VOOR 2023 IS ONS BUDGET OP

Het is dus niet meer mogelijk om voor 2023 een aanvraag te doen

Jaarlijks wordt er vanuit de koepel Windenergie € 10.000, — beschikbaar gesteld ter besteding aan projecten in en om het dorp.

Iedere inwoner van het dorp Tollebeek kan een aanvraag indienen. De aanvrager is ook degene die het project (alleen of samen met anderen) uitvoert.

De bijdrage dient de volgende doelstelling:

Ondersteuning van duurzame projecten en activiteiten gericht op het vergroten en behouden van de leefbaarheid in Tollebeek met een extra focus op de jeugd en ouderen in het dorp.