Het bestuur van De Bazuin bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:
Emma Polter

Penningmeester:
Hilde Roskam

Secretariaat:
Else Bode

Redactielid
Jules Gosselink

Redactie:
Franspeter van Limburg
e mail: bazuintollebeek@gmail.com

De abonnementenadministratie wordt verzorgd door Hilde Roskam
De Bazuin verschijnt eens per 14 dagen in Tollebeek en omgeving en wel van augustus t/m juli.
meer informatie over een abonnement leest u hier