Jaarlijks wordt er vanuit de koepel Windenergie € 10.000, — beschikbaar gesteld ter besteding aan projecten in en om het dorp.

Iedere inwoner van het dorp Tollebeek kan een aanvraag indienen. De aanvrager is ook degene die het project (alleen of samen met anderen) uitvoert.

De bijdrage dient de volgende doelstelling:

Ondersteuning van duurzame projecten en activiteiten gericht op het vergroten en behouden van de leefbaarheid in Tollebeek met een extra focus op de jeugd en ouderen in het dorp.

OP DIT MOMENT IS HET BUDGET VOOR DIT JAAR TOEGEKEND AAN DIVERSE MOOIE PROJECTEN.

HELAAS KUNNEN WIJ DUS OP DIT MOMENT GEEN AANVRAGEN MEER IN BEHANDELING NEMEN.

 

windmolengeld