaien en hoe. Er werd vlot geboden en praktisch iedere kavel bracht een veelvoud op van hetgeen ervoor verwacht was. Auto’s worden gewassen voor woekerprijzen en etentjes gaan onder de hamer als waren het diners in driesterren restaurants. Een overnachting in het hooi gaat voor een prijs weg waarvoor je met gemak in het Hilton terecht kan. De aanbieder van deze kavel is nu druk op zoek naar hooi.
Als zo rond 23.45 uur de laatste kavel geveild is staat de teller op ruim € 45000,- Het definitieve bedrag, incl. catering en nagekomen posten, leest U in de volgende Bazuin.
Bedankt, veilingbureau Ino Meijer voor de hulp bij de organisatie, bedankt, feestcommissie voor de catering, Bert de Haan voor de snacks, fa Naaktgeboren voor de hal, fa Van Staveren voor het gas, iedereen die ik vergeten ben en vooral BEDANKT TOLLEBEEK voor uw enthousiasme.
Dan nog de nasleep. Er is bij sommigen een wat onbevredigend gevoel over de verkoop van de laatste kleedkamerdeur. We hebben hierover een gesprek gehad met Jan en Ineke Zuidema en zijn tot een zeer bevredigende oplossing gekomen. Verder zijn we door verschillende personen benaderd, die niet aanwezig konden zijn of niet een kavel konden kopen en toch mee willen betalen voor het MFC. Na lang wikken en wegen is besloten hiervoor toch gelegenheid te geven, U kunt uw donatie overmaken op rek. nr. 3120.26.706 o.v.v. veiling MFC.

Dan over tot de orde van de dag. Het is inmiddels weer wintertijd, de dagen worden korter, er is herfstweer voorspelt en de buitenwegen veranderen hier en daar in glijbanen door kapot gereden bermen en modder op de weg. Hoewel alle boeren daar zeer alert op zijn is dit niet altijd te voorkomen. Houd U daar alstublieft rekening mee als U op de buitenweg rijdt!

Verder is het een goede traditie in de polder dat op 11 november het feest van St Maarten gevierd word. Daar dat dit jaar op een zondag is valt 11 nov. dit jaar op 10 nov. m.a.w. u kunt dit jaar opzaterdagavond 10 november tussen 17.00 en 20.00 uur de jeugd met hun lampionnen aan de deur verwachten.

Dan de groengroep. Al enkele jaren een begrip in Tollebeek en mede verantwoordelijk voor de knappe aanblik van ons dorp. Oprichtster en aanspreekpunt Gerda Robbertsen heeft om gezondheidsredenen moeten besluiten om het wat kalmer aan te gaan doen en te stoppen met haar werk voor de groengroep. Wij zullen hier op passende wijze op terug komen. Voorlopige opvolging is gevonden in de persoon van Hilda de Boer.

Kunst in Tollebeek;
Tijdens het lustrumfeest is er een nieuw kunstwerk onthuld, een roofvogel van roestvrij staal, gemaakt door Meine Punter uit Emmeloord. Deze zal geplaatst worden op het veld aan de Kampplaats en de bedoeling is dat dit nog voor de jaarwisseling zal gebeuren.

Tot slot nog een datum om te onthouden; de jaarvergadering van Dorpsbelang wordt dit jaar gehouden op maandag 18 febr. om 20.00 uur in Café rest. De Goede Aanloop.

met vriendelijke groeten, namens dorpsbelang;
Hans van Dijke


Beste dorpsbewoners,

De herfstvakantie is alweer bijna voorbij.
De spaarpotten zijn geleegd, de kastanjes liggen door de kamer, de zomerkleren zijn uit de kasten, altijd een welkome afwisseling een weekje vrij tussendoor.
Wanneer je geen kinderen meer op de scholen hebt zal het volkomen aan je voorbij gaan zo’n week maar wij als jonge(…)moeders genieten er met volle teugen van. Althans ik wel.

Het einde van ons prachtige feestjaar komt al weer in het zicht. De winkels worden omgetoverd tot heuse Sinterklaas en zelfs al kerstpakhuizen. Beetje vroeg naar mijn smaak maar eerlijk is eerlijk de kruidnoten smaken weer goed dit jaar.

Rest ons nog de veiling.
Alleen als we allemaal meedoen, kunnen we deze avond tot een succes maken. Want die sporthal die willen we allemaal en daar gaan we met zijn allen plezier van krijgen. We hebben natuurlijk inmiddels een kavel ingediend bij de veilingcommissie en zo niet dan zijn we aan het sparen voor het bieden op in ieder geval 1 van die lekkere appeltaarten. 27 oktober, zet hem in de agenda!
Zaterdag gaan we met velen de hal van Naaktgeboren omtoveren tot een gezellige veilinghal. En met zoveel inzet van de veilingcommissie kan deze avond niet anders dan slagen! Komt allen.

Mario Ottink – van der Velde


Beste Tollebekers,

Veiling:
Leven jullie ook al naar de veiling toe op zaterdag 27 oktober voor het nieuwe multifunctioneel centrum? Nou, de veilingcommissie wel. Ze zijn al tijden druk met de voorbereidingen. Het inbrengen van de kavels loopt goed. Er zijn er al meer dan 115 aangemeld. Maar we kunnen er nog veel meer gebruiken. Hebt u nog een kavel, meldt deze dan nog snel aan via emailadres tollebekerveiling@hotmail.com of via de flyer die in de bazuin zat. Wij hopen op veel inbrengers en natuurlijk ook op veel kopers.
Kom dus met z’n allen op zaterdag 27 oktober om 19.30 uur naar de hal van Naaktgeboren om de veiling tot een groot succes te maken. Hierbij hebben we u aller steun nodig.

Zomertijd/wintertijd:
De veiling valt samen met de zomertijd/wintertijd. Wij zijn dan ook druk bezig met de veiling. Op deze dag zal er daarom geen actie zijn van het dorpsbelang.

Multifunctioneel Centrum (MFC):
Deze week is er weer overleg tussen de gemeente en de commissie voor het MFC. Er moeten nog wel enige zaken overlegd en geregeld worden. Wij zijn er van overtuigd dat het multifunctionele centrum er komt.

Milieukeuring:
De dorpskeurmeesters hadden opmerkingen over het schoonhouden van straten en windsingels met behulp van het bestrijdingsmiddel round up. Mijns inziens is dit middel hiervoor gemaakt. Mits het met mate en verstand gebruikt wordt en op het goede tijdstip. Hiervoor zijn rugspuiten te koop op de bij u welbekende adressen.

Namens het dorpsbelang
Joop Gort


Beste Tollebekers,

Hebt u ook zo genoten van deze mooie zondag? Nog lekker naar buiten, het kon nog.
Aan de Tollebekerweg verandert het al weer een beetje richting herfst, er werd de afgelopen weken druk geoogst. Stukken land zijn al weer zwart en het eerste blad dwarrelt naar beneden. Gevolg van deze activiteiten op het land is het transport over de weg. Zowel onze eigen boeren als de landbouwers die hun land ergens anders hebben komen langs met trekkers en kiepers. Oppassen geblazen dus voor iedereen.

Voor dorpsbelang is de zomer ook weer voorbij. We hebben de eerste bijeenkomst van het bestuur weer gehad en komen langzaam op gang.

U hebt inmiddels al de 3de Bazuin met een vernieuwde voorkant ontvangen. Wat vindt u ervan? Ik vind dat het er geweldig uit ziet. Een mooi visitekaartje voor het dorp.

Zoals u misschien in de kranten hebt gelezen, hebben we deze keer de 2de prijs behaald bij de dorpenkeuring. Een mooi resultaat. Bij de milieukeuring zaten we helaas niet in de hoogste regionen. Het hoe en wat van de jurywaardering en de puntentelling kunt u verderop in de Bazuin lezen.
De jury gaf de groengroep een compliment voor de manier waarop ze zich inzetten. Ik geef dit graag door.
Wat de tuinen betreft zijn de prijzen bij de volgende mensen gevallen.
Kleine tuinen in het dorp.
1. fam Poolman, Wissel 10.
2. fam Braad, Sint Hubertusplaats 5.
3. fam. Hooier, Havik 10.
Grote tuinen in het dorp.
1. fam. Jonkers, De Brakken 14.
2. fam. Buiter.Lange, Jacht 24.
3. fam. Timmermans, ( de Slotjes) De Brakken 15
Tuinen buitenwegen. 1. fam Huiskes, Vormtweg 14a.
2. fam. Slappendel, Westermeerweg 5c.
3. fam. Van Wezel, Karel Doormanweg 32a.
Boerderijtuinen.
1. fam Braam, Johannes Postweg 5.
2. fam Elshof, Zuidwesterringweg 35.
3. fam. Tigchelaar, Urkerweg 34.

Alle prijswinnaars, van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat. Een mooie tuin geeft ook een verzorgde uitstraling aan het dorp en zijn omgeving. De groene vingers van onze bewoners helpen hier vast aan mee.

Hebt u gezien, dat er lampjes in de opstap van de stoep aan de Sint Hubertusplaats ( bij Bert) geplaatst zijn? Ze branden ook. Jelle Hoekstra kon dit regelen en heeft meteen de kans gepakt en de lampjes aangebracht. Geweldig. Jelle, veel mensen die straks in het donker de stoep op en af moeten zullen er blij mee zijn. Bedankt!

Saskia is namens dorpsbelang naar een bijeenkomst geweest, waar het IVN uit de doeken heeft gedaan, wat ze met het project “Waar wij wonen” bedoelen.
Samen met de groengroep en de scholen wordt geprobeerd de jeugd meer te betrekken bij natuur/en groen educatie in en rondom Tollebeek. Gemeente en Flevolandschap zijn hierbij ook betrokken.

Staat 27 oktober in uw agenda? Hebt u al een kavel ingediend voor de veiling? U hebt tot 3 oktober de tijd. Doen!!!! . Met het geld willen we extra dingen aan de nieuwe gymzaal toevoegen. Met het fantastische dorpsfeest nog in het geheugen, moet het niet zo moeilijk zijn om weer met z’n allen iets geweldigs op touw te zetten. De veiling commissie rekent op u.

Namens Dorpsbelang,


Hallo Tollebeek,

Het is vrijdagavond, de vooravond van een weekje vakantie. Nu nog even het stukje voor de Bazuin schrijven en doorsturen naar de redactie.

Waar zullen we het over hebben. Hot item is natuurlijk het dorpsfeest. Bijna iedereen is er druk mee bezig en er zijn vele commissies en subcommissies bezig iets van de grond te krijgen wat in de feestweek gepresenteerd zal worden. De kaartverkopen zijn inmiddels gestart en de adrenaline stijgt. Ik kan een aantal punten gaan beschrijven, maar ik denk dat dit al ruimschoots gedaan is of zeer spoedig zal worden. Om herhalingen te voorkomen zal ik het hierbij laten.

Tollebeker vlaggen, van de Dokkumer vlaggencentrale, ze mogen eigenlijk niet missen in de straatversieringen gedurende de feestweek. Nu is het de kans en exemplaar aan te schaffen en meteen in gebruik te nemen. Ze zijn ruimschoots op voorraad en te koop voor 20€ per stuk bij ondergetekende.

Dorpsrol en ladder.
Zoals vele Tollebekers weten bezitten we in Tollebeek een “dorpsrol” die door iedereen in het dorp gratis gebruikt kan worden bij de voorbereidingen voor een nieuwe grasmat. Vroeger was deze in beheer door de fam. Enninga, maar sinds een tijdje staat deze bij de Kluis. Mocht u hem willen gebruiken, kom dan even bij mij langs of bel even. Daarbij hadden we vroeger ook een (houten) dorpsladder, maar die hebben we opgegeven, omdat we het niet meer helemaal vertouwden. Nu staat mijn eigen ladder in de Kluis en die wil ik bij deze beschikbaar stellen als dorpsladder. Ook deze is in overleg door iedereen te gebruiken.

Rest mij u allen een spannend, spetterend, spectaculair en vooral gezellig dorpsfeest te wensen.

Met vriendelijke groeten,

Marcel Smeets
Dorpsbelang


Het is feest in Tollebeek.
Het 50 jarig bestaan van Tollebeek nadert een hoogte punt met de feestweek die voor de deur staat. Afgelopen weken zijn al een paar festiviteiten geweest in het kader van het 50-jarig bestaan of hebben we een terug komende activiteit wat extra aandacht gegeven.

50 jaar geleden waren er nog maar een paar woningen en een kamp met houten barakken zoals er nu nog een staat bij de sportvelden. Jonge mensen uit het hele land “immigreerden” naar een kale natte kille polder.
Wat zochten ze daar? Een uitdaging om er iets van te maken en met al die jonge mensen bij elkaar moest dat zeker lukken. Er was toen niet veel om op terug te vallen, de Goede Aanloop, Super Wijbinga die tevens rijschoolhouder was en veldwachter de Wit die alles zag en het in goede banen leidde en bovenal had men elkaar.
De buren hulp was noodzakelijk en men leerde elkaar kennen. Het leek of alles tegelijk gebeurde. Tegelijk jonge kinderen, het consultatie bureau in het groene kruisgebouw, naar de kerk, samen zaaien, oogsten en vieren.
Ging dan alles van een leien dakje? Nee, er was ook verdriet om een dierbare. Of heimwee dwong een vroege terug keer naar het oude land.
Op het gebied van het geloof waren er naar het leek onoverbrugbare verschillen.
Een gemengd huwelijk ging van mond tot mond en men sprak er weinig goeds van.

Nu 50 jaar later is er veel veranderd. Auto, trekker, computer, kleinere gezinnen, samenlevingscontracten, maatschap, BV en in plaats van lichamelijk werk meer organisatorisch werk.
Wat gebleven is, is dat we elkaar nodig hebben. Op school zijn voorlees “moeders” en klus”vaders”. Bij de sport worden ouders gevraagd te rijden naar “verre” oorden en trainingen te verzorgen.
De winkeliers zoals de buurt super, Goede Aanloop, Gerard Coiffeur, Beauty and Nails, de Jachthut en fietsenmaker Bert hebben uw nering nodig om te overleven in een tijd van schaalvergroting en harde concurrentie.
En het geloof? Het lijkt erop dat u het geloof minder nodig heeft. Kerken worden minder vaak bezocht omdat we dit op een andere manier willen invullen. Huwelijken zijn niet modern, in plaats daarvan sluit men een contract overigens met dezelfde positieve intentie als vroeger er was maar waarbij een geloofsrichting niet meer bepalend is.

“Immigranten” hebben we ook nog steeds. Ze komen nu uit omliggende dorpen, Urk en de randstad. Net als 50 jaar geleden wagen een aantal mensen de grote stap van Urk of de Randstad naar Tollebeek. Opzoek naar rust en ruimte. Een aantal zal voor het eerst een lustrum feest mee maken. Waarschijnlijk worden ze positief geraakt en gaan ze zich hier meer en meer thuis voelen.
Heel veel mensen hebben afgelopen weken en maanden zich ingespannen om een mooi feest te organiseren. We kunnen ons weer gaan verbazen over de talenten die we in ons jonge dorp hebben.

Bij voorbaat wil ik namens Dorpsbelang iedereen die aan 50jaar Tollebeek mee werkt heel veel succes wensen en hartelijk danken voor wat ze voor ons Tollebekers gemaakt hebben.

Tollebeek, Gefeliciteerd en het is met recht een schot in de roos om hier te mogen wonen.

Theo Meulendijks
Dorpsbelang


Beste Tollebekers;

Zo aan het einde van het voorjaar is het mijn beurt om het stukje voor de Bazuin te verzorgen en daarin past natuurlijk een terugblik op de afgelopen tijd; Wat een mooi weer periode hebben we achter de rug, al zeven weken aaneen geen regen van betekenis en alleen maar hoge temperaturen. Wij als boeren hebben een drukke periode achter de rug, alles weer ingezaaid, aardappels gepoot en hier en daar de natuur een beetje geholpen met de beregeningshaspel. Ook het dorp heeft niet stil gezeten, de groengroep heeft één en ander
weer netjes opgeknapt en ook de gemeente heeft zijn werk gedaan. Laten we er met elkaar voor zorgen dat het zo blijft. Verder een keurige vierde plaats voor het “De Ruijter-mozaik”
een gezellige step estafette met een eindoverwinning voor onze ploeg en een perfect georganiseerde Koninginnedag waarbij veel reclame gemaakt is voor de roeisport.

Ook de komende tijd weer volop te doen in ons dorp, normaal gesproken zou na de lente de zomer moeten volgen, maar tegenwoordig is dit nog maar afwachten. Toch wil ik U op de volgende punten nog even attenderen;
* Heeft iedereen het Jubileumboek al besteld, dit kan nog tegen een gereduceerd tarief tot 16
mei, daarna betaald U het volle pond.
* Opgave voor de Tollebeek dag op 16 juni, niet alleen voor oud dorpsgenoten, maar ook U
allen word daar verwacht. Er staat die dag veel op het programma, als het goed is kunt U
elders in deze Bazuin hier het één en ander over lezen.
* Bent U met uw buurtvereniging al druk bezig voor de versieringen met het feest?
* Eieren gooien op Hemelvaartsdag, zoals altijd geregeld door Jongeren 19 nu, dit jaar
gesponsord door het 50 jarige Tollebeek, er zal met gouden eieren gegooid worden en voor
diegenen die het dichtst bij de 50 meter gooien zullen vrijkaartjes beschikbaar gesteld
worden.
* Wij worden binnenkort weer een kunstwerk rijker, Er is opdracht gegeven aan dhr. Punter
uit Emmeloord om een beeld te maken van roestvrij staal. Dit word gefinancierd door de fa
Zeeman en geplaatst in de nieuwbouw.
* Dorpsbelang heeft een nieuw E mail adres; DB@TOLLEBEEK.NL
* Als het aan de gemeente ligt komt er geen verlichting op het pad naar het industrieterrein.
* Verkeersonderzoek heeft uitgewezen dat ons dorp verkeersveilig is. Wij zetten daar onze
vraagtekens bij maar zijn het wel met de onderzoekers eens dat er een klein aantal
automobilisten is die voor een onveilige situatie zorgen. Wordt vervolgd.
* Een vervolg op de soap serie duurzaam veilige Karel Doorman weg; Er komen maar drie
chicanes, voor de vierde, het dichtst bij de Domineesweg, kan geen geschikte plek gevonden
worden.
* De gymzaal; er wordt momenteel gewerkt aan het haalbaarheidsonderzoek. de bedoeling is
om nog voor de zomervakantie een sluitende begroting aan de gemeente te kunnen overleg
gen. Er wordt nog steeds gerekend op een bijdrage vanuit het dorp d.m.v. de Veiling, welke
gepland staat op 27 oktober
Zo dat was weer een heleboel informatie, pikt U hier datgene uit waar U wat mee kan en neem de rest ter kennisgeving aan. Met een logootje en wat gerommel met het lettertype moet het voor Tini mogelijk wezen hier een kantje mee te vullen. Rest mij nog alle lezers veel succes en plezier toe te wensen bij de voorbereidingen voor het lustrumfeest.

Vriendelijke groeten, namens dorpsbelang, Hans van Dijke


Beste dorpsbewoners, 15-04-2007

Een prachtig voorjaar is een goed begin voor een prachtig feestjaar. En mocht de zomer wat minder zijn, dit hebben we maar vast!

Waar zal ik beginnen, ik heb zoveel te melden.
Allereerst wat ons als dorpsbelang opviel in de vorige bazuin.
Een ingezonden reactie over het schelpenpad. Iemand ergert zich en doet vervolgens de moeite om dat met een hele pagina aan de rest van Tollebeek te laten weten. Dat kan heel goed zijn, vooral als je met goede oplossingen komt. Bovendien kunnen wij als dorpsbelang bezorgde dorpsbewoners goed gebruiken.
Maar wat als je als bezorgde dorpsbewoner je naam niet onder je commentaar zet. Daar kan niemand wat mee. Wij in ieder geval niet.

De 11 dorpenloop is met een superprestatie van de loopgroep Tollebeek afgesloten en de steppenrace zit er al weer aan te komen. Zondag 29 april racen ze om 10:45 weer uitgeput ons dorp binnen, en om 11:10 start een verse ploeg richting Nagele.
U komt ze toch ook toejuichen en inhalen op het plein !

Ook de koninginnedag belooft weer een gezellige dag te worden. De feestcommissie heeft weer allemaal leuke dingen voor ons bedacht waaronder het bunji roeien! Allemaal opgeven, wij als dorpsbelang denken[!]met een zeer sterk team aan de start te staan.

Tulpenfestival ligt voor de deur, de route start de 15e en gelukkig zijn er nog heel veel mooie velden te bewonderen. Het mozaïek is in volle gang. Op donderdagavond zal er gekopt worden en op vrijdagmorgen gaan we steken. Heel gezellig bij Martin en Janke in de schuur, iedereen is welkom om een tulpje mee koppen en of te steken. Vele handen maken licht werk en voor koffie wordt gezorgd. De Tulpen proms is op 21 april in de hallen van Kampstaal. Een schitterend spektakel geheel van polderse bodem. Zeker de moeite waard als u van muziek, zang en gezelligheid houdt!

Allemaal weer leuke dingen, en wat dacht u van al die mensen die druk bezig zijn om ons een geweldig feest te bezorgen in de week van het 50 jarig bestaan van Tollebeek. De feestcommissie die de hele feestweek organiseren en voorbereiden, de mensen die meedoen aan de revue en elke zondag oefenen met zang, dans en toneelspel. Een grote groep jongeren die een musical instuderen, ook elke zondag oefenen. De Tollebeekdag commissie die druk zijn om van deze dag een complete dorpsreünie te maken. De buurten die al begonnen zijn met de voorbereidingen voor het versieren van het dorp. De reüniecommissies van de scholen en ga zo maar door. Heel veel succes allemaal.
We hebben er zin in !

Namens Dorpsbelang,
Mario Ottink

P.S. Vergeet u niet Het Boek van Tollebeek en de T-shirts te bestellen, want OP=OP


Beste Tollebekers, 31-03-2007

Zaterdagavond, half acht. Ik zit op mijn eigen plekje aan de grote tafel uit te puffen van een dagje Dorpsbelang. Richting Zuidermiddenweg staat de zon als een oranje bal aan de lucht en het is een beetje heiig, prachtig. Het land ligt er nog ‘rauw’ (onbewerkt) bij, maar rondom zijn al heel wat trekkers en boeren in de weer geweest op het land klaar te maken. Ik hoor, dat het veel moeite kost om de grond een beetje bewerkbaar te krijgen.
We hebben een echte dorpsbelangdag gehad. Vanmorgen om 9.00 uur op de Sint Hubertusplaats voor de dorpsschoonmaak. Koffie met cake voor de liefhebbers, even bij praten en wachten tot iedereen er is. De mensen van de gemeentereiniging komen met 2 veegwagentje om assistentie te verlenen. Met een Tollebeker aan boord gaan ze het dorp door om het zwerfvuil te verzamelen. De rest verdeelt zich zoekt in singels en sloten, maakt kunstwerken schoon en rijdt in een auto met aanhanger rond. Gelukkig hebben we hulp van Wabe, Herman en Alie.
Bij de Vogelaars is de hele ochtend met een grote club geveegd, gepoetst en zijn er plantjes gezet. Aan de Sint Hubertusplaats worden de perkjes gespit en de carbid- vlekken van het oudejaar weggepoetst. Eeltje komt persoonlijk het zwerfvuil van de Wissel brengen en een kop koffie drinken. Verderop zijn de mensen ook bezig. Allemaal bedankt voor jullie hulp en inzet.
De scholen zijn vrijdag al in de weer geweest. Geweldig, dat de leerlingen en de meesters en juffen ons op deze manier helpen, om het dorp schoon te houden.
Na 5 gemeentewagentjes en één aanhanger met afval vinden we het welletjes. We gaan aan de warme knakworst met brood, ook enkele Vogelaars schuiven aan.

De papierploeg komt ook schaften. Ze hebben het druk, er gaat heel wat papier in de containers vandaag. Toch mooi, dat de organisatie op deze manier geregeld is, het loopt zover ik het kan bekijken prima en er worden heel wat kilo’s opgehaald.

Het was plezierwerk vandaag met zulk mooi weer en zo’n goede sfeer.
We maken ons op voor de 11-dorpenloop. Mueslibolletjes en een pakje drinken voor de lopers en hun begeleiders. Doen we ze in een zakje of niet? We hebben net zwerfvuil verzameld, dus niet. 53 ploegen passeren de finish.
Om 16.00 uur gaan Theo en ik naar de atletiekbaan in Emmeloord om de laatste lopers te zien en de ploeg een witte roos te brengen. Ze zijn tevreden over het verloop van de dag, de officiële uitslag is nog niet bekend, maar er is goed gelopen. Marleen liep als debutante alle tegenstanders (mannen) eruit, maar dat zult u wel in het verslag lezen wat t.z.t. in de Bazuin te lezen is.

Inmiddels via de mail van Anne Stobbe de uitslag gekregen. Tollebeek is 4de geworden in de zeer goede tijd. Hoe snel, hoort u t.z.t van Anne.Het was in ieder geval een Tollebeker record, er is sinds 1996 nog nooit zo snel gelopen door een Tollebeker team.

Wat hebben we nog meer? Morgen Open Dag van de Mariaschool en donderdag gaat de eerste paal in de grond van Tollebeek West fase 4b.
Allemaal activiteiten en nu hebben we nog niet eens over het 50 jarig bestaan gehad.
De werkgroep van de Tollebekerdag, op 16 juni probeert zoveel mogelijk mensen te bereiken per e-mail. We sturen een brief rond met het programma en hopen dat veel mensen deze zullen lezen en naar bekenden of familieleden zullen doorsturen. Kijk in uw mailbox en stuur hem door!
In deze Bazuin ziet u er een afdruk van.
Wie woonde er in dit huis? Hebt u al eens nagedacht over uw huis? Wie waren uw voorgangers? Bram Boer, Torenvalk 20, wil het graag weten, vertel het hem, per post of e-mail.
En dan HET BOEK. Het is klaar, tenminste wij, de werkgroep, zijn klaar met ons werk. We kunnen er niks meer aan veranderen, het ligt bij Lub op de drukkerij, hij zal het verder wat moois van maken. We zijn best er wel een beetje trots op, want we denken, dat het de moeite waard zal worden.
U kunt alvast inschrijven op het boek en ook nog Bazuinkorting krijgen. (Wat een gebaar van het bestuur van de Bazuin). Hoe e.a. in zijn werk gaat kunt u verderop lezen. Doe dit vooral en schrijf alvast in voor één of meer boeken.
Tollebeek, eenheid in verscheidenheid, een must voor iedere Tollebeker.
Bij Wim Steverink in de schuur heb ik op zondagochtend al een hele ploeg mensen gesignaleerd. Er wordt geoefend voor de revue. De spelers zijn enthousiast. Ik ben benieuwd, wat Dick en zijn club gaan brengen.
We komen steeds dichterbij het 50 jarig bestaan van Tollebeek, nog 11 weken en het is zover. Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten, lees dan de Bazuin goed, of kijk op de website www.tollebeek.nl . De feestcommissie houdt u op de hoogte. De zon is nog niet onder, maar is nu vuurrood, wat is het toch mooi rond Tollebeek.

Namens Dorpsbelang,


Jeugd van Tollebeek bedankt! 17-03-2007

Jeugd van Tollebeek bedankt!
Jullie hebben het met zijn allen weer gered. Oudejaarsnacht zijn wij schadevrij doorgekomen en dat wordt door de gemeente weer beloond met € 500,–
Hartelijk bedankt voor deze positieve bijdrage.
Dit is voor volgend oud en nieuw alvast een hele goede start.

Dorpsbewoners let op.
Op zaterdag 31 maart is weer de grote dorpsschoonmaak. Wij hopen dat een ieder zich weer van de goede kant laat zien .
Door al het zwerfvuil uit het dorp en aan de kant van de weg te zetten, het liefst in dozen of in zakken, is het voor de ophalers weer gemakkelijk op te pakken. Het is niet de bedoeling eigen bouw en huishoudelijk afval erbij te zetten.
De ophaalkarren beginnen te rijden vanaf 9.30 uur.
Wij vertrouwen weer op jullie goede en grote inzet.

Op zaterdag 31 maart vindt ook de 11 dorpenloop plaats. De doorkomst is om ongeveer 12.50 uur, op de Sint Hubertusplaats.
Komt met zijn allen onze lopers uit Tollebeek aanmoedigen .

Namens Dorpsbelang,
Joop Gort


Beste Tollebekers, 05-03-2007

De voorjaarsvakantie is al weer achter de rug, dus laat het voorjaar maar komen, zou ik zeggen. Het jaar schiet al lekker op en voordat we het weten staat het jubileum al voor de deur. De ‘Tollebekerdag’, op zaterdag 16 juni, voor dorpsgenoten en oud-dorpsgenoten krijgt hoe langer hoe meer vorm. De aanmeldingen voor de reünie lopen langzaam binnen. De middag zou het karakter van een Straatfestival moeten krijgen, met optredens van verenigingen, koren, maar vooral ook van creatieve en artistieke Tollebekers. Dus….kunt u een instrument bespelen, zingen, dansen, schminken, pottenbakken, schilderen of heeft u iets om te laten zien, meldt u zich dan alstublieft aan, want hoe meer variatie, hoe leuker het wordt.

Ook binnen Dorpsbelang staan de voorjaarsactiviteiten alweer op de agenda. Als eerste zal daar de dorpsschoonmaak zijn op zaterdag 31 maart. Noteert u hem ook alvast, het is zomaar zover. Dit jaar zullen we hopelijk met extra enthousiasme schoonmaken, om te zorgen dat Tollebeek er voor het jubileum tiptop uitziet. Wellicht vindt u het als buurt zinvol om een project aan te pakken. Laat u het ons weten, wij denken graag met u mee. Hopelijk kunnen we dan ook dit jaar weer op vele enthousiaste deelnemers rekenen. Nadere informatie leest u in de volgende Bazuin.

’s Middags na de dorpsschoonmaak zal de 11-dorpenloop worden gelopen. Een groep Tollebeker lopers is alweer enige tijd in training en zal ons dorp weer vertegenwoordigen. Hopelijk komt u ook even kijken om onze dorpsgenoten en anderen aan te moedigen.

Nog iets verder vooruit, van 21 april t/m 6 mei, zal het Tulpenfestival plaatsvinden. Het thema van dit jaar is: ‘Michiel de Ruyter’, in het kader van de 400-ste geboortedag van Michiel de Ruyter. Gedurende het hele jaar zijn er overal festiviteiten rond deze Hollandse zeevaarder, zo ook in de Noordoostpolder. Natuurlijk hoort hierbij weer een mooi tulpenmozaïek. Vorige week is deze commissie, bestaande uit Hennie Davids, Janke de Boer, Gre Muis, Joze van Dijke en Saskia Durieux, alweer bij elkaar geweest. Na de eerste plaats van vorig jaar, hopen we ook dit jaar weer een mooi ontwerp te kunnen neerzetten. Wellicht denkt u ‘Het lijkt me leuk om mee te denken’ of krijgt u bij dit thema veel inspiratie. De commissie kan uw hulp goed gebruiken, dus schroom niet en sluit u aan. Ook als u denkt bij het insteken van het mozaïek een helpende hand te willen bieden, dan vinden we het leuk om dat te horen.

Binnenkort hopen wij weer een overleg te hebben met de gemeente over ‘grijs en groen’.
Vandaar dat u in deze Bazuin de reparatiebon weer aantreft. Als u opmerkingen heeft, vult u dan de bon in, dan nemen we dit mee tijdens dit overleg.

Alles bij elkaar lijkt het erop dat Tollebeek ook dit voorjaar weer zal bruisen van de activiteiten. Wij hebben er weer zin in, we hopen van harte ook vele enthousiaste mensen bij alle bijeenkomsten te ontmoeten.

Namens Dorpsbelang,
Saskia Durieux

Voor aanmeldingen kunt u mij bereiken op:
Sperwer 6, tel. 651511, e-mail: dorpsbelang@tollebeek.nl


Beste Tollebekers, 16-02-2007

Een jaar geleden zat ik op dezelfde dag de bijdrage voor de Bazuin te schrijven en het begon toen zo:
“Op zo’n mooie lente dag als vandaag zaterdag 18 februari denk je niet meteen aan een stukje schrijven voor de Bazuin. Maar als het donker wordt en je gaat weer bij de warme kachel zitten komen de zaken die moeten gebeuren ook weer terug.
Afgelopen donderdag jaarvergadering Dorpsbelang was gezellig.
Terugblik over 2005 en vooruit kijken naar:

 • Invulling van fase 4ab,
 • uitbreiding Tollebeek na 2010,
 • en natuurlijk de gymzaal,

waren belangrijke onderwerpen waarover we goed hebben gediscussieerd.
Wethouder K. Maliepaard kon ons niet meteen verrassen met een nieuwe zaal maar de deur is wel op een kier gezet. Intussen worden noodzakelijk veiligheidsvoorzieningen voor 1 maart van dit jaar uitgevoerd.”

Ik heb het maar laten staan omdat het dit jaar weer gedeeltelijk terug komt.
Een zeer goed bezochte jaarvergadering met 107 leden. En leden die mondig zijn en hun zegje doen. Komt ons Dorpsbelang misschien niet altijd te pas, maar het is juist belangrijk uw mening te laten horen en dat hoeft niet alleen op de jaarvergadering. Ook door het jaar heen willen wij graag horen wat u niet zint maar ook wat u wel bevalt. Verschillende mogelijkheden hiervoor staan open: spreek ons aan, bel of schrijf. We proberen u een antwoord te geven, via de Bazuin als we vinden dat meer inwoners dit moeten horen of persoonlijk. Soms duurt het enige tijd en heel soms vergeten we het. Schroom dan niet het nog eens aan de orde te stellen want ook wij zijn mensen die fouten maken.

In het verslag van de dorpsbelang vergadering dd 15 februari worden een aantal vragen die op de jaarvergadering gesteld zijn belicht. Ook de pers heeft ons afgelopen week veel kranteninhoud gegeven. Ongeveer alle onderwerpen van de jaarvergadering zijn nog eens aan de orde geweest.
Alle Tollebekers zijn nu op de hoogte van de onveilige verkeerssituatie die we zelf maken door te hard te rijden (waar dan ook), de gymzaal die toch meer organisatie vermogen vraagt van onze vrijwilligers en de uitbreidingsmogelijkheden als fase 4 is afgerond.

De schoonmaak staat voor de deur geven jullie kavels van spullen en diensten door aan de Tollebekerveiling@hotmail.com? 27 oktober is de veiling.

Dorpsbelang
Theo Meulendijks


Beste Tollebekers, 23-01-2007

Het nieuwe jaar is al weer drie weken oud en na een periode van terugblikken en nieuwjaarswensen nu weer de blik naar voren. Na een paar dagen onstuimig weer met toch nog al wat stormschade en een zorgelijk hoog waterpeil in sloten en vaarten vraagt ieder zich af, komt de winter nog? Neemt U van mij aan, als het hard genoeg gaat vriezen kunnen we dit jaar nog schaatsen!!
Het 50 jarig bestaan van ons dorp begint nu toch dichtbij te komen en moet onderhand wat bij ons allemaal gaan leven. Zoals U weet is een aantal mensen bezig met het jubileumboek en ik heb deze week een proefdruk gezien. Neem het van mij aan, het wordt mooi, bijzonder mooi.
Veel verhalen van en over (oud)Tollebekers, mooie nooit eerder gepubliceerde foto’s en een interessante blik op de geschiedenis van het dorp en zijn bewoners. Zeer binnenkort komt er een gelegenheid om dit boek bij voorinschrijving tegen een gereduceerd tarief te bestellen!!
Het is dan de bedoeling dat het op de eerste dag van de jubileumviering klaar is en uitgeleverd wordt. Dat is op 16 juni en tevens de dag van de reünie. Weer een andere club is bezig met het voorbereiden van deze dag en ook dit belooft een hoogtepunt te worden. De commissie wil graag weten wie er in welk huis allemaal gewoond heeft en heeft daarvoor iets gemaakt op de website. Ga naar www.Tollebeek.nl, links op de pagina staat een blokje 50 jaar Tollebeek, daaronder in gele letters oud bewoners. Klik dat aan en vul het in voor datgene wat u aangaat.
Namens de club, alvast bedankt.
Als U dan toch achter de computer zit is dit gelijk de kans om een kavel aan te bieden voor de veiling. Op de nieuwjaarsreceptie is meegedeeld dat de veiling uitgesteld is naar een nader te bepalen datum in het najaar, maar uitstel is zeker geen afstel. Een belangrijk deel van de opbrengst is namelijk bestemd voor de gymzaal en het is nog te kort dag om op 15 maart te kunnen laten zien waarvoor er geld moet komen. Wordt vervolgt.
Dan de gymzaal; in de vorige Bazuin heeft multifunctioneelcentrumanimator Henk Jansen verslag gedaan van de stand van zaken. Wij hebben zelf nu aardig op een rijtje hoe we het willen hebben en gaan hierover binnenkort in overleg met de wethouder. Ik hoop dat we dan op de jaarvergadering van dorpsbelang met redelijk concrete plannen naar buiten kunnen komen.
Binnenkort zult U het jaarverslag van dorpsbelang over 2006 in de bus krijgen met daarbij de uitnodiging voor de ledenvergadering op 12 februari. Wij rekenen er op dat U allen hier van kennis neemt en rekenen op uw komst.

Tot dan, namens dorpsbelang, Hans van Dijke


Beste Tollebekers, 18-12-2006

Alweer de laatste Bazuin van het jaar en het lijkt nog wel herfst. ’t Is wel op tijd donker, ik zit aan de tafel en zie niets in het land, maar het echte decembergevoel wil bij mij nog niet komen .Als ik echter naar het dorp gaat, ontkom ik er niet aan. De herten, bomen en sleeën komen me al weer tegemoet. Het dorp zit weer mooi in de lichtjes. Zaterdag is de kerstboom geplaatst, dat maakt het compleet.

We kregen bericht, dat mevrouw Burger, de oudste inwoner van Tollebeek op 96 jarige leeftijd is overleden. We wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

Ik hoorde van Gerda, dat ze door radio Flevoland was verrast met “de mand van Flevoland”. Na de eerste schrik midden in een live-uitzending te zitten, werd het toch een leuke gebeurtenis. Trouwe luisteraars van radio Flevoland zullen het gehoord hebben.
Deze mand wordt uitgereikt aan vrijwilligers, die zich bijzonder inzetten voor hun omgeving. Bij Gerda, motor en aanjager van de groenbrigade, is de mand zeker op zijn plaats. Gerda gefeliciteerd, ik hoop dat Kees en jij van de inhoud hebben genoten.

De gemeente Noordoostpolder organiseert maandag, 8 januari weer een avond voor bewoners van de Karel Doormanweg over de aanpassingen die er zullen komen. Bewoners krijgen een uitnodiging. Dorpsbelang zal aanwezig zijn.

We willen het nieuwe jaar gewoontegetrouw op de Sint Hubertusplaats beginnen. Komt u in de Nieuwjaarsnacht samen met ons genieten van een oliebol van Saskia en een glaasje Glühwein? Om half één staat e.a. klaar. De mensen van de feestcommissie zijn er ook. Ze geven de eerste aanzet voor ons jubileumjaar door het logo op een bijzondere manier te onthullen. Verderop in deze Bazuin ziet u de aankondiging.

Ook een oproep voor de Nieuwjaarsreceptie op dinsdag 2 januari kunt u in dit nummer lezen. Er staat weer van alles op het programma. Het zal een bijzonder jaar worden voor Tollebeek. Iedereen zal straks weten, dat het jongste dorp van de Noordoostpolder 50 wordt. We beginnen er 2 januari mee. Aan de feestcommissie zal het niet liggen, want ze onthullen nogmaals het logo. We verwachten u.

Tot slot,
mensen die ’s nachts niet naar de Sint Hubertusplaats gaan en ook geen gelegenheid hebben om naar de Nieuwjaarsreceptie te gaan………
Namens dorpsbelang wens ik u

Goede kerstdagen,
een gezellige jaarwisseling,
de beste wensen
voor 2007

Beste allemaal, 06-12-2006

Wanneer u dit leest, ligt het Sinterklaasfeest alweer achter ons. Vorige week zette Sint voet aan land in Tollebeek. Met de boot en heel veel Pieten kwam hij weer aan op de Loswal.
Groot was de schrik toen er opeens politie kwam met gillende sirenes om Sinterklaas op de bon te slingeren, omdat Sinterklaas onverlicht door de straten van Tollebeek rijdt op zijn paard. Gelukkig had Sint nog tot 5 december de tijd om te zorgen dat hij toch voortaan verlicht op stap kan. De schoolkinderen hebben ervoor gezorgd dat de mijter verlichting heeft gekregen en dat Sint voortaan duidelijk zichtbaar over de daken galoppeert.

Op 21 november vond de eerste informatieavond plaats over de nieuwe gymzaal. Zo’n 60 belangstellenden en mogelijke toekomstige gebruikers waren aanwezig. Ook wethouder Jaap van der Est was kort aanwezig om ons te melden dat de nieuwe gymzaal er inderdaad gaat komen. De gemeente stelt een budget beschikbaar om een gymzaal te realiseren, die voor onderwijsdoeleinden geschikt is. Als er wensen zijn om een uitgebreidere sportvoorziening of een multi-functionele voorziening, dan zullen wij zelf voor die voorzieningen moeten zorgen, dus zal er via andere wegen geld moeten komen.
Voor de locatie wordt gedacht aan het voetbalterrein, maar ook enkele andere mogelijkheden zijn genoemd. We zullen vanzelfsprekend alle mogelijkheden bekijken. Streven is om de gymzaal op 1 januari 2009 in gebruik te kunnen nemen. Na afloop van deze avond kon een ieder die specifieke wensen of opmerkingen had, dit vermelden. Binnenkort zal er met deze mensen en verenigingen contact worden opgenomen om zo alle wensen te verzamelen. Heeft u de informatieavond gemist, maar wilt u toch graag nog een idee inbrengen, dan kunt u dat vanzelfsprekend via Dorpsbelang melden. Wij zullen u de komende tijd op de hoogte houden van de vorderingen.

Ten slotte nog dit,
Op diverse openbare speelveldjes en in de plantsoenen is geregeld overlast door hondenpoep. Het behoeft neem ik aan geen uitleg dat het erg vies is, met name voor de spelende kinderen. Dus hondenbezitters, wilt u eraan denken uw hond uit te laten in het bos of langs de Loswal, deze plaatsen zijn aangewezen als losloopgebied. Mocht het uw hond een keer gebeuren, neemt u dan alstublieft even de schep ter hand om de hondenpoep te verwijderen.
Namens alle spelende kinderen: Bedankt.

Namens Dorpsbelang
Saskia Durieux

Hallo Tollebeek, 19-11-2006

Hallo Tollebeek, Is het gedaan met de mooie warme dagen voor dit jaar? ’s Avond de verwarming een graadje hoger of een paar blokken hout in de open haard. De winter heeft natuurlijk ook zijn charme en dat komt met gezelligheid en warmte in de huizen.
Vorige week heeft Dorpsbelang Zomer-Wintertijd georganiseerd. Tot op het allerlaatste moment hebben we getwijfeld, moet het nou wel of niet doorgaan. Half acht zou doorslaggevend moeten zijn. “Als het regent blazen we het af en zijn de voorbereidingen helaas voor niets geweest” hadden we afgesproken. Het was droog dus het ging door. Tegen achten hadden de mensen zich verzameld rond de picknicktafels op de St. Hubertusplaats op een veilige afstand van de knetterende vuurkorven. De dames stonden met o.a. koffie, (zelfgebakken) cake, snert in het tentje. We hadden een viertal jonge dames gevonden die bereid waren een muzikaal optreden te verzorgen. Misschien was het geluid niet altijd even goed (sorry ik heb geen ervaring als geluidstechnicus). Mijns inziens waren de optreden geslaagd, ik doe het ze niet na. Het mozaïek werd (tijdelijk) in het licht gezet. De geleverde lampen zijn niet waterdicht, dus deze worden spoedig vervangen door de juiste. Hierna zal het mozaïek verlicht blijven. Ook de fontein was weer in bedrijf. Tot in de vroege avond werd er gewerkt om de gerepareerde pomp weer aan te sluiten en af te stellen. Er werd reclame gemaakt voor de veiling en de eerste kavel werd geveild. Het gedicht van Hilda was voor Jasper Nooren. Tussen de optredens door onthulde Eva Ottink het naambordje voor het Tollebeker Kanjerpad. Deze naam werd ingezonden door de heer Haagsma. Verder moest Jan Hermsen sr. zijn schoenen uit doen om een stap in het beton te maken. Eindelijk kan hij worden “bijgezet” in het Kanjerpad. Het officiële gedeelte was net afgelopen of de weergoden lieten ons in de steek. Toch was het gezellig om in en rond het tentje wat te eten, drinken en kletsen. De opbrengst zullen we evenals vorig jaar schenken voor een goed doel.
Afgelopen zondag was het jaarlijkse bestuursuitje. Meestal een activiteit met aansluitend een etentje. Theo en Hans hadden het dit keer georganiseerd. Rond een uur of vier wisten we eindelijk wat het ging worden. Klimmen, vandaar de sportkleding!!! Na een gedegen uitleg konden we veilig tegen de 16 meter hoge wand omhoog. Zelf de mensen met hoogtevrees vonden het geweldig. (foto’s komen ongetwijfeld op de web site) Het is echt een aanrader om een keer te doen. Vervolgens hebben na een ritje door de binnenstad op zoek naar een parkeerplaats gezellig en lekker gegeten bij de Vier Azen. Net als altijd zullen we ook nu de kosten voor dit uitje grotendeels uit eigen zak bekostigen.
Tenslotte: houd u de Bazuin in de gaten mbt infoavonden, feestcommissie, veiling enz.
Met vriendelijke groeten,

Namens Dorpsbelang
Marcel Smeets

Hallo dorpsgenoten, 25-10-2006

Nog even en we beginnen al weer aan de laatste twee maanden van het jaar 2006, de nazomer loopt nu toch echt op zijn laatste benen en komend weekend wordt de klok weer een uurtje terug gezet. Komende zondag dus een uurtje langer slapen!! Tevens een goede reden om aanstaande zaterdag even langs te lopen op het plein, er zijn leuke nieuwtjes te horen, er wordt gezorgd voor een hapje en een drankje en wellicht kunnen we ook weer kijken naar een stromende fontein, want er wordt hard gewerkt om deze weer aan de praat te krijgen. De pompmotor is doorgebrand en moet vervangen worden. Ook wordt er hard gewerkt aan de verlichting van het mozaïek, er is inmiddels een stoomkabel ingegraven en we proberen de permanente verlichting voor 28 oct. aan het branden te hebben. Kom allemaal kijken, voor het volledige programma, zie elders in deze Bazuin.
Verder heeft U allemaal wel gehoord of gelezen dat ons gemeentebestuur geld heeft vrijgemaakt om een nieuwe sportzaal te realiseren in ons dorp. Dorpsbelang heeft onderzocht of het mogelijk is deze uit te voeren als multifunctioneel gebouw, compleet met sportkantine,
kleedkamers en vergaderruimte, eventueel aangevuld met kinderopvang e.d. De Gemeente en dorpsbelang willen hierover graag met U, als toekomstige gebruikers, van gedachten wisselen en nodigen U hiervoor uit op 20 november a.s. in De Goede Aanloop. De officiële uitnodiging volgt nog, maar hou deze datum alvast vrij!
Iets wat ook steeds dichterbij komt is het jubileumjaar 2007. Tollebeek ziet dan Abraham en dat is iets wat niet onopgemerkt voorbij moet gaan. De feestcommissie heeft in de vorige Bazuin al een tipje van de sluier opgelicht en ook andere activiteiten zullen in dit kader staan.
Zo zal de jaarwisseling op het plein uitbundig gevierd worden, en ook de nieuwjaarsreceptie op 2 jan. is een aanrader, er zal dan een bijzonder (…) optreden plaatsvinden.
De volgende datum om te reserveren is 10 maart 2007. Het nieuwe sportcomplex, een eventueel evenemententerrein en het lustrumfeest kosten geld, veel geld. Om een deel hiervan boven water te halen word er op deze datum een veiling georganiseerd. Het is de bedoeling dat Tollebekers goederen en diensten beschikbaar stellen, die dan weer door anderen gekocht kunnen worden. Dit kan van alles zijn, bv. Een taart, een avond oppassen of een benefietwedstrijd van bv. het damesvoetbalelftal. Nadere informatie hierover volgt nog, maar denk er alvast eens over na en houd de datum vrij.
Nog één datum krijgt U van mij, 16 juni 2007. Dit is de start van het lustumfeest, en tevens de dag van de reünie. Ook hierover volgt nog volop informatie, maar het is belangrijk dat U deze datum vast meedeelt aan iedereen die U kent die ooit in Tollebeek heeft gewoond, zij worden dan nl. verwacht.

Het laatste nieuwtje wal ik nog wil vertellen betreft vooral de bewoners van de Sperwer en de Visarend, die veel overlast ervaren van de sloot achter hun huizen. De gemeente en het waterschap hebben toegezegd hier nu echt werk van te maken en zullen proberen dit voor de komende zomer opgelost te hebben.
Tenslotte wens ik iedereen een goede wintertijd toe en onthoud het volgende, “de spruitjes smaken dit jaar weer bijzonder goed”.

Vriendelijke groeten, namens Dorpsbelang,
Hans van Dijke.

Hallo dorpsgenoten,, 7-10-2006

De herfst is ons land binnengevallen en de tijd van kastanjes, hazelnoten, gure wind en de verwarming is is aangebroken maar wat hebben we nog kunnen genieten van een heerlijke nazomer, er moest ook nog heel wat gebeuren op het land dus dat zonnetje was van harte welkom !

Wij zaten alweer even in de zomer, in de zomer van 2007 welteverstaan. De feestcommissie was namelijk ook aanwezig op onze laatste vergadering en die vertelden ons wat er allemaal al bedacht is voor het “50 jaar Tollebeek feest” de voorpret is in volle gang en ze hebben nog veel vrijwilligers nodig om alles rond te krijgen dus als u gevraagd wordt, doe mee! Het is heel leuk om samen iets rond te zetten! Alvast een tipje van de sluier kunt u verderop in deze bazuin lezen.

En dan is er goed nieuws te melden, heel goed nieuws zelfs. TOLLEBEEK KRIJGT EEN NIEUWE GYMZAAL !!!! De gemeente heeft een flink bedrag uitgetrokken voor Tollebeek en hier mogen wij een gymzaal mee bouwen !. Waar, met wie en hoe laat dat is nog niet bekend maar er komt op zeer korte termijn een infoavond voor de verenigingen en de scholen en uiteraard zijn daar alle belangstellenden van harte uitgenodigd. Datum en tijd zullen spoedig volgen.

In de vorige bazuin stond een oproep voor appartementen, er is gereageerd maar niet in grote getale. Tot nu toe zijn er te weinig belangstellenden om stappen te ondernemen. Mocht u nou wel interesse hebben en dat nog niet gemeld hebben, doet u dit dan! Het zou jammer zijn als later blijkt dat er toch wel meer mensen waren die in een appartement willen wonen maar dat niet hebben gemeld…

Er kwam een vraag binnen over de dorpsladder; hij is niet meer, helaas.

Feest ! Feest ! Feest ! 28 oktober Feest ! Feest ! Feest !

Het zomer/winter feest op 28 oktober. Hij staat bij u uiteraard al op de kalender. Wat gaan we doen ; We vieren het einde van de zomer op het plein voor bij Bert van de Winkel.
We hebben muziek (hoop ik) we hebben snert van Saskia, we onthullen het nieuwe mozaïek wat gerestaureerd is door de heer en mevrouw Buiter en Kees en Gerda Robbertsen. We onthullen de nieuwe naam voor de Walk of Fame, er is buitensporig goed gereageerd op de vraag om een Tollebeekse naam voor dit pad te bedenken, maar heeft u er nog een laat het ons dan z.s.m. weten. Wij rekenen op een gezellige avond en wij hopen u daar te zien.
Bij regen gaat het niet door !

U ziet het, er is nog van alles te doen in ons dorp. Wij zitten niet stil en u hopelijk ook niet.
Verderop in de bazuin staat de reparatiebon. Mocht u iets hebben gezien wat u stoort, laat het ons weten met de bon. Let op : er staat een nieuw inleveradres op !

Tot ziens op 28 oktober !

Namens dorpsbelang van het schoonste en milieuvriendelijkste dorp in de polder;
Mario Ottink – van der Velde

Beste Tollebekers, 23-9-2006

Nog steeds zomers, hoewel de eerste bieten vanmorgen tegenover ons al gerooid zijn. We gaan dus richting herfst.
Eerst nog even genieten van het mooie weer en van ons prachtig dorp. Geweldig, Tollebeek mooiste dorp van de Noordoostpolder. Dat wisten de Tollebekers natuurlijk al lang, maar nu werd het ook eens officieel bevestigd. Zowel inde algemene score als wat betreft milieu behaalden we het hoogst aantal punten. Mario en Sakia hebben samen de prijs in ontvangst genomen.
Tollebekers allemaal gefeliciteerd met deze prijs. We zijn er trots op en we gaan ervoor om ook in ons jubileum jaar weer de eerste te zijn. Met z’n allen moet dat lukken.
Afgelopen woensdagmorgen heeft de groengroep met koffie en taart (zelfgebakken door Betty van der Reest en eentje van de bakker, zelf gekocht door dorpsbelang) de eerst prijs gevierd. Wat zit het lekker daar op die picknickbanken.
Gerda werd door ‘haar mannen’ verrast met een boeket Tollebeker bloemen, omdat zij toch een grote stimulans is voor de groengroep. Gerda en haar mannen een extra felicitatie voor jullie.

We zijn het mooiste dorp, maar wie heeft hier de mooiste tuinen?
Mooiste boerderijtuin, de familie Elshof aan de Zuidwesterringweg. Mooiste tuin aan de buitenwegen de fam. Gijlers aan het Steenbankpad. Mooiste grote tuin in het dorp fam, Jonkers aan de Brakken en mooist kleine tuin in het dorp de fam. Poolman. Allemaal gefeliciteerd.
Er is nog meer te vieren. Bij de autocross om het polderkampioenschap behaalde de ploeg, die door Tollebeek was afgevaardigd de eerste prijs. Jan Sportel die de organisatie van de ploeg in handen had, nam de beker in ontvangst.
In de individuele klasse reed Acronius Hettinga weer een geweldige race. Hij eindigde als 2de in de finale. Gefeliciteerd.
Nog een kampioen. Orchidee, de mini pony van stal Poldervreugd van Jaap en Hetty van der Kooy werd kampioen van West-Overijssel en Flevoland. 19 oktober mag de 7 jarige vosmerrie meedoen aan het Nederlands kampioenschap in Bergharen. We wensen ze veel succes.
Geen kampioen, maar wel een mooie prijs. Victor Smeets raadde het juiste aantal knikkers op de kledingverkoopdag van de peuterspeelzaal. Er zaten 777 knikkers in de pot en dat wist Victor. Hij mag samen met zijn hele familie een weekje naar de camping. Deze mooie prijs was beschikbaar gesteld door Marinus en Annie de Weerd.
De kledingverkoop was een succes, zelf gebakken taart, veel publiek, en gezelligheid. De opbrengst was ruim € 800,-. Bestuur en leidsters waren er erg blij mee, ik denk dat u in de volgende Bazuin wel meer over deze activiteit kunt lezen.
Binnen dorpsbelang pakken we de draad weer op. We zijn bezig met de organisatie van zomer/wintertijd op 28 oktober. Noteert u deze avond? We willen er weer een gezellig gebeuren van maken.
Het loopt nog niet storm met de nieuwe namen voor de Walk of Fame. Mensen bedenk eens een leuke, ludieke Nederlandse naam voor de Walk of Fame. Mail of schrijf naar dorpsbelang.
De denktank voor 50 jaar Tollebeek en de feestcommissie beginnen ook warm te lopen.
Ideeën vliegen over de tafel. Nu de realisatie nog. We houden u op de hoogte, houd de Bazuin en de website in de gaten.
Wat gebeurt er veel, wat bruist Tollebeek en wat is het goed wonen in ons mooie dorp. Doe mee en geniet er ook van.

Ik vergat de Fish Potato Run. Alle helpers, vlaggers, waterdragers, bekertjes zoekers enz. bedankt voor de hulp!

Namens Dorpsbelang,


Beste mensen, 01-07-2006

Op deze zwoele zaterdagavond zit ik, met een glaasje rose op tafel, na te genieten van een heerlijke zomerdag. Zonovergoten, zo is het de afgelopen dagen wel te noemen. Volgens het weerbericht stevenen we af op een hittegolf, we hebben dit jaar lang in de kou gezeten, maar dat wordt nu dan beloond met al weken van heerlijk zomerweer. In deze prachtige zomerweek gebeurde er in Tollebeek weer het nodige.

Het begon allemaal afgelopen donderdag met de officiele opening van de Barak. Een aantal pioniers was ter plaatse om de opening te verrichten en de onthulling was ronduit spectaculair, toen de gehele ‘verpakking’ met een grote kraan van de barak werd getild. Waar een klein dorp al niet groot in is! Er was aardig wat publiek toegestroomd en de meningen waren eensluidend; prachtig is het geworden en wat ontzettend leuk dat in Tollebeek deze laatste barak uit de pionierstijd bewaard is gebleven. Voor wie het nog niet heeft bewonderd; het is zeer de moeite waard om even de tijd te nemen het geheel te bewonderen en alle geplaatste teksten te lezen. Het geeft een goed beeld van hoe de polder ontstaan is. Neemt u eens de tijd om het allemaal goed te bekijken.

Woensdagmiddag al begon het dorpsfeest met een geslaagde kindermiddag. Leuke spelen op het ijsbaanterrein. Het mooie weer speelde mee en de kinderen waren in grote aantallen toegestroomd. Donderdag de optocht met het thema ‘Jetzt geht loss’ gevolgd door het vogelschieten. Een leuke optocht en gezelligheid tijdens het vogelschieten. Het inlevingsvermogen tijdens de optocht was weer groot; van Duitsers op het strand tot de Rattenvanger van Hamelen, Duitse fotomodellen en Formule 1, alles kwam voorbij. Vrijdag playbackshow, ik was er zelf niet bij, maar heb gehoord dat het een gezellige en goedbezochte avond was. Zaterdagmiddag bij de zeskamp was het opnieuw zonovergoten. De spelen waren erg leuk, van spijkerbroekhangen tot bierkratstapelen. De feestavond moet nog beginnen, maar volgens mij kan de feestcommissie terugkijken op een zeer geslaagde feestweek. Vanaf deze plek wil ik jullie complimenteren. Van wat ik heb meegemaakt, kan ik alleen maar zeggen dat mijn indruk was dat alles zeer goed doordacht en georganiseerd was. Ik hoop dat jullie er ook met tevredenheid op kunnen terugkijken.

Deze week leest u alweer de laatste Bazuin van dit seizoen.
Veel mensen werken toe naar de zomervakantie; de scholen gaan de laatste weken in. En zoals dat altijd gaat in de laatste weken van het seizoen; Er moet nog van alles, iedereen is druk.
Dorpsbelang vergadert nog een keer en gaat dan ook met vakantie, om in september er weer met frisse moed tegenaan te gaan.
Namens Dorpsbelang wens ik u een heerlijke, ontspannen tijd toe.
Saskia Durieux.


Beste Tollebekers 14-06-2006

Eerst even iets rechtzetten. In de vorige Bazuin stond in de concept notulen na de rondvraag dat er bij ons een meisje geboren was. Dat klopt, alleen schrijven wij haar naam net iets anders. (een typefoutje neem ik aan) Het geeft niet, het meisje is gezond en groeit goed. Bedankt voor de felicitaties.

Het is zaterdagmiddag. De redactie van de Bazuin heeft ons verzocht zo vroeg mogelijk het stukje voor deze keer in te leveren. De reden hiervoor is VAKANTIE.

De basisschooljeugd heeft net een weekje gehad en begint maandag aan de laatste etappe van dit schooljaar. Als we de weersvoorspelling van dit weekeinde kunnen gebruiken voor de rest van de zomer, dan hebben we niets te klagen. 25+ en een natje en droogje bij de hand. Wat wil je nog meer zou je zeggen? Ook vakantie en volop kunnen genieten natuurlijk, maar voor velen onder ons duurt het nog een aantal weken.

Het WK is begonnen, oranje is in de stemming en het dorpsfeest begint op woensdag 28 juni. Voor degenen die anders dan oranje willen vlaggen, er zijn nog volop dorpsvlaggen te koop bij ondergetekende. (bel wel even van te voren)

Gezien het thema, zal het wel een spektakel worden, elders in dit nummer zal de feestcommissie zeker het programma beschrijven waarin jong en oud aan haar trekken zal komen. Iedereen veel plezier toegewenst.

Meer onderwerpen om over te schrijven heb ik momenteel niet. Ik stop er nu mee en ga starten met de voorbereidingen van de BBQ van vanavond.

Met vriendelijke groeten,
Namens dorpsbelang,
Marcel Smeets


Beste Tollebekers 27-05-2006

Tollebeek in het voorjaar, na een schitterende zomerse periode, lijkt de herfst nu zijn aandeel weer te nemen. Nadat eerst het onkruid alleen maar aangetikt moest worden om te wijken voor de cultuur planten is nu zelfs het aanstrijken met chemische middelen nauwelijks voldoende.
Onze eigen Tollebeker Groenbrigade weet er over mee te praten.
Maar ook goed nieuws; want nauwelijks zijn ze begonnen of Gemeente, Profyto en v. Arendonkkomen met hulp. Op halen van verzameld afval, chemicaliën en materiaal om onkruid te lijf te gaan wordt spontaan aangeboden. Dank daarvoor!!
Gerda heeft met de mannen en vrouwen wekelijks overleg welk project de meeste aandacht verdient. Zo is het Vizier aangepakt en is het bankje bij de Jager vervangen en krijgt het originele bankje na een opknap beurt een nieuwe plek bij de Barak. (heeft u gezien hoe mooi dat is geworden?)

We hebben afscheid genomen van 4 wethouders en inmiddels zijn de nieuwe wethouders aan hun taak begonnen. Ook hebben een aantal ambtenaren een andere taak gekregen. Hierdoor is er zo een half jaar verstrekken eer een en andere weer de gewenste aandacht krijgt we zullen dit ook met gymzaal merken.

Zoals u ook in het verslag van DB kunt lezen zijn we bij wethouder v. Est geweest om teoverleggen welke procedure er gevolgd gaat worden voor de vervanging van de gymzaal.
Helaas zit een snelle procedure er niet in en zal Leader-geld dat hiervoor beschikbaar is hiervoor niet benut worden.
(De nieuwe gymzaal zou er dan voor augustus 2008 moeten staan).
Hoe verder? Er komt in het voorjaar van 2007 een sportnota en wij zullen intussen aanvullende informatie verstrekken waardoor er mogelijk een bredere invulling plaats kan vinden. Een aantal punten hebben wij al aangegeven.
Locatie, grootte en gebruikers staan niet vast maar het is wel belangrijk nu aan te geven indien en welke wensen er zijn. U kunt met uw ideeën bij Dorpsbelang terecht.
De wethouder staat positief ten aanzien van vervanging maar dat vraagt de nodige tijd (wat ons niet aanstaat). Verder zal de gemeente er op toezien dat de gebruikers, scholen en verenigingen van de huidige zaal gebruik kunnen maken met inachtneming van de hiervoor geldende regels (met douche gelegenheid).

Het is inmiddels opgeklaard en ik ga gauw naar buiten om hiervan te genieten.

Is mei nat, een droge juni volgt haar pad De eerste juni kil en wak, brengt veel koren in de zak.

Namens dorpsbelang,
Theo Meulendijks


Hallo Tollebeek,08-05-2006

Het is inmiddels twee weken geleden dat de laatste Bazuin bij U op de mat viel en wat kan er in korte tijd toch veel veranderen. Toen, een koude en natte periode, een tulpenfestival zonder bloeiende tulpen en een gevoel van ongenoegen bij de landbouwers onder ons, want er moest nog zo veel gezaaid en gepoot worden en het werd toch wel laat. Nu, na een week met zomerse temperaturen en veel zon zijn de bomen toch weer groen geworden, de tulpenvelden kleuren volop en ook het meeste land is weer vol geplant, en al deze gewassen zullen dit jaar ongetwijfeld weer een hoop geld opbrengen. Kortom, het komt allemaal weer goed. Wat ook goed kwam was de stepestafette, een evenement met wederom weer veel sfeer, een gezellige doorkomst in ons dorp en een keurigetweede plaats voor onze ploeg. Een groot compliment voor Dorpsvoorzitter Theo, die niet, zoals zijn meeste collega’s, een klein eindje stepte, maar de hele etappe. Ook liet het Tollebeker bedrijfsleven zich van zijn beste kant zien door de bus te sponsoren. Willen we volgend jaar Luttelgeest weer verslaan dan moeten we misschien uitkijken naar een vrouwlijke dorpsvoorzitter van boven de 40 met een ijzeren conditie en veel ervaring met steppen.
Toen Koninginnedag. Zelf was ik nog een beetje druk en heb niet alles meegemaakt, maar wat ze in Almere regelen voor Bea kan onze feestcommissie ook, alleen onder betere weersomstandigheden. Een verslag hiervan staat ongetwijfeld elders in deze Bazuin.
Het Tulpen mozaïek; (wat een rotwoord, hoe krijg je die puntjes erop,PC dokter?) Na een wat moeilijke start en een week uitstel is het dan toch gelukt om op 27 april het Rembrandt mozaïek op te bouwen. Het resultaat zal inmiddels bij iedereen bekend wezen, een keurige eerste plaats voor Tollebeek. Goed gedaan dames!!
Genoeg terug gekeken, want als er komt de komende tijd weer genoeg op ons af. We hebben afscheid genomen van de oude wedhouders en kennis gemaakt met het nieuwe college. Als U dit leest hebben we het eerste gesprek dhr. Van Est, de nieuwe man voor de gymzaal, al weer gehad en we zullen onverminderd door lobbyen tot er resultaat bereikt is. De afdeling verkeer is maar weer eens gewezen op de toestand van de bermen bij de buitenwegen en ook is gewezen op onveilige situaties binnen het dorp. Niet echt een zaak voor Dorpsbelang, maar wel actueel is de soap over de bruggen; het kan toch niet waar zijn dat deze voor een lange periode afgesloten worden voor landbouw- en vrachtverkeer.
Ook is men begonnen met het verbouwen van de Tollebekerbrug, deze wordt straks vanuit Urk bediend en maakt de functie Brugwachter in Tollebeek overbodig. Na Abma, Pit, Jo Gerssen en de jongens van Naaktgeboren zal het vertrouwde beeld van het brugwachtershuisje verdwijnen. Gelukkig blijven foto’s en verhalen straks bewaard in het boek “Tollebeek 50 jaar”, tenminste, als U een en ander aan blijft leveren.

Groeten,
Namens dorpsbelang,
Hans van Dijke


Hallo allemaal,22-04-2006

Woh wat een weer, dan krijgen we er weer zin in met z’n allen ! Er is weer heel wat gebeurt afgelopen weken en er staat ons ook weer heel wat te wachten. Maar allemaal leuke dingen! We hadden de 11- dorpenloop, een zeer sportief evenement waar inmiddels 50 teams aan mee doen. Zo ook Tollebeek en wat denkt u; ze werden 5e !! Een fantastische prestatie van onze lopers. Petje af. En dan heb je altijd baas boven bazen, Frans Tjeerd, Syds, Jan en Anne daalden af naar Rotterdam om daar de marathon te lopen, voor allemaal een dikke PR tijd !. Heel knap! Voor tijden en finish foto’s kunt u kijken op www.tollebeek.nl.
Op 10 april ontvingen wij de nieuwe bewoners, een mooi groepje verse Tollebekers waren naar het café gekomen om alles over hun nieuwe woonplaats te weten te komen. Het was een leuke avond met veel informatie en prachtige dia’s.
Vorige week zaterdag liep het storm bij de eendenkooi want de paashazen hadden de kinderen uitgenodigd om eieren te zoeken. Nou dat hebben ze geweten want ik denk dat er wel 100 kinderen (het waren er in ieder geval heel veel) startklaar stonden. Twee heuse paashazen brachten ons naar een open plek in het bos en …….. rennen maar. Wat een prachtig gezicht en dan die enthousiaste kreten als er weer een ei werd gevonden. Ja firma Bazuin ik weet niet hoe dit ooit ontstaan is, ga ik nog een keer navragen maar hier komen jullie niet meer onder uit. Veel te leuk!!!
Afgelopen zaterdag hebben wij kennis gemaakt met de groenbrigade o.l.v. Gerda Robbertsen. Een team van mensen zal gewapend met Mercatus gereedschap onze parkjes en bosjes te lijf gaan. Prachtig initiatief.
En wat staat ons allemaal nog te wachten de komende 2 weken;

Zondag 23 april; de steppenrace; ook weer een sportief evenement waarbij elk dorp een stepploeg levert die dan van dorp naar dorp steppen en in ieder dorp feestelijk worden onthaald. Ze worden begeleid door bussen en vast ook nog wel een paar traditionele wagens (dit mag eigenlijk niet meer). We rekenen weer op veel enthousiaste mensen langs de route door ons dorp en bij de finish op het plein.

Het Tulpenmozaïek. Dit is de start van het Tulpenfestival. Ieder dorp ontwerpt een mozaïek naar aanleiding van een thema, dit jaar is dat Rembrand, en dit wordt dan beoordeeld door een jury. Helaas zijn de tulpen nog niet gaar en dus wordt het een week uitgesteld. Op donderdag 27 april wordt het mozaiek gemaakt. Denkt u nu ; dat lijkt mij nou leuk, tulpen koppen en tulpen steken en daar een prachtig mozaïek van maken (het ontwerp is al klaar)
bel Saskia ! Ze zijn hartstikke blij met uw hulp. 0527 – 651511

En dan heb ik ook nog droevig nieuws. We hebben niet de gehele nieuwjaarsbonus binnen gehaald.
Dit is een bonus van € 500,00 die wij van de gemeente krijgen als ons dorp schadevrij oud en nieuw doorkomt. De brief is binnen; we krijgen maar € 250,00. De reden hiervoor is dat er op het pleintje bij de scholen veel vuurwerkschade is ontstaan en dit heeft de gemeente weer moeten herstellen. Jammer jammer jammer. Die bonus gebruiken we voor de activiteiten tijdens de nacht van oud en nieuw (o.a. het vuurwerk wat op het plein wordt afgestoken). We hopen dat de daders zich realiseren dat dit ten koste gaat van het hele dorp!

Koninginnedag 29 april; de feestcommissie heeft weer een fantastisch programma voor ons gemaakt. We beginnen om ½ 10 met het vlaghijsen en we zien elkaar tussendoor bij de lawaaioptocht en bij de vrijmarkt om 10 uur of om ½ 2 bij de voetbal . De kinderen van de basisschool zien we om 15:00 bij Bart ju wett in het cafe en we zien elkaar in ieder geval om 21:30 bij murphy’s law,ook in het cafe ! zeker weten. Tot dan.

Namens dorpsbelang,
Marjo Ottink – van der Velde


Beste Tollebekers,02-04-2006

Eindelijk voorjaar, hebt u de bolletjes langs de Loswal gezien? Zijn ze niet mooi? Ook op het land en in de tuin knettert alles wat groeien wil de grond uit. De kunstmest is gestrooid en de bieten en uien zijn gedeeltelijk de grond in, het groeiseizoen kan beginnen. Ik struinde vanmiddag door de tuin en ontdekte plantjes, die ik eergisteren nog niet zag. Het wordt dus zaak om alles goed in de gaten te houden.
We troffen het met de dorpsschoonmaak, de kou was net op tijd verdwenen. Alle leerlingen van onze drie basisscholen hebben er weer flink aan getrokken en singels en pleinen opgeruimd. Met behulp van een geel wagentje met bemanning van de gemeente werd van alles verzameld. Geweldig dat jullie weer zo goed mee helpen. Heel erg bedankt.
Dorpsbelang opereerde zaterdag vanaf de Sint Hubertusplaats. Vrijdag waren er al twee containers gebracht, zodat ieder zijn/haar afval er kwijt kon. Hier werd goed gebruik van gemaakt. Mooi dat dit weer mogelijk was, het voorziet in een behoefte.
Om 9.00 uur startten we met de oudere garde met koffie. Nog geen regen, een beetje miezerig, maar dat konden we wel hebben. In verschillende buurten was al opgeruimd en werd nog aangepakt. Het schelpenpad bij het groene kruis gebouwtje werd aangevuld door de Vogelaars. Weer een geel wagentje met mijnheer van de gemeente toerde met Gerrit Hoftijzer als vrijwilliger door het dorp, om het hier en daar verzamelde afval op te halen. Theo ging met een aanhanger op stap, een groepje jeugd ging achter Marcel, rattenvanger van Hamelen, aan op zoek naar???????? Johan en Cor ten Napel bogen zich over de aanleg van een mini dijkje, waarop het bordje LOSWAL beter uit zal komen.
Intussen werd op de Sint Hubertusplaats geschroefd en gesleuteld aan 2 mooie grote picknicktafels. Hans van Dijke legde ze aan de ketting. Weer een stukje aankleding van ons centrum. Rond een uur 11 verzamelde ieder zich rond de nieuwe tafels om nog even na te genieten, met een broodje worst en een drankje. De dorpsschoonmaak 2006 zat er weer op. Ieder die meegeholpen heeft, donderdag, vrijdag en zaterdag. Bedankt. We zijn blij dat er weer mensen waren die zich in wilden zetten om ons dorp er weer optimaal uit te laten zien.
Wat staat er nog meer te gebeuren. 10 april willen we gaan kennis maken met onze nieuwe Tollebekers. We hopen dat er veel mensen gehoor zullen geven aan onze uitnodiging, die verder op in deze Bazuin staat. Schroom niet en kom naar de Goede Aanloop. We willen u vertellen wat Tollebeek u te bieden heeft en waarom het zo’n geweldig dorp is.

De werkgroep van het tulpenmozaïek heeft al weer een plan bedacht om een mooi kunstwerk te maken, wat tijdens het tulpenfestival de LOSWAL zal sieren. Mocht u zin hebben te helpen, meld je aan.
23 april is de jaarlijkse STEP race door alle dorpen van de Noordoostpolder. De Tollebeker ploeg was vorig jaar de snelste. Ook dit jaar doen ze weer mee. De ontvangst in Tollebeek moet nog geregeld worden, maar we zullen ons best doen er weer iets leuks van te maken. Kom vooral even kijken en aanmoedigen. We wensen de steppers alvast veel succes.

Heet van de naald, de uitslag van de 11dorpenloop. Deze is jl. zaterdag gelopen en de Tollebeker loopgroep heeft weer een prima prestatie geleverd. In een veld van 50 ploegen werden ze 5de in een tijd van 4.50.35.uur. De sfeer was prima. Ook in Tollebeek waren de nodige toeschouwers om de lopers te ontvangen en aan te moedigen. Een uitgebreid verslag kunt u in de volgende Bazuin vinden.
Zoals u ziet weer veel nieuws, deze keer ook voor veel lezers omdat de Bazuin huis aan huis wordt bezorgd. Ik hoop, dat ze de smaak te pakken krijgen en de volgende Bazuin niet willen missen.

Namens dorpsbelang,

Hilda de Boer-Zijlma

Beste Tollebekers,18-03-2006

Net als de vorige keer al is geschreven de dagen worden steeds langer en de sneeuwklokjes en krokussen zijn er ook weer en het verlangen naar het voorjaar wordt steeds groter, maandag 20 maart is het voorjaar zelfs officieel begonnen, maar het lukt de natuur maar niet om uit z’n winterslaap te komen. Iedereen wil in de tuin aan de gang en de boeren staan te trappelen om het land op te gaan om te zaaien en te poten en de eerste lammetjes zijn geboren maar het gras is nog dor en temperatuur nog te laag, dus maar hopen dat de temperatuur snel zal stijgen en dat het water dan niet met bakken tegelijk naar beneden komt.

Het dorpsbelang heeft de eerste voorjaarsactiviteit alweer georganiseerd en wel de Dorpsschoonmaak op zaterdag 25 maart, dus een oproep aan iedereen om die dag te helpen in en om zijn straat al het zwerfvuil op te ruimen en in vuilniszakken klaar te zetten zodat het afgevoerd kan worden.

Op zaterdag 1 april zal de 11 dorpenloop worden gelopen. Een groep Tollebeker lopers is alweer enige tijd in training en zal ons dorp weer vertegenwoordigen.
Hopelijk komt u ook even kijken om onze dorpsgenoten aan te moedigen.

En dan hebben we van 22 april tot en met 29 april het tulpenfestival, het thema van dit jaar is ‘Rembrandt’, in het kader van de 400-ste geboortedag van Rembrandt. Natuurlijk hoort hier weer een mooi tulpenmozaiek bij.

Alles bij elkaar weer veel activiteiten in Tollebeek en als het weer nu ook nog mee gaat doen dan kan het niet meer stuk. Wij hebben er weer zin in, we hopen van harte ook vele enthousiaste mensen bij alle activiteiten te ontmoeten.

Namens Dorpsbelang,

Johan van der Reest


Beste Tollebekers,05-03-2006

Heeft u dat ook, nu de dagen weer wat langer worden, dat verlangen naar het voorjaar? Ik ben daar vast niet uniek in. Ook al is het deze dagen met al die sneeuw nog niet altijd te merken, het voorjaar komt eraan. Wanneer de zon er even bij komt, is het in de luwte al best aangenaam. Overal steken de sneeuwklokjes alweer hun klokjes, letterlijk, door de sneeuw. Vanmiddag zag ik dat op de Loswal de krokussen ook alweer met de kopjes boven komen. Binnen korte tijd zal het daar weer fleurig aanzien geven. Ook Bert en Mareli de Haan hebben de lente in het hoofd. De winkel zal deze week een flinke verandering ondergaan en we zullen vanaf nu in een geheel opgefriste winkel en volgens een nieuwe formule onze boodschappen kunnen doen. We zijn benieuwd.

Ook binnen Dorpsbelang staan de voorjaarsactiviteiten alweer op de agenda. Als eerste zal daar de dorpsschoonmaak zijn op zaterdag 25 maart. Noteert u hem ook alvast, het is zomaar zover. Vorig jaar volgens een nieuwe formule, wat ons betreft een groot succes. Hopelijk kunnen we ook dit jaar weer op vele enthousiaste deelnemers rekenen. Of we weer kunnen rekenen op containers voor grof vuil durf ik, met het nieuwe pasjessysteem van de gemeente, te betwijfelen. Maar met elkaar kunnen we vast het dorp weer een opgeruimd aanzien geven. Nadere informatie zult u in de volgende Bazuin kunnen lezen.

Op zaterdag 1 april zal de 11-dorpenloop worden gelopen. Een groep Tollebeker lopers is alweer enige tijd in training en zal ons dorp weer vertegenwoordigen. Hopelijk komt u ook even kijken om onze dorpsgenoten en anderen aan te moedigen.

Nog iets verder vooruit, van 22 tot en met 29 april, zal het Tulpenfestival plaatsvinden. Het thema van dit jaar is ‘Rembrandt’, in het kader van de 400-ste geboortedag van Rembrandt. Natuurlijk hoort hierbij weer een mooi tulpenmozaïek. Vorige week is ook deze commissie, bestaande uit Hannie Naus, Hennie Timmermans, Janke de Boer en Saskia Durieux, alweer bij elkaar geweest. We denken dat we tot een mooi ontwerp kunnen komen. Wellicht denkt u ‘Het lijkt me leuk om mee te denken’ of krijgt u bij dit thema veel inspiratie. De commissie kan uw hulp goed gebruiken, dus schroom niet en sluit u aan. Ook als u denkt bij het insteken van het mozaïek een helpende hand te willen bieden, dan vinden we het leuk om dat te horen.

Alles bij elkaar lijkt het erop dat Tollebeek ook dit voorjaar weer zal bruisen van de activiteiten. Wij hebben er weer zin in, we hopen van harte ook vele enthousiaste mensen bij alle bijeenkomsten te ontmoeten.

Namens Dorpsbelang,
Saskia Durieux


Beste Tollebekers,18-02-2006

Op zo’n mooie lente dag als vandaag zaterdag 18 februari denk je niet meteen aan een stukje schrijven voor de Bazuin. Maar als het donker wordt en je gaat weer bij de warme kachel komen de zaken die gebeuren moeten ook weer terug.
Afgelopen donderdag jaarvergadering Dorpsbelang was gezellig.
Terugblik over 2005 en vooruit kijken naar:

 • Invulling van fase 4ab,
 • uitbreiding Tollebeek na 2010,
 • en natuurlijk de gymzaal,

waren belangrijke onderwerpen waarover we goed hebben gediscussieerd.
Wethouder K. Maliepaard kon ons niet meteen verrassen met een nieuwe zaal maar de deur is wel op een kier gezet. Intussen worden noodzakelijk veiligheidsvoorzieningen voor 1 maart van dit jaar uitgevoerd.

Hebben we dan niets vergeten?
Jawel, een paar afmelding die via de mail zijn binnen gekomen en de reparatiebon is niet aan de orde geweest. Ook nu nog u bent vrij te reageren en wij staan open uw reacties te ontvangen ook van degene die donderdag niet geweest zijn of die geen lid zijn van Dorpsbelang. Overigens bleek ook deze avond weer dat het toch wel handig is om wel lid te zijn van Dorpsbelang en of de Bazuin om zo op de hoogte te blijven van de gebeurtenissen in ons dorp.

6 april komt een huis aan huis Bazuin waarin elke Tollebeker kan lezen wat Dorpsbelang en Bazuin u biedt en hoe u ook de mogelijkheid krijgt op een eenvoudige manier lid te worden. En: bij verhuizing is het belangrijk hiervan melding te maken anders krijgen uw opvolgers Bazuin en jaarverslag voor niets en mist u het nieuws.

Maak gebruik van de oproep van Bazuin en Feestcommissie om een vinger uit te steken met bijvoorbeeld het maken van de Bazuin of het geven van ideeën voor het jubileum jaar.
En ze komen bij u thuis om een bijdrage voor de feestweek en het noteren van uw bijdrage voor de veiling om het jubileum jaar te bekostigen.
De veiling bijdrage bestaan uit diensten en of goederen die eind dit jaar geveild

Namens Dorpsbelang
Theo Meulendijks


Beste Tollebekers,06-02-2006

Het is zaterdag avond, net na negen uur. De kinderen liggen in diepe rust en de afwas is gedaan (ja dat hoort er ook bij als de vaatwasser vol is, moet de rest met de hand).

Waar zullen we over schrijven? Het 1e punt is hondenpoep. Onlangs werd het bestuur er weer eens op aangesproken. Er ligt zo veel hondenpoep in het dorp. Eigenlijk is het een punt waar we helemaal geen tijd meer aan willen besteden, maar toch hebben we er bij de laatste vergadering weer bij stil gestaan. Het is niet nodig die overlast. Er zijn door de gemeente speciale gebieden aan de rand van Tollebeek aangewezen voor het uitlaten van onze trouwe viervoeters. Mocht er onverhoopt toch iets achterblijven op de stoep of op een speelveld, dan is het welgepast dat het baasje het even opruimt. Uit ervaring kan ik u vertellen dat het geen pretje is als je de stinkende smurrie uit de profielzolen moet peuteren of uit de banden van wandelwagen of rolstoel. Als dorpsbelang kunnen wij alleen zeggen “spreek de hondenbezitters er op aan als hun hond zijn behoefte doet op een plaats waar dit niet hoort”. Iedereen wil immers zonder voortdurend naar de grond te hoeven kijken kunnen wandelen of spelen. Tot zo ver genoeg over dit onderwerp.

Kaalslag. Wat is er gebeurd? De singel bij de PKN kerk is tot op enkele bomen na uitgedund. Omdat dit aan onze achtertuin grenst kijk je vreemd op als ’s avonds thuis komt en er grote bergen te versnipperen takken en stammen liggen. Er is in ieder geval nog menig karretje brandhout uit gekomen. Ook de groenstroken zijn tot aan de grond gekortwiekt. Het is een vreemd gezicht, maar het zal wel een goede reden hebben. De struiken zullen wel opnieuw uitlopen of anders vervangen worden.

Zondag 29 januari was het zo ver. De ijsbaan kon open. Zelf ben ik er niet geweest, maar uit berouwbare bron heb ik vernomen dat er heel wat mensen de ijzers hebben ondergebonden om een paar rondjes te schaatsen. De kwaliteit was niet heel best, maar dat mag de pret natuurlijk niet drukken. De voorzitter heeft met zijn natte pak in ieder geval de kant weten te halen.

Vergeet het niet, onze jaarvergadering is op 16 februari om 20.00 uur in de Goede Aanloop. Het verslag is reeds gedrukt en zal binnen kort bij onze leden worden bezorgd.

Tot slot:
Beeldjes van het Tollebeker jagertje en ook de dorpsvlaggen zijn nog steeds bij mij te verkrijgen.

Met vriendelijke groeten,

Namens Dorpsbelang
Marcel Smeets


Beste Tollebekers,21-01-2006

Na de laatste keer dat ik mijn bijdrage voor deze dorpsbelang kroniek geleverd heb vroeg collega bestuurder Marcel zich af waar zijn mede dorpsbelangers toch de onzin vandaan haalden om deze pagina mee te vullen, dus deze keer zal ik proberen het kort en zakelijk te houden.

Als ik nu naar buiten kijk is het druilerig en geeft de thermometer 7°C aan, maar als de weerprofeten gelijk krijgen bent U op het moment dat deze Bazuin bij U in de bus valt druk bezig om uw schaatsen uit het vet te halen. Ik, en vele mensen met mij, hoop toch dat er deze winter nog een vorstperiode komt, dat is goed voor het land, goed voor de aardappelopslag en goed voor de schaatsliefhebber. De ijsclub is er in ieder geval klaar voor, dus ook daar zal het niet aan liggen.
Als we dan binnenkort naar de ijsbaan gaan kunnen we mooi bekijken hoe het staat met het opknappen van het darthokje, want deze voormalige kampbarak wordt geheel gerenoveerd en weer in oude staat terug gebracht. Mede dankzij dorpsnotabele Jan Hermsen staat straks het oudste gebouw van de polder er in het jongste dorp weer in nieuwstaat bij.

Wat niet meer nieuw is in ons dorp is de gymzaal, en dat moet toch intussen ook doorgedrongen zijn tot in het gemeentehuis, want er zijn al veel Tollebekers bij de wethouder op bezoek geweest om met hem over de toestand van dit gebouw te spreken. Een hele goede zaak dat er van meerdere kanten bij de gemeente op aangedrongen wordt om iets te ondernemen, maar laten we er wel voor waken dat dit niet gaat leiden tot tweespalt binnen het dorp. Ook wij zitten regelmatig bij de wethouder op de koffie en hij heelt ons beloofd om binnenkort met een plan naar buiten te komen. Wij zijn benieuwd.

Dan de jaarvergadering: Het viel dit jaar niet mee om een geschikte datum te vinden, er wordt al heel wat afvergaderd en iedere keer als wij een datum geprikt hadden bleek er wel een vereniging te zijn die daar grote bezwaren tegen had. De definitieve datum is geworden; Donderdag 16 februari om 20.00 uur in de Goede Aanloop. Er wordt op dit moment druk gewerkt aan het jaarverslag en dit kunt U samen, met de agenda, begin februari in de brievenbus verwachten.

Vriendelijke groeten, namens dorpsbelang,
Hans van Dijke


Beste Tollebekers,07-01-2006

Gelukkig nieuwjaar! en een gezond en voorspoedig 2006 voor iedereen.

Een nieuw jaar ligt voor ons klaar.
Een jaar waarin we weer met z’n allen aan het werk gaan om Tollebeek nog mooier, nog gezelliger en nog bruisender te maken dan het nu al is !
Een jaar waarin we ons met z’n allen gaan voorbereiden op het 50 jarig bestaan van ons dorp in 2007 !
Een jaar waarin we natuurlijk weer beginnen met de jaarvergadering op woensdag 15 februari waar we met z’n allen aanwezig zullen zijn !

Nog even terugkijken ;
Oud en nieuw weer goed verlopen, lekkere carbidknallen vanaf de loswal, veel vuurwerk met zelfs 2 rode ballen boven Tollebeek, het is nog wat zwakjes tegenover de 18 die boven Urk stonden maar dat gaat volgend jaar vast goed komen. Vanaf ½ 1 stonden we weer op het plein met vuurkorven, gluhwijn, chocolademelk en niet te vergeten de superlekkere zelfgebakken oliebollen van Saskia! Het was erg gezellig.
2 januari de nieuwjaarsreceptie. Het cafe zat om ½ 9 vol enthousiaste mensen en dus even lastig om alles weer rustig te krijgen. We hadden een paar nieuwe items toegevoegd maar gelukkig waren ook the good old Thomasvaer & Pieternel weer scherp aanwezig. Fantastisch hoe ze dat elk jaar weer voor elkaar krijgen! Nieuw dit jaar de kampioenen van Tollebeek die kort aan iedereen voorgesteld werden begeleid door een trompettrio. Leuk om te weten dat er in ons dorp zoveel toppers wonen! En de stoel, die was ook nieuw. Nou de stoel niet maar wel het idee van de stoel. Het idee is namelijk dat er ieder jaar een “druk achter de schermen” persoon komt te zitten en dit jaar was dat Emma Naaktgeboren. De Oudste en Jongste hadden we nog, Mevr. Burger de oudste, 95 dit jaar, ze ligt bijna de hele dag op bed dus ze was er niet. Maar de vader van de jongste; Riejanne van Slooten was er wel en die nodigde ons spontaan uit om allemaal op de kraam te komen. Ben benieuwd.. En dan deden wij nog een liedje. Of zullen we echt de DPT oprichten, de juiste personen hadden we al, alleen nog wat kiezers, toch maar niet. laten we dat maar lekker aan de mensen overlaten die daarvoor gestudeerd hebben… Maar al met al een zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie
met een hoop mensen en een hoop gezelligheid! En wat was hij goed he die Frankie Mokum.
Voor iedereen die niet heeft geluisterd of die het nog even willen nalezen staan de teksten verderop in de Bazuin.
Verder kan ik nog melden dat Theo en ik vanmorgen naar de Stekplek zijn geweest om de € 100,00 te overhandigen die we over hadden bij de Zomertijd-Wintertijd avond. Ze waren er erg blij mee en het wordt besteedt aan een nieuw schuilhok voor de schapen. Dit was hem weer. Verderop in de bazuin treft u nog de REPARATIEBON aan. Mochten er nog misstanden zijn in ons dorp laat het ons weten, vul hem in en lever hem in bij Johan vd Reest aan de Visarend.
Ik wens iedereen een goede start en tot ziens op de jaarvergadering.

Namens dorpsbelang,
Marjo Ottink-van der Velde


Beste Tollebekers,20-12-2005

Midwinter ………….en nog is niet alle blad van de bomen verdwenen. Het weer wordt wat onstuimiger, dus wie weet worden vannacht de laatste bomen kaal. Ik vind het maar niks, dat we nog geen echte winter hebben, maar wie weet kom er straks meer winterweer dan me lief is.
Gelukkig zijn de boeren rondom ons wel bezig met hun normale dingen, ‘s Avonds lichtjes in het land, er wordt geploegd. Het land wordt weer mooi zwart, voorbereiding op de winterrust.
Binnen dorpsbelang houden we ons ook aan de seizoenen.
Zaterdag zullen de mannelijke bestuursleden de kerstboom op de Sint Hubertusplaats zetten. Compleet met lichtjes en een ster in de top! Ook het bord waarmee we de passanten en natuurlijk ook de bewoners van Tollebeek een Gelukkig Nieuwjaar wensen wordt weer opgeknapt en in het tempeltje gehangen.
We zijn bezig met de voorbereiding van de nieuwjaarsnacht en hopen dat de mensen uit Tollebeek weer naar de Sint Hubertusplaats komen om naar het vuurwerk te kijken, rond de vuurkorf een glaasje Glühwein te drinken en één van die superoliebollen van Saskia te proeven (die mag je niet missen). Om 0.30 uur (half één) zijn we er!
2 januari 2006 kunt u het nog eens dunnetjes over doen in De Goede Aanloop. We begroeten u graag op de Nieuwjaarsreceptie om samen met heel veel Tollebekers 2006 op een gezellige manier te beginnen. Hier worden traditiegetrouw ook de oudste en jongste bewoner van het afgelopen jaar van Tollebeek bekend gemaakt en indien mogelijk begroet. Deze informatie moeten we zelf achterhalen. We zijn naarstig aan het speuren naar ooievaars en andere versieringen die geboortes aankondigen. Maar Tollebeek wordt groot en het zoeken is moeilijk en misschien wel onvolledig. Een geboorte kaartje aan dorpsbelang zou misschien wel zo handig zijn voor ons. Graag een berichtje als u denkt dat uw pasgeboren zoon of dochter de jongste van in 2005 is.
Zoals u misschien gelezen hebt wordt Theo in 2006 voorzitter van het 10-dorpen overleg. In dit overleg komen de 10 dorpen van de Noordoostpolder zo’n 4 keer per jaar bij elkaar. Zaken die we gezamenlijk kunnen oppakken naar de gemeente of andere instanties toe worden hier besproken en opgepakt. Er vindt uitwisseling van ideeën en activiteiten plaats. We kunnen elkaar soms versterken en soms praktisch helpen. Een heel plezierig en stimulerend overleg, dat goed is voor de contacten tussen de dorpen.
Ook in 2006 worden de plannen van de nieuwbouw fase 4 verder uitgewerkt. In de notulen van december kunt u één en ander lezen. We hebben gehoord, dat er mensen zijn die graag een appartement willen bewonen. We zijn aan het inventariseren hoeveel liefhebbers hiervoor zijn. Laat van je horen als je hierin geïnteresseerd bent, zodat we de gemeente en Zeeman op de hoogte kunnen stellen van de wensen van de bewoners van Tollebeek. Wilt u meedenken kom dan op de inspraakavond die door de gemeente worden georganiseerd, als de datum bekend is brengen we u op de hoogte.
Misschien zien we elkaar op de dorpskerstviering en anders wel in de Nieuwjaarsnacht op Sint Hubertusplaats of in De Goede Aanloop 2 januari. Mocht dit allemaal niet lukken, dan wens ik u een fijne midwinterdagen toe een gezellige jaarwisseling en veel goeds voor 2006.


Beste Tollebekers 23-11-2005

De meeste kinderen zullen hun schoen wel gezet hebben en Sinterklaas is met zijn Pietermannen druk in de weer alle vragen en verlanglijstjes van de kinderen op te halen.
Wat zal de Sint dit jaar voor ons in petto hebben?

Misschien wel hulp voor onze dorpsagent om te assisteren bij het parkeren aan de Brakken en andere straten zodat iedereen, in het bijzonder Ambulance, Brandweer en Vuilniswagen hier altijd door kunnen rijden en het onnodig is bewoners te vragen hun auto netjes in de vakken te zetten die de normale doorgang belemmeren.

Na de aankomst van de Sint is er aan de Loswal een nieuwe tegel geplaatst in de Walk of Fame. Niemand minder dan Kees en Gerda Robbertsen hebben met een beetje hulp van Dorpsbelang hun eigen tegel in deze straat van prominenten geplaatst. Tijdens de zomertijd/wintertijd avond waren zij niet aanwezig om hun voet-, handtekening aan het cement toe te vertrouwen. Het is Kees en Gerda meer dan een jaar gelukt om iedere keer als wij ze wilden huldigen, onbewust van het feit dat ze bij een activiteit zeer gewenst waren, de biezen te pakken. Afgelopen week hebben we ons zelf uitgenodigd voor de huldiging en Hilda Marjo en Saskia hebben hiervoor heerlijke hapjes klaar gemaakt en is de tegel onder het genot van deze hapjes met champagne ingewijd. Kees heeft zelf voor de bekisting van de tegel gezorgd en wij konden met kant en klare cement de goede verhouding specie maken.
De tegel is nu geplaatst en we kunnen de handen en voeten van Kees en Gerda bewonderen in de Walk of Fame.

Binnenkort wordt het bestemmingsplan voor fase 4 in de gemeenteraad behandeld. Het borduurt voort op de plannen van fase 1 tot en met 3 en ook nu zal Zeeman de plannen ten uitvoer brengen. Het is nu mogelijk om nog wijzigingen aan te brengen of wensen te uitten.
Wij hebben vernomen dat er behoefte is naar woningen zonder tuin en willen graag weten hoe groot deze behoefte is.
Daarom vragen wij aan degene die daar belangstelling voor hebben te reageren naar Dorpsbelang zodat wij het aantal gegadigde kunnen doorgeven. Mogelijk dat in fase 4 hier rekening mee wordt gehouden.

Recent is dhr. Enninga overleden. Jaren hebben wij hier de dorpsladder en rol achter in de tuin opgeslagen. Wij wensen de familie sterkte toe met dit verlies en danken voor de mogelijkheid die zij ons geboden hebben.
Tot dat we een nieuwe plek hebben voor deze dorpszaken zijn ze te leen bij de “Kluis” aan de Fazantendrift als ze niet uitgeleend zijn.

Dorpsbelang
Theo Meulendijks


Beste Tollebekers, 07-11-2005

Het is al weer en hele tijd geleden dat ik een stukje voor in de Bazuin heb geschreven. Ik moet ook zeggen dat het niet altijd even makkelijk is. Niet altijd is er evenveel gebeurd en te schrijven. Als ik dan de stukjes van anderen lees denk ik vaak, waar halen ze het vandaan. Hebben ze nou zo’n dikke duim of schudden ze het zo makkelijk uit hun mouw.

Een kort verslag van zomer/wintertijd. Zaterdag 29 oktober was het dan eindelijk zo ver. De naam van onze fontein werd bekend gemaakt. Er prijkt nu een naambordje met “Watervogels” bij dit kunstwerk dat nu eveneens in de spotlights kan worden gezet. Mevrouw Bunschoten is de bedenkster van de naam en Willem Top heeft ook hier gezorgd dat het licht ontstoken kan worden. Wie dit nog niet gezien heeft moet in de vroege avonduren toch echt eens gaan kijken, het is een schitterend gezicht. Ook aan het diepvriesgebouwtje hangt nu ook de naam, “Kluis” op de gevel, gesmeed door Gerrit Hoftijzer.

Wat er helaas deze avond in het water viel, was de aanvulling op de walk of fame. Het was namelijk de bedoeling dat zowel Gerda als (onze) Kees daar in het cement gezet zouden worden, maar ze waren op vakantie naar warmere oorden. Deze vereeuwiging halen we later deze week in, maar ontkomen zullen ze er niet aan.

Al met al was het een gezellig en sfeervol feestje op de St. Hubertusplaats. Vanaf de Zuidwesterringweg zag het er sprookjesachtig uit met lampjes en vuurkorven. Reflexion gaf een spetterend openluchtconcert. Het publiek en belangstellenden konden zittend aan een picknicktafel of hangend aan een kuubskist genieten, praten en het een en ander tot zich nemen. De opbrengst van deze avond, ca. 100 € zullen we overhandigen aan kinderboerderij De Stekplek. Bij het opruimen hoorde je sommigen al praten over een vervolg, winter/zomertijd. Wie weet. Iedereen die heeft meegewerkt, bedankt.

Ook staat er inmiddels een bankje aan de oprit naar de PKN kern. Het is geschonken door jubilerend Mercatus. De plaats is tijdelijk, te zijner tijd zal het worden verplaatst naar de huurhuizen die momenteel nog in aanbouw zijn.

Tot slot:
Beeldjes van het Tollebeker jagertje en ook de dorpsvlaggen zijn nog steeds bij mij te verkrijgen.

Met vriendelijke groeten,

Namens Dorpsbelang
Marcel Smeets


Beste Tollebekers, 25-10-2005

Het is zondagavond 23 oktober en ik heb me, na alweer een drukke week, voorgenomen om de rest van de dag gestrekt op de bank door te brengen. Terwijl ik hier een begin mee maak realiseer ik me dat er de laatste weken, behalve de lopende zaken, door mij weinig tijd besteedt is aan dorpsbelang en ik neem mij voor om de komende tijd, nu van het oogstwerk de druk wat afneemt, weer eens wat extra dingen op te pakken. Deze week is weer het periodieke overleg met de mensen van de gemeente over het”grijs en groen” en ik kijk nog even in mijn agenda voor de juiste datum. Dan zie ik opeens dat ik deze zaterdag mijn bijdrage voor de Bazuin in had moeten leveren en ik bel snel met Tini Wiegersma om te vragen of er nog een half kantje aan ruimte overschiet. Dit is gelukkig mogelijk hoewel een hele pagina haar beter zou passen, dus vandaar deze inleiding, en Tini, bedankt.
Allereerst moet ik het natuurlijk even hebben over ons komende evenement a.s. zaterdag, Zomertijd/Wintertijd. Na de renovatie en projecten van vorig jaar zijn er nog wat zaakjes blijven liggen die nog moesten gebeuren en die we niet ongemerkt voorbij wilden laten gaan.
We willen dit aanstaande zaterdag gaan doen en hebben “Reflection” uitgenodigd en voor een natje en een droogje gezorgd en hopen op een gezellig en ongedwongen gebeuren, waarvoor ik U allen nogmaals wil uitnodigen. Het programma vindt U elders in deze Bazuin.
Wij zullen proberen de verlichting dan klaar te hebben bij de fontein en het schervenmozaïek. Het oude diepvriesgebouwtje, de Kluis, nadert ook aan de binnenkant zijn voltooiing en er is bijzonder veel ruimte gecreëerd met verschillende stellingen en archiefkasten. Als U de deur eens open ziet staan, loop er dan eens binnen en zie met eigen ogen hoe het er nu uitziet en hoe een oud gebouw toch weer functioneel kan zijn.
Iets heel anders, bij de intree van ons dorp is te lezen dat wij sinds 1988 vriendschapsbanden onderhouden met Tollembeek in België. Het is inderdaad de laatste jaren een wat verre vriend geworden en de laatste tijd zijn de contacten niet meer zo heel intensief. Er zijn zeker plannen om deze banden weer eens weer wat aan te halen en ik was blij toen ik hoorde dat er een aantal dorpsgenoten zijn die het plan hebben opgevat om volgend voorjaar, net als in 1992, op de fiets naar Tollembeek willen, daar te overnachten en dan de volgende dag weer terug naar de polder. Dit is echter wel iets wat enige training en voorbereiding vraagt. Dorpsbelang zal proberen een overnachtingplaats en contact met de plaatselijke wielerclub te regelen. U hoort hier nog van.
Dit weekeinde gaat de wintertijd weer in. Minder tijd buiten doorbrengen, de tijd van de lange winteravonden en veel vergaderen. Misschien dit jaar weer eens een vorstperiode en weer eens schaatsen op natuurijs. We laten het allemaal maar op ons afkomen, maar één ding staat voor deze winter al vast, de spruitjes smaken dit jaar weer prima!

Goede winter toegewenst,

namens dorpsbelang,
Hans van Dijke


Beste Tollebekers, 26-06-2005

Deze week leest u alweer de laatste Bazuin van dit seizoen. Veel mensen werken toe naar de zomervakantie; de scholen gaan de laatste weken in. En zoals dat altijd gaat in de laatste weken van het seizoen; wat gebeurt er weer veel.
Dorpsfeest, avondvierdaagse, schoolreisjes enz.

Ik denk dat we kunnen terugkijken op een geslaagd dorpsfeest. Het begon allemaal met een gezellige vossenjacht voor de kinderen. Zeer geslaagd. De optocht was ook weer goed verzorgd door de diverse buurtverenigingen. Men had er weer veel werk van gemaakt, en veel onverwachte associaties met de Britse eilanden. Van Engelse dropjes tot een High Tea, het kasteel van Ivanhoe enz. En echte doedelzakspelers om het geheel muzikaal te begeleiden. Bij het vogelschieten werd schutterskoningin Hilda van de troon ‘geschoten’ door zoon Ate. Twee gezellige feestavonden in het café die goed bezocht waren door jong en ouder. Tijdens de zeskamp was het koud en nat, maar dat mocht de pret niet drukken. Enthousiaste teams streden sportief. Dit jaar was de leeftijdsgrens verlaagd en de jeugd heeft laten zien dat ze dat waardeerden, want zij deden fanatiek mee.  Ook het publiek was ondanks het slechte weer toegestroomd, en eerlijk is eerlijk, onder de bomen viel het met de regen best mee.

Afgelopen donderdag werd er alvast een brainstormavond gehouden voor 50 jaar Tollebeek, in 2007. Het moet immers een feest worden waar we minstens 25 jaar over napraten. Het lijkt misschien nog wat vroeg, maar een aantal dingen vragen nu eenmaal een langere voorbereidingstijd. De Feestcommissie en Dorpsbelang zijn al een aantal keer bij elkaar geweest en hebben al wat plannen. Maar zo’n feest moet natuurlijk een feest worden voor iedereen, vandaar dat gevraagd is wat men nu graag zou doen op het feest. Ondanks dat het bloedheet was, waren er toch zo’n 25 mensen, die aan onze oproep gehoor hebben gegeven. Leuke ideeën waren er genoeg; denkt u aan een brunch voor heel Tollebeek, een ‘Glitter-en-Glamourrevue’, optredens van artiesten (Frans Bauer werd veel genoemd), een ‘defilé’ waarbij de verenigingen zich presenteren, ballonvaart boven Tollebeek, een museum, en nog veel meer. Er ontstond ook een levendige discussie over wanneer in het jaar en waar we willen feesten. Binnenkort zullen we met alle ideeën aan de slag gaan en kijken wat haalbaar lijkt.
Heeft u nog een leuk idee, persoonlijk of als vereniging, om tijdens het jubileum te doen? Wilt u extra aandacht voor een bepaalde leeftijdsgroep of heeft u goede ideeën hoe we geld voor zo’n feest kunnen inzamelen? Schroom dan niet om die ideeën te ventileren naar Dorpsbelang of de Feestcommissie. Wij gaan er dan mee aan de slag.

Tot slot vindt de komende week de Dorpenronde weer plaats, waarbij Dorpsbelang in gesprek gaat met het College van B en W. Dit is altijd weer een goede gelegenheid om een aantal zaken nog eens onder de aandacht van de gemeente te brengen. We hopen op een goed gesprek.

Daarna suddert ook Dorpsbelang rustig aan naar de zomervakantie toe. We hopen op een mooie zomer, afgelopen weken waren een goed begin. Regelmatig ’s nachts en flinke bui, dat is fijn voor de boeren. We hopen dat u ervan zult genieten, of u nu thuis blijft, in eigen land of naar het buitenland gaat. Namens Dorpsbelang wens ik u een heerlijke, ontspannen tijd toe.

Saskia Durieux.Beste Tollebekers,
09-05-2005

Een drukke periode ligt weer achter ons. Voor de akkerbouwers onder ons  een maand van hollen of stil staan, in het dorp ook weer volop activiteit van uitlopende aard. Een terugblik;
16 april, De Elfdorpenloop. Een sfeervolle doorkomst in Tollebeek  en een prachtige derde plaats voor “onze” lopers.
23 april, Dorpsschoonmaak. Hoewel er geen vuilniswagen meer door het dorp reed en het niet echt zwart zag van de mensen toch een nuttige ochtend. Van de geplaatste containers is goed gebruik gemaakt en de scholen en buurtverenigingen hebben hun omgeving weer vrij van zwerfvuil gemaakt. Het schelpenpad is voorzien van een nieuwe deklaag en de loswal weer netjes. De nazit met bockworst was vooral gezellig.
27 april, De eerste paal is geslagen voor fase 4A van de nieuwbouw. Goed voor 32 “rijtjes-
huizen” en 12 vrije sector woningen. Hiervan zijn de meeste inmiddels verkocht, waarvan
10 aan Mercatus, zodat het aantal huurwoningen in ons dorp sinds lange tijd weer uitbreidt.
Wethouder Jan Mulder liet in zijn toespraak blijken niet op de hoogte te zijn van het dorpsgebeuren en zette ons dorp op een negatieve manier op de kaart bij de nieuwe bewoners.
Voor hem een gemiste kans, voor ons de taak om één en ander weer recht te breien.
29 april, Op het gemeentehuis in Emmeloord werd Hilda de Boer Koninklijk onderscheiden
voor haar inzet in verschillende organisaties, waaronder Dorpsbelang. Een stukje waardering voor heel veel werk, waarvan een klein stukje ook uitstraalt naar de andere vrijwilligers in Tollebeek.
30 April, Koninginnedag. Vooral gezellig, de feestcommissie doet elders in deze Bazuin verslag.
1 mei, stepestafette. Tollebeek wederom op de kaart gezet door de mannen van Peter Dekkers.
Na een gezellige en sportieve dag een verdiende eerste plaats voor onze ploeg met als onbetwiste koningin van de dag Marleen Loman, die alle grote kerels het nakijken gaf.
5 mei, Hemelvaart en bevrijdingsdag. Het bevrijdingsvuur werd opgehaald in Emmeloord door de dames Van der Velde, Elshof en Boer en op het eiergooiterrein werd hiermee het vredesvuur ontstoken.
Tulpenfestival. In deze periode werd de Loswal opgesierd met een tulpenmozaïek, gemaakt door Hannie Naus, Janke de Boer en Henny Timmerman.
Al met al een periode met veel activiteiten en we gaan met zijn allen gewoon verder. Binnenkort wordt gestart met het inrichten van de diepvrieskluis en achter de schermen wordt gewerkt aan de verlichting voor de waterfontein en het schervenmozaïek Denkt U nog eens na over een passende naam voor deze kunstwerken, want het loopt nog niet storm met suggesties. Tevens wordt er i.s.m. de feestcommissie al weer druk gedacht over het 50 jarig jubileum.

Groeten, namens dorpsbelang; Hans van Dijke

 Beste Tollebekers,
19-04-2005

April, prachtige maand om een stukje te schrijven namens het dorpsbelang.
Mijn naam: Marjo Ottink – van der Velde, echtgenote van Martin Ottink, moeder van Niels, Elien en Eva. Nieuw in het dorpsbelang en dus ook nieuw in de bazuin!
April de maand van ploegen, zaaien, poten en mijn verjaardag maar ook van de dorpsschoonmaak, het tulpenfestival, de11 dorpenloop, de steprace, koninginnedag en dus ook van een heeeele lange vergadering.
Maar laat ik bij het begin beginnen.  Het eindverslag van de dorpsrenovatie is klaar !
Een prachtig stuk werk van Gerda en Hilda, voorzien van foto’s en commentaar ligt inmiddels bij de gemeente. Zo komen we steeds een stukje dichter bij de afronding van dit grote projekt. De fontein bruist, de ophoging van de tegels bij het mozaïek en de verlichting zitten in de pen en nu rest ons nog om het plein wat aan te kleden. Zo lijkt het ons leuk om de fontein en het mozaïek een naam te geven. We hebben zelf al een paar hele leuke namen bedacht maar wij denken dat er in ons Tollebeek nog een heleboel creativiteit verscholen zit en nu heeft u allen de kans om dit naar buiten te brengen.
Dus laat die hersens kraken en stuur ons de leukste naam voor beide kunstwerken!
U kunt uw spinsels tot 15 mei mailen naar dorpsbelang@tollebeek.nl  of inleveren bij ons
nieuwe secretariaat :  Saskia Durieux –  Sperwer 6 – 8309 CM – Tollebeek.
Er staat een leuke beloning tegenover! De bekendmaking van de winnende namen zal plaatsvinden tijdens het dorpsfeest. We schakelen over naar de activiteiten die ons dorp rijk is :
de 10-dorpenloop op 16 april, ik zie nu dat deze al geweest is als de nieuwe bazuin weer bij u in de bus ligt. Heeft u ze langs zien rennen?  wapperden de vlaggen in de St. Hubertusplaats ? dan is alles volgens plan verlopen.
De dorpsschoonmaak op 23 april ! Gezamenlijk maken wij ons dorp weer spik en span en dit jaar volgen wij een nieuwe strategie. We beginnen om ½ 9 met koffie, altijd fijn. Iedere buurt (dus ook de buitenwegen) levert 2 mensen die in groepjes de grote projekten aan gaan pakken waaronder het schelpenpad de loswal en het industrieterrein. Ondertussen zullen de buurten zelf hun eigen stukje ontdoen van zwerfvuil en andere viezigheden. Op het plein komen een grijze en een groene container te staan dus ook snoeihout kan aangeleverd worden. Wij rijden ondertussen swingend door het dorp omgeven door gele bezemwagentjes om de verzamelde vuilniszakken voor u op te halen. Wij sluiten af met wat warms…. Wij gaan voor een schoon Tollebeek en vele handen maken licht werk dus stroopt u ze maar op die mouwen en duik met ons in het zwerfvuil ! Ondertussen wordt bij het tempeltje het tulpenmozaïek geplaatst waar enkele dames een ontwerp voor hebben bedacht en meerdere avonden druk mee zullen zijn om er weer een waar kunststuk van te maken. We zijn benieuwd !
30 april, Koninginnedag, daar zal de feestcommissie ons verderop vast meer over vertellen.
Ik dacht dat ik nu wel alles genoemd had maar ik zie dat Hans pas 7 mei aan de beurt is.
1 mei Steprace, stepploegen uit alle dorpen zullen in estafettevorm van dorp tot dorp gaan. In ieder dorp worden ze ludiek ontvangen. Ze gaan via het betonpad door het bos, vervolgens Wildzang, Fazantendriften en de ontvangst rond een uur of 12 op de kruising Wissel / St. Hubertusplaats  ze vinden het erg leuk als ze worden aangemoedigd, u bent toch ook weer van de partij ?
5 mei Bevrijdingsdag /Hemelvaartsdag om ½ 12 zal er door de burgemeester een vredesvuur in Emmeloord worden ontstoken en het is de bedoeling dat dit vuur ook naar Tollebeek komt. Bij ons zal ’s middag het eieren gooien weer plaats vinden op de ijsbaan en het vuur zal hier een plekje krijgen. Aan de details wordt volop gewerkt.

Woh wat een maand, wat een bruisend dorp met zoveel activiteiten, voor ieder wat wils. Kunnen we met z’n allen weer trots op zijn.
Dus…wij zien u zwetend met zwerfvuil op 23 april en juichend langs de route op 1 mei, puzzelend  in een auto op Koninginnedag, gehuld in eigeel tijdens het eieren gooien of misschien wel zittend op het bankje bij de fontein om de winnende naam te bedenken.
Tot dan !

Marjo OttinkBeste Tollebekers,
9-04-2005

Zaterdagavond, schrik, er moet nog een stukje voor de Bazuin komen.
Het is lekker lang licht,wie denkt er dan aan schrijven. De computer staat nog in de kamer op de tafel, dus zit ik met uitzicht over grijs drogend land te tikken.
In de tuin staan de narcissen volop in bloei. Er wordt al weer voorzichtig begonnen met het landwerk.Trekkers passeren met grote regelmaat, kunstmest wordt gestrooid, gerst gezaaid, en de eerste uien zitten al weer in de grond. En nu maar hopen op goede opbrengsten en prijzen.
Was het voor iedereen zo genieten van het mooie weer? Ik zag vanmorgen toen ik door het dorp reed veel mensen druk bezig in de tuinen. Ook op de volkstuin werd gewerkt en gepraat. De oudpapier containers werden tot de kop toe gevuld.. Het water stroomde in de fontein was. Een mooi gezicht en een vrolijk gehoor.
Dit brengt me meteen naar de dorpsschoonmaak. 23 april zal het gebeuren. Met z’n allen de schouders er onder en het dorp een goede opknapbeurt geven. We hebben met de buurtverenigingen al overleg gehad en verteld wat de bedoeling is. Naast het zwerfvuil in de singels willen we wat algemene plekken opruimen. (Loswal, Schelpenpad, bermen en nieuwbouw enz.) Via de buurtverenigingen komt er informatie en in de volgende Bazuin zullen de plannen duidelijker uit de doeken gedaan worden. Maar reserveer zaterdag 23 april alvast voor de grote schoonmaak van Tollebeek.
Op deze dag moet ook het tulpenmozaïek klaar zijn. Er wordt door een groep enthousiaste vrouwen al plannen gemaakt en uitgewerkt. Op de Loswal zal het resultaat te bewonderen zijn.
De zaterdag voor de dorpsschoonmaak, 16 april is de 11-dorpenloop. Een estafetteloop langs de 11 polderdorpen. Ook uit Tollebeek loopt hier altijd een ploeg mee. We wensen ze alvast succes. De wissels van de lopers gebeurt  op de Sint Hubertusplaats. Een verzoek aan de bewoners om de vlag uit te steken. Dorpsbelang zorgt voor een opkikker voor de deelnemers en muziek.
1 mei weer drukte in ons (dan) schone dorp. De steprace. Ook hier zal een Tollebeker ploeg  aan meedoen. Ik heb nog niets van trainingsactiviteiten gehoord, maar eerdaags zult u wel weer steppende mensen voorbij zien komen. We beraden ons nog over een passende ontvangst.
Hebt u al een papier van de feestcommissie in de bus gehad? Een geel A-4tje, je kunt hem niet missen. Vergeet niet te reageren, want we willen toch graag weer met z’n allen een mooi dorpsfeest en een leuke intocht van de Goed Heilig Man.
Dinsdagavond bestuursvergadering, dan zullen verschillende punten weer de revue passeren. U leest het wel in de Bazuin.
Zo, het is inmiddels donker, gauw dit mailtje naar Tiny en ik kan verder genieten van het weekend. Morgen in ieder geval nog mooi weer.

HildaBeste Tollebekers,
26-02-2005

Wanneer dit u dit stuk leest is de jaarvergadering dorpsbelang weer achter de rug en kunnen wij als bestuur ons weer opmaken voor de komende zaken.

Allereerst nog de voorbereiding voor de jaarvergadering. Hebben we iedereen uitgenodigd die we hierbij willen hebben, hebben we voldoende informatie over veiligheid, nieuwbouw en mogelijk andere zaken.  Kent een ieder zijn of haar taak. En o ja bloemen en bedankjes hoeveel en voor wie. Maar is dan ook de kas wel gecontroleerd allemaal punten die aflopen en ingevuld moeten worden eer de jaarvergadering van start gaat. (ik heb hier slecht een paar punten genoemd)
Pas op het allerlaatst is de mogelijkheid om de apparatuur te testen en met groot vertrouwen maken we van apparatuur gebruik. Dan komen de eerste mensen binnen en nemen plaats, de vergadering gaat beginnen en als u er bij was kunt het verder invullen. Indien u er niet bij was een gemiste kans om met ons actieve dorp kennis te maken en te zien wat de vereniging voor u en ons doet.
U zult in de volgende Bazuin lezen wat er allemaal op stapel staat want Dorpsbelang heeft geen eigen krant maar maakt dankbaar gebruik van ons eigen 2-wekelijkse nieuwsblad voor ons dorp om informatie en nieuws door te geven en dat kunt u ook doen.

Waar we in ieder geval op terug komen is leefbaarheid in en rond het dorp, denk daarbij aan veiligheid, scholing, sport, winkel, presentatie van het dorp en meer van deze zaken die ons dorp maken wat het verdient.

Ik hoop dat u een goede vergadering heeft gehad en zie u graag bij een volgende activiteit van club en of vereniging.

T. Meulendijks
namens DorpsbelangBeste Tollebekers,
10-02-2005

Deze week is het weer aan mij de eer om een stukje voor de Bazuin te schrijven.
Een aantal weken geleden heb ik een oproep geplaatst, waarin ik de animo wilde toetsen voor een eventuele kinderopvang en/of naschoolse opvang. Hierop zijn een aantal reacties gekomen. Toch wil ik bij de geïnteresseerden die niet gereageerd hebben, verzoeken dit alsnog te doen. Ik wacht dan nog een paar weken de reacties af en zal dan een optelsom maken en dit terugkoppelen naar iedereen die gereageerd heeft.

Afgelopen zaterdag heeft het bestuur van dorpsbelang met extra hulp van Dorien, Anky, Ryan, Jill en Jasper het jaarverslag 2004 geraapt en geniet. Hilda had zich netjes met reden afgemeld. Zij ligt namelijk in het ziekenhuis voor een operatie aan haar knie. We hoeven niet op bezoek te komen, maar een telefoontje of een kaartje zou wel leuk zijn. Als we tegen 11.30 uur klaar zijn worden de verslagen bij Eeltje en Gerrit afgeleverd, zij zullen een exemplaar een dezer dagen bij u bezorgen.

De rit over de Karel Doormanweg lijkt alsmaar langer te worden. De kaalslag die hier nog steeds aan de gang is, creëert een totaal nieuw beeld. Het is echt kaal zonder die dikke bomen. Vrijdag waren ze al tot aan het bruggetje gevorderd met rooien. Ik ben blij dat ik niet elke dag met de fiets over deze weg hoef. Het beetje beschutting dat de bomen gaven tegen de is nu ver te zoeken. Uiteindelijk zal de nieuwe aanblik wel wennen, net als bij de ZW Ringweg een aantal jaren geleden.

Tot slot nog een laatste stukje St. Hubertusplaats. De gemeente heeft toegezegd dat binnen nu en enkele weken de verhoging van het straatwerk rond het mozaïek zal plaatsvinden. Afhankelijk is men hier echter van aannemer KWS, maar tegen eind februari zou het klaar moeten zijn.

Carnaval (vasteloavend) staat voor de deur. Voor de een zijn het een paar dagen van het jaar die voor geen goud gemist mogen worden, voor de ander is het een onbegrijpelijk iets. Ik moet wel toegeven sinds we niet meer in Limburg wonen en niet vanaf 11 november bewust er iets van meekrijgen, is het moeilijk om je op het hoogtepunt, in het feestgedruis te storten. Wij houden het dan ook bij het bekijken van de “optochten” in de dorpjes waar we vandaan komen.

Alaaf,

Namens dorpsbelang
Marcel Smeets
dorpsbelang@tollebeek.nl

ps. Dorpsbelang heeft een nieuw e-mail adresBeste Tollebekers,
09-01-2005

De feestdagen zijn weer achter de rug en alles begint weer zijn gewone gangetje te draaien.Een korte terugblik op onze dorpsactiviteiten;
Dorpskerstviering; In een afgeladen kerk een sfeervolle samenkomst, waarin de nadruk lag op de zang. In een gezamenlijk optreden lieten “Reflection” en “Cantabilé” ons zien en vooral horen wat ze kunnen.
Jaarwisseling: Vanaf 00.30 uur was er op ons vernieuwde dorpsplein gelegenheid om, onder het genot van een drankje, elkaar een goed nieuwjaar toe te wensen en werd het inmiddels traditionele vuurwerk afgestoken. Hoewel dit laatste letterlijk een beetje de mist inging waren er toch ongeveer 100 mensen aanwezig. Volgens mijn informatie zijn we de nieuwjaarsnacht verder schadevrij doorgekomen, zodat we weer op de bonus van de gemeente kunnen rekenen.
Nieuwjaarsreceptie; Deze startte dit jaar op een koude en winderige loswal, waar voor ons het theatergezelschap “Incident” een optreden verzorgde. Na afloop volgde in “De goede Aanloop” het traditionele programma met o.a. de jongste (Vera van Strien) en oudste ( mevr. Burger) inwoner. Verder nog dank aan Jeannet van der Reest, die op overtuigende manier
Pieternel Ma Tokkie speelde en hiermee Trea Dijkgraaf verving, die wegens vacantie verhinderd was.
Genoeg terug geblikt, als we naar voren kijken komen we de volgende data tegen;
21 februari: Jaarvergadering om 20.00 uur in de Goede Aanloop,
19 maart: Dorpsschoonmaak, reserveert U deze dagen alvast.
Verder zijn we nog actief met de laatste loodjes van onze projecten; Het is U vast wel opgevallen dat de dorpsfontein nog maar weinig gedraaid heeft, er gaat nog te veel water verloren als het ook maar iets waait. Aan een oplossing wordt hard gewerkt en binnenkort
Zult U de resultaten daarvan zien. Tevens zijn we het er over eens dat zowel de fontein als het schervenmozaïek in het donker ook gezien mogen worden en dus moeten worden verlicht. Ook daaraan wordt gewerkt.

Vriendelijke groeten, namens dorpsbelang

Hans van Dijke


Beste Tollebekers, 19-12-2004

Guur en koud, nog geen witte kerst in het vooruitzicht. Rondom ons is alles al bijna zwart. Het land ligt geploegd klaar voor de winter. Een mooi plaatje vind ik, rust en  wachten op het voorjaar. Maar voordat het zover is hebben we nog het één en ander te vieren en te doen.
Ik wil echter eerst even terug blikken met U.
11 december, een dag met een gouden randje! Wat kijken we met een goed gevoel terug op de opening van de vernieuwde Sint Hubertusplaats en alle projecten. Wat is er hard gewerkt door iedereen. Ik ga geen mensen bij naam noemen, want dan vergeet ik de helft, maar een pluim voor iedereen is toch wel op zijn plaats.
Ik begin met het diepvriesgebouwtje, “de Kluis”. Van buiten opgeknapt, nieuwe kozijnen, oprit en rondom bestraat. Een likje verf en we hebben een prachtige plek om al onze spullen in te bewaren. De inrichting zal t.z.t. nog gebeuren. Ook willen we de naam er nog opzetten.
Dan de rouw-en trouwoprit van de PKN-kerk. Het woord op zich is al al geweldig. Aan de oprit is hard gewerkt door heel veel mannen. Kou, regen, en tijdsdruk zijn getrotseerd. Ze hebben wat moeten verstouwen. Maar het resultaat mag er zijn. Het aanzicht van de kerk heeft een mooie uitstraling gekregen, één geheel met de rest van het dorp. De nieuwe boompjes maken het helemaal af.
Lopen we verder naar het mozaïek. In de schuur van mevrouw Meulendijks is iets moois tot stand gekomen. Wat is er met veel animo, creativiteit en inventiviteit aan de verschillende panelen gewerkt en wat was het gezellig. Hier noem ik wel één naam. Want als Gerda niet bedacht had dat we dit met zijn allen wel konden doen, was ons kunstwerk niet tot stand gekomen. U had ons eens moeten zien  toen we begonnen, geen idee hou we het moesten aanpakken. Maar gaandeweg groeide het. En het resultaat mag er zijn.
Dan ons technisch hoogstandje: Het waterwerk. Een echte blikvanger op het plein. Spannende momenten bij het vervoer en toen water en stroom werden aangesloten. Ook hier is met veel inzet en vernuft aan gewerkt en gesleuteld. Als het water stroomt waan je je bijna in ’t buitenland.
En als slagroom op het toetje, de vlaggenmasten. Centraal op het plein kunnen we nu de vlaggen laten wapperen bij feestelijke gebeurtenissen. En dat deden ze zaterdag tijdens het gezellige stamppotbuffet al.
De rode bankjes en de beplanting, door de gemeente geplaatst, maken het geheel af. Wat zal het er mooi uitzien, als in het voorjaar alles uitloopt.
Iedereen die tijd, ideeën, materiaal, koffie, deskundigheid, werk, hulp en ruimte en nog veel meer beschikbaar had. Bedankt voor het vernieuwde (kloppend/stromend) hart van Tollebeek. We kunnen er met z’n allen trots op zijn!
Richt ik me nu op wat nog komt.
De gezamenlijke dorpskerstviering op de 2de kerstdag in de Katholieke Kerk. U bent er allemaal welkom om 10.00 uur.
Ook zeer welkom op ons nieuwe plein, waar op1 januari 2005, om 0.30 uur, het vuurwerk de lucht in gaat en we even gezellig met elkaar het nieuwe jaar beginnen. Elkaar de hand schudden en het beste wensen. Wij zijn er, bent u er ook?
Maandag, 3 januari doen we het nog eens dunnetjes over in “De Goede Aanloop”. We verwachten een bomvolle zaal en veel gezellige mensen.
Tot slot voor iedereen die we niet treffen op één van bovengenoemde bijeenkomsten.

Namens dorpsbelang wens ik alle Tollebekers en iedereen die dit leest,

Prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling

Hilda


Beste Tollebekers,
05-12-2004

Eindelijk is het zover na een jaar van graven, bouwen, rommel en weg afsluitingen zijn de straten weer klaar en de grasvelden weer groen. De Gemeente en de aannemer hebben hier hun best weer op gedaan en ook de vele VRIJWILLIGERS hebben zich weer voor de volle 100 % ingezet voor de bouw van de water partij, het mozaiek, de oprit bij PKN kerk en de renovatie van het diepvries gebouwtje en dan nu op naar het officiele openings feest van de St.Hubertusplaats met de 4 projecten op 11 december.

Afgelopen donderdag 2 november was het weer raak Tollebeek op de tv bij RTL 4 in het programma “Waar een wil is” er werd daar gefilmd in een huiskamer en op de piano stond het beeldje van het tollebeker jagertje nu wil ik wel eens weten waren dit ex Tollebekers of Kunst verzamelaars met een goede smaak?

Nieuwbouw? Ja het gaat weer beginnen 7 december in De goede aanloop start de verkoop van 22 woningen en 15 vrije kavels in plan 3b waarna er in 2005 weer gestart wordt met bouwen.

Maar nu eerst op naar de kerst met z’n mooi versieringen de kerstboom en de gezellige avonden en de verbroedering die er dan ontstaat door een ander te respecteren zoals die is ongeacht of het een Man, Vrouw, Kind, Rooms Katholiek, Islamiet of Protestant is want als we dat niet doen komt het geweld nog dichterbij en voor je het weet bij jou in de straat.

JohanBeste Tollebekers,
21-11-2004

Het is november, de wintertijd is enkele weken geleden ingegaan. De dagen worden korter, de verwarming staat weer aan. Hoewel de zomer veruit mijn favoriete jaargetijde is, kan ik wel genieten van lange, donkere avonden, pantoffels en de lucht van erwtensoep. Deze tijd van het jaar heeft zo zijn eigen charmes.

Neem nu Sint Maarten; ook dit jaar werd er door veel schoolkinderen (en hun ouders) met de meest prachtige lampions langs de deuren gegaan. Veel mensen ontvangen de kinderen hartelijk met heerlijke lekkernijen en uitnodigende lantaarns bij de voordeur. Voor de kinderen een avond waar ze al ver vantevoren naar uitkijken en nog lang van nagenieten, niet in de laatste plaats vanwege de berg snoepgoed die ze bij elkaar gezongen hebben. Met 11 november nog in ons achterhoofd gaan we al op voor het volgende feest.

Sinterklaas en maar liefst 6 Pieten zijn zaterdag in Tollebeek gearriveerd. Met de stoomboot kwamen ze aan bij de Loswal. Het prachtige weer had veel mensen en kinderen op de been gebracht. Sint maakte zijn ronde door het dorp op een heuse paardenkar. Met de muziek en marjorette voorop en alle kinderen erachteraan was het een flinke optocht. In de Goede Aanloop was de opkomst ook groot. Op de 3 scholen was een lied ingestudeerd, waarmee Sinterklaas werd binnengehaald en verder hadden de kinderen op school slingers geknutseld waarmee de zaal versierd was. Sint had alle tijd om met de kinderen van Tollebeek te praten. Puzzelpiet had letters in het dorp gevonden en moest daar een woord van puzzelen. Het viel niet mee, maar gelukkig, met hulp van de Tollebeker jeugd werd het woord uiteindelijk gevonden. Wat een heerlijk feest. Ik verwacht dat alle kinderen in Tollebeek in het weekend hun schoentje hebben gezet. Hopelijk werden ze goed gevuld.

Afgelopen week was het 10 jaar geleden dat de winkel van Bert de Haan zijn deuren opende in Tollebeek. Proficiat, en hopelijk komen er nog vele jaren bij.

In het dorp nadert de renovatie nu toch werkelijk zijn voltooiing; het is u vast en zeker opgevallen dat afgelopen week de boompjes en planten aan de Sint Hubertusplaats zijn geplant en dat de hekken bij het waterwerk zijn verwijderd. Wat zal het er prachtig uitzien wanneer alles in het voorjaar gaat uitlopen. Het kunstwerk zal in de komende weken worden geplaatst zodat op 11 december, tijdens de feestelijke opening alles er piekfijn uitziet.

Fijne Sintweken toegewenst namens Dorpsbelang.
Saskia Durieux.

 Beste Tollebekers,
7-11-2004

Nu de wintertijd weer is begonnen lijken de dagen extra kort te zijn.
De tijd vliegt voorbij en voordat we het weten is het jaar weer voorbij.

Voordat het zover is willen wij ons nieuwe dorpscentrum feestelijk inwijden. De vele vrijwilligers, bedrijven en belangstellende die hiervoor op enigerlei wijze bijdragen hebben geleverd worden op zaterdag 11 december uitgenodigd hieraan deel te nemen.
Het programma hiervoor is in grote lijnen voor ons duidelijk. Houd daarom 11 december vanaf 16.00 uur vrij om hierbij aanwezig te zijn.

Voor dat de renovatie afgesloten is, gaat er hier en daar nog wel het een en ander gebeuren.
-Afdeling Groen van de gemeente zal bomen planten in de lijnen vanaf de Wissel en de Patrijzenstraat naar het tempeltje. Verder wordt het carré bij de PKN-kerk ingeplant. En zo zijn er nog een aantal punten waar groenvoorziening aan het werk gaat.
Elders in de Bazuin staat dat er ook in de bestaande groenstroken onderhoud plaats vindt.

-De trottoirbanden rond het winkelplein worden vervangen, (er waren andere besteld). Ze worden echter herplaatst rond het mozaïek. Deze banden en het mozaïek krijgen een plaats tussen het Trafogebouw en de Patrijzenstraat. De verkeerssituatie wordt daar door de grote ruimte als verwarrend ervaren. De ruimte wordt daar mede door het mozaïek kleiner.

Wat moeten we zelf nog doen:
-Afgelopen zaterdag hebben we, dankzij stroom van Hans, kunnen zien dat de fontein ook daad werkelijk water geeft. We wachten nu nog op de formele levering van stroom. De fontein moet nog afgeregeld worden en geïmpregneerd zodat de stenen niet gauw groen worden.
-Plaatsen van het mozaïek staat voor vrijdag 19 november op de planning. Hoe het mozaïek eruit ziet willen we echter tot 11 december verborgen houden.
-Opruimen van de stenen en tegels rond de PKN kerk en de afwerking van het diepvriesgebouw (schilderen en toegang tot het gebouw). Vlakken van de grond bij de oprit van de kerk. Komende zaterdag?

Terug kijkend op dit Leader project Tollebeekse Premiere “Dorpsplein als serre” vind ik dat we dankzij de inzet van veel vrijwilligers die daar ook heel veel uren in hebben stopt (bijna twee keer zoveel als wij hadden gepland) en samen met bedrijven uit en rond Tollebeek, Gemeente en KWS goed in zijn geslaagd.

Tot zaterdag bij de kerk of 11 december, met vriendelijke groeten,

Namens Dorpsbelang
db-tollebeek@zonnet.nl

Theo MeulendijksBeste Tollebekers,
11-10-2004

Maar even een kort stukje van dorpsbelang, er is de afgelopen tijd al zoveel geschreven en gezegd over de verschillende activiteiten in ons dorp dat ik er weinig aan toe te voegen heb.
De laatste loodjes worden gelegd bij het plein en de fontein, en in de schuur bij mevr. Meulendijks wordt stevig gepuzzeld en geplakt aan het mozaïek. Nog een paar weken
en alles is klaar.

Bij twee bestuurleden van dorpsbelang is het feest. De ooievaar kwam langs.
Op 30 september werd bij Marcel en Carin Smeets een zoon geboren  VINCENT, en een week later op 3 oktober bij Saskia en Jurriën Overvoorde ook een zoon THIJS.

Van harte gefeliciteerd

Wij wensen jullie een goede toekomst.

Voor de nieuwe bewoners in ons dorp organiseren wij een informatieavond op 13 oktober a.s.
Dit is al meteen wanneer u deze bazuin leest. Wij hebben geprobeerd iedereen die nieuw is (of zelfstandig is gaan wonen) te benaderen. Omdat wij over verhuizingen geen gegevens meer ontvangen van de gemeente is het voor ons erg moeilijk om uit de zoeken wie nieuwe bewoners zijn. Wij hebben daarom hulp nodig van u. Wanneer u iemand in de buurt hebt die nog niet zo lang in Tollebeek woont. Vertel dan van deze avond, of kom samen naar ons in de Goede Aanloop. De koffie staat klaar en de dia’s van Jan Hermsen over de geschiedenis van Tollebeek zijn elke keer weer prachtig om te zien.

Zo en nu nog even genieten van het mooie herfstweer. Ideaal om een rondje te fietsen of een mooie wandeling te maken door het bos. Even door de nieuwbouw, wat ziet het er mooi uit.

Groeten,
Hannie Naus


Beste Tollebekers, 10-10-2004

Koud buiten, wind en regen. Als ik over het land, kijk, zie ik al stukken zwart, nog stoppels en er liggen ook nog uien. Consumptie aardappelen moeten nog gerooid en de wortels en de bieten zijn zo aan de beurt. Met andere woorden, nog veel werk te doen en het weer mag best omslaan.

In het dorp merk je misschien minder van dit alles, maar met de werkzaamheden aan de verschillende projecten, die we nog op stapel hebben staan, is mooi weer ook geen overbodige luxe. De meeste troep is gelukkig weer opgeruimd en de nieuwe contouren van Tollebeek worden zichtbaar.
Rondom de PKN-kerk wordt nog gestraat, het waterwerk nadert zijn voltooiing, het diepvriesgebouwtje wordt nog geverfd en in  de schuur bij mevrouw Meulendijks wordt met veel enthousiasme gewerkt aan het mozaïek.

Tijdens de fish-potato run wapperden de Tollebeker vlaggen vrolijk aan de nieuwe masten en werd het muurtje meteen gebruikt om bekertjes op te zetten. Ruim 800 lopers passeerden Tollebeek en werden naar behoefte voorzien van water of een nat sponsje. We hadden hulp van verschillende jeugdige waterdragers, allemaal bedankt.

De jaarlijkse tuin en dorpenkeuring heeft weer plaats gevonden. We hebben een kampioen in ons midden, de tuin van de familie Poolmaan kreeg het predikaat Mooiste kleine tuin van de Noordoostpolder. Onze gelukwensen! Als dorp stonden we minder goed op de ranglijst, maar dat was geen wonder dit jaar. Volgend jaar gaan we met zijn allen weer voor de hoogste prijs.

De peuterspeelzaal heeft een zeer geslaagde kleding/speelgoedbeurs achter de rug. Er is achter de schermen veel werk verricht en dan is het leuk, dat  er veel respons is. Ik zag naast ouders ook veel oma’s langs de rekken en bakken struinen.

De gezamenlijke sportdag van de scholen is weer achter de rug. Zo’n 137 kinderen uit de bovenbouw deden mee aan verschillende onderdelen en kregen hiervoor een diploma. De kleintjes, 80 kinderen, mochten ’s middags laten zien wat ze konden. Een geslaagde dag en een traditie die we graag lang willen bewaren.

Eeltjer Dooper en Dominicus Jorna hebben de ZZ-tocht weer volbracht. 110 km wandelen, in de nachtelijke uren, van Zeewolde naar Zeewolde. Een topprestatie.

Naar ik heb gehoord, wordt er in de Visarend nog steeds hard gereden. Jammer!!

Binnen het bestuur van dorpsbelang was het even rustig, maar we gaan nu weer aan de slag met de ontvangst van de nieuwe bewoners en de voltooiing/afsluiting van de renovatie van de Sint Hubertusplaats. Heel voorzichtig kijken we ook al even naar Tollebeek 50 jaar. Dit duurt nog ruim 2 jaar, maar regeren is vooruit zien.

Voorlopig kijk ik naar de volgende week, hopelijk mooi weer, zodat we allemaal nog even flink aan de slag kunnen in het dorp en op het land.

Hilda de Boer-ZijlmaBeste Tollebekers,
30-09-2004

Het dorpsmozaïek

Spontaan en snel bedacht, maar –zoals zo vaak- blijkt de uitvoering niet zo simpel.
En  hierop vormt de realisatie van ons dorpsmozaïek geen uitzondering.
Het bijzondere aan dit project is dat eigenlijk niemand hiermee ervaring heeft. Dus in feite allemaal even (on)deskundig, hetgeen overigens heel inspirerend blijkt te werken. Geen ervaring, maar wel Geert Weerstand, onze enthousiaste adviseur die steeds bereid is ons met raad en daad terzijde te staan. Wat zijn we blij met deze man!

Het is één groot experiment en dat vraagt nu eenmaal om veel creativiteit in het bedenken van allerlei soorten oplossingen. Dit is nu al verworden tot een dagelijks ritme en geeft ook evenzoveel plezier als er weer een “probleem” getackeld is.

Vanaf 13 september jl. is een enthousiaste groep van ca. 20 dames in wisselende samenstelling aan de slag gegaan in de schuur van mevrouw Meulendijks aan de Zuidwesterringweg. Zes avonden hebben we nu achter de rug en het lijkt erop dat we er nu handig in gaan worden. Maar duidelijk is nu ook al dat we het in de geplande 3 weken niet af krijgen.

Er is al menig fraai onderdeel tot stand gekomen, soms met oneindig veel geduld, waarbij er ook niet moeilijk werd gedaan als iets oprnieuw moest worden opgezet. Ook vragen sommige onderdelen van het ontwerp om een artistieke aanpassing en hoe dat dan uiteindelijk uitpakt is de grote verrassing voor ons allemaal.

Leuk is de eigen inbreng en werkwijze van een ieder en dat het werk van zoveel handen toch duidelijk een eenheid uitstraalt. En bij twijfel over de goede keuze van kleur/materiaal/ vormgeving  is/zijn er altijd wel collega’s die even willen helpen zoeken/meedenken/
adviseren. En ondertussen wordt elke werkavond het beeld kleurrijker, mooier, spannender….

Ook degenen die in de 2e week kwamen helpen, schoven moeiteloos aan. Natuurlijk is het even wennen aan het materiaal en de werkwijze, maar in feite zijn we nu zover dat het merendeel is als “stukjes boterham dik besmeren met boter en plakken op het bord”, maar dan wel binnen de lijnen. En wat ook leuk is dat je lekker dingen kapot mag slaan.

Op dit moment kan er op alle drie de panelen gewerkt worden. Dus kunnen er meer
“arbeidsplaatsen” worden ingevuld en zijn er nog meer helpende handen welkom.
Want er moet nog veel werk verzet worden.  Zin om mee te doen? Bel even naar Gerda
(telf. 651479 tussen 17.30 en 19.00 uur) en ze roostert je graag in. Twijfel je, kijk dan bijvoorbeeld eens even op www.tollebeek.nl. Je wordt vast enthousiast als je de beelden ziet.

Als u/je het ons eerlijk vraagt of we het zag zitten toen we begonnen? Voor geen meter!
Moedeloos keken we rond en zag dozen en dozen vol met serviesgoed en scherven, oneindig veel stapeltjes tegeltjes en drie grauwe schermen. Waar begin je, hoe begin je, wie begint waar, wie en hoeveel willen e/o komen er, wat denk je aan materiaal te hebben maar heb je net niet…. De vrijwilligersters van met name de eerste avonden moeten bijna hetzelfde hebben ervaren. MAAR er is geen weg terug, dus enthousiast blijven (doen). En de conclusie?
Dit is de beste Tollebeekse instelling. Je dorpsgenoten slepen er je gewoon doorheen.
We zijn ze dankbaar voor hun doortastendheid en inzet.

Gerda, Hannie & Hilda.Beste Tollebekers,
22-09-2004

Het is alweer september en de vakanties zijn ten einde.
Veel mensen hebben genoten van vakantie in binnen- of buitenland, anderen hebben van heerlijke zomerse weken in eigen omgeving genoten.
In de laatste schoolvakantieweek hebben de kinderen weer kunnen genieten van een week vol vakantie-activiteiten. Het was weer erg leuk georganiseerd en de activiteiten werden steeds druk bezocht. De kinderen vinden het fijn elkaar weer te zien na de vakantie, verhalen worden uitgewisseld , ook door ouders.
Vorige week zijn ook in  Tollebeek de scholen weer begonnen. Deze week zullen ook de middelbare scholen van start gaan. Het is altijd weer spannend voor de kinderen; naar een nieuwe klas, een nieuwe juf of meester, voor brugklassers een nieuwe school. Maar het is ook heerlijk om een nieuwe start te maken en fijn dat, na een welverdiende vakantie, het leven weer z’n normale gang gaat.

Tollebeek zelf heeft inmiddels ook weer een mooi aanzien gekregen. Voor de bouwvak waren de renovatiewerkzaamheden zo goed als afgerond.Vrijwel alle stapels bouwmaterialen zijn opgeruimd en het dorp is weer volledig begaanbaar. Wel is er nog erg veel onkruid en biedt het geheel nog een wat kale aanblik, maar in de komende weken zal worden begonnen met de nieuwe beplanting, zodat in het najaar Tollebeek er prachtig zal uitzien. De nieuwe bestrating op de St. Hubertusplaats stelt menigeen nog wel voor een raadsel. Hoe zit het daar nu precies; waar kan je parkeren en waar rijden? Toegegeven, het is even puzzelen, maar als je weet hoe’t zit is het heel duidelijk. Er is een onderscheid in de kleur van de strepen en blokken en de wijze van bestraten. Donkergrijze strepen en rechte klinkers geven parkeerplaatsen aan, bruine strepen en schuine klinkers zijn bedoeld als rijweg.  Neem een keer de tijd om het goed te bekijken en er vormt zich een duidelijk beeld, weet ik uit eigen ervaring.

Als klap op de vuurpijl is op zaterdag 21 augustus, het zal u niet ontgaan zijn, de waterpartij op de St. Hubertusplaats geplaatst. Maanden van voorbereiding zijn aan het plaatsen voorafgegaan.  Eerst uiteraard het denkwerk, daarna is lange tijd bij de familie Keur op het erf gewerkt aan de betonnen cirkels en vorige week zaterdag was het dan zover. Onder politiebegeleiding werden de diverse onderdelen op een grote vrachtwagen vervoerd. Met marges van 25 cm. tussen verkeersborden was het best spannend of het ook echt zou lukken. Maar alles verliep voorspoedig en al halverwege de ochtend werden de diverse losse cirkels op elkaar gestapeld. De hele dag werd nog gewerkt om ook aan de onderzijde het geheel waterdicht te maken. Ongetwijfeld zullen er nog heel wat uren in gaan zitten voordat het water kan gaan stromen, maar we kunnen nu al zien dat Tollebeek is verrijkt met een prachtige blikvanger. Inmiddels is ook het kunstwerk gereinigd en bovenop de waterpartij geplaatst en kunnen we een goed beeld krijgen van het eindresultaat.

Ook is deze week een begin gemaakt met de nieuwe situatie aan de K. Doormanweg. Inmiddels zijn de borden met 60 km.en verboden voor vrachtwagens geplaatst. De andere voorzieningen om de snelheid van het verkeer te matigen zijn in aanleg. Hopelijk levert het nu, na jaren van aandacht, eindelijk de verkeersveilige situatie op, waar de bewoners op hopen.

Al met al is er in deze rustige periode in Tollebeek toch wel het nodige gebeurd. We kijken uit naar de definitieve afronding van de renovatie, die dit najaar hopelijk op feestelijke wijze zal plaatsvinden, maar daarover later meer.

Namens Dorpsbelang, Saskia DurieuxBeste Tollebekers,
03-07-2004

de vakantie ligt in het verschiet. Menig een heeft zijn caravan te voorschijn gehaald of is bezig op een andere wijze de vakantie te regelen. Logisch met weken van lange droogte  achter ons. De boeren waren hier minder vrolijk onder, beregenen betekent 24 uur in touw zijn om toch nog iets van de producten te maken. Vorige week konden eindelijk de regen machines in de schuur voor …..tijd?

Ook het dorp maakt zich op een pauze te nemen. Na een daverend dorpsfeest met geweldige acts, improvisaties, aankleding, strijdlust, sportiviteit en zelfs doping (of niet Gert Jan). Een feest voor en door jong en oud.
Maandag de gemeente bellen of zij inderdaad de planning kunnen houden om voor de bouwvakvakantie klaar te zijn. Mij bekruipt het gevoel dat dit niet makkelijk te realiseren is.

Menig dorpsgenoot komt nu met vragen of het voetgangersplein voor de winkels zo kaal blijft als het nu is. Naast groene aanplant zullen er ook zit-elementen geplaatst worden die uitnodigen om onder het genot van een ijsje of een blikje drank te genieten van de wijdse omgeving. Om er voor de zorgen dat fietsers en vooral brommers niet over het plein racen is gekozen om aan beide zijde de drempel vrije toegang te belemmeren. Dit heeft als nadeel dat kinderwagens en rollators met een kleine omweg vanaf de Wissel het plein op kunnen.
Het voetgangersplein is dus ook verboden voor auto’s, zij hebben aan weerszijde van het voetgangersplein en aan de lange zijde voldoende gelegenheid om te parkeren.

Toch bedriegt de schijnbare rust enigszins de werkelijkheid. Daar waar het gaat om onze eigen projecten komt er hier en daar vorm en worden voor activiteiten gepleegd.
Bij Keur ligt een bouwplaats waar de 4 schijven voor de waterpartij gefabriceerd worden onder leiding van Willem, Daan en Henk. In de schuur hebben de Mozaiekers de ruimte om de scherven te selecteren voor het mozaïek bij het trafohuis. Jelle is het traject van de oprit naar de SOW-kerk aan het uitzetten en kan binnenkort de nodige vrijwilligers gebruiken bij het bestraten. De vlaggenmast voeten zijn geplaatst en moeten verder afgewerkt worden bij de winkel van Bert. En tot slot is Auke de kozijnen en deur en dakrand aan het schilderen van het diepvriesgebouw. Hoezo pauze en rust??

Aan het eind van het schooljaar wil ik alle kinderen die straks naar een nieuwe school gaan succes toe wensen. Over niet al te lange tijd vind je het heel gewoon om naar de nieuwe school te gaan en denk je hoe heb ik het zolang kunnen volhouden in Tollebeek. Je zult echter ook wel eens terug verlangen naar die tijd dat er tijd was voor spelen en je nog geen huiswerk had.

Een ander afscheid is dat van Ds. Matze op zondag 4 juli. Ze gaat ons samen met haar gezin verlaten voor een nieuwe uitdaging in Zuid-Amerika. Een pionier gaat altijd verder en we zullen haar warmte en betrokkenheid missen.

met vriendelijke groeten,

Namens Dorpsbelang
db-tollebeek@zonnet.nl
Theo MeulendijksBeste Tollebekers,
11-06-2004

Net voordat ik aan dit stukje zou beginnen, kwam er nog een e-mail binnen van een toch ietwat bezorgde bewoner van de Visarend. Laten we met dat punt dan maar meteen beginnen.  In de vorige Bazuin schreef Hannie dat de bewoners van de nieuwe nieuwbouw niet de stoffige zandweg maar de Visarend dienen te gebruiken om bij hun huis te komen. De opwaaiende stofwolken zorgen voor de nodige overlast van omwonenden. Echter de Visarend is een jonge buurt, waar veel kinderen op straat spelen. Een vriendelijk doch zeer dringend verzoek is dan ook uw snelheid hier drastisch te beperken. Je moet er toch niet aan denken dat een kind … (vul de rest zelf maar in). Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, dan zullen de omwonenden u hiervoor zeker dankbaar zijn.

De renovatie van de St. Hubertusplaats begint nu aardig vorm aan te nemen. Elke dag is het weer een verrassing welke weg we moeten rijden om thuis te komen. Ik moet wel bekennen dat ik ook af en toe denk dat het op sommige dagen niet erg vordert. Nog enkele weken en dan zal het een en ander toch afgerond worden, dus nog even doorbijten (en stofhappen). Zaterdagochtend is ook het begin gemaakt aan de waterpartij.  Met groot materieel werd het gat gegraven dat toch wel 1 ½ meter diep is. Een mooi stukje vakwerk om met zo’n grote machine zo precies te kunnen werken. Dank zij het gebruik van een laser is meteen gegraven tot op de juiste diepte. De heipalen waren reeds geslagen en kijken nu net boven de grond uit. Voor alle veiligheid is het gat afgezet met hekken, zodat belangstellenden voor het nieuwe zwembad, vijver, dorpskelder er niet in kunnen vallen. In de komende dagen en weken zal er gewerkt worden aan de bekisting en fundering. Verder is de nieuwe oprit, of is het rondrit, voor de kerk geheel uitgezet. Zeer spoedig zullen ook hier de graafwerkzaamheden van start gaan. Sta niet versteld als je door deze of gene aangesproken wordt met de vraag of je kunt komen helpen. Vele handen maken immers licht werk.

Tot slot wil ik net als in de vorige Bazuin mensen verzoeken hun adreswijziging aan ons door te geven. Allen met uw hulp kunnen wij het adressenbestand actueel houden.

met vriendelijke groeten,

Namens Dorpsbelang
db-tollebeek@zonnet.nl

Marcel SmeetsBeste Tollebekers,
25-05-2004

Het was afgelopen donderdag weer een gezellige drukte in Tollebeek.
Hemelvaartsdag en eiergooien in Tollebeek,  horen al jaren bij elkaar.  Omdat op het grasveldje bij de RK kerk nog bouwmateriaal ligt van de renovatie, was het evenement verplaats naar de ijsbaan. Een prima locatie. En genietend van het mooie weer in de luwte van het bos werd het gooirecord  na jaren verbroken. Rolf van Dijk en Antoon Wijdvliet, uit Dronten  werden de winnaars van 2004 met een worp van  69.20 meter. Het oude record stond al jaren op 63.50 meter. ´s avonds prijsuitreiking en feest in de schuur van Jan Mulder.

Woensdag 19 mei was de Tollebekerbrug voor de laatste keer afgesloten voor het verkeer. Op het brugdek moesten de rode fietsstrepen nog aangebracht worden. Na deze klus is de renovatie van de brug helemaal klaar. De brug zit opnieuw in de verf. Het mechanische gedeelte is vernieuwd.  Er ligt een strak wegdek op. En de fietsstroken en fietsoversteekplaats zijn duidelijk gemarkeerd. Zo kan onze brug er weer jaren tegen.

De RABO bank sponsort plaatselijke projecten en initiatieven. Al enige jaren ontvangt dorpsbelang een bijdrage van deze bank. Na een interne evaluatie heeft het bestuur van deze bank besloten  jaarlijks een bedrag van
€ 450,- te schenken aan de dorpsbelangen, en dit jaar zelfs eenmaal te verhogen tot een bedrag van € 600,-.
Dit omdat de Rabobank  Noordoostpolder-Urk  60 jaar bestaat. Wij zijn hier erg blij mee, en hebben besloten het geld te besteden bij de renovatie van het diepvriesgebouwtje.

In de nieuwbouw gaat alles voorspoedig, er worden steeds meer woningen bewoond. Dorpsbelang vraagt u, wanneer u lid bent van dorpsbelang en u verhuist binnen Tollebeek naar een andere woning, wilt u deze verhuizing dan ook aan ons doorgeven. Wij kunnen dan het adressenbestand actueel houden. Het komt n.l. nogal een voor dat wij 2 namen op een adres hebben.  U kunt deze wijziging doorgeven aan Marcel Smeets, Havik 9.
Of via e-mail:  db-tollebeek@zonnet.nl 

Een groot nadeel van mooi weer en nieuwbouw is  het opwaaiende zand.  Door de droogte veroorzaakt het zand flinke stofwolken en dit is voor de bewoners aan de rand van ons dorp een groot probleem, met mooi weer kunnen zij niet buiten zitten, en het zand komt door ramen en kieren naar binnen. De aannemer zorgt ervoor dat  tijdens de werkzaamheden de wegen, waarop het bouwverkeer moet rijden, natgespoten worden zodat er zo min mogelijk overlast is. ´s morgens, ´s avonds en in de weekeinden is dit moeilijk. Helaas wordt de weg dan gebruikt door bewoners van de nieuwe woningen.  Dit is niet de bedoeling. De bouwweg is alleen voor bouwverkeer. Om de overlast zo min mogelijk te maken  willen wij  u dringend verzoeken deze weg niet te gebruiken en via de Visarend de nieuwbouwwijk te verlaten. Wij beseffen dat dit een omweg is, maar voorlopig kan het niet anders.

Hannie NausBeste Tollebekers,
12-05-2004

Wat is het mooi aan de Tollebekerweg! Fluitenkruid in de berm, je ruikt het zelfs.  In het bos staan bomen in bloei. Op het land komt van alles boven na de regen van gisteren. Ook het onkruid in de tuin groeit snel. De aardappels van Bram tegen het bos aan, staan al in de rij. Kortom, genieten!

In het dorp is het andere koek. De Sint Hubertusplaats ligt nog gedeeltelijk open, maar langzamerhand komen de contouren van het nieuwe plein in zicht. Nog even volhouden, Bert blijft steeds bereikbaar, hij heeft zelfs al een hele brede stoep op juiste hoogte voor de deur.
Na gas en stroom, nu geen water, behalve op de rotonde en onder de kastanjebomen. We haalden de krant weer eens met wateroverlast in Tollebeek.
De Tollebeker (Pit)brug is opgeknapt. Een enorme hijskraan heeft het wegdek er uitgehaald. Er zijn nieuwe belijningen aangebracht, de fietsers hebben nu hun eigen rijstrook en een duidelijke oversteekplaats. Hopelijk weer een stukje veiliger.
Sportief ging het goed met Tollebeek. De voetbal wist degradatie te ontlopen, de keepersdag werd een groot succes en ook de darters hadden een goed georganiseerd toernooi.

De lopersgroep behaalde een prima resultaat tijdens de 11-dorpenloop. Als je weet, dat er verschillende mensen waren, die de marathon van Rotterdam nog in de benen hadden, geeft dit de 4de plaats extra glans. Frank Stobbe zette op zijn afstand de beste tijd neer en volgens de kenners stak de jongste loper, Marcel Ruiter, met kop en schouders boven iedereen uit!

Hebt u de aankomst van de van de step-race meegekregen? De ontvangst in Tollebeek hadden we aangepast aan de situatie in het dorp. Klunen dus. Willem Top finishte als derde in De Wissel, helemaal leeg, wat een inzet. Het heeft even geduurd, maar ik heb gehoord dat hij weer helemaal hersteld is. Verschillende andere steppers stonden ook op het podium. Jules Gosselink reed de hele tocht op de fiets mee en praatte de steppers moed in of hield ze uit de wind, wat zeker meehielp aan het goede eindresultaat  de derde plaats. Een geweldige prestatie. Gezelligheid troef, de hele dag in de verschillende dorpen, en zeker ook op de volgwagen van Maurice Mulder, die de hele dag meereed met supporters en steppers.

Het mozaïek stond kleurig op de Loswal bij de verplaatste vlaggenmasten en trok de aandacht van veel voorbijgangers. Ik zelfs met Italianen gepraat, die het “so nice” vonden.
Dankzij de hulp van verschillende koppers en stekers kregen we de zaak op tijd klaar.
De volgende keer zetten we het geheel iets verder van de weg en moeten de vlakken wat groter, maar al doende leert men. De zevende plaats was boven verwachting.

Koninginnedag  startte met vlag hijsen en een echte aubade. Er werd enthousiast meegezongen. Ze konden ons op Urk nog net niet horen, maar wie weet volgend jaar.
De lawaaioptocht en de rommelmarkt brachten weer veel kinderen en ouders op de been. De plek op het plein van de Katholieke Kerk was perfect. Zover ik de zaken kon bekijken, werd er goede handel gedaan. De dag eindigde met bingo in de Goede Aanloop, waar het nog gezellig toeven was.

Na al dit sporten en feesten maken we ons op voor het Dorpsfeest. De feestcommissie heeft de papieren al rondgestuurd naar de buurtverenigingen. We kunnen aan het werk dus. Iedereen veel succes en lol met de voorbereiding.

Hilda de Boer-Zijlma.Beste Tollebekers,
28-03-2004

Even voorstellen,

Mijn naam is Saskia Durieux, sinds februari ben ik lid van het bestuur van Stichting Dorpsbelang. Ik ben nog niet zo lang inwoonster van Tollebeek. Zo’n twee jaar geleden, wij woonden toen in Papendrecht in de omgeving van Rotterdam, kreeg mijn man de kans om te gaan werken in Emmeloord. We wilden graag uit de Randstad vandaan, dus we besloten om de stap te wagen. Er moest van alles worden geregeld, waaronder een nieuwe plek om te wonen. Op de zoektocht naar een nieuw stekkie kwamen we in Tollebeek terecht. We vonden een fijn huis in de Sperwer en kwamen in de zomer van 2002 in dit dorp wonen. Het bleek een uitstekende keus; we werden in de buurt  vriendelijk en gastvrij onthaald en voelden ons al snel als een vis in het water. Wat een fijne plek om te wonen. Toen ik werd gevraagd voor Stichting Dorpsbelang hoefde ik daar niet lang over na te denken. Het lijkt me leuk betrokken te zijn bij zaken die het dorp en de bewoners aangaan.

In het kader van de Boekenweek werd op 15 maart in Emmeloord een regionale versie van het Groot Dictee der Nederlandse Taal georganiseerd.
Met een team, bestaande uit mensen van de Feestcommissie, De Bazuin en Dorpsbelang hebben we in ‘t Voorhuys flink zitten zwoegen op tien moeilijke zinnen. Sommigen van ons hadden vooraf  nog flink gestudeerd in ‘Het Groene Boekje’. Hier en daar werd tijdens het dictee nog wat doorgefluisterd en hoewel het ons allemaal nog wel meeviel, bleken we toch aardig wat foutjes te hebben gemaakt. We vielen dan ook niet in de prijzen, maar het was zeker een hele leuke avond. Volgend jaar doen we dan ook graag weer mee.

Op 27 maart vond de jaarlijkse Dorpsschoonmaak plaats. Vanwege de renovatiewerkzaamheden lagen er links en rechts wat rioleringsbuizen in de weg en maakte het geheel een wat rommelige indruk. Maar gelukkig werd er toch weer met veel enthousiasme gewerkt om ons dorp netjes te maken.
Vrijdagochtend was er door de basisscholen al hard gewerkt. Langs de loswal lag rommel genoeg. Helaas voor de leerlingen van de Minderhoudschool waren er dit jaar geen statiegeldflesjes bij. De leerlingen van de Mariaschool vonden zelfs nog wat spullen die voor hergebruik geschikt werden bevonden; zo vonden zij een schoffel, weliswaar zonder steel, maar die kan er nog wel aangemaakt worden. En op school komt die schoffel weer goed van pas.

Zaterdagochtend is het de beurt aan alle dorpsbewoners. Om half negen lopen de eerste ploegen al met zakken en bezems rond om zwerfafval op te ruimen. De krab – en voegploeg ontfermt zich over de voegen van het diepvriesgebouw. Deel van de voegen blijkt muurvast te zitten, maar de slechte stukken worden voor een groot deel verwijderd. Tevens wordt een nieuwe deur geplaatst. Op de loswal worden drie vlaggenmasten geplaatst. Ze hebben een mooi plekje gekregen zodat de vlaggen op hoogtijdagen goed zichtbaar kunnen wapperen. Verder zijn de bankjes en het informatiebord op de Loswal aan een grondige schoonmaakbeurt onderworpen. Hoewel de vuilniswagen vanwege de opgebroken straten wat moeite had om alle plekken van het dorp te komen ,werd er al met al toch bijna 5 ton aan zwerf – en snoeiafval opgehaald.

Namens Stichting Dorpsbelang hartelijk dank voor uw inzet.


Beste Tollebekers, 18-03-2004

De eerste vergadering in de nieuwe samenstelling zonder Gerda en Geert. Een overvolle agenda waardoor Johan en Saskia maar ten dele over alle in en outs bijgepraat zijn.
We proberen hieraan de komende vergaderingen meer aandacht aan te besteden.
Mede door de vele punten zijn een aantal zaken snel de revue gepasseerd.
De nieuwe bestuursleden zullen zich de komende tijd zelf voorstellen.

Meer aandacht heeft gekregen de Dorpsschoonmaak op 27 maart.
Buurtbesturen krijgen nog de vraag voor zaterdag ochtend 9.00 uur het afval gebundeld op strategische punten neer te leggen en mogelijk dit al via de normale weg (grijze container) af te voeren.
De voormalige dorpsvoorzitters zijn uitgenodigd om achter op de vuilniswagen plaats te nemen om samen met de buurtgenoten te helpen met het opladen van het vuil. In nieuwbouw fase 3 zal vooraf aan Zeeman gevraagd worden om hier de bezem door te halen daar er op dit moment wel erg veel bouwafval rond waait.
De scholen krijgen weer prikkers om rond de scholen het zwerfvuil te verzamelen.

Op 27 maart gaan we weer verder met het Leader project. De subprojectleiders zijn afgelopen week bij elkaar geweest en hebben instructie gekregen het project daar waar mogelijk op te starten.
In het diepvriesgebouw komen nieuwe kozijnen en een nieuwe deur. Daarnaast worden mensen gevraagd om mee te helpen de voegen te vernieuwen en om het houtwerk te schilderen.
Rond het plein zullen wij de bankjes, afvalbakken, infobord, keien rond het beeld de vogels en de vlaggen masten verwijderen omdat deze anders in de verdere renovatie zullen verdwijnen. Ze worden later weer terug geplaatst op een geschikte plaats. De vlaggenmasten krijgen meteen een nieuwe plek op de loswal zodat we met koninginnedag in ieder geval de driekleur kunnen hijsen.
Een ieder wordt uitgenodigd 27 maart te helpen op of rond het plein en het diepvriesgebouw. (Stuurlui zijn speciaal welkom).

De eerste bewoners zijn neer gestreken in fase 3. Al is de straatverlichting nog niet aangelegd (zit eraan te komen) en stijgt het water soms tot aan de straat, begint zich al een mooie wijk te vormen en we hopen dat de volgende fasen ook snel vervolg krijgen en dat de mensen hier met plezier kunnen wonen.

De renovatie vordert met horten en stoten. Soms moeten de plannen aangepast worden door tegenslagen als het iets te lang nat blijft. Volgens het planschema verloopt het redelijk op tijd. Wat inhoud dat men bij de aansluiting aan de Tollebekerweg achter loopt en men met de afwerking van de Wissel bezig is. Hierna volgt de Patrijzenstraat en over 14 dagen de St. Hubertusplaats. Bewoners krijgen bericht al er in hun straat feitelijk werk wordt uitgevoerd.

Tot slot kunt u als u de bazuin in de bus heeft liggen op omroep Flevoland (donderdag) een reportage zien van het optreden van Reflection in de RK-kerk in Tollebeek. Zaterdag 13 maart was deze afgeladen vol, alleen de noodzakelijke paden voor noodgevallen bleven vrij en er werd een hoogstaand concertgegeven. Zelfs toen de techniek het even liet afweten (stroom viel gedeeltelijk uit) bleef het koor in het donker een uitstekende voorstelling geven.
(Wanneer kunnen we de volgende in de agenda zetten?).

Namens Dorpsbelang
Theo Meulendijks.Beste Tollebekers,
03-02-2004

Het ontgaat waarschijnlijk niemand dat Tollebeek behoorlijk op de schop ligt. Bijna in het hele dorp zijn er (her)bestratingwerkzaamheden aan de gang. Jammer is wel dat de buurtbewoners niet de persoonlijke informatie krijgen die is beloofd. Er zijn bewoners die
’s avonds, bij thuiskomst van hun werk, een opgebroken stoep of straat aantreffen of een gigantische berg klinkers als tijdelijk uitzicht hebben. Hoewel Dorpsbelang moeite doet vooraf de planning van de aannemer te publiceren, draait de belofte van de aannemer hieraan tegemoet te komen steeds weer op niets uit. Wij betreuren deze gang van zaken, maar we blijven positief. Als het straks allemaal klaar is, dan weten we waarvoor de ongemakken zijn geweest.

In de kranten heeft gestaan dat Tollebeek de maximale premie heeft gescoord voor het schadevrij doorkomen van de afgelopen jaarwisseling. Echter een overijverige ambtenaar had geconstateerd dat het (bebouwde)kombord aan de Hertshoren verdwenen was. Conclusie: Tollebeek was NIET schadevrij gebleven en zou dus gekort worden. Men had echter verzuimd enige navraag te doen. Het bord is inderdaad weggehaald. Echter wel door, of in ieder geval in opdracht van, eigen mensen. Op de plaats van dit zogenaamde kombord hangt nu tijdelijk een bord met korte toelichting over de werkzaamheden die momenteel in Tollebeek plaatsvinden en de duur hiervan. Protest tegen de bovengenoemde korting heeft inmiddels plaatsgevonden. Tollebeek laat zich immers niet zonder meer een toegezegde premie door de neus boren.

Het jaarverslag van Dorpsbelang is weer gedrukt. De bestuursleden hebben met extra ingehuurde hulp van Bas en Janneke van Dijke het raap- en nietwerk verricht. Dit jaar zijn we uitgeweken naar huize Meulendijks, omdat de Eendenkooi niet of nauwelijks te bereiken is. Langs deze weg bedanken we alle mensen die op de een of andere manier hun bijdrage hebben geleverd aan het jaarverslag van 2003. Misschien heeft u al een exemplaar ontvangen, maar een deze dagen zal een exemplaar bij alle leden in de bus vallen. Mocht u lid zijn van dorpsbelang, maar desondanks geen jaarverslag hebben ontvangen, geef dit dan svp aan ons door, zodat wij in de gelegenheid zijn de fout te herstellen.

Rest mij u het volgende te verzoeken.
Gaat u of bekenden van u verhuizen of kent u mensen die in Tollebeek zijn komen wonen, geef het dan svp aan ons door. Op deze manier kunnen wij ons ledenbestand actueel houden. U kunt reacties kwijt op ons secretariaat, bij een van de bestuursleden of op
db-tollebeek@zonnet.nl Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Namens Dorpsbelang
Marcel SmeetsBeste Tollebekers,
22-01-2004

Wat een bouwactiviteiten in Tollebeek. Aan de ene kant staat ons dorp op zijn kop door de renovatie, aan de andere kant wordt hard gewerkt aan de nieuwe woonwijk. Wij hebben al eerder de straatnamen bekendgemaakt van fase 2 en 3, die allemaal  in het teken van de jacht.
Hier nog de betekenis ervan.

Koningsschut
Dit is de naam voor een jachtopziener in de Kroondomeinen.
Kooiker
De houder van een eendenkooi.
Struweel
Struikgewas,  schuilplaats voor dieren.
Kampplaats
Plek waar edelherten elkaar als rivalen ontmoeten.
Laat
Spoor dat wild trekt na het aanbreken van de dag.
Valkenier
De jager die met een valk op jacht gaat
Bandelier
Brede draagriem over schouder en borst, om wild te vervoeren.
Ganzenroer
Dit is de voorloper van het dubbelloops jachtgeweer.

Deze namen en hun betekenis komen uit het jagerswoordenboek, dat we te leen hebben gekregen van de jachtopzieners van staatsbosbeheer.

Wat een verassing. In de laatste weken van 2003 werden er door de gemeente veiligheidsbordenin de bocht van de Tollebekerweg geplaatst. De bewoners zijn daar bijzonder blij mee. Deze borden zijn  aan het begin van de weg al duidelijk te zien, wat de veiligheid zal bevorderen. Maar wat een schrik vorige week,  2 ongelukken op het rechte stuk van de Tollebekerweg.  Wat de oorzaak hiervan was is niet duidelijk maar het blijft goed uitkijken op de polderwegen.

Wijkagent Herman Arends neemt afscheid van de politie. Zolang wij ons herinneren maakt hij dagelijks een ronde door ons dorp. Hij gaat nu van zijn welverdiende vrije tijd genieten, zoals hij zelf al schrijft verderop in deze Bazuin. Op 5 februari zal hij voor de laatste keer officieel zijn ronde door Tollebeek doen.  Wilt u als u hem dan ziet even naar hem zwaaien of op een andere manier  groeten. Wij wensen hem en zijn vrouw een gelukkige en vooral gezonde toekomst. Zijn kenmerkende, zeer tactvolle manier van optreden, zullen wij erg missen.

Denkt u nog aan het inleveren van oud papier. Elke 1e maandag van de maand staan er de hele dag containers bij de Minderhoud school, en tussen 19.00 en 20.00uur zijn er helpers die het papier voor u in de containers gooien.  Ook als u geen kinderen  op school heeft mag u papier inleveren. De opbrengst is voor alle scholen in het dorp.

Namens Dorpsbelang
Hannie Naus


Beste Tollebekers, 01-12-2003

(Oud) Nieuws van Dorpsbelang

Bloemperk aan de Hertshoorn.
In een vorige Bazuin is verteld dat we het volgende voorjaar bij Diana een prachtige bloemenzee tegemoet mogen zien. Er zijn namelijk 1800 bloembollen de grond in gegaan. Gemeente en buurtbewoners van de Brakkenhof hebben hiervoor gezorgd. Prachtig!

Helaas voor de werkers en de bewonderaars van bloembollen heeft de gemeente de buurt moeten vertellen dat het werk grotendeels voor niets is geweest. De aanpassing van het riool loopt precies door de geplante bollen en ze zullen waarschijnlijk niet de kans krijgen Diana in een zee van bloemen te zetten. Gemeente heeft haar verontschuldiging hiervoor bij de buurt aangeboden en zal als deze renovatie klaar is kijken of er meteen nog iets in geplant kan worden of dat dit volgend jaar gaat gebeuren.

Renovatie dorp

Bij de RK-kerk ligt het veld vol met materialen voor de renovatie van riool en bestrating. Rogier Kemmeren heeft bij de bouwers geïnformeerd waarvoor de houten palen dienen. Wordt er soms een houten brug gepionierd om bij de school te komen? Nee, deze palen dienen als heipalen onder de betonnen riool buizen zodat die niet meer verzakken. Ook bij het plein zijn bouw activiteiten te bespeuren. Deze staan nu nog ten dienste van de omgeving Nimrodstraat.

Dit kalenderjaar is het de bedoeling om vanaf het Vizier tot en met de Nimrodstraat het riool te vervangen met alle daarbij horende aansluitingen en 30-km aanpassingen.
De bouw activiteiten verplaatsen zich aansluitend naar de St. Hubertusplaats.

Dit jaar zullen we onze eigen activiteiten beperken tot het Diepvriesgebouw en alle organisatorische zaken rond oprit, kunstwerk en vijver, vlaggenmasten, mozaïek en Trafogebouw. Ten aanzien van het laatste zijn we weer in gesprek met Essent over wat kan en mag.

Oud papier
Wij Tollebekers verzamelen te weinig papier!
Volgens de gemeente verzamelen wij per bewoner 30 kg papier te weinig! Dit tekort verdwijnt niet in de containers bij de scholen maar in andere containers bijvoorbeeld bij Goedzooi of de grijze container. De laatste plaats is de slechtste plaats hier is niemand mee gediend en geeft extra kosten.
Doelstelling is om het gemiddelde van 60 – 70 kg papier per bewoner in te zamelen. Landelijk moet dit 90 kg worden.
De beste plek is om het papier in de containers bij de basisscholen te gooien. Deze containers staan er elke eerste maandag van de maand en tussen 19.00 en 20.00  en er zijn mensen bij die helpen het papier hierin te gooien. De financiële opbrengst (zo’n 100.000 Euro voor de hele polder) gaat naar scholen en verenigingen.

Als het niet lukt om de hoeveelheid papier naar het polder gemiddelde (60 kg) te krijgen kan dit tot gevolg hebben dat de gemeente geen containers meer aan de scholen beschikbaar stelt en zij zo hieruit geen inkomsten meer krijgen. Wij zullen dan op een andere manier het papier moeten scheiden en de kosten hiervan zullen op ons eigen bordje terechtkomen. (Afvalstoffen heffing extra container bij huis). Laten wij er extra attent op zijn ons oud papier bij onze scholen af te geven. Dit geldt ook voor de buitenwegen waarvoor het misschien wel makkelijker is om het in Emmeloord bij Goedzooi af te leveren.

Nieuwe Bewoners
De bewoners die afgelopen 2 jaar in ons dorp zijn komen wonen hebben van Dorpsbelang een informatieve avond gekregen op 6 november in de Goede Aanloop. Na een uitleg over ons dorp en een kopje koffie werd er met de toverlantaarn beelden van Tollebeek gepresenteerd.
Zelf voor autochtone Tollebekers vaak een openbaring van hoe het was en wat er allemaal in het dorp gebeurt. Hierna was er nog gelegenheid voor het stellen van vragen en was er een gezellige nazit.

St.Maarten
Prachtig, de inzet en creativiteit die kinderen hebben laten zien om van St. Maarten een gezellig feest te maken. Met muziek (verschillende nieuwe liedjes gehoord) en allerlei mooie lampionnen verandert het dorp in iets wat ligt tussen gezellige en een spookachtige sfeer.
Een mooie feestelijke aanzet naar de donkere maar hopelijk ook feestelijke dagen voor Kerst en Nieuwjaar.

Sinterklaas

23 November heeft Sinterklaas Tollebeek weer bezocht. Nadat hij onze schutterskoning heeft verrast met King-Peper-munt is hij met zijn Pieten, majorettes en muziek door het dorp getrokken.
Er waren ondeugende Pieten bij die belletje gingen trekken. Ze gaven de bewoners dan wel een hand pepernoten. Bij verschillende huizen zijn ze ook al geweest om te luisteren naar de liedjes en te kijken wat er in de schoen zit. Ook hier met achterlating van wat lekkers.
Aanstaande vrijdag gaan ze op bezoek bij de scholen en ik ben benieuwd wat ze daar zullen uithalen.

Sinterklaas een goede en veilige rit toegewenst!

Namens Dorpsbelang
Theo MeulendijksBeste Tollebekers,
03-11-2003

Vanuit de koloniale gebieden rond Emmeloord weer eens een praatje in de Bazuin. Als akkerbouwer kan ik het toch niet laten om even terug te komen op de uitzonderlijk mooie herfst die achter ons ligt. Ideale omstandigheden voor het binnenhalen van de oogst, en dit over het algemeen ook nog voor goede prijzen en van puike kwaliteit. ( hoezo, boeren klagen altijd)
Inmiddels lijkt het weer wat om te slaan en steekt de eerste griep hier en daar de kop op, maar met de regen valt het ‘t hele jaar al mee en de beste remedie tegen griep blijft:
Vaak spruitjes eten!!

Ze staan er weer: De 60 km borden langs de Karel Doormanweg en ook regelmatig de blauwe pakken met hun fototoestel. Het is natuurlijk een prima zaak voor de kinderen die hier dagelijks langs fietsen maar als je snel even
“naar Bas” moet voor een onderdeeltje is 60 km echt niet snel. Laten we proberen om ons er een beetje aan te houden, en vooral niet een andere sluipweg zoeken, want dit is het verschuiven van problemen en dan is binnenkort het hele buitengebied 60 km zone. Als je vanuit het dorp richting Lemmer moet gaat dit verreweg het snelste via de Tollebekerweg. Maar dit hoeft m.i. niet met zeer hoge snelheid te gebeuren en als we een beetje
rekening met mekaar houden en vooral met fietsers en landbouwverkeer is 60 km misschien helemaal niet nodig. (Hoewel ik zelf ook wel eens te hard rijdt moet ik dit toch even kwijt.)

Over de renovatie van het dorp het volgende: Nog voor de jaarwisseling wil men beginnen met het vernieuwen van de riolering etc. in de Nimrodstraat, het Vizier en de Vossenburcht. De Hubertusplaats e.o. komen het volgend jaar aan de beurt zodat het “centrum” met de feestdagen goed bereikbaar blijft.
Ook het plaatsen van het bezinkbasin t. o. Mechanisatiebedrijf Naaktgeboren
verschuift naar volgend jaar. Een en ander zal flink wat overlast geven, maar die mooi wil zijn moet pijn lijden !
Met onze eigen projecten lijkt alles nog rustig maar achter de schermen wordt hard gewerkt en volgend voorjaar zal een beroep op U gedaan worden om mee te helpen om e.e.a. te  realiseren.

Tot slot: Nieuwe bewoners en andere belangstellenden; 6 nov. De Informatie- avond  in de “Goede Aanloop” om 20.00 uur.

Groeten, namens dorpsbelang:
Hans van DijkeBeste Tollebekers,
09-09-2003

Nu de zomervakantie weer voorbij is, gaat de renovatie van de St.Hubertusplaats steeds serieuzere vormen aannemen.
De gemeente gaat in de raadsvergadering van september de bijdrage toekennen aan ons project. Op 12 september vindt er in het gemeentehuis de aanbestedingsbijeenkomst
plaats. Daar komt de gemeente met 8 aannemers bij elkaar om het project te bespreken.
De  gunning, het kiezen van de aannemer die het mag gaan doen, gebeurt op 19 september. Eind september wordt het project doorgesproken met de gemeente, de
aannemer en dorpsbelang.
De start van de werkzaamheden staat op half oktober gepland.

Dorpsbelang wil eind september met de aannemer, de gemeente, de ondernemers die in de St.Hubertusplaats hun nering hebben een onderhoud hebben zodat alle partijen weten wanneer er wat op stapel staat.
Dorpsbelang verzorgt via de Bazuin informatie over de werkzaamheden.

Ook proberen wij weer subsidie te genereren van het Leader-project.
Een tussentijdse beraming van de kosten is alweer de deur uit.
De werkzaamheden zijn aan strenge Leaderregels gebonden, en er wordt ook op het naleven van die regels gecontroleerd. Ook willen ze tussenrapporten, waarin het verloop van het project moet komen te staan, hebben. Het is al met al een hele klus.

De werkzaamheden van de gemeente aan het project:

 1. aanleg zinkbassin aan de ingang van de Nimrodstraat (tegenover Landbouw-mechanisatie van Arendonk).
 2. vervanging riolering (grotere buizen) Hertshoren/Nimrodstraat.
 3. Aansluiting gemaal Zw.ringweg middels persbuizen onder de weg door.
 4. Aanleg trottoir hoek de Brakken tot aan het fietspad.
 5. Aanleg plateau driesprong Hertshoren/de Brakken.
 6. Plateau driesprong Nimrodstraat/Vossenburcht.
 7. Aanleg 4 insteekparkeerplaatsen naast de Mariaschool richting Dianalaan.
 8. Herbestraten weg en trottoir Nimrodstraat/Hertshoren.
 9. Vervanging riolering Wissel.
 10. Plateaus driesprong Wissel/Vossenburcht en Wissel/St.Hubplaats.
 11. Herbestraten weg/trottoir Wissel.
 12. Vervanging riolering Patrijzenstraat.
 13. Plateaus driesprong Patrijzenstraat/Vossenburcht en Patr.straat/St.Hubplaats.
 14. Herbestraten weg/trottoir Patrijzenstraat.
 15. Vervanging riolering tot aan Patrijzenstraat.
 16. Herbestrating weg (trottoir?) Vossenburcht, ook het gedeelte vanaf Patrijzenstraat tot aan de Fazantendrift.
 17. Vervanging riolering St.Hub.plaats vanaf Nimrodstraat tot aan Patr.straat.
 18. Aanleg riolering hemelwater St.Hub.plaats (langs de groenstrook/kastanjeveld).
 19. Herbestrating weg/plein/trottoirs/plateau voor de winkels+ aanleg parkeerplaats kerk.
 20. Plateau driesprong Wildzang/Lange Jacht.
 21. Herbestrating weg/trottoir Wildzang.
 22. Onderhoudswerkzaamheden bestrating Lange Jacht/de Brakken/Weitas.

Al met al een hele waslijst en een groot deel van het dorp heeft hier direct mee te maken.
Verdere informatie omtrent dit project volgt in de komende Bazuinen.

Namens Dorpsbelang: Geert Molendijk.


Beste Tollebekers, 02-06-2003

Deze keer aan mij de taak om een stukje te verzorgen namens dorpsbelang. Omdat dit voor mij de eerste keer is, zal ik ermee beginnen  mij voor te stellen, omdat de tijd dat een ieder elkaar kende ook in Tollebeek voorbij is.

Ik ben Hans van Dijke en ben in 1959 geboren aan de Tollebekerweg. Heb de lagere school in Tollebeek doorlopen en ben in 1981 na wat omzwervingen boer geworden op het ouderlijk bedrijf. In 1987 zijn wij verhuisd naar de Hannie Schaftweg in Emmeloord maar het loopje naar Tollebeek is gebleven. Na enig dorpsbestuurlijk werk in de voetbal, landbouworganisatie en feestcommissie mag ik het nu dus binnen dorpsbelang proberen om wat nuttigs voor ons dorp bij te dragen.

Ik draai hierin al weer een maand of 5 mee en voel me binnen de club aardig thuis. Het grootste struikelblok was de communicatie, binnen dorpsbelang belt of faxt men niet, we

Ie-melen. Ik ben echter nog zo iemand die bij “het net” aan bieten of aan voetbal denkt, dus apart voor mij worden notulen e.d. keurig per fax verzonden. Mij is echter wel op het hart gedrukt deze kopij naar De Bazuin te melen, om dat dit de redactie nogal wat werk scheelt.

Welnu, als U dit leest is het aangekomen en heb ik mij voor het eerst op de elektronische snelweg begeven.

Aan de buitenweg is men druk om het onkruid de baas te worden, maakt men zich wat zorgen over de opkomst van de laatste wortelen en witlof en de pootgoedtelers onder ons beginnen met de selectie. In het dorp veel activiteit in de tuinen en op het voetbalveld. Helaas dit jaar geen finaleplaats voor “ons” eerste elftal bij het tiendorpentournooi. Verder als vanouds perfect georganiseerd en vooral gezellig langs de lijn.

Ook gezellig was het langs de lijn bij het eieren gooien op Hemelvaartsdag. Veel Tollebekers komen elkaar daar tegen en met een praatje en een drankje is het dan zo weer laat. Ook de landelijke pers had aandacht voor dit evenement en vooral bij ons thuis werd er die avond met veel aandacht naar “Hart van Nederland’ gekeken.

Op 23 mei jl. heeft de officiële overdracht plaats gevonden van het voormalige diepvriesgebouwtje. Met enig ceremonieel werden de laatste Tollebeker touwtrekkers uit hun clubhuis getrokken door het bestuur van dorpsbelang. Aan de ene kant jammer dat een eens zo bloeiende vereniging opgeheven moet worden, maar de touwtrekkers kunnen nog een leuke feestavond houden van de opbrengst van hun gebouw, en wij zijn met elkaar de trotse eigenaar van dit monument. Er zijn mensen die liever zouden zien  dat het gesloopt wordt,

maar persoonlijk ben ik van mening dat we als jong dorp zuinig moeten zijn op het weinige

“vroeger” dat we hebben. Er zal nog wel enig restauratiewerk moeten  plaatsvinden maar daar hebben we in ons dorp de vrijwilligers voor.  Ook de renovatie van onze “Deel” houdt onze aandacht. De voorbereidingen voor de waterpartij zijn in volle gang  en met de directie van Essent zal nog het nodige overlegd moeten worden om tot een oplossing te komen wat betreft het elektriciteitsgebouwtje. Ik ben er van overtuigd dat het mooi gaat worden en wij kunnen straks nog wel een kermis o.i.d. ontvangen, dat kunnen ze in Emmeloord straks misschien niet meer zeggen.

Zo, voldoende voor deze keer, geniet allemaal van het mooie weer en tot ziens op het dorpsfeest!

Vriendelijke groeten, namens dorpsbelang,
Hans van Dijke


Beste Tollebekers, 24-05-2003

Allereerst wil ik, namens Dorpsbelang Tollebeek, het echtpaar Hoftijzer feliciteren met hun 40 jarig huwelijksfeest.

Van Harte gefeliciteerd, op naar de 50!!!

Maandag 12 mei. Wat gebeurde er in Tollebeek?
Iets waar niemand om heen kan, een tragisch ongeval op de Tollebekerweg. Wat de oorzaak ook moge zijn, het enige wat we hier kunnen doen is de nabestaanden veel sterkte toewensen