Tollebeek.

Een trouwe lezer zal het zijn opgevallen dat dit voorwoord niet vaak wordt veranderd. Enerzijds komt dit doordat nieuws uit en van Tollebeek op allerlei manieren onder de mensen gebracht wordt en een voorwoord hier weinig aan toevoegt.

Anderzijds kijken we liever vooruit dan achterom als we het over ons dorp hebben. Tollebeek is zo dynamisch dat er eigenlijk elke maand een nieuw woord vooraf geschreven kan worden. Maar die informatie kunnen we toch al lezen in de Bazuin en deze website: Tollebeek.nl. Abonneert u dus op de Bazuin en bekijk geregeld de site dan blijft u op de hoogte van veel ontwikkelingen en evenementen in ons dorp.

Daar blijft het dan NIET bij. Tollebeek is een dynamisch dorpomdat u als bewoner hier aan mee werkt. We kennen veel vrijwillige werkgroepjes die allemaal hun best doen de leefbaarheid van ons dorp op peil te houden of zelfs te verbeteren. Daar is ook uw bijdrage en mening in welke vorm dan ook van harte welkom. En wordt uw medewerking gevraagd probeer daar dan tijd voor vrij te maken. Werk mee, dan leren we elkaar beter kennen en begrijpen en roept het minder frustraties op waar deze moderne tijd toch al zo vol van is.

Tot ziens, in ons dorp

Dorpsbelang;
Jan Swart